Module1_revised prevod.pptx

Module: 1
ŠTA JE SOCIJALNO PREDUZETNIŠTVO I KAKO POSTATI SOCIJALNI PREDUZETNIK
Women Entrepreneurs Association of Turkey
(KAGIDER)
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Šta je socijalno preduzetništvo? Ko je socijalni
preduzetnik?
Društveni preduzetnik je preduzetnik čiji je
primarni cilj stvaranje društvenog uticaja kroz
potrebe korisnika ili vođen aspiracijama,
finansijski održiv model.
Glavni stubovi:
- društveni uticaj
- finansijska održivost
- održivost u obavljenom poslu
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
• Definicija na Wikipediji bi se mogla obraditi na osnovu njenog sveobuhvatnog objašnjenja:
«Socijalno preduzetništvo je pristup pojedinaca, grupa, start-up kompanija ili preduzetnika, u kojem
oni razvijaju, finansiraju i implementiraju rješenja za društvena, kulturna ili ekološka pitanja. Ovaj
koncept se može primijeniti na širok spektar organizacija koje se razlikuju po veličini, ciljevima i
uvjerenjima. Profitni poduzetnici obično mjere učinak koristeći poslovne metrike poput profita,
prihoda i povećanja cijena dionica. Društveni poduzetnici su, međutim, ili neprofitne, ili spajaju
profitne ciljeve sa generiranjem pozitivnog „povratka u društvo“.»
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Socijalno preduzetništvo:
• Socijalno poduzetništvo je krovni pojam koji se odnosi na sve "aktivnosti i procese koji se
poduzimaju kako bi se otkrile, definirale i iskoristile mogućnosti za povećanje društvenog
bogatstva stvaranjem novih poduhvata ili upravljanjem postojećim organizacijama na inovativan
način" (Zahra et al., 2009.)
• To je čin pokretanja posla s glavnim ciljem pomoći u rješavanju društvenog problema.
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Šta je 'socijalno preduzeće'?
• Socijalna preduzeća su organizacije
čiji je primarni cilj stvaranje
društvenog uticaja kroz potrebe
korisnika ili vođen aspiracijama,
finansijski održiv model.
• Dakle, socijalna preduzeća i
socijalni preduzetnici koji ih vode,
obično koriste tržišne snage da
postignu svoje društvene ciljeve.
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Po čemu se socijalna preduzeća razlikuju od
drugih vrsta biznisa?
• Socijalno
preduzeće
• stvaranje profitabilne
društvene vrijednosti,
zasnovano na
korišćenju poslovnih
aktivnosti za postizanje
društvene svrhe
• društveni uticaj kroz
svoje poslovne
poduhvate
Privatno
preduzeće
- zasnovano na
stvaranju ekonomske
vrijednosti
- maksimizacija
profita,
- povećanje tržišnog
udjela, rast poslovanja
i
- stvaranje vrijednosti
za dioničare
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Socijalna preduzeća i tradicionalne inicijative razlikuju se
jedni od drugih po sljedećim kriterijima:
• Misija/ciljevi
• Ciljana publika
• Strategije
• Ključne zainteresovane strane
• Vrijednosti
• Pravna forma
• Raspodjela dobiti
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Osnovni pojmovi socijalnih preduzeća
• Društvenost
• Inovacija
• Tržišna orijentacija
• Hibridnost
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Različite vrste socijalnih preduzeća i pravne
forme
• Neprofitne
sa
strategijam
a zarade
• Zarad
profita sa
strategijam
a vođenim
misijom
Abu-Saifan, 2012
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
1. Neprofitne: koriste sav novac koji zarade ili dobiju kao grantove kako
bi održali rad
2. Za profit: preduzeća koja imaju društvenu misiju ugrađenu u svoj
poslovni model.
3. Hibrid: socijalna preduzeća zahtevaju i grant i investicioni kapital da
bi ispunila svoju misiju.
