Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

P pbooks

221 Aufrufe

Veröffentlicht am

 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

P pbooks

 1. 1. ‫הספרות‬ ‫בשוק‬ ‫חקיקה‬‫בישראל‬ ‫והסופרים‬ )‫הספרים‬ ‫בשוק‬ ‫קרטל‬ ‫להקמת‬ ‫ההצעה‬( ‫מבוא‬ ‫פברואר‬ ‫חודש‬ ‫בסוף‬2010‫והצהירה‬ ‫בישראל‬ ‫הספרים‬ ‫שוק‬ ‫להצלת‬ ‫בקריאה‬ ‫התרבות‬ ‫שרת‬ ‫יצאה‬ ‫בהצעת‬ ‫תמיכתה‬ ‫על‬"‫בישראל‬ ‫הספרות‬ ‫להגנת‬ ‫החוק‬."‫הינה‬ ‫זאת‬ ‫חוק‬ ‫הצעת‬‫משולב‬ ‫למאמץ‬ ‫ביטוי‬ ‫יותר‬ ‫מורחב‬ ‫חוק‬ ‫להעביר‬,‫שחל‬‫בשנת‬ ‫כבר‬ ‫גובש‬ ‫הראשון‬ ‫קו‬2009.‫שוק‬ ‫מצב‬ ‫את‬ ‫יבחן‬ ‫זה‬ ‫עמדה‬ ‫נייר‬ ‫בישראל‬ ‫הספרים‬,‫המוצעת‬ ‫החקיקה‬ ‫של‬ ‫טיבה‬‫דומים‬ ‫שוק‬ ‫במצבי‬ ‫שהצטבר‬ ‫בינלאומי‬ ‫ונסיון‬, ‫הצפויות‬ ‫ההשפעות‬ ‫על‬ ‫ויעמוד‬‫ש‬‫ל‬‫זאת‬ ‫חקיקה‬‫בישראל‬. ‫ה‬ ‫שוק‬‫ו‬ ‫ספרים‬‫המו‬"‫לות‬‫בישראל‬ ‫בישראל‬‫נמכרים‬‫כ‬-35‫והיקף‬ ‫בשנה‬ ‫ספרים‬ ‫מיליון‬‫בכ‬ ‫נאמד‬ ‫המכירות‬-1.8‫ש‬ ‫מיליארד‬"‫ח‬.1 ‫בדפי‬ ‫מקוטלגות‬ ‫זהב‬590‫חנויות‬‫ספרים‬,‫כ‬-217‫רשתות‬ ‫סניפי‬ ‫הינן‬ ‫מתוכן‬.2 ‫אלו‬ ‫לחנויות‬ ‫בנוסף‬‫פועלות‬ ‫ספרים‬ ‫חנויות‬ ‫גם‬‫לספרי‬"‫שנ‬ ‫יד‬‫י‬‫יה‬",‫בין‬ ‫נע‬ ‫שמספרם‬33‫ה‬‫לכ‬ ‫זהב‬ ‫בדפי‬ ‫המקוטלגות‬ ‫חנויות‬-50 ‫חנויות‬,‫ע‬"‫רשימות‬ ‫פ‬‫מומחים‬.3 ‫ב‬‫הלאומית‬ ‫ספריה‬‫בשנת‬ ‫נרשמו‬20087,414‫חדשים‬ ‫כותרים‬‫אשר‬‫בישראל‬ ‫לאור‬ ‫יצאו‬. ‫מתוכם‬:6,384‫ספרים‬,650‫כותרים‬‫כתבי‬ ‫של‬-‫ו‬ ‫חדשים‬ ‫ועיתונים‬ ‫עת‬-380‫שאינם‬ ‫כותרים‬ ‫ספרים‬,‫וקלטות‬ ‫תקליטורים‬ ‫כגון‬.‫כן‬ ‫כמו‬,‫התקבלו‬‫מ‬ ‫בספריה‬‫ל‬ ‫על‬-15‫אלף‬‫שוטפים‬ ‫גליונות‬ ‫של‬‫ועיתונים‬ ‫עת‬ ‫כתבי‬‫ה‬‫בישראל‬ ‫פעילים‬.4 ‫רובם‬‫בעברית‬ ‫נכתבו‬ ‫בישראל‬ ‫לאור‬ ‫שיצאו‬ ‫הספרים‬ ‫של‬)5,621‫כותרים‬(‫השפ‬ ‫ולאחריה‬‫ות‬‫הנפוצ‬‫ות‬ ‫הינ‬‫ן‬‫אנגלית‬,‫וערבית‬ ‫רוסית‬. ‫כ‬-83‫אחוזים‬‫משפות‬ ‫תורגמו‬ ‫והשאר‬ ‫בעברית‬ ‫במקור‬ ‫נכתבו‬ ‫בעברית‬ ‫לאור‬ ‫היוצאים‬ ‫הספרים‬ ‫מן‬ ‫שונות‬.‫כ‬-57‫אחוזים‬‫הספרים‬ ‫מן‬‫מסחריות‬ ‫הוצאות‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫לאור‬ ‫יצאו‬,‫ו‬‫כ‬-15‫א‬‫חוזים‬‫בהוצאה‬ ‫עצמית‬. 1 ‫גלובס‬,"BDI‫בישראל‬:‫כ‬ ‫נמכרים‬-35‫בשנה‬ ‫ספרים‬ ‫מיליון‬",09‫ביוני‬2009. 2 ‫ע‬ ‫הרשתות‬ ‫סניפי‬ ‫מספר‬"‫פ‬BDI. 3 ‫תפוז‬ ‫בפורום‬ ‫שנייה‬ ‫יד‬ ‫ספרי‬ ‫חנויות‬ ‫רשימת‬, http://www.tapuz.co.il/tapuzforum/main/articles/article.asp?forumId=623&a=32668&c=6631&sc=0&ssc=0. 4 ‫בשנת‬2001‫הקטלוג‬ ‫בין‬ ‫השוואה‬ ‫בוצעה‬‫ים‬‫ה‬ ‫הספריות‬ ‫של‬‫של‬ ‫פער‬ ‫ונמצא‬ ‫בספריה‬ ‫הרישום‬ ‫לבין‬ ‫שונות‬11‫אח‬‫ו‬‫זים‬,‫בתחום‬ ‫בעיקר‬ ‫והמשפחתיות‬ ‫הפרטיות‬ ‫ההוצאות‬.‫בכ‬ ‫זה‬ ‫פער‬ ‫מוערך‬ ‫כיום‬-15‫אחוזים‬.‫דו‬"‫אל‬‫מ‬‫ד‬"‫פינק‬ ‫נועה‬ ‫ר‬-‫שמיט‬,‫מ‬"‫מדור‬ ‫מנהל‬ ‫מ‬ ‫הלאומית‬ ‫בספריה‬ ‫חובה‬ ‫עותקי‬,7‫בפברואר‬2010.
