Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

מצגת מפגש 9 אושר OPAR

Ähnliche Bücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen

Ähnliche Hörbücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

מצגת מפגש 9 אושר OPAR

 1. 1. ‫אובייקטיזם‬:‫של‬ ‫הפילוסופיה‬ ‫איין‬‫ראנד‬ ‫פרק‬9–‫אושר‬ HAPPINESS 1
 2. 2. ‫הבאים‬ ‫המפגשים‬ ‫פרק‬9-‫אושר‬HAPPINESS ‫פרק‬10-‫ממשלה‬GOVERNMENT ‫פרק‬11-‫קפיטליזם‬CAPITALISM ‫פרק‬12–‫אמנות‬ART 2
 3. 3. Philosophy Branches - recap Ethics Epistemology EstheticsPolitics Metaphysics 3 Chapter 1 Chapters 2-5 Chapters 6-9 Chapters 10-11 Chapter 12
 4. 4. ‫אושר‬-HAPPINESS • VIRTUE AS PRACTICAL • HAPPINESS AS THE NORMAL CONDITION OF MAN • SEX AS METAPHYSICAL 4
 5. 5. 5
 6. 6. ‫אושר‬-HAPPINESS •‫קיומי‬ ‫מונח‬ ‫הוא‬ ‫האושר‬,‫בחיים‬ ‫המוסרית‬ ‫התמורה‬ ‫את‬ ‫המתאר‬. ‫המוסרי‬ ‫הקוד‬ ‫של‬ ‫התוצאה‬.‫בחיים‬ ‫הטוב‬ ‫האדם‬ ‫של‬ ‫החוויה‬ ‫הינו‬ ‫האושר‬. ‫זאת‬ ‫תחושה‬ ‫השגת‬,‫ראנד‬ ‫כותבת‬,‫הינה‬"‫היחידה‬ ‫המוסרית‬ ‫המטרה‬" ‫חייו‬ ‫של‬. 6
 7. 7. ‫כמעשיות‬ ‫מעלות‬ •‫המונח‬"‫מעשי‬"‫תחום‬ ‫בכל‬ ‫ואמצעים‬ ‫מטרות‬ ‫בין‬ ‫להתאמה‬ ‫מתייחס‬.‫אם‬ ‫מעשי‬ ‫כלי‬ ‫הינן‬ ‫שתצפיות‬ ‫הרי‬ ‫ידע‬ ‫היא‬ ‫המטרה‬–‫לא‬ ‫תפילה‬.‫המונח‬ ‫הרצויה‬ ‫למטרה‬ ‫המובילים‬ ‫לאמצעים‬ ‫מתייחס‬. •‫שלו‬ ‫מעשיות‬ ‫בלתי‬ ‫או‬ ‫מעשיות‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫להיבחן‬ ‫ראוי‬ ‫מוסרי‬ ‫מפתח‬,‫רבים‬ ‫מעשיים‬ ‫אינם‬ ‫לנו‬ ‫המוצעים‬ ‫מאלו‬. •‫בלתי‬ ‫אמצעים‬ ‫מציעים‬ ‫שהם‬ ‫משום‬ ‫מעשיים‬ ‫אינם‬ ‫רבים‬ ‫מוסריים‬ ‫קודים‬ ‫המוסרי‬ ‫היעד‬ ‫למימוש‬ ‫אפשריים‬" ...‫העוגה‬ ‫את‬ ‫לאכול‬(‫החיים‬)‫ולהחזיק‬ ‫יחד‬ ‫גם‬ ‫בה‬."‫המהלל‬ ‫האלטרואיסטי‬ ‫האידיאל‬ ‫הוא‬ ‫לכך‬ ‫בולטת‬ ‫דוגמא‬ ‫הערכים‬ ‫לאובדן‬ ‫ומכוון‬. 7
