Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Жирэмсний чихрийн шижин

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 9 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie Жирэмсний чихрийн шижин (20)

Weitere von Baldandorj Khavalkhaan (18)

Anzeige

Жирэмсний чихрийн шижин

  1. 1. “Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг Жирэмсэн үеийн чихрийн шижингийн хяналт Эх барих эмэгтэйчүүдийн резидент эмч Х.Балдандорж 2022.09.20
  2. 2. “Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг Жирэмсний 24-28 долоо хоногт оношлогдсон жирэмсний чихрийн шижинтэй өвчтөний глюкозын менежмент Жирэмсний хяналтын аль ч үед • Түргэвчилсэн тест > 5.3 ммоль/л • Хоолноос 1 цагийн дараа >7.8 ммоль/л • Хоолноос 2 цагийн дараа >6.7 ммоль/л • Ургийн хэвлийн тойрог ХАШ-д том хэмжигдэх • Сахарын хяналт үргэлжлүүл • Эмийн эмчилгээ • Сахарын хяналт үргэлжлүүл Өвчтөн өөрөө инсулин хянах боломжтой юу? тийм тийм үгүй үгүй
  3. 3. “Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг Инсулин эмчилгээ схемийн дагуу • Метформин 500 мг өдөрт 1 удаа хоолны дараа • Сахарын төвшин хэвэндээ бол Метформин 1000 мг оройн хоолны дараа +500 мг өглөөний цайны дараа • Сахарын хяналтыг үргэлжлүүлж Метформин хоногт 2500 мг хүртэл уулгаж болно. Сахар хэвийн биш Сахар хэвийн болсон Инсулин эмчилгээ схемээр Метформин үргэлжлүүлэх Graphic 131228 Version 3.0 © 2022 UpToDate, Inc. and/or its affiliates. All Rights Reserved.
  4. 4. “Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг Чихрийн шижинтэй жирэмсэн эхийн эмчилгээний ерөнхий алгоритм Сахарын хяналт, хоол эмчилгээ, инсулин эсвэл эмийн эмчилгээ Сахарын хяналт сайн бол зөвхөн хоол эмчилгээ 36-39 долоо хоногийн хугацаанд хэт авиан шинжилгээгээр ургийн жинг хэмжих, хянах > 4500 гр < 4500 гр Зөвлөгөө өгөх, 39+0 долоо хоногоос өмнө кесар мэс засал төлөвлөх Хүлээж төрөх замаар төрүүлэх 39+0 хүтрэл хүлээж, 41+0 долоо хоног дотор сэдээж төрүүлнэ. Жирэмсний 24-28 долоо хоногт ЧШӨ оношилно. Сахарын хяналт оновчгүй бол хоол эмчилгээ+инсулин эсвэл эмийн эмчилгээ Жирэмсний 32 долоо хоногоос долоо хоногт 2 удаа УЗБ, УОШ хянаж эхлэх 36-39 долоо хоногийн хугацаанд хэт авиан шинжилгээгээр ургийн жинг хэмжих, хянах > 4500 гр < 4500 гр Сахарын хяналт сайн бол 39+0 долоо хоногоос өмнө кесар мэс засал төлөвлөх. Сахарын хяналт оновчгүй бол 37+0-38+6 долоо хоног дотор кесар мэс засал төлөвлөх. Сахарын хяналт сайн бол 39+0 хүртнл хүлээж төрөх замаар төрүүлэх. Сахарын хяналт оновчгүй бол 37+0-38+6 долоо хоног дотор төрөлтийн төлөвлөгөөг өөрчлөх.
  5. 5. “Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг Жирэмсний үеийн чихрийн шижингийн White-н ангилал Анги Тодорхойлолт A Жирэмсэн болохоос өмнө (нас хамаагүй ) Глюкозын ачаалалтай сорил өөрчлөлттэй гарч байсан эсвэл жирэмсний хугацаанд жирэмсний чихрийн шижин зөвхөн хоол эмчилгээгээр хянагдаж байсан. B Чихрийн шижин 20 наснаас хойш эхэлсэн эсвэл 10 жилээс бага үргэлжилж байгаа C 10-19 насанд чихрийн шижин оношлогдсон 10-19 жил үргэлжилж байгаа D 10 наснаас өмнө чихрийн шижин оношлогдсон эсвэл 20 түүнээс олон жил чихрийн шижин үргэлжилж байгаа, хоргүй ретинопати, даралт ихсэлт хавсарсан (пре-еклампси үүсээгүй) R Пролифератив нефропати эсвэл нүдний арын хоргонд цус хурах F Нефропати, 500 мг / хоног протейнури RF R F ангилалын шалгуур хоюулаа илэрсэн бол H Судас хатуурал, зүрхний өвчин илэрсэн T Бөөр шилжүүлэн суулгахын өмнөх Жирэмсний чихрийн шижин А1 Хоол эмчилгээгээр сайн хянагддаг жирэмсний чихрийн шижин А2 Инсулинаар эмчлэгдэж буй чихрийн шижин
