Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

SHA2019_special.pdf

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
X
DE WINNAARS
SHA2019_Special.indd 1 22-03-19 16:32
2
ELKE DAG
VERGROTEN WE JE
MARKTAANDEEL
DOOR MEER KLANTEN
TE LEVEREN EN
MEER OMZET TE
HALEN UIT ALLE
ONLINE MARKETING
KANA...
3
digital marketing service voor webshops
3/18/19, wk 12 16:29
SHA2019_Special.indd 3 22-03-19 16:32
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
SHA2020_special.pdf
SHA2020_special.pdf
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 36 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie SHA2019_special.pdf (20)

Weitere von BBPMedia1 (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

SHA2019_special.pdf

 1. 1. X DE WINNAARS SHA2019_Special.indd 1 22-03-19 16:32
 2. 2. 2 ELKE DAG VERGROTEN WE JE MARKTAANDEEL DOOR MEER KLANTEN TE LEVEREN EN MEER OMZET TE HALEN UIT ALLE ONLINE MARKETING KANALEN TWEB-14969-twinkle-magazine-2-1-v2.indd All Pages SHA2019_Special.indd 2 22-03-19 16:32
 3. 3. 3 digital marketing service voor webshops 3/18/19, wk 12 16:29 SHA2019_Special.indd 3 22-03-19 16:32
 4. 4. SHA2019_Special.indd 4 22-03-19 16:32
 5. 5. 5 @Shoppingaward #Shopping2019 @Shoppingawards2019 @shoppingawards COLOFON Uitgever Paul Petermeijer Hoofdredactie Arjan van Oosterhout Medewerkers aan deze special Arjen Bonsing, Jelle Kempe, Fred Roodbeen, Jaap van Sandijk, Danielle Scheffer Marketing Rebecca Makken, Yvette van Wijk Projectmanagement Lieke Thomson Sales Peter van Balsfoort, Tjerk Hillen Vormgeving Studio BBP Media Productie Ray van Zeijst Een uitgave van BBP Media Beneluxlaan 2C Postbus 276 3440 AG Woerden Nederland T. +31 (0)348 41 53 05 F. +31 (0)348 41 07 31 W. info@bbpmedia.nl Niets uit deze Shopping Awards special mag worden overgenomen zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de uitgever. De uitgever is niet aansprakelijk voor eventuele (zet) fouten en/of schade die daarvan direct of indirect het gevolg zou kunnen zijn. ©BBP Media 2019 IN DEZE SPECIAL 7 VOORWOORD ARJEN BONSING 8 BRANCHES VERBONDEN 10 SAMR – CX IS MEER DAN GEMAK 14 PUBLIEKSPRIJZEN XS 15 BESTE STARTER AWARD 17 PUBLIEKSPRIJZEN XL 18 VAKPRIJS ING HOME & LIVING 19 VAKPRIJS ADYEN FASHION & LIFESTYLE 22 VAKPRIJS PERSONAL & FINANCIAL SERVICES 24 VAKPRIJS DHL FMCG & PERSONAL CARE 25 VAKPRIJS TRAVEL & LEISURE 26 VAKPRIJS KIESKEURIG CONSUMER ELECTRONICS & TELECOM 31 INTERSHOP B2B AWARD 32 ECOMMERCE50 Een van de vakprijsdeelnemers wordt uitgeroepen tot de ‘Beslist.nl Beste Winkel 2019’. Daarover lees je in Twinkle 4. SHA2019_Special.indd 5 22-03-19 16:32
 6. 6. Zo verovert u de Duitse markt. Dexport www.dexport.nl - 088 339 76 78 91% zoekt via Google 50% bestelt op Amazon 76% gebruikt social media Ken jij de Duitsers zoals wij? Jouw merk verdient het beste Duitse marketingteam. 91% zoekt via 76% gebruikt 76% gebruikt 50% bestelt WINNER TOP 30 CROSSBORDER AWARD CROSSBORDER WINNER SHA2019_Special.indd 6 22-03-19 16:32
 7. 7. 7 VOORWOORD I n deze speciale editie staan ze dan, alle trotse winnaars van een Shop- ping Award. Felicitaties zijn op hun plaats, want in een wereld die steeds competitiever wordt ligt de lat ieder jaar hoger. Dat geldt voor de publieksprijzen, want naarmate consumenten meer online winkelen, neemt hun ervaring en verwachtingsniveau verder toe. Het behalen van een hoge NPS en een hoge klanttevredenheidscore op alle stappen van de omnichannel customer journey wordt dus een steeds grotere prestatie. Het geldt zeker ook voor de vakprij- zen. Daar beoordelen de jury’s de stap vooruit die partijen het afgelopen jaar hebben gezet. Maar ze kijken gevoed met de inzichten uit een onafhan- kelijke aankoopanalyse ook naar de algemene journey-kwaliteit. Doordat de topspelers in de markt zich snel doorontwikkelen, wordt de standaard waaraan iedereen moet voldoen ook steeds hoger. Op dit punt zit ook de toegevoegde waarde van de Shopping Awards. Alle deelnemers aan de publieksprijzen zien waar ze wat betreft hun klant- tevredenheidscore staan ten opzichte van de concurrentie. Alle genomi- neerden bij de vakprijzen krijgen een rapport met hun overall journey score en een uitsplitsing naar de initiële en herhaalaankoop stappen. Het afgelopen jaar ben ik bij heel veel deelnemers en winnaars van de vorige editie op bezoek geweest om te luisteren naar de redenen waarom ze deelnemen aan de Shopping Awards. Natuurlijk is dat in de eerste plaats het winnen van de prijs en het kunnen voeren van het Award-logo. Maar minstens zo belangrijk is dat het voor hen een moment is om de balans op te maken en na te gaan wat ze het afgelopen jaar hebben bereikt. Een moment om los van de dagelijkse operatie met objectieve ogen te kijken naar de eigen prestaties ten opzichte van de concurrentie. En een kans om feedback te krijgen van een jury met kritische vakgenoten. Kortom, de Awards zijn een moment van reflectie en inzicht en dat helpt bij het winnen van de echte wedstrijd, het maken van omzet en het creëren van klantwaarde. Arjen Bonsing Overall juryvoorzitter Shopping Awards And the winner is … SHA2019_Special.indd 7 22-03-19 16:32
