Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

גיוס חירות 3 במאי 2014

226 Aufrufe

Veröffentlicht am

התיחסות לסוגיית גיוס החובה ומודל הגיוס לצה"ל מנקודת ראות של הכרה בזכויות הפרט לחייו ורכושו

Veröffentlicht in: Bildung
  • Als Erste(r) kommentieren

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

גיוס חירות 3 במאי 2014

  1. 1. 1 ‫גיוס‬ ‫מודל‬ ‫לקראת‬‫ה‬‫מבוסס‬‫על‬‫החירות‬ ‫עיקרון‬ "‫לצה"ל‬ ‫הגיוס‬ ‫"מודל‬ ‫בנושא‬ ‫העגול‬ ‫השולחן‬ ‫דיון‬ ‫לסיכום‬ ‫תוספת‬ ‫ארד‬ ‫בועז‬,,‫אפריל‬4102 ‫ב‬ ‫הקמתה‬ ‫בעת‬ ,‫ישראל‬ ‫מדינת‬-02‫במאי‬0421‫הי‬ ,‫י‬‫בכ‬ ‫מאוכלסת‬ ‫תה‬-656‫להגשמת‬ ‫ומגוייסת‬ ‫תושבים‬ ‫אלף‬ ‫רכוש‬ ‫על‬ ‫ויתור‬ ‫תוך‬ ‫ההגשמה‬ ‫פסגת‬ ‫הקיבוצית‬ ‫בתנועה‬ ‫שראתה‬ ‫סוציאליסטית‬ ‫הנהגה‬ ‫תחת‬ ,‫הציוני‬ ‫הרעיון‬ ‫המדינה‬ ‫הקמת‬ ‫לאחר‬ ‫כשבועיים‬ .‫הקולקטיביסטי‬ ‫הרעיון‬ ‫ומימוש‬ ‫פרטי‬‫(ב‬-46‫במאי‬0421)‫חוק‬ ‫גם‬ ‫נחתם‬ ‫החובה‬ ‫גיוס‬ ‫על‬ ‫המבוסס‬ ‫צה"ל‬ ‫הקמת‬.‫כ‬‫עבור‬65‫שנים‬‫אוכלוסיי‬‫ישראל‬ ‫ת‬‫פי‬ ‫גדלה‬04‫מונה‬ ‫והיא‬‫כיום‬‫כמעט‬1 .‫תושבים‬ ‫מיליון‬‫אלה‬ ‫שנים‬ ‫במהלך‬‫לשוק‬ ‫יותר‬ ‫פתוחות‬ ‫גישות‬ ‫והתפתחו‬ ‫האינדבידואליסטי‬ ‫הרעיון‬ ‫התחזק‬ ‫גלובלית‬ ‫ולפתיחות‬ ‫הפרט‬ ‫לחירות‬ ,‫החופשי‬‫זאת‬ ,‫ש‬ ‫לאחר‬,‫מפעלים‬‫סוציאליסטיים‬ ‫וארגונים‬ ‫מוסדות‬ ‫קולקטיביסטיים‬,‫רבים‬‫ובהם‬‫הקיבוצית‬ ‫התנועה‬‫ו‬,‫ההסתדרות‬ ‫של‬ ‫הפנסיה‬ ‫קרנות‬‫החובות‬ ‫בור‬ ‫לתוך‬ ‫קרסו‬ ‫הי‬ ‫שעלותו‬ ‫האידיאל‬ ‫תחזוקת‬ ‫למען‬ ‫שיצרו‬‫י‬.