Anzeige
[ICT_1920_K2]_BangKHBD_HuaVanMau
[ICT_1920_K2]_BangKHBD_HuaVanMau
[ICT_1920_K2]_BangKHBD_HuaVanMau
[ICT_1920_K2]_BangKHBD_HuaVanMau
Anzeige
[ICT_1920_K2]_BangKHBD_HuaVanMau
[ICT_1920_K2]_BangKHBD_HuaVanMau
[ICT_1920_K2]_BangKHBD_HuaVanMau
[ICT_1920_K2]_BangKHBD_HuaVanMau
[ICT_1920_K2]_BangKHBD_HuaVanMau
Nächste SlideShare
KhbdKhbd
Wird geladen in ... 3
1 von 9
Anzeige

Más contenido relacionado

Último(20)

Anzeige

[ICT_1920_K2]_BangKHBD_HuaVanMau

  1. Năm học:2019-2020 Họckì: 2 Họ và tên người soạn:HứaVănMậu MSSV:43.01.201.033 Điệnthoại liênhệ: 0332907224 Email:hvmyi98@gmail.com KẾ HOẠCH BÀI DẠY Tênbài soạn:Hệthống hóavề Hiđrocacbon(Lớp:11, Ban:Cơ bản) I. Mục tiêu bài học 1. Kiến thức - Hệ thốnghóa được các loại hiđrocacbon về các đặc điểmcấu tạo,tính chất vật lý,tính chất hóa học đặc trưngvà ứng dụng. - Học sinhbiếtđược: mối quanhệ giữa các loại hiđrocacbonquantrọng. 2. Kĩ năng - Lập được sơ đồ quan hệ giữa các loại hiđrocacbon. - Viết được các phương trình biểu diễn mối quan hệ giữa các chất. - Vận dụng kiến thức làm được một số bài tập sơ đồ chuyển hóa, phân biệt, điều chế…của các hiđrocacbon. 3. Thái độ - Rèn luyện thái độ học tập và làm việc nghiêm túc. - Xây dựng tính tích cực, tự giác, chủ động và tạo cơ sở cho các em yêu thích môn học. II. Trọng tâm - Mở đầu bài giảnghọc sinhđược thamgia trò chơi tìm chữ theonhómvề các nội dungđã học như tính chất vật lý,hóa học,đặc điểmcấu tạo,… Sau đó các nhómtiếptục bổsung nhữngnội dungcòn thiếuvàcuối cùngsẽ được giáoviêntổngkếtkiếnthức bằngbảng so sánhcác nội dungđã học. III. Chuẩn bị 1. Giáo viên - Chuẩnbị giáoán, bài giảngbằng powerpoint. 2. Học sinh - Xemtrước bài mới và ôn tập lại bài cũ thuộc kiếnthứchiđrocacbon. IV. Phương pháp – Phương tiện 1. Phương pháp: - Phươngphápđàm thoại - Phươngpháptrò chơi KHOA HÓA HỌC
  2. 2. Phương tiện: - Máy chiếu,mànchiếu. V. Tổ chức hoạt động dạy học Hình ảnh slide Gợi ý hoạt động GV và HS Lưu ý kĩ thuật Hoạt động1. 1 Chèn hình ảnh slide theo thứ tự ở đây Mô tả ngắn gọn các hoạtđộng của GV và HS tương ứng với slide trình chiếu - GV giới thiệu2phần chính trong bài. Những thao tác kĩ thuậtcần lưu ý trên slide (đặc biệt là các slide có nhiều hiệu ứng,liên kết hoặcsử dụng kĩ thuật trigger) 2 - GV cung cấp bảng tổng quátvề các hiđrocacbon đã học và những nôidung giảm tải. Và tập chung vào những nộidung ankan,anken,ankin và ankylbenzen. 3 - GV giới thiệu những 6 nội dung cùng ôn tập trong buổihọc.
  3. Hình ảnh slide Gợi ý hoạt động GV và HS Lưu ý kĩ thuật 4 - Giáo viênchialớp làm4 nhómtheotên các nội dungôn tập của buổi học: ankan, anken,ankinvà ankylbenzen. - GV phổbiếnluậtchơi ,cách tính điểm,thời gianvà điểmcộng cho nhómdành chiến thắng. - GV cung cấp phiếu học tập. 5 - NhómHS tìm những từ hoặc cụm từ liên quanđến nội dung (theotên) củanhóm. - HS điềnvào phiếu học tập các cụm từ tìm được vào nội dungđã phântrong phiếuhọc tập. Nhómhoànthành sẽ nộp lại phiếuhọc tập cho GV để tính điểm. - GV chiếuđápán ,tổngkếtđiểm(điểm số dựa trênsố từ tìm được với mỗi từ tương ứng 2 điểmvàthứ tự hoàn thành.Nhóm nhanhnhất +4 điểm và giảmtừng 1 điểm các nhómnộpsau, nếuhếtgiờ nhóm vẫn - Nhấn vào đồng hồ để đồng hồ đếm thời gian. - Nhẫn vào các chữ sẽ hiện đáp án tương ứng trên bảng chữ.
