Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
SERIA
PARIMET E DOKTRINËS SË KRISHTERË
* kush është Jezusi?
* çfarë mësoi Ai?
* a mund ta njohë dikush vërtet Perëndinë dh...
SERIA
PARIMET E DOKTRINËS SË KRISHTERË
1. FJALA JOTE ËSHTË E VËRTETA
2. PERSONI I PERËNDISË
3. PËRNGJASIMI I PERËNDISË
4. ...
PARIMET E DOKTRINËS SË KRISHTERË
SI TË PËRFITOSH MË SHUMË NGA KJO SERI?
1. Lutju Perëndisë
2. Mbaj shënime
3. Plotëso pyet...
MËSIMI 1
FJALA JOTE ËSHTË E VËRTETË
● Gjoni 18:37-38
1. KËRKIMI I SË VËRTETËS
2. BURIMI I SË VËRTETËS
3. VULA E SË VËRTETË...
FJALA JOTE ËSHTË E VËRTETË
1. KËRKIMI I SË VËRTETËS
PSALMI 25:5
Më udhëhiq në të vërtetën
tënde dhe më mëso....
PSALMI 117...
FJALA JOTE ËSHTË E VËRTETË
1. KËRKIMI I SË VËRTETËS
GJONI 17:17
Fjala jote është e vërteta.
1 TIMOTEUT 2:4
[Perëndia] dësh...
FJALA JOTE ËSHTË E VËRTETË
2. BURIMI I SË VËRTETËS
● Ku ta kërkojmë të vërtetën?
● Zbulesa e Perëndisë
● Frymëzimi
● Shkri...
FJALA JOTE ËSHTË E VËRTETË
2. BURIMI I SË VËRTETËS1
● Moisiu: “Perëndia tha”“I Përjetshmi tha”(Eksodi 3:14-15; LiP 1:42)
●...
FJALA JOTE ËSHTË E VËRTETË
2. BURIMI I SË VËRTETËS
2 TIMOTEUT 3:16
I gjithë Shkrimi është i
frymëzuar nga Perëndia dhe i
d...
FJALA JOTE ËSHTË E VËRTETË
3. VULA E SË VËRTETËS
1. Ndershmëria e Biblës
2. Ruajtja e Biblës
3. Mrekullitë e Biblës
4. Uni...
A E NJEH TI TË VËRTETËN?
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Fjala jote është e vërteta -- PDK Mësimi 1

692 Aufrufe

Veröffentlicht am

«KUSH ËSHTË PËR TË VËRTETËN E DËGJON ZËRIN TIM» tha Zoti Jezus para guvernatorit romak. «Pilati i thotë: Çfarë është e vërteta?» (Gjoni 18:37-38). Përfitojmë shumë pak, zakonisht, nëse studiojmë diçka në të cilën mendojmë (1) nuk ka asnjë të vërtetë që mund të quhet e tillë, ose në të cilën (2) është një e vërtetë që ndryshon vazhdimisht, ose në të cilën mendojmë (3) është e pamundur ta njohësh të vërtetën me siguri. E vërteta është e përcaktuar si: e njëjtë me faktet apo me realitetin, pajtohet me atë që është, që ka qenë e që do të jetë: është e kundërta e rrenës, e gabimit apo e gënjeshtrës. E vërteta është e saktë dhe e pandryshueshme, pavarësisht nga historia dhe kultura; është absolute dhe e pavarur nga të gjitha gjërat e tjera. Të besosh ndryshe është shkatërruese si për mbushjen e bagazhit tonë kulturor ashtu edhe për atë moral.

