Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

דוח לוקר יולי 2015

457 Aufrufe

Veröffentlicht am

 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

דוח לוקר יולי 2015

 1. 1. 1 ‫ן‬‫ו‬‫ח‬‫ט‬‫י‬‫ב‬‫ה‬‫ב‬‫י‬‫צ‬‫ק‬‫ת‬‫ת‬‫נ‬‫י‬‫ח‬‫ב‬‫ל‬‫ה‬‫ד‬‫ע‬‫ו‬‫ו‬‫ה‬‫ח‬‫ו‬‫ד‬ ‫תשע“ה‬ ,‫תמוז‬ 2015 ‫יוני‬
 2. 2. ‫תשע“ה‬ ,‫תמוז‬ 2015 ‫יוני‬
 3. 3. ¯ ‫הביטחון‬ ‫תקציב‬ ‫לבחינת‬ ‫הוועדה‬ ‫וחשבון‬ ‫דין‬ ‫אלוף‬ ‫בראשות‬ ‫הביטחון‬ ‫תקציב‬ ‫לבחינת‬ ‫הוועדה‬ ‫את‬ ‫הממשלה‬ ‫ראש‬ ‫מינה‬ ,2014 ,‫במאי‬ 22-‫ב‬ )‫(הקבינט‬ ‫ביטחון‬ ‫לענייני‬ ‫השרים‬ ‫ועדת‬ ‫החלטת‬ ‫בעקבות‬ ‫מונתה‬ ‫הוועדה‬ .‫לוקר‬ ‫יוחנן‬ )'‫(במיל‬ ‫הוועדה‬ ‫על‬ ‫הממשלה‬ ‫ראש‬ ‫הטיל‬ ‫הוועדה‬ ‫של‬ ‫המינוי‬ ‫בכתב‬ .2013 ‫באוקטובר‬ 31 ‫מיום‬ 50/'‫ב‬ ‫הוועדה‬ .‫בישראל‬ ‫והחברה‬ ‫המשק‬ ‫צורכי‬ ‫לנוכח‬ ‫הביטחון‬ ‫תקציב‬ ‫של‬ ‫הרצוי‬ ‫היקפו‬ ‫את‬ ‫לבחון‬ ‫נגיעה‬ ‫לו‬ ‫שיש‬ ‫נושא‬ ‫בכל‬ ‫לעסוק‬ ‫הסמכות‬ ‫לה‬ ‫ניתנה‬ ‫וכן‬ ‫נוספים‬ ‫נושאים‬ ‫שורת‬ ‫לבחון‬ ‫התבקשה‬ .‫הביטחון‬ ‫לתקציב‬ ‫שמה‬ ‫הוועדה‬ .‫כתפיהם‬ ‫על‬ ‫המוטלת‬ ‫האחריות‬ ‫כובד‬ ‫הבנת‬ ‫תוך‬ ‫למשימה‬ ‫ניגשו‬ ‫הוועדה‬ ‫חברי‬ ,‫הביטחון‬ ‫ומערכת‬ ‫צה"ל‬ ‫שממלאים‬ ‫הקיומי‬ ‫התפקיד‬ ‫את‬ ‫הדיונים‬ ‫זמן‬ ‫כל‬ ‫במשך‬ ‫עיניה‬ ‫לנגד‬ ,‫הביטחון‬ ‫ומערכת‬ ‫צה"ל‬ ‫נציגי‬ ‫של‬ ‫הצגותיהם‬ ‫טרם‬ ‫גם‬ .‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫יכֹּון‬ ִ‫תּ‬ ‫לא‬ ‫שבלעדיהם‬ ‫הביטחון‬ ‫ובמערכת‬ ‫בצה"ל‬ ‫המשרתים‬ ‫של‬ ‫מסירותם‬ ‫את‬ ‫מכירים‬ ‫הוועדה‬ ‫חברי‬ ,‫אחריהן‬ ‫ובוודאי‬ .‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫על‬ ‫הגנה‬ :‫משימתם‬ ‫את‬ ‫לממש‬ ‫כדי‬ ‫הכול‬ ‫לעשות‬ ‫נכונותם‬ ‫ואת‬ ‫אותה‬ ‫ומוקירים‬ ‫את‬ ‫המחיש‬ ‫המבצע‬ ."‫איתן‬ ‫"צוק‬ ‫למבצע‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫יצאה‬ ,‫הוועדה‬ ‫עבודת‬ ‫תקופת‬ ‫במהלך‬ .‫ואיכותי‬ ‫נחוש‬ ‫מגן‬ ‫ככוח‬ ‫צה"ל‬ ‫של‬ ‫נחיצותו‬ ‫ואת‬ ‫בפניהם‬ ‫ניצבת‬ ‫ישראל‬ ‫שמדינת‬ ‫האיומים‬ ‫וצרכיה‬ ‫המשק‬ ‫צורכי‬ ‫של‬ ‫רחבה‬ ‫ראייה‬ ‫זווית‬ ‫מתוך‬ ‫הוועדה‬ ‫בחנה‬ ,‫הביטחון‬ ‫מערכת‬ ‫צורכי‬ ‫את‬ ‫שנים‬ ‫עוד‬ ‫ואיכותי‬ ‫חזק‬ ‫מגן‬ ‫לכוח‬ ‫תזדקק‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫כי‬ ‫ההבנה‬ ‫בסיס‬ ‫ועל‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫של‬ .‫רבות‬ ‫הביטחון‬ ‫תקציב‬ ‫לבחינת‬ ‫הוועדה‬ ‫לוקר‬ ‫יוחנן‬ )'‫(במיל‬ ‫האלוף‬ ‫בראשות‬ ‫תשע"ה‬ ,‫בתמוז‬ '‫ח‬ 2015 ,‫ביוני‬ 26
