Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Nöromarketing

5.080 Aufrufe

Veröffentlicht am

neuromarketing, nöromarketing, nöropazarlama

 • Follow the link, new dating source: ❶❶❶ http://bit.ly/369VOVb ❶❶❶
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • Dating direct: ❶❶❶ http://bit.ly/369VOVb ❶❶❶
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier

Nöromarketing

 1. 1. TÜM YÖNLERİYLE NÖROPAZARLAMA
 2. 2. AYÇA KANDEMİROĞLU
 3. 3.  Apple bilgisayarların Hollywood sinemasında gerçek hayattan çok daha sık kullanıldığını fark etmiş miydiniz?  Ya da film nerede geçerse geçsin mutlaka Starbucks’ta bir kahve içildiğini?
 4. 4.  Rahat giysileri sevdiğimiz halde seçimlerimizde bağımsızlığımızı nasıl kaybediyoruz?  Peki ya Harley Davidson’ın doğum günü kutlamaları için her yıl yüz binlerce Harleycinin, Milwaukee’ye gitme sebebi nedir?
 5. 5.  Kişiselleştirici farklar vadeden reklamların etkisiyle, farklı olduğumuzu dünyaya göstermek istiyoruz. Çoğu zaman farklılaşmak adına aynılaştığımızın farkına bile varmadan…  Herkesin farklılaşma peşinde olduğu günümüz koşullarında artık markalar bu farklılığı, aidiyet ve kimlik gibi sosyolojik oluşumları da ilgilendiren duygusal bağlarla yaratmaya çalışıyorlar.
 6. 6.  Farklı ambalaj tasarımlarına beynin verdiği tepkiler nelerdir?  Yeni bir ürün piyasaya çıktığında seçilecek en doğru renk hangisi olmalıdır?  Tüketici hangi kokuya ne tepki verir?
 7. 7.  Müzik, verilen mesajlara ne katar, mesajdan ne götürür?  Reklam araçları içinde en dikkat çeken/çekmeyen araç hangisidir?
 8. 8.  Geleneksel araştırma yöntemlerinin bu sorulara %100 doğru sonuçlar verdiğini söylemek pek de mümkün değil.  İnsanlar genellikle düşünceleri sorulduğunda rasyonel cevaplar vermekte zorlanıp duygusal içerikli cevaplar verme, kendilerini olduklarından farklı gösterme, beğenilerini ve tercihlerini farklı ifade etme eğilimindedirler.
 9. 9.  Pazarlama dünyası son iki yıldır koku, ambalaj, reklam, müzik, ürün, logo gibi bir uyarıcı karşısında tüketicilerin beyinlerinde oluşan tepkilerin saniye saniye ölçülmesi sonucunda, uyarıcının yarattığı hislerin analiz edilebildiği yöntemler kullanan yeni bir stratejiye dört elle sarılmış durumda.
 10. 10. Nöro Pazarlama (Neuromarketing) Nedir?  Nöromarketing, pazarlamanın öznesi olan insanın, beyninin nasıl çalıştığını ve nasıl karar verdiğini bilimsel tekniklerle ölçen bilim-pazarlama alanıdır.  İlk olarak 1990’larda Amerika Birleşik Devletleri’nde ortaya çıkan bir kavramdır.
 11. 11.  Pazarlamanın bu yeni alanına adını, 2002 yılında Patrick Renvoise tarafından temelleri atılan ve daha sonra Christophe Morin’in de katılımıyla yayına hazırlanan Nöromarketing adlı kitap vermiştir.
 12. 12.  Beynin sırlarını çözmeyi amaçlayan Nöro Pazarlama, pre-test ve post-testler ile dikkat (attention), duygusal bağlılık (emotional engagement), akılda tutma (memory retention) gibi üç önemli parametreyi ölçümlüyor. Bu yolla tüketicinin duygularını, heyecanlarını, arzularını, korkularını ve müşterilerin tercihlerini neyin belirlediğini saptayarak aynı anlamın nasıl tekrar inşa edileceğini ortaya koyuyor.
 13. 13.  Üç yıl boyunca MR teknikleriyle 7 milyon kişi üzerinde yürüttüğü deney ve araştırmaların sonuçlarını 2008′de “Buy-ology – Satın almaya dair bildiğimiz her şey neden yanlış?”adlı kitabında yayınlayan Martin Lindstrom’a göre bunun sebebi:  ’’İnsan davranışının %15′lik bölümü bilinç, %85′lik bölümü ise bilinçaltında şekillenir.’’
