Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

A kiterjesztett valóság tanórai használatának vizsgálata a szituatív tanulás szemszögéből

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Hier ansehen

1 von 23 Anzeige

A kiterjesztett valóság tanórai használatának vizsgálata a szituatív tanulás szemszögéből

Herunterladen, um offline zu lesen

A kiterjesztett valóság (augmented reality: AR) alkalmazása és kutatása egyre nagyobb figyelmet kapott az utóbbi két évtizedben mind külföldön (Gandolfini-Fertig-Zachary, 2018; Herpich et al., 2019), mind pedig hazánkban (Aknai-Fehér-Czékmán, 2021; Fehér, 2021; Fehér, 2022). Az AR lehetővé teszi az információk (például szövegek, hangok, animációk, videók, 3D-modellek) rétegzését, melyek alkalmazásával az ismeretszerzés új útjai válnak lehetővé. Az említett jellemző okán a Horizon Report 2011-es jelentése is megerősítette, hogy az AR rövid idő alatt új lehetőségeket biztosíthat a tanítás, tanulás, kutatás, valamint az egyéb kreatív célú felhasználás területén (Avila-Garzon et al., 2021). Dunleavy & Dede (2014) szerint az AR tanulást támogató hatása két egymástól független elméleti keretrendszeren, (1) a szituatív tanulás elméletén, és (2) a konstruktivista tanulás elméletén alapszik. A szituatív tanulás elmélete azt állítja, hogy minden tanulás egy konkrét kontextusban történik, valamint a tanulás minőségét az emberek, helyek, tárgyak, folyamatok és a kultúrákon belüli és kultúrák közötti kölcsönhatások jelentik (Brown, Collins, & Duguid, 1989). Emellett a konstruktivista tanulással kapcsolatos elméletek azt feltételezik, hogy a tanulók már meglévő ismereteik és meggyőződéseik alapján építik fel új tudásukat, melyeket fejlődési szintjük, korábbi tapasztalataik, valamint szociokulturális hátterük és kontextusuk alakít (Bruner, 1966; Vygotsky, 1978).
Akciókutatásunk célja a kiterjesztett valóság oktatási célú használatának feltérképezése volt a bemutatott elméleti keretrendszerekhez kapcsolódóan. Vizsgálatunkban azt kívántuk feltérképezni, hogy az AR-t alkalmazó tanórákon (1) hogyan jelent meg a szituatív tanulás, valamint a (2) konstruktív pedagógia eszközei milyen módon kerültek beépítésre a pedagógiai-módszertani folyamatba. Folyamatban lévő vizsgálatunkat általános iskolai (n=3), középiskolai (n=8), valamint egyetemi oktatók (n=3) körében végeztük; alkalmazott módszereink között a pedagógusokkal körében végzett kérdőíves lekérdezés, a tanórákhoz kapcsolódó tananyagtartalmak elemzése, valamint résztvevő megfigyelés kapott helyet. Első eredményeink azt mutatják, hogy az AR mint tanulástámogató eszköz és pedagógiai megközelítés jól illeszkedik mind a szituatív, mind pedig a konstruktivista elméletekhez, mivel a tanulót egy valós fizikai (iskolai és iskolán kívüli) és társadalmi kontextusban (tanulótársak) helyezi el, miközben irányítja, segíti és megkönnyíti a részvételi és akár online végzett tanulási folyamatokat.