 8. 8. ‫מעלות‬‫כמעשיות‬ •‫ההפוכה‬ ‫האמונה‬ ‫למרות‬,‫מאוד‬ ‫מושפעים‬ ‫במערב‬ ‫אנשים‬ ‫טוב‬ ‫לחיות‬ ‫ורוצים‬ ‫מאריסטו‬,‫הערכה‬ ‫מגלים‬ ‫זאת‬ ‫למרות‬ ‫אך‬ ‫לערכים‬‫אפלטוניים‬.‫בין‬ ‫ניגוד‬ ‫שיש‬ ‫הרעיון‬ ‫נובע‬ ‫גם‬ ‫מכך‬ ‫למעשי‬ ‫מוסרי‬.‫זאת‬ ‫דיכוטומיה‬ ‫דוחה‬ ‫האובייקטיביזם‬. •‫להשגת‬ ‫האמצעי‬ ‫היא‬ ‫המעלה‬ ‫האובייקטיביסטית‬ ‫בגישה‬ ‫הערך‬–‫בהגדרה‬. •‫מובטחת‬ ‫אינה‬ ‫הצלחה‬–‫מתאונות‬ ‫מושפעת‬ ‫היא‬,‫טעיות‬ ‫ידיעה‬,‫אחרים‬ ‫של‬ ‫והשפעות‬.‫המידות‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫פעולה‬ ‫אך‬ ‫הסיכונים‬ ‫לצימצום‬ ‫הכלי‬ ‫הינה‬. •‫ואי‬ ‫צדק‬ ‫מושגי‬-‫צדק‬‫לייקום‬ ‫מתייחסים‬ ‫אינם‬,‫לצורות‬ ‫או‬ ‫נמוכות‬ ‫חיים‬–‫בני‬ ‫של‬ ‫ופעולות‬ ‫לבחירות‬ ‫מתייחסים‬ ‫הם‬ ‫אדם‬. 8
 9. 9. ‫כמעשיות‬ ‫מעלות‬ •‫היא‬ ‫כיום‬ ‫הנפוצה‬ ‫המחלה‬"‫עכשביזם‬",‫מהפעולה‬ ‫ההישג‬ ‫את‬ ‫המנתקת‬ ‫במציאות‬–‫רוח‬ ‫ואורח‬ ‫התמדה‬ ‫דורשת‬ ‫וזאת‬. •‫מעשי‬ ‫והלא‬ ‫מוסרי‬ ‫הלא‬ ‫גם‬ ‫כך‬ ‫זה‬ ‫את‬ ‫זה‬ ‫משלימים‬ ‫והמעשי‬ ‫המוסרי‬ ‫כפי‬, ‫והאימפוטנטיות‬ ‫הרוע‬. •‫רעה‬ ‫למידה‬ ‫ביחס‬ ‫וגם‬ ‫למעלה‬ ‫ביחס‬ ‫גם‬,‫לאורך‬ ‫נכונה‬ ‫אותה‬ ‫לשפוט‬ ‫יש‬ ‫זמן‬( .‫למידותיהם‬ ‫הפוכות‬ ‫תוצאות‬ ‫מגלמים‬ ‫לכאורה‬ ‫וקיטיניג‬ ‫רוארק‬ ‫הוארד‬ ‫הסיפור‬ ‫באמצע‬.) •‫לעושר‬ ‫מובילות‬ ‫רעות‬ ‫מידות‬ ‫ולא‬ ‫מעלות‬,‫מדע‬,‫ובכלל‬ ‫אחר‬ ‫טוב‬ ‫ערך‬ ‫וכל‬ ‫ממין‬ ‫ההנאה‬ ‫זאת‬. •‫ואפורים‬ ‫קטנים‬ ‫אנשים‬ ‫אלא‬ ‫מאיימת‬ ‫מפלצת‬ ‫אינו‬ ‫הרוע‬.‫של‬ ‫ציטוט‬ ‫מ‬ ‫טימושנקו‬"‫החיים‬ ‫אנו‬( ."‫אייכמן‬) 9
 10. 10. ‫כמעשיות‬ ‫מעלות‬ •‫מאמץ‬ ‫להשקיע‬ ‫יש‬ ‫ערך‬ ‫ליצירת‬,‫ומחשבה‬ ‫ידע‬...‫צורך‬ ‫אין‬ ‫ערכים‬ ‫להרוס‬ ‫אלו‬ ‫בכל‬.‫להרוס‬ ‫מסוגלים‬ ‫רעים‬ ‫אנשים‬,‫לאכזב‬,‫ולרצוח‬ ‫לגנוב‬ ‫לרמות‬– ‫לבנות‬ ‫מסוגלים‬ ‫לא‬ ‫הם‬. •‫להבטיח‬ ‫יכולה‬ ‫אינה‬ ‫פילוסופיה‬ ‫שום‬ ‫ולכן‬ ‫בחירה‬ ‫של‬ ‫תוצאה‬ ‫הן‬ ‫מידות‬ ‫אותן‬. •‫הרוע‬ ‫של‬ ‫ההצלחה‬,‫הטוב‬ ‫מן‬ ‫סיוע‬ ‫של‬ ‫תוצאה‬ ‫הינה‬ ‫הצליח‬ ‫שהוא‬ ‫במידה‬ ‫הטוב‬ ‫של‬ ‫וטעויות‬ ‫מכשלים‬ ‫כתוצאה‬. •‫זאת‬ ‫כינה‬ ‫ראנד‬ ‫של‬ ‫ההיסטורי‬ ‫הזיהוי‬"‫הקורבן‬ ‫ברכת‬."‫הנושא‬ ‫הוא‬ ‫זה‬ ‫גאלט‬ ‫של‬ ‫השביתה‬ ‫של‬ ‫המוסרי‬. •‫מגושרת‬ ‫בלתי‬ ‫אחדות‬ ‫דרשה‬ ‫ראנד‬,‫ואגואיזים‬ ‫צדק‬.‫אינה‬ ‫זאת‬ ‫דרישה‬ "‫מידי‬ ‫קיצונית‬"‫בחיי‬ ‫שפוגע‬ ‫לרוע‬ ‫הדם‬ ‫לעירוי‬ ‫קץ‬ ‫שישים‬ ‫אחר‬ ‫דבר‬ ‫אין‬ ‫שכן‬ ‫ההיסטוריה‬ ‫לאורך‬ ‫האדם‬ ‫בני‬.10
 11. 11. ‫הרוע‬ 11