Veröffentlicht in: Seele & Geist
 • Als Erste(r) kommentieren

Fjala jote është e vërteta -- PDK Mësimi 1

 1. 1. SERIA PARIMET E DOKTRINËS SË KRISHTERË * kush është Jezusi? * çfarë mësoi Ai? * a mund ta njohë dikush vërtet Perëndinë dhe të gjejë jetë të përjetshme prej Tij? * të vërtetat e shpëtimit. * si të eksplorosh vetë Biblën. * zbatime të vlefshme për jetën tënde personale.
 2. 2. SERIA PARIMET E DOKTRINËS SË KRISHTERË 1. FJALA JOTE ËSHTË E VËRTETA 2. PERSONI I PERËNDISË 3. PËRNGJASIMI I PERËNDISË 4. TË KUPTOSH NJERIUN 5. PROBLEMI I MËKATIT 6. SHQYRTOJMË PËRJETËSINË 7. JEZUS KRISHTI: PROVIDENCA E PERËNDISË 8. DOMETHËNIA E KRYQIT 9. LINDJA E RE 10. SHPËTIMI NËPËRMJET HIRIT 11. TË BESOSH TE JEZUS KRISHTI 12. SIGURIA E SHPËTIMIT 13. TË JETOSH JETËN E RE
 3. 3. PARIMET E DOKTRINËS SË KRISHTERË SI TË PËRFITOSH MË SHUMË NGA KJO SERI? 1. Lutju Perëndisë 2. Mbaj shënime 3. Plotëso pyetjet në shtëpi 4. Ji i rregullt me pjesëmarrjen 5. Ruaj shënimet dhe materialet.
 4. 4. MËSIMI 1 FJALA JOTE ËSHTË E VËRTETË ● Gjoni 18:37-38 1. KËRKIMI I SË VËRTETËS 2. BURIMI I SË VËRTETËS 3. VULA E SË VËRTETËS 1
 5. 5. FJALA JOTE ËSHTË E VËRTETË 1. KËRKIMI I SË VËRTETËS PSALMI 25:5 Më udhëhiq në të vërtetën tënde dhe më mëso.... PSALMI 117:2 ...besnikëria/e vërteta e Zotit vazhdon përjetë! FJALËT E URTA 23:23 Bli të vërtetën dhe mos e shit.... ISAIA 65:16 ...Perëndinë e së vërtetës.... GJONI 14:6 Jezusi i tha: Unë jam udha, e vërteta dhe jeta. 1
 6. 6. FJALA JOTE ËSHTË E VËRTETË 1. KËRKIMI I SË VËRTETËS GJONI 17:17 Fjala jote është e vërteta. 1 TIMOTEUT 2:4 [Perëndia] dëshiron që gjithë njerëzit [...] t’ia arrijnë njohjes të së vërtetës. ROMAKËVE 1:25 [Njerëzit] e ndryshuan të vërtetën e Perëndisë në gënjeshtër.... 2 THESALONIKASVE 2:10 sepse nuk pranuan ta duan të vërtetën për të qenë të shpëtuar. 1
 7. 7. FJALA JOTE ËSHTË E VËRTETË 2. BURIMI I SË VËRTETËS ● Ku ta kërkojmë të vërtetën? ● Zbulesa e Perëndisë ● Frymëzimi ● Shkrimi/Shkrimet (Marku 12:10; Marku 12:24) ● Bibla, Fjala e Perëndisë (Marku 7:13; Romakëve 10:17; 2 Korintasve 2:17; 1 Thesalonikasve 2:13; Hebrenjve 4:12) ● “Perëndia tha”,“Zoti foli”,“Fjala e Zotit erdhi”~ 3,000 herë vetëm në Dhiatën e Vjetër!!! 1 ● Po a nuk e keni lexuar këtë shkrim: "Guri, që ndërtuesit e hodhën poshtë, u bë guri i qoshes. ~ Mr. 12:10 ● Jezusi, [...] tha atyre:“A nuk është pikërisht për këtë që jeni në gabim, sepse nuk i njihni as shkrimet as pushtetin e Perëndisë? ~ Mr. 12:24 ● duke e anuluar kështu fjalën e Perëndisë me traditën tuaj.... ~ Mr. 7:13 ● Besimi, pra, vjen nga dëgjimi, dhe dëgjimi vjen nga fjala e Perëndisë. ~ Rom. 10:17 ● Ne në fakt nuk falsifikojmë fjalën e Perëndisë, si shumë të tjerë, por flasim me sinqeritet.... ~ 2 Kor. 2:17
 8. 8. FJALA JOTE ËSHTË E VËRTETË 2. BURIMI I SË VËRTETËS1 ● Moisiu: “Perëndia tha”“I Përjetshmi tha”(Eksodi 3:14-15; LiP 1:42) ● Jozueu:“Zoti foli”(Joz. 1:1) ● Jeremia:“I Përjetshmi tha”;“thotë i Përjetshmi”(Jer. 1:7-9) ● Ezekieli:“Ai më tha”(Eze. 3:4) ● Malakia:“Thotë i Përjetshmi”(25 herë) ● Jezusi:“derisa të plotësohet gjithçka”(Mt. 5:18, duke folur për ligjin e Dhiatës së Vjetër). ● “urdhri i Perëndisë”(Marku 7:8, në përputhje me ligjin e Dhiatë së Vjetër). ● “Është e shkruar”(Gjo. 6:45, duke folur për profetët e Dhiatës së Vjetër). ● “Kanë Moisiun dhe profetët”(Luka 16:29-31) ● “të shkruara ... në ligj ... tek profetët dhe tek psalmet» (Luka 24:44) ● Apostujt:“(profecia e Shkrimeve) e lajmëruar nga Fryma e Shenjtë” (Veprat 1:16) ● “Dhe foli Fryma e Shenjtë”(Veprat 28:25).
 9. 9. FJALA JOTE ËSHTË E VËRTETË 2. BURIMI I SË VËRTETËS 2 TIMOTEUT 3:16 I gjithë Shkrimi është i frymëzuar nga Perëndia dhe i dobishëm.... 1 KORINTASVE 2:13 Për këto edhe flasim, por jo me fjalë të mësuara nga dituria njerëzore, por [fjalë] të mësuara nga Fryma e Shenjtë. 2 PJETRIT 1:21 ...njerëzit e shenjtë të Perëndisë kanë folur, të shtyrë nga Fryma e Shenjtë. 1
 10. 10. FJALA JOTE ËSHTË E VËRTETË 3. VULA E SË VËRTETËS 1. Ndershmëria e Biblës 2. Ruajtja e Biblës 3. Mrekullitë e Biblës 4. Uniteti i Biblës 5. Saktësia historike dhe gjeografike e Biblës 6. Saktësia profetike e Biblës 7. Mbijetesa e Biblës 8. Fuqia e Biblës për të ndryshuar jetë 1
 11. 11. A E NJEH TI TË VËRTETËN?

×