Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Zbulesa 14 Z G J ID H N I S O T K U J T D O N I TI  S H Ë R B E N I!NGAZËLLIM vs.  ZEMËRIM
7 FIGURA/KARAKTERE KYÇ         Z B U L E S A 12 d h e 13GRUAJA, 12:1-6DRAGOI I MADH I KUQ FLAKË, 12:3-17FËMIJA MA...
7 PJESË TË DALLUESHME            Z B U L E S A 14Qengji në Malin e Sionit (1-5).Tre shpallje engjëllore (6-12)...
1. Qengji në Malin e Sionit (1-5)             Z B U L E S A 14A janë ata grupi i vulosur i  izraelitëve i ka...
2. Tre shpallje engjëllore (6-12)    E n g j ë l l i #1 – U n g j i l l i i p ë r j e t s h ë mNjë ungjill, Gal. 1:6-8...
2. Tre shpallje engjëllore (6-12)              E n g j ë l l i #2 – B a b i l o n i a  Zbulesa 17-18 (“Ra, ...
2. Tre shpallje engjëllore (6-12)    E n g j ë l l i #3 – U n g j i l l i i p ë r j e t s h ë mAdventistët e Ditës së ...
3. “Lum të vdekurit që këtej e tutje         vdesin në Zotin” (13)Guxim i madh, v. 12Besimtarë judenj: urdhërimet ...
4. VEGIMI I KORRJES SË TOKËS             Z B U L E S A 14Mt. 13.39-43; 25:31-46 (Krishti nëpërmjet veprimit ...
5. VEGIMI I VRESHTIT TË DHEUT DHE VOZËS SË   ZEMËRIMIT TË PERËNDISË (17-21)Një gjykim pa rezerva (“vera e  zemërimit t...
Çfarë do të thotë kjo për ne?               Z B A T IM EPREDIKO! - Duke ditur frikën e     KËRKO! Seps...
Zbulesa 14 Z G J ID H N I S O T K U J T D O N I TI  S H Ë R B E N I!NGAZËLLIM vs.  ZEMËRIM
ZGJIDHNI SOT KUJT DONI T'I SHËRBENI - Zbulesa 14
ZGJIDHNI SOT KUJT DONI T'I SHËRBENI - Zbulesa 14
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

ZGJIDHNI SOT KUJT DONI T'I SHËRBENI - Zbulesa 14

550 Aufrufe

Veröffentlicht am

1 ¶ Pastaj pashë Qengjin që rrinte në këmbë në mal të Sionit, dhe bashkë me të ishin njëqind e dyzet e katër mijë njerëz, që e kishin të shkruar mbi ballin e tyre emrin e tij dhe emrin e Atit të tij.
2 Dhe dëgjova pastaj një zë nga qielli si ushtima e shumë ujërave dhe si gjëmimi i një bubullime të madhe; dhe zëri që dëgjova ishte si ai i kitaristëve që u bien qesteve së tyre.
3 Ata këndonin një këngë të ri përpara fronit, përpara katër qenjeve të gjalla dhe përpara pleqve; dhe asnjë nuk mund ta mësonte kantikun përveç të njëqind e dyzet e katër mijëve, që ishin shpenguar nga toka.
4 Këta janë ata që nuk janë ndotur me femra; janë në fakt të virgjër. Këta janë ata që ndjekin Qengjit, kudo që të shkojë ai; këta u shpenguan ndër njerezit, që të jenë të parat fruta për Perëndinë dhe Qengjin.
5 Edhe në gojë të tyre nuk u gjet gënjeshtër, sepse janë të paqortueshëm përpara fronit të Perëndisë.
6 ¶ Pastaj pashë një engjëll tjetër që fluturonte në mes të qiellit dhe që kishte ungjillin e përjetshëm, që t’ua predikojë banorëve të dheut dhe çdo kombi, dhe fisi, dhe gjuhe, dhe populli,
7 dhe thoshte me zë të madh: “Druani Perëndinë dhe i jepni lavdi, sepse ora e gjyqit të tij erdhi; adhuroni atë që bëri qiellin, dheun, detin dhe burimet e ujërave’’
8 Pastaj një tjetër ëngjëll shkoi pas tyre, duke thënë: “Ra, ra Babilona, qyteti i madh që u ka dhënë të pinë të gjithë kombeve verën e zemërimit të kurvërimit të saj’’
9 Një engjëll i tretë shkoi pas tyre duke thënë me zë të madh: “Nëse ndokush adhuron bishën dhe figurën e saj dhe merr damkën mbi ballin e vet ose mbi dorën e vet,
10 do të pijë edhe ai nga vera e zemërimit të Perëndisë, që është derdhur e papërzier në kupën e zemërimit të tij dhe do të mundohet me zjarr e squfur përpara engjëjve të shenjtë dhe përpara Qengjit.
11 Dhe tymi i mundimit të tyre ngjitet në shekuj të shekujve, dhe nuk do të kenë prehje ditë e natë ata që adhurojnë bishën dhe figurën e saj dhe kushdo që merr damkën e emrit të saj’’
12 Këtu është qëndrueshmëria e shenjtorëve; këtu janë ata që zbatojnë urdhërimet e Perëndisë dhe besimin e Jezusit.
13 ¶ Pastaj dëgjova nga qielli një zë që më thoshte: “Shkruaj: Lum të vdekurit që këtej e tutje vdesin në Zotin; po, thotë Fryma, që të prehen nga mundimet e tyre; dhe veprat e tyre t’i ndjekin’’
14 Pastaj pashë një re të bardhë, dhe ja, mbi re po rrinte i ulur një i ngjashëm me një Bir njeriu, i cili kishte mbi krye një kurorë të artë dhe në dorë një drapër të mprehtë.
15 Një engjëll tjetër doli nga tempulli, duke i thirrur me zë të madh atij që ulej mbi re: “Vër dorë mbi drapërin tënd dhe korr, sepse ora e të korrurit ka ardhur dhe të korrat e dheut janë pjekur’’
16 Atëherë ai që ulej mbi re e lëshoi

