B-WCo Module 6 - Pitching.pptx

Balkan Kadın Koalisyonu II
- Balkanlar'da Kadın Girişimciliğini Desteklemeye Yönelik Sosyal Start-Up
Güçlendirici
(2020-1-EL01-KA204-078936)
İşFikirlerininSunulması
ABW – K. Makedonya
Mart 2022
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
ÇALIŞTAY OTURUMLARI
Bölüm/oturum1
• Test: Sunum nedir?
• Sunum tanımı
• Sunum türleri (video)
• Tartışma
• Sunumun temel bileşenleri
• Alıştırma 3 Adımlı Sunum: Kahraman -
Sorun - Çözüm
• 10 dakika ara
Bölüm/oturum2
• Enerji verici
• Sunumun temel bileşenleri
• Sunumun temel bileşenlerine örnekler
• Alıştırma – Alıcı persona oluşturulması
• Alıştırma 5 Yıldızlı İnceleme
• Tartışma
• 60 dakika öğle yemeği molası
Bölüm/oturum3
• Zeka oyunu
• Sunum Alıştırması – Tek sayfalık bir
sunum oluşturma
• Tartışma
• 10 dakika ara
Bölüm/oturum4
• Sunum ipuçları
• İyi ve kötü sunum örnekleri
• Tartışma
• Sonuçlar
• Geri bildirim
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Bölüm 1 - Giriş
• Soruların basılı bir kopyasını alın
a. Doğru cevapları daire içine alın (5 dakika)
b. "Bir soru - bir doğru cevap" kuralına uyun
c. Doğru cevaplar için sunumu takip edin
d. Tartışın
Sunum Testi - 5 dakika
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Sunum Testi
SORU 1: Sunumun amacı:
a. Ürünü satmak
b. Bir yatırımcının dikkatini ve ilgisini çekmek
c. Müşterilerle ilgilenmek
SORU 2:Hikayenizi anlatırken hangisini yapmak
daha önemlidir:
a. Hedef grubun sorunlarıyla ilişkilendirmek
b. Geçmişinize odaklanmak
c. Finansal durumdan bahsetmek
SORU 3: Çözümü özetlerken şunları
yapmalısınız:
a. Mümkün olduğunca ayrıntı vermek
b. Kısa ve öz tutmak
c. Diğer şirketlerle olan çalışmalarınızdan
bahsetmek
SORU 4: Hedef pazarınızı seçerken şunları
yapmalısınız:
a. Mümkün olduğunca küçük bir alanı
hedefleyin
b. Mümkün olduğunca geniş bir alanı hedefleyin
c. Tüm dünyayı hedefleyin
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Sunum Testi
SORU 5: Yatırımcılara sunum yaparken
şunları tartışmalısınız:
a. Çıkış Stratejisi
b. Pazara açılma stratejisi
c. Kişisel borç
SORU 6:Müşteri kazanımı için şunları
tartışmalısınız:
a. Müşterilerinize nasıl ulaşmayı planlıyorsunuz?
b. Müşterilere nasıl ulaşılacağı konusunda
rehberlik istemek
c. Her ikisi de
SORU 7: Yatırımcılara sunum
yaparken şunları yapmalısınız:
a. Takım elbise giyin
b. Rahat giyinin
c. Nasıl rahat hissediyorsanız öyle giyinin
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Sunum nedir?
• Sunum:
• Bir ürünü, kuruluşun hizmetini ve değer önerisini
hızlı ve basit bir şekilde tanımlamak veya
tanıtmak için kullanılan bir özettir.
• İlgi uyandırmalı, kısa, ikna edici ve akılda kalıcı
olmalı ve fikrinizin avantajlarını + benzersizliğini
göstermelidir.
• "Sen de kimsin ve neden dikkatimi vereyim? /
Bunda benim çıkarım ne?"
• İnsanları kendiniz ve fikriniz için ikna etmek ve
kazanmak, yatırımcıları, kurucu ortakları,
çalışanları çekmek ve fikre ince ayar yapmakla
ilgilidir.
Empati
Yaratıcılık
Sunum
Rasyonellik
"Fikir SUNUMU yapıyorum,
öyleyse varım"
- Gay Kawasaki
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Nerede/ne zaman/neden sunum yaparız?
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Kim sunum yapar?
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Sunum türleri
MVP (minimum uygulanabilir
sunum)
• Siz kimsiniz?
• Nedir (sorun, ihtiyaç ve
çözüm)?
• Benzersizlik (değer
önerisi)?
• Neden (sunum
yapıyorsunuz/ne
istiyorsunuz – harekete
geçirici mesaj)?
Asansör Rekabetçi Yatırımcı
Süre <1 dakika 3-5 dakika
En fazla 20
dakika + Soru-
Cevap
Amaç İlgi çekmek Heyecanlandırmak Bilgilendirmek
Kullanım Her gün
Ara sıra- Bir
rekabet
olduğunda ve
paraya ihtiyacınız
olduğunda
Paraya ihtiyacınız
olduğunda
Format Net/KISS Yapılandırılmış Veri yoğun
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Sunum türleri
Tartışma
• Hiç sunum yaptınız mı?
• Bize bir deneyiminizden bahsedin.
Hangi tür sunumlar kullandınız?
• Gelecekteki durumlarda hangi tür
sunumlar kullanabileceğinizi
düşünüyorsunuz?
• VİDEO:
https://www.youtube.com/watch?v=dC
QlT-Fc4WA
• Videodaki MVP'yi (minimum
uygulanabilir sunum) belirleyin
Tek sayfalık
sunum
Video sunumu Sahnede sunum
Nasıl/ş
ekli
İş fırsatınızla ilgili
tüm ilgi çekici
noktaları tek bir
sayfada paylaşın
(MVP)
İş fırsatınızın değeri
açıklayan kısa bir video
hazırlayın (2 dk'nın
altında). Müzik, ürünün
resimleri, müşteri
görüşleri,vb'ni dahil edin.
Artık yalnızca iş konuşmanızı
sunmakla kalmıyor, aynı
zamanda hedef kitlenizi de
eğlendiriyorsunuz. Şunları göz
önünde bulundurun: kişisel
sunum (giysi, saç modeli, el
hareketlerinin kullanımı,
gülümseme, mizah kullanımı
vb.), zamanı aşmamak ve
izleyicinin dikkatini muhafaza
etmek
Amaç Dikkat çekmek
Kalabalıktan ayrışmak
ve sunumunuzun
görülmesi olasılığını
artırmak
Finansman kazanmak
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Sunumun temel bileşenleri - sunum
anatomisi
• Harika bir sunum
nasıl oluşturulur?
• Sunumunuzun
cevaplaması
gereken sorular?
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Sunumun temel bileşenleri
1. Giriş
• Siz kimsiniz?
• Şirketiniz ne yapıyor?
• Değer önerisi nedir?
• Dikkatlerini çekin
1. Dinleyicilerinizi duruma uygun bir şekilde
selamlayın.
• Kendinizi tanıtın - bir iş konuşması için resmi veya
eğlenceli bir etkinlik için daha rahat bir şekilde.
2. Akılda kalıcı bir şeyle başlayın
• Bir retorik soru, bir resim, bir hikaye, bir örnek,
heyecan verici bir bilgi ya da bir fıkra…
• Bunu ne kadar kişiselleştirebilirseniz, konuşmanız o
kadar doğal görünecektir.
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Sunumun temel bileşenleri
2. Sorun
• Dinleyicilere acıyı hissettirin!
• Şirketinizin gözlemlediği ve çözmek
istediği sorunları listeleyin.
• Soruna çarpıcı bir genel bakış
ekleyin ve kısaca açıklayın.
• Anahtar kelimeleri kullanın
• Tüm çözümler bir problemle başlar.
• Sorunu erkenden belirtin.
• Gerçek dünyadan örnekler kullanarak sorunu
dinleyicilerle ilişkilendirin.
• Bunun insanları nasıl olumsuz etkilediğini
detaylandırın.
• Dinleyicilerin resmi görebilmeleri için birden fazla
örnek veya görsel kullanın.
• Hikayede moda sözcükler ve teknik konuşmalar
kullanmaktan kaçının.
• Gerçek isimleri ve gerçek müşteri zorluklarını kullanın.
• Basit ve gerçekçi tutun.
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Sunumun temel bileşenleri
3. Fikir - Çözüm
• Şirketinizin sorunu çözmek için önerdiği 3-
5 yolu listeleyin.
• Problemleri nasıl çözmeyi düşündüğünüzü
açıklayın.
• Büyük değer taşıyan kolaylıkları iletin
• Açık sözlü olun.
• Net olun ki ürününüzü tanıtmaya
geçebilesiniz.
• Ürününüzü gösterin - ürününüz henüz
inşa edilmemiş olsa bile, görsel bir
temsilini gösterin.
• MVP – MİNİMUM UYGULANABİLİR
ÜRÜN
1. Minimum uygulanabilir ürün,
kullanıcılara sunabileceğiniz ilk ürün
şeklidir.
2. Herhangi bir ek özellik olmadan temel
işlevsellik sağlar.
3. Girişimciler MVP'leri müşterilerin bir
fikir hakkında ne hissettiğini
değerlendirmek ve ürünün bir sonraki
sürümünü geliştirmek için müşteri geri
bildirimlerini kullanmak için kullanır.
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Giriş –Problem – Çözüm Örnekleri
Hub Spot Sayesinde
• Kötüden İyiye Örnek
1. Merhaba yatırımcılar. Adım Juan de la Cruz ve Traffic Stop'ta Baş