 14. 14.  Yani; bu zamana kadar aldığımız mesajlar biz farkında olmadan beynimizin ‘bilinçaltı’ dediğimiz yerinde depolanır, o marka, ürün ya da hizmet hakkında bir yargı oluşturur. Satın alma sırasında karar vermemize sebep olan faktör bilinçaltıdır.  Dolayısıyla bilinçaltımızın yaptığı seçimleri bilincimizle açıklamakta zorlanıyoruz.
 15. 15.  Nöromarketing’e göre aslında neyi istediğimizin bilinçli olarak farkında değiliz ve satın alma kararlarımızı mantığımızla değil, duygularımızla veriyoruz.  Bu açından baktığımızda, Nöromarketing ‘in; marka- müşteri arasındaki ilişkinin özelliklerini ortaya çıkararak gerçek bir analiz yaptığını ve bu yüzden de reklamcılar için çok önemli olduğunu söyleyebiliriz.  Öyle ki; satın alma sürecinde beynimizi görüntülüyor ve nelerden etkilendiğimizi, etkilenebileceğimizi, motivasyonlarımızı – biz istesek de istemesek de- gözler önüne seriyor.
 16. 16.  Nöromarketing bu noktada beynin nasıl çalıştığını inceliyor ve satın alma davranışlarımızın nasıl geliştiğini yani bir şey satın alırken beynimizin nasıl tepkiler verdiğini ölçümlüyor.  Peki beynimiz nasıl çalışır?
 17. 17. Beyin Nasıl Çalışır?  Nöro Pazarlama ile ilgilenen araştırmacılar insan beyninin nasıl çalıştığını çözmeye çalışmışlardır.  Beynin Yapısı:  İnsan beyni; dil, mantık ve matematik gibi doğrusal düşüncenin merkezi olan sol yarım küre; sanat, müzik, yaratıcılık ve ilham gibi kavramsal düşüncelerin merkezi olan sağ yarım küre olmak üzere iki yarım küreden oluşmaktadır.
 18. 18.  Beynin her bir yarısı fonksiyonları bakımından dört loba ayrılmıştır.  Frontal bölge, özellikle rasyonel verinin işlenmesinde, karar alma süreçlerinde, konuşma sırasında, motor fonksiyonlarında, cinsel davranışların belirlenmesinde etkin rol oynar. Aynı zamanda sosyalleşme, hafıza ve ani (satın alma gibi) davranışları kontrol eder. Bir anlamda, davranışların planlanması ve hayata geçirilmesi konusunda yardımcı olur.  Parietal bölge, vücudun çeşitli bölgelerindeki beş duyu organından gelen bilgileri işleyen bölgedir. Aynı zamanda rakamların ve algılanan objelerin anlamlandırılması konusunda rol oynar.
 19. 19.  Osipital bölgede görsel korteks bulunmaktadır. Bu bölge görüntünün anlamlandırıldığı bölgedir.  Temporal bölge ise özellikle hafıza konusunda aktif rol oynar. Baskın temporal lob özellikle kelimelerin anlamlandırılması ve objelerin isimleri konusunda etkin rol oynar. Baskın olmayan temporal bölgede ise görsel hafıza bilgileri işlenir.
 20. 20.  Beyin aynı zamanda, farklı hücresel ve işlevsel özellikleri olan üç farklı gruba ayrılır. Bunlar;  Yeni Beyin düşünür. Rasyonel verileri işler. Entelektüel süreçlerden sorumludur.  Orta Beyin hisseder. Duyguları ve içten gelen hisleri işler.  Eski beyin asıl kararı verir. Diğer iki beyinden gelen verileri hesaba katar.
 21. 21.  Eski Beynin Özellikleri:  Eski beyin, sürüngen beyin olarak da adlandırılan, anne karnında gelişmeye en önce başlayan beynimizdir.  Eski beyin organizmanın hayatta kalmayla ilişkilendirdiği kararları vermektedir.  Eski beyin “Benmerkezcidir.” Kendine çabucak çıkar sağlamayan ya da hayatta kalmasını sağlamayan uyaranlara karşı sabrı ve empatisi yoktur.