A kiterjesztett valóság (augmented reality: AR) alkalmazása és kutatása egyre nagyobb figyelmet kapott az utóbbi két évtizedben mind külföldön (Gandolfini-Fertig-Zachary, 2018; Herpich et al., 2019), mind pedig hazánkban (Aknai-Fehér-Czékmán, 2021; Fehér, 2021; Fehér, 2022). Az AR lehetővé teszi az információk (például szövegek, hangok, animációk, videók, 3D-modellek) rétegzését, melyek alkalmazásával az ismeretszerzés új útjai válnak lehetővé. Az említett jellemző okán a Horizon Report 2011-es jelentése is megerősítette, hogy az AR rövid idő alatt új lehetőségeket biztosíthat a tanítás, tanulás, kutatás, valamint az egyéb kreatív célú felhasználás területén (Avila-Garzon et al., 2021). Dunleavy & Dede (2014) szerint az AR tanulást támogató hatása két egymástól független elméleti keretrendszeren, (1) a szituatív tanulás elméletén, és (2) a konstruktivista tanulás elméletén alapszik. A szituatív tanulás elmélete azt állítja, hogy minden tanulás egy konkrét kontextusban történik, valamint a tanulás minőségét az emberek, helyek, tárgyak, folyamatok és a kultúrákon belüli és kultúrák közötti kölcsönhatások jelentik (Brown, Collins, & Duguid, 1989). Emellett a konstruktivista tanulással kapcsolatos elméletek azt feltételezik, hogy a tanulók már meglévő ismereteik és meggyőződéseik alapján építik fel új tudásukat, melyeket fejlődési szintjük, korábbi tapasztalataik, valamint szociokulturális hátterük és kontextusuk alakít (Bruner, 1966; Vygotsky, 1978).
Akciókutatásunk célja a kiterjesztett valóság oktatási célú használatának feltérképezése volt a bemutatott elméleti keretrendszerekhez kapcsolódóan. Vizsgálatunkban azt kívántuk feltérképezni, hogy az AR-t alkalmazó tanórákon (1) hogyan jelent meg a szituatív tanulás, valamint a (2) konstruktív pedagógia eszközei milyen módon kerültek beépítésre a pedagógiai-módszertani folyamatba. Folyamatban lévő vizsgálatunkat általános iskolai (n=3), középiskolai (n=8), valamint egyetemi oktatók (n=3) körében végeztük; alkalmazott módszereink között a pedagógusokkal körében végzett kérdőíves lekérdezés, a tanórákhoz kapcsolódó tananyagtartalmak elemzése, valamint résztvevő megfigyelés kapott helyet. Első eredményeink azt mutatják, hogy az AR mint tanulástámogató eszköz és pedagógiai megközelítés jól illeszkedik mind a szituatív, mind pedig a konstruktivista elméletekhez, mivel a tanulót egy valós fizikai (iskolai és iskolán kívüli) és társadalmi kontextusban (tanulótársak) helyezi el, miközben irányítja, segíti és megkönnyíti a részvételi és akár online végzett tanulási folyamatokat.

Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Weitere von Balázs Czékmán (20)

Aktuellste (20)

Anzeige

A kiterjesztett valóság tanórai használatának vizsgálata a szituatív tanulás szemszögéből