 2. 2. ‫איור‬1:‫מו‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫כותרים‬"‫לים‬2008 ‫מקור‬:‫הלאומי‬ ‫הספרים‬ ‫בית‬,http://jnul.huji.ac.il/heb/lgd-statistics-2009.html ‫בשנת‬2008‫היה‬‫המוצ‬ ‫מספר‬‫י‬‫המו‬ ‫במאגר‬ ‫הרשומים‬ ‫לאור‬ ‫אים‬"‫הישראליים‬ ‫לים‬1,513,‫הכוללים‬ ‫מו‬"‫ספרים‬ ‫בהוצאת‬ ‫העוסקים‬ ‫וגופים‬ ‫פעילים‬ ‫לים‬.‫מתוכם‬969‫מו‬ ‫הינם‬"‫ו‬ ‫מסחריים‬ ‫לים‬-544 ‫מו‬ ‫אינו‬ ‫העיקרי‬ ‫שעיסוקם‬ ‫גופים‬ ‫הינם‬"‫לות‬.‫המו‬ ‫כל‬ ‫בין‬"‫המו‬ ‫מהווים‬ ‫לים‬"‫כ‬ ‫המסחריים‬ ‫לים‬-64 ‫אחוז‬‫ים‬.‫חילונ‬ ‫למגזרים‬ ‫בחלוקה‬‫י‬‫המו‬ ‫מהווים‬ ‫ודתיים‬ ‫ים‬"‫החילונ‬ ‫לים‬‫י‬‫ים‬66‫אחוזים‬. ‫טבלה‬1:‫בשנים‬ ‫בישראל‬ ‫חדשים‬ ‫ספרים‬ ‫כותרי‬2005‫עד‬2008,‫ומסחריות‬ ‫פרטיות‬ ‫הוצאות‬ ‫לפי‬ ‫שנה‬ ‫ה‬ ‫כל‬ ‫סך‬‫כותרים‬ ‫ה‬‫חדשים‬‫כולל‬ DVD‫ו‬‫שונות‬ ‫מדיות‬ ‫ספרים‬ ‫חדשים‬ ‫ספרים‬ ‫ב‬‫הוצאה‬ ‫עצמית‬ ‫ספרים‬ ‫בהוצאה‬ ‫מסחרית‬ ‫סה‬"‫כ‬ ‫מו‬"‫לים‬ ‫מסחרי‬‫י‬‫ם‬ ‫סה‬"‫כ‬ ‫מו‬"‫לים‬ % ‫ב‬‫הוצאה‬ ‫עצמית‬ % ‫ב‬‫הוצ‬' ‫מסחרית‬ 200874146384957363996915131557 200778605850760327696314991356 2006868068661167442699614521751 2005840568401094362593014481653 200482016436901353985612971455 ‫מקור‬:‫הלאומי‬ ‫הספרים‬ ‫בית‬,http://jnul.huji.ac.il/heb/lgd-statistics-2009.html#netunim ‫בישראל‬ ‫השוק‬ ‫מצב‬ ‫העסקיים‬ ‫ההגבלים‬ ‫רשות‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שנערכה‬ ‫בבדיקה‬‫ל‬ ‫בנוגע‬‫בישראל‬ ‫הספרים‬ ‫שוק‬ ‫מצב‬,‫כי‬ ‫נמצא‬ ‫הוא‬‫מתאפיין‬‫הצו‬ ‫וזמינות‬ ‫במגוון‬‫ביעילות‬ ‫מחים‬.‫בישראל‬ ‫הספרים‬ ‫ענף‬ ‫כי‬ ‫העלו‬ ‫הבדיקה‬ ‫ממצאי‬ ‫עולה‬ ‫הנמכרים‬ ‫הספרים‬ ‫עותקי‬ ‫וכמות‬ ‫יורדים‬ ‫לצרכן‬ ‫הספרים‬ ‫שמחירי‬ ‫בעת‬ ‫צומח‬.‫מספר‬ ‫הכותרים‬‫ש‬‫בישראל‬ ‫לאור‬ ‫יצאו‬‫בקבוצת‬ ‫הקשורות‬ ‫ספרים‬ ‫הוצאות‬ ‫ידי‬ ‫על‬"‫ספרים‬ ‫צומת‬"‫גדל‬ ‫משנת‬2004‫ב‬-25‫אחוזים‬.‫על‬ ‫לאור‬ ‫המוצאים‬ ‫הכותרים‬ ‫מספר‬‫ב‬ ‫הוא‬ ‫אף‬ ‫גדל‬ ‫אחרות‬ ‫הוצאות‬ ‫ידי‬-
 3. 3. 18‫אחוזים‬.‫לרכישת‬ ‫בית‬ ‫למשק‬ ‫הממוצעת‬ ‫ההוצאה‬ ‫גם‬ ‫גדלה‬ ‫הרבים‬ ‫ההוזלות‬ ‫למבצעי‬ ‫במקביל‬ ‫ספרים‬.5 ‫איור‬2:‫בישראל‬ ‫שנמכרו‬ ‫הכותרים‬ ‫כל‬ ‫סך‬,2004-2007 ‫מקור‬:‫עיבוד‬‫לר‬‫לסטטיסטיקה‬ ‫המרכזית‬ ‫והלשכה‬ ‫העסקיים‬ ‫ההגבלים‬ ‫שות‬, http://archive.antitrust.gov.il/files/10063/7629.pdf ‫המוצעת‬ ‫החקיקה‬‫בח‬‫בישראל‬ ‫והסופרים‬ ‫הספרות‬ ‫להגנת‬ ‫וק‬ ‫ב‬ ‫שנערכה‬ ‫עיתונאים‬ ‫במסיבת‬-26‫בינואר‬2010‫כי‬ ‫ליבנת‬ ‫לימור‬ ‫החינוך‬ ‫שרת‬ ‫אמרה‬"‫הספרים‬ ‫שוק‬ ‫צריכים‬ ‫ואנו‬ ‫שלו‬ ‫האיזון‬ ‫את‬ ‫איבד‬‫הישראלית‬ ‫התרבות‬ ‫על‬ ‫להגן‬".6 ‫לציד‬‫ה‬‫ני‬‫צ‬‫על‬ ‫החתומים‬ ‫בו‬ ‫הפרטית‬ ‫החוק‬ ‫הצעת‬,‫הורוביץ‬ ‫ניצן‬ ‫הכנסת‬ ‫חברי‬)‫מרצ‬(,‫אורלוב‬ ‫זבולון‬)‫היהודי‬ ‫הבית‬(,‫שי‬ ‫נחמן‬ )‫קדימה‬(‫יחימוביץ‬ ‫ושלי‬)‫העבודה‬.(‫אירוע‬ ‫באותו‬‫התרבות‬ ‫מועצת‬ ‫ראש‬ ‫יושב‬)‫על‬ ‫הממונה‬ ‫מועצה‬ ‫והאמ‬ ‫התרבות‬ ‫חוק‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫החינוך‬ ‫שרת‬ ‫ידי‬‫נות‬(,‫ד‬"‫ר‬‫פרלוק‬ ‫חיים‬,‫תצטרך‬ ‫החוק‬ ‫הצעת‬ ‫כי‬ ‫הדגיש‬ ‫מאיירים‬ ‫על‬ ‫גם‬ ‫להגן‬ ‫כדי‬ ‫להתעדכן‬,‫מתרגמים‬‫של‬‫זרה‬ ‫ספרות‬‫בתחום‬ ‫נוספים‬ ‫מקצוע‬ ‫ואנשי‬.7 ‫החוק‬ ‫הצעת‬‫ה‬‫נקראת‬"‫בישראל‬ ‫והסופרים‬ ‫הספרות‬ ‫להגנת‬ ‫חוק‬ ‫הצעת‬,‫התש‬"‫ע‬–2010"‫חלק‬ ‫הינה‬ ‫השם‬ ‫אותו‬ ‫בעלת‬ ‫קודמת‬ ‫להצעה‬ ‫גם‬ ‫הקשור‬ ‫חקיקתי‬ ‫ממהלך‬,"‫הספרות‬ ‫להגנת‬ ‫חוק‬ ‫הצעת‬ ‫בישראל‬ ‫והסופרים‬,‫התשס‬"‫ט‬–2009",‫ב‬ ‫הוגשה‬ ‫אשר‬-29‫ביולי‬2009.‫עליה‬ ‫החוק‬ ‫הצעת‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫הכנסת‬ ‫חברי‬ ‫חתומים‬‫הורוביץ‬,‫אורלב‬,‫יחימוביץ‬',‫שי‬,‫גילאון‬ ‫אילן‬,‫חסון‬ ‫יואל‬,‫אורון‬ ‫חיים‬,‫אורי‬ ‫אורבך‬,‫ו‬‫זועבי‬ ‫חנין‬,‫מטרתה‬"‫ספ‬ ‫של‬ ‫והפצה‬ ‫בפרסום‬ ‫תרבותי‬ ‫גיוון‬ ‫להבטיח‬‫בישראל‬ ‫רים‬", ‫וכן‬ ‫לקוראים‬ ‫רחב‬ ‫מגוון‬ ‫להבטיח‬"‫הוגן‬ ‫תגמול‬ ‫יקבלו‬ ‫כי‬ ‫ולהבטיח‬ ‫הישראליים‬ ‫הסופרים‬ ‫על‬ ‫להגן‬ 5 ‫העסקיים‬ ‫ההגבלים‬ ‫רשות‬,‫סעיף‬ ‫לפי‬ ‫החלטה‬14‫ההג‬ ‫לחוק‬‫העסקיים‬ ‫בלים‬,‫התשמ‬"‫ח‬-1988‫מאישור‬ ‫פטור‬ ‫מתן‬ ‫בדבר‬ ‫כנרת‬ ‫הוצאת‬ ‫בין‬ ‫משותף‬ ‫למיזם‬ ‫כובל‬ ‫הסדר‬-‫זב‬"‫מ‬-‫דביר‬,‫קריאה‬ ‫סימן‬ ‫ועמותת‬ ‫המאוחד‬ ‫הקיבוץ‬ ‫הוצאת‬,25 ‫באוקטובר‬2009,http://archive.antitrust.gov.il/files/10063/7629.pdf. 6 ‫שיף‬ ‫עינב‬,"‫לבנת‬:‫היום‬ ‫מרוויח‬ ‫שסופר‬ ‫הסכום‬–‫מבזה‬",‫תרבות‬ ‫וואלה‬,26‫ב‬‫ינואר‬2010, http://e.walla.co.il/?w=/6/1636325 7 ‫שם‬.
