ESP 9 Q3 Week 1-2.pptx

6. Feb 2023
ESP 9 Q3 Week 1-2.pptx
ESP 9 Q3 Week 1-2.pptx
ESP 9 Q3 Week 1-2.pptx
ESP 9 Q3 Week 1-2.pptx
ESP 9 Q3 Week 1-2.pptx
ESP 9 Q3 Week 1-2.pptx
ESP 9 Q3 Week 1-2.pptx
ESP 9 Q3 Week 1-2.pptx
ESP 9 Q3 Week 1-2.pptx
ESP 9 Q3 Week 1-2.pptx
ESP 9 Q3 Week 1-2.pptx
ESP 9 Q3 Week 1-2.pptx
ESP 9 Q3 Week 1-2.pptx
ESP 9 Q3 Week 1-2.pptx
ESP 9 Q3 Week 1-2.pptx
ESP 9 Q3 Week 1-2.pptx
ESP 9 Q3 Week 1-2.pptx
ESP 9 Q3 Week 1-2.pptx
ESP 9 Q3 Week 1-2.pptx
ESP 9 Q3 Week 1-2.pptx
ESP 9 Q3 Week 1-2.pptx
ESP 9 Q3 Week 1-2.pptx
ESP 9 Q3 Week 1-2.pptx
ESP 9 Q3 Week 1-2.pptx
ESP 9 Q3 Week 1-2.pptx
ESP 9 Q3 Week 1-2.pptx
ESP 9 Q3 Week 1-2.pptx
ESP 9 Q3 Week 1-2.pptx
ESP 9 Q3 Week 1-2.pptx
ESP 9 Q3 Week 1-2.pptx
ESP 9 Q3 Week 1-2.pptx
ESP 9 Q3 Week 1-2.pptx
ESP 9 Q3 Week 1-2.pptx
ESP 9 Q3 Week 1-2.pptx
ESP 9 Q3 Week 1-2.pptx
ESP 9 Q3 Week 1-2.pptx
ESP 9 Q3 Week 1-2.pptx
ESP 9 Q3 Week 1-2.pptx
ESP 9 Q3 Week 1-2.pptx
ESP 9 Q3 Week 1-2.pptx
ESP 9 Q3 Week 1-2.pptx
ESP 9 Q3 Week 1-2.pptx
ESP 9 Q3 Week 1-2.pptx
1 von 43

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Aralin 1 Paikot na Daloy ng EkonomiyaAralin 1 Paikot na Daloy ng Ekonomiya
Aralin 1 Paikot na Daloy ng Ekonomiyaedmond84
Ekonomiks 1Ekonomiks 1
Ekonomiks 1jeffrey lubay
Kakapusan at KakulanganKakapusan at Kakulangan
Kakapusan at KakulanganCienne Hale
KakapusanKakapusan
KakapusanRocky Costales
EsP 9-Modyul 1EsP 9-Modyul 1
EsP 9-Modyul 1Rivera Arnel
Es p 9 Modyul 10 Kagalingan sa PaggawaEs p 9 Modyul 10 Kagalingan sa Paggawa
Es p 9 Modyul 10 Kagalingan sa PaggawaEdna Azarcon

Similar a ESP 9 Q3 Week 1-2.pptx

esp MODYUL 9 ICARE.pptxesp MODYUL 9 ICARE.pptx
esp MODYUL 9 ICARE.pptxTcherReaQuezada
Katuturan ng moral na pagkataoKatuturan ng moral na pagkatao
Katuturan ng moral na pagkataoMartinGeraldine
MODYUL 6.pptxMODYUL 6.pptx
MODYUL 6.pptxschool
MORAL NA KILOS YUNIT IIMORAL NA KILOS YUNIT II
MORAL NA KILOS YUNIT IIRoi Elamparo
Reporting in AP 10 4th quarter.pptxReporting in AP 10 4th quarter.pptx
Reporting in AP 10 4th quarter.pptxambross2
Konsensya at likas na batas moral revised.pptxKonsensya at likas na batas moral revised.pptx
Konsensya at likas na batas moral revised.pptxGenerosaFrancisco