 8. 8. 8 BRANCHES VERBONDEN De Shopping Awards worden georganiseerd onder toezicht van de Stichting Shopping Awards. Twinkle-uitgever BBP Media is de uitvoerend producent. Vijf organisaties zijn partner van de Stichting: ANVR, INretail, Thuiswinkel.org, Techniek Nederland en het Verbond van Verzekeraars. Een korte introductie van deze samenwerkende brancheorganisaties. ANVR ANVR is al ruim vijftig jaar de brancheorganisatie voor ‘ondernemers in reizen’. Door de krachten van reis- ondernemers te bundelen en hun belangen te beharti- gen, kan de ANVR nationaal en internationaal een toon- aangevende plaats innemen als vertegenwoordiger van de gehele reissector. De aangesloten leden zijn ook vaak actief in overlegplat- formen en adviseren het ANVR-bestuur als het gaat om imago, lobby, consu- mentenzaken, luchtvaart, standaardisering et cetera. INRETAIL INretail is de grootste brancheorganisatie in non- food retail. De vereniging zet zich onder andere in voor belastingherziening, lokale/regionale lobby en goede arbeidsvoorwaarden, om zo het ondernemen makkelijker te maken. De retailprofessionals onder- steunen en adviseren leden over onder andere cao, bedrijfsvoering, juridische kwesties en marktontwik- kelingen. Daarnaast helpen ze leden om zich voor te bereiden op de toekomst van het retaillandschap. THUISWINKEL.ORG Thuiswinkel.org is het inspi- rerende digital commerce- netwerk dat (web)winkels die producten en/of dien- sten verkopen, onderne- mers en hun medewerkers helpt succesvoller te zijn. De organisatie biedt relevante en praktische oplossin- gen met de keurmerken Thuiswinkel Waarborg & Thuiswinkel Zakelijk, Thuis- winkel Reviews, juridische tools, belangenbehartiging, (markt)onderzoek en educatieplatform Thuiswinkel e-Academy. Thuiswinkel.org helpt leden verder met gratis juridisch advies, een relevant netwerk en door kennisuitwisseling via het door Thuiswinkel.org opge- richte ShoppingTomorrow- platform. TECHNIEK NEDERLAND Techniek Nederland is de nieuwe naam van Uneto- VNI, de ondernemersor- ganisatie van de installatie- branche en de technische detailhandel. De vereniging zet zich in voor een vitale marktpositie van haar leden door kennis te vergroten en te delen, door onderne- merschap, samenwerking en co-creatie te stimuleren en door nieuwe initiatieven te ontplooien . Daarnaast zorgt men onder meer voor belangenbehartiging op economisch, sociaal, maatschappelijk en juridisch gebied. Techniek Nederland wil een waardemerk worden voor eindgebruikers. VERBOND VAN VERZEKERAARS Het Verbond van Verzekeraars is de belangen- vereniging van schade- en levensverzekeraars in Nederland. Ook bedrijven die zich toeleggen op bank- sparen voor de oude dag en premiepensioeninstellingen zijn lid. Het Verbond ver- tegenwoordigt de leden als gesprekspartner voor politiek, overheid en andere organisaties. Daarnaast be- vordert het Verbond het imago van de verzekerings- tak, biedt het leden een platform en fungeert het als kenniscentrum. C M Y CM MY CY CMY K Vijf samenwerkende organisaties SHA2019_Special.indd 8 22-03-19 16:32
 9. 9. Simple. Scalable. Reliable. Start accepting online payments #BOOSTCONVERSION WWW.INGENICO.NL/EPAYMENTS C M Y CM MY CY CMY K Boost Conversion - Twinkle.pdf 4 3/19/2019 9:46:27 AM SHA2019_Special.indd 9 22-03-19 16:32
 10. 10. 10 CBS-cijfers van begin maart 2019 tonen aan dat de groei van internetverkopen afneemt. Het faillissement van Create2Fit maakt duidelijk dat ook succesvolle webwinkels kunnen omvallen. Tijd voor een koersverandering dus. Om toekomstbestendig te blijven moet er gewerkt worden aan conversieverhoging en klantbehoud. Daarvoor is een optimale customer experience voorwaarde. Die optimale customer experience begint met een totaalbeeld van je klanten. Zorg dat je je data op orde hebt, want daarmee krijg je inzicht in het gedrag van de klant. Klantfeedback geeft je daarnaast inzicht in zijn beleving. Maar let wel, in deze snel veranderende wereld kun je data en klantfeedback pas echt succesvol benutten wanneer je de informatie continu beschikbaar hebt. Integratie van afdelingen, systemen en contactkanalen is daarbij voorwaarde voor succes. Alleen dan krijg je het totaalbeeld van je klant, hetgeen nodig is om de customer experience continu en snel bij te sturen. MEMORABELE BELEVING Dán kun je stappen gaan maken met customer experience management. Zoals Joe Pine, auteur van The Experience Economy, zegt: ‘I’ve come to understand that THE key distinction between services and experiences is all about time. Services are (merely) time well saved. Experiences are about time well spent.’ Echt goede customer experiences gaan van time well saved - vervelende dingen snel en gemakkelijk maken - naar time well spent - een ervaring bieden waarmee je de tijd nuttig invult of zelfs memorabel maakt. De meeste succesvolle webshops bieden consumenten voornamelijk tijdbesparing in de vorm van snelheid en gemak. We kunnen wel stellen dat dat inmiddels de standaard is. Waar je als webwinkel het verschil mee maakt is de tijd voor de klant nuttig invullen. Of nog beter; memorabel maken. In het onderzoek van SAMR voor de Shopping Awards publieksprijzen geven Nederlanders hun mening over webwinkels. Wat opvalt is dat webwinkels met een hoge NPS naast ‘time well saved’ ook inzetten op ‘time well spent’. Zij weten hun klanten te verrassen. We hebben dan ook gevraagd wat klanten positief verraste in de dienstverlening van webwinkels. Een aantal voorbeelden: 1. Advies • Klant Zooplus: ‘Nadat ik iets aangeschaft had wat voor mijn katten niet werkte heb ik de spullen kunnen terugsturen en kreeg ook Jarenlang reikten de bomen voor online retailers tot in de hemel. Maar omzetgroei is inmiddels niet meer zo vanzelf- sprekend. De groei van de online consumentenbestedingen neemt af en we zien webwinkels zelfs failliet gaan. Buiten- landse webgiganten als Amazon en Alibaba laten daarnaast zien dat concurrentie grenzen overschrijdt. Werken aan klantloyaliteit is daarom van essentieel belang. Tekst: Fred Roodbeen Beeld: Twinkle/BBP Media CX is meer dan gemak SHA2019_Special.indd 10 22-03-19 16:32
 11. 11. 11 advies wat ik evt. wel kon bestellen. Zeer correct afgehandeld.’ • Klant Coolblue: ‘Een advies waarbij niet het financiële voordeel van Coolblue vooropstond, maar dat van mij!’ • Klant 123inkt: ‘123inkt constateerde zelf dat ik beter een andere toner kon kiezen op basis van eerdere bestellingen. Hierin adviseerden ze mij zonder vragen.’ 2. Relevante content bieden • Klant Coolblue: ‘De video’s met de uitleg van de producten en de zeer snelle levering.’ • Klant Greetz: ‘Uitgebreide proefset bij een geboortekaartje. Erg leuk dat ze meerdere samples opsturen zodat je kan kiezen.’ 3. Bijdrage aan de maatschappij • Klant Zooplus: ‘Ik had 3 zakken caviavoer besteld, maar mijn cavia’s wilden het niet eten. Ik had een berichtje gestuurd of ik 2 zakken kon terugsturen. Dat hoefde niet. Ik kon ze aan een dierenopvang schenken en kreeg het geld wel terug gestort.’ 4. Een kaartje sturen • Klant Coolblue: ‘De reactie van de chauffeurs die ons bedankten met een kaartje voor de gastvrijheid. Heel erg leuk.’ • Klant Kaartje2go: ‘Verjaardagskaartjes gekregen. Elk jaar! Super lief...mijn familie stuurt mij niks. Hahaha.’ 5. Bijzondere verpakking. • Klant Greetz: ‘De bloemen, ballonnen en alle andere cadeaus worden heel goed en leuk verpakt. Je krijgt altijd zo’n vrolijke megadoos echt een feestje!’ 6. Een extraatje • Klant 123inkt: ‘De pennen die erbij zitten. Schrijven erg lekker.’ • Klant Kleertjes.com: ‘Altijd iets voor de kids bij de bestelling. Lolly of ballon enz..’ WEES CREATIEF Bedenk dus goed hoe je de tijd van online klanten nuttig, maar bij voorkeur memorabel, gaat besteden. De oplossing is geen one size fits all. Het moet passen bij je product en aansluiten bij je bedrijfscultuur. Wees creatief, verras je klant. Maar, ik kan het niet vaak genoeg zeggen, begin vooral met continu inzicht in je eigen data en klantfeedback, om snel bij te kunnen sturen. Fred Roodbeen is research consultant bij SAMR en gespecialiseerd in customer experience. SAMR is de onafhankelijke onderzoekspartner voor de Shopping Awards Publieksprijzen XL. SHA2019_Special.indd 11 22-03-19 16:32
 12. 12. 12 The payments platform for carefree shopping and painless returns SHA2019_Special.indd 12 22-03-19 16:32
 13. 13. 13 SHA2019_Special.indd 13 22-03-19 16:32
 14. 14. 14 HUIS & TUIN Kabelshop.nl DOE-HET-ZELF & HOBBY 123-3D.nl ETEN & DRINKEN Puur Mieke MODE & MODE-ACCESSOIRES Rico Moda PERSOONLIJKE VERZORGING ParfumWebshop.nl VOERTUIGEN & ACCESSOIRES Datona WINNAARS PUBLIEKSPRIJZEN XS De Shopping Awards Publieksprijzen XS gaan naar Nederlandse rechtspersonen met een digitale propositie en een maximale jaaromzet van 4 miljoen euro. Kiyoh definieert de winnaars op basis van klantbeoordelingen. SHA2019_Special.indd 14 22-03-19 16:32