Teknoloji Sorumlusuyum. Bugün, büyüyen şirketimizin %10'u karşılığında
50.000$ arayışındayız.
2. Birkaç yıl önce, banliyödeki evimden şehirdeki ofis işime gidip gelirken
kendimi her gün trafikte sıkışmış buluyordum. Tahmin edebileceğiniz gibi,
yorucu ve sıkıcının mükemmel birleşimiydi. Trafikten kaynaklanan baş
ağrıları olmadan işe gidip gelmenin daha iyi bir yolu olması gerektiğini
biliyordum.
3. Bu nedenle, yoğun saatlerde karşılaştığımız sorunlara bir çözüm olarak
Traffic Stop'u geliştirdim. Sadece arka yol çözümlerini belirleyerek, yorucu
bir iş gününün ardından evinize ve ailenize ulaşmaya çalışırken tıkanıklığa
yakalanma ihtimalini ortadan kaldırdık.
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Giriş –Problem – Çözüm Örnekleri
Hub Spot Sayesinde
• Yaklaşan Felaket Örneği
1. Adım Alexis Matthews, GloboSave'in Kurucusu ve Başkanıyım.
2. Bu bir sır değil - kirlilik onlarca yıldır çevreyi rahatsız etmekte olan bir
sorun. Kısa bir süre önce, 2050 yılına kadar kirliliğin gezegenimiz üzerinde
geri döndürülemez bir etkiye sahip olacağı tespit edildi. Gezegenimizin
tahribatına müdahale edilmezse, Dünya gelecek nesiller için yaşanmaz
hale gelebilir. Neyse ki, bunu düzeltmek için çalışıyoruz.
3. GloboSave, havadaki karbonu gidermeye yardımcı olan kirliliğe karşı
üretilmiş bir çözümdür. Ürünümüz, devrim niteliğindeki patentli
teknolojimizle havadaki karbonu büyük ölçekte uzaklaştırarak küresel
ısınma tehdidini büyük ölçüde azaltmakta ve aynı zamanda havamızı daha
solunabilir hale getirmektedir.
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Çözüm – Ürün veya Hizmet Türleri
1. Yazılım Prototipleri.
2. Ürün Tasarımları –
• bir taslak (elle veya bir araç
kullanarak);
• bir tel kafes (kullanıcı deneyimi,
hiyerarşi ve navigasyon gibi
şeyleri göstermek için);
• veya bir mockup (maket)
(ürünün tam olarak nasıl
çalışacağını gösterir).
3. Demo Videolar.
4. Açılış Sayfaları vb.
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Çözüm – MVP Örnekleri
• Amazon bir çevrimiçi kitapçı olarak başladı.
• Jeff Bezos işe dağıtımcılardan kitap satın alarak ve
çevrimiçi mağazası her sipariş aldığında bu
siparişleri müşterilere göndererek başladı.
• Yüksek kitap satışları, mağazaya daha fazla ürün
eklemeye devam etmenin, ardından depo satın
almanın ve son olarak web sitesinde her
kullanıcıya kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmanın
mantıklı olduğu anlamına geliyordu.
• Kurucuların kendi daireleriyle başlayan
Airbnb, insanlara ek gelir elde etmek için kısa
süreli kiralama için bir oda listeleme seçeneği
sundu.
• Gezginlerin konaklamadan tasarruf etmek
için başka birinin evinde kalmaya istekli
olduğu ortaya çıktı ve platform oradan
büyüdü.
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Çözüm – MVP Örnekleri
VİDEO
https://www.youtube.com/watch?v
=xPJoq_QVsY4
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Alıştırma 3 Adımlı Sunum: Kahraman - Sorun -
Çözüm
• Üç takıma bölün (kurallara göre: 1, 2,
3…).
• Sunumunuzu üç eylemlik bir hikayeye
dönüştürün ve her bir eylem için en fazla
30 kelime kullanın.
• Eylem 1. Kahramanımızla tanışıyoruz.
Eylem 2. Bir problem keşfediyoruz.
Eylem 3. Kahramanımız çözümü buluyor.
• İlham almak için BM'nin 17
sürdürülebilir kalkınma amacını kullanın.
• Süre: Sunum için 15 dakika + 5 dakika
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Alıştırma 3 Adımlı Sunum: Kahraman - Sorun -
Çözüm
Örnek - Canva:
Eylem 1: Canva'da sunum tasarımcısı olan Ana, güzel ve
net sunumlar oluşturmak için startup kurucuları ve
sektör liderleriyle birlikte çalışıyor.
Eylem 2: Ana'nın ziyaret ettiği her konferansta aynı şey
oluyor, sıkıcı maddeli sunumlardan oluşan bir geçit
töreni. Sorun şu ki, herkes sunumunu geliştirmesine
yardımcı olacak profesyonel bir tasarımcıyı nerede
bulacağını bilmiyor.
Eylem 3: Bu yüzden Ana, herkesin göz alıcı bir sunum
tasarlamasına olanak tanıyan uygun fiyatlı bir şablon
hazırladı. Artık berbat bir sunum için mazeret yok!
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Bölüm 2 - Sunumun temel bileşenleri
Enerji verici
10 dakika
"İltifat edin"
• Bir kağıt alın ve adınızı yazın.
• Ardından, üzerine sizin hakkınızda bir iltifat
yazabilmeleri için kağıdı diğer katılımcılara dağıtın.
• İltifatları okuyun.
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Sunumun temel bileşenleri
4. Hedef Pazar
• Hizmet sunmak istediğiniz müşteriler kimlerdir?
• Müşterinin sorunları, istekleri ve ihtiyaçları.
• Araştırma - segmentasyon için coğrafi, demografik,
davranışsal ve psikografik faktörler
• Sizi bir müşteri için en uygun yapan nedir
(faydalar)?
1. Daha fazla para kazanmalarına yardımcı olun;
2. İş maliyetlerini azaltın;
3. Birden fazla sorunlu noktayı ele alın;
4. Onları daha üretken/verimli hale getirin.
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Pazarı Boyutlandırın
Örneğin, SOM aşağıdan yukarıya doğru inşa
edildiğinde genellikle daha doğrudur:
• Günde ortalama 100 arama yapacak 5
kişimiz var… Toplamda günde 500
aramamız olacak.
• Bu aramaların etkinliği en fazla %5
olacaktır, yani günde 25 müşteri
alacağız.
• Bir ayda 20 iş günü varsa, bu süre
zarfında 20x25 = 500 müşteri
alabileceğiz.
• 12 ay çalışırsak, bir yılda 6.000 müşteri
yakalarız….
• BU, gerçek SOM'dur (pazarın
büyüklüğü).
• SOM ayrıca nakit akışı tahminlerine de
bağlıdır (karlı olmak için ne kadar
müşteri edinmeniz gerekiyor?).
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Genel Bilgi
İş? Kariyer? Aile?
Yaşam tarzı?
● Yanıtınızı buraya yazabilirsiniz
● Yanıtınızı buraya yazabilirsiniz
● Yanıtınızı buraya yazabilirsiniz
● Yanıtınızı buraya yazabilirsiniz
Demografik Bilgiler
Yaş? Gelir? Konum? Cinsiyet kimliği?
● Yanıtınızı buraya yazabilirsiniz
● Yanıtınızı buraya yazabilirsiniz
● Yanıtınızı buraya yazabilirsiniz
● Yanıtınızı buraya yazabilirsiniz
Tanımlayıcılar
İletişim tercihleri?
Sosyal medya platformları?
● Yanıtınızı buraya yazabilirsiniz
● Yanıtınızı buraya yazabilirsiniz
● Yanıtınızı buraya yazabilirsiniz
● Yanıtınızı buraya yazabilirsiniz
Hedefler
Birincil/ikincil hedefler? Kişisel hedefler - profesyonel hedefler? Pozisyon ile mi ilgili, şirket hedefleri mi?
● Yanıtınızı buraya yazabilirsiniz
● Yanıtınızı buraya yazabilirsiniz
Zorluklar
Bu kişi hedeflere ulaşma konusunda nelerle mücadele ediyor? Bu
kişinin başarısının önündeki engel nedir?
● Yanıtınızı buraya yazabilirsiniz
● Yanıtınızı buraya yazabilirsiniz
Ne yapabiliriz?
...personamızın hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak
için?...personamızın zorlukların üstesinden gelmesine yardımcı
olmak için?
● Yanıtınızı buraya yazabilirsiniz
● Yanıtınızı buraya yazabilirsiniz
● Yanıtınızı buraya yazabilirsiniz
Hedef Pazar – Genel Alıcı Personası
Gabriela Mesa
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Gerçek Alıntılar
Hedefler, zorluklar vb. hakkında
● Yanıtınızı buraya yazabilirsiniz
● Yanıtınızı buraya yazabilirsiniz
● Yanıtınızı buraya yazabilirsiniz
Yaygın İtirazlar
Ürününüzü/hizmetinizi satın almama
sebepleri neler olabilir?
● Yanıtınızı buraya yazabilirsiniz
● Yanıtınızı buraya yazabilirsiniz
Pazarlama Mesajlaşması
Personanız üzerinde en büyük etkiyi yaratmak için çözümünüzü
nasıl tanımlayabilirsiniz?
● Yanıtınızı buraya yazabilirsiniz