 22. 22.  Eski beyin “Zıtlık”lara karşı duyarlıdır.  Eski beyin anlaşılması kolay, basit ve somut verileri algılamaya yatkındır.  Eski beyin bir şeyin başlangıcın ve sonuna dikkat eder.  Bekleyiş eski beyinde yer alan ödül merkezini uyararak bir nörotransmitter olan dopaminin salgılanmasını sağlar.
 23. 23.  Eski beyin görsel uyarıcılara tepki verir. (Optik sinirler, duyma sinirlerinden daha hızlıdır.) (yüksek beyinden daha çabuk algılar.) (Sözleri tanımaz.) (görsel uyarıların duygusal yeterliliğiyle bağ kurabildiğini gösteriyor.)  Ödül/ceza terazisiyle karar verir. Davranış ve kararlarımız üzerindeki temel iki etmen, zevk arayışı ve acıdan sakınmadır.
 24. 24.  Beynimizin yapısı böyle çalışırken aynı zamanda beynimizin çalışması sırasında, bu çalışmayı ve verdiğimiz tepkileri ve satın alma davranışlarımızı etkileyen bazı özel hormonlar ve nöronlar bulunmaktadır.
 25. 25.  AYNA NÖRONLAR  Ayna Nöronlar, motor öncesi beyin bölgesindeki nöronların bir eylem gerçekleştirirken ve başka biri bir eylemi gerçekleştirirken gördüğünde harekete geçen nöronlardır.  Hedef alınan hareketlere değil (dolaşmak, ellerini kavuşturup oturmak vs.) belli bir nesneyi içeren hareketlere tepki verirler.  Sinemada kadın kahraman ağladığında neden sizin gözlerinizin dolduğunu hiç düşündünüz mü ? Ya da dünya kalitesindeki bir piyanisti dinlerken ruhunuzu zarif ve güzel duyguların sarması ? İşte bunların tamamından ayna nöronlar sorumludur.
 26. 26.  Beynimiz bu eylemleri sanki kendimiz yapıyormuşuz gibi bir tepki gösterir.  Başkalarının davranışlarını farkında olmadan taklit etmemizin sorumlusu da ayna nöronlardır.  Bu davranış eğilimi doğuştan gelir. Yeni doğmuş bebeklerde de görüldüğü gibi.  Neşeli birini gördüğümüzde neden gülümsediğimizi ya da acı çeken birini gördüğümüzde neden ürktüğümüzü ayna nöronlar açıklıyor.  Esneme eylemini ele alalım , karşınızda biri esnerken ya da bu satırları okuduğunuzda sizin de aynı eylemi yaptığınızın farkında mısınız ?
 27. 27.  Unilever yöneticileri kaşıma ve kaşıntı lafı geçtiğinde odak grubu çalışmasındaki tüketicilerin kafalarını kaşımaya başladıklarını fark etmişler.  Kısaca, bir insanın yaptığını gözlediğimiz ve okuduğumuz sırada biz de zihnimizden aynısını yapıyoruz.  Satın alma açısından ise , ayna nöronlar satın alma davranışını taklit etme biçiminde ortaya çıkıyor.  Apple kulaklıkları , Gap’ in genç ve seksi görünümlü giysileri , kendimizi vitrindeki mankenin yerine koymamızı sağlıyor ve onları satın alırsak bizim de genç, havalı ve seksi görüneceğimizi düşündürüyor.  Burada aslında satın aldığımız şey bir tutum ya da imaj oluyor.
 28. 28.  Gülümseme testine bakacak olursak bize pozitif yaklaşan ve iyi davranan insanlar hafızamızda daha fazla yer eder ve böyle bir ortam da satın almamız daha da kolaylaşır.  Bir ürünü çok itici bulurken sonradan fikrinizin değiştiği oldu mu ? ‘’ne çirkin şey ‘’ fikrinden benden bunlardan almalıyım görüşüne geçtiniz mi ? Bazen bir ürünü üst üste her yerde görmek içimizde ona yönelik bir istek oluşturabilir.  Guitar hero 3, The Sims , Second Life gibi bilgisayar oyunlarının tutulmasının sebebi ayna nöronlardır.