  6. 6. “Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг  B-T хүртэлх ангилалын чихрийн шижинтэй өвчтөнүүд инсулин эмчилгээ хийгддэг.  Эмчилгээний хоолоор Глюкоз сайн хянагдаж байгаа А1 хэлбэрийн Жирэмсний чихрийн шижинтэй эмэгтэйн төрөх хугацаа ба ургийн хяналт - Эдгээр өвчтөнүүдэд амьгүй төрөх эрсдэл ихэсдэггүй.  Жирэмсний хяналтын хугацаанд ургийн хяналт- Бид заалт л (Ургийн өсөлт саатах хам шинж) гараагүй бол шинжилгээ (УЗБ, Биофизик профайл) хийдэггүй.  Сэдээх хугацаа- Төрөх замаар төрөх эхчүүдэд- 39+0 долоо хоногт төрөлт сэдээхийг зөвлөдөг. 41+0 долоо хоног гэхэд илүү тээлттэй жирэмсэнд хийдэг шиг сэдээлт хийсэн байхыг санал болгодог.
  7. 7. “Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг  Глюкоз муу хянагдаж байгаа А2 хэлбэрийн (эмийн эмчилгээнд үр дүнгүй байгаа) Жирэмсний чихрийн шижинтэй эмэгтэйн төрөх хугацаа ба ургийн хяналт -Эдгээр өвчтөнүүдэд амьгүй төрөх эрсдэл ихтэй.  Жирэмсний хяналтын хугацаан дахь ургийн хяналт-Бид жирэмсний хяналтын стандарт шинжилгээнүүдийг хийхийг санал болгодог. УОШ-ний индекс, ачаалалгүй УЗБ зэрэг жирэмсний хяналтыг долоо хоногт 2 удаа хийх. Глюкозын хяналт муу байгаа эхчүүдийг эмийн эмчилгээ болон хоол эмчилгээгээр сайн хянагддаг.  Сэдээх хугацаа- Төрөх замаар төрөх эхчүүдэд- 39+0 долоо хоногт төрөлт сэдээхийг зөвлөдөг. 41+0 долоо хоног гэхэд илүү тээлттэй жирэмсэнд хийдэг шиг сэдээлт хийсэн байхыг санал болгодог.  Дараах эмгэгүүдийн тохиолдох түвшинг бага боловч бууруулах сайн нөлөөтэй: Үүнд том ураг, жирэмсний тээлтийн хугацаатай харьцуулахад том төрсөн нярай, кесар мэс заслаар төрөх, амьгүй төрөлтийн давтамжинд бага боловч сайнаар нөлөөлнө.  Мөн хавсарсан өвчтэй (даралт ихсэлттэй) эсвэл эмэн эмчилгээнд глюкоз хянагдахгүй байгаа, үр дүн муутай байвал 39+0 долоо хоногоос өмнө эмнэл зүйн заалттай бол төрүүлж болно.  .
  8. 8. “Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг  АНУ-н эх барих эмэгтэйчүүдийн коллеж хоол эмчилгээнд сайн хянагдаж байгаа А2 хэлбэрийн жирэмсний чихрийн шижингийн үед 39+0-39+6 долоо хоногийн хугацаанд төрүүлэхийг санал болгодог. Харин глюкозын түвшин муу хянагдаж байгаа эмийн эмчилгээнд үр дүн өгөхгүй байгаа тохиолдолд 37+0-38+6 долоо хоногийн хооронд төрөлт шийдэхийг зөвлөдөг байна. Гэвч үр дүн муутай хүндрэл гарсан тохиолдолд төрөлтийг 37+0 долоо хоногоос өмнө шийдэж болно.  Макросоми ургийн скрининг хийх  Хэт авиан шинжилгээ: Бид жирэмсний чихрийн шижинтэй өвчтөнүүдэд скрининг хийхийн тулд нэг удаагийн хэт авиан шинжилгээг жирэмсний сүүлийн гурван сард 36-39 долоо хоногтойд хийдэг.  Төлөвлөгөөт кесар мэс засал- Төрөлтийн гэмтлээс сэргийлж хийх төлөвлөгөөт кесар мэс заслыг ямар ч ангилалын жирэмсний чихрийн шижинтэй мөн ургийн жин >4500 гр хэмжигдсэн тохиолдолд санал болгодог. Эдгээр эхчүүдэд хэт авиан шинжилгээний хэмжилт, алдаа, кесар мэс заслын давуу болон дутагдалтай талын талаар зөвлөгөө өгөх хэрэгтэй.  Эх сурвалж  Uptodate.com
  9. 9. “Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг АНХААРАЛ ХАНДУУЛСАНД БАЯРЛАЛАА.

×