Modul 2 Drustveni uticaj.pptx

Balkan Women Coalition vol. II
Jačanje socijalnog preduzetništva žena na Balkanu
(2020-1-EL01-KA204-078936)
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Razumijevanje društvenog utjecaja i društvenih
problema
• Termini
• Definicije
• Kontekst
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Razumijevanje društvenog utjecaja i društvenih
problema
SOCIJALNI/DRUŠTVENI PROBLEM
Termini koji se javljaju: društveni problemi/pitanja/izazovi/rizici
Društveni problem je svako stanje ili ponašanje koje ima negativne
posljedice za veliki broj ljudi i koje je općenito prepoznato kao stanje ili
ponašanje koje treba riješiti.
Rad u grupama: Šta mislite da je najvažniji društveni problem sa kojim
se vaš narod trenutno suočava?
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Razumijevanje društvenog utjecaja i društvenih
problema
 DRUŠTVENI UTICAJ
 DRUŠTVENI PROBLEM
•
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Razumijevanje društvenog utjecaja i društvenih
problema
• - DRUŠTVENI PROBLEM
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Teorijska perspektiva društvenih problema
 Faza 1: Nastanak i podnošenje zahtjeva
Društveni problem se pojavljuje kada jedna grupa (kao što je grupa za društvene
promjene, mediji ili utjecajni političari) počne da skreće pažnju na stanje ili
ponašanje za koje smatra da su nepoželjni i da ih je potrebno riješiti. U sklopu ovog
procesa pokušava se utjecati na percepciju javnosti o problemu, razloge za to i
moguća rješenja za njega.
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Teorijska perspektiva društvenih problema
• Faza 2: Legitimnost
Jednom kada društvena grupa uspije pretvoriti stanje ili ponašanje u društveni
problem, obično pokušava uvjeriti vladu (lokalnu, državnu i/ili saveznu) da
preduzme neku akciju – koja se odnosi na budžetska izdvajanja i kreiranje politike –
kako bi riješila problem. U kojoj mjeri grupa uspije uvjeriti vladu u legitimnost svojih
tvrdnji, veća je vjerovatnoća da će se akcija vlade dogoditi.
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Teorijska perspektiva društvenog problemams
• Faza 3: Obnovljeno podnošenje zahtjeva
Čak i ako se akcija vlade dogodi, grupe za društvene promjene često zaključuju da je
djelovanje previše ograničeno u ciljevima ili opsegu da bi se mogao uspješno riješiti
društveni problem. Ako dođu do ovog zaključka, često odlučuju da iznova iznesu
svoje zahtjeve.
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Teorijska perspektiva društvenih problema
• Faza 4: Razvoj alternativnih strategija
Uprkos obnovljenim tvrdnjama, grupe za društvene promjene često
zaključuju da vlada i interesne grupe ne odgovaraju adekvatno na
njihove tvrdnje. Iako grupe mogu nastaviti da insistiraju na svojim
tvrdnjama, one ipak shvataju da ove tvrdnje možda neće uspeti.
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Društveni problemi u praksi
Ključni društveni problemi koji se javljaju su sljedeći*:
• Zdravlje
• Djeca i mladi
• Starenje
• Invaliditet
• Stanovanje
• Finansijska inkluzija
• Raznolikost i mobilnost stanovništva
• Obrazovanje i zapošljavanje
https://www.csi.edu.au/research/our-research-focus/social-issues/ (AUSTRALIA)
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Žene i društveni problemi
UN Women:
“One će vjerovatno zadnje jesti, one su koje će najmanje imati pristup zdravstvenoj zaštiti i
biti zarobljene u dugotrajnim, neplaćenim kućnim poslovima. Imaju ograničenije