 4. 4. 5 ‫ן‬‫ו‬‫ח‬‫ט‬‫י‬‫ב‬‫ה‬‫ב‬‫י‬‫צ‬‫ק‬‫ת‬‫ת‬‫נ‬‫י‬‫ח‬‫ב‬‫ל‬‫ה‬‫ד‬‫ע‬‫ו‬‫ו‬‫ה‬‫ח‬‫ו‬‫ד‬ ‫לשגשוגה‬ ‫האחריות‬ .‫המדיני‬ ‫הדרג‬ ‫מלאכת‬ ‫הוא‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫של‬ ‫השונים‬ ‫הצרכים‬ ‫בין‬ ‫האיזון‬ ‫סדרי‬ ‫לקבוע‬ ‫גם‬ ‫הממשלה‬ ‫תפקיד‬ .‫ישראל‬ ‫ממשלת‬ ‫על‬ ‫מוטלת‬ ‫ולביטחונה‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫של‬ ,‫הוועדה‬ ‫המלצות‬ .‫עצמה‬ ‫על‬ ‫נוטלת‬ ‫ישראל‬ ‫שמדינת‬ ‫הסיכונים‬ ‫על‬ ‫ולהחליט‬ ‫לאומיים‬ ‫עדיפויות‬ ‫יעיל‬ ‫כלי‬ ‫בראשה‬ ‫והעומד‬ ‫ישראל‬ ‫ממשלת‬ ‫בידי‬ ‫לתת‬ ‫אפוא‬ ‫נועדו‬ ,‫זה‬ ‫וחשבון‬ ‫בדין‬ ‫המובאות‬ ,‫המינוי‬ ‫לכתב‬ ‫ובהתאם‬ ,‫זאת‬ ‫לצד‬ .‫הביטחון‬ ‫תקציב‬ ‫של‬ ‫היקפו‬ ‫בנושא‬ ‫בהחלטות‬ ‫לתמוך‬ ‫היכול‬ ‫על‬ ‫השפעה‬ ‫גם‬ ‫אך‬ ‫הביטחון‬ ‫תקציב‬ ‫היקף‬ ‫על‬ ‫השפעה‬ ‫להם‬ ‫שיש‬ ‫נושאים‬ ‫שורת‬ ‫בחנה‬ ‫הוועדה‬ ‫מבניות‬ ‫רפורמות‬ ‫על‬ ‫בדוח‬ ‫ממליצה‬ ‫הוועדה‬ ,‫זאת‬ ‫נוכח‬ .‫הביטחון‬ ‫מערכת‬ ‫של‬ ‫פעולתה‬ ‫יעילות‬ ‫שיש‬ ‫מרכזיים‬ ‫תחומים‬ ‫בניהול‬ ‫לה‬ ‫ויסייעו‬ ‫הביטחון‬ ‫למערכת‬ ‫נחוצות‬ ‫הבנתה‬ ‫שלמיטב‬ ,‫אחדות‬ .‫הביטחון‬ ‫משרד‬ ‫ושל‬ ‫צה"ל‬ ‫של‬ ‫הפעילות‬ ‫כלל‬ ‫על‬ ‫רוחבית‬ ‫השפעה‬ ‫להם‬ ‫נכונות‬ ‫רק‬ ‫שאינן‬ ‫המלצות‬ ‫בגיבוש‬ ‫משמעותי‬ ‫אתגר‬ ‫עיניה‬ ‫לנגד‬ ‫הוועדה‬ ‫ראתה‬ ‫הדיונים‬ ‫במהלך‬ ‫מנגנון‬ ‫הקמת‬ ‫על‬ ‫הוועדה‬ ‫ממליצה‬ ‫כך‬ ‫לשם‬ .‫הזמן‬ ‫במבחן‬ ‫יעמדו‬ ‫אשר‬ ‫כאלה‬ ;‫ישימות‬ ‫גם‬ ‫אלא‬ ‫מימוש‬ ‫ועל‬ ‫מימושו‬ ‫על‬ ‫הפיקוח‬ ‫ושל‬ ‫הביטחון‬ ‫תקציב‬ ‫גיבוש‬ ‫תהליך‬ ‫של‬ ‫טיוב‬ ‫יאפשר‬ ‫אשר‬ .‫הוועדה‬ ‫המלצות‬ ‫יהיו‬ ‫הוועדה‬ ‫המלצות‬ ‫כי‬ ‫ומקווים‬ ,‫בהם‬ ‫שנתן‬ ‫האמון‬ ‫על‬ ‫הממשלה‬ ‫לראש‬ ‫מודים‬ ‫הוועדה‬ ‫חברי‬ .‫והחברתי‬ ‫הכלכלי‬ ‫ולחוסנה‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫של‬ ‫לביטחונה‬ ‫ויתרמו‬ ‫לתועלת‬ :‫הוועדה‬ ‫חברי‬ ,‫רב‬ ‫בכבוד‬ ‫שפרן‬ ‫עמי‬ ('‫)במיל‬ ‫אלוף‬ ‫זילברפרב‬ ‫בן-ציון‬ '‫פרופ‬ ‫כרמי‬ ‫רבקה‬ '‫פרופ‬ ‫יו"ר‬ – ‫לוקר‬ ‫יוחנן‬ ('‫)במיל‬ ‫אלוף‬‫יו"ר‬ – ‫לוקר‬ ‫יוחנן‬ ('‫)במיל‬ ‫אלוף‬ ‫ברוך‬ ‫דוד‬‫ברוך‬ ‫דוד‬ ‫אקרמן‬ ‫יוסי‬‫אקרמן‬ ‫יוסי‬ ‫דומיניסיני‬ ‫אסתר‬ (.‫)בדימ‬ ‫ניצב‬ ‫לוין‬ ‫ענת‬‫לוין‬ ‫ענת‬
 5. 5. 7 ‫ן‬‫ו‬‫ח‬‫ט‬‫י‬‫ב‬‫ה‬‫ב‬‫י‬‫צ‬‫ק‬‫ת‬‫ת‬‫נ‬‫י‬‫ח‬‫ב‬‫ל‬‫ה‬‫ד‬‫ע‬‫ו‬‫ו‬‫ה‬‫ח‬‫ו‬‫ד‬
 6. 6. ‫הביטחון‬ ‫תקציב‬ ‫לבחינת‬ ‫הוועדה‬ ‫דוח‬ ‫העניינים‬ ‫תוכן‬ 9....................................................................................................‫הוועדה‬ ‫להקמת‬ ‫הרקע‬ - ‫א‬ ‫פרק‬ 11............................................................................................................