● Yanıtınızı buraya yazabilirsiniz
Asansör Konuşması/Tampon
Çıkartması
Personanıza çözümünüzü
bir cümle veya birkaç kelimeyle satın.
● Yanıtınızı buraya yazabilirsiniz
● Yanıtınızı buraya yazabilirsiniz
● Yanıtınızı buraya yazabilirsiniz
Hedef Pazar – Genel Alıcı Personası
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Alıcı personası nasıl kullanılır?
• Alakalı anahtar kelimelere odaklanarak içerik stratejileri geliştirilmesi.
• İlgili promosyon faaliyetlerinin tanımlanması.
• Alıcılara tercihlerine göre kişiselleştirilmiş teklifler gönderilmesi.
• En yüksek katılım oranları için zamanlı pazarlama kampanyaları.
• Alıcı personasının en çok kullandığı kanallarda (e-posta, sosyal medya)
içerik ve reklam yayınlamak.
• Marka birliğini teşvik etmek ve marka bilinirliğini artırmak için
mesajlaşmayı hizalayın.
• SEO ve otomasyon stratejilerini yansıtmak için metin yazarlığını
hassaslaştırma.
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Hedef Pazar – Alıcı Personası - Alıştırme
• Dörttakımabölün(1,2,3,4)
• ŞirketleriGoogle'daarayınve
aşağıdakiSEürünleri/hizmetleri
içinbiralıcıpersonasıoluşturun
• OndansonraBeşYıldızlı
İncelemeyi yapın. (Kendinizi
müşterilerinizin yerine
koyun).
• Girişiminizin müşterisi
olduğunuzu ve işletme,
ürünleri veya hizmetleri
hakkında 50 kelimelik, beş
yıldızlı bir inceleme
yazdığınızı hayal edin. Ne
söylerdiniz?
• Süre: 40 dakika
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Sunumun temel bileşenleri
5. Rakip Analizi
• Etkili bir rakip analizi için ipuçları
1. Profesyonel konferanslara katılın
2. Sektör raporlarını analiz edin
3. Rakiplerinizin web sitesi ve sosyal medya pazarlamasındaki güçlü ve zayıf yönlerini
analiz edin (Platformlar, Sıklık, Takip, İçerik, Ton ve ses, Yanıt süresi).
5. Rakibin içerik pazarlama stratejisini analiz edin
6. Rakiplerin e-posta pazarlama stratejisini analiz edin (rakiplerin web sitesinde
bültenlerine veya e-posta listelerine kaydolun, böylece onlardan iletişim alabilir ve
inceleyebilirsiniz: E-postaların sıklığı, İçerik, Mobil optimizasyon, Gönderen puanı - e-
postaları spam klasörünüze düşerse).
7. Rakibin müşterileri, tedarikçileri ve çalışanları arasında bir anket düzenleyin
8. Rakip firmalardan çalışanları işe alın ve rakiplerin ortaklarıyla takım kurun
9. Rakiplerin kimi işe aldığını ve adaylardan ne istediklerini analiz edin
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Rakip matrisi ve rakip avantajı
(doğrudan ve dolaylı rakipler)
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Sunumun temel
bileşenleri
6. İş veya Gelir
Modeli
Şirketin para kazanmayı
planladığı yollar.
Örnek: İş Modeli Kanvası -
TOM'un Ayakkabıları
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Sunumun temel bileşenleri
7.FinansalTahminlerveÇekişGücü
Yatırımcılar nerede olduğunuzu duymak ister:
• Ürün ve müşteri hedefleri (müşteri sayısı),
• Şirkete yapılan diğer yatırımlar (kendi öz sermayeniz dahil),
• Satın alma/ortaklık için imzalanmış niyet mektupları (LOI),
• Anahtar işe alımlar,
• Anahtar medya yerleşimi,
• Ne kadar paraya ihtiyacınız var,
• Parayı/fonları nasıl kullanacaksınız,
• Zaman çizelgesi (ne zaman başlayacak - bitecek)…
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
FinansalTahminlerveÇekişGücü
• Tek bir satış yapmadan da ilgi çekebilirsiniz.
• Ürününüzün ücretsiz bir sürümünün kullanıcılar tarafından
benimsenmesi sayesinde, insanların zaman içinde ürününüzle
bağlantı kurduğunu gösterebilirsiniz.
• Çubuklar aylık indirmeleri, çizgi grafiği ise her ay toplanan veri
noktalarını göstermektedir.
• Satış Tahmini (Açık kaynak
SaaS şablonuna bakınız)
• Çekiş gücü
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Nakit akışı
• 3-5 yıllık nakit akışı
tablosu projeksiyonu
(bkz. açık kaynaklı
Excel belgesi)
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Sunumun temel
bileşenleri
8. Zaman Çizelgesi
• Başlangıç
• Mevcut durum
• Gelecek adımlar
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Sunumun temel bileşenleri
9. Ekip
• Deneyim ve geçmiş
• Geçmiş başarı
• Potansiyel
• Uzmanlık (geliştirici, pazarlamacı,
mühendis, satış…)
• Danışma Kurulu
• Mevcut yatırımcılar
STELLA ORNELAS
İcra Kurulu Başkanı (CEO)
BRYAN COOK
Finans Genel Müdürü
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
"Kaleminizi kâğıttan kaldırmadan veya bir çizgiyi
geri çekmeden dokuz noktayı dört düz çizgi ile
birleştirin, bu iki çizgi sayılır."
Zeka oyunu
• Herkes soruyu kendi
başına çözmeye çalışır
• Çözümü tahtada
paylaşırız
Süre: 10 dakika
Bölüm 3 – Yaparak Öğrenme
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
MAYA: SENİ TAŞIYAN ÇANTA
KUŞ ARKADAŞI: AKILLI KUŞ
BESLEYİCİ
UV MASKESİ: TÜM GÜN
AKTİF UV-C HAVA ARITMA
YÜZ MASKESİ
Sunum
alıştırmaları
• Üç takıma ayrılın
• Şirket örneklerini okuyun
(gerekirse daha fazla bilgi için
şirketleri google'da arayın)
• Sağlanan sunum şablonlarını
kullanarak BİR SAYFALIK bir
sunum oluşturun
• Sunumu sergileyin
• Süre: 40 dakika hazırlık +
sunum (20 dakika)
• Tartışma: Ne öğrendik?
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Bölüm 4 – Sunum ipuçları ve
değerlendirme Sunum ipuçları (yapılması ve yapılmaması gerekenler)
1. Bir hikaye anlatın
2. Dikkat çekin - sıkıcı olmayın!
3. Zamanlama üzerine çalışın - zaman kaybetmeyin!
4. Sunumun temel bileşenlerini kullanın
5. Benzersiz özelliği sunun
6. Sunun – satmayın (az daha çoktur)
7. İhtiyacınız olanı isteyin - harekete geçirici mesajı unutmayın
8. Sosyal kanıt ekleyin - herkesin seveceğini söylemeyin!
9. Ekibi tanıtın - yatırımcılar sadece fikirlere değil, insanlara da
yatırım yapar.
10. Pratik yapın, geri bildirimi entegre edin ve tekrar pratik yapın!
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Sunum örnekleri: İyi ve Kötü
Kötü sunum örnekleri:
Video:
https://www.youtube.com/watch?v=N92rqMaMPGI
En İyi Köpekbalığı Tank Sunumları:
Video:
https://www.youtube.com/watch?v=k3PY_p_M-8w
Şu ana kadar sunum yaparken
herhangi bir hata yaptınız mı?
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Sonuçlar ve Geribildirim
1. Ne öğrendik?
2. Gelecekte bu çalıştaydan edindiğiniz bilgileri
kullanabilir misiniz?
3. Katılma ve etkileşim kurma imkanınız oldu mu?
4. Nasıl hissettiniz?
5. Yorum ve tavsiyeler?
6. Değerlendirme formunu doldurun (basılı olarak
sağlanır).
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Kaynaklar
• https://www.thesedge.org/socent-spotlights/22-awesome-social-enterprise-
business-ideas
• https://www.consciousconnectionmagazine.com/2016/02/social-enterprise-
examples-and-principles/
• https://asana.com/resources/elevator-pitch-examples
• https://myva360.com/blog/examples-of-minimum-viable-products
• https://www.dummies.com/article/business-careers-
money/business/financing/the-venture-capitalist-pitch-deck-your-traction-
160273
• https://medium.com/is-that-product-management/a-strategy-to-calculate-the-
market-size-tam-sam-and-som-cda0a05c77f8
• https://thinkinsights.net/consulting/tam-sam-som/
• https://www.skillsyouneed.com/rhubarb/pitch-business-idea.html
• https://bench.co/blog/accounting/cash-flow-statements/
• https://www.score.org/resource/12-month-cash-flow-statement
• https://www.kickstarter.com/discover
• https://www.canva.com/tools/
• https://www.hubspot.com/
1 von 42