mogućnosti za rad ili izgradnju biznisa. Adekvatna edukacija im je često nedostižna. Neke
završe primorane na seksualnu eksploataciju kao dio osnovne borbe za preživljavanje.”
Žene, siromaštvo i socijalna isključenost
Potencijal ženskog preduzetništva
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
ŠTA JE DRUŠTVENI UTICAJ?
Društveni uticaj je pojam koji je sveprisutan, ali ne postoji definicija koja bi odgovarala svima.
Definicija društvenog utjecaja označava sve značajne ili pozitivne promjene koje u potpunosti ili barem
djelimično rješavaju društvenu nepravdu i izazove. Preduzeća ili organizacije postižu ove ciljeve kroz
svjesne i namjerne napore ili aktivnosti u svojim operacijama i administraciji.
Vaš društveni uticaj je određen brojem ljudi čije živote poboljšavate i koliko ih poboljšavate, i to
dugoročno gledano.
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
ŠTA JE DRUŠTVENI UTICAJ?
„Društveni uticaj“ ili „pravljenje razlike“ odnosi
se (provizorno) na promovisanje ukupnog
očekivanog blagostanja – posmatrano
nepristrasno, dugoročno – bez žrtvovanja bilo
čega što bi moglo biti od uporedive moralne
važnosti.
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Vrste društvenih uticaja
Socijalna preduzeća mogu stvoriti društveni utjecaj na bilo koji način kroz 17 ciljeva društvenog razvoja (SDG) koje su
postavile Ujedinjene nacije. Ovi SDG-i su postavljeni kao način na koji pojedinci, preduzeća i organizacije rade zajedno
kako bi ostvarili značajan uticaj u svijetu.
 CILJ 10: Smanjena nejednakost
 CILJ 11: Održivi gradovi i zajednice
 CILJ 12: Odgovorna potrošnja i proizvodnja
 CILJ 13: Klimatsko djelovanje
 CILJ 14: Život ispod vode
 CILJ 15: Život na kopnu
 CILJ 16: Mir, pravda i jake institucije
 CILJ 17: Partnerstvo za postizanje ciljeva
 CILJ 1: Bez siromaštva
 CILJ 2: Bez gladi
 CILJ 3: Dobro zdravlje i dobrobit
 CILJ 4: Kvalitetno obrazovanje
 CILJ 5: Rodna ravnopravnost
 CILJ 6: Čista voda i kanalizacija
 CILJ 7: Pristupačna i čista energija
 CILJ 8: Dostojanstven rad i ekonomski rast
 CILJ 9: Industrija, inovacije i infrastruktura
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Vrste društvenih uticaja
Agenda 2030 nastoji ojačati društvene, ekonomske i ekološke dimenzije održivog razvoja:
• Ljudi
• Planeta
• Prosperitet
• Mir
• Partnerstvo
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Vrste društvenih uticaja
Bez obzira koliko je napor mali, društveni uticaj utiče na sve na mnogo načina koje možda ne shvatamo.
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Kako izmjeriti društveni uticaj?
Može biti prilično teško znati kako to učiniti, ali evo nekoliko stvari koje treba uzeti u
obzir prilikom mjerenja:
Održivost
Ko ima koristi?
Koliko ljudi ima koristi?
Kakvu korist imaju?
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Kako izmjeriti društveni uticaj?
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Elementi dobre procjene društvenog uticaja
U „Priručniku za procenu društvenog uticaja” autor Predrag Bejaković donosi deset ključnih tačaka:
1. Postavljajte prava pitanja
2. Identifikujte zainteresovane strane
3. Razumjeti kanale prijenosa
4. Procijeniti institucije
5. Prikupite podatke i informacije
6. Analizirajte uticaje
7. Razmotriti mogućnosti za poboljšanje i mjere
kompenzacije
8. Procijenite rizike
9. Uticaj praćenja i evaluacije
10. Potaknite diskusiju
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Hvala!
1 von 23