‫מרכזיות‬ ‫תובנות‬ - ‫ב‬ ‫פרק‬ 14.................................................................................................‫הוועדה‬ ‫המלצות‬ ‫עיקרי‬ – ‫ג‬ ‫פרק‬ 17................................................................................................................................... ‫מתודולוגיה‬ 19..................................................................................‫וניהול‬ ‫תכנון‬ – ‫הביטחון‬ ‫תקציב‬ - '‫א‬ ‫חלק‬ 20.................................................................................... ‫ובקרה‬ ‫פיקוח‬ ,‫שקיפות‬ ,‫תכנון‬ – ‫ה‬ ‫פרק‬ 21...............................................................................................................................................‫תכנון‬ 21..................................................................................................................‫הביטחון‬ ‫תקציב‬ ‫תכנון‬ 26..........................................................................................................................................‫שקיפות‬ 28.................................................................................................................................‫ובקרה‬ ‫פיקוח‬ 31........................................................................................‫והתייעלות‬ ‫מבניים‬ ‫שינויים‬ - '‫ב‬ ‫חלק‬ 32..........................................................................................................................‫אדם‬ ‫כוח‬ – ‫ז‬ ‫פרק‬ 42..............................................................................‫בצבא‬ ‫השירות‬ ‫וסיום‬ ‫הקבע‬ ‫מודל‬ - ‫ח‬ ‫פרק‬ 46................................................................................................................‫ופיתוח‬ ‫מחקר‬ – ‫ט‬ ‫פרק‬ 48.............................................................................................................. ‫משימות‬ ‫אזרוח‬ – ‫י‬ ‫פרק‬ 51..................................................................... ‫לאומיים‬ ‫במשאבים‬ ‫השימוש‬ ‫מיצוי‬ – ‫י"א‬ ‫פרק‬ 53............................................................... ‫תקציביים‬ ‫ומקורות‬ ‫היקף‬ – ‫הביטחון‬ ‫תקציב‬ '‫ג‬ ‫חלק‬ 54.................................................................................‫לחומש‬ ‫הביטחון‬ ‫תקציב‬ ‫היקף‬ – ‫י"ב‬ ‫פרק‬ 60............................................................................