Veröffentlicht in: Seele & Geist
 • Als Erste(r) kommentieren

ZGJIDHNI SOT KUJT DONI T'I SHËRBENI - Zbulesa 14

 1. 1. Zbulesa 14 Z G J ID H N I S O T K U J T D O N I TI S H Ë R B E N I!NGAZËLLIM vs. ZEMËRIM
 2. 2. 7 FIGURA/KARAKTERE KYÇ Z B U L E S A 12 d h e 13GRUAJA, 12:1-6DRAGOI I MADH I KUQ FLAKË, 12:3-17FËMIJA MASHKULL, FËMIJA BURRË, JEZU KRISHTI, 12:2-5MIKAELI, kryeengjëlli, 12:7-9NJË MBETJE E IZRAELIT, 12:14-17BISHA NGA DETI, 13:1-10BISHA NGA DHEU, 13:11-18
 3. 3. 7 PJESË TË DALLUESHME Z B U L E S A 14Qengji në Malin e Sionit (1-5).Tre shpallje engjëllore (6-12).Shpallja e bekimit të përjetshëm për ata që “vdesin në Zotin” që nga ajo kohë e në të ardhmen (13).Vegimi i korrjes së tokës (14-16).Vegimi i vreshtit të dheut dhe vozës së zemërimit të Perëndisë (17-20).
 4. 4. 1. Qengji në Malin e Sionit (1-5) Z B U L E S A 14A janë ata grupi i vulosur i izraelitëve i kapitullit 7?A janë ata shenjtorë të përkushtuar posaçërisht nga të gjitha kohërat?VULA vs. DAMKA (13:8)KISHA në qiell + TË VULOSURIT mbi tokë! N ë t ë e d h e ju , p a s i eSiguria që kemi në Krishtin! d ë g ju a t f ja lë n e s ëGjo. 10; Efe. 1:13-14; Rom. 8 v ë r t e t ë s , u n g jillin e s h p ë t im it t u a j, d h e p a s i b e s u a t , u v u lo s ë t m e F r ym ë n e S h e n jt ë t ë p r e m t im it , i c ili ë s h t ë
 5. 5. 2. Tre shpallje engjëllore (6-12) E n g j ë l l i #1 – U n g j i l l i i p ë r j e t s h ë mNjë ungjill, Gal. 1:6-8Theksime të ndryshme në epoka të ndryshmeKrahaso Mt. 24:14, “Dhe ky ungjill i mbretërisë do të predikohet në gjithë botën si një dëshmi për gjithë kombet, dhe atëherë do të vijë mbarimi”.1 Kor. 15:1-3“Druani Perëndinë dhe i jepni lavdi ATIJ!!! SESPE ORA E GJYQIT TË TIJ ERDHI!
 6. 6. 2. Tre shpallje engjëllore (6-12) E n g j ë l l i #2 – B a b i l o n i a Zbulesa 17-18 (“Ra, ra” - një sistem politiko-fetar dhe një qytet) “Judaizmi femohues” + “bota e krishterë femohuese” = konglomerat [bashkim] i madh tregtar dhe fetar me qendër në Romë. Një qeveri botërore DHE Një fe botëroreN J Ë Q E VE R I B O TË R O R E N J Ë F E B O TË R O R EB o t a ë s h t ë d r e jt u a r d r e jt n jë Te n d e n c a t e k o h ë s z b u l o j n ë s eo r g a n i q e v e r is ë s g lo b a l q ë je m i d u k e p a r ë n jë lë v iz je d r e jtp ë r f u n d im is h t d o t ë m o n it o r o jë n jë f e je b o t ë r o r e n ë e m r in ed h e k o n t r o llo jë k o m b e t d h e K r is h t it q ë p ë r q a f o n f e t ë p a g a n ei n d i v i d ë t . Te k n o l o g j i a e d i t ë v e p ë r k a u z ë n e p a q e s . F a t i i k ë t ijt o n a p o s h k o n d r e jt n jë s h o q ë r ie