 12. 12. ‫כמעשיות‬ ‫מעלות‬ •‫ההיסטוריה‬ ‫לאורך‬ ‫המצב‬ ‫עם‬ ‫השלימו‬ ‫אנשים‬ ‫מדוע‬?‫קיבלו‬ ‫מדוע‬ ‫למוסרי‬ ‫מעשי‬ ‫בין‬ ‫דיכוטומיה‬?‫בין‬ ‫הדיכוטומיה‬ ‫היא‬ ‫המיידית‬ ‫התשובה‬ ‫גוף‬-‫נפש‬. •‫להמשגה‬ ‫דרך‬ ‫הן‬ ‫עקרונות‬,‫נגד‬ ‫תיאוריה‬ ‫העמדת‬ ‫דרך‬ ‫החיים‬ ‫נגד‬ ‫הנגדתם‬ ‫מעשה‬,‫בחיים‬ ‫ופגיעה‬ ‫ניגוד‬ ‫מייצרת‬. •‫מהמציאות‬ ‫במנותק‬ ‫לעקרונות‬ ‫נאמנות‬ ‫דורשים‬ ‫האינטרינזיים‬.‫למולם‬ ‫ב‬ ‫ובוחרים‬ ‫עקרונות‬ ‫על‬ ‫וויתור‬ ‫דורשים‬ ‫הסובייקטיביסטים‬"‫הולך‬ ‫הכל‬." •‫והמוסרי‬ ‫המעשי‬ ‫בין‬ ‫הרמוניה‬ ‫ראתה‬ ‫ראנד‬ ‫איין‬,‫בסיס‬ ‫על‬ ‫זאת‬ ‫ועשתה‬ ‫טרום‬-‫אתי‬;‫הקיום‬ ‫וראשוניות‬ ‫מושגים‬ ‫של‬ ‫האובייקטיבי‬ ‫הזיהוי‬.‫מוסריות‬ ‫את‬ ‫לזהות‬ ‫היכולת‬ ‫שהיא‬ ‫משום‬ ‫מעשית‬ ‫היא‬ ‫ומודעות‬ ‫מעשית‬ ‫היא‬ ‫המציאות‬. 12
 13. 13. ‫האדם‬ ‫של‬ ‫הנורמלי‬ ‫כמצב‬ ‫אושר‬ •‫תוצאה‬ ‫הינה‬ ‫הנאה‬,‫ערך‬ ‫השגת‬ ‫הוא‬ ‫לה‬ ‫הגורם‬.‫הערך‬ ‫מקור‬ ‫האנושית‬ ‫והשרידות‬ ‫הקיום‬ ‫מדרישות‬ ‫נובע‬.‫התגובה‬ ‫הינו‬ ‫העונג‬ ‫לחיים‬ ‫הנלוות‬. •‫מפעילות‬ ‫להנאה‬ ‫מובנה‬ ‫מדד‬ ‫ההנאה‬ ‫מהווה‬ ‫הפיסית‬ ‫ברמה‬ ‫וכו‬ ‫כשרעבים‬ ‫מאכילה‬ ‫שובע‬ ‫כגון‬ ‫חיים‬ ‫מקדמת‬'.‫כאב‬ ‫ולהפך‬ ‫ופגיעה‬ ‫מפציעה‬. •‫ההנאה‬ ‫של‬ ‫ההגנה‬ ‫מנגנון‬ ‫כמו‬-‫הגופני‬ ‫כאב‬,‫למודעות‬ ‫גם‬ ‫כך‬ ‫סבל‬ ‫או‬ ‫הנאה‬ ‫של‬ ‫רגש‬ ‫מצבי‬ ‫שני‬ ‫שי‬ ‫האנושית‬,‫או‬ ‫למוות‬ ‫כמדד‬ ‫חיים‬. •‫האדם‬ ‫ערכי‬ ‫מהשגת‬ ‫הנובע‬ ‫המודעות‬ ‫מצב‬ ‫הוא‬ ‫אושר‬. 13
 14. 14. ‫האדם‬ ‫של‬ ‫הנורמלי‬ ‫כמצב‬ ‫אושר‬ •‫הקיום‬ ‫דרישות‬ ‫עם‬ ‫בהרמוניה‬ ‫בהכרח‬ ‫אינם‬ ‫האדם‬ ‫ערכי‬.‫לפעול‬ ‫יכול‬ ‫האדם‬ ‫עצמית‬ ‫פגיעה‬ ‫תוך‬ ‫מכך‬ ‫הנאה‬ ‫ולהשיג‬ ‫רציונליים‬ ‫בלתי‬ ‫ערכים‬ ‫להשגת‬. (‫מפשע‬ ‫הנאה‬ ‫הפקת‬,‫סימום‬,‫בטלה‬.) •‫המוסרי‬ ‫האדם‬ ‫רק‬,‫עצמי‬ ‫לשימור‬ ‫הפועל‬,‫המעשי‬ ‫הוא‬.‫המוסרי‬,‫המעשי‬ ‫מזה‬ ‫זה‬ ‫מנותקים‬ ‫להיות‬ ‫יכולים‬ ‫אינם‬ ‫והאושר‬. •‫מנותקות‬ ‫מטרות‬ ‫להשיג‬ ‫יכול‬ ‫רציונליים‬ ‫בלתי‬ ‫בערכים‬ ‫המחזיק‬ ‫אדם‬ ‫יכול‬ ‫אינו‬ ‫הוא‬ ‫אך‬ ‫מהקשר‬"‫ערכיו‬ ‫את‬ ‫לממש‬"‫שבהם‬ ‫הסתירות‬ ‫בשל‬.‫אדם‬ ‫מיוסר‬ ‫אדם‬ ‫הוא‬ ‫רציונלי‬ ‫בלתי‬. •‫רציונלי‬ ‫בלתי‬ ‫אדם‬ ‫של‬ ‫הצלחה‬(‫מהמציאות‬ ‫בהתעלמות‬)‫איום‬ ‫היא‬.‫היא‬ ‫לחרדה‬ ‫מובילה‬. 14