 4. 4. ‫יצירתם‬ ‫עבור‬"‫ו‬"‫לאפשר‬‫הכתיבה‬ ‫לאיכויות‬ ‫בנוגע‬ ‫הספרים‬ ‫הוצאות‬ ‫בין‬ ‫תחרות‬,‫והתרגום‬ ‫העריכה‬ ‫ומחירם‬ ‫הספרים‬ ‫של‬."8 ‫כוללת‬ ‫ההצעה‬: 1.‫הנחות‬ ‫ינתנו‬ ‫לא‬ ‫עליו‬ ‫לצרכן‬ ‫מחייב‬ ‫מחיר‬ ‫קביעת‬‫הכותר‬ ‫הוצאת‬ ‫מיום‬ ‫שנתיים‬ ‫במשך‬. 2.‫מ‬ ‫יפחת‬ ‫שלא‬ ‫לסופר‬ ‫התגמול‬ ‫אחוז‬ ‫קביעת‬-8‫אחוז‬‫ים‬‫הראשון‬ ‫העותק‬ ‫מן‬ ‫החל‬. 3.‫מדי‬ ‫המכירות‬ ‫על‬ ‫לסופר‬ ‫דיווח‬ ‫חובת‬6‫חודשים‬. 4.‫על‬ ‫תעלה‬ ‫שלא‬ ‫הנחות‬ ‫מסגרת‬ ‫קביעת‬15‫אחוז‬‫ים‬‫או‬25‫אחוז‬‫ים‬‫מיוחדים‬ ‫באירועים‬)‫שבוע‬ ‫הספר‬.( 5.‫בין‬ ‫לאור‬ ‫למוציא‬ ‫התגמול‬ ‫אחוז‬ ‫קביעת‬50‫ל‬-60‫אחוז‬‫ים‬‫מכירה‬ ‫מכל‬ ‫הקבוע‬ ‫מהמחיר‬. 6.‫המו‬ ‫מטעם‬ ‫לרשת‬ ‫או‬ ‫לחנות‬ ‫ותגמול‬ ‫עידוד‬ ‫מבצעי‬ ‫איסור‬"‫ל‬. 7.‫מו‬ ‫שהינו‬ ‫מי‬ ‫של‬ ‫ספרים‬ ‫חנויות‬ ‫רשת‬ ‫על‬ ‫בעלות‬ ‫איסור‬"‫ולהיפך‬ ‫ל‬,‫לאור‬ ‫להוציא‬ ‫איסור‬ ‫ספרים‬ ‫חנויות‬ ‫רשת‬ ‫שבבעלותו‬ ‫למי‬ ‫ספרים‬. 8.‫של‬ ‫קנס‬300,000‫ש‬"‫ח‬‫מעל‬ ‫הוראה‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫לעובר‬. 9.‫בסך‬ ‫פיצויים‬50,000‫ש‬"‫ח‬‫נזק‬ ‫בהוכחת‬ ‫צורך‬ ‫מבלי‬ ‫אזרחי‬ ‫בהליך‬. ‫ההצעה‬‫לכך‬ ‫מתייחסת‬ ‫אינה‬‫זכויות‬ ‫על‬ ‫המגן‬ ‫הסכם‬ ‫נחתם‬ ‫לאור‬ ‫המוציא‬ ‫לבין‬ ‫הסופר‬ ‫שבין‬ ‫אינ‬ ‫סופרים‬ ‫זכויות‬ ‫כי‬ ‫וטוענת‬ ‫הצדדים‬‫ן‬‫מוגנות‬.‫כמו‬‫כ‬‫ן‬,‫כי‬ ‫ההצעה‬ ‫מציינת‬‫קיומן‬‫שתי‬ ‫של‬ ‫חופשי‬ ‫שוק‬ ‫מונעת‬ ‫בשוק‬ ‫הגדולות‬ ‫הרשתות‬‫פרסום‬ ‫של‬,‫ו‬ ‫שיווק‬‫בישראל‬ ‫ספרים‬ ‫מכירת‬,‫זאת‬ ‫העסקיים‬ ‫ההגבלים‬ ‫על‬ ‫הממונה‬ ‫למסקנות‬ ‫בניגוד‬ ‫כאמור‬. ‫של‬ ‫היסוד‬ ‫להנחות‬ ‫העסקיים‬ ‫ההגבלים‬ ‫על‬ ‫הממונה‬ ‫התנגדות‬‫הצעת‬‫כנראה‬ ‫היא‬ ‫החוק‬‫אשר‬‫הובילה‬ ‫פירוק‬ ‫של‬ ‫טקטי‬ ‫למהלך‬‫ה‬‫והגשת‬ ‫לגורמים‬‫ה‬‫ש‬ ‫באופן‬ ‫מחדש‬‫לחקיקה‬ ‫הסיכוי‬ ‫את‬ ‫יגדיל‬.‫בהצעה‬ ‫שהו‬‫צגה‬‫הכנס‬ ‫חברי‬ ‫ידי‬ ‫על‬‫אורלב‬ ‫ת‬,‫הורוביץ‬,‫יחימוביץ‬'‫ושי‬‫בינואר‬2010‫מעיקרי‬ ‫חלק‬ ‫נשמרו‬ ‫הצעת‬‫המקורי‬ ‫החוק‬‫ת‬.‫חה‬ ‫לדברי‬"‫אורלב‬ ‫כ‬,"‫הוועדות‬ ‫לאישור‬ ‫יוגשו‬ ‫בנושא‬ ‫החוק‬ ‫הצעות‬ ‫שתי‬ ‫בכנסת‬ ‫השונות‬,‫ימוזגו‬ ‫הן‬ ‫בהמשך‬ ‫אולם‬."9 ‫בינואר‬ ‫שהוצגה‬ ‫בהצעה‬ ‫שחלו‬ ‫השינויים‬2010‫הינם‬: 1.‫ה‬ ‫תוקף‬‫מחיר‬‫ה‬‫לא‬ ‫עליו‬ ‫לצרכן‬ ‫מחייב‬‫הנחות‬ ‫ינתנו‬‫צומצ‬‫ם‬‫הכותר‬ ‫הוצאת‬ ‫מיום‬ ‫לשנה‬. 2.‫ל‬‫מ‬ ‫יפחת‬ ‫שלא‬ ‫לסופר‬ ‫התגמול‬ ‫אחוז‬ ‫קביעת‬-8‫אחוז‬‫ים‬‫הראשון‬ ‫העותק‬ ‫מן‬ ‫החל‬,‫סעיף‬ ‫נוסף‬ ‫ל‬ ‫יעלה‬ ‫התגמול‬ ‫כי‬ ‫הקובע‬-10‫אחוז‬‫ים‬‫ה‬ ‫העותק‬ ‫מן‬ ‫החל‬-6001.‫ספרו‬ ‫הוא‬ ‫שזה‬ ‫לסופר‬ ‫להפחית‬ ‫ניתן‬ ‫הראשון‬20‫אחוז‬‫ים‬‫הנ‬ ‫התגמול‬ ‫מן‬"‫ל‬)‫מכ‬ ‫רבי‬ ‫של‬ ‫צולב‬ ‫סבסוד‬‫חשבון‬ ‫על‬ ‫ר‬ ‫מתחילים‬ ‫סופרים‬?( 3.‫התמלוגים‬ ‫מסכום‬ ‫ינוכה‬ ‫שסכומה‬ ‫לסופר‬ ‫מקדמה‬ ‫לשלם‬ ‫הרשות‬ ‫ניתנה‬. 4.‫ספרים‬ ‫לחנות‬ ‫הספר‬ ‫את‬ ‫למכור‬ ‫לאור‬ ‫הוצאה‬ ‫רשאית‬ ‫בו‬ ‫מינימום‬ ‫מחירי‬ ‫מפתח‬ ‫נקבע‬ ‫להופעתו‬ ‫הראשונות‬ ‫בשנתיים‬.‫התרבות‬ ‫לשר‬‫תינתן‬‫הסכומים‬ ‫את‬ ‫לעדכן‬ ‫הסמכות‬ ‫האמורים‬. 8 ‫בישראל‬ ‫והסופרים‬ ‫הספרות‬ ‫להגנת‬ ‫חוק‬ ‫הצעת‬,‫התשס‬"‫ט‬–2009,‫הכנסת‬ ‫אתר‬, http://www.knesset.gov.il/privatelaw/data/18/1580.rtf 9 ‫שיף‬,‫שם‬.