 1. 1. A KITERJESZTETT VALÓSÁG TANÓRAI HASZNÁLATÁNAK VIZSGÁLATA A SZITUATÍV TANULÁS SZEMSZÖGÉBŐL Czékmán Balázs Kispesti Puskás F. Ált. Isk. IKT MasterMinds Kutatócsoport Barnucz Nóra Nemzeti Közszolgálati Egyetem, RTK IKT MasterMinds Kutatócsoport Fehér Péter IKT MasterMinds Kutatócsoport Aknai Dóra Orsolya IKT MasterMinds Kutatócsoport
 2. 2. DEFINÍCIÓ "Segítségével a fizikai világ valós időben kibővíthető számítógép által generált virtuális elemekkel, melyek beleolvadnak a valós környezetbe" (Matuszka, 2012). XXII. Országos Neveléstudományi Konferencia, Pécs, 2022. november 17-19. (Milgram and Kishino 1994)
 3. 3. ELMÉLETI HÁTTÉR ■ Új lehetőségek: tanítás, tanulás, kutatás és egyéb területeken (Avila-Garzon et al. 2021) ■ AR – tanulást támogató hatása – szituatív tanulás és a konstruktivista tanulás (Dunleavy & Dede 2014) ■ Szituatív tanulás – AR (Dede 2008, 2009) ismeretközvetítés ■ az elsajátított ismeret alkalmazása különböző szituációkban XXII. Országos Neveléstudományi Konferencia, Pécs, 2022. november 17-19.
 4. 4. A SZITUATÍV TANULÁS MODELLJE SZITUATÍV TANULÁS MENTÁLIS MODELL VÁLTOZÁSA TÉMÁHOZ VALÓ KAPCSOLÓDÁS TANULÁSI BEVONÓDÁS RÉSZVÉTEL TANULÓKÖZÖSSÉG SZERKEZETE (Goel et al., 2010) XXII. Országos Neveléstudományi Konferencia, Pécs, 2022. november 17-19.
 5. 5. KORÁBBI AR KUTATÁSAINK ▪ Akció kutatások különb9ző projektek mentén – digitális történetmesélés (Czékmán–Aknai–Fehér 2017; Aknai–Czékmán–Fehér 2016) – pozitív eredmény ▪ AR – Linux parancsok – középiskola; vizsgálati és kontroll csoport eredményei is jobbak; motiváció hiánya – semleges eredmény ▪ NKE RTK angol rendészeti szaknyelv; szókincselsajátítás eredmények jobban; motivációra pozitívan hat – pozitív eredmény XXII. Országos Neveléstudományi Konferencia, Pécs, 2022. november 17-19.
 6. 6. A KUTATÁS BEMUTATÁSA ▪ A kutatás célja: ▪ A szituatív tanulás alkalmazásának és jellemzőinek feltárása ▪ Módszer: kérdőív ▪ Adatgyűjtési módszere: Goel et al., 2010-es mérőeszközének módosított változata (1-5 Likert-skála itemek) ▪ Adatgyűjtés ideje: 2022. október XXII. Országos Neveléstudományi Konferencia, Pécs, 2022. november 17-19.
 7. 7. KUTATÁSI KÉRDÉSEK, HIPOTÉZISEK ▪ K1: Mennyire jellemző a szituatív tanulás alkalmazása a különböző tanulási környezetekben? ▪ H1: A szituatív tanulás alapelvei jobban érvényesülnek a digitális és az AR-rel támogatott digitális tanulási környezetekben, mint a hagyományosban. ▪ K2: Milyen eltérések vannak a szituatív tanulás négy dimenziójában a különböző tanulási környezetek esetében? ▪ H2: A szituatív tanulás különböző dimenziói hangsúlyosabbak a digitális és az AR-rel támogatott digitális tanulási környezetekben, mint a hagyományosban. XXII. Országos Neveléstudományi Konferencia, Pécs, 2022. november 17-19.
 8. 8. MINTA pedagógusok (N=29) N tanítással töltött évek 29 évnél fiatalabb 0 0 30-39 év 6 11 40-49 év 9 21 50-59 év 14 28 60 felett 1 40 összesen 30 23 3 4 14 18 8 felsőoktatás középiskola felső tagozat alsó tagozat óvoda XXII. Országos Neveléstudományi Konferencia, Pécs, 2022. november 17-19.
 9. 9. 1-3 év; 53,3% 4 vagy több év; 46,7% alkalmanként; 70% tanórák 10-20%-ában; 23,3% tanórák 30-50%-ában; 6,6% AR-rel szerzett tapasztalat AR használatának gyakorisága XXII. Országos Neveléstudományi Konferencia, Pécs, 2022. november 17-19. AR HASZNÁLATA
 10. 10. VALÓS HELYZETEK a tanulás valós problémákhoz, helyzetekhez kapcsolódik 4,07 4,37 4,50 traditional LE digital LE AR enhanced digital LE XXII. Országos Neveléstudományi Konferencia, Pécs, 2022. november 17-19. hagyományos tk. digitális tk. AR-rel tám. digitális tk. (ANOVA: nem szignifikáns)