 15. 15. 15 Uit de ingezonden cases voor de Beste Starter Award selecteerde de vakjury drie genomineerden: Beerwulf, Go Lemon en Spiru. BEERWULF Beerwulf dingt voor de tweede keer naar deze award. Het bedrijf, dat deze maand ook twee jaar bestaat, wil het grootste online speciaalbierplatform van Europa worden. Het afgelopen jaar nam de pure player aantoonbaar grote stappen in onder meer schaalbaarheid, sitesnelheid, customer retention en klantambassadeurs, toegankelijkheid en telefonische klantenservice met native speakers. De organisatie is, mede dankzij steun van investeerder Heineken, onlangs gefuseerd met thuisbiertapaanbieder The Sub. GO LEMON Go Lemon biedt de nieuwste Apple devices via een lease-abonnement. In eerste instantie voor een jaar, sinds kort is de propositie bijgesteld naar ‘per maand opzegbaar’. Oprichter Bas van der Putten schreef zijn businessplan letterlijk op een bierviltje. Hij gaat creatief en enthousiast te werk bij het genereren van free publicity. Investeringsgeld komt inmiddels via crowdfunding en hij verwacht dit jaar break- even te draaien. SPIRU Het assortiment van spirituele webshop Spiru bestaat uit ruim 15.000 artikelen ‘om zen van te worden’, variërend van yogamatten tot wierook tot edelstenen. Komend jaar wordt er uitgebreid met onder meer wellness-artikelen en veganistische verzorgingsproducten. Er wordt ook verkocht via bol.com. Plannen voor fysieke shops zijn er niet, wel voor internationale expansie: dit jaar wordt vooral ingezet op groei in Duitsland. BESTE STARTER AWARD Winnaar: Beerwulf JURYOORDEEL BEERWULF De jury koos unaniem Beerwulf als winnaar. ‘Het bedrijf heeft sinds de start prachtige groeiresultaten laten zien en heeft alle potentie om (inter)nationaal een grote speler te worden op de speciaalbiermarkt. Ze bieden een b2b-distributieoplossing als verkoopkanaal van kleine brouwers, en verbinden zich door de fusie met The Sub ook met de grote brouwerijen. Bovendien biedt hen dat crossborder toegang tot elf landen in plaats van de vijf waarin ze tot nu toe actief zijn.’ Unanieme winnaar BESTE STARTER AWARD Juryvoorzitter: Jesse Weltevreden SHA2019_Special.indd 15 22-03-19 16:32
 16. 16. SHA2019_Special.indd 16 22-03-19 16:32
 17. 17. 17 WINNAARS PUBLIEKSPRIJZEN XL COMPUTER, HARD- & SOFTWARE powered by Retail Rocket 123inkt.nl ELEKTRONICA & TELECOM powered by ippies.nl Coolblue ETEN & DRINKEN powered by iDEAL Koffievoordeel FINANCIËLE DIENSTEN Independer HUIS & TUIN powered by Livewords zooplus MODE powered by ContactCare kleertjes.com PERSOONLIJKE VERZORGING powered by PayPal De Online Drogist SCHOENEN powered by Ingenico Omoda SPEELGOED & CADEAUS powered by Paazl Kaartje2go VAKANTIES & REISTICKETS powered by Dexport TUI WARENHUIZEN bol.com De Shopping Awards Publieksprijzen XL gaan naar Nederlandse rechtspersonen met een digitale propositie en een minimale jaaromzet van 4 miljoen euro. Onafhankelijk onderzoeksbureau SAMR definieert in samenwerking met Toluna de winnaars door beoordelingen van klanten te combineren met aankoopbevindingen van een consumentenpanel. SHA2019_Special.indd 17 22-03-19 16:32
 18. 18. 18 ING HOME & LIVING Over de kwaliteit van de inzendingen is de jury enthousiast. Home & Living- webwinkels zetten flinke stappen voorwaarts. Er is veel aandacht voor het inspireren van de consument (met name in de vorm van sfeerbeelden) en de webwinkels excelleren zowel in bezorging als in service. Bezorgers plaatsen en installeren de bestelling bij de klant thuis. Duidelijk is wel dat de fysieke winkel in deze categorie nog lang niet is afgeschreven. Winnaar Flinders vult omnichannel mooi in met zowel een grote online als offline aanwezigheid. Niet zo gek, want wie een dure bank koopt wil er eerst even op zitten. De jury verwacht dat webwinkels in deze categorie in de toekomst veel aandacht zullen besteden aan inspiratie, advisering en het vasthouden van de klant. Dat laatste is uitdagend, want hoe zorg je ervoor dat klanten blijven terugkomen bij je webshop, als je maar één keer in de tien jaar een bankstel koopt? Hierin zal meer geïnvesteerd moeten worden. Genomineerd: • Goossens • wehkamp ING HOME & LIVING De jury had gehoopt in deze grote sector met honderden ondernemingen te worden uitgedaagd met veel meer kandidaten, vooral omdat Home & Living een belangrijk segment is voor e-commerce. Het is een categorie waarin op het gebied van businessmodellen en formules, veel gaat gebeuren, zo verwacht de jury. Hierbij moet gedacht worden aan op maat gemaakte producten en persoonlijke advisering, zelfs bij de consument thuis. Veel aandacht voor inspiratie Zeven jaar nadat het bedrijf deelnam in de categorie start- ups gaat Flinders nu terecht met een award naar huis. De organisatie ademt stijlvol wonen. Op het gebied van inspiratie is Flinders een voorbeeld voor andere omnichannel retailers en e-commerce platforms. Flinders besteedt aandacht aan duurzaam design en startte in 2018 met succes de styling advies-aan-huis service, waardoor het gemiddelde aankoopbedrag aanzienlijk is verhoogd. Winnaar: Flinders JURYOORDEEL FLINDERS Juryvoorzitter: Walther Ploos van Amstel SHA2019_Special.indd 18 22-03-19 16:32