 5. 5. 5.‫לקיים‬ ‫האיסור‬ ‫כנו‬ ‫על‬ ‫נותר‬‫המו‬ ‫מטעם‬ ‫לרשת‬ ‫או‬ ‫לחנות‬ ‫ותגמול‬ ‫עידוד‬ ‫מבצעי‬"‫ל‬,‫אך‬ ‫הוגבל‬‫האיסור‬‫לשנתיים‬. 6.‫ר‬ ‫בהם‬ ‫מוגדרים‬ ‫מועדים‬ ‫נקבעו‬‫שאי‬‫המו‬"‫לעד‬ ‫גובהה‬ ‫והוגבל‬ ‫הנחה‬ ‫להעניק‬ ‫ל‬15‫אחוז‬‫ים‬ ‫לרדת‬ ‫אסור‬ ‫ממנו‬ ‫קבוע‬ ‫מינימום‬ ‫לסף‬ ‫עד‬. 7.‫המאושרות‬ ‫להנחות‬ ‫בהתאמה‬ ‫הסופרים‬ ‫תמלוגי‬ ‫לחישוב‬ ‫מפתח‬ ‫נקבע‬. 8.‫בחוק‬ ‫החלקים‬ ‫נגרעו‬‫עיסוק‬ ‫או‬ ‫ספרים‬ ‫חנויות‬ ‫רשת‬ ‫על‬ ‫הבעלות‬ ‫בהגבלת‬ ‫העוסקים‬ ‫במו‬"‫לות‬. ‫בחינת‬‫חקיקה‬ ‫השפעות‬‫לקיבוע‬‫ספרים‬ ‫מחירי‬–‫ה‬‫ניסיון‬‫וגרמניה‬ ‫אנגליה‬ ‫של‬ ‫מומלץ‬ ‫שוק‬ ‫מחיר‬ ‫הסדר‬ ‫היה‬ ‫באנגליה‬)RPM(,‫שנת‬ ‫מאז‬ ‫הספרים‬ ‫הוצאות‬ ‫בין‬ ‫נהוג‬ ‫שהיה‬1900. ‫החנות‬ ‫מדף‬ ‫על‬ ‫ספר‬ ‫של‬ ‫המינימום‬ ‫מחיר‬ ‫את‬ ‫קבע‬ ‫ההסדר‬‫אחרים‬ ‫מכירה‬ ‫ערוצי‬ ‫או‬.10 ‫באוגוסט‬1994‫כובלים‬ ‫הסדרים‬ ‫למניעת‬ ‫מאמץ‬ ‫במסגרת‬ ‫הוגן‬ ‫למסחר‬ ‫המשרד‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫ההסדר‬ ‫נבחן‬ ‫בשוק‬.‫בשנת‬1995‫ובשנת‬ ‫ההסדר‬ ‫מן‬ ‫מובילות‬ ‫הוצאות‬ ‫מספר‬ ‫פרשו‬1996‫בוטל‬ ‫הוא‬.‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫הכריז‬ ‫אסורים‬ ‫עסקיים‬ ‫בנהלים‬ ‫העוסק‬‫במרץ‬1997‫כלא‬ ‫ההסדר‬ ‫על‬-‫חוקי‬. ‫למר‬‫כי‬ ‫היתה‬ ‫לביטולו‬ ‫הקודמים‬ ‫בעשורים‬ ‫להסדר‬ ‫השותפות‬ ‫ההוצאות‬ ‫בקרב‬ ‫הרווחת‬ ‫שהאמונה‬ ‫ות‬ ‫מלא‬ ‫המחזיקות‬ ‫החנויות‬ ‫מספר‬ ‫להפחתת‬ ‫יוביל‬ ‫ביטולו‬‫י‬‫ים‬,‫בחנויות‬ ‫ההיצע‬ ‫כמות‬ ‫הגבלת‬‫ומגוונו‬, ‫באיכותם‬ ‫וירידה‬ ‫הכותרים‬ ‫רוב‬ ‫במחיר‬ ‫עלייה‬,‫תוצאות‬‫היו‬ ‫ביטולו‬‫הפוכות‬.‫הוצאות‬ ‫היקפי‬ ‫החדשים‬ ‫הכותרים‬,‫ו‬ ‫המכירות‬‫עלו‬ ‫בספרים‬ ‫המסחר‬ ‫שטחי‬.‫סניפים‬ ‫יותר‬ ‫פתחו‬ ‫ספרים‬ ‫רשתות‬, ‫ולא‬ ‫חדישות‬ ‫מחירה‬ ‫ונקודות‬ ‫כולבו‬ ‫וחנויות‬-‫המכירות‬ ‫והיקפי‬ ‫המגוון‬ ‫הגדלת‬ ‫תוך‬ ‫פרחו‬ ‫מסורתיות‬. ‫ההסדר‬ ‫סיום‬‫גם‬‫להתבסס‬ ‫אינטרנט‬ ‫לחנויות‬ ‫איפשר‬.‫בנוסף‬,‫וספרים‬ ‫מוסיקה‬ ‫של‬ ‫גדולים‬ ‫מפיצים‬ ‫מארה‬"‫ב‬‫הקימו‬‫באנגל‬ ‫חנויות‬‫יה‬.‫נפוץ‬ ‫לנוהג‬ ‫הפך‬ ‫הנחות‬ ‫מתן‬,‫של‬ ‫המכר‬ ‫ברבי‬ ‫בעיקר‬ ‫התמקד‬ ‫אך‬ ‫המו‬"‫הגדולים‬ ‫לים‬.‫הוצאות‬‫הציבור‬‫ההסדר‬ ‫ביטול‬ ‫מאז‬ ‫שנה‬ ‫מדי‬ ‫עלו‬ ‫ספרים‬ ‫לרכישת‬.‫בשנ‬‫ו‬‫ת‬ 1996/97‫כ‬ ‫על‬ ‫מקובע‬ ‫שנה‬ ‫מדי‬ ‫שיצאו‬ ‫החדשים‬ ‫הכותרים‬ ‫מספר‬ ‫היה‬-100‫אלף‬,‫החל‬ ‫מאז‬ ‫אך‬ ‫לעלות‬‫שנה‬ ‫בכל‬.‫א‬ ‫וספרים‬ ‫אלקטרוניים‬ ‫פתרונות‬‫להפוך‬ ‫אחד‬ ‫לכל‬ ‫כמעט‬ ‫מאפשרים‬ ‫לקטרוניים‬ ‫המלאי‬ ‫גמר‬ ‫של‬ ‫מצב‬ ‫מונעים‬ ‫וגם‬ ‫לאור‬ ‫למוציא‬.11 ‫הדו‬"‫בשנת‬ ‫כי‬ ‫מציין‬ ‫ח‬2005‫מ‬ ‫יותר‬ ‫נמכרו‬-300‫באנגליה‬ ‫ספרים‬ ‫מיליון‬.‫לרכישת‬ ‫ההוצאות‬‫ספרים‬ 10 Centre for Competition Policy at University of East Anglia, An evaluation of the impact upon productivity of ending resale price maintenance on books (London: Office of Fair Trading, February 2008), http://www.consumerdirect-yorkshireandthehumber.gov.uk/shared_oft/economic_research/oft981.pdf 11 The Booksellers Association (UK), “RPM-Book Seles in the UK,” http://www.booksellers.org.uk/industry/display_report.asp?id=4721