Más contenido relacionado

Similar a Modul 2 Drustveni uticaj.pptx(20)

Mock the-weak-report (1)Mock the-weak-report (1)
Mock the-weak-report (1)
Cat Davies533 views
Social innovator Social innovator
Social innovator
Cristian Mazzoni2.2K views
The Ideological Debate Over Social WelfareThe Ideological Debate Over Social Welfare
The Ideological Debate Over Social Welfare
College Papers For Sale Singapore4 views
Social Media Policy AnalysisSocial Media Policy Analysis
Social Media Policy Analysis
Lorie Harris2 views
Valuing Children PotentialValuing Children Potential
Valuing Children Potential
Thomas Müller1.8K views
Adjacent Government - addition of Nov 2015Adjacent Government - addition of Nov 2015
Adjacent Government - addition of Nov 2015
Adjacent Government aka Adjacent Digital Politics336 views
Development Of Healthcare In The Uk Essay.Development Of Healthcare In The Uk Essay.
Development Of Healthcare In The Uk Essay.
College Paper Writing Services Center Valley6 views
Legatum Institute Report on Well-Being. Legatum Institute Report on Well-Being.
Legatum Institute Report on Well-Being.
The Happiness Alliance - home of the Happiness Index592 views
Research at Social Innovation EuropeResearch at Social Innovation Europe
Research at Social Innovation Europe
Social Innovation Exchange533 views

Más de AthanasiaIoannidou(20)

Module 6 prijevod.pptxModule 6 prijevod.pptx
Module 6 prijevod.pptx
AthanasiaIoannidou5 views
Module 5_NI_Final.pptxModule 5_NI_Final.pptx
Module 5_NI_Final.pptx
AthanasiaIoannidou5 views
Module3 prijevod.pptModule3 prijevod.ppt
Module3 prijevod.ppt
AthanasiaIoannidou6 views
Module1_revised prevod.pptxModule1_revised prevod.pptx
Module1_revised prevod.pptx
AthanasiaIoannidou3 views
Modul 7 Umrežavanje i partnerstvo.pptxModul 7 Umrežavanje i partnerstvo.pptx
Modul 7 Umrežavanje i partnerstvo.pptx
AthanasiaIoannidou14 views
Modul 6 PITCHING.pptxModul 6 PITCHING.pptx
Modul 6 PITCHING.pptx
AthanasiaIoannidou6 views
Modul 5 Izvori finansiranja.pptxModul 5 Izvori finansiranja.pptx
Modul 5 Izvori finansiranja.pptx
AthanasiaIoannidou8 views
Modul 3 Poslovni modeli i osnivanje.pptModul 3 Poslovni modeli i osnivanje.ppt
Modul 3 Poslovni modeli i osnivanje.ppt
AthanasiaIoannidou4 views
B-WCo_Module 5_NI_Final.pptxB-WCo_Module 5_NI_Final.pptx
B-WCo_Module 5_NI_Final.pptx
AthanasiaIoannidou3 views
B-WCo Module 6 - Pitching.pptxB-WCo Module 6 - Pitching.pptx
B-WCo Module 6 - Pitching.pptx
AthanasiaIoannidou6 views
AAIE_B-WCo_O2_Mod4_1002+.pptxAAIE_B-WCo_O2_Mod4_1002+.pptx
AAIE_B-WCo_O2_Mod4_1002+.pptx
AthanasiaIoannidou5 views
BWCoII_Module3.pptBWCoII_Module3.ppt
BWCoII_Module3.ppt
AthanasiaIoannidou4 views
B-WCo template PPT Module2+.pptxB-WCo template PPT Module2+.pptx
B-WCo template PPT Module2+.pptx
AthanasiaIoannidou9 views
KAGIDER _Module1 TR.pptxKAGIDER _Module1 TR.pptx
KAGIDER _Module1 TR.pptx
AthanasiaIoannidou5 views

Último(20)

Charter Boat Business PlanCharter Boat Business Plan
Charter Boat Business Plan
Jessica Larson10 views
Popup Company ProfilePopup Company Profile
Popup Company Profile
Popup Agency7 views
Effective Supervisory SkillEffective Supervisory Skill
Effective Supervisory Skill
Seta Wicaksana13 views
ZARA.pptxZARA.pptx
ZARA.pptx
merlinjenma52918 views
Car license plate holder.pdfCar license plate holder.pdf
Car license plate holder.pdf
JAWADIQBAL4028 views
PROGRAMME.pdfPROGRAMME.pdf
PROGRAMME.pdf
HiNedHaJar65 views
Problem Solving & Visualization ToolsProblem Solving & Visualization Tools
Problem Solving & Visualization Tools
Operational Excellence Consulting (Singapore)37 views
ANTHROPOIDS WHITE PAPER.pdfANTHROPOIDS WHITE PAPER.pdf
ANTHROPOIDS WHITE PAPER.pdf
Anthropoids Nfts 36 views
TOP SEO MISTAKES TO AVOIDTOP SEO MISTAKES TO AVOID
TOP SEO MISTAKES TO AVOID
nihadudigital23 views
terms_2.pdfterms_2.pdf
terms_2.pdf
JAWADIQBAL4025 views
Greece opens countless opportunities for techiesGreece opens countless opportunities for techies
Greece opens countless opportunities for techies
Abhinav Immigration Services Pvt. Ltd.16 views
Concierge Services Business PlanConcierge Services Business Plan
Concierge Services Business Plan
Jessica Larson13 views