Različite vrste socijalnih preduzeća i pravne forme
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Pravni oblici socijalnih preduzeća
• Zadruge
• Organizacije/preduzeća u zajednici
• Udruženje ili fondacije
• Nevladine organizacije (NVO) i dobrotvorne organizacije
• Inkorporirana i ograničena društva
• Samostalna preduzeća
• Udruženja i fondovi uzajamne pomoći
• Društveno-ekonomske ustanove u okviru sindikata itd.
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Sektori socijalnih preduzeća
• Socijalna preduzeća se generalno osnivaju kako bi pokrila praznine
prisutne u službi lokalne zajednice.
• Obrazovanje
• Zdravlje
• Sredstva za život i poljoprivreda
• Voda i kanalizacija
• Tehnologija
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Zašto je socijalno preduzetništvo važno?
• poslovne aktivnosti kao
pokretač društvenih
promjena
• politika i zagovaranje,
• interakcija sa vladom,
organima za kreiranje
politike radi savjeta
• pojačavajući njihov uticaj
• socijalni uzroci, alturizam
• poslovni razvoj
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Kako postati socijalni poduzetnik?
• Zašto je socijalno preduzetništvo važno?
• Istraživanja otkrivaju da mlade ljude privlači posao koji smatraju
smislenim i svrsishodnim u ranijoj fazi svog života. Tradicionalno,
većina ljudi je davala prednost pronalaženju stabilnog posla, a samo je
socijalni doprinos uslijedio nakon toga. Međutim, danas se ljudi iz
širokog spektra socio-ekonomskih pozadina posvećuju društvenim
ciljevima u ranoj dobi.
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Osnivanje socijalnog preduzeća
• Zašto? Kako? / Šta?
• razumijevanje krajnjih korisnika i/ili korisnika
• koristan poslovni model
• vrijednosni prijedlog
• Identifikacija kupaca/ciljne grupe zainteresovanih strana
• Održivost
• Dizajn usluga za rješavanje socijalnog problema
• kako se proizvodi ili usluge plasiraju na tržište
• razumijevanje i artikuliranje ekosistema
• mapiranje zainteresovanih strana za
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Zašto?
Kako?
Šta?
• Simon Sinek
objašnjava
kako koristiti
model
Zlatnog kruga
da biste
istinski
razlikovali
vrijednost
ponude
vašeg brenda
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
• Da li problem koji sam identifikovao ima rešenje za preduzeće?
• Zašto mislim da bih mogao napraviti razliku? Da li još neko radi ovo?
Po čemu je to što radim drugačije?
• Hoće li moje predloženo rješenje biti održivo i skalabilno?
• Da li sam spreman da preuzmem rizike, koji uključuju niske finansijske
povrate, kašnjenja i stres i za sebe i za moju porodicu?