 7. 7. 2. Tre shpallje engjëllore (6-12) E n g j ë l l i #3 – U n g j i l l i i p ë r j e t s h ë mAdventistët e Ditës së Shtatë: “Adhurimi i bishës dhe marrja e damkës së tij do të thotë të pranosh shenjtërinë e ditës së parë të javës”????Gjykim për femohuesit: kupa e zemërimit është për ata që e kanë refuzuar kupën e shpëtimit.Paga e mëkatit është vdekja (“nuk do të kenë prehje ditë e natë”, v. 11).Dhurata e Perëndisë është jeta e përjetshme (“të prehen nga mundimet e tyre”, v.13)
 8. 8. 3. “Lum të vdekurit që këtej e tutje vdesin në Zotin” (13)Guxim i madh, v. 12Besimtarë judenj: urdhërimet e Perëndisë (Dhiata e Vjetër) DHE besimin e Jezusit (Dhiata e Re).NJERU THOTË: “Lum ata që jetojnë”.PERËNDIA THOTË: “Lum të vdekurit që këtej e tutje vdesin në Zotin” dhe “veprat e tyre do ti ndjekin”, v. 13Edhe ti shumë shpejt do ta lësh këtë botë. Çfarë lloj veprash do të të ndjekin?
 9. 9. 4. VEGIMI I KORRJES SË TOKËS Z B U L E S A 14Mt. 13.39-43; 25:31-46 (Krishti nëpërmjet veprimit të engjëjve bën korrjen).(1) Delet, (2) cjeptë dhe (3) vëllezërit e Krishtit.Një gjykim përzgjedhës!
 10. 10. 5. VEGIMI I VRESHTIT TË DHEUT DHE VOZËS SË ZEMËRIMIT TË PERËNDISË (17-21)Një gjykim pa rezerva (“vera e zemërimit të Perëndisë, që është derdhur E PAPËRZIER”, 14:10).Joeli 3:10-14 (Lugina e Jozafatit)Isaia 63:1 (Edomi)Zbulesa 16:16 (Armagedoni. fusha poshtë malit Karmel).1600 stade = 288 kmGjaku i kuajve (1.3 m) që i shtohet gjakut të ushtrive njerëzore, mund të shkaktojë me lehtësi një lum të tillë të madh gjaku - Ryrie
 11. 11. Çfarë do të thotë kjo për ne? Z B A T IM EPREDIKO! - Duke ditur frikën e KËRKO! Sepse ora e gjyqit Zotit, ne duhet ti bindim të tij erdhi! njerëzit, ndërsa pendimi dhe 7 miliardë njerëz besimi është akoma i 1 miliardë merren në Rrëmbimin mundshëm – amen? (ngelën 6 miliardë) 25% (1.5 miliardë) do të vdesinCilët përdor Perëndia tani për të nga uria dhe sëmundjet, shpallur Ungjillin? (2 Kor. 5:9) Zbulesa 6:7-8 (ngelën 5.5 miliardë)Çfarë do të thotë kjo për mua, 1/3 (1.8 miliardë) do të vdesin Lencin, kur dalim për gjatë trumbetës së 6-të, Zbulesa ungjillëzim? 9:13-19 (ngelën 2.7 miliardë). Le të themi që 2 milionë do tëQËNDRO/DURO! - (“Kundër- vdesin gjatë periudhave të tjera të gjykimit, për të patur 2.5 shtarët e tu më të fortë janë miliardë njerëz të mbetur në caktuar për dënim! Prandaj tokë. duro deri në fund!)”
 12. 12. Zbulesa 14 Z G J ID H N I S O T K U J T D O N I TI S H Ë R B E N I!NGAZËLLIM vs. ZEMËRIM

×