 6. 6. ‫מ‬ ‫צמחו‬-2.3‫ליש‬ ‫מיליארד‬"‫בשנת‬ ‫ט‬1996‫ל‬-3.2‫ליש‬ ‫מיליארד‬"‫בשנת‬ ‫ט‬2006.12 ‫איור‬3‫את‬ ‫מראה‬ ‫ב‬ ‫הצמיחה‬‫השנים‬ ‫בין‬ ‫באנגליה‬ ‫שנמכרו‬ ‫הספרים‬ ‫כמות‬1996‫ועד‬2005‫הסדר‬ ‫ביטול‬ ‫בעקבות‬ ‫המקובע‬ ‫המחיר‬.‫כי‬ ‫לראות‬ ‫ניתן‬‫היקף‬‫ה‬ ‫שנות‬ ‫באמצע‬ ‫ההסדר‬ ‫בוטל‬ ‫בטרם‬ ‫מקובע‬ ‫נשאר‬ ‫זה‬-90 ‫משמעותי‬ ‫באופן‬ ‫הנמכרת‬ ‫הספרים‬ ‫כמות‬ ‫צמחה‬ ‫ביטולו‬ ‫מאז‬ ‫אך‬. ‫איור‬3:‫השנים‬ ‫בין‬ ‫באנגליה‬ ‫שנמכרו‬ ‫הספרים‬ ‫כמות‬1995‫ל‬-2006 Source: Centre for Competition Policy at University of East Anglia, An evaluation of the impact upon productivity of ending resale price maintenance on books (London: Office of Fair Trading, February 2008), http://www.consumerdirect-yorkshireandthehumber.gov.uk/shared_oft/economic_research/oft981.pdf ‫באנגליה‬ ‫שפורסמו‬ ‫החדשים‬ ‫הכותרים‬ ‫מספר‬‫עלה‬ ‫גם‬,‫האחרונות‬ ‫בשנים‬ ‫במיוחד‬,‫באיור‬ ‫כמוצג‬4. ‫איור‬4:‫ספרים‬ ‫כותרי‬)‫ומחודשים‬ ‫חדשים‬(‫השנים‬ ‫בין‬ ‫באנגליה‬ ‫שפורסמו‬1990-2005 Source: Centre for Competition Policy at University of East Anglia, An evaluation of the impact upon productivity of ending resale price maintenance on books (London: Office of Fair Trading, February 2008), http://www.consumerdirect-yorkshireandthehumber.gov.uk/shared_oft/economic_research/oft981.pdf 12 ‫הא‬‫שבין‬ ‫בתקופה‬ ‫ירידה‬ ‫בסימן‬ ‫עמדה‬ ‫בבריטניה‬ ‫ינפלציה‬1996‫ל‬-2006,‫משנת‬2000‫ל‬ ‫מתחת‬ ‫אל‬ ‫ירדה‬ ‫היא‬-1%. Andrew Sentence, Bank of England, UK Monetary Policy: Good For Business? (2007), http://www.bankofengland.co.uk/publications/speeches/2007/speech317.pdf
 7. 7. ‫מזה‬ ‫לספרים‬ ‫מקובע‬ ‫מחיר‬ ‫נהוג‬ ‫בגרמניה‬100‫שנה‬.‫כחוק‬ ‫ונחקק‬ ‫מסחר‬ ‫כהסכמי‬ ‫התבסס‬ ‫הנוהג‬ ‫בשנת‬2002.‫כ‬ ‫מתפרסמים‬ ‫בגרמניה‬-95‫שנה‬ ‫מידי‬ ‫חדשים‬ ‫כותרים‬ ‫אלף‬,‫שהיתה‬ ‫לכמות‬ ‫בדומה‬ ‫הספרים‬ ‫מחירי‬ ‫של‬ ‫הקיבוע‬ ‫בוטל‬ ‫בטרם‬ ‫באנגליה‬ ‫מתפרסמת‬.‫מאיור‬5‫כי‬ ‫לראות‬ ‫ניתן‬‫שוק‬ ‫ה‬ ‫הספרים‬‫לא‬ ‫גרמני‬‫מ‬ ‫נהנה‬‫ן‬‫האנגלי‬ ‫הצרכן‬ ‫נהנה‬ ‫ממנה‬ ‫הכותרים‬ ‫במספר‬ ‫הצמיחה‬. ‫איור‬5:‫בהש‬ ‫בגרמניה‬ ‫המופקים‬ ‫החדשים‬ ‫הכותרים‬ ‫מספר‬‫ו‬‫וא‬‫ה‬‫בשנים‬ ‫לאנגליה‬2000-2006 Source: Centre for Competition Policy at University of East Anglia, An evaluation of the impact upon productivity of ending resale price maintenance on books (London: Office of Fair Trading, February 2008), http://www.consumerdirect-yorkshireandthehumber.gov.uk/shared_oft/economic_research/oft981.pdf ‫ב‬ ‫ספרים‬ ‫מחירי‬ ‫קיבוע‬‫נוספות‬ ‫מדינות‬‫ו‬ ‫באירופה‬‫ב‬‫סקנדינביה‬ ‫וב‬ ‫באנגליה‬ ‫המצב‬‫וסקנדינביה‬ ‫אירופה‬ ‫ארצות‬ ‫בכלל‬ ‫המצב‬ ‫של‬ ‫בולט‬ ‫מקרה‬ ‫הינו‬ ‫גרמניה‬.‫מן‬ ‫בחלק‬ ‫מחירים‬ ‫על‬ ‫להגנה‬ ‫הסכמים‬ ‫נהוגים‬ ‫הארצות‬,‫מחירים‬ ‫מדיניות‬ ‫נהוגה‬ ‫ובחלקן‬ ‫שונים‬ ‫חוקים‬ ‫בחלקן‬ ‫לחלוטין‬ ‫חופשית‬. ‫בין‬‫ה‬‫בהן‬ ‫מדינות‬‫ה‬‫ח‬ ‫לפי‬ ‫מוגבל‬ ‫שוק‬‫וק‬,‫גרמניה‬ ‫מלבד‬ ‫נמצאות‬,‫גם‬‫אוסטריה‬,‫צרפת‬,‫יוון‬,‫פורטוגל‬ ‫וספרד‬.‫קבוצת‬"‫אמצע‬"‫דנמ‬ ‫הן‬ ‫חקיקה‬ ‫באמצעות‬ ‫שלא‬ ‫שונים‬ ‫הסדרים‬ ‫נהוגים‬ ‫בהן‬ ‫מדינות‬ ‫של‬‫רק‬, ‫הונגריה‬,‫לוקסנבורג‬,‫וסלובניה‬ ‫נורווגיה‬. ‫מחירים‬ ‫וקיבוע‬ ‫סחר‬ ‫מגבלות‬ ‫על‬ ‫האוסרת‬ ‫מדיניות‬ ‫מנהיג‬ ‫האירופי‬ ‫האיחוד‬.‫לפיכך‬,‫ההגבלות‬ ‫הללו‬‫תקפות‬‫נהוגות‬ ‫הן‬ ‫בה‬ ‫המדינה‬ ‫בגבולות‬‫כלא‬ ‫הוגדרו‬ ‫אך‬-‫חוקי‬‫ות‬‫מדינות‬ ‫בין‬ ‫במסחר‬. ‫כוללות‬ ‫החופשיות‬ ‫המדינות‬,‫אנגליה‬ ‫מלבד‬,‫בלגיה‬ ‫גם‬,‫קפריסין‬,‫צ‬'‫כ‬‫יה‬,‫אסטוניה‬,‫פינלנד‬, ‫אייסלנד‬,‫אירלנד‬,‫לטביה‬,‫ליט‬‫א‬,‫פולין‬,‫שבדיה‬,‫ושווצריה‬.