Recomendados

Etkili Konuşmalar ve Sunumlar Yapmak von
Etkili Konuşmalar ve Sunumlar Yapmak Etkili Konuşmalar ve Sunumlar Yapmak
Etkili Konuşmalar ve Sunumlar Yapmak Bahattin Karademir
111.4K views43 Folien
Etkili Sunumlar ve Konuşmalar Yapmak von
Etkili Sunumlar ve Konuşmalar YapmakEtkili Sunumlar ve Konuşmalar Yapmak
Etkili Sunumlar ve Konuşmalar YapmakBahattin Karademir
1.4K views43 Folien
Startup İş Modeli Geliştirme von
Startup İş Modeli GeliştirmeStartup İş Modeli Geliştirme
Startup İş Modeli Geliştirmebicangels
3.2K views31 Folien
Ticari amaçli sunum temelleri von
Ticari amaçli sunum temelleriTicari amaçli sunum temelleri
Ticari amaçli sunum temelleriKref.net
199 views40 Folien
Ti̇cari̇ Amaçli Sunum Temelleri̇! von
Ti̇cari̇ Amaçli Sunum Temelleri̇!Ti̇cari̇ Amaçli Sunum Temelleri̇!
Ti̇cari̇ Amaçli Sunum Temelleri̇!Tuti Rose
439 views40 Folien
Etkili Webinar Nasil Hazirlanir? von
Etkili Webinar Nasil Hazirlanir?Etkili Webinar Nasil Hazirlanir?
Etkili Webinar Nasil Hazirlanir?Anzera Öğrenme Teknolojileri
438 views68 Folien

Más contenido relacionado

Similar a B-WCo Module 6 - Pitching.pptx

3.hafta von
3.hafta3.hafta
3.haftakobikobi
566 views25 Folien
Bilimsel sunu von
Bilimsel sunuBilimsel sunu
Bilimsel sunuSevgi Sema
2.1K views101 Folien
etkili sunum teknikleri.pptx von
etkili sunum teknikleri.pptxetkili sunum teknikleri.pptx
etkili sunum teknikleri.pptxaliihsanakbaba1
8 views10 Folien
Etkili Sunum Teknikleri von
Etkili Sunum TeknikleriEtkili Sunum Teknikleri
Etkili Sunum Teknikleriwww.nkariyer.com
1.1K views26 Folien
ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ.pptx von
ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ.pptxETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ.pptx
ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ.pptxZeynepGrgl
35 views22 Folien
ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ.pptx von
ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ.pptxETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ.pptx
ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ.pptxAhmetAltnda3
13 views9 Folien

Similar a B-WCo Module 6 - Pitching.pptx(9)