 19. 19. 19 ADYEN FASHION & LIFESTYLE Maar dat is nu gebeurd, zo blijkt uit de inzendingen van dit jaar. Het is duidelijk dat personalisatie aantoonbaar effect sorteert. Dat is een positieve ontwikkeling. Ook het gebruik van contextuele data (zoals het uur van de dag en het weer) heeft zijn intrede gedaan in deze categorie. Wehkamp zet dit innovatief in. Opmerkelijk is echter wel dat personalisatie zich afspeelt op productniveau: het ranken of aanreiken van producten. Technisch wordt dit alles uitstekend uitgevoerd, maar de klant merkt niets van de personalisatie en wat hem dit voor voordelen oplevert. En dat is jammer. Er wordt vooral gestuurd op conversie, terwijl beleving en inspiratie juist het verschil kunnen maken. De (verrijkte) content blijkt vaak op afstand te staan. Die discrepantie moet worden opgelost. Zonder beleving en inspiratie en met moordende concurrentie van partijen als Instagram (met een koopbutton!) loopt de Fashion & Lifestyle-categorie grote risico’s. De uitdaging voor de toekomst is dan ook het gat tussen productgerichte personalisatie en het aanbod van rijke content te dichten. Genomineerd: • de Bijenkorf • kleertjes.com ADYEN FASHION & LIFESTYLE Personalisatie en contextuele data zijn dit jaar dé trekkers van de vooruitgang in deze sector. Personalisatie was de afgelopen jaren een belofte die zich nog moest waarmaken in de categorie Fashion & Lifestyle. Winnaar: wehkamp JURYOORDEEL WEHKAMP Vooral op het gebied van personalisatie heeft wehkamp indrukwekkende stappen gezet. Het warenhuis heeft de belofte van vorig jaar, toen werd gewerkt aan onder meer het platform en de processen, ingelost. Met onder meer zelflerende aanbevelingen en auto-suggesties voor contextuele data, waarbij het productaanbod wordt aangepast aan bijvoorbeeld het weer of het tijdstip van de dag, maakt wehkamp het verschil. Personalisatie sorteert effect Juryvoorzitter: Dirk van den Bosch SHA2019_Special.indd 19 22-03-19 16:32
 20. 20. 20 Award bijlage Twinkle_414x252mm_2019_Vdef_lc.indd 1 SHA2019_Special.indd 20 22-03-19 16:32
 21. 21. 21 14-03-19 09:46 SHA2019_Special.indd 21 22-03-19 16:32
 22. 22. 22 PERSONAL & FINANCIAL SERVICES webshop SH Er wordt meer gewerkt met data en met artificial intelligence (AI). Een positieve ontwikkeling, want deze categorie kenmerkt zich nu juist doordat dit soort producten per individu afgestemd kunnen worden. Opvallend is ook dat veel meer agile gewerkt wordt en dat dit organisatiebreed gebeurt. Er wordt meer samengewerkt op de werkvloer en dat leidt tot snellere en betere resultaten. De jury constateert ook dat er meer kort- cyclisch wordt gewerkt, waarna wordt gemeten, teruggekoppeld en verbeterd. Silo’s verdwijnen en dat is terug te zien in de resultaten van de inzenders. Wat nog achterblijft is de koppeling van de data met de consumentenervaringen – het rondmaken van de cirkel. Door deze met elkaar te verbinden ontstaat echt inzicht in de omnichannel organisatie en kunnen verbeteringen worden toegepast. Genomineerd: • Aegon • Independer PERSONAL & FINANCIAL SERVICES De categorie Personal & Financial services heeft het afgelopen jaar belangrijke vorderingen gemaakt. Dat geldt vooral op het gebied van organisatieverandering. Meer gebruik van data en AI FBTO komt van ver en kreeg veel voor elkaar. Het bedrijf zette grote stappen in 2018 en behaalde tastbare resultaten. Opvallend is de innovatiekracht en de permanente focus op verbetering van de interactie met de klant. FBTO boekte imposante, meetbare resultaten op het gebied van onder meer SEA en SEO. De resultaten werden bovendien bereikt op eigen kracht: met eigen, interne teams. De passie binnen FBTO is voelbaar. Winnaar: FBTO JURYOORDEEL FBTO Juryvoorzitter: Han Gerrits SHA2019_Special.indd 22 22-03-19 16:32
