Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Он-Арча айыл Окмоту

42 Aufrufe

Veröffentlicht am

Он-Арча айыл Окмотунун 2020-жылга бюджет долбоору

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

Он-Арча айыл Окмоту

 1. 1. Кыргыз Республикасы Нарын облусу Нарын району Он-Арча айыл окмоту
 2. 2. Угуунун максаты 2020-жылдын бюджетинин долбоорун талкуулоо
 3. 3. Угуу учурунда тынч отургула.  Регламентти сактагыла – 2 мин.  Тема боюнча сүйлөгүлө. .  Сунушуңарды жазгыла.  Уюлдук телефондорду өчүргүлө Угуунун эрежелериУгуунун эрежелери
 4. 4. Угуунун кун тартибиУгуунун кун тартиби Убактысы Иш-чара Жооптулар 10.00 - Кириш с зө Убакыт Иш-чара Жооптулар 13.00 – 13.10 Каттоо К. Турсунов 13.10 – 13.20 Кириш соз, угуунун максаты, эрежелер А.Молдосалиев 13.20 – 13.35 Бюджетти презентациялоо С. Арпачиева 13.00 – 14.00 Бюджетти талкуулоо жана коомдук угууну жыйынтыктоо
 5. 5. 2020-жылга бюджеттин долбоору 8709.6 мин сом8709.6 мин сом
 6. 6. ЖОБО бюджеттеринин кирешелери т м нк л рд н туратө ө ү ө ө Жалпы мамлекеттик салыктар: Жергиликт салыктар жанаүү жыйымдар; Салык эмес т л мд р;ө ө ө Те дештир ч гранттар;ң үү ү Республикалык бюджеттен берилген каражаттар
 7. 7. 2020-жылдын киреше бөлүгүнүн2020-жылдын киреше бөлүгүнүн долбоорудолбоору – 8709.6 мин сом– 8709.6 мин сом Киреше салыгы 1403.00 Эркин патент 163.50 Сатуудан тушкон салык 87.00 Калктуу конуштардын жерлерин жана айыл чарба багынтында эмес жерлер 51.00 Айыл чарба багытындагы жерлер 112.20 Уй жанындагы, короо жай жана багбанчылык жерлер 12.80 Кыймылсыз мүлккө салык 5.8 Транспорт салыгы 194.0 Таштандыларды чыгаруудан толом 3.70 ФПЗ жеринин арендасы 90.3 Жайыттын акысы 472.2 Лицензиядан түшкөн каражат 55.0 Кызмат корсотуулордон тушуулор 501.50 Тендештируу грант 5557.60 Баардыгы 8709.60
 8. 8. ЖАЛПЫ МАМЛЕКЕТТИКЖАЛПЫ МАМЛЕКЕТТИК КЫЗМАТТАРКЫЗМАТТАР Капиталдык ондоо Учурдагы чарба материалдарын сатып алуу Жайларды күтүүнүн санитардык кызматы Маалыматтык-коммуникациялык кызматтарга Башка чыгымдарга
 9. 9. ЖАЛПЫ МАМЛЕКЕТТИК КЫЗМАТТАРЖАЛПЫ МАМЛЕКЕТТИК КЫЗМАТТАР - 5316.50 миң сом (Чыгаша)- 5316.50 миң сом (Чыгаша) Эмгек акы 3264.20 Социалдык фондго взнос 485.80 Кызматтык сапар чыгымдары 60.00 Транспорттук чыгымдар 80.00 Коммуналдык кызматтар 156.60 Башка чыгашалар 539.90 Баардыгы 5316.50
 10. 10. БИЛИМ БЕРҮҮ ТАРМАГЫБИЛИМ БЕРҮҮ ТАРМАГЫ -1850.90 мин сом.-1850.90 мин сом. Коммуналдык кызматтар -1042.90 минсом; Мүлктү Ремонтоо - 110.00 миң сом; Капиталдык ондоо, куруу – 95.00 мин .сом: Тамак – ашка - 567.00 миң.сом: Башка чыгымдарга - 36.00 миң.сом
 11. 11. МАДАНИЯТ ТАРМАГЫМАДАНИЯТ ТАРМАГЫ –1070.00 МИН СОМ.–1070.00 МИН СОМ.  Эмгек акы - 665.80 мин сом;  Социалдык фондго взнос - 114.80 миң сом;  Коммуналдык кызматтар – 39.40 мин .сом:  Мүлктү Ремонтоо - 150.00 миң.сом:  Капиталдык ремонтоо - 50.00 мин сом:  Башка чыгымдарга - 36.00 миң.сом
 12. 12. ТУРМУШ-ТИРИЧИЛИК КОММУНАЛДЫКТУРМУШ-ТИРИЧИЛИК КОММУНАЛДЫК ЧАРБА (ТТКЧ)ЧАРБА (ТТКЧ) –– 145,0145,0 мин сом.мин сом. • Көрктөндүрүүгө 15,0 миң миң сом; • Таштандылады жыйноого 30,0 миң сом • Ичуусу таза сууга 100,0 мин сом
 13. 13. СОЦИАЛДЫК КАМСЫЗДООСОЦИАЛДЫК КАМСЫЗДОО –191,3–191,3 МИН СОМ.МИН СОМ.  ЧАЭСтин кырсыгынан жапа чекендерге: 1500;  Афган согушунун эскерүүгө 3000;  9-май Ата-Мекендик согуштун катышуучуларына; 3000;  1-июнь балдарды коргоо күнү 2000;  1-октябрь Карыялардын эл аралык кунуно; 33250;  Баткен согушунун катышуучуларына; 5000;  2-декабрь майыптардын мумкунчулугу чектелген жарандардын кунуно; 12000;  19-май энелер кунуно карата 15600;  Жетим балдарга жаны жылдык белек; 1000;  Кыш айлары учун комур учун жалгыз бой кары, майыптарга; 15000;  Жаштарга жана спорт оюнчуларына иш-чаралар откоруу учун; 70,000;  7-апрель баатырларга 3000.
 14. 14. Суроолор сунуштар!!!Суроолор сунуштар!!! Урматуу коомдук угуунун катышуучулары, эгерде 2020-жылдын бюджетинин долбоору боюнча сиздердин сунуштарыныздар болсо, бериниздер!!!

×