 11. 11. 4,07 4,40 4,27 traditional LE digital LE AR enhanced digital LE MOTIVÁCIÓ tanulók tanulási motivációja magas XXII. Országos Neveléstudományi Konferencia, Pécs, 2022. november 17-19. (ANOVA: nem szignifikáns) hagyományos tk. digitális tk. AR-rel tám. digitális tk.
 12. 12. INTERAKCIÓK tanulói interakciók, kollaborációs / kooperációs tudásépítés 4,33 4,50 4,50 traditional LE digital LE AR enhanced digital LE XXII. Országos Neveléstudományi Konferencia, Pécs, 2022. november 17-19. (ANOVA: nem szignifikáns) hagyományos tk. digitális tk. AR-rel tám. digitális tk.
 13. 13. TANÁRI SZEREP a pedagógus jellemzően facilitál 3,73 4,30 4,23 traditional LE digital LE AR enhanced digital LE XXII. Országos Neveléstudományi Konferencia, Pécs, 2022. november 17-19. (ANOVA: nem szignifikáns) hagyományos tk. digitális tk. AR-rel tám. digitális tk.
 14. 14. 3,63 3,80 3,93 traditional LE digital LE AR enhanced digital LE ÉRTÉKELÉS leginkább formatív értékelés XXII. Országos Neveléstudományi Konferencia, Pécs, 2022. november 17-19. (ANOVA: nem szignifikáns) hagyományos tk. digitális tk. AR-rel tám. digitális tk.
 15. 15. SZITUATÍV TANULÁSI INDEX 3,97 4,27 4,29 traditional LE digital LE AR enhanced digital LE szituatív tanulás különböző tanulási környezetekben – ÖSSZESÍTETT XXII. Országos Neveléstudományi Konferencia, Pécs, 2022. november 17-19. (ANOVA: nem szignifikáns) hagyományos tk. digitális tk. AR-rel tám. digitális tk.
 16. 16. TÉMÁHOZ VALÓ KAPCSOLÓDÁS csoport kommunikáció → különböző mentális modellek → különbségek szintetizálása → közös megértés (*ANOVA: szignifikáns) 3,33 4,07 4,27 traditional LE digital LE AR enhanced digital LE XXII. Országos Neveléstudományi Konferencia, Pécs, 2022. november 17-19. hagyományos tk. digitális tk. AR-rel tám. digitális tk.
 17. 17. TANULÁSI BEVONÓDÁS a külső mellett a belső motiváció is fontos szerepet játszhat a tanulási folyamatban → a szituatív tanulás alapeleme 3,68 4,57 4,66 traditional LE digital LE AR enhanced digital LE XXII. Országos Neveléstudományi Konferencia, Pécs, 2022. november 17-19. hagyományos tk. digitális tk. AR-rel tám. digitális tk. (*ANOVA: szignifikáns)
 18. 18. RÉSZVÉTEL amikor az egyén bevonódik a közösségi interakciókba, érdeklődést mutat mások nézőpontja iránt a tanulási tevékenység során 3,37 4,17* 4,28* traditional LE digital LE AR enhanced digital LE XXII. Országos Neveléstudományi Konferencia, Pécs, 2022. november 17-19. hagyományos tk. digitális tk. AR-rel tám. digitális tk. (*ANOVA: szignifikáns)
 19. 19. TANULÓKÖZÖSSÉG SZEREPE a csoportban lévő tanulói kapcsolatok mintázata, valamint a csoportban betöltött szerep 4,13 4,49* 4,41* traditional LE digital LE AR enhanced digital LE XXII. Országos Neveléstudományi Konferencia, Pécs, 2022. november 17-19. hagyományos tk. digitális tk. AR-rel tám. digitális tk. (*ANOVA: szignifikáns)
 20. 20. MENTÁLIS MODELL VÁLTOZÁSA a mentális modell elmélete leírja, hogy a tanulás kognitív folyamatai hogyan mennek végbe → tanulói tudásszint változása 3,75 4,55* 4,53* traditional LE digital LE AR enhanced digital LE XXII. Országos Neveléstudományi Konferencia, Pécs, 2022. november 17-19. hagyományos tk. digitális tk. AR-rel tám. digitális tk. (*ANOVA: szignifikáns)