‫מנשוא‬ ‫כבדה‬ ‫תה‬‫המציאות‬ ‫כורח‬ ‫השינוי‬ ‫היה‬ ‫רבות‬ ‫פעמים‬ ‫אין‬ ‫ובבחינת‬-‫ברירה‬.,‫ואולם‬,‫החופשי‬ ‫השוק‬ ‫שביסוד‬ ‫העקרונות‬‫התקבלו‬ ‫לא‬ ‫הפרט‬ ‫וחירות‬ ‫האינדיבידואליזם‬ ‫המדינה‬ ‫מוסדות‬ ‫בין‬ ‫הפער‬ ‫את‬ ‫ומרחיבה‬ ‫ההולכת‬ ‫קשה‬ ‫בהתנגדות‬ ‫להיתקל‬ ‫וממשיכים‬ ‫מלא‬ ‫באופן‬‫ו‬‫זרועותיה‬ ‫לבין‬‫המדינה‬ ‫אזרחי‬ ‫של‬ ‫וגדלים‬ ‫הולכים‬ ‫חלקים‬ ‫של‬ ‫שאיפותיהם‬,‫הגיוס‬ ‫הוא‬ ‫ביותר‬ ‫הבולט‬ ‫המקרה‬ ‫כאשר‬ ‫הפ‬ ‫בחירות‬ ‫אתמקד‬ ‫זה‬ ‫קצר‬ ‫במאמר‬ .‫לצבא‬ ‫הכפוי‬‫הי‬ ‫כנקודת‬ ‫רט‬‫י‬‫המרכזית‬ ‫חוס‬‫ש‬‫ל‬‫ה‬‫הישראלית‬ ‫חברה‬ ,‫כלכליים‬ ‫היבטים‬ ‫על‬ ‫כאן‬ ‫אתעכב‬ ‫לא‬ .‫אליו‬ ‫הגיוס‬ ‫מודל‬ ‫של‬ ‫ההתאמה‬ ‫וחשיבות‬‫ו‬ ‫ביטחוניים‬‫אחרים‬‫שלהם‬ .‫רבים‬ ‫דיונים‬ ‫ויוקדשו‬ ‫הוקדשו‬ ‫מוסדות‬ ‫לבין‬ ‫אישית‬ ‫חירות‬ ‫מבוססת‬ ‫אינדיבידואליסטית‬ ‫תרבות‬ ‫של‬ ‫הדרישות‬ ‫בין‬ ‫וגדל‬ ‫ההולך‬ ‫לפער‬ ‫הביטויים‬ ‫ה‬‫ו‬ ,‫במיוחד‬ ‫הצבאי‬ ‫והשירות‬ ‫בכלל‬ ‫מדינה‬‫ה‬‫ועקרונות‬ "‫הזכויות‬ ‫ל"שיח‬ ‫לצה"ל‬ ‫הגיוס‬ ‫מודל‬ ‫את‬ ‫להתאים‬ ‫צורך‬ ,‫החירות‬‫תוארו‬‫בדו"חות‬‫ו‬‫עדות‬‫שונות‬‫ש‬‫כלהלן‬ ‫הצבאי‬ ‫השירות‬ ‫מודל‬ ‫את‬ ‫בחנו‬:1 ‫שפר‬ ‫ועדת‬‫נוסף‬ ‫"ערעור‬ :‫כי‬ ‫ציינה‬(‫בחברה‬ ‫האנוש‬ ‫משאבי‬ ‫בניהול‬ ‫צה"ל‬ ‫של‬ ‫הבלעדיות‬ ‫על‬),‫הזכויות‬ ‫משיח‬ ‫מגיע‬ ."‫מצפונו‬ ‫לפי‬ ‫לפעול‬ ‫הפרט‬ ‫של‬ ‫זכותו‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫הצבא‬ ‫של‬ ‫הזה‬ ‫המונופול‬ ‫נגד‬ ‫לטעון‬ ‫הוא‬ ‫גם‬ ‫עלול‬ ‫אשר‬ ‫בסט‬ ‫בן‬ ‫ועדת‬‫חיצוניים‬ ‫"יתרונות‬ :‫יש‬ ‫כי‬ ‫זיהתה‬ ,‫מס‬ ‫של‬ ‫כסוג‬ ‫חובה‬ ‫בצבא‬ ‫השימוש‬ ‫עיקרון‬ ‫את‬ ‫קיבלה‬ ‫אשר‬ ‫שאינ‬ ‫ולחירותם‬ ‫הצעירים‬ ‫ברווחת‬ ‫הגלומים‬‫ם‬‫ניתנ‬‫ים‬."‫לכימות‬2 ‫מי‬ '‫פרופ‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שנסקר‬ ‫כפי‬-‫העגול‬ ‫השולחן‬ ‫במפגש‬ ‫טל‬,‫החופשי‬ ‫בעולם‬ ‫ונעלמת‬ ‫הולכת‬ ‫חובה‬ ‫גיוס‬ ‫של‬ ‫המגמה‬ ‫חזקה‬ ‫במגמה‬ ‫חוזים‬ ‫ואנו‬‫ב‬-21‫האחרונות‬ ‫השנים‬‫מתנדבים‬ ‫לצבא‬ ‫חובה‬ ‫מגיוס‬ ‫לעבור‬ ‫החופשי‬ ‫העולם‬ ‫במדינות‬ .