Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Ділові очікування підприємств II квартал 2013

Ділові очікування підприємств, II квартал 2013
Джерело: НБУ, щоквартальне опитування підприємств
Зміст:
1. Макроекономічні очікування
2. Економічна активність підприємств
3. Перспективи розвитку підприємств
4. Користування банківськими послугами

  • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Ділові очікування підприємств II квартал 2013

  1. 1. 1 Ділові  очікування  підприємств II квартал  2013 Джерело:  НБУ,  щоквартальне  опитування   підприємств Управління досліджень Департаменту    Маркетингу
  2. 2. 2 1. Макроекономічні  очікування                                           3 2.  Економічна  активність  підприємств 4 3. Перспективи  розвитку  підприємств 5 4. Користування  банківськими  послугами     6 Зміст: Сторінка: Ділові  очікування  підприємств,  II квартал  2013 Методологія:     опитування  керівників  підприємств  проведено  з  14  до  31  травня  2013  року,   у  ньому  взяли  участь  1  258  підприємств  в  усіх  регіонах  країни,  які   представляють  економіку  за  основними  видами  діяльності,  формами   власності,  розмірами  за  кількістю  працівників.
  3. 3. 3 Ділові  очікування  підприємств,  II квартал  2013 Макроекономічні   очікування Другий  квартал  поспіль  суттєво   знижуються  оцінки  впливу обмінного  курсу  (зазначили  19,6%   респондентів  порівняно з  30,2%  у  І  кварталі  2013  року). Найбільш впевнені у стабільності гривні респонденти сільгосппідприємств, а також добувна промисловість і розроблення кар'єрів * Інші - “Діяльність готелів та ресторанів”, “Операції з нерухомим майном” , “Оренда машин та устаткування; прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку”, “Діяльність у сфері інформатизації”, “Дослідження і розробки” , “Діяльність у сфері права, бухгалтерського обліку, інжинірингу; Оптимісти: Види  економічної  діяльності:   сільське  господарство,  добувна   промисловість,  енерго- та водопостачання Регіони:   Волинська,  Кіровоградська,  Луганська,   Житомирська  та  Вінницька  області. Розмір  та  форма  власності:     - великі  підприємства,  які  здійснюють   експортні;; - підприємства,  де  частка  державної   власності   в  статутному  капіталі  більша,  ніж  25%. Оптимісти: Інфляційні очікування продовжували знижуватися і сягнули чергового мінімального значення Серед інфляційних чинників,  за  визначенням респондентів усіх видів діяльності, головним є  “витрати виробництва”,  оцінки впливу цього фактора  підвищилися порівняно з  І кварталом  та  є значно вищими ніж оцінки усіх інших факторів (відзначили 69,3% респондентів,  +5,0  в.  п.). Найнижчі інфляційні очікування мають підприємства енерго- та  водопостачання і сільськогосподарські підприємства. Більшість  респондентів  (56,4%)  не   очікують  змін  в  обсягах  виробництва ВИРОБНИЦТВО ІНФЛЯЦІЯ ОБМІННИЙ  КУРС
  4. 4. 4 Респонденти  покращили  оцінки  поточного   фінансово-економічного  стану  своїх   підприємств  і  оцінюють  його  позитивно:   баланс  оцінок  становить  1,9%  порівняно  з   0,2%  у  І  кварталі  2013  року.   Частка  респондентів,  які  оцінили  поточний   фінансово-економічний  стан  своїх   підприємств  як  “поганий”,  знизилася  до   16,2%  (18,7%  у  минулому  кварталі). Найкраще  оцінюють  свій  фінансово-економічний  стан  підприємства  сільського  господарства  (баланс   відповідей  13,2%,  збільшення  на  5,8  в.  п.),  а  також  “інших”  видів  економічної  діяльності  (12,2%,  збільшення   на  17,8  в.  п.).   Вищі  оцінки  у  великих  та  середніх  за  розміром  підприємств:  баланс  відповідей  5,1%  та  2,9%,  відповідно. За  напрямом  діяльності  оцінки  найвищі  у  респондентів  підприємств,  які  здійснюють  експортні    та  імпортні   операції  (баланс  оцінок  12%  порівняно  з  10,5%  у  І  кварталі). Розподіл  оцінок Економічна  активність   підприємств Ділові  очікування  підприємств,  II квартал  2013