 15. 15. ‫האדם‬ ‫של‬ ‫הנורמלי‬ ‫כמצב‬ ‫אושר‬ •‫אושר‬,‫ראנד‬ ‫כותבת‬,‫סתירות‬ ‫מכילה‬ ‫שאינה‬ ‫שמחה‬ ‫של‬ ‫המצב‬ ‫הינה‬–‫ללא‬ ‫אשמה‬ ‫או‬ ‫עונש‬,‫ערכיך‬ ‫עם‬ ‫מתנגש‬ ‫שאינו‬ ‫כזה‬. •‫מאהבה‬ ‫המונעים‬ ‫אלו‬ ‫בין‬ ‫הבדילה‬ ‫ראנד‬ ‫איין‬,‫מפחד‬ ‫המונעים‬ ‫לאלו‬. "‫אהבה‬"‫מהם‬ ‫ולהנות‬ ‫ערכים‬ ‫להשיג‬ ‫השאיפה‬ ‫משמעה‬ ‫זה‬ ‫בהקשר‬;"‫פחד‬" ‫ערכים‬ ‫מאי‬ ‫לחמוק‬ ‫השאיפה‬ ‫הוא‬. •‫כזה‬ ‫לבין‬ ‫בויכוח‬ ‫להצליח‬ ‫המבקש‬ ‫מסר‬ ‫עם‬ ‫פוליטיקאי‬ ‫בין‬ ‫הבדל‬ ‫יש‬ ‫להפסיד‬ ‫ולא‬ ‫לטעות‬ ‫לא‬ ‫שמתאמץ‬. •‫ממוות‬ ‫להימנעות‬ ‫ערך‬ ‫שווה‬ ‫אינו‬ ‫חיים‬ ‫להשיג‬,‫היא‬ ‫שאינטלגנציה‬ ‫כמו‬ ‫טיפשות‬ ‫העדרות‬ ‫לא‬. 15
 16. 16. ‫האדם‬ ‫של‬ ‫הנורמלי‬ ‫כמצב‬ ‫אושר‬ •‫אלא‬ ‫שרירותי‬ ‫באופן‬ ‫החיים‬ ‫קידום‬ ‫את‬ ‫להשיג‬ ‫יכול‬ ‫אינו‬ ‫שאדם‬ ‫כפי‬ ‫השכל‬ ‫באמצעות‬,‫שרירותי‬ ‫אושר‬ ‫להשיג‬ ‫יכול‬ ‫אינו‬ ‫הוא‬ ‫כך‬,‫באותה‬ ‫אלא‬ ‫שיטה‬. •‫אוטומטית‬ ‫להצלחה‬ ‫מובילה‬ ‫אינה‬ ‫שרציונליות‬ ‫למרות‬,‫מתנאי‬ ‫יותר‬ ‫היא‬ ‫לאושר‬ ‫הכרחי‬,‫מספיק‬ ‫תנאי‬ ‫גם‬ ‫היא‬.‫באופן‬ ‫אושר‬ ‫מבטיחה‬ ‫המעלה‬ ‫שכן‬ ‫ודאי‬,‫מעשיות‬ ‫מבטיחה‬ ‫שהיא‬ ‫כפי‬. •‫איין‬‫ככאב‬ ‫כזה‬ ‫אדם‬ ‫של‬ ‫הקשיים‬ ‫את‬ ‫תיארה‬ ‫ראנד‬‫המגיע‬‫לנקודה‬ ‫עד‬ ‫מסויימת‬.‫מטרה‬ ‫יש‬ ‫זאת‬ ‫לנקודה‬ ‫מתחת‬,‫שכל‬,‫עצמית‬ ‫והערכה‬. •‫המשפט‬"‫בהווה‬ ‫בו‬ ‫חי‬ ‫העתיד‬ ‫למען‬ ‫שנלחם‬ ‫מי‬"‫של‬ ‫מצבו‬ ‫את‬ ‫מבטא‬ ‫כזה‬ ‫אדם‬,‫התנאים‬ ‫את‬ ‫השיג‬ ‫הוא‬ ‫ערכיו‬ ‫את‬ ‫השיג‬ ‫טרם‬ ‫אם‬ ‫שגם‬ ‫להגשמתם‬ ‫הפילוסופיים‬ ‫המוקדמים‬. 16
 17. 17. ‫האדם‬ ‫של‬ ‫הנורמלי‬ ‫כמצב‬ ‫אושר‬ •‫בעוד‬ ‫הקשיים‬ ‫בכאבי‬ ‫תלות‬ ‫ללא‬ ‫מטאפיסית‬ ‫הנאה‬ ‫חש‬ ‫המוסרי‬ ‫האדם‬ ‫מטאפיסית‬ ‫חרדה‬ ‫חש‬ ‫מוסרי‬ ‫הלא‬ ‫האדם‬.‫ורק‬ ‫אך‬ ‫תלויה‬ ‫מטאפיסית‬ ‫הנאה‬ ‫האדם‬ ‫ופעולות‬ ‫בחירות‬ ‫על‬. •‫אושר‬ ‫מבטיחות‬ ‫לפיכך‬ ‫מידות‬,‫ערכיך‬ ‫השגת‬ ‫של‬ ‫המלא‬ ‫האושר‬ ‫את‬ ‫לא‬ ‫לו‬ ‫המוכנות‬ ‫של‬ ‫המקדימה‬ ‫התחושה‬ ‫את‬ ‫אלא‬ ‫במציאות‬. •‫ביכולת‬ ‫מלהחזיק‬ ‫חדל‬ ‫אדם‬ ‫אם‬ ‫תועלת‬ ‫חסרת‬ ‫הינה‬ ‫ערכים‬ ‫להשיג‬ ‫היכולת‬ ‫לממשם‬,‫בדיקטטורה‬ ‫נלכד‬ ‫אם‬,‫קשה‬ ‫ממחלה‬ ‫סובל‬,‫חסר‬ ‫אדם‬ ‫איבד‬ ‫וכו‬ ‫תחליף‬'.‫בעולם‬ ‫לפעולה‬ ‫אמצעי‬ ‫הוא‬ ‫המוסר‬. 17