 23. 23. 23 Welkom Добро пожаловать Witamy Bienvenidos webshop checkout SHOPPING CART WEBSITEVERTALINGEN IN ÉÉN FLOW www.livewords.com Grootste tolk- en vertaalbureau van de Benelux Ontdek de mogelijkheden en neem contact met ons op via: Flow@livewords.com Via onze vertaaltool Flow vertalen onze native speakers uw content en houden we uw kosten laag door het beste van mens en technologie te combineren. Groeit u internationaal? Is uw content up-to-date in alle talen? Is uw merk al meertalig? Livewords Flow koppelt direct aan uw CMS, webshop of PIM-systeem. Uw vertaling kan na review direct gepubliceerd worden. Zo is uw webshop altijd up-to-date. De essentie van uw merk moet altijd geraakt worden. Wij vertalen al uw content, campagnes en SEO-teksten met uw tone of voice en merkspecifieke terminologie. Livewords biedt vertaaloplossingen voor al uw online content Checkout Welcome Welcome SHA2019_Special.indd 23 22-03-19 16:32
 24. 24. 24 DHL FMCG & PERSONAL CARE Twee van de drie genomineerde supermarktbedrijven hebben een coöperatieve structuur. Het is knap dat zij ondernemers mee hebben gekregen in de ontwikkeling van het online kanaal, waarbij de winkels zorg dragen voor de last mile. De coöperaties noemen het lokale gezicht aan de deur als een concurrentievoordeel, maar erkennen tegelijkertijd dat logistiek vanuit de winkel zijn beperkingen kent. Centralisatie lijkt op termijn onvermijdelijk. Dat laatste kan zeker worden gezegd over de koppeling van online data aan fysieke winkeldata, om een holistisch klantbeeld te scheppen, personalisatie beter toe te kunnen passen en zodoende retentie te bevorderen. Plus heeft er concrete plannen mee, Coop heeft vooralsnog alleen voorzichtige ambities in die richting. De jury constateert dat alleen marktleider Albert Heijn zijn online en offline kanalen zo verbindt dat het geheel bewezen meer is dan de som der delen. Genomineerd: • Coop • Plus DHL FMCG & PERSONAL CARE De online consumentenbestedingen aan levensmiddelen en persoonlijke verzorgingsartikelen groeien nog altijd flink, al is het tempo vorig jaar afgevlakt ten opzichte van 2017. Bijna alle gevestigde partijen verkopen inmiddels online, zeker in food gaat dat doorgaans met verliezen gepaard. Winstgevendheid blijft een thema, prioritering ook; de lijst met mogelijke verbeterslagen is groot. Kleine spelers zien toe hoe grotere concurrenten met meer slagkracht hun voorsprong in klantpropositie en efficiency uitbouwen en er komen pure internetspelers bij. Winstgevendheid blijft thema Albert Heijn begrijpt de mentale belasting van het boodschappen doen, probeert het ‘gedoe’ zo veel mogelijk weg te halen. De focus is verschoven van procesoptimalisatie naar probleemoplossing, waarbij de kanalen steeds beter worden geïntegreerd en steeds meer personalisatie wordt toegepast. ‘Retail as a Service’ is de visie, die zichtbaar ten uitvoer wordt gebracht. De marktleider heeft in 2018 stappen gezet op heel veel verschillende fronten, om propositie- en efficiencyverbeteringen te bewerkstellingen. Dankzij het innovatie-framework kunnen razendsnel prototypes in de markt worden gezet. Er is lef om te experimenteren. Albert Heijn kan zich digitaal meten met grote internationale branchegenoten en is unaniem gekozen tot winnaar van deze Shopping Award. Winnaar: Albert Heijn JURYOORDEEL ALBERT HEIJN Juryvoorzitter: Kitty Koelemeijer SHA2019_Special.indd 24 22-03-19 16:32
 25. 25. 25 TRAVEL & LEISURE Daarmee laten ze de kans liggen om de consument meer op maat te bedienen. Herkenning en personalisatie zou veel eerder moeten beginnen in de funnel en veel later moeten eindigen. Herkende klanten zouden als ambassadeur ingezet kunnen worden. Hier valt dus zeker nog winst te behalen. Platforms zijn vaak verder in personalisatie en gemaksdiensten en dat moeten travel- en leisure aanbieders zich goed realiseren. Achterblijven is geen optie. Een ander verbeterpunt in Travel & Leisure is retentie. Waar in andere categorieën wordt gestuurd op de waarde van terugkerende klanten, is daarvan bij travel- en leisurebedrijven nauwelijks sprake. Retentie is belangrijk, ook voor deze branche, maar het komt er niet van om dit goed aan te pakken. Vaak is de moeder de boeker in het gezin. Maar de medereizigers zijn vaak niet echt duidelijk in beeld bij travel- en leisure- organisaties. Genomineerd: • ANWB Camping • Schiphol TRAVEL & LEISURE Personalisatie maakt vorderingen in Travel & Leisure. Al kan dit nog wel stukken beter. De échte personalisatie moet nog doorbreken. Partijen in de reisbranche weten dat ze op een bulk data zitten, maar maken daar nog niet optimaal gebruik van. Aandachtspunten: personalisatie en retentie Wat Corendon heeft gedaan met zijn uitbreiding op Maastricht Aachen Airport is een huzarenstukje. Het aantal vluchten vanaf deze luchthaven groeit in rap tempo en de gezonde bezetting is behaald mede dankzij een uitgekiende omnichannel benadering. Zo werden QR-codes toegevoegd aan printadvertenties. Consumenten die de code scanden werden geretarget en ontvingen online een banner. Een sterk staaltje van offline/online integratie, waardoor Corendon op nieuwe bestemmingen marktaandeel vergroot en ook in Maastricht sneller groeit dan zijn eigen ambitie. Winnaar: Corendon JURYOORDEEL CORENDON Juryvoorzitter: Hedwig Wassing SHA2019_Special.indd 25 22-03-19 16:32