Osnivanje socijalnog preduzeća
Pitanja koja sebi treba postaviti:
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Identificiranje i rješavanje izazova socijalnog
preduzeća
• Finansiranje
• Upravljanje rastom
• Pokazivanje stvarnog
uticaja
• Izgradnja vrijednosti brenda
• Prihvatanje kupaca
• Svrha
• Vrijednost
• Smjernice
• Lean metode
• Kultura
• Revizije
• Najbolji protiv
jedinstveno
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Održivost
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Prednosti i nedostaci socijalnog poduzetništva
• Značajno na praktičnom nivou
• Služi svrsi
• Promjena
• Društvene inovacije
• Efekat množenja
• Zarađivanje novca i stvaranje
pozitivnog društvenog utjecaja
u isto vrijeme
• Nedostatak zajedničke
definicije
• Nedostatak zakonske definicije i
propisa u nekim zemljama
• Zarađivanje novca i stvaranje
pozitivnog društvenog utjecaja
u isto vrijeme
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Relevantnost za osnaživanje žena
• rješavanje društvenog problema
• žene koje započinju društveno preduzeće samo po sebi doprinose
osnaživanju žena
• poduzetničku aktivnost žena
• ekonomski rast
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Kviz o putu učenja
Pitanje 1:
• Socijalno poduzetništvo je oblast koja se razlikuje od šire oblasti
preduzetništva jer:
• A) socijalni poduzetnici ne žele da uspostave organizacioni oblik, dok
tradicionalni preduzetnici žele
• B) inovacija je svojstvena socijalnom preduzetništvu, ali ne i preduzetništvu
• C) socijalni poduzetnici ne pokušavaju povećati svoje inicijative, ali poduzetnici
obično pokušavaju povećati
• D) stvaranje i društvene i ekonomske vrijednosti je složen proces kojim se
bave socijalni poduzetnici, dok su poduzetnici obično vođeni da postignu
ekonomske (profitne) rezultate
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Tačan odgovor na pitanje 1:
• Tačan odgovor je D
• socijalna preduzeća žongliraju sa ciljevima prisvajanja vrijednosti
(finansijska održivost) i stvaranja vrijednosti (socijalna održivost), dok
mogu tražiti osnivanje socijalnog preduzeća; sredstvo kroz koje mogu
organizirati svoje aktivnosti za postizanje svojih društvenih i
komercijalnih ciljeva
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
2. pitanje:
Društvene inovacije su značajne u društveno-poduzetničkoj aktivnosti jer:
A) čini socijalno preduzeće održivim, bez toga socijalno preduzeće će
propasti
B) minimizira uticaj koji kontekstualni faktori mogu imati na društveno-
poduzetničku aktivnost
C) to je ključna komponenta koja vodi socijalnom poduzetništvu
D) inherentno je procesima u kojima društveni poduzetnici koriste resurse
na nove načine i na kraju može dovesti do promjene na nivou sistema
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Tačan odgovor na pitanje 2:
Tačan odgovor je D
postoji mnogo faktora koji podržavaju održivost socijalnog preduzeća.
Inovativne prakse su samo jedna komponenta
bez obzira na to koliko je društveno-poduzetnička aktivnost društveno
inovativna, ako je kontekstualno neprikladna, ili nije podržana
faktorima na makro nivou, poduzetnik će se boriti da postigne svoje
ciljeve
mnogi faktori doprinose društveno-poduzetničkom ponašanju,
uključujući poduzetničku orijentaciju, orijentaciju na održivost i veze s
mrežama pojedinaca
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
3. pitanje:
Koja od sljedećih izjava najbolje opisuje socijalno poduzeće?
A) Socijalna preduzeća ne teže ostvarivanju profita
B) Socijalna preduzeća su vođena primarnom željom da stvore
društveni uticaj i oni se bave trgovinskim aktivnostima kako bi podržali
svoju društvenu misiju
C) Socijalna preduzeća prodaju robu i usluge, te aktivnosti zauzimaju
samo manji dio njihovog ukupnog poslovnog modela
D) Sva socijalna preduzeća posluju kao neprofitna
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Tačan odgovor na pitanje 3:
• Tačan odgovor je B
• Socijalna preduzeća se bave trgovinskim aktivnostima kako bi
podržala svoju društvenu misiju, koje su osnovne karakteristike
socijalnog preduzeća inherentne u većini definicija socijalnog
preduzeća
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
4. pitanje:
• Socijalni preduzetnik je neko ko je na čelu neprofitne organizacije, a
ne profitnog biznisa.
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Tačan odgovor na 4. pitanje:
Socijalnog poduzetnika ne definiše profitna priroda, ili nedostatak iste,
organizacije koju vodi. Termin “socijalno” se odnosi na organizacije čiji
je primarni cilj stvaranje društvenog uticaja kroz potrebe korisnika ili
vođen aspiracijama, finansijski održiv model.
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Hvala vam što ste završili 1. modul!