Modul 2 Drustveni uticaj.pptx

 • 1. Balkan Women Coalition vol. II Jačanje socijalnog preduzetništva žena na Balkanu (2020-1-EL01-KA204-078936)
 • 2. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Razumijevanje društvenog utjecaja i društvenih problema • Termini • Definicije • Kontekst
 • 3. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Razumijevanje društvenog utjecaja i društvenih problema SOCIJALNI/DRUŠTVENI PROBLEM Termini koji se javljaju: društveni problemi/pitanja/izazovi/rizici Društveni problem je svako stanje ili ponašanje koje ima negativne posljedice za veliki broj ljudi i koje je općenito prepoznato kao stanje ili ponašanje koje treba riješiti. Rad u grupama: Šta mislite da je najvažniji društveni problem sa kojim se vaš narod trenutno suočava?
 • 4. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Razumijevanje društvenog utjecaja i društvenih problema  DRUŠTVENI UTICAJ  DRUŠTVENI PROBLEM •
 • 5. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Razumijevanje društvenog utjecaja i društvenih problema • - DRUŠTVENI PROBLEM
 • 6. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Teorijska perspektiva društvenih problema  Faza 1: Nastanak i podnošenje zahtjeva Društveni problem se pojavljuje kada jedna grupa (kao što je grupa za društvene promjene, mediji ili utjecajni političari) počne da skreće pažnju na stanje ili ponašanje za koje smatra da su nepoželjni i da ih je potrebno riješiti. U sklopu ovog procesa pokušava se utjecati na percepciju javnosti o problemu, razloge za to i moguća rješenja za njega.
 • 7. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Teorijska perspektiva društvenih problema • Faza 2: Legitimnost Jednom kada društvena grupa uspije pretvoriti stanje ili ponašanje u društveni problem, obično pokušava uvjeriti vladu (lokalnu, državnu i/ili saveznu) da preduzme neku akciju – koja se odnosi na budžetska izdvajanja i kreiranje politike – kako bi riješila problem. U kojoj mjeri grupa uspije uvjeriti vladu u legitimnost svojih tvrdnji, veća je vjerovatnoća da će se akcija vlade dogoditi.
 • 8. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Teorijska perspektiva društvenog problemams • Faza 3: Obnovljeno podnošenje zahtjeva Čak i ako se akcija vlade dogodi, grupe za društvene promjene često zaključuju da je djelovanje previše ograničeno u ciljevima ili opsegu da bi se mogao uspješno riješiti društveni problem. Ako dođu do ovog zaključka, često odlučuju da iznova iznesu svoje zahtjeve.
 • 9. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Teorijska perspektiva društvenih problema • Faza 4: Razvoj alternativnih strategija Uprkos obnovljenim tvrdnjama, grupe za društvene promjene često zaključuju da vlada i interesne grupe ne odgovaraju adekvatno na njihove tvrdnje. Iako grupe mogu nastaviti da insistiraju na svojim tvrdnjama, one ipak shvataju da ove tvrdnje možda neće uspeti.
 • 10. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Društveni problemi u praksi Ključni društveni problemi koji se javljaju su sljedeći*: • Zdravlje • Djeca i mladi • Starenje • Invaliditet • Stanovanje • Finansijska inkluzija • Raznolikost i mobilnost stanovništva • Obrazovanje i zapošljavanje https://www.csi.edu.au/research/our-research-focus/social-issues/ (AUSTRALIA)
 • 11. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Žene i društveni problemi UN Women: “One će vjerovatno zadnje jesti, one su koje će najmanje imati pristup zdravstvenoj zaštiti i biti zarobljene u dugotrajnim, neplaćenim kućnim poslovima. Imaju ograničenije mogućnosti za rad ili izgradnju biznisa. Adekvatna edukacija im je često nedostižna. Neke završe primorane na seksualnu eksploataciju kao dio osnovne borbe za preživljavanje.” Žene, siromaštvo i socijalna isključenost Potencijal ženskog preduzetništva
