Anzeige

Галогены Halogens Հալոգեններ

BTSXArmy5
5. Dec 2021
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

Галогены Halogens Հալոգեններ

  1. Հալոգեններ
  2. Յոդ Յոդը առաջին անգամ ստացել է ֆրանսիացի քիմիկոս Կուրտուան 1811՝ ծովային ջրիմուռներից։
  3. • Բնության մեջ Ազատ յոդը բնության մեջ չի հանդիպում։ Նրա միներալները առ աջանում են կենսոլորտում և հազվադեպ են։ Յոդի հիմնական աղբյուրը Համաշխարհ ային օվկիանոսն է :Յոդի պարունակությունը մեծ է նավթաբեր շրջանների ստորերկրյա ջրերում ։
  4. •Բժշկության մեջ Յոդով ախտահանում են վերքերը և վիրահատման դաշտը։ Յոդի միացությունների ներս ընդունումն ազդում է նյութափոխանակության վրա և ուժեղացնում վահանագեղձի ֆունկցիան։
  5. Յոդն օգտագործում են նաև երկրաբաններն ու բուսաբանները, քիմիկոսներն ու մետաղագործները։ Այն առաջացնում է բազմաթիվ յոդօրգանական միացություններ, որոնք մտնում են որոշ ներկանյութերի բաղադրության մեջ։ Յոդի միացությունները կիրառվում են լուսանկարչության և կինոարդյունաբերությա ն մեջ։
  6. Յոդի պակասը օրգանիզմում Յոդը մեր օրգանիզմի առողջությունը պահպանելու ամենակարևոր տարրերից մեկն է:Այն առաջին հերթին անհրաժեշտ է վահանաձև գեղձի բնականոն աշխատանքի համար, որի հորմոններն ուղղակիորեն ազդում են ուղեղի աշխատանքի, օրգանիզմի իմունային վիճակի վրա։Օրգանիզմում յոդի պակասը միշտ չէ, որ սխալ սնվելու հետևանք է, քանի որ սնունդն այս տարրի միակ աղբյուրը չէ մեր օրգանիզմի համար։ Յոդը ստացվում է ջրի և օդի միջոցով, հետևաբար յոդի անբավարարության խնդիրը արդիական է այն շրջաններում, որտեղ հողն ու ջուրը աղքատ են այս նյութով։
  7. Յոդի սուբլիմացում
Anzeige