3.hafta von kobikobi
3.hafta3.hafta
3.hafta
kobikobi566 views
Bilimsel sunu von Sevgi Sema
Bilimsel sunuBilimsel sunu
Bilimsel sunu
Sevgi Sema2.1K views
ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ.pptx von ZeynepGrgl
ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ.pptxETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ.pptx
ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ.pptx
ZeynepGrgl35 views
ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ.pptx von AhmetAltnda3
ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ.pptxETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ.pptx
ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ.pptx
AhmetAltnda313 views
Founder Institute - Serkan Ünsal Sunum von Serkan Unsal
Founder Institute - Serkan Ünsal SunumFounder Institute - Serkan Ünsal Sunum
Founder Institute - Serkan Ünsal Sunum
Serkan Unsal2.8K views
Cannes Lions 2015 - Festivalin Ardindan by BPN Istanbul von BPN Istanbul
Cannes Lions 2015 - Festivalin Ardindan by BPN IstanbulCannes Lions 2015 - Festivalin Ardindan by BPN Istanbul
Cannes Lions 2015 - Festivalin Ardindan by BPN Istanbul
BPN Istanbul1K views

Más de AthanasiaIoannidou

Module 7_APŽ Umrežavanje i partnerstvo.pptx von
Module 7_APŽ Umrežavanje i partnerstvo.pptxModule 7_APŽ Umrežavanje i partnerstvo.pptx
Module 7_APŽ Umrežavanje i partnerstvo.pptxAthanasiaIoannidou
6 views33 Folien
Module 6 prijevod.pptx von
Module 6 prijevod.pptxModule 6 prijevod.pptx
Module 6 prijevod.pptxAthanasiaIoannidou
5 views42 Folien
Module 5_NI_Final.pptx von
Module 5_NI_Final.pptxModule 5_NI_Final.pptx
Module 5_NI_Final.pptxAthanasiaIoannidou
5 views48 Folien
Module3 prijevod.ppt von
Module3 prijevod.pptModule3 prijevod.ppt
Module3 prijevod.pptAthanasiaIoannidou
6 views25 Folien
Modul 4 - Alati komunikacije i marketinške strategije.pptx von
Modul 4 - Alati komunikacije i marketinške strategije.pptxModul 4 - Alati komunikacije i marketinške strategije.pptx
Modul 4 - Alati komunikacije i marketinške strategije.pptxAthanasiaIoannidou
5 views28 Folien
Module2 prijevod.pptx von
Module2 prijevod.pptxModule2 prijevod.pptx
Module2 prijevod.pptxAthanasiaIoannidou
4 views23 Folien

Más de AthanasiaIoannidou(20)

Modul 4 - Alati komunikacije i marketinške strategije.pptx von AthanasiaIoannidou
Modul 4 - Alati komunikacije i marketinške strategije.pptxModul 4 - Alati komunikacije i marketinške strategije.pptx
Modul 4 - Alati komunikacije i marketinške strategije.pptx
Modul 4 - Alati komunikacije i marketinške strategije.pptx von AthanasiaIoannidou
Modul 4 - Alati komunikacije i marketinške strategije.pptxModul 4 - Alati komunikacije i marketinške strategije.pptx
Modul 4 - Alati komunikacije i marketinške strategije.pptx