‫והמשפחות‬ ‫השיקום‬ ‫אגפי‬ ‫תקציב‬ – ‫י"ג‬ ‫פרק‬ 64.....................................................................‫הביטחון‬ ‫מערכת‬ ‫בידי‬ ‫מסים‬ ‫תשלומי‬ – ‫י"ד‬ ‫פרק‬ 66...........................................................................................‫הוועדה‬ ‫המלצות‬ ‫מימוש‬ – ‫ט"ו‬ ‫פרק‬ 68................................................................‫לפורש‬ ‫שירות‬ ‫סיום‬ ‫מענק‬ ‫לחישוב‬ ‫דוגמה‬ :‫א‬ ‫נספח‬ 70.................................................................................................‫הוועדה‬ ‫המלצות‬ ‫ריכוז‬ : ‫ב‬ ‫נספח‬ 74..........................................)‫משנה‬ ‫ועדות‬ ‫ישיבות‬ ‫פירוט‬ ‫(ללא‬ ‫הוועדה‬ ‫ישיבות‬ ‫:לוח‬ ‫ג‬ ‫נספח‬
 7. 7. 9 ‫ן‬‫ו‬‫ח‬‫ט‬‫י‬‫ב‬‫ה‬‫ב‬‫י‬‫צ‬‫ק‬‫ת‬‫ת‬‫נ‬‫י‬‫ח‬‫ב‬‫ל‬‫ה‬‫ד‬‫ע‬‫ו‬‫ו‬‫ה‬‫ח‬‫ו‬‫ד‬ ‫הוועדה‬ ‫להקמת‬ ‫הרקע‬ - ‫א‬ ‫פרק‬ 1.‫אשר‬ ‫השנייה‬ ‫הוועדה‬ ‫היא‬ ‫לוקר‬ ‫יוחנן‬ )'‫(במיל‬ ‫האלוף‬ ‫בראשות‬ ‫הביטחון‬ ‫תקציב‬ ‫לבחינת‬ ‫הוועדה‬ ‫קדמה‬ .‫הביטחון‬ ‫תקציב‬ ‫של‬ ‫הרצוי‬ ‫היקפו‬ ‫את‬ ‫לבחון‬ ‫כדי‬ ,‫שנים‬ ‫שבע‬ ‫בת‬ ‫זמן‬ ‫תקופת‬ ‫בתוך‬ ‫מונתה‬ ‫לממשלת‬ ‫המלצותיה‬ ‫את‬ ‫שהגישה‬ ,‫ברודט‬ ‫דוד‬ ‫מר‬ ‫בראשות‬ ‫הביטחון‬ ‫תקציב‬ ‫לבחינת‬ ‫הוועדה‬ ‫לה‬ .2007 ,‫יולי‬ 29 ‫ביום‬ ‫בממשלה‬ ‫אושרו‬ ‫והמלצותיה‬ )‫ברודט‬ ‫ועדת‬ – ‫(להלן‬ 2007 ‫מאי‬ ‫בחודש‬ ‫ישראל‬ 2.‫הגיאופוליטית‬ ‫והסביבה‬ ‫הביטחונית‬ ‫המציאות‬ ‫השתנתה‬ ‫המלצותיה‬ ‫את‬ ‫ברודט‬ ‫ועדת‬ ‫הגישה‬ ‫מאז‬ ‫מדינת‬ ‫צפויה‬ ‫שעמם‬ ‫האיומים‬ ‫גם‬ ‫רבה‬ ‫במידה‬ ‫השתנו‬ ‫זאת‬ ‫ובעקבות‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫פועלת‬ ‫שבה‬ ‫החברתי-כלכלי‬ ‫בשיח‬ ‫לשינוי‬ ‫הביאו‬ ‫החברתית‬ ‫המחאה‬ ‫אירועי‬ ,‫כן‬ ‫על‬ ‫יתר‬ .‫להתמודד‬ ‫ישראל‬ .‫ישראל‬ ‫במדינת‬ ‫החברה‬ ‫צורכי‬ ‫ובהבנת‬ 3.‫את‬ ‫קבעה‬ ‫ואף‬ ,‫עשור‬ ‫למשך‬ ‫הביטחון‬ ‫תקציב‬ ‫לקביעת‬ ‫תשתית‬ ‫ברודט‬ ‫ועדת‬ ‫הניחה‬ ,‫בהמלצותיה‬ ‫מעמיקה‬ ‫עבודה‬ ‫ידיה‬ ‫מתחת‬ ‫הוציאה‬ ‫ברודט‬ ‫שוועדת‬ ‫כך‬ ‫על‬ ‫חולק‬ ‫אין‬ .‫הרצוי‬ ‫התקציב‬ ‫של‬ ‫היקפו‬ ‫הביטחון‬ ‫תקציב‬ ‫בנושא‬ ‫משמעותית‬ ‫דרך‬ ‫לאבן‬ ,‫היום‬ ‫עד‬ ‫ונחשב‬ ,‫מיד‬ ‫הוכר‬ ‫שהגישה‬ ‫הדוח‬ .‫ומקיפה‬ .‫הביטחון‬ ‫מערכת‬ ‫ופעילות‬ 4.‫מערכת‬ ‫בפעילות‬ ‫שונים‬ ‫היבטים‬ ‫שבחנו‬ ,‫ומשרדיות‬ ‫ממשלתיות‬ ,‫אחדות‬ ‫ועדות‬ ‫קמו‬ ‫החולף‬ ‫בעשור‬ .‫הוועדה‬ ‫שבחנה‬ ‫הנושאים‬ ‫ועל‬ ‫הביטחון‬ ‫תקציב‬ ‫היקף‬ ‫על‬ ‫השלכות‬ ‫יש‬ ‫ושלמסקנותיהן‬ ‫הביטחון‬ :‫המרכזיים‬ ‫מהדוחות‬ ‫כמה‬ ‫להלן‬ .‫א‬;‫מלכא‬ ‫עמוס‬ )'‫(במיל‬ ‫אלוף‬ ‫בראשות‬ ,‫הקבע‬ ‫מודל‬ ‫לבחינת‬ ‫הוועדה‬ ‫דוח‬ .