‫שונות‬ ‫בגרסאות‬ ‫כוחות‬ ‫חוברים‬ ‫בישראל‬‫ה‬‫חוצי‬‫ם‬‫מגזרים‬‫שונים‬‫להוב‬‫לת‬‫שינוי‬‫בעניין‬‫ביוני‬ .4102‫חוק‬ ‫הצעת‬ ‫בכנסת‬ ‫הוגשה‬ ‫פייגלין‬ ‫חה"כ‬ ‫ובתמיכת‬ ‫אייכלר‬ ‫חה"כ‬ ‫(ע"י‬ ‫החובה‬ ‫גיוס‬ ‫לביטול‬3 :‫נכתב‬ ‫שבה‬ ) 1 ‫צ‬ ,‫ארד‬ ‫בועז‬‫ב‬‫לישראל‬ ‫מקצועי‬ ‫א‬,,‫שווקים‬ ‫לחקר‬ ‫ירושלים‬ ‫מכון‬0202,israel.org/pdf/PParmy-http://www.jims. 2 ,‫בצה"ל‬ ‫החובה‬ ‫שירות‬ ‫קיצור‬ ‫סוגיית‬ ‫לבחינת‬ ‫הועדה‬ ‫דו"ח‬6002.‫עמ‬ ,9,http://www.mod.gov.il/pages/general/dochVaada.pdf
  2. 2. 2 ‫"לאחר‬62‫כל‬ ‫לצרף‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫אדירים‬ ‫משאבים‬ ‫להוצאת‬ ‫הגורמת‬ ‫הגיוס‬ ‫חובת‬ ‫את‬ ‫לבטל‬ ‫הזמן‬ ‫הגיע‬ ,‫מדינה‬ ‫שנות‬ ‫הצור‬ ‫את‬ ‫כלל‬ ‫לבדוק‬ ‫מבלי‬ ,‫בצבא‬ ‫לשירות‬ ‫וצעירה‬ ‫צעיר‬‫חובת‬ ‫את‬ ‫לבטל‬ ‫מוצע‬ .‫בגיוסו‬ ‫והמקצועי‬ ‫המבצעי‬ ‫ך‬ ‫הצבא‬ ‫יהפוך‬ ‫בכך‬ .‫לו‬ ‫דרוש‬ ‫הוא‬ ‫אם‬ ‫יחליט‬ ‫והצבא‬ ,‫בצבא‬ ‫לשירות‬ ‫להתנדב‬ ‫בכך‬ ‫החפץ‬ ‫צעיר‬ ‫לכל‬ ‫ולאפשר‬ ,‫הגיוס‬ ‫את‬ ‫תחזק‬ ,‫אישית‬ ‫ובחירה‬ ‫רצון‬ ‫מתוך‬ ‫הגיוס‬ .‫בלבד‬ ‫ומבצעיים‬ ‫מקצועיים‬ ‫צרכים‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫הפועל‬ ‫מקצועי‬ ‫לגוף‬ ‫הצב‬ ‫עם‬ ‫האזרחית‬ ‫הסולידריות‬‫ומתאים‬ ‫ראוי‬ ‫בשכר‬ ‫הנדרשים‬ ‫החיילים‬ ‫את‬ ‫לתגמל‬ ‫ויאפשר‬ ‫והיעיל‬ ‫המקצועי‬ ‫א‬ ".‫והמצטיין‬ ‫המקצועי‬ ‫ולקצין‬ ‫לחייל‬ ‫והכישרון‬ ‫ההקרבה‬ ‫למידת‬‫אייכלר‬‫מוסיף‬‫ומציין‬‫חוק‬ ‫"הצעת‬ :‫כי‬ ‫בהצעה‬ ‫השמונה‬ ‫הכנסת‬ ‫שולחן‬ ‫על‬ ‫הונחה‬ ‫זהה‬-/‫(פ‬ ‫אייכלר‬ ‫ישראל‬ ‫הכנסת‬ ‫חבר‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫עשרה‬2446/01" .) ‫לכנס‬ ‫בבחירות‬‫ה‬ ‫ת‬-04‫בכ‬ ‫שזכתה‬ "‫הליברלית‬ ‫הרשימה‬ ‫ירוק‬ ‫"עלה‬ ‫רשימת‬ ‫התמודדה‬-25( ‫קולות‬ ‫אלף‬‫של‬ ‫שיעור‬ ‫כ‬‫אך‬ ‫וחצי‬ ‫מנדט‬‫קטן‬‫בין‬ ‫לא‬ ‫גם‬ ,‫בנטל‬ ‫שוויון‬ ‫מקיים‬ ‫אינו‬ ‫כיום‬ ‫"צה"ל‬ :‫במצעה‬ ‫שהצהירה‬ )‫החסימה‬ ‫מאחוז‬ ‫ומסוכנים‬ ‫קשים‬ ‫לתפקידים‬ ‫מגויסים‬ ‫והחיילים‬ ‫מהחיילות‬ ‫חלק‬ .‫לשורותיו‬ ‫שמתגייסים‬ ‫החיילים‬‫שיראו‬ ‫מבלי‬ ‫כל‬ .‫משווע‬ ‫יעילות‬ ‫וחוסר‬ ‫סמויה‬ ‫באבטלה‬ ‫המאופיינים‬ ‫מיותרים‬ ‫למערכים‬ ‫מגויסים‬ ‫וחלק‬ ,‫כך‬ ‫על‬ ‫ממשי‬ ‫תגמול‬ ‫בן‬ ,‫הנושא‬ ‫את‬ ‫שבדקו‬ ‫הוועדות‬-‫לפגוע‬ ‫מבלי‬ ‫בצה"ל‬ ‫השירות‬ ‫משך‬ ‫את‬ ‫לקצר‬ ‫ניתן‬ ‫כי‬ ‫קבעו‬ ,‫וברודט‬ ‫שפר‬ ,‫בסט‬ ‫ולכן‬ ‫זו‬ ‫רפורמה‬ ‫קידם‬ ‫לא‬ ‫הישן‬ ‫הפוליטי‬ ‫הממסד‬ ‫לצערנו‬ .‫בתפקודו‬‫השירות‬ ‫קיצור‬ ‫לצד‬ .‫לכך‬ ‫נפעל‬ ‫אנו‬ ‫מקצועית‬ ‫במתכונת‬ ‫התנדבות‬ ‫למסלולי‬ ‫בצה"ל‬ ‫מסלולים‬ ‫ויותר‬ ‫יותר‬ ‫להפוך‬ ‫יש‬ ‫הצבא‬ ‫במשאבי‬ ‫והחיסכון‬ ‫לתגמול‬ ‫יזכה‬ ‫שיגויס‬ ‫חייל‬ ‫שכל‬ ‫ובתנאי‬ ,‫מגיוס‬ ‫פוטר‬ ‫הוא‬ ‫חיילים‬ ‫איזה‬ ‫לבחור‬ ‫יוכל‬ ‫צה"ל‬ .‫בצידם‬ ‫הוגן‬ ‫כששכר‬ ‫לתפקידו‬ ‫בהתאם‬ ‫הוגן‬."4 ‫בהתי‬‫י‬‫ציינה‬ ‫הפרט‬ ‫בחירות‬ ‫הפגיעה‬ ‫לסוגיית‬ ‫חסות‬‫האמריקאית‬ ‫והפילוסופית‬ ‫הסופרת‬‫ראנד‬ ‫איין‬‫את‬ ‫שביססה‬ , ,‫החירות‬ ‫עיקרון‬ ‫על‬ ‫הגותה‬‫הפגיעות‬ ‫"מכל‬ :‫כי‬‫המדינה‬ ‫של‬‫הו‬ ‫הצבאי‬ ‫הגיוס‬ ,‫מעורבת‬ ‫בכלכלה‬ ‫הפרט‬ ‫בזכויות‬‫א‬ ‫ביותר‬ ‫הבסיסית‬ ‫הזכות‬ ‫את‬ ‫שולל‬ ‫הוא‬ .‫לזכויות‬ ‫מנוגד‬ ‫הוא‬ .‫ביותר‬ ‫החמורה‬ ‫הפגיעה‬‫הפרט‬ ‫של‬–‫לחיים‬ ‫הזכות‬– ‫היסודי‬ ‫העיקרון‬ ‫את‬ ‫ומבסס‬‫האטטיזם‬ ‫של‬:‫חיי‬ ‫כי‬‫אותם‬ ‫לתבוע‬ ‫רשאית‬ ‫המדינה‬ ‫וכי‬ ,‫למדינה‬ ‫שייכים‬ ‫האדם‬ ‫ב‬ ‫להקריבם‬ ‫ולחייבו‬‫מלחמה‬. "‫זמן‬ ‫של‬ ‫שאלה‬ ‫רק‬ ‫הוא‬ ‫השאר‬ ,‫התקבל‬ ‫שהעיקרון‬ ‫מעת‬ .5 ‫האטטיזם‬ ‫עיקרון‬ ‫את‬ ‫מבססת‬ ‫צעירים‬ ‫של‬ ‫אישיותם‬ ‫של‬ ‫המעצבות‬ ‫בשנים‬ ‫זאת‬ ‫יסוד‬ ‫זכות‬ ‫של‬ ‫השלילה‬ ‫לחייו‬ ‫הפרט‬ ‫זכויות‬ ‫בעליונות‬ ‫המכירה‬ ‫הליברלית‬ ‫החשיבה‬ ‫ולעקרונות‬ ‫למגמות‬ ‫המנוגד‬ )‫המדינה‬ ‫של‬ ‫(עליונותה‬ ‫ולרכושו‬‫בהן‬ ‫ורואה‬‫תפי‬ ‫של‬ ‫קיצוני‬ ‫מימוש‬ .‫במדינה‬ ‫ותלויות‬ ‫מותנות‬ ‫שאינן‬ ‫יסוד‬ ‫זכויות‬‫כוח‬ ‫עליונות‬ ‫סת‬ ‫ושאיפות‬ ‫לדרישות‬ ‫הפוכה‬ ‫תפיסה‬ ‫לחיזוק‬ ‫פועל‬ ‫גיוסם‬ ‫בתקופת‬ ‫בישראל‬ ‫צעירים‬ ‫אלפי‬ ‫נחשפים‬ ‫שאליו‬ ‫המדינה‬ ‫ריבוני‬ ‫כאזרחים‬ ‫חייהם‬‫י‬.‫ובעתיד‬ ‫בהווה‬ ‫בישראל‬ ‫ויצרניים‬ ‫חופשיים‬ ,‫עצמאיים‬ ,‫ם‬ 3 ‫הצעת‬‫חוק‬‫שירות‬‫בי‬‫טחון‬(‫תיקון‬-‫ביטול‬‫גיוס‬‫חובה‬,)‫התשע‬"‫ג‬-6002.02‫ו‬ ‫טרומית‬ ‫בקריאה‬ ‫בהצעה‬ ‫תמכו‬ ‫ח"כים‬-20( .‫לה‬ ‫התנגדו‬ ‫ח"כים‬‫הודעה‬ ‫באתר‬‫הכנסת‬). 4 ,‫הליברלית‬ ‫הרשימה‬ ‫ירוק‬ ‫עלה‬ ‫אתר‬http://aleyarok.org.il. 5 Rand Ayn, “The Wreckage of the Consensus,” Capitalism: The Unknown Ideal, 226.
  3. 3. 3 ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שנערך‬ ‫סקר‬ ‫ממצאי‬ ‫יעידו‬ ‫בישראל‬ ‫החירות‬ ‫בערכי‬ ‫להכיר‬ ‫המגמה‬ ‫משמעותית‬ ‫כמה‬ ‫עד‬‫הרמן‬ ‫תמר‬ '‫פרופ‬ (4104)‫את‬ ‫שבחן‬‫הדמוקרטי‬ ‫המשטר‬ ‫של‬ ‫ביותר‬ ‫המהותי‬ ‫למאפיין‬ ‫ביחס‬ ‫ישראל‬ ‫אזרחי‬ ‫עמדות‬.6 ‫אחת‬ ‫תשובה‬ ‫ש‬‫בפער‬ ‫הובילה‬‫ניכר‬‫שאר‬ ‫מכל‬‫ב‬ ‫וזכתה‬ ‫האפשריות‬ ‫התשובות‬-24.1%‫הייתה‬ ‫מהקולות‬" :‫חופש‬". ‫ביחס‬ ‫ישראל‬ ‫אזרחי‬ ‫תפיסות‬ ‫סקר‬ ‫ממצאי‬ ‫מציגה‬ ‫הרמן‬ ‫תמר‬ '‫פרופ‬ :‫בתמונה‬‫הישראלית‬ ‫לדמוקרטיה‬–‫כאן‬. ‫שנת‬ ‫של‬ ‫בישראל‬ ‫גם‬0421‫החובה‬ ‫לגיוס‬ ‫הצדקה‬ ‫נדרשה‬;‫בפקודת‬‫ההקמה‬‫של‬‫צה"ל‬‫ש‬‫עליה‬‫צוין‬ ,‫גוריון‬ ‫בן‬ ‫חתם‬ .