  5. 5. 5 Перспективи  розвитку   підприємств Респонденти  позитивно  оцінюють  перспективи  розвитку   своїх  підприємств  у  наступні  12  місяців  за  всіма  напрямами   ділової  активності,  однак  знизили  оцінки  порівняно  з   попереднім  кварталом,  у  першу  чергу,  щодо  фінансово- економічного  стану  своїх  підприємств  та  щодо  обсягів   реалізації  виробленої  продукції,  що  обумовило  зменшення   індексу  ділових  очікувань  (ІДО)  до  114,4%  порівняно  із  118,7%   в  І  кварталі  2013  року. ІДО  перевищує  середній  рівень  у  респондентів   сільськогосподарських  підприємств  (124,8%),  підприємств   енерго- та  водопостачання  (121,9%),  будівництва  (117,7%)  та   переробної  промисловості  (117,5%),    великих  підприємств   (116,8%). *ІДО–розрахований за  балансами   відповідей   респондентів   стосовно  змін   фінансово- економічного  стану   підприємства  та   майбутньої   економічної   активності. Серед  стримуючих  нарощування  обсягів  виробництва  чинників  найчастіше   відзначались: •  занадто  високі  ціни  на  енергоносії  (52,1%  респондентів  зростання  на  1,0  в.  п.);; •  висока  конкуренція  (41,9%  зростання  на  2,6  в.п.,  фактор  посів  друге  місце  в  рейтингу;; •  занадто  високі  ціни  на  сировину  та  матеріали  (40%  респондентів,  зниження  на  0,7  п.  п.) Підвищилася  оцінка  впливу  фактора  недостатності  обігових  коштів  (38,2%  порівняно  з   37,8%  в  І  кварталі),   вплив  надмірного  податкового  тиску  зменшився  (33,9%  респондентів  порівняно  з  38,3%   в  І  кварталі).   На  шостому  місці  рейтингу  факторів  за  оцінками  респондентів  залишається  вплив   недостатнього  попиту  (відзначили  31,2%  респондентів).   Помітно  підвищилися  оцінки  впливу  факторів  “виробничі  потужності  обмежені”  та   “кваліфікованих  кадрів  бракує”  (відповідно    18,7%  та  18,5%  респондентів). Зменшився  вплив  монетарних  чинників:  можливостей  отримання  кредиту,  коливань   курсу  гривні,  значних  обсягів  заборгованості  перед  банками. Ділові  очікування  підприємств,  II квартал  2013
  6. 6. 6 Користування  банківськими   послугами Менша  кількість  респондентів  очікують  зростання  потреби  в  позикових   коштах  для  фінансування  діяльності  своїх  підприємств  в  наступні  три   місяці,  баланс  відповідей  становив  26,7%  порівняно  з  29,9%  у  I  кварталі   2013  року,  що  пояснюється,  насамперед,  сезонними  чинниками. Найвищі  потреби  в  запозиченнях  мають  підприємства  енерго- та   водопостачання  (43,3%).  Найнижчі  потреби  в  майбутніх  запозиченнях  у   підприємств  “інших”  видів  діяльності  (баланс  відповідей  13,2%) У  регіональному  розрізі  найвищі  очікування  щодо  потреб  у  запозиченнях   виявилися  в  респондентів  Житомирської (57,1%),  Тернопільскої  (53,8%)  та   Одескої  (51,6%)  областей. Частка респондентів, які планують взяти банківські кредити, зменшилась до 41,1% з 43,4% у І кварталі 2013 року. Найбільша  частка  респондентів,  які  планують   брати  кредити,  серед  сільськогосподарських   підприємств  (60,0%)  і  переробної   промисловості  (52,6%).   Це  переважно  великі  підприємства. Частка респондентів, які відзначили відсутність проблем  із проведенням операцій з коштами,  розміщеними на   банківських рахунках, зросла до  95,8%. Ділові  очікування  підприємств,  II квартал  2013 ЗАПОЗИЧЕННЯ БАНКІВСЬКІ  КРЕДИТИ ВАЛЮТА  КРЕДИТУВАННЯ БАНКІВСЬКІ  РАХУНКИ

×