‫ב‬;‫ברוורמן‬ ‫אבישי‬ '‫פרופ‬ ‫בראשות‬ ,‫המילואים‬ ‫במערך‬ ‫לרפורמה‬ ‫הוועדה‬ ‫דוח‬ .‫ג‬;‫בן-בסט‬ ‫אבי‬ '‫פרופ‬ ‫בראשות‬ ,‫בצה"ל‬ ‫החובה‬ ‫שירות‬ ‫קיצור‬ ‫סוגיות‬ ‫לבחינת‬ ‫הוועדה‬ ‫דוח‬ .‫ד‬‫אורי‬ )'‫(בדימ‬ ‫השופט‬ ‫בראשות‬ ,‫השיקום‬ ‫מאגפי‬ ‫לסיוע‬ ‫זכאות‬ ‫לקביעת‬ ‫הציבורית‬ ‫הוועדה‬ ‫דוח‬ ;‫גורן‬ .‫ה‬,‫אפשריים‬ ‫התייעלות‬‫ותחומי‬‫עדיפויות‬‫סדרי‬,‫תהליכים‬,‫הביטחון‬‫תקציב‬‫לבחינת‬‫הוועדה‬‫דוח‬ ;‫טישלר‬ ‫אשר‬ '‫פרופ‬ ‫בראשות‬ 5.,‫זאת‬ ‫עם‬ .‫ברודט‬ ‫ועדת‬ ‫המלצות‬ ‫ונשחקו‬ ‫הלכו‬ 2007 ‫משנת‬ ‫השנים‬ ‫שחלפו‬ ‫ככל‬ ,‫התקציבי‬ ‫בהיבט‬ ‫יחסית‬ ‫קרוב‬ ‫הביטחון‬ ‫מערכת‬ ‫תקציב‬ ‫היה‬ ,"‫"חלמיש‬ ‫רב-שנתית‬ ‫תכנית‬ ‫ובמסגרת‬ 2012 ‫לשנת‬ ‫עד‬ ‫חדש‬ ‫מתווה‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫תקציב‬ ‫מסגרת‬ ‫הקבינט‬ ‫אישר‬ 2013 ‫במאי‬ .‫ברודט‬ ‫ועדת‬ ‫בידי‬ ‫שהומלץ‬ ‫לזה‬ .)2013 ‫במאי‬ 13-‫מ‬ ‫קבינט‬ ‫החלטת‬ ‫פי‬ ‫(על‬ ‫ברודט‬ ‫ממתווה‬ ‫שהתרחק‬ 6.‫תקציב‬ ‫לגובה‬ ‫ביחס‬ ,‫גדול‬ ‫שנזקו‬ ,‫מתמשך‬ ‫ציבורי‬ ‫וּויכוח‬ ‫פנים-ממשלתי‬ ‫דיון‬ ‫מתנהל‬ ‫שנה‬ ‫מדי‬ ‫שנת‬ ‫בראשית‬ ‫הוחלט‬ ‫עליו‬ ‫התקציב‬ ‫שונה‬ ,‫האחרונות‬ ‫מהשנים‬ ‫אחת‬ ‫בכל‬ ,‫כך‬ ‫על‬ ‫נוסף‬ .‫הביטחון‬ ‫ולעתים‬ ,‫תקציב‬ ‫תוספת‬ ‫הביטחון‬ ‫למערכת‬ ‫ניתנה‬ ,‫שונות‬ ‫מסיבות‬ ,‫מהשנים‬ ‫אחת‬ ‫בכל‬ .‫התקציב‬ .‫אחת‬ ‫מתוספת‬ ‫יותר‬ ‫אף‬ 7.‫הציעו‬ ‫אלא‬ ,‫הביטחון‬ ‫תקציב‬ ‫של‬ ‫בהיקפו‬ ‫ישירות‬ ‫נגעו‬ ‫שלא‬ ‫המלצות‬ ‫גם‬ ‫כלל‬ ‫ברודט‬ ‫דוח‬ ,‫כאמור‬ ‫ומערכת‬ ‫מומש‬ ‫מההמלצות‬ ‫חלק‬ .‫לחיסכון‬ ‫גם‬ ,‫דבר‬ ‫של‬ ‫בסופו‬ ,‫להביא‬ ‫שנועדו‬ ‫מבניות‬ ‫רפורמות‬ ‫מומשו‬ ‫לא‬ ‫נוספות‬ ‫והמלצות‬ ‫חלקית‬ ‫מומש‬ ‫אחר‬ ‫חלק‬ .‫מפירותיהן‬ ‫נהנות‬ ‫ישראל‬ ‫ומדינת‬ ‫הביטחון‬ .‫כלל‬ .‫בלבד‬ ‫חלקית‬ ‫מומשו‬ ‫או‬ ,‫כלל‬ ‫מומשו‬ ‫לא‬ ‫לעיל‬ ‫שנמנו‬ ‫האחרות‬ ‫הוועדות‬ ‫של‬ ‫המלצותיהן‬ ‫גם‬
 8. 8. ‫הנסיבות‬ ‫ושינוי‬ ‫הזמן‬ ‫חלוף‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫של‬ ‫האסטרטגית‬ ‫במציאות‬ ‫שינוי‬ 88.‫של‬ ‫ולעלייתם‬ ‫ערביות‬ ‫לאום‬ ‫במדינות‬ "‫הישן‬ ‫"הסדר‬ ‫להתפרקות‬ ‫עדים‬ ‫אנו‬ ‫האחרונות‬ ‫בשנים‬ ‫"המעגל‬ ‫ובמדינות‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫של‬ ‫גבולותיה‬ ‫לאורך‬ .‫התיכון‬ ‫במזרח‬ ‫קיצוניים‬ ‫טרור‬ ‫ארגוני‬ .‫בהם‬ ‫מתבססים‬ ‫טרור‬ ‫וארגוני‬ ,‫משילות‬ ‫ללא‬ ‫אזורים‬ ‫נוצרים‬ "‫השני‬ 99.‫מדינת‬ ‫עורף‬ ‫על‬ ‫מסיבי‬ ‫ירי‬ ‫שבמרכזו‬ ‫איום‬ ‫ומציבים‬ ‫ומתעצמים‬ ‫הולכים‬ ‫וחיזבאללה‬ ‫חמא"ס‬ ‫ארגון‬ .‫ישראל‬ 1010‫את‬ ‫להגביר‬ ‫גם‬ ‫עלול‬ ,‫יותר‬ ‫הרחוקים‬ ‫ובמעגלים‬ ‫הקרובים‬ ‫במעגלים‬ ‫כיום‬ ‫המתנהל‬ ‫האזורי‬ ‫המאבק‬ .‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫של‬ ‫גבולותיה‬ ‫בתוך‬ ‫טרור‬ ‫פעילות‬ ‫של‬ ‫האיום‬ 1111‫ואיומיה‬ ‫גרעיני‬ ‫נשק‬ ‫להשגת‬ ‫חתירתה‬ .‫ישראל‬ ‫ביטחון‬ ‫על‬ ‫איום‬ ‫להיות‬ ‫ממשיכה‬ ‫איראן‬ ,‫בבד‬ ‫בד‬ .‫ישראל‬ ‫למדינת‬ ‫ביטחוני‬ ‫אתגר‬ ‫הם‬ ‫גם‬ ‫מציבים‬ ,‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫את‬ ‫להשמיד‬ 1212‫הנחות‬ ‫של‬ ‫מחודשת‬ ‫בחינה‬ ‫מחייבים‬ ,‫אחרים‬ ‫באיומים‬ ‫וירידה‬ ‫שינוי‬ ‫לצד‬ ,‫אלה‬ ‫באיומים‬ ‫עלייה‬ .‫הביטחון‬ ‫מערכת‬ ‫ואת‬ ‫צה"ל‬ ‫את‬ ,‫המדיני‬ ‫הדרג‬ ‫את‬ ‫המנחות‬ ‫היסוד‬ ‫הביטחון‬ ‫ותקציב‬ ‫ישראל‬ ‫כלכלת‬ ,‫החברתית‬ ‫המחאה‬ 1313‫נמוכה‬ ‫אפוא‬ ‫הייתה‬ ‫היא‬ .3.25% ‫על‬ ‫המשק‬ ‫של‬ ‫הממוצעת‬ ‫הצמיחה‬ ‫עמדה‬ ,2014-2009 ‫השנים‬ ‫בין‬ .)4%( ‫ברודט‬ ‫דוח‬ ‫מחברי‬ ‫שהניחו‬ ‫מזו‬ 1414‫הפערים‬ ‫בדבר‬ ‫טענות‬ ‫הועלו‬ ,‫חברתית‬ ‫מחאה‬ ‫גל‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫את‬ ‫שטף‬ ,2011 ‫יולי‬ ‫בחודש‬ ‫יצאו‬ ‫רבים‬ ‫אזרחים‬ .‫בכבוד‬ ‫להתקיים‬ ‫הביניים‬ ‫שכבות‬ ‫של‬ ‫הגדל‬ ‫והקושי‬ ‫בישראל‬ ‫החברתיים‬ .‫הלאומיים‬ ‫העדיפויות‬ ‫סדרי‬ ‫את‬ ‫לשנות‬ ‫וביקשו‬ ‫לרחובות‬ 1515'‫פרופ‬ ‫בראשות‬ "‫חברתי-כלכלי‬ ‫לשינוי‬ ‫"הוועדה‬ ‫את‬ ‫והקימה‬ ‫לקריאות‬ ‫אוזן‬ ‫כרתה‬ ‫ישראל‬ ‫ממשלת‬ ‫הממשלה‬ ‫קיבלה‬ ,‫עליהן‬ ‫ובהתבסס‬ ,‫לממשלה‬ ‫הוגשו‬ ‫הוועדה‬ ‫שהמלצות‬ ‫לאחר‬ .‫טרכטנברג‬ ‫מנואל‬ ‫כי‬ ‫נקבע‬ ,‫הממשלה‬ ‫בהחלטת‬ ‫גם‬ ‫כמו‬ ‫הוועדה‬ ‫בהמלצות‬ .4088 ‫החלטה‬ ‫את‬ 2012 ‫שנת‬ ‫בראשית‬ ,‫הלאומיים‬ ‫העדיפויות‬ ‫בסדרי‬ ‫שינוי‬ ‫ביטוי‬ ‫לידי‬ ‫ויביא‬ ,‫חברתי-כלכלי‬ ‫לשינוי‬ ‫שיביא‬ ‫מרכזי‬ ‫פתרון‬ ‫את‬ ‫קבעה‬ ‫גם‬ ‫ההחלטה‬ .‫הביטחון‬ ‫במערכת‬ ‫מבניים‬ ‫שינויים‬ ‫לצד‬ ,‫הביטחון‬ ‫בתקציב‬ ‫קיצוץ‬ ‫הוא‬ .)‫שקלים‬ ‫מיליארד‬ ‫(שלושה‬ ‫נרחב‬ ‫שהיה‬ ‫הקיצוץ‬ ‫של‬ ‫היקפו‬ 1616‫הביטחון‬ ‫צורכי‬ ‫בין‬ ‫האיזון‬ ‫של‬ ‫מחדש‬ ‫בחינה‬ ‫חייבו‬ ,‫אלה‬ ‫ואסטרטגיים‬ ‫חברתיים-כלכליים‬ ‫שינויים‬ .‫הוועדה‬ ‫במסגרת‬ ,‫המשק‬ ‫וצורכי‬ 1717‫תוספת‬ ‫ניתנה‬ 2014 ‫שנת‬ ‫בשלהי‬ .‫הביטחון‬ ‫בתקציב‬ ‫משמעותי‬ ‫קיצוץ‬ ‫נערך‬ ,2014-‫ו‬ 2013 ‫בשנים‬ .‫הביטחון‬ ‫למשרד‬ ‫תקציב‬ 1818.‫תקציב‬ ‫חוסר‬ ‫של‬ ‫בטענה‬ ‫אימוניו‬ ‫את‬ ‫צה"ל‬ ‫עצר‬ ‫זו‬ ‫ועדה‬ ‫הקמת‬ ‫ערב‬ 1919.‫התקציב‬ ‫מעולם‬ ‫המובאים‬ ‫במונחים‬ ‫הביטחוני‬ ‫המענה‬ ‫קביעת‬ ‫אתגר‬ ‫אפוא‬ ‫עמד‬ ‫הוועדה‬ ‫בפני‬