 29. 29.  Guitar Hero da zor bir melodiyi çalmakta ustalaşınca , Second Life da bir üst kademeye ulaşınca , ayna nöronlarımız sanal gerçeklikle aramızda duygusal bir bağlantı oluşturur.  Bu araçlar sayesinde bu başarıları , düşleri gerçek hayatımızda yaşayacak olsak hissedeceğimiz zevk akınının aynısını yaşatan birer sanal araç olurlar.  Ayna nöronlar aynı zamanda birbirine uyumlu koku ve görüntü ögelerinin beynin aynı bölgesini harekete geçirmesini sağlayabiliyor. Gözlerinizi kapatıp yırtılan bir kağıt sesi duyduğunuzu düşünün, bunun yırtılan bir kağıt sesi olduğunu nasıl anlarsınız , tabi ki bu anı görüntüsüyle birlikte zihninizde yaşayarak.
 30. 30.  Karar vermede etkili hormonlar : Dopamin ve oksitosin  Ayna nöronlar yalnız başına çalışmazlar. Dopamin hormonuyla birlikte çalışırlar.  Oksitoksin hormonu salgılandığında insanlar daha paylaşımcı ve maddi bağışa daha yakın oluyorlar.  Marka tercihine verilen tepki beynin ön tarafında, düşünme ve yargılamayı yöneten bölge olarak bilinen “pre-frontal kortex”tedir.
 31. 31.  Buna göre, güçlü bir marka imajının beyin üzerindeki belirleyici rolü, dilde bulunan tat duyusunun gönderdiği mesajlara göre çok daha güçlüdür.
 32. 32.  “Thalamus’un görevlerinden biri, duyusal bilgiyi işleme ve bunu korteksin ilgili kısmına göndermek. Mesela görsel bilgi retinadan gelir, tahalamus’a gider, korteksin görsellikle ilgili olan kısmında işlenir.  Bütün duyuların yolu bu şekilde thalamus’tan geçerken, sadece koku farklı bir yol izler.
 33. 33.  Koku ve koklamayla ilgili olan sistemimizin thalamus’la böyle bir ilişkisi yoktur. Kokladığımız şey doğrudan amygdala’ya gider. Yani duygularımızın merkezine.  Amygdala beynin hafıza merkezinin hemen yanında yer aldığı için de kokular bizde derin izler bırakır.
 34. 34.  Spor arabaların ödül duygularını tanımlayan beyin bölgelerinin (ventral putamen) aktive olduğu sonucuna ulaşılmış. Ventral putamen, beyinde sosyal üstünlük ve seksüel hazzı da tanımlar.  Deneklerin Mini Cooper görüntüsü ile karşılaştıklarında beyinlerinde aktive olan bölge ile bebek yüzü görüntüsüyle karşılaştıklarında aktive olan bölgenin aynı olduğu tespit edilmiştir.
 35. 35.  Sigara paketleri üzerindeki uyarıcı yazılar beyinde ‘nucleus accumbens’ denilen bölgeyi uyarıyor ve burada salgılanan dopamin sigaraya karşı daha fazla istek uyandırıyor.
 36. 36.  Marka sadakati yüksek markalar tüketicinin beyninde dinsel duyguların etkilediği bölgeyi etkiliyor.  Tüketiciler alışveriş sırasında baktıkları ürünlerin sadece %18′ini alıyorlar.  Satın alma süreçleri kültürden kültüre farklılık gösteriyor.
 37. 37. Nöro Pazarlama Nasıl Çalışır?  Nöro Pazarlama üzerine çalışanlar, tüketicileri çeşitli uyaranlara maruz bırakırken, bu uyaranlar karşısında fizyolojik tepkilerini ölçen çeşitli bilimsel yöntemler kullanırlar.  Bu araştırmalar sırasında tüketicilerin uyaranlara karşı verdiği sözel cevaplara değil, beyindeki değişimlerine ve buna fizyolojik tepkilerine bakarlar.
 38. 38.  Nöromarketing neden önemlidir ?  Washington Street Journal’da yayınlanan bir makaleye göre Unilever, Kimberly Clark ve P&G gibi şirketler nöromarketing yöntemlerini kullanarak tüketici davranışlarının gerçek kaynağına, onları alışveriş sırasında yerinde inceleyerek, ulaşıyorlar.  Beyin dalgalarının ölçümlendiği nöromarketing araştırmaları, alışveriş deneyimi konusunda yeni döneme işaret ediyor.