 • 12. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. ŠTA JE DRUŠTVENI UTICAJ? Društveni uticaj je pojam koji je sveprisutan, ali ne postoji definicija koja bi odgovarala svima. Definicija društvenog utjecaja označava sve značajne ili pozitivne promjene koje u potpunosti ili barem djelimično rješavaju društvenu nepravdu i izazove. Preduzeća ili organizacije postižu ove ciljeve kroz svjesne i namjerne napore ili aktivnosti u svojim operacijama i administraciji. Vaš društveni uticaj je određen brojem ljudi čije živote poboljšavate i koliko ih poboljšavate, i to dugoročno gledano.
 • 13. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. ŠTA JE DRUŠTVENI UTICAJ? „Društveni uticaj“ ili „pravljenje razlike“ odnosi se (provizorno) na promovisanje ukupnog očekivanog blagostanja – posmatrano nepristrasno, dugoročno – bez žrtvovanja bilo čega što bi moglo biti od uporedive moralne važnosti.
 • 14. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Vrste društvenih uticaja Socijalna preduzeća mogu stvoriti društveni utjecaj na bilo koji način kroz 17 ciljeva društvenog razvoja (SDG) koje su postavile Ujedinjene nacije. Ovi SDG-i su postavljeni kao način na koji pojedinci, preduzeća i organizacije rade zajedno kako bi ostvarili značajan uticaj u svijetu.  CILJ 10: Smanjena nejednakost  CILJ 11: Održivi gradovi i zajednice  CILJ 12: Odgovorna potrošnja i proizvodnja  CILJ 13: Klimatsko djelovanje  CILJ 14: Život ispod vode  CILJ 15: Život na kopnu  CILJ 16: Mir, pravda i jake institucije  CILJ 17: Partnerstvo za postizanje ciljeva  CILJ 1: Bez siromaštva  CILJ 2: Bez gladi  CILJ 3: Dobro zdravlje i dobrobit  CILJ 4: Kvalitetno obrazovanje  CILJ 5: Rodna ravnopravnost  CILJ 6: Čista voda i kanalizacija  CILJ 7: Pristupačna i čista energija  CILJ 8: Dostojanstven rad i ekonomski rast  CILJ 9: Industrija, inovacije i infrastruktura
 • 15. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
 • 16. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
 • 17. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
 • 18. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Vrste društvenih uticaja Agenda 2030 nastoji ojačati društvene, ekonomske i ekološke dimenzije održivog razvoja: • Ljudi • Planeta • Prosperitet • Mir • Partnerstvo
 • 19. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Vrste društvenih uticaja Bez obzira koliko je napor mali, društveni uticaj utiče na sve na mnogo načina koje možda ne shvatamo.
 • 20. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Kako izmjeriti društveni uticaj? Može biti prilično teško znati kako to učiniti, ali evo nekoliko stvari koje treba uzeti u obzir prilikom mjerenja: Održivost Ko ima koristi? Koliko ljudi ima koristi? Kakvu korist imaju?
 • 21. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Kako izmjeriti društveni uticaj?
 • 22. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Elementi dobre procjene društvenog uticaja U „Priručniku za procenu društvenog uticaja” autor Predrag Bejaković donosi deset ključnih tačaka: 1. Postavljajte prava pitanja 2. Identifikujte zainteresovane strane 3. Razumjeti kanale prijenosa 4. Procijeniti institucije 5. Prikupite podatke i informacije 6. Analizirajte uticaje 7. Razmotriti mogućnosti za poboljšanje i mjere kompenzacije 8. Procijenite rizike 9. Uticaj praćenja i evaluacije 10. Potaknite diskusiju
 • 23. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Hvala!