 26. 26. 26 KIESKEURIG CONSUMER ELECTRONICS & TELECOM H 19PAY BCC heeft het afgelopen jaar een knappe omwenteling gemaakt, stelt de jury. Via diverse smart home- innovaties weet het bedrijf zowel in de winkel als online de customer journey te verrijken. Daarnaast laat BCC zien in relevantie toe te nemen door samenwerkingen aan te gaan met andere retailers. Voor bol.com is elektronica, hoewel maar een deel van het assortiment, wel een belangrijk deel. Dat is te zien in de verbeterslagen die het webwarenhuis in 2018 binnen die categorie heeft gemaakt. Zo zette het bedrijf grote stappen in personalisatie door vernieuwde filtering en worden tegenwoordig onafhankelijke experts ingezet voor videoreviews. Ook met voice-technologie boekte bol.com flinke progressie. Dit is wel een technologie die nog in de kinderschoenen staat. Met technologie is ook Coolblue veel bezig. Zo kunnen klanten via een augmented reality-toepassing televisies in de woonkamer passen. Maar de grootste slag die Coolblue het afgelopen jaar heeft gemaakt zit in duurzaamheid. Met koeriersdienst CoolblueFietst en investeringen in klantinteractie geeft het bedrijf het goede voorbeeld. De jury vindt dat lovenswaardig, maar vraagt zich af wat de klant merkt van die groene ambitie. Genomineerd: • BCC • Coolblue KIESKEURIG CONSUMER ELECTRONICS & TELECOM De genomineerden binnen de categorie consumentenelektronica weten zich allemaal op hun eigen manier te onderscheiden. Er zit veel verschil tussen de veranderingen die deze ondernemingen het afgelopen jaar hebben doorgevoerd. Duidelijk is dat duurzaamheid, personalisatie en technologische vernieuwingen een belangrijke rol spelen binnen deze markt. Winnaar: bol.com JURYOORDEEL BOL.COM De jury is het meest onder de indruk van hetgeen bol.com in 2018 heeft laten zien. Niet alleen positioneert het bedrijf zich steeds meer als platform, ook verliest het daarbij de klant niet uit het oog. Met gepersonaliseerde filtering en visualisatie is bol.com verder dan de rest in consumentenelektronica en zodoende de overtuigende winnaar. Personalisatie, technologie en duurzaamheid Juryvoorzitter: Cor Molenaar SHA2019_Special.indd 26 22-03-19 16:32
 27. 27. 27 METPAYPALKUN JEZORGELOOS ONLINESHOPPEN. Beschermingvoorkopersenverkopers. Hetkan,metPayPal. 19PAY13_ONLINE_RETAILER_MAGAZINE_207x252.indd 1 13/03/2019 10:34 SHA2019_Special.indd 27 22-03-19 16:32
 28. 28. 28 ING-Payvision_advertentie_Twinkle_414x252_v3.indd 1 SHA2019_Special.indd 28 22-03-19 16:32
 29. 29. 29 Alle betaaloplossingen op één platform Je klanten laten betalen zoals zij dat willen? Geen probleem. Dat maken we namelijk mogelijk door samenwerking met onze partner Payvision. Het maakt dus niet uit of je klant afrekent in de winkel of online: ze kunnen op welke manier en waar dan ook afrekenen. De voordelen van ING en Payvision Wereldwijd ondernemen Meer dan 80 betaalmethoden Via welk kanaal dan ook Meer dan 150 valuta Fraudepreventie tool Inzicht in data voor betere conversie Meer weten over de mogelijkheden van ING en Payvision? Kijk op ing.nl/payvision 18-03-19 11:24 SHA2019_Special.indd 29 22-03-19 16:32
 30. 30. 30 30 SHA2019_Special.indd 30 22-03-19 16:32
 31. 31. 31 De jury vindt het een positieve ontwikkeling dat de toch wat traditionele b2b-organisaties jonge externe bureaus inschakelen voor hun webshop; al lopen ze hiermee wel het gevaar dat de webshop los komt te staan van de organisatie. De configurator, waarmee de klant geholpen wordt bij het samenstellen van zijn product of het maken van zijn keuze, komt de jury in 2018 op steeds meer b2b-platformen tegen. De jury constateert ook dat er efficiënter wordt gewerkt. Dat is terug te zien in onder meer snellere levertijden. Daarnaast besteden b2b-webshops steeds meer aandacht aan retourprocessen. Al met al kan geconcludeerd worden dat het investeren in e-commerce platformen bij veel bedrijven in de b2b-sector in 2018 zich heeft uitbetaald. Maar er zijn ook aandachtspunten. De integratie van ERP-systemen staat nog in de kinderschoenen. Bij veel b2b-webshops zijn dit regelrechte showstoppers. Ook op het gebied van UX kunnen bedrijven in deze categorie wel een tandje bijzetten. De