 8. 8. ‫סקירה‬‫ש‬‫נערכה‬‫בשנת‬1996)‫ראו‬‫טבלה‬2(,‫את‬ ‫בחנה‬‫של‬ ‫והמגוון‬ ‫ההיצע‬ ‫היקף‬‫ה‬‫היוצאים‬ ‫ספרים‬ ‫שנה‬ ‫מידי‬ ‫לאור‬‫ל‬ ‫היוצאים‬ ‫הספרים‬ ‫מספר‬ ‫של‬ ‫מדד‬ ‫פי‬ ‫על‬-1000‫המדינות‬ ‫מן‬ ‫אחת‬ ‫בכל‬ ‫איש‬. ‫ה‬‫סקירה‬‫בה‬ ‫מדינות‬ ‫אז‬ ‫עמדו‬ ‫הדירוג‬ ‫בראש‬ ‫כי‬ ‫מראה‬‫ן‬‫בספרים‬ ‫חופשי‬ ‫מסחר‬ ‫נהוג‬ ‫היה‬,‫כגון‬ ‫ופינלנד‬ ‫איסלנד‬,‫בה‬‫ן‬‫יוצאים‬‫לאור‬5.8‫כו‬‫ו‬ ‫חדשים‬ ‫תרים‬-2.5‫חדשים‬ ‫כותרים‬‫ל‬-1000‫איש‬‫בשנה‬, ‫בהתאמה‬.13 ‫נמצאות‬ ‫הדירוג‬ ‫בתחתית‬‫הספרים‬ ‫מחירי‬ ‫על‬ ‫המפקחות‬ ‫המדינות‬,‫עם‬ ‫יוון‬0.4‫כותרים‬ ‫ל‬-1000‫איש‬,‫עם‬ ‫ואיטליה‬ ‫וצרפת‬0.6‫ל‬ ‫חדשים‬ ‫כותרים‬-1000‫איש‬‫בשנה‬.‫אנגליה‬,‫ש‬‫שנה‬ ‫באותה‬ ‫מ‬ ‫נהוג‬ ‫שהיה‬ ‫הספרים‬ ‫מחירי‬ ‫על‬ ‫הפיקוח‬ ‫מן‬ ‫השתחררה‬‫תחי‬‫ל‬‫המאה‬ ‫ת‬,‫ראתה‬‫אז‬1.9‫לכל‬ ‫כותרים‬ 1000‫תושבים‬‫נתוני‬ ‫פי‬ ‫ועל‬2009‫ליחס‬ ‫זינקה‬ ‫היא‬‫של‬‫כמעט‬3.3‫ל‬ ‫ספרים‬-1000‫בשנה‬ ‫תושבים‬ )‫טבלה‬ ‫ראו‬3.( ‫טבלה‬2:‫לכל‬ ‫בשנה‬ ‫המפורסמים‬ ‫הכותרים‬ ‫מספר‬1000‫איש‬ ‫בשנת‬ ‫אירופה‬ ‫במדינות‬1996 Source: Doris Stockmann, Free or Fixed Prices on Books – Patterns of Book Pricing in Europe (2004), http://www.javnost-thepublic.org/media/datoteke/stockmann-4-2004-4.pdf ‫בשנת‬ ‫שפורסמו‬ ‫מנתונים‬2009‫ה‬ ‫מדד‬ ‫בראש‬ ‫נמצאות‬‫אנגליה‬ ‫מדינות‬)3.28(,‫פינלנד‬)2.5(,‫הולנד‬ ‫ודנמרק‬)2.4(.‫מע‬ ‫בשילוב‬ ‫חופשי‬ ‫שוק‬ ‫נהוג‬ ‫בהן‬ ‫מדינות‬ ‫הינן‬ ‫ברביעיה‬ ‫המובילות‬ ‫המדינות‬ ‫שתי‬"‫מ‬ ‫כדי‬ ‫עד‬ ‫מופחת‬0%‫באנגליה‬‫ו‬-8%‫בפינלנד‬.‫מע‬ ‫הנחות‬"‫ו‬ ‫בהולנד‬ ‫גם‬ ‫קיימות‬ ‫מ‬‫ב‬‫דנמרק‬.‫בתחתית‬ ‫צרפת‬ ‫נמצאות‬ ‫הביצועים‬ ‫רשימת‬)0.9(,‫איטליה‬)1.0(,‫גרמניה‬)1.1(‫וספרד‬)1.7(;‫אלו‬ ‫מדינות‬ ‫בכל‬ ‫במע‬ ‫הנחות‬ ‫בשילוב‬ ‫מגבילה‬ ‫חקיקה‬ ‫נהוגה‬"‫מ‬. 13 Doris Stockmann, Free or Fixed Prices on Books – Patterns of Book Pricing in Europe (2004), http://www.javnost-thepublic.org/media/datoteke/stockmann-4-2004-4.pdf
 9. 9. ‫בטבלה‬ ‫כמוצג‬3,‫שיעור‬ ‫הינו‬ ‫אירופה‬ ‫מדינות‬ ‫בכל‬ ‫כמעט‬ ‫הספרים‬ ‫שוק‬ ‫לעידוד‬ ‫המשמש‬ ‫מרכזי‬ ‫כלי‬ ‫המע‬"‫עליהם‬ ‫המוטל‬ ‫מ‬.‫כי‬ ‫מצאו‬ ‫אירופה‬ ‫מדינות‬ ‫רוב‬‫הפחתת‬‫המע‬"‫הינ‬ ‫מ‬‫ה‬‫את‬ ‫המשפר‬ ‫יעיל‬ ‫כלי‬ ‫ה‬ ‫היקפי‬‫בתחום‬ ‫והיצירה‬ ‫מסחר‬.‫אנגליה‬,‫המע‬ ‫בה‬"‫על‬ ‫עומד‬ ‫הספרים‬ ‫על‬ ‫מ‬0%,‫הגיעה‬‫לתפוקה‬‫של‬ 3.28‫ל‬ ‫בשנה‬ ‫כותרים‬-1000‫ו‬ ‫איש‬‫ממוקמת‬‫האירופאיות‬ ‫המדינות‬ ‫בראש‬.‫מדינות‬‫המטילות‬‫מע‬"‫מ‬ ‫מחירים‬ ‫המגבילות‬ ‫התקנות‬ ‫על‬ ‫בכך‬ ‫מפצות‬ ‫הספרים‬ ‫על‬ ‫במיוחד‬ ‫נמוך‬,‫בשוק‬ ‫פוגעות‬ ‫אשר‬,‫ואילו‬ ‫בה‬ ‫המדינות‬‫ן‬‫נהוגות‬‫גם‬‫מע‬ ‫וגם‬ ‫מחירים‬ ‫מגבילות‬ ‫תקנות‬"‫מ‬‫לא‬-‫מופחת‬,‫שבתחתית‬ ‫אלו‬ ‫הינן‬ ‫הרשימה‬)‫טבלה‬ ‫ראו‬3.( ‫והעיסוק‬ ‫ההתאגדות‬ ‫חופש‬,‫הביטוי‬ ‫וחופש‬ ‫היא‬ ‫כי‬ ‫מוסבר‬ ‫בישראל‬ ‫המוצעת‬ ‫בחקיקה‬: ‫הספרות‬ ‫כי‬ ‫העקרונות‬ ‫על‬ ‫מבוססת‬,‫והמתורגמת‬ ‫המקורית‬,‫החדשה‬ ‫הדורות‬ ‫לאורך‬ ‫ושנכתבה‬,‫בתרבו‬ ‫מרכזי‬ ‫מרכיב‬ ‫היא‬‫ובזהות‬ ‫ת‬ ‫הישראליות‬,‫לטפחה‬ ‫יש‬ ‫וכי‬,‫התפתחותה‬ ‫את‬ ‫לעודד‬,‫את‬ ‫ולהבטיח‬ ‫תושב‬ ‫לכל‬ ‫נגישותה‬,‫ותרבותיים‬ ‫ספרותיים‬ ‫ערכים‬ ‫על‬ ‫שמירה‬ ‫תוך‬ ‫פלורליסטיים‬. ‫הביטוי‬ ‫חופש‬ ‫הינו‬ ‫הספרותית‬ ‫היצירה‬ ‫נשענת‬ ‫עליו‬ ‫ביותר‬ ‫המהותי‬ ‫היסוד‬.‫מסד‬ ‫הינו‬ ‫הדיבור‬ ‫חופש‬ ‫ודמוקרטית‬ ‫חופשית‬ ‫חברה‬ ‫של‬ ‫מכונן‬.‫כל‬‫לכתוב‬ ‫החירות‬ ‫את‬ ‫ומגבילה‬ ‫המתערבת‬ ‫חקיקה‬,‫לפרסם‬ ‫הביטוי‬ ‫חופש‬ ‫בערכי‬ ‫פגיעה‬ ‫מהווה‬ ‫רעיונות‬ ‫ולהפיץ‬.