 18. 18. ‫האדם‬ ‫של‬ ‫הנורמלי‬ ‫כמצב‬ ‫אושר‬ •‫הגישות‬ ‫משתי‬ ‫רמה‬ ‫בכל‬ ‫שונה‬ ‫האושר‬ ‫של‬ ‫האובייקטיביסטית‬ ‫הראייה‬ ‫הרווחות‬;‫רע‬ ‫או‬ ‫ירוד‬ ‫באושר‬ ‫רואה‬ ‫האינטרינזית‬ ‫הגישה‬.‫הגישה‬ ‫להדוניזם‬ ‫מובילה‬ ‫הסוביקטיביסטית‬. •‫סבל‬ ‫ומבטיחה‬ ‫אחר‬ ‫בעולם‬ ‫לחיים‬ ‫הבטחה‬ ‫מציגה‬ ‫האינטרינזית‬ ‫הגישה‬ ‫בנוכחי‬.‫שחיתות‬ ‫על‬ ‫מרמזת‬ ‫הנאה‬"‫חומרנית‬."‫רוחנית‬ ‫מעלה‬ ‫מציין‬ ‫סבל‬ ‫בניגוד‬.‫אובייקטיביסט‬ ‫של‬ ‫דעתו‬ ‫על‬ ‫יעלה‬ ‫שלא‬ ‫מצב‬. •‫הפוכה‬ ‫מבט‬ ‫כנקודת‬ ‫נראה‬ ‫הדוניזם‬,‫היא‬ ‫שההנאה‬ ‫ההנחה‬ ‫על‬ ‫מבוסס‬ ‫הוא‬ ‫לערכים‬ ‫המדד‬.‫גישה‬ ‫על‬ ‫מדובר‬ ‫תוצאה‬ ‫הוא‬ ‫האושר‬ ‫של‬ ‫שהרגש‬ ‫כיוון‬ ‫אך‬ ‫מעגלית‬.‫לעשות‬ ‫שברצונך‬ ‫מרגיש‬ ‫שאתה‬ ‫מה‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫מדובר‬ ‫לכן‬. •‫לו‬ ‫המדד‬ ‫לא‬ ‫אך‬ ‫המוסר‬ ‫של‬ ‫תוצאה‬ ‫הוא‬ ‫האושר‬.‫להיבחר‬ ‫צריכים‬ ‫ערכים‬ ‫חיצוני‬ ‫או‬ ‫פנימי‬ ‫מדד‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫לא‬–‫האדם‬ ‫של‬ ‫קיומו‬ ‫צרכי‬ ‫את‬ ‫להשיג‬ ‫מנת‬ ‫על‬. 18
 19. 19. 19
 20. 20. 20
 21. 21. ‫האדם‬ ‫של‬ ‫הנורמלי‬ ‫כמצב‬ ‫אושר‬ •‫ראנד‬ ‫של‬ ‫הגישה‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫המוסרי‬ ‫האדם‬ ‫של‬ ‫הטבעי‬ ‫מצבו‬ ‫הוא‬ ‫אושר‬. ‫טובה‬ ‫חיים‬ ‫תחושת‬(‫נדיב‬ ‫קיום‬)‫התאמה‬ ‫של‬ ‫גישה‬ ‫המייצגת‬ ‫התחושה‬ ‫היא‬ ‫במציאות‬ ‫לחיים‬.‫ראנד‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫מכונה‬ ‫זאת‬ ‫גישה‬ ‫של‬ ‫היפוכה‬"‫עויין‬ ‫ייקום‬." (‫טראגית‬ ‫חיים‬ ‫תחושת‬ ‫או‬)‫להשיג‬ ‫יכול‬ ‫אינו‬ ‫שאדם‬ ‫התפיסה‬ ‫על‬ ‫המבוססת‬ ‫ערכיו‬ ‫את‬. •‫ש‬ ‫לראייה‬ ‫קשורה‬ ‫אינה‬ ‫הנדיב‬ ‫הקיום‬ ‫ראיית‬"‫לטובה‬ ‫הכל‬"‫לייבניץ‬ ‫בשיטת‬. •‫המבוססת‬ ‫במציאות‬ ‫הכרה‬ ‫של‬ ‫שיא‬ ‫שהוא‬ ‫משום‬ ‫נדיר‬ ‫הוא‬ ‫אושר‬‫מטרה‬, ‫מוסר‬,‫פילוסופי‬ ‫וזיהוי‬–‫נס‬ ‫אינה‬ ‫היא‬. 21