 39. 39.  Çünkü akademik çalışmalar gösteriyor ki, tüketicilerin odak gruplarında söyledikleri her zaman gerçeği yansıtmayabiliyor. Bu, tüketicilerin yalan söylediklerini değil, kendilerinin bile farkında olmadıkları bilinçaltı tepkilerini bilinç seviyesinde ifade edemediklerini gösteriyor.  Öte yandan, tüketicilerin ürünle ilk karşılaşmalarının yani ürüne ilk bakışlarının bu denli etkili olduğunun belirlenmesi; ambalaj tasarımındaki değişim yönetiminin önemini de bir kez daha ortaya koyuyor.
 40. 40.  Nöro Pazarlama Araştırmalarında Kullanılan Yöntemler:  Eye Tracking (Göz Takibi)  Voice Analysis (Ses Analizi)  Facial Decoding (İfade Çözümleme)
 41. 41.  EEG (Elektroensalogra)  fMRI (Fonksiyonel Manyetik Rezonans Görüntüleme)  SST (Steady State Typography/Sabit Hal Tipografisi)  Galvanic Skin Response(Galvanik Deri Tepkisi)
 42. 42.  fMRI (Fonksiyonel Manyetik Rezonans Görüntüleme): fMRI vücuda oksijen taşıyan alyuvarlardaki hemoglabinin manyetik özelliklerini ölçer. fMRI beyindeki bir milimetre küçüklüğündeki bir alanı bile izleyip oldukça kapsamlı bir enformasyon sağlayabilir.  fMRI taraması sırasında beynin hangi kısmı kullanılıyorsa, o bölge kıpkırmızı parıldar böylece nörologlar bu hareketliliği izleyerek, herhangi bir anda beyinde hangi alanların faaliyet halinde olduğunu saptarlar.
 43. 43.  SST (Steady State Typography/Sabit Hal Tipografisi): Anlık tepki ölçme avantajına sahiptir. Görsel uyaranlara karşı insan beyninde oluşan faaliyetleri gerçek zamanlı kaydedebilir.  Diğer ölçümlerin yanı sıra deneklerin duygusal tepkilerinin düzeyini (izledikleri şeye ne kadar ilgi gösterdikleri), belleklerini (izledikleri görüntüleri hangi parçaları uzun süreli belleklerinde yer ediyor) ve yakınlaştıkları ve uzaklaştıkları anları da belirleyebilir.
 44. 44.  Eye Tracking: Göz bebeği hareketlerini hassas biçimde ölçümleyerek, raporlayan bir araştırma yöntemidir. . Kişilerin alışveriş sırasında ya da herhangi bir görüntü izlerken tam olarak nereye baktığını, göz bebeklerinin nereye odaklandığını ölçer. Eye Tracking tekniği 1980′lerin başından beri kullanılan bir araştırma yöntemidir.
 45. 45.  Yeni oluşan teknik ise, Eye Tracking ve EEG analizlerinin birlikte kullanılmasıdır. Bu iki sistemin birlikte kullanıldığı araştırma modelinde, tüketicilerin gerek ekran karşısında gerekse alışveriş sırasında ne gördüğünde ne hissettiğini bilimsel olarak bulgulamak mümkündür.  Galvanic Skin Response(Galvanik Deri Tepkisi): Cildin, avuç içlerinin uyarıcıya bir tepki olarak direncinin değişmesidir. Bu durum, ter bezlerinin etkinliğine bağlıdır ve coşku ve stres yaratıcı uyarıcılarla ortaya çıkabilmektedir.
 46. 46.  EEG : Beyin EEG verilerinin analizine dayanır. İnsanın hissettiği her duygu parçacığı beyinde küçük elektrik akımlarının oluşmasını sağlar.  Nöronların harekete geçmesiyle oluşan aktivite deneklerin başına yerleştirilen elektrotlarla ölçülür. Böylece elde edilen EEG verisiyle, izlenilen görüntünün ya da alışveriş sırasında hissedilen her duygunun beynin hangi bölümünü harekete geçirdiği anlaşılır. Aynı duyguların beyinde harekete geçirdiği bölgeler de hep aynıdır.  Örneğin dünyanın çok farklı bölgelerinde yaşayan insanların bile heyecanlandığında beyinlerinde harekete geçen bölge aynıdır.