B-WCo Module 6 - Pitching.pptx

 • 1. Balkan Kadın Koalisyonu II - Balkanlar'da Kadın Girişimciliğini Desteklemeye Yönelik Sosyal Start-Up Güçlendirici (2020-1-EL01-KA204-078936) İşFikirlerininSunulması ABW – K. Makedonya Mart 2022
 • 2. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. ÇALIŞTAY OTURUMLARI Bölüm/oturum1 • Test: Sunum nedir? • Sunum tanımı • Sunum türleri (video) • Tartışma • Sunumun temel bileşenleri • Alıştırma 3 Adımlı Sunum: Kahraman - Sorun - Çözüm • 10 dakika ara Bölüm/oturum2 • Enerji verici • Sunumun temel bileşenleri • Sunumun temel bileşenlerine örnekler • Alıştırma – Alıcı persona oluşturulması • Alıştırma 5 Yıldızlı İnceleme • Tartışma • 60 dakika öğle yemeği molası Bölüm/oturum3 • Zeka oyunu • Sunum Alıştırması – Tek sayfalık bir sunum oluşturma • Tartışma • 10 dakika ara Bölüm/oturum4 • Sunum ipuçları • İyi ve kötü sunum örnekleri • Tartışma • Sonuçlar • Geri bildirim
 • 3. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Bölüm 1 - Giriş • Soruların basılı bir kopyasını alın a. Doğru cevapları daire içine alın (5 dakika) b. "Bir soru - bir doğru cevap" kuralına uyun c. Doğru cevaplar için sunumu takip edin d. Tartışın Sunum Testi - 5 dakika
 • 4. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Sunum Testi SORU 1: Sunumun amacı: a. Ürünü satmak b. Bir yatırımcının dikkatini ve ilgisini çekmek c. Müşterilerle ilgilenmek SORU 2:Hikayenizi anlatırken hangisini yapmak daha önemlidir: a. Hedef grubun sorunlarıyla ilişkilendirmek b. Geçmişinize odaklanmak c. Finansal durumdan bahsetmek SORU 3: Çözümü özetlerken şunları yapmalısınız: a. Mümkün olduğunca ayrıntı vermek b. Kısa ve öz tutmak c. Diğer şirketlerle olan çalışmalarınızdan bahsetmek SORU 4: Hedef pazarınızı seçerken şunları yapmalısınız: a. Mümkün olduğunca küçük bir alanı hedefleyin b. Mümkün olduğunca geniş bir alanı hedefleyin c. Tüm dünyayı hedefleyin
 • 5. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Sunum Testi SORU 5: Yatırımcılara sunum yaparken şunları tartışmalısınız: a. Çıkış Stratejisi b. Pazara açılma stratejisi c. Kişisel borç SORU 6:Müşteri kazanımı için şunları tartışmalısınız: a. Müşterilerinize nasıl ulaşmayı planlıyorsunuz? b. Müşterilere nasıl ulaşılacağı konusunda rehberlik istemek c. Her ikisi de SORU 7: Yatırımcılara sunum yaparken şunları yapmalısınız: a. Takım elbise giyin b. Rahat giyinin c. Nasıl rahat hissediyorsanız öyle giyinin
 • 6. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Sunum nedir? • Sunum: • Bir ürünü, kuruluşun hizmetini ve değer önerisini hızlı ve basit bir şekilde tanımlamak veya tanıtmak için kullanılan bir özettir. • İlgi uyandırmalı, kısa, ikna edici ve akılda kalıcı olmalı ve fikrinizin avantajlarını + benzersizliğini göstermelidir. • "Sen de kimsin ve neden dikkatimi vereyim? / Bunda benim çıkarım ne?" • İnsanları kendiniz ve fikriniz için ikna etmek ve kazanmak, yatırımcıları, kurucu ortakları, çalışanları çekmek ve fikre ince ayar yapmakla ilgilidir. Empati Yaratıcılık Sunum Rasyonellik "Fikir SUNUMU yapıyorum, öyleyse varım" - Gay Kawasaki
 • 7. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Nerede/ne zaman/neden sunum yaparız?
 • 8. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Kim sunum yapar?
 • 9. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Sunum türleri MVP (minimum uygulanabilir sunum) • Siz kimsiniz? • Nedir (sorun, ihtiyaç ve çözüm)? • Benzersizlik (değer önerisi)? • Neden (sunum yapıyorsunuz/ne istiyorsunuz – harekete geçirici mesaj)? Asansör Rekabetçi Yatırımcı Süre <1 dakika 3-5 dakika En fazla 20 dakika + Soru- Cevap Amaç İlgi çekmek Heyecanlandırmak Bilgilendirmek Kullanım Her gün Ara sıra- Bir rekabet olduğunda ve paraya ihtiyacınız olduğunda Paraya ihtiyacınız olduğunda Format Net/KISS Yapılandırılmış Veri yoğun
 • 10. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Sunum türleri Tartışma • Hiç sunum yaptınız mı? • Bize bir deneyiminizden bahsedin. Hangi tür sunumlar kullandınız? • Gelecekteki durumlarda hangi tür sunumlar kullanabileceğinizi düşünüyorsunuz? • VİDEO: https://www.youtube.com/watch?v=dC QlT-Fc4WA • Videodaki MVP'yi (minimum uygulanabilir sunum) belirleyin Tek sayfalık sunum Video sunumu Sahnede sunum Nasıl/ş ekli İş fırsatınızla ilgili tüm ilgi çekici noktaları tek bir sayfada paylaşın (MVP) İş fırsatınızın değeri açıklayan kısa bir video hazırlayın (2 dk'nın altında). Müzik, ürünün resimleri, müşteri görüşleri,vb'ni dahil edin. Artık yalnızca iş konuşmanızı sunmakla kalmıyor, aynı zamanda hedef kitlenizi de eğlendiriyorsunuz. Şunları göz önünde bulundurun: kişisel sunum (giysi, saç modeli, el hareketlerinin kullanımı, gülümseme, mizah kullanımı vb.), zamanı aşmamak ve izleyicinin dikkatini muhafaza etmek Amaç Dikkat çekmek Kalabalıktan ayrışmak ve sunumunuzun görülmesi olasılığını artırmak Finansman kazanmak
 • 11. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Sunumun temel bileşenleri - sunum anatomisi • Harika bir sunum nasıl oluşturulur? • Sunumunuzun cevaplaması gereken sorular?
 • 12. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Sunumun temel bileşenleri 1. Giriş • Siz kimsiniz? • Şirketiniz ne yapıyor? • Değer önerisi nedir? • Dikkatlerini çekin 1. Dinleyicilerinizi duruma uygun bir şekilde selamlayın. • Kendinizi tanıtın - bir iş konuşması için resmi veya eğlenceli bir etkinlik için daha rahat bir şekilde. 2. Akılda kalıcı bir şeyle başlayın • Bir retorik soru, bir resim, bir hikaye, bir örnek, heyecan verici bir bilgi ya da bir fıkra… • Bunu ne kadar kişiselleştirebilirseniz, konuşmanız o kadar doğal görünecektir.
 • 13. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Sunumun temel bileşenleri 2. Sorun • Dinleyicilere acıyı hissettirin! • Şirketinizin gözlemlediği ve çözmek istediği sorunları listeleyin. • Soruna çarpıcı bir genel bakış ekleyin ve kısaca açıklayın. • Anahtar kelimeleri kullanın • Tüm çözümler bir problemle başlar. • Sorunu erkenden belirtin. • Gerçek dünyadan örnekler kullanarak sorunu dinleyicilerle ilişkilendirin. • Bunun insanları nasıl olumsuz etkilediğini detaylandırın. • Dinleyicilerin resmi görebilmeleri için birden fazla örnek veya görsel kullanın. • Hikayede moda sözcükler ve teknik konuşmalar kullanmaktan kaçının. • Gerçek isimleri ve gerçek müşteri zorluklarını kullanın. • Basit ve gerçekçi tutun.
 • 14. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Sunumun temel bileşenleri 3. Fikir - Çözüm • Şirketinizin sorunu çözmek için önerdiği 3- 5 yolu listeleyin. • Problemleri nasıl çözmeyi düşündüğünüzü açıklayın. • Büyük değer taşıyan kolaylıkları iletin • Açık sözlü olun. • Net olun ki ürününüzü tanıtmaya geçebilesiniz. • Ürününüzü gösterin - ürününüz henüz inşa edilmemiş olsa bile, görsel bir temsilini gösterin. • MVP – MİNİMUM UYGULANABİLİR ÜRÜN 1. Minimum uygulanabilir ürün, kullanıcılara sunabileceğiniz ilk ürün şeklidir. 2. Herhangi bir ek özellik olmadan temel işlevsellik sağlar. 3. Girişimciler MVP'leri müşterilerin bir fikir hakkında ne hissettiğini değerlendirmek ve ürünün bir sonraki sürümünü geliştirmek için müşteri geri bildirimlerini kullanmak için kullanır.