ŠTA JE SOCIJALNO PODUZETNIŠTVO I KAKO POSTATI SOCIJALNI
PODUZETNIK
1 von 30

Más contenido relacionado

Similar a Module1_revised prevod.pptx(20)

Socijalno poduzetništvoSocijalno poduzetništvo
Socijalno poduzetništvo
Nenad Maljković879 views
Modul 7 Umrežavanje i partnerstvo.pptxModul 7 Umrežavanje i partnerstvo.pptx
Modul 7 Umrežavanje i partnerstvo.pptx
AthanasiaIoannidou14 views
Modul 6 PITCHING.pptxModul 6 PITCHING.pptx
Modul 6 PITCHING.pptx
AthanasiaIoannidou6 views
Module 6 prijevod.pptxModule 6 prijevod.pptx
Module 6 prijevod.pptx
AthanasiaIoannidou5 views
Osnove marketingaOsnove marketinga
Osnove marketinga
maneken253.9K views
Zašto društveno poduzetništvo?Zašto društveno poduzetništvo?
Zašto društveno poduzetništvo?
Nenad Maljković705 views
VOSM odnosi s javnošćuVOSM odnosi s javnošću
VOSM odnosi s javnošću
Kresimir Grubić665 views
Brošura Održivi razvojBrošura Održivi razvoj
Brošura Održivi razvoj
Predsjednička kampanja George W. Busha711 views
Daria MateljakDaria Mateljak
Daria Mateljak
UNDPhr337 views

Más de AthanasiaIoannidou(20)

Module 5_NI_Final.pptxModule 5_NI_Final.pptx
Module 5_NI_Final.pptx
AthanasiaIoannidou5 views
Module2 prijevod.pptxModule2 prijevod.pptx
Module2 prijevod.pptx
AthanasiaIoannidou4 views
Modul 5 Izvori finansiranja.pptxModul 5 Izvori finansiranja.pptx
Modul 5 Izvori finansiranja.pptx
AthanasiaIoannidou8 views
Modul 2 Drustveni uticaj.pptxModul 2 Drustveni uticaj.pptx
Modul 2 Drustveni uticaj.pptx
AthanasiaIoannidou7 views
B-WCo_Module 5_NI_Final.pptxB-WCo_Module 5_NI_Final.pptx
B-WCo_Module 5_NI_Final.pptx
AthanasiaIoannidou3 views
B-WCo Module 6 - Pitching.pptxB-WCo Module 6 - Pitching.pptx
B-WCo Module 6 - Pitching.pptx
AthanasiaIoannidou6 views
AAIE_B-WCo_O2_Mod4_1002+.pptxAAIE_B-WCo_O2_Mod4_1002+.pptx
AAIE_B-WCo_O2_Mod4_1002+.pptx
AthanasiaIoannidou5 views
BWCoII_Module3.pptBWCoII_Module3.ppt
BWCoII_Module3.ppt
AthanasiaIoannidou4 views
B-WCo template PPT Module2+.pptxB-WCo template PPT Module2+.pptx
B-WCo template PPT Module2+.pptx
AthanasiaIoannidou9 views
KAGIDER _Module1 TR.pptxKAGIDER _Module1 TR.pptx
KAGIDER _Module1 TR.pptx
AthanasiaIoannidou5 views
B-WCo Модул 6 - Пичинг.pptxB-WCo Модул 6 - Пичинг.pptx
B-WCo Модул 6 - Пичинг.pptx
AthanasiaIoannidou3 views
B-WCo Модул 5.pptxB-WCo Модул 5.pptx
B-WCo Модул 5.pptx
AthanasiaIoannidou3 views
AAIE_B-WCo_O2_Mod4_1002.pptxAAIE_B-WCo_O2_Mod4_1002.pptx
AAIE_B-WCo_O2_Mod4_1002.pptx
AthanasiaIoannidou3 views
BWCoII_Модул 3.pptBWCoII_Модул 3.ppt
BWCoII_Модул 3.ppt
AthanasiaIoannidou3 views

Module1_revised prevod.pptx

 • 1. Module: 1 ŠTA JE SOCIJALNO PREDUZETNIŠTVO I KAKO POSTATI SOCIJALNI PREDUZETNIK Women Entrepreneurs Association of Turkey (KAGIDER)
 • 2. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Šta je socijalno preduzetništvo? Ko je socijalni preduzetnik? Društveni preduzetnik je preduzetnik čiji je primarni cilj stvaranje društvenog uticaja kroz potrebe korisnika ili vođen aspiracijama, finansijski održiv model. Glavni stubovi: - društveni uticaj - finansijska održivost - održivost u obavljenom poslu