 47. 47.  WEB EEG :Web EEG araştırmalarında eye tracking ve EEG cihazlarını senkronize kullanımıyla web sayfasında kullanıcıların nereye baktığını, ne zaman zorlandığını, neyin dikkatlerini çektiğini, nerelerde duygusal bağın kurulduğunu ortaya çıkarmak mümkündür.  Web EEG; Reklamın sayfanın neresinde etkili olacağı, ürünün, markanın ne şekilde sunulması gerektiği, kısaca sayfa yerleşimi ve site tasarımının kullanıcıdaki duygusal etkiyi artırarak satın almaya yönlendirici olmasını sağlama konusunda markalara yardımcı olur.
 48. 48.  Facial Decoding: Surat ifadelerini yorumlayarak, biometrik etkilerin ölçümlerinin yapılmasına olanak verir.  Voice Analysis : Tüketicilerin uyaranlar karşısında seslerini analiz ederek verilere ulaşılır.
 49. 49. Artıları - Eksileri  Olumlu Yönleri:  Nöromarketing araştırmalarının önemli farklarından biri, küçük örneklem yapısıyla geleneksel araştırmalara göre kat kat hızlı ve güvenilir sonuç elde edilmesidir.  Bu zamana kadar en etkin araştırma yöntemi olduğu düşünülen, fokus grup araştırmalarında bulunan sistematik ve sistematik olmayan hata Nöromarketing yöntemiyle minimize edilir.  Fokus gruplarda duygu ve düşünceleri sorulduğunda insanların hemen hemen hiçbir zaman beyinlerinden geçeni söylemedikleri düşünülürse Nöromarketinge olan talebin neden hızla arttığını da anlamış oluruz.
 50. 50.  Maliyetinin sanıldığı kadar yüksek olmaması, hatta bazı projelerde konvansiyonel araştırmalardan daha düşük maliyetli olmasıdır. Bu farkın en temel sebebi, insanların aynı duyguları hissettiğinde beyinlerindeki aynı bölge harekete geçtiğinden dolayı düşük denek sayısıyla yüksek temsil oranlarına ulaşmanın mümkün olmasıdır.  Gelecekteki iletişim stratejilerine ve marka geliştirilmesine açık ve öz bir şekilde yol gösterici bilgi sağlar.  Reklamlar, sinema filmleri, marka algısı, web siteleri, mağaza dizaynı, hatta siyasi parti programları gibi insanın beş duyusuna hitap eden çok sayıda alanda kullanılabilir.
 51. 51.  Nöromarketing soru sormaz.  Nöromarketing, reklamlarda ilgi kaybı yaratan ya da rahatsızlık veren kısımları çıkarma, değiştirme imkanı sunar.  Nöromarketing sayesinde şirketler reklamlarına hem daha az para ödeyip hem etkinliğini artırabilirler.
 52. 52. Olumsuz Yönleri :  Manupülatif bir teknik olup olmadığı tartışılıyor.  Türkiye’de yeni kullanılmaya başlanmış bir uygulama olduğu için kuşkuyla yaklaşılıyor.
 53. 53. Nöromarketing’in Geleceği  Şirketlerin ürünlerinin gelecekteki başarı ya da başarısızlığını kestirebilmek için kullandıkları geleneksel piyasa araştırmalarının (anket, odak grup araştırmaları) yerini nöropazarlama alacak.  Nöropazarlamaya talep arttıkça nöropazarlamanın ucuzlayıp kolaylaşması mümkün olacak,  Bu da nöropazarlamanın tanınıp yaygınlaşmasını sağlayacak.
 54. 54. Kaynaklar:              Bilinç Altımdaki Reklamlar (Roberth Heath) Nöromarketing (Patrick Renvoise – Crishtophe Morin) Buy-ology (Martin Lindstorm) http://www.perakende.org/guncel/pazarlamaya-yeni-bir-boyut-noromarketing1342793358h.html http://www.thinkneuro.net/ http://www.indensebb.com/2012/04/makale-noro-marketing-karar-veren-ben.html http://www.dunya.com/mantigimizla-degil-duygularimizla-satin-aliyoruz-155010h.htm http://www.pazarlamasyon.com/2013/04/birakin-zihinler-konussun-markalar-kazansinnoromarketing/ http://www.slideshare.net/pelinick/nm-17294976 http://www.pazarlama30.com/?p=570#more-570 http://www.dijitolog.com/2012/03/noromarketing-ile-reklam-etkinliginizi-olcun/ http://www.cananyuce.com/category/yazilar/noromarketing/ http://www.sdplatform.com/Dergi/747/Noronal-pazarlama-Noromarketing.aspx

×