 22. 22. ‫כמטפיסי‬ ‫מין‬ •‫שואף‬ ‫גם‬ ‫אלא‬ ‫נדיב‬ ‫והקיום‬ ‫טוב‬ ‫הוא‬ ‫כי‬ ‫בידיעה‬ ‫מסתפק‬ ‫אינו‬ ‫רציונלי‬ ‫אדם‬ ‫זאת‬ ‫לחוות‬. •‫האדם‬ ‫קיום‬ ‫של‬ ‫חגיגה‬ ‫הוא‬ ‫ראנד‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫המין‬,‫האדם‬ ‫של‬ ‫היכולת‬ ‫של‬ ‫חגיגה‬ ‫אותם‬ ‫רוכש‬ ‫הוא‬ ‫בו‬ ‫העולם‬ ‫ושל‬ ‫ערכים‬ ‫לרכוש‬. •‫יחודית‬ ‫מפרספקטיבה‬ ‫אושר‬ ‫תחושת‬ ‫של‬ ‫סוג‬ ‫הוא‬ ‫לפיכך‬ ‫המין‬,‫של‬ ‫משילוב‬ ‫נדיב‬ ‫לייקום‬ ‫וקשר‬ ‫עצמית‬ ‫הערכה‬. •‫המגלם‬ ‫ולשותף‬ ‫להם‬ ‫ואהבה‬ ‫מוסר‬ ‫ערכי‬ ‫של‬ ‫סיכום‬ ‫היא‬ ‫המינית‬ ‫התחושה‬ ‫אותם‬. •‫המרכזית‬ ‫לשאלה‬ ‫התשובה‬ ‫הוא‬ ‫המין‬–‫לחיות‬ ‫יכול‬ ‫אני‬ ‫האם‬?‫מהווה‬ ‫המין‬ ‫חיובית‬ ‫ותשובה‬ ‫תחושתי‬ ‫מענה‬. •‫צורך‬ ‫המשרתת‬ ‫פיסית‬ ‫פעולה‬ ‫הוא‬ ‫המין‬‫רוחני‬.‫של‬ ‫אינטגרציה‬ ‫מייצג‬ ‫הוא‬ ‫ונפש‬ ‫גוף‬.‫לחוד‬ ‫גוף‬ ‫לא‬(‫הדוניסטי‬)‫לחוד‬ ‫רוח‬ ‫ולא‬(‫אפלטוני‬.) 22
 23. 23. ‫כמטפיסי‬ ‫מין‬ •‫מכל‬ ‫ניכרת‬ ‫שלו‬ ‫הערך‬ ‫ושיפוטי‬ ‫ערכיו‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫נשלטים‬ ‫אדם‬ ‫של‬ ‫המין‬ ‫חיי‬ ‫שלהם‬ ‫היבט‬. •‫לכולם‬ ‫נמשך‬ ‫אינו‬ ‫איש‬,‫העדפות‬ ‫יש‬ ‫אדם‬ ‫לכל‬.‫זוג‬ ‫לבני‬ ‫נמשך‬ ‫רציונלי‬ ‫אדם‬ ‫שלו‬ ‫המוסר‬ ‫ערכי‬ ‫את‬ ‫עימו‬ ‫החולקים‬,‫העצמית‬ ‫הערכתו‬,‫העולם‬ ‫וראיית‬ ‫שלו‬. •‫לדומיניק‬ ‫רוארק‬ ‫בין‬ ‫למשיכה‬ ‫הסיבה‬ ‫זאת‬,‫דאגני‬ ‫ובין‬‫לגאלט‬. •‫מתאהב‬ ‫זוג‬ ‫כאשר‬–‫וההקשר‬ ‫רומנטית‬ ‫מבחינה‬ ‫חופשיים‬ ‫שהם‬ ‫בהנחה‬ ‫הולם‬-‫כלפי‬ ‫זה‬ ‫להרגשתם‬ ‫ראוי‬ ‫ביטוי‬ ‫ומהווה‬ ‫הכרחי‬ ‫הוא‬ ‫מין‬ ‫יחסי‬ ‫קיום‬ ‫זה‬" .‫אפלטונית‬ ‫אהבה‬"‫רוע‬ ‫תהיה‬ ‫כאלו‬ ‫בתנאים‬. •‫מחשבה‬ ‫כלפי‬ ‫מהווה‬ ‫שפעולה‬ ‫מה‬ ‫הוא‬ ‫לאהבה‬ ‫מין‬,‫וגוף‬ ‫להערכה‬ ‫בעלות‬ ‫לנפש‬. 23
 24. 24. AYN RAND on LOVE 24
 25. 25. ‫כמטפיסי‬ ‫מין‬ •‫בעיקרו‬ ‫פסיכולוגי‬ ‫נושא‬ ‫הוא‬ ‫המין‬ ‫נושא‬,‫לה‬ ‫יש‬ ‫מה‬ ‫ראנד‬ ‫את‬ ‫שאל‬ ‫וכפיקוף‬ ‫ענתה‬ ‫היא‬ ‫ספציפית‬ ‫פילוסופית‬ ‫מבחינה‬ ‫מין‬ ‫על‬ ‫לומר‬" :‫אומרת‬ ‫הפילוסופיה‬ ‫טוב‬ ‫הוא‬ ‫שמין‬." •‫אחרת‬ ‫למטרה‬ ‫כלי‬ ‫בהכרח‬ ‫אינו‬ ‫המין‬,‫התרבות‬ ‫כמו‬.‫כשלעצמו‬ ‫טוב‬ ‫הוא‬ ‫רב‬ ‫לכבוד‬ ‫ראוי‬ ‫הוא‬ ‫וככזה‬. •‫אובייקטיבי‬ ‫באופן‬ ‫אליו‬ ‫לגשת‬ ‫משמעו‬ ‫מין‬ ‫לכבד‬. 25