Más de AntonetteAlbina3

Week 3 Robert Havighurst.pptxWeek 3 Robert Havighurst.pptx
Week 3 Robert Havighurst.pptxAntonetteAlbina3
ESP 9 Q3 Week 3.pptxESP 9 Q3 Week 3.pptx
ESP 9 Q3 Week 3.pptxAntonetteAlbina3
RECOGNIZING STRESS.pdfRECOGNIZING STRESS.pdf
RECOGNIZING STRESS.pdfAntonetteAlbina3
Advance Physics Report.pptxAdvance Physics Report.pptx
Advance Physics Report.pptxAntonetteAlbina3
Week 4 How to Deal with Adulting.pptxWeek 4 How to Deal with Adulting.pptx
Week 4 How to Deal with Adulting.pptxAntonetteAlbina3
Week 5 Mga Kasanayan Sa Akademikong Pagbasa.pptxWeek 5 Mga Kasanayan Sa Akademikong Pagbasa.pptx
Week 5 Mga Kasanayan Sa Akademikong Pagbasa.pptxAntonetteAlbina3

Último

PHIL-IRI GST Grade 4 Filipino.docxPHIL-IRI GST Grade 4 Filipino.docx
PHIL-IRI GST Grade 4 Filipino.docxMarichouGargar
Pagtatama ng Maling Pasya.pptxPagtatama ng Maling Pasya.pptx
Pagtatama ng Maling Pasya.pptxRenzPolicarpio1
2nd SUMMATIVE-TEST-IN-AP.docx2nd SUMMATIVE-TEST-IN-AP.docx
2nd SUMMATIVE-TEST-IN-AP.docxJayvonSia
DLL-ALL SUBJECTS 2 - Q1-W6.docxDLL-ALL SUBJECTS 2 - Q1-W6.docx
DLL-ALL SUBJECTS 2 - Q1-W6.docxGlennRosheanneAdajar2
Suliranin sa Solid WasteSuliranin sa Solid Waste
Suliranin sa Solid WasteKarlaMaeAlbuena1
GAMIT NG WIKA.pptxGAMIT NG WIKA.pptx
GAMIT NG WIKA.pptxKaren Fajardo