jury constateert eveneens dat e-business te weinig vertegenwoordigd is op directieniveau. Dat kan beter. Genomineerd: •Kruitbosch •Proforto INTERSHOP B2B AWARD INTERSHOP B2B AWARD In vergelijking met vorig jaar heeft de b2b-sector flinke stappen gezet. De klant is nu veel meer in beeld. Inspiratie en oriëntatie krijgen meer aandacht. Digital marketing staat scherper op de radar bij de zakelijke webwinkels. Zo zijn veel van hen ook actief op social media. Winnaar: De Stiho Groep JURYOORDEEL DE STIHO GROEP De Stiho Groep, groothandel in bouwmaterialen, hout en plaatmateriaal, heeft in 2018 grote vorderingen gemaakt. De koppeling van de site met de shop – sterke inspiratie in combinatie met transactie – is uitstekend. De webshop heeft het management op subtiele wijze weten te betrekken bij de digitalisering. Het bedrijf realiseerde in 2018 een omzetgroei van 36 procent, die volledig is toe te schrijven aan online. Ook op social media Juryvoorzitter: Jerry van Leeuwen SHA2019_Special.indd 31 22-03-19 16:33
 32. 32. 32 ECOMMERCE50 Otrium zegt de grootste en slimste online fashion outlet van Europa te willen worden. De jonge oprichters Milan Daniels en Max Klijnstra zijn aardig op weg. Met de opening van Otrium.com worden shoppers in heel Europa in het Engels bediend en ook Otrium.de is inmiddels live. ‘Maar laat duidelijk zijn dat we in Nederland ook absoluut nog niet klaar zijn’, aldus Daniels in de aanloop van deze Shopping Awards tegen Twinkle. ‘Het is een gigantische niche.’ Waarvan akte. Over het concept zegt Daniels: ‘Wij zijn een fashion outlet marktplaats. Merken hebben bij ons ieder hun eigen shop. Zij bepalen welke voorraad er wordt aangeboden, hoeveel items en tegen welke prijs. Ze kunnen dus zelf acties optuigen. Daarnaast voorzien we hen van advies, via onze accountmanagers en geautomatiseerd, over assortimenten, prijsstellingen en het vergaren van volgers. Ook lanceren we campagnes op het platform waar merken al dan niet aan mee kunnen doen.’ In de Ecommerce50 staan ondernemingen uit ons land die producten en/of diensten verkopen aan consumenten en/of bedrijven. Het onafhankelijke onderzoek werd uitgevoerd door EY, dat onder meer keek naar de Nederlandse omzetgroei in 2018 en de duurzaamheid van het businessmodel. In het kader van de Shopping Awards is opnieuw een rankschikking gemaakt van snel groeiende Nederlandse e-commerce bedrijven: de Ecommerce50. Otrium, vorig jaar winnaar van de Shopping Award voor de Beste Starter, is de trotse aanvoerder van de lijst. Otrium leidt Ecommerce50 #groeibriljant nr. 1 Otrium DE TOP-10 VAN DE ECOMMERCE50 2019 1 Otrium 2 SB Supply Europe 3 Brandpreventiewinkel.nl 4 Parkos 5 Tom Omnichannel Management 6 Toppershops 7 HelloFresh 8 ChromeBurner 9 Veiligheids-sloten.nl 10 Allgifts SHA2019_Special.indd 32 22-03-19 16:33
 33. 33. 33 SHA2019_Special.indd 33 22-03-19 16:33
 34. 34. INTERSHOP HOOFDLEVERANCIER GENOMINEERDEN SHOPPING AWARDS Binnenkort ook genomineerd omdat u het zo goed doet? Kies voor zorgeloze groei met Intershop Commerce-as-Service. De afgelopen 25 jaar heeft Intershop de‘digitale motoren’gebouwd die de drijvende kracht vormen achter honderden ambitieuze B2B- en B2C-bedrijven overal ter wereld. Al deze ervaring hebben wij voor u verpakt in Intershop Commerce-as-a-Service: een complete, all-round B2B en B2C commerce-oplossing, die u alle operationele zorgen uit handen neemt en die perfect is af te stemmen op uw behoeften. Vanaf nu geen gedoe meer rond management, integratie, ontwikkeling of beveiliging, maar onze kennis en ervaring benutten om uw onderneming te laten groeien, nieuwe digitale strategieën te implementeren en klantverwachtingen te overtreffen. Ontdek het gemak van Intershop Commerce-as-a-Service op www.intershop.nl. Spread-adv Shopping Award 414x252v5.indd 1 SHA2019_Special.indd 34 22-03-19 16:33
 35. 35. 35 www. intershop.nl 21-03-19 15:48 SHA2019_Special.indd 35 22-03-19 16:33
 36. 36. 36 Op Kieskeurig.nl vind je iedere dag weer 170.000 unieke bezoekers die onze website gebruiken om prijzen en elektronicaproducten met elkaar te vergelijken. Wij helpen ze hierbij door betrouwbare informatie en handmatig gecontroleerde shop- en productreviews te bieden. Per maand sturen wij ruim 2 miljoen goed geïnformeerde consumenten door naar de webshops en adverteerders die op Kieskeurig.nl staan. Van al deze consumenten weten wij ontzettend veel! Data die wij graag met onze partners delen. Meld je aan bij Kieskeurig en geef je sales een boost! Meer informatie? www.kieskeurig.nl/adverteren Op zoek naar kwalitatieve leads en relevante data? SHA2019_Special.indd 36 22-03-19 16:33

×