 • 15. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Giriş –Problem – Çözüm Örnekleri Hub Spot Sayesinde • Kötüden İyiye Örnek 1. Merhaba yatırımcılar. Adım Juan de la Cruz ve Traffic Stop'ta Baş Teknoloji Sorumlusuyum. Bugün, büyüyen şirketimizin %10'u karşılığında 50.000$ arayışındayız. 2. Birkaç yıl önce, banliyödeki evimden şehirdeki ofis işime gidip gelirken kendimi her gün trafikte sıkışmış buluyordum. Tahmin edebileceğiniz gibi, yorucu ve sıkıcının mükemmel birleşimiydi. Trafikten kaynaklanan baş ağrıları olmadan işe gidip gelmenin daha iyi bir yolu olması gerektiğini biliyordum. 3. Bu nedenle, yoğun saatlerde karşılaştığımız sorunlara bir çözüm olarak Traffic Stop'u geliştirdim. Sadece arka yol çözümlerini belirleyerek, yorucu bir iş gününün ardından evinize ve ailenize ulaşmaya çalışırken tıkanıklığa yakalanma ihtimalini ortadan kaldırdık.
 • 16. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Giriş –Problem – Çözüm Örnekleri Hub Spot Sayesinde • Yaklaşan Felaket Örneği 1. Adım Alexis Matthews, GloboSave'in Kurucusu ve Başkanıyım. 2. Bu bir sır değil - kirlilik onlarca yıldır çevreyi rahatsız etmekte olan bir sorun. Kısa bir süre önce, 2050 yılına kadar kirliliğin gezegenimiz üzerinde geri döndürülemez bir etkiye sahip olacağı tespit edildi. Gezegenimizin tahribatına müdahale edilmezse, Dünya gelecek nesiller için yaşanmaz hale gelebilir. Neyse ki, bunu düzeltmek için çalışıyoruz. 3. GloboSave, havadaki karbonu gidermeye yardımcı olan kirliliğe karşı üretilmiş bir çözümdür. Ürünümüz, devrim niteliğindeki patentli teknolojimizle havadaki karbonu büyük ölçekte uzaklaştırarak küresel ısınma tehdidini büyük ölçüde azaltmakta ve aynı zamanda havamızı daha solunabilir hale getirmektedir.
 • 17. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Çözüm – Ürün veya Hizmet Türleri 1. Yazılım Prototipleri. 2. Ürün Tasarımları – • bir taslak (elle veya bir araç kullanarak); • bir tel kafes (kullanıcı deneyimi, hiyerarşi ve navigasyon gibi şeyleri göstermek için); • veya bir mockup (maket) (ürünün tam olarak nasıl çalışacağını gösterir). 3. Demo Videolar. 4. Açılış Sayfaları vb.
 • 18. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Çözüm – MVP Örnekleri • Amazon bir çevrimiçi kitapçı olarak başladı. • Jeff Bezos işe dağıtımcılardan kitap satın alarak ve çevrimiçi mağazası her sipariş aldığında bu siparişleri müşterilere göndererek başladı. • Yüksek kitap satışları, mağazaya daha fazla ürün eklemeye devam etmenin, ardından depo satın almanın ve son olarak web sitesinde her kullanıcıya kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmanın mantıklı olduğu anlamına geliyordu. • Kurucuların kendi daireleriyle başlayan Airbnb, insanlara ek gelir elde etmek için kısa süreli kiralama için bir oda listeleme seçeneği sundu. • Gezginlerin konaklamadan tasarruf etmek için başka birinin evinde kalmaya istekli olduğu ortaya çıktı ve platform oradan büyüdü.
 • 19. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Çözüm – MVP Örnekleri VİDEO https://www.youtube.com/watch?v =xPJoq_QVsY4
 • 20. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Alıştırma 3 Adımlı Sunum: Kahraman - Sorun - Çözüm • Üç takıma bölün (kurallara göre: 1, 2, 3…). • Sunumunuzu üç eylemlik bir hikayeye dönüştürün ve her bir eylem için en fazla 30 kelime kullanın. • Eylem 1. Kahramanımızla tanışıyoruz. Eylem 2. Bir problem keşfediyoruz. Eylem 3. Kahramanımız çözümü buluyor. • İlham almak için BM'nin 17 sürdürülebilir kalkınma amacını kullanın. • Süre: Sunum için 15 dakika + 5 dakika
 • 21. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Alıştırma 3 Adımlı Sunum: Kahraman - Sorun - Çözüm Örnek - Canva: Eylem 1: Canva'da sunum tasarımcısı olan Ana, güzel ve net sunumlar oluşturmak için startup kurucuları ve sektör liderleriyle birlikte çalışıyor. Eylem 2: Ana'nın ziyaret ettiği her konferansta aynı şey oluyor, sıkıcı maddeli sunumlardan oluşan bir geçit töreni. Sorun şu ki, herkes sunumunu geliştirmesine yardımcı olacak profesyonel bir tasarımcıyı nerede bulacağını bilmiyor. Eylem 3: Bu yüzden Ana, herkesin göz alıcı bir sunum tasarlamasına olanak tanıyan uygun fiyatlı bir şablon hazırladı. Artık berbat bir sunum için mazeret yok!
 • 22. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Bölüm 2 - Sunumun temel bileşenleri Enerji verici 10 dakika "İltifat edin" • Bir kağıt alın ve adınızı yazın. • Ardından, üzerine sizin hakkınızda bir iltifat yazabilmeleri için kağıdı diğer katılımcılara dağıtın. • İltifatları okuyun.
 • 23. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Sunumun temel bileşenleri 4. Hedef Pazar • Hizmet sunmak istediğiniz müşteriler kimlerdir? • Müşterinin sorunları, istekleri ve ihtiyaçları. • Araştırma - segmentasyon için coğrafi, demografik, davranışsal ve psikografik faktörler • Sizi bir müşteri için en uygun yapan nedir (faydalar)? 1. Daha fazla para kazanmalarına yardımcı olun; 2. İş maliyetlerini azaltın; 3. Birden fazla sorunlu noktayı ele alın; 4. Onları daha üretken/verimli hale getirin.
 • 24. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Pazarı Boyutlandırın Örneğin, SOM aşağıdan yukarıya doğru inşa edildiğinde genellikle daha doğrudur: • Günde ortalama 100 arama yapacak 5 kişimiz var… Toplamda günde 500 aramamız olacak. • Bu aramaların etkinliği en fazla %5 olacaktır, yani günde 25 müşteri alacağız. • Bir ayda 20 iş günü varsa, bu süre zarfında 20x25 = 500 müşteri alabileceğiz. • 12 ay çalışırsak, bir yılda 6.000 müşteri yakalarız…. • BU, gerçek SOM'dur (pazarın büyüklüğü). • SOM ayrıca nakit akışı tahminlerine de bağlıdır (karlı olmak için ne kadar müşteri edinmeniz gerekiyor?).
 • 25. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Genel Bilgi İş? Kariyer? Aile? Yaşam tarzı? ● Yanıtınızı buraya yazabilirsiniz ● Yanıtınızı buraya yazabilirsiniz ● Yanıtınızı buraya yazabilirsiniz ● Yanıtınızı buraya yazabilirsiniz Demografik Bilgiler Yaş? Gelir? Konum? Cinsiyet kimliği? ● Yanıtınızı buraya yazabilirsiniz ● Yanıtınızı buraya yazabilirsiniz ● Yanıtınızı buraya yazabilirsiniz ● Yanıtınızı buraya yazabilirsiniz Tanımlayıcılar İletişim tercihleri? Sosyal medya platformları? ● Yanıtınızı buraya yazabilirsiniz ● Yanıtınızı buraya yazabilirsiniz ● Yanıtınızı buraya yazabilirsiniz ● Yanıtınızı buraya yazabilirsiniz Hedefler Birincil/ikincil hedefler? Kişisel hedefler - profesyonel hedefler? Pozisyon ile mi ilgili, şirket hedefleri mi? ● Yanıtınızı buraya yazabilirsiniz ● Yanıtınızı buraya yazabilirsiniz Zorluklar Bu kişi hedeflere ulaşma konusunda nelerle mücadele ediyor? Bu kişinin başarısının önündeki engel nedir? ● Yanıtınızı buraya yazabilirsiniz ● Yanıtınızı buraya yazabilirsiniz Ne yapabiliriz? ...personamızın hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak için?...personamızın zorlukların üstesinden gelmesine yardımcı olmak için? ● Yanıtınızı buraya yazabilirsiniz ● Yanıtınızı buraya yazabilirsiniz ● Yanıtınızı buraya yazabilirsiniz Hedef Pazar – Genel Alıcı Personası Gabriela Mesa
 • 26. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Gerçek Alıntılar Hedefler, zorluklar vb. hakkında ● Yanıtınızı buraya yazabilirsiniz ● Yanıtınızı buraya yazabilirsiniz ● Yanıtınızı buraya yazabilirsiniz Yaygın İtirazlar Ürününüzü/hizmetinizi satın almama sebepleri neler olabilir? ● Yanıtınızı buraya yazabilirsiniz ● Yanıtınızı buraya yazabilirsiniz Pazarlama Mesajlaşması Personanız üzerinde en büyük etkiyi yaratmak için çözümünüzü nasıl tanımlayabilirsiniz? ● Yanıtınızı buraya yazabilirsiniz ● Yanıtınızı buraya yazabilirsiniz Asansör Konuşması/Tampon Çıkartması Personanıza çözümünüzü bir cümle veya birkaç kelimeyle satın. ● Yanıtınızı buraya yazabilirsiniz ● Yanıtınızı buraya yazabilirsiniz ● Yanıtınızı buraya yazabilirsiniz Hedef Pazar – Genel Alıcı Personası