ESP 9 Q3 Week 1-2.pptx

Hinweis der Redaktion

 1. Ang pagkilala ng di nagbabagong mga prinsipyo sa buhay ay isang mahalagang salik upang makapamuhay ng makatarungan. Ang isa sa prinsipyong ito ay ang pagkilala na may inilagay na awtoridad sa ating unahan na nararapat sundin at igalang. Sa pamilya, inilagay ang mga magulang bilang tagapanguna sa loob ng tahanan. Kaya makatuwirang sumunod sa mga house rules na ibinibigay nila. Iginagalang mo sila kung sinusunod mo ang kanilang mga patakaran ng hindi napipilitan o naghihintay ng kapalit yamang ang mismong pagsunod mo sa mga ito ang maglalaan ng kapalit. Ano iyon? Mas ligtas na kanlungan. Ang pamilya kasi ang naglalaan sa iyo ng iyong pangangailangan materyal at emosyonal. Kaya dapat kang kumilos kaayon sa mga kahilingan ng pamilya. Sa paaaralan, nariyan ang faculty members sa pangunguna ng iyong sariling advisers kasama na ang mga inihalal na class officials. Sila ay may iisang layunin na panatilihing ligtas at masulong ang inyong paaralan. Kaya ang mga house rules ay pinapagpapatuloy sa paaralan. Ang patuloy na pagsunod dito ay pagpapakita ng mabuting halimbawa at tulong sa iyong kapwa. Napangangalagaan mo ang reputasyon ng paaralan at nakatutulong sa mga kapwa estudyante na gawin din ito. Sa pamayanan naman ay ang mga opisyal sa gobyerno. Nauunawaan nila ang kabuoang kalagayan ng inyong lugar kaya sila ay nagpapanukala ng mga batas at programa. May bahagi tayo doon upang mapatupad. Kaya ang pag-alam sa ating partisipasyon ay isang bagay na mahalaga sa kanila. Kapag ginagawa natin ang ating bahagi bilang anak, estudyante at mamamayan- napananatili natin ang balanseng pamumuhay na inuuna ang kapakanan ng ating mga kapamilya at kapwa. Nagsimula lamang ito sa isang prinsipyo- na ang tao ay dinisenyong sumunod sa mga nagunguna.
 2. Ang katarungan o hustisya ay tumutukoy sa katuwiran (binabaybay ding katwiran), pagiging wasto o kawastuhan (binabaybay ding kawastuan), katumpakan, at pagkakapantay-pantay ng mga tao sa harapan ng batas o sa harap ng isang hukuman. Ang kahulugang ito ng katarungan ay nagmula kay Dr. Manuel Dy Jr. na ang ibig sabihin ay ang katarungan ay hindi usaping pansarili lamang kundi para na rin sa iba. Ang tinutukoy niya na labas ng sarili ay ang ating kapwa na kailangan na mas pakaisipin natin sa tuwing gagawa ng isang kilos at hindi ang ating pansariling interes lamang. Maipapakita ang pagiging makatarungan kung magagawa nating maging patas sa iba at ipagkaloob sa kanila ang nararapat para sa kanila. Gayundin ang paggalang sa kanilang pribadong buhay at hindi panghihimasok sa kanilang mga gawain maging ito ay hindi tama sa ating sariling pananaw. Ang pagbibigay sa kanila ng espasyo sa tuwing sila ay mayroong nais na gawing kilos at hayaan silang magpasya ay bahagi rin ng pagiging makatarungan bilang tao.
 3. Una, ito ang isa sa utos ng Diyos. Nakasaad ito sa kanyang salitaan na dapat mong mahalin ang inyong kapwa tulad ng iyong sarili. Pangalawa, dahil ito ang karapat-dapat at mabuti. Kung iisipin ng mabuti, hindi natin kailangan humanap ng rason para maging makatarungan. Ito'y dapat likas na sa isang tao. Pangatlo, nilikha tayo upang mahalin ang isa't isa. Hindi na kailangan pa maghanap ng rason. Kung alam mong mabuti, gawin mo. Hindi na kailangan ipaliwanag kung bakit kailangan mong gumawa ng mabuti. Sa katunayan, ito'y likas na sa isang tao.
 4. Ano ano ang indikasyon ng makatarungan o hindi makatarungang ugnayan sa kapuwa?
 5. Salungatin – kumalaban, labagin, sumalungat Ang salungatin ay isang pandiwang nangangahulugan ng paglabag, pagtanggi, paglaban, pagbaligtad. Ito ay  Ang kabaliktaran nito ay pagtalima, pagsunod, pagpayag. pakikibaka= pakikiisa sa ipinaglalaban
 6. Ang batas sibil ay mga batas na ginawa ng mga tao upang protektahan ang mga pribadong karapatan ng mga tao. Samantalang ang batas moral ay karaniwang nakabase sa batas ng relihiyon at sa mga panuntunan kung ano ang tama at mali.
 7. Ang batas sibil ay mga batas na ginawa ng mga tao upang protektahan ang mga pribadong karapatan ng mga tao. Samantalang ang batas moral ay karaniwang nakabase sa batas ng relihiyon at sa mga panuntunan kung ano ang tama at mali.
 8. Ang batas ay ginawa o ipinatupad para ang mga tao ay maging disiplinado at marunong sumunod sa alam nilang ikabubuti hindi lang nila pati narin ng kapwa.ang tao ay para sa batas upang pagsilbihan at tulungang itama ang gagawing batas na ipapatupad o naipatupad at napatunayang ikabubuti ng nakararami.
 9. Ang katarungang panlipunan ay nakasalalay sa mga probisyon ng Bill of Rights at sa iba pang bahagi na nakasaad sa ating  konstitusyon. Ito ay nagiging pamantayan ng isang indibiduwal kung nilalabag ba ng makapangyarihang tao, grupo o institusyon  ang iyong karapatan at dignidad.
 10. Ang Katipunan ng mga Karapatan (Ingles: Bill of Rights) ay ang kalipunan, talaan, o buod ng mga karapatang naaayon sa batas. Maaari itong isang pahayag ng mga karapatan ng isang klase o uri ng mga tao Kapuwa at kalipunan ay magkaiba ngunit hindi magkahiwalay.
 11. Ang dignidad ay ang karapatan o pagiging karapat-dapat ng isang tao na respetuhin at pahalagahan ng kanyang mga kapwa tao.