 9. 9. 11 ‫ן‬‫ו‬‫ח‬‫ט‬‫י‬‫ב‬‫ה‬‫ב‬‫י‬‫צ‬‫ק‬‫ת‬‫ת‬‫נ‬‫י‬‫ח‬‫ב‬‫ל‬‫ה‬‫ד‬‫ע‬‫ו‬‫ו‬‫ה‬‫ח‬‫ו‬‫ד‬ ‫מרכזיות‬ ‫תובנות‬ - ‫ב‬ ‫פרק‬ 20.‫הכוח‬ ‫לבניין‬ ‫מצפן‬ ‫לשמש‬ ‫צריכה‬ ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫הביטחון‬ ‫תפיסת‬ :‫מעודכנת‬ ‫ביטחון‬ ‫תפיסת‬ ‫היעדר‬ ‫כתובה‬ ‫ביטחון‬ ‫תפיסת‬ ‫ללא‬ ‫עשורים‬ ‫כמה‬ ‫במשך‬ ‫פעלה‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ .‫צה"ל‬ ‫של‬ ‫הכוח‬ ‫ולהפעלת‬ .‫המדיני‬ ‫בדרג‬ ‫האסטרטגיות‬ ‫התובנות‬ ‫התחדדו‬ ‫האחרונות‬ ‫שבשנים‬ ‫אף‬ ‫על‬ ,‫ומעודכנת‬ 21.‫ופועל‬ ‫האיומים‬ ‫ואופי‬ ‫האזוריים‬ ‫השינויים‬ ‫אחר‬ ‫בדריכות‬ ‫עוקב‬ ‫צה"ל‬ :‫הכוח‬ ‫הפעלת‬ ‫תפיסת‬ ‫להיות‬ ‫מתחילים‬ ‫האחרונות‬ ‫בשנים‬ ‫שהתחוללו‬ ‫החריפים‬ ‫השינויים‬ ‫כי‬ ‫התרשמה‬ ‫הוועדה‬ .‫בהתאם‬ .‫ובהפעלתו‬ ‫הכוח‬ ‫בבניין‬ ‫לשינויים‬ ‫מתורגמים‬ 22.‫תכנון‬ ‫לגבי‬ ‫הביטחון‬ ‫מערכת‬ ‫לבין‬ ‫המדיני‬ ‫הדרג‬ ‫בין‬ ‫המתקיים‬ ‫בשיח‬ :‫הביטחון‬ ‫מדיני-מערכת‬ ‫דרג‬ ‫הביטחוניים‬ ‫הסיכונים‬ ‫על‬ ‫להחליט‬ ‫המדיני‬ ‫הדרג‬ ‫של‬ ‫תפקידו‬ .‫ליקוי‬ ‫ישנו‬ ,‫ומימושו‬ ‫הביטחון‬ ‫תקציב‬ ‫ההחלטות‬ ,‫כיום‬ .‫התקציב‬ ‫ומגבלות‬ ‫לאיומים‬ ‫המלא‬ ‫המענה‬ ‫שבין‬ ‫בפער‬ ‫ליטול‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫שעל‬ ‫לשנה‬ ,‫צה"ל‬ ‫של‬ ‫העבודה‬ ‫תכניות‬ ‫תכנון‬ ,‫ובלעדיהן‬ ‫חסרות‬ ‫או‬ ‫עמומות‬ ‫לעתים‬ ‫הן‬ ‫שמתקבלות‬ .‫אפשרי‬ ‫אינו‬ ‫כלל‬ ‫ולעתים‬ ‫סדור‬ ‫אינו‬ ‫ולחומש‬ 23.‫ובכמה‬ ‫הרמות‬ ‫בכל‬ ‫לקוי‬ ‫הלאומית‬ ‫ברמה‬ ‫וניהולו‬ ‫הביטחון‬ ‫תקציב‬ ‫תקצוב‬ ‫תהליך‬ :‫הביטחון‬‫תקציב‬ ."‫"מנוהל‬ ‫ואינו‬ "‫"מתנהל‬ ‫ישראל‬ ‫במדינת‬ ‫ביותר‬ ‫משמעותי‬ ‫שתקציב‬ ‫היא‬ ‫התחושה‬ ‫לעתים‬ .‫ממדים‬ ‫נערכת‬ ,‫תכנית‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫מסודרת‬ ‫פעולה‬ ‫במקום‬ .‫היקפו‬ ‫על‬ ‫יומיומי‬ ‫מאבק‬ ‫יש‬ ‫רב-שנתי‬ ‫תכנון‬ ‫במקום‬ ,‫התעצמות‬ ‫תכניות‬ ‫על‬ ‫יסודי‬ ‫דיון‬ ‫במקום‬ ."‫טלאי‬ ‫גבי‬ ‫על‬ ‫"טלאי‬ ‫במעין‬ ,‫הצורך‬ ‫לפי‬ "‫מענים‬ ‫"תפירת‬ .‫אד-הוק‬ ‫החלטות‬ ‫לעתים‬ ‫מתקבלות‬ 24..‫מערכתי‬ ‫כשל‬ ‫שהוא‬ ‫אירוע‬ ‫הייתה‬ ,2014 ‫במאי‬ ‫בצה"ל‬ ‫האימונים‬ ‫עצירת‬ ,‫הוועדה‬ ‫בעיני‬ 25.‫על‬ ‫לפקח‬ ‫גם‬ ‫הוא‬ ‫הביטחון‬ ‫משרד‬ ‫של‬ ‫תפקידו‬ ,‫אזרחי‬ ‫כדרג‬ :‫צה"ל‬ ‫עם‬ ‫וממשקיו‬ ‫הביטחון‬ ‫משרד‬ ‫הוועדה‬ .‫כראוי‬ ‫זה‬ ‫תפקידו‬ ‫את‬ ‫מממש‬ ‫לא‬ ‫הביטחון‬ ‫שמשרד‬ ‫סבורה‬ ‫הוועדה‬ .‫אותו‬ ‫ולבקר‬ ‫הצבא‬ ‫משרד‬ ‫בין‬ ‫הגבולות‬ ‫טשטוש‬ .‫מייעודו‬ ‫כחלק‬ ‫זאת‬ ‫הגדיר‬ ‫לא‬ ‫כלל‬ ‫הביטחון‬ ‫שמשרד‬ ‫לגלות‬ ‫הופתעה‬ .‫וכמבקרו‬ ‫הצבא‬ ‫על‬ ‫כמפקח‬ ‫תפקידו‬ ‫את‬ ‫לממש‬ ‫למשרד‬ ‫מאפשר‬ ‫אינו‬ ‫צה"ל‬ ‫לבין‬ ‫הביטחון‬ 26.‫גם‬ .‫העבודה‬ ‫תכניות‬ ‫במסגרת‬ ‫הצבא‬ ‫דרישות‬ ‫על‬ ‫אפקטיבי‬ ‫מבקר‬ ‫גורם‬ ‫אין‬ ,‫התקציב‬ ‫בהיבטי‬ ‫את‬ ‫לקבל‬ ‫כלל‬ ‫בדרך‬ ‫נוטה‬ ‫הביטחון‬ ‫משרד‬ ,‫מזו‬ ‫יתרה‬ .