‫חירום‬ ‫בשעת‬ ‫יחול‬ ‫החובה‬ ‫גיוס‬ ‫כי‬ ‫במפורש‬7 ‫הצעירה‬ ‫המדינה‬ ‫אין‬ ,‫מעל‬ ‫ההיסטורי‬ ‫בתיאור‬ ‫שהוצג‬ ‫כפי‬,‫הקטנה‬‫והענייה‬ ‫המבודדת‬‫תפיסות‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שנשלטה‬ ‫קולקטיביסטי‬‫ו‬‫המבוססת‬ ‫הפתוחה‬ ,‫המודרנית‬ ‫ישראל‬ ‫למדינת‬ ‫דומה‬ ‫ת‬‫ו‬‫ב‬ ‫ולהתפתח‬ ‫להמשיך‬ ‫המבקשת‬‫רוח‬ ‫ליברלית‬.‫עני‬ ‫מצב‬‫י‬"‫חירום‬ ‫"מצב‬ ‫במודל‬ ‫שהתנהלות‬ ‫לכך‬ ‫מוביל‬ ‫זה‬ ‫נים‬‫ש‬‫בוסס‬ ‫עליו‬‫מלכתחילה‬‫של‬ ‫הרציונל‬ .‫עליהם‬ ‫להגן‬ ‫במקום‬ ‫המדינה‬ ‫באזרחי‬ ‫ופוגע‬ ‫לרועץ‬ ‫הפך‬ ‫החובה‬ ‫גיוס‬ ‫צבאי‬ ‫שירות‬ ‫ליישב‬ ‫העדיפה‬ ‫הדרך‬‫יחד‬‫באמצעות‬ ‫הינה‬ ‫הישראלית‬ ‫בחברה‬ ‫והחירות‬ ‫הפרט‬ ‫זכויות‬ ‫עקרון‬ ‫עם‬ ‫התנדבותי‬ ‫שירות‬‫יותר‬ ‫גדולים‬ ‫תקציבים‬ ‫ידרוש‬ ‫לכאורה‬ ‫אם‬ ‫גם‬ ,‫מקצועי‬ ‫מתנדבים‬ ‫צבא‬ ‫של‬ ‫זה‬ ‫מודל‬ .‫מקצועי‬ ‫הו‬ ,‫שכר‬ ‫לתשלום‬‫א‬‫של‬ ‫מורכב‬ ‫בתווך‬ ‫הנמצאת‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫על‬ ‫להגן‬ ‫ביותר‬ ‫והמעשי‬ ‫ביותר‬ ‫היעיל‬ ‫הכלי‬ ‫איומים‬,‫ו‬‫אף‬‫המימוש‬ .‫האזרחי‬ ‫העבודה‬ ‫שוק‬ ‫של‬ ‫יעילה‬ ‫משאבים‬ ‫הקצאת‬ ‫בזכות‬ ‫חומרית‬ ‫תמורה‬ ‫להניב‬ ‫והמי‬‫אחד‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫והחומרי‬ ‫האנושי‬ ‫וההון‬ ‫הפוטנציאל‬ ‫של‬ ‫צוי‬‫מ‬‫דורש‬ ‫ישראל‬ ‫אזרחי‬ ‫כלל‬‫ים‬‫מוסדות‬ ‫של‬ ‫התאמה‬ ‫הישראלית‬ ‫בחברה‬ ‫ומתבסס‬ ‫ההולך‬ ‫חזון‬ ,‫חירות‬ ‫של‬ ‫לחזון‬ ‫המדינה‬‫ש‬.‫חופשית‬ ‫כחברה‬ ‫הצלחתה‬ ‫את‬ ‫יבטיח‬ 6 ,‫הפתוחה‬ '‫האונ‬ ,‫הרמן‬ ‫תמר‬ '‫פרופ‬‫בדקה‬ ‫וידאו‬ ,"?‫ודמוקרטית‬ ‫יהודית‬ ‫"מדינה‬02:01,http://youtu.be/W2dzBaIpn24?t=13m18s. 7 ‫סעיף‬6‫לצבא‬ ‫חובה‬ ‫גיוס‬ ‫יונהג‬ ‫חרום‬ ‫"במצב‬ :‫קובע‬ ‫צה"ל‬ ‫הקמת‬ ‫בפקודת‬-,"‫שרותיו‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫לישראל‬ ‫ההגנה‬62‫במאי‬0991.

×