 • 3. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. • Definicija na Wikipediji bi se mogla obraditi na osnovu njenog sveobuhvatnog objašnjenja: «Socijalno preduzetništvo je pristup pojedinaca, grupa, start-up kompanija ili preduzetnika, u kojem oni razvijaju, finansiraju i implementiraju rješenja za društvena, kulturna ili ekološka pitanja. Ovaj koncept se može primijeniti na širok spektar organizacija koje se razlikuju po veličini, ciljevima i uvjerenjima. Profitni poduzetnici obično mjere učinak koristeći poslovne metrike poput profita, prihoda i povećanja cijena dionica. Društveni poduzetnici su, međutim, ili neprofitne, ili spajaju profitne ciljeve sa generiranjem pozitivnog „povratka u društvo“.»
 • 4. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Socijalno preduzetništvo: • Socijalno poduzetništvo je krovni pojam koji se odnosi na sve "aktivnosti i procese koji se poduzimaju kako bi se otkrile, definirale i iskoristile mogućnosti za povećanje društvenog bogatstva stvaranjem novih poduhvata ili upravljanjem postojećim organizacijama na inovativan način" (Zahra et al., 2009.) • To je čin pokretanja posla s glavnim ciljem pomoći u rješavanju društvenog problema.
 • 5. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Šta je 'socijalno preduzeće'? • Socijalna preduzeća su organizacije čiji je primarni cilj stvaranje društvenog uticaja kroz potrebe korisnika ili vođen aspiracijama, finansijski održiv model. • Dakle, socijalna preduzeća i socijalni preduzetnici koji ih vode, obično koriste tržišne snage da postignu svoje društvene ciljeve.
 • 6. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Po čemu se socijalna preduzeća razlikuju od drugih vrsta biznisa? • Socijalno preduzeće • stvaranje profitabilne društvene vrijednosti, zasnovano na korišćenju poslovnih aktivnosti za postizanje društvene svrhe • društveni uticaj kroz svoje poslovne poduhvate Privatno preduzeće - zasnovano na stvaranju ekonomske vrijednosti - maksimizacija profita, - povećanje tržišnog udjela, rast poslovanja i - stvaranje vrijednosti za dioničare
 • 7. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Socijalna preduzeća i tradicionalne inicijative razlikuju se jedni od drugih po sljedećim kriterijima: • Misija/ciljevi • Ciljana publika • Strategije • Ključne zainteresovane strane • Vrijednosti • Pravna forma • Raspodjela dobiti
 • 8. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Osnovni pojmovi socijalnih preduzeća • Društvenost • Inovacija • Tržišna orijentacija • Hibridnost
 • 9. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Različite vrste socijalnih preduzeća i pravne forme • Neprofitne sa strategijam a zarade • Zarad profita sa strategijam a vođenim misijom Abu-Saifan, 2012
 • 10. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 1. Neprofitne: koriste sav novac koji zarade ili dobiju kao grantove kako bi održali rad 2. Za profit: preduzeća koja imaju društvenu misiju ugrađenu u svoj poslovni model. 3. Hibrid: socijalna preduzeća zahtevaju i grant i investicioni kapital da bi ispunila svoju misiju. Različite vrste socijalnih preduzeća i pravne forme
 • 11. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Pravni oblici socijalnih preduzeća • Zadruge • Organizacije/preduzeća u zajednici • Udruženje ili fondacije • Nevladine organizacije (NVO) i dobrotvorne organizacije • Inkorporirana i ograničena društva • Samostalna preduzeća • Udruženja i fondovi uzajamne pomoći • Društveno-ekonomske ustanove u okviru sindikata itd.