 • 27. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Alıcı personası nasıl kullanılır? • Alakalı anahtar kelimelere odaklanarak içerik stratejileri geliştirilmesi. • İlgili promosyon faaliyetlerinin tanımlanması. • Alıcılara tercihlerine göre kişiselleştirilmiş teklifler gönderilmesi. • En yüksek katılım oranları için zamanlı pazarlama kampanyaları. • Alıcı personasının en çok kullandığı kanallarda (e-posta, sosyal medya) içerik ve reklam yayınlamak. • Marka birliğini teşvik etmek ve marka bilinirliğini artırmak için mesajlaşmayı hizalayın. • SEO ve otomasyon stratejilerini yansıtmak için metin yazarlığını hassaslaştırma.
 • 28. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Hedef Pazar – Alıcı Personası - Alıştırme • Dörttakımabölün(1,2,3,4) • ŞirketleriGoogle'daarayınve aşağıdakiSEürünleri/hizmetleri içinbiralıcıpersonasıoluşturun • OndansonraBeşYıldızlı İncelemeyi yapın. (Kendinizi müşterilerinizin yerine koyun). • Girişiminizin müşterisi olduğunuzu ve işletme, ürünleri veya hizmetleri hakkında 50 kelimelik, beş yıldızlı bir inceleme yazdığınızı hayal edin. Ne söylerdiniz? • Süre: 40 dakika
 • 29. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Sunumun temel bileşenleri 5. Rakip Analizi • Etkili bir rakip analizi için ipuçları 1. Profesyonel konferanslara katılın 2. Sektör raporlarını analiz edin 3. Rakiplerinizin web sitesi ve sosyal medya pazarlamasındaki güçlü ve zayıf yönlerini analiz edin (Platformlar, Sıklık, Takip, İçerik, Ton ve ses, Yanıt süresi). 5. Rakibin içerik pazarlama stratejisini analiz edin 6. Rakiplerin e-posta pazarlama stratejisini analiz edin (rakiplerin web sitesinde bültenlerine veya e-posta listelerine kaydolun, böylece onlardan iletişim alabilir ve inceleyebilirsiniz: E-postaların sıklığı, İçerik, Mobil optimizasyon, Gönderen puanı - e- postaları spam klasörünüze düşerse). 7. Rakibin müşterileri, tedarikçileri ve çalışanları arasında bir anket düzenleyin 8. Rakip firmalardan çalışanları işe alın ve rakiplerin ortaklarıyla takım kurun 9. Rakiplerin kimi işe aldığını ve adaylardan ne istediklerini analiz edin
 • 30. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Rakip matrisi ve rakip avantajı (doğrudan ve dolaylı rakipler)
 • 31. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Sunumun temel bileşenleri 6. İş veya Gelir Modeli Şirketin para kazanmayı planladığı yollar. Örnek: İş Modeli Kanvası - TOM'un Ayakkabıları
 • 32. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Sunumun temel bileşenleri 7.FinansalTahminlerveÇekişGücü Yatırımcılar nerede olduğunuzu duymak ister: • Ürün ve müşteri hedefleri (müşteri sayısı), • Şirkete yapılan diğer yatırımlar (kendi öz sermayeniz dahil), • Satın alma/ortaklık için imzalanmış niyet mektupları (LOI), • Anahtar işe alımlar, • Anahtar medya yerleşimi, • Ne kadar paraya ihtiyacınız var, • Parayı/fonları nasıl kullanacaksınız, • Zaman çizelgesi (ne zaman başlayacak - bitecek)…
 • 33. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. FinansalTahminlerveÇekişGücü • Tek bir satış yapmadan da ilgi çekebilirsiniz. • Ürününüzün ücretsiz bir sürümünün kullanıcılar tarafından benimsenmesi sayesinde, insanların zaman içinde ürününüzle bağlantı kurduğunu gösterebilirsiniz. • Çubuklar aylık indirmeleri, çizgi grafiği ise her ay toplanan veri noktalarını göstermektedir. • Satış Tahmini (Açık kaynak SaaS şablonuna bakınız) • Çekiş gücü
 • 34. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Nakit akışı • 3-5 yıllık nakit akışı tablosu projeksiyonu (bkz. açık kaynaklı Excel belgesi)
 • 35. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Sunumun temel bileşenleri 8. Zaman Çizelgesi • Başlangıç • Mevcut durum • Gelecek adımlar
 • 36. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Sunumun temel bileşenleri 9. Ekip • Deneyim ve geçmiş • Geçmiş başarı • Potansiyel • Uzmanlık (geliştirici, pazarlamacı, mühendis, satış…) • Danışma Kurulu • Mevcut yatırımcılar STELLA ORNELAS İcra Kurulu Başkanı (CEO) BRYAN COOK Finans Genel Müdürü
 • 37. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. "Kaleminizi kâğıttan kaldırmadan veya bir çizgiyi geri çekmeden dokuz noktayı dört düz çizgi ile birleştirin, bu iki çizgi sayılır." Zeka oyunu • Herkes soruyu kendi başına çözmeye çalışır • Çözümü tahtada paylaşırız Süre: 10 dakika Bölüm 3 – Yaparak Öğrenme
 • 38. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. MAYA: SENİ TAŞIYAN ÇANTA KUŞ ARKADAŞI: AKILLI KUŞ BESLEYİCİ UV MASKESİ: TÜM GÜN AKTİF UV-C HAVA ARITMA YÜZ MASKESİ Sunum alıştırmaları • Üç takıma ayrılın • Şirket örneklerini okuyun (gerekirse daha fazla bilgi için şirketleri google'da arayın) • Sağlanan sunum şablonlarını kullanarak BİR SAYFALIK bir sunum oluşturun • Sunumu sergileyin • Süre: 40 dakika hazırlık + sunum (20 dakika) • Tartışma: Ne öğrendik?
 • 39. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Bölüm 4 – Sunum ipuçları ve değerlendirme Sunum ipuçları (yapılması ve yapılmaması gerekenler) 1. Bir hikaye anlatın 2. Dikkat çekin - sıkıcı olmayın! 3. Zamanlama üzerine çalışın - zaman kaybetmeyin! 4. Sunumun temel bileşenlerini kullanın 5. Benzersiz özelliği sunun 6. Sunun – satmayın (az daha çoktur) 7. İhtiyacınız olanı isteyin - harekete geçirici mesajı unutmayın 8. Sosyal kanıt ekleyin - herkesin seveceğini söylemeyin! 9. Ekibi tanıtın - yatırımcılar sadece fikirlere değil, insanlara da yatırım yapar. 10. Pratik yapın, geri bildirimi entegre edin ve tekrar pratik yapın!
 • 40. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Sunum örnekleri: İyi ve Kötü Kötü sunum örnekleri: Video: https://www.youtube.com/watch?v=N92rqMaMPGI En İyi Köpekbalığı Tank Sunumları: Video: https://www.youtube.com/watch?v=k3PY_p_M-8w Şu ana kadar sunum yaparken herhangi bir hata yaptınız mı?
 • 41. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Sonuçlar ve Geribildirim 1. Ne öğrendik? 2. Gelecekte bu çalıştaydan edindiğiniz bilgileri kullanabilir misiniz? 3. Katılma ve etkileşim kurma imkanınız oldu mu? 4. Nasıl hissettiniz? 5. Yorum ve tavsiyeler? 6. Değerlendirme formunu doldurun (basılı olarak sağlanır).
 • 42. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Kaynaklar • https://www.thesedge.org/socent-spotlights/22-awesome-social-enterprise- business-ideas • https://www.consciousconnectionmagazine.com/2016/02/social-enterprise- examples-and-principles/ • https://asana.com/resources/elevator-pitch-examples • https://myva360.com/blog/examples-of-minimum-viable-products • https://www.dummies.com/article/business-careers- money/business/financing/the-venture-capitalist-pitch-deck-your-traction- 160273 • https://medium.com/is-that-product-management/a-strategy-to-calculate-the- market-size-tam-sam-and-som-cda0a05c77f8 • https://thinkinsights.net/consulting/tam-sam-som/ • https://www.skillsyouneed.com/rhubarb/pitch-business-idea.html • https://bench.co/blog/accounting/cash-flow-statements/ • https://www.score.org/resource/12-month-cash-flow-statement • https://www.kickstarter.com/discover • https://www.canva.com/tools/ • https://www.hubspot.com/

Hinweis der Redaktion

 1. Eğitmen tahtaya 9 noktayı çizer ve öğrencilere zeka oyununu çözmeleri için kağıt ve kalemler verir. 5 dakika sonra eğitmen çözümleri sorar ve soruyu grupla tartışır. (Neden bazı öğrenciler problemi çözemediler? Problem bazı öğrenciler tarafından nasıl çözüldü? İş hayatındaki sorunları nasıl çözmeliyiz?)
 2. Bu bölüm WHST IF öğrenenlerine odaklanır ve yaparak öğrenme fırsatı yaratır.