 21. 21. ÖSSZEGZÉS ▪ A kiterjesztett valóság új lehetőségeket kínál a tanítás és tanulás számára. ▪ A szituatív tanulás jól támogatható a digitális tanulási környezetekkel. ▪ H1: A szituatív tanulás alapelvei jobban érvényesülnek a digitális és az AR-rel támogatott digitális tanulási környezetekben, mint a hagyományosban. Az értékek magasabbak, de nem szignifikánsak. ▪ H2: A szituatív tanulás különböző dimenziói hangsúlyosabbak a digitális és az AR-rel támogatott digitális tanulási környezetekben, mint a hagyományosban. Igaz, ANOVA statisztika is megerősítette. XXII. Országos Neveléstudományi Konferencia, Pécs, 2022. november 17-19.
 22. 22. KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET! Czékmán Balázs Kispesti Puskás F. Ált. Isk. IKT MasterMinds Kutatócsoport Barnucz Nóra Nemzeti Közszolgálati Egyetem, RTK IKT MasterMinds Kutatócsoport Fehér Péter IKT MasterMinds Kutatócsoport Aknai Dóra Orsolya IKT MasterMinds Kutatócsoport
 23. 23. ■ Aknai, D. O., Czékmán, B., & Fehér, P. (2016a). Kiterjesztett valóság (AR) alkalmazások használata és készítése – lehetőségek a tartalomba-ágyazott, integrált kompetenciafejlesztésre. In L. Hülber (Szerk.), I. Oktatásszervezési és Oktatásinformatikai Konferencia [elektronikus dok.] (o. 37–37). Líceum Kiadó; MTMT. https://m2.mtmt.hu/api/publication/3071974 ■ Aknai, D. O., Czékmán, B., & Fehér, P. (2016b). Kiterjesztett valóság (AR) alkalmazások, használata és készítése az iskolában. In N. Márhoffer, N. Szekeres, & K. Rusznak (Szerk.), Horizontok és dialógusok II. konferencianapok (o. 22–23). Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézet; MTMT. https://m2.mtmt.hu/api/publication/3072616 ■ Avila-Garzon, C., Bacca-Acosta, J., Kinshuk, D., Duarte, J., & Betancourt, J. (2021). Augmented Reality in Education: An Overview of Twenty-Five Years of Research. Contemporary Educational Technology, 13. https://doi.org/10.30935/cedtech/10865 ■ Azuma, R. T. (1997). A Survey of Augmented Reality. Presence: Teleoperators and Virtual Environments, 6(4), 355–385. https://doi.org/10.1162/pres.1997.6.4.355 ■ Czékmán, B., Aknai, D. O., & Fehér, P. (2017). A tartalomelőállítás lehetőségei a virtuális valóság (VR) és a kiterjesztett valóság (AR) oktatási célú alkalmazásai esetében. In L. Hülber & A. Tamásné Fekete (Szerk.), II. Oktatástervezési és Oktatás-informatikai Konferencia (o. 39–40). Líceum Kiadó; MTMT. https://m2.mtmt.hu/api/publication/3179823 ■ Dede, C. (2008). Theoretical Perspectives Influencing the Use of Information Technology in Teaching and Learning. In J. Voogt & G. Knezek (Szerk.), International Handbook of Information Technology in Primary and Secondary Education (o. 43–62). Springer US. https://doi.org/10.1007/978-0-387-73315-9_3 ■ Dunleavy, M., & Dede, C. (2014). Augmented Reality Teaching and Learning. In J. M. Spector, M. D. Merrill, J. Elen, & M. J. Bishop (Szerk.), Handbook of Research on Educational Communications and Technology (o. 735–745). Springer New York. https://doi.org/10.1007/978- 1-4614-3185-5_59 ■ Goel, L., Johnson, N., Junglas, I., & Ives, B. (2010). Situated Learning: Conceptualization and Measurement. Decision Sciences Journal of Innovative Education, 8(1), 215–240. https://doi.org/10.1111/j.1540-4609.2009.00252.x ■ Immersive Interfaces for Engagement and Learning | Science. (é. n.). Elérés 2022. november 2., forrás https://www.science.org/doi/10.1126/science.1167311 ■ Sokhanych, A. (2017, június 8). What is Augmented Reality technology and how does AR work—2022. Thinkmobiles. https://thinkmobiles.com/blog/what-is-augmented-reality/ HIVATKOZOTT IRODALOM

×