‫להציב‬ ‫המבקשים‬ ‫השונים‬ ‫החוק‬ ‫הצעות‬ ‫סעיפי‬ ‫והמו‬ ‫הסופרים‬ ‫של‬ ‫החופשית‬ ‫ההתקשרות‬ ‫בפני‬ ‫גבולות‬"‫זה‬ ‫בעיקרון‬ ‫פוגעים‬ ‫לים‬. ‫כך‬ ‫על‬ ‫יתר‬,‫המוצעת‬ ‫כזו‬ ‫חקיקה‬,‫המוגן‬ ‫העיסוק‬ ‫בחופש‬ ‫גם‬ ‫פוגעת‬‫בישראל‬ ‫היסוד‬ ‫בחוקי‬.‫הנ‬‫י‬‫סיון‬ ‫ולהיפך‬ ‫חנויות‬ ‫ברשתות‬ ‫מאחזקה‬ ‫לאור‬ ‫בהוצאה‬ ‫העוסקים‬ ‫את‬ ‫להגביל‬,‫חופש‬ ‫של‬ ‫ההגבלה‬ ‫גם‬ ‫כמו‬ ‫והמו‬ ‫היוצרים‬ ‫בין‬ ‫ההתקשרות‬ ‫ותנאי‬"‫לים‬,‫והלקוחות‬ ‫והמוכרים‬,‫זכותו‬ ‫עם‬ ‫אחד‬ ‫בקנה‬ ‫עולה‬ ‫אינה‬ ‫עיסוק‬ ‫בכל‬ ‫לעסוק‬ ‫אדם‬ ‫של‬,‫יד‬ ‫משלח‬ ‫או‬ ‫מקצוע‬.14 14 ‫העיסוק‬ ‫חופש‬ ‫יסוד‬ ‫חוק‬,3‫במארס‬1992,http://www.knesset.gov.il/laws/special/heb/yesod1.pdf
 10. 10. ‫טבלא‬3:‫ה‬‫כותרים‬ ‫מספרי‬ ‫בין‬ ‫בינלאומית‬ ‫שוואה‬,‫חנויות‬ ‫מספרי‬,‫המע‬ ‫גובה‬"‫מדדי‬ ‫מול‬ ‫מ‬ ‫אוכלוסיה‬‫בשנת‬2009 ‫מדינה‬ ‫מספר‬ ‫כותרים‬ ‫חדשים‬ ‫בשנה‬ ‫מספר‬ ‫חנויות‬ ‫הספרים‬ ‫מספר‬ ‫תושבים‬ ‫חנות‬ ‫לכל‬ ‫ספרים‬ ‫מע‬"‫על‬ ‫מ‬ ‫ספרים‬ ‫מע‬"‫מ‬ ‫נהוג‬ ‫במדינה‬ ‫אוכ‬' )‫מלי‬‫ו‬‫ו‬( ‫שוק‬ ‫מודל‬ )‫חוק‬, ‫הסכמי‬ ‫סחר‬, ‫חופשי‬( ‫מספר‬ ‫כותרים‬ ‫ל‬-1000 ‫תושבים‬ ‫הערות‬ ‫ישראל‬7,41464011,71916%16%7.5‫חופשי‬0.99 ‫להכנסת‬ ‫חוק‬ ‫הצעות‬ RPM‫בשנת‬2009‫ו‬- 2010.‫כותרים‬ ‫בחישוב‬ ‫מדווחים‬ ‫לא‬‫כותרים‬ ‫מספר‬ ‫ל‬-1000‫איש‬:1.14 ‫צרפת‬60,3761,60040,0635.5%19.6%64.1‫חוק‬0.94 ‫גרמניה‬95,0007,39411,1447.0%19%82.4‫חוק‬1.15 ‫ספרד‬70,0002,30017,6094.0%16%40.5‫חוק‬1.73 ‫איטליה‬60,0005,00011,6204.0%20%58.1‫חוק‬1.03 ‫הולנד‬40,0001,57210,5606.0%19%16.6‫חוק‬2.41 ‫אנגליה‬200,0003,10019,6450.0%15%60.9‫חופשי‬3.28 ‫דנמרק‬45012,22225.0%25%5.5 ‫הסכמי‬ ‫מסח‬‫ר‬ 2.4 ‫נתוני‬ 2003 ‫הונגריה‬75013,2005.0%20%9.9 ‫הסכמי‬ ‫מסחר‬ ‫לוקס‬‫מ‬‫ב‬'3.0%9%0.1‫חופשי‬ 1.8 ‫נתוני‬ 2003 ‫נורווגיה‬6007,6670.0%24%4.6 ‫הסכמי‬ ‫מסחר‬ 1.6 ‫נתוני‬ 2003 ‫סלובניה‬8.5%20%2‫חופשי‬ 2.1 ‫נתוני‬ 1998 ‫אוסטרי‬'10.0%20%8.2‫חו‬‫ק‬ ‫יוון‬3,1203,4294.5%19%10.7 ‫הסכמי‬ ‫מסחר‬ RPM ‫מאז‬1997 ‫שבדיה‬50018,0006.0%25%9‫חופשי‬ 1.6 ‫נתוני‬ 2003 ‫לספרות‬ ‫ממשלתי‬ ‫סבסוד‬ ‫פורטוגל‬30035,3335.0%20%10.6‫חוק‬ 0.8 ‫נתוני‬ 2003 ‫בשנת‬ ‫אומץ‬ ‫חוק‬1996 ‫בלגיה‬ ‫כ‬- 20,000 6.0%21%7.3‫חופשי‬ ‫ב‬ ‫חופשי‬ ‫שוק‬‫למרות‬ ‫פועל‬ ‫סחר‬ ‫הסכמי‬ ‫קפריסין‬5.0%15%1.09 ‫פולין‬2,62014,5420.0%22%38.1‫חופשי‬ ‫פינלנד‬30017,3338.0%22%5.2‫חופשי‬ 2.5 ‫נתוני‬ 1998 ‫בשנת‬ ‫בוטל‬ ‫החוק‬1971 ‫לטביה‬21.0%21%2.2 ‫ליטא‬9.0%19%3.6 ‫שווצריה‬2.4%7.6%7.6 ‫אסטוניה‬10013,0005%-0%18%1.3‫חופשי‬ ‫מע‬"‫מ‬0%‫ספרי‬ ‫עבור‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫מאושרים‬ ‫לימוד‬ ‫החינוך‬ ‫משרד‬ Sources: Tom Tivnan, “Discount dash,” The Bookseller, February 2009, http://www.booksellers.org.uk/industry/display_report.asp?id=4677; European Bookseller Federation, “The Book Trade in Europe,” January 2009, http://www.ebf- eu.org/documents/The%20Book%20Trade%20in%20Europe%20-%20January%202009.pdf; Doris Stockmann, Free or Fixed prices on books – Patterns of book pricing in Europe (2004), http://www.javnost- thepublic.org/media/datoteke/stockmann-4-2004-4.pdf