‫משמעותי‬ ‫פיקוח‬ ‫אין‬ ‫התקציב‬ ‫מימוש‬ ‫על‬ ‫וראש‬ ‫הממשלה‬ ‫בפני‬ ‫ומייצגו‬ ‫הצבא‬ ‫של‬ ‫כנציגו‬ ‫עצמו‬ ‫ורואה‬ ‫במלואן‬ ‫כמעט‬ ‫הצבא‬ ‫של‬ ‫דרישותיו‬ ‫ביקורתי‬ ‫דיון‬ ‫היעדר‬ ‫הוא‬ ‫היוצא‬ ‫הפועל‬ .‫הם‬ ‫חד‬ ‫הביטחון‬ ‫ומשרד‬ ‫הצבא‬ ,‫זה‬ ‫בעניין‬ .‫הממשלה‬ .‫הצבא‬ ‫של‬ ‫הטווח‬ ‫וארוכות‬ ‫השנתיות‬ ‫העבודה‬ ‫לתכניות‬ ‫באשר‬ ‫מספק‬ 27.‫ומשרד‬ ‫הביטחון‬ ‫משרד‬ ‫בין‬ ‫המתוקשר‬ ‫השנתי‬ ‫העימות‬ :‫האוצר‬‫משרד‬‫עם‬‫הביטחון‬‫מערכת‬‫ממשקי‬ ‫מתמשך‬ ‫נזק‬ ‫גורמים‬ ,‫להסכמות‬ ‫להגיע‬ ‫המשרדים‬ ‫של‬ ‫היכולת‬ ‫וחוסר‬ ,‫הציבורית‬ ‫בזירה‬ ‫האוצר‬ ,‫לעתים‬ ,‫שימוש‬ ‫תוך‬ ,‫לעומתית‬ ‫היא‬ ‫ההתנהלות‬ .‫משותפת‬ ‫שפה‬ ‫אין‬ ‫המשרדים‬ ‫בין‬ .‫ישראל‬ ‫למדינת‬ .‫לפניה‬ ‫המשרדים‬ ‫בהצגת‬ ‫גם‬ ‫זו‬ ‫לתרבות‬ ‫עדה‬ ‫הייתה‬ ‫הוועדה‬ .‫ומטעים‬ ‫מוטים‬ ‫במיצגים‬ 28.‫מהיסטוריה‬ ,‫המשרדים‬ ‫שני‬ ‫לטענת‬ ,‫נובע‬ ,‫הביטחון‬ ‫משרד‬ ‫לבין‬ ‫האוצר‬ ‫משרד‬ ‫בין‬ ‫האמון‬ ‫חוסר‬ ‫מערכת‬ ‫להתייעלות‬ ‫הבטחות‬ ‫על‬ ‫טענות‬ ‫מועלות‬ ‫האוצר‬ ‫מצד‬ .‫והסכמים‬ ‫בסיכומים‬ ‫אי-עמידה‬ ‫של‬ ‫סיכומים‬ ‫ועל‬ ‫שנחתמו‬ ‫הסכמים‬ ‫על‬ ‫טענות‬ ‫מועלות‬ ‫הביטחון‬ ‫משרד‬ ‫מצד‬ .‫מומשו‬ ‫שלא‬ ‫הביטחון‬ ‫משני‬ ‫כאלו‬ ‫חמורות‬ ‫טענות‬ ‫של‬ ‫קיומן‬ ‫עצם‬ .‫האוצר‬ ‫בידי‬ ‫כובדו‬ ‫לא‬ ‫דבר‬ ‫של‬ ‫בסופו‬ ‫אשר‬ ,‫שהושגו‬ .‫המשרדים‬ ‫בין‬ ‫הקיים‬ ‫האמון‬ ‫משבר‬ ‫עומק‬ ‫על‬ ‫מלמד‬ ,‫הצדדים‬
 10. 10. 2929‫שבשנים‬‫אף‬‫על‬.‫המערכות‬‫בין‬‫שקיפות‬‫מהיעדר‬‫גם‬‫נובע‬‫המשרדים‬‫של‬‫המשותפת‬‫בעבודה‬‫הקושי‬ ‫אינה‬ ‫זו‬ ‫שקיפות‬ ‫כי‬ ‫סבור‬ ‫עדיין‬ ‫האוצר‬ ‫משרד‬ ,‫הביטחון‬ ‫משרד‬ ‫של‬ ‫בשקיפות‬ ‫שיפור‬ ‫חל‬ ‫האחרונות‬ .‫המשרדים‬ ‫שבין‬ ‫בעבודה‬ ‫משמעותית‬ ‫פוגמים‬ ,‫אמון‬ ‫וחוסר‬ ‫שקיפות‬ ‫היעדר‬ .‫מספקת‬ 3030‫לקיצוץ‬ ‫ומקור‬ ‫בזבזנית‬ ‫מערכת‬ ‫הביטחון‬ ‫במערכת‬ ‫רואה‬ ‫האוצר‬ ‫משרד‬ ‫כי‬ ‫התרשמה‬ ‫הוועדה‬ ‫ואת‬ ‫המערכת‬ ‫של‬ ‫צרכיה‬ ‫את‬ ‫לעומק‬ ‫לבדוק‬ ‫מבלי‬ ‫פועל‬ ‫האוצר‬ ‫משרד‬ ‫לעתים‬ .‫פוטנציאלי‬ ‫תקציבי‬ .‫המדיני‬ ‫הדרג‬ ‫בידי‬ ‫הנדרש‬ ‫מההישג‬ ‫הנגזרים‬ ,‫התקציביות‬ ‫משמעויותיהן‬ 3131– ‫(להלן‬ ‫לאומי‬ ‫לביטחון‬ ‫למטה‬ ,‫חוק‬ ‫פי‬ ‫על‬ :‫לאומי‬ ‫לביטחון‬ ‫והמטה‬ ‫הביטחון‬ ‫מערכת‬ ‫ממשקי‬ ‫המל"ל‬ ,‫בפועל‬ .‫ואישורו‬ ‫הביטחון‬ ‫תקציב‬ ‫הכנת‬ ‫של‬ ‫המטה‬ ‫בעבודת‬ ‫מרכזי‬ ‫תפקיד‬ ‫יש‬ )‫המל"ל‬ ‫ונכונים‬ ‫במופגן‬ ‫מהמל"ל‬ ‫מתעלמים‬ ‫וצה"ל‬ ‫הביטחון‬ ‫משרד‬ .‫זה‬ ‫בתהליך‬ ‫מרכזי‬ ‫תפקיד‬ ‫ממלא‬ ‫אינו‬ ‫השרים‬ ‫ועדת‬ ‫דיוני‬ ‫לקראת‬ ‫פורמלית‬ ‫כחובה‬ ‫זאת‬ ‫לעשות‬ ‫נאלצים‬ ‫הם‬ ‫כאשר‬ ‫רק