 • 12. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Sektori socijalnih preduzeća • Socijalna preduzeća se generalno osnivaju kako bi pokrila praznine prisutne u službi lokalne zajednice. • Obrazovanje • Zdravlje • Sredstva za život i poljoprivreda • Voda i kanalizacija • Tehnologija
 • 13. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Zašto je socijalno preduzetništvo važno? • poslovne aktivnosti kao pokretač društvenih promjena • politika i zagovaranje, • interakcija sa vladom, organima za kreiranje politike radi savjeta • pojačavajući njihov uticaj • socijalni uzroci, alturizam • poslovni razvoj
 • 14. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Kako postati socijalni poduzetnik? • Zašto je socijalno preduzetništvo važno? • Istraživanja otkrivaju da mlade ljude privlači posao koji smatraju smislenim i svrsishodnim u ranijoj fazi svog života. Tradicionalno, većina ljudi je davala prednost pronalaženju stabilnog posla, a samo je socijalni doprinos uslijedio nakon toga. Međutim, danas se ljudi iz širokog spektra socio-ekonomskih pozadina posvećuju društvenim ciljevima u ranoj dobi.
 • 15. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Osnivanje socijalnog preduzeća • Zašto? Kako? / Šta? • razumijevanje krajnjih korisnika i/ili korisnika • koristan poslovni model • vrijednosni prijedlog • Identifikacija kupaca/ciljne grupe zainteresovanih strana • Održivost • Dizajn usluga za rješavanje socijalnog problema • kako se proizvodi ili usluge plasiraju na tržište • razumijevanje i artikuliranje ekosistema • mapiranje zainteresovanih strana za
 • 16. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Zašto? Kako? Šta? • Simon Sinek objašnjava kako koristiti model Zlatnog kruga da biste istinski razlikovali vrijednost ponude vašeg brenda
 • 17. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. • Da li problem koji sam identifikovao ima rešenje za preduzeće? • Zašto mislim da bih mogao napraviti razliku? Da li još neko radi ovo? Po čemu je to što radim drugačije? • Hoće li moje predloženo rješenje biti održivo i skalabilno? • Da li sam spreman da preuzmem rizike, koji uključuju niske finansijske povrate, kašnjenja i stres i za sebe i za moju porodicu? Osnivanje socijalnog preduzeća Pitanja koja sebi treba postaviti:
 • 18. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Identificiranje i rješavanje izazova socijalnog preduzeća • Finansiranje • Upravljanje rastom • Pokazivanje stvarnog uticaja • Izgradnja vrijednosti brenda • Prihvatanje kupaca • Svrha • Vrijednost • Smjernice • Lean metode • Kultura • Revizije • Najbolji protiv jedinstveno
 • 19. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Održivost
 • 20. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Prednosti i nedostaci socijalnog poduzetništva • Značajno na praktičnom nivou • Služi svrsi • Promjena • Društvene inovacije • Efekat množenja • Zarađivanje novca i stvaranje pozitivnog društvenog utjecaja u isto vrijeme • Nedostatak zajedničke definicije • Nedostatak zakonske definicije i propisa u nekim zemljama • Zarađivanje novca i stvaranje pozitivnog društvenog utjecaja u isto vrijeme
 • 21. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Relevantnost za osnaživanje žena • rješavanje društvenog problema • žene koje započinju društveno preduzeće samo po sebi doprinose osnaživanju žena • poduzetničku aktivnost žena • ekonomski rast