  4. Hình ảnh slide Gợi ý hoạt động GV và HS Lưu ý kĩ thuật chưa nộp thì sẽ không được cộng điểm). - GV viêngiaolại phiếuhọctập để các nhómtiếptục bổ sung hoàn thiệnphiếuhọc tập và các nhómghi nhữngnội dung đã tổng hợpđược lên bảng để.Dựa trên đó đối chiếuvàlưuý nhữngđiểmsai trong hoạt động2. Hoạt động 2. 6 - GV cung cấp thông tinbằng bảng.Đối chiếukếtquả của học sinhvà đưa ra những lưuý. 7 - GV cung cấp thông tinbằng bảng.Đối chiếukếtquả của học sinhvà đưa ra những lưuý.
  5. Hình ảnh slide Gợi ý hoạt động GV và HS Lưu ý kĩ thuật 8 - GV cung cấp thông tinbằng bảng.Đối chiếukếtquả của học sinhvà đưa ra những lưuý. 9 - GV cung cấp thông tinbằng bảng.Đối chiếukếtquả của học sinhvà đưa ra những lưuý. 10 - GV cung cấp thông tinbằng bảng.Đối chiếukếtquả của học sinhvà đưa ra những lưuý. 11 - GV cung cấp thông tinbằng bảng.Đối chiếukếtquả của học sinhvà đưa ra những lưuý.
  6. Hình ảnh slide Gợi ý hoạt động GV và HS Lưu ý kĩ thuật 12 - GV cung cấp thông tinbằng bảng.Đối chiếukếtquả của học sinhvà đưa ra những lưuý. 13 - GV cung cấp thông tinbằng bảng và nêu lại một số phảnứng chuyểnhóaquan trọng. 14 - GV cung cấp thông tindựa trên biểuđồvà đưa ra nhữnglưuý. 15 - GV cung cấp thông tinbằng bảng.Đối chiếukếtquả của học sinhvà đưa ra những lưuý. Hoạt động 3
  7. Hình ảnh slide Gợi ý hoạt động GV và HS Lưu ý kĩ thuật 16 - GV dànhthời gian cho HS làm và trả lời câu hỏi.GV đưa ra nhậnxét,lưuý hoặc cách giải cho bài và cho điểmcộng HS nếu làmđúng. - GV hướngdẫncách làmbêncạch đó đưa ra điểmlưu ýđối với mỗi dạng bài tập, thôngtin thêmtrong quá trình giải nếu khôngcó HS sung phong. 17 - GV dànhthời gian cho HS làm và trả lời câu hỏi.GV đưa ra nhậnxét,lưuý hoặc cách giải cho bài và cho điểmcộng HS nếu làmđúng. - GV hướngdẫncách làmbêncạch đó đưa ra điểmlưu ýđối với mỗi dạng bài tập, thôngtin thêmtrong quá trình giải nếu khôngcó HS sung phong. 18 - GV lưuý về dạng bài và các kiếnthứcliên quantrong bài. - GV dànhthời gian cho HS làm, có thể hợi ý, mời HS xungphong lênbảng.GV đưa ra nhậnxét,lưuý hoặc cách giải cho bài và
  8. Hình ảnh slide Gợi ý hoạt động GV và HS Lưu ý kĩ thuật cho điểmcộng HS nếu làmđúng. - GV hướngdẫncách làmbêncạch đó đưa ra điểmlưu ýđối với mỗi dạng bài tập, thôngtin thêmtrong quá trình giải nếu khôngcó HS sung phong. 19 - GV lưuý về dạng bài và các kiếnthứcliên quantrong bài. - GV dànhthời gian cho HS làm, có thể gợi ý, mời HS xungphong lênbảng.GV đưa ra nhậnxét,lưuý hoặc cách giải cho bài và cho điểmcộng HS nếu làmđúng. - GV hướngdẫncách làmbêncạch đó đưa ra điểmlưu ýđối với mỗi dạng bài tập, thôngtin thêmtrong quá trình giải nếu khôngcó HS sung phong. 20 - GV lưuý về dạng bài và các kiếnthứcliên quantrong bài. - GV dànhthời gian cho HS làm, có thể hợi ý, mời HS xungphong lênbảng.GV đưa ra nhậnxét,lưuý hoặc cách giải cho bài và
  9. Hình ảnh slide Gợi ý hoạt động GV và HS Lưu ý kĩ thuật cho điểmcộng HS nếu làmđúng. - GV hướngdẫncách làmbêncạch đó đưa ra điểmlưu ýđối với mỗi dạng bài tập, thôngtin thêmtrong quá trình giải nếu khôngcó HS sung phong. 21 - GV lưuý về dạng bài và các kiếnthứcliên quantrong bài. - GV dànhthời gian cho HS làm, có thể gợi ý, mời HS xungphong lênbảng.GV đưa ra nhậnxét,lưuý hoặc cách giải cho bài và cho điểmcộng HS nếu làmđúng. - GV hướngdẫncách làmbêncạch đó đưa ra điểmlưu ýđối với mỗi dạng bài tập, thôngtin thêmtrong quá trình giải nếu khôngcó HS sung phong.
Anzeige