 11. 11. ‫מסקנות‬‫והמלצות‬ ‫נהנה‬ ‫בישראל‬ ‫הספרים‬ ‫שוק‬‫האחרונות‬ ‫בשנים‬‫תקדים‬ ‫חסרת‬ ‫מצמיחה‬‫ב‬‫המסחר‬ ‫שטחי‬ ‫היקף‬, ‫החנויות‬ ‫זמינות‬,‫נוחים‬ ‫ומחירים‬ ‫הכותרים‬ ‫ומגוון‬ ‫כמות‬.‫זאת‬ ‫עם‬ ‫יחד‬,‫ל‬ ‫ובניגוד‬‫הרווחת‬ ‫דעה‬‫כי‬ ‫מוביל‬ ‫ישראל‬‫ה‬‫בהיקף‬‫ו‬‫ב‬‫חדשים‬ ‫ספרים‬ ‫הוצאות‬ ‫מגוון‬,‫מובילה‬ ‫אינה‬ ‫ישראל‬‫כמו‬ ‫מדינות‬ ‫מול‬ ‫איסלנד‬,‫פינלנד‬,‫דנמרק‬,‫ואנגליה‬ ‫סלובניה‬.‫להעדי‬ ‫ראוי‬‫ף‬‫שלהן‬ ‫המודל‬ ‫את‬‫פני‬ ‫על‬‫ה‬‫הנהוג‬ ‫מודל‬ ‫אינו‬ ‫הספרים‬ ‫שוק‬ ‫בהן‬ ‫במדינות‬‫ו‬ ‫חופשי‬‫מפותח‬. ‫ל‬ ‫המוצעים‬ ‫החוקים‬"‫והסופרים‬ ‫הספרות‬ ‫הגנת‬"‫ליצירת‬ ‫ניסיון‬ ‫הינם‬"‫קרטל‬‫מחירים‬"‫חוקי‬ ‫ל‬ ‫המנוגד‬‫ספרותית‬ ‫מיצירה‬ ‫והנהנים‬ ‫היוצרים‬ ‫ישראל‬ ‫אזרחי‬ ‫של‬ ‫אינטרס‬.‫חוקים‬ ‫כי‬ ‫להניח‬ ‫סביר‬ ‫אלו‬,‫יתקבלו‬ ‫אם‬,‫ויבל‬ ‫וגיוונם‬ ‫הכותרים‬ ‫במספרי‬ ‫הגידול‬ ‫של‬ ‫לבלימה‬ ‫יובילו‬‫גם‬ ‫מו‬‫המגמה‬ ‫את‬ ‫ישראל‬ ‫אזרחי‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫הספרים‬ ‫צריכת‬ ‫הגדלת‬ ‫של‬ ‫המתפתחת‬,‫הנ‬ ‫מן‬ ‫שנלמד‬ ‫כפי‬‫י‬‫באנגליה‬ ‫סיון‬ ‫ו‬‫ב‬‫גרמניה‬. ‫הגורמים‬ ‫של‬ ‫העסקית‬ ‫ההתקשרות‬ ‫בחופש‬ ‫גם‬ ‫כמו‬ ‫הביטוי‬ ‫בחופש‬ ‫פוגעים‬ ‫המוצעים‬ ‫החוקים‬ ‫בישראל‬ ‫הספרות‬ ‫בשוק‬ ‫המעורבים‬.‫על‬ ‫הגנה‬ ‫בשם‬ ‫אלו‬ ‫יסודיים‬ ‫זכויות‬ ‫בערכי‬ ‫לפגוע‬ ‫שלא‬ ‫ראוי‬ "‫התרבות‬." ‫בחוק‬ ‫המוצע‬ ‫זה‬ ‫מעין‬ ‫חוקי‬ ‫מחירים‬ ‫קרטל‬‫יוביל‬‫התבסס‬ ‫ומניעת‬ ‫הוותיקים‬ ‫הסופרים‬ ‫להעדפת‬‫ותם‬ ‫מתחילים‬ ‫סופרים‬ ‫של‬,‫ע‬ ‫הוותיקים‬ ‫של‬ ‫צולב‬ ‫סבסוד‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫גם‬"‫הגדלת‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫וגם‬ ‫המתחילים‬ ‫ח‬ ‫בה‬ ‫הכרוך‬ ‫הסיכון‬‫ו‬‫מתחיל‬ ‫סופר‬ ‫של‬ ‫לאור‬ ‫צאה‬. ‫מו‬ ‫מאות‬ ‫יהפוך‬ ‫החוק‬"‫פוטנציאליים‬ ‫לעבריינים‬ ‫קטנים‬ ‫לים‬‫בפניהם‬ ‫קיומיים‬ ‫מכשולים‬ ‫בהצבת‬ ‫שרירותי‬ ‫באופן‬ ‫קנסות‬ ‫עליהם‬ ‫להשית‬ ‫וביכולת‬. ‫ה‬ ‫מניעת‬‫ל‬ ‫אפשרות‬"‫חיסול‬ ‫מכירות‬"‫ביזבוז‬ ‫של‬ ‫מצב‬ ‫תיצור‬ ‫מחירים‬ ‫והורדת‬‫במשאבים‬)‫הובלה‬, ‫איכסון‬,‫תצוגה‬ ‫שטח‬,‫וכו‬ ‫עודפים‬ ‫ספרים‬ ‫גריסת‬'(‫והשיווק‬ ‫הייצור‬ ‫תהליך‬ ‫כל‬ ‫וייקור‬.‫רף‬ ‫יווצר‬ ‫בכך‬ ‫חדש‬ ‫כותר‬ ‫מכל‬ ‫המודפסות‬ ‫היחידות‬ ‫כמות‬ ‫וצמצום‬ ‫חדשים‬ ‫למתחרים‬ ‫יותר‬ ‫גבוה‬ ‫כניסה‬. ‫האלקטרו‬ ‫הכותרים‬ ‫שוק‬‫ולהפוך‬ ‫מהירה‬ ‫בצמיחה‬ ‫להמשיך‬ ‫צפוי‬ ‫בעולם‬ ‫במהירות‬ ‫המתפתח‬ ‫נים‬ ‫לגורם‬‫אף‬ ‫ואולי‬ ‫רציני‬‫בעתיד‬ ‫חדשים‬ ‫כותרים‬ ‫בהוצאת‬ ‫דומיננטי‬.‫החק‬‫י‬‫בבחינת‬ ‫הינה‬ ‫המוצעת‬ ‫קה‬ ‫מהותי‬ ‫שינוי‬ ‫בפני‬ ‫העומד‬ ‫שוק‬ ‫להגביל‬ ‫ניסיון‬.‫בה‬‫חרפת‬‫הקשיים‬‫העומדים‬‫בפני‬‫המסורתי‬ ‫השוק‬, ‫צפויה‬ ‫היא‬‫האטרקטיביות‬ ‫את‬ ‫להגדיל‬‫האלקטרוניים‬ ‫הספרים‬ ‫הוצאות‬ ‫לכיוון‬ ‫מהירה‬ ‫תנועה‬ ‫של‬ ‫המסורתי‬ ‫בשוק‬ ‫הפגיעה‬ ‫את‬ ‫להגדיל‬ ‫ובכך‬.
 12. 12. ‫היא‬ ‫אירונית‬ ‫עובדה‬,‫שה‬‫החוק‬ ‫צעת‬‫אשר‬‫בעושר‬ ‫לפגיעה‬ ‫תגרום‬,‫התרבותי‬ ‫ובנגישות‬ ‫במגוון‬ ‫בישראל‬,‫בישראל‬ ‫התרבות‬ ‫בעידוד‬ ‫העוסקים‬ ‫נציגים‬ ‫של‬ ‫לתמיכה‬ ‫זכתה‬:‫התרבות‬ ‫שרת‬,‫יו‬"‫ר‬ ‫התרבות‬ ‫מועצת‬,‫י‬‫ו‬"‫החינוך‬ ‫ועדת‬ ‫ר‬‫ה‬ ‫של‬‫כנסת‬,‫ויו‬"‫ר‬"‫התרבות‬ ‫שדולת‬"‫בכנסת‬. ‫ל‬ ‫דוגמא‬‫הספרותית‬ ‫היצירה‬ ‫לעידוד‬ ‫יותר‬ ‫יעילה‬ ‫אלטרנטיבה‬‫בחו‬"‫ל‬‫היא‬‫ה‬‫הפחת‬‫ה‬‫או‬‫ה‬‫ביטול‬‫של‬ ‫המע‬"‫ספרים‬ ‫על‬ ‫מ‬,‫כ‬‫נהוג‬‫ב‬‫רוב‬‫אירופה‬ ‫ארצות‬.‫צמיחה‬ ‫מעודדת‬ ‫תמיד‬ ‫מסים‬ ‫הפחתת‬,‫ומשמש‬‫ת‬ ‫יעיל‬ ‫ככלי‬,‫החוס‬‫כת‬‫ו‬ ‫בבירוקרטיה‬‫ב‬‫פיקוחים‬.‫א‬‫ל‬ ‫רצוננו‬ ‫ם‬‫תמ‬‫וך‬‫אזרחי‬ ‫כלל‬ ‫של‬ ‫ובשגשוג‬ ‫בחירות‬ ‫ישראל‬,‫במשק‬ ‫הפעילות‬ ‫כלל‬ ‫על‬ ‫גורף‬ ‫באופן‬ ‫זה‬ ‫כלי‬ ‫ליישם‬ ‫הראוי‬ ‫מן‬.

×