 • 22. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Kviz o putu učenja Pitanje 1: • Socijalno poduzetništvo je oblast koja se razlikuje od šire oblasti preduzetništva jer: • A) socijalni poduzetnici ne žele da uspostave organizacioni oblik, dok tradicionalni preduzetnici žele • B) inovacija je svojstvena socijalnom preduzetništvu, ali ne i preduzetništvu • C) socijalni poduzetnici ne pokušavaju povećati svoje inicijative, ali poduzetnici obično pokušavaju povećati • D) stvaranje i društvene i ekonomske vrijednosti je složen proces kojim se bave socijalni poduzetnici, dok su poduzetnici obično vođeni da postignu ekonomske (profitne) rezultate
 • 23. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Tačan odgovor na pitanje 1: • Tačan odgovor je D • socijalna preduzeća žongliraju sa ciljevima prisvajanja vrijednosti (finansijska održivost) i stvaranja vrijednosti (socijalna održivost), dok mogu tražiti osnivanje socijalnog preduzeća; sredstvo kroz koje mogu organizirati svoje aktivnosti za postizanje svojih društvenih i komercijalnih ciljeva
 • 24. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 2. pitanje: Društvene inovacije su značajne u društveno-poduzetničkoj aktivnosti jer: A) čini socijalno preduzeće održivim, bez toga socijalno preduzeće će propasti B) minimizira uticaj koji kontekstualni faktori mogu imati na društveno- poduzetničku aktivnost C) to je ključna komponenta koja vodi socijalnom poduzetništvu D) inherentno je procesima u kojima društveni poduzetnici koriste resurse na nove načine i na kraju može dovesti do promjene na nivou sistema
 • 25. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Tačan odgovor na pitanje 2: Tačan odgovor je D postoji mnogo faktora koji podržavaju održivost socijalnog preduzeća. Inovativne prakse su samo jedna komponenta bez obzira na to koliko je društveno-poduzetnička aktivnost društveno inovativna, ako je kontekstualno neprikladna, ili nije podržana faktorima na makro nivou, poduzetnik će se boriti da postigne svoje ciljeve mnogi faktori doprinose društveno-poduzetničkom ponašanju, uključujući poduzetničku orijentaciju, orijentaciju na održivost i veze s mrežama pojedinaca
 • 26. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 3. pitanje: Koja od sljedećih izjava najbolje opisuje socijalno poduzeće? A) Socijalna preduzeća ne teže ostvarivanju profita B) Socijalna preduzeća su vođena primarnom željom da stvore društveni uticaj i oni se bave trgovinskim aktivnostima kako bi podržali svoju društvenu misiju C) Socijalna preduzeća prodaju robu i usluge, te aktivnosti zauzimaju samo manji dio njihovog ukupnog poslovnog modela D) Sva socijalna preduzeća posluju kao neprofitna
 • 27. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Tačan odgovor na pitanje 3: • Tačan odgovor je B • Socijalna preduzeća se bave trgovinskim aktivnostima kako bi podržala svoju društvenu misiju, koje su osnovne karakteristike socijalnog preduzeća inherentne u većini definicija socijalnog preduzeća
 • 28. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 4. pitanje: • Socijalni preduzetnik je neko ko je na čelu neprofitne organizacije, a ne profitnog biznisa.
 • 29. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Tačan odgovor na 4. pitanje: Socijalnog poduzetnika ne definiše profitna priroda, ili nedostatak iste, organizacije koju vodi. Termin “socijalno” se odnosi na organizacije čiji je primarni cilj stvaranje društvenog uticaja kroz potrebe korisnika ili vođen aspiracijama, finansijski održiv model.
 • 30. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Hvala vam što ste završili 1. modul! ŠTA JE SOCIJALNO PODUZETNIŠTVO I KAKO POSTATI SOCIJALNI PODUZETNIK