 26. 26. ‫כמטפיסי‬ ‫מין‬ •‫עליהם‬ ‫ולהגן‬ ‫לזהות‬ ‫יכול‬ ‫שאתה‬ ‫ערכים‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫למין‬ ‫זוג‬ ‫בן‬ ‫לבחור‬. •‫הנאותך‬ ‫עוד‬ ‫וכל‬ ‫משותפת‬ ‫בהסכמה‬ ‫הדברים‬ ‫עוד‬ ‫כל‬ ‫שתרצו‬ ‫מה‬ ‫עשו‬ ‫מציאות‬ ‫מבוססות‬. •‫ורמייה‬ ‫פנים‬ ‫והעמדת‬ ‫סלקטיביים‬ ‫ובלתי‬ ‫מזדמנים‬ ‫יחסים‬ ‫פוסל‬ ‫זה‬. (‫הניאוף‬,‫האנוס‬,‫וכו‬ ‫הסאדיזם‬ ‫המרמה‬') •(‫פנטזיות‬,‫עניין‬ ‫הן‬ ‫למציאות‬ ‫פנטזיה‬ ‫בין‬ ‫הבידול‬ ‫את‬ ‫מעלימות‬ ‫אינן‬ ‫עוד‬ ‫כל‬ ‫אחר‬.) •‫להיות‬ ‫צריך‬ ‫במין‬ ‫המנחה‬ ‫העיקרון‬:‫ולחיים‬ ‫לשכלכם‬ ‫כביטוי‬ ‫מין‬ ‫העריכו‬ ‫המלאים‬,‫שלהם‬ ‫הרחב‬ ‫המוסרי‬ ‫במובן‬. •‫כיום‬ ‫הרווחות‬ ‫לפילוסופיות‬ ‫מנוגדת‬ ‫זאת‬ ‫גישה‬. 26
 27. 27. ‫כמטפיסי‬ ‫מין‬ •‫גורף‬ ‫באופן‬ ‫המין‬ ‫את‬ ‫מגנה‬ ‫אינטרינזיות‬.‫שתי‬ ‫בין‬ ‫כקשר‬ ‫אהבה‬ ‫בהציגה‬ ‫גופני‬ ‫במגע‬ ‫לטמא‬ ‫שאין‬ ‫נשמות‬.‫מוגדרת‬ ‫הגופניות‬"‫חייתית‬"‫ו‬"‫חומרית‬" ‫בהכרח‬ ‫רק‬ ‫להצדיקה‬ ‫וניתן‬(‫ילדים‬.)‫האמיתי‬ ‫האידיאלי‬ ‫האדם‬ ‫ולכן‬(‫כמרים‬ ‫ונזירות‬)‫הינזרות‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫מוסרי‬ ‫טוהר‬ ‫על‬ ‫לשמור‬ ‫יצליחו‬. •‫מוסרית‬ ‫הנחותים‬ ‫היצורים‬ ‫לגבי‬,‫האדם‬ ‫בני‬ ‫שאר‬,‫מגבלות‬ ‫מוטלות‬ ‫עליהם‬ ‫לנישואים‬ ‫מחוץ‬ ‫מין‬ ‫איסור‬ ‫כמו‬,‫גירושין‬ ‫איסור‬,‫אוננות‬ ‫על‬ ‫איסור‬,‫תנוחות‬ ‫מסויימות‬,‫וכו‬ ‫מניעה‬ ‫אמצעי‬'. •‫האנושי‬ ‫המין‬ ‫על‬ ‫מלחמה‬ ‫הכרזת‬ ‫הם‬ ‫אלו‬ ‫איסורים‬–‫ההכרזה‬‫הנאה‬ ‫כי‬ ‫חטא‬ ‫הינה‬. 27
 28. 28. )2013(Philomena 28
 29. 29. ‫ב‬ ‫קיטינג‬ ‫פיטר‬"‫המתגבר‬ ‫כמעיין‬:" 29
 30. 30. ‫כמטפיסי‬ ‫מין‬ •‫ראנד‬ ‫אמרה‬ ‫כך‬ ‫על‬:"‫המנותקת‬ ‫האהבה‬ ‫של‬ ‫הטוהר‬ ‫את‬ ‫המהלל‬ ‫אדם‬ ‫רק‬ ‫גופנית‬ ‫ממשיכה‬,‫מאהבה‬ ‫מנותקת‬ ‫תאווה‬ ‫של‬ ‫לשפל‬ ‫לרדת‬ ‫מסוגל‬." •‫מנגד‬ ‫הסובייקטיבית‬ ‫הגישה‬,‫המנותקת‬ ‫בלבד‬ ‫חושית‬ ‫חוויה‬ ‫במין‬ ‫רואה‬ ‫אינטלקטואלית‬ ‫מסיבה‬,‫בה‬ ‫להתפלש‬ ‫לאדם‬ ‫וממליצה‬. •‫אלו‬ ‫גישות‬ ‫שתי‬ ‫של‬ ‫הבסיסית‬ ‫הזהות‬‫לחומר‬ ‫במין‬ ‫העיסוק‬ ‫את‬ ‫מנתבת‬: ‫כימיה‬,‫הורמונים‬,‫מוסברים‬ ‫בלתי‬ ‫גורמים‬"(‫עיוורת‬ ‫אהבה‬"‫או‬"‫שיקויים‬.)" ‫מאמציהם‬ ‫על‬ ‫בעיקר‬ ‫מלמדת‬ ‫אלו‬ ‫מכל‬ ‫הגישות‬ ‫שתי‬ ‫בעלי‬ ‫של‬ ‫ההתלהבות‬ ‫לכך‬ ‫אישור‬ ‫לקבל‬‫אימפוטנטי‬ ‫האדם‬ ‫ששכל‬. •‫לנסות‬ ‫לכלי‬ ‫המין‬ ‫את‬ ‫הופכים‬ ‫הקיום‬ ‫את‬ ‫לחגוג‬ ‫סיבה‬ ‫רואים‬ ‫שאינם‬ ‫רבים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫וגאווה‬ ‫עצמית‬ ‫בהערכה‬ ‫לזכות‬"‫כיבושים‬"‫או‬ ‫הזוג‬ ‫בן‬ ‫על‬ ‫ושליטה‬ ‫ל‬ ‫הפיכתו‬"‫הצלחה‬ ‫הצגת‬." 30
 31. 31. ‫כמטפיסי‬ ‫מין‬ •‫לזיוף‬ ‫לנושא‬ ‫הופך‬ ‫והמין‬ ‫זאת‬ ‫לעשות‬ ‫ניתן‬ ‫לא‬.‫אישור‬ ‫של‬ ‫לעונג‬ ‫לא‬ ‫היסוד‬ ‫הנחת‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫הנשלט‬ ‫חרדה‬ ‫לגורם‬ ‫אלא‬ ‫הקיום‬ ‫של‬ ‫הנדיבות‬ ‫העויינת‬. •‫ובחירה‬ ‫עצמאי‬ ‫מעמד‬ ‫מהם‬ ‫אחד‬ ‫שלכל‬ ‫זוג‬ ‫בני‬ ‫דורש‬ ‫לכך‬ ‫בניגוד‬ ‫ראוי‬ ‫מין‬ ‫מוסרית‬. •‫מעשיות‬,‫החיים‬ ‫וחגיגת‬ ‫אושר‬–‫אפקטים‬ ‫הם‬ ‫אלו‬ ‫כל‬,‫סיבה‬ ‫המניחים‬ ‫הכרחית‬.‫פילוסופית‬ ‫הנחייה‬ ‫דורש‬ ‫יציב‬ ‫באופן‬ ‫מהם‬ ‫אחד‬ ‫כל‬ ‫להשיג‬. 31
 32. 32. ‫כמטפיסי‬ ‫מין‬ •‫במטפיסיקה‬‫הקיימת‬ ‫וכיחידה‬ ‫כאמיתית‬ ‫המציאות‬ ‫את‬ ‫לראות‬ ‫האדם‬ ‫על‬– ‫בעולם‬ ‫לפעול‬ ‫ביכולתו‬ ‫יפגע‬ ‫אחרת‬. •‫באפיסטמולוגיה‬‫בטחונו‬ ‫את‬ ‫יאבד‬ ‫אחרת‬ ‫כתקף‬ ‫השכל‬ ‫את‬ ‫לזהות‬ ‫עליו‬ ‫לדעת‬ ‫ויכולתו‬. •‫באתיקה‬‫אדם‬ ‫לחיי‬ ‫המותאמים‬ ‫בערכים‬ ‫להחזיק‬ ‫עליו‬–‫יוכל‬ ‫לא‬ ‫אחרת‬ ‫מעשיים‬ ‫הם‬ ‫ערכים‬ ‫כי‬ ‫להכיר‬. •‫כלשהו‬ ‫רגשי‬ ‫סיכום‬ ‫יש‬ ‫פילוסופית‬ ‫שיטה‬ ‫לכל‬.‫יכולה‬ ‫זאת‬ ‫רגשית‬ ‫גישה‬ ‫למציאות‬ ‫יחסה‬ ‫את‬ ‫המגלה‬ ‫לקמוס‬ ‫כמבחן‬ ‫לסייע‬. 32
 33. 33. ‫כמטפיסי‬ ‫מין‬ •‫בהגות‬ ‫זאת‬ ‫לראות‬ ‫יכולים‬ ‫אנו‬ ‫האדם‬ ‫של‬ ‫מצבו‬ ‫את‬ ‫הרואה‬ ‫ההיסטורית‬ ‫רדופה‬ ‫כחיה‬,‫מוכה‬,‫סף‬ ‫על‬ ‫מאויימת‬ ‫והכחדה‬ ‫הרס‬,‫היום‬ ‫עד‬ ‫השלטת‬ ‫גישה‬ ‫במציאות‬ ‫ההפוכות‬ ‫העדויות‬ ‫כל‬ ‫למרות‬. •‫מנגד‬ ‫ניצבת‬ ‫האריסטוטלית‬ ‫הגישה‬ ‫ה‬"‫אידומינאה‬"‫הטובה‬ ‫התכונה‬ ‫היא‬ ‫לפיו‬ ‫האנושיות‬ ‫מימוש‬ ‫את‬ ‫המהווה‬ ‫האדם‬ ‫של‬ ‫הטבעי‬ ‫למצבו‬ ‫ביטוי‬ ‫ומהווה‬, ‫האדמה‬ ‫פני‬ ‫על‬ ‫בעושר‬. •‫מבוטא‬ ‫ראנד‬ ‫איין‬ ‫של‬ ‫הלקמוס‬ ‫מבחן‬ ‫וצועדים‬ ‫באושר‬ ‫המלאים‬ ‫בגיבוריה‬ ‫שמש‬ ‫מואר‬ ‫בעולם‬.33
 34. 34. ‫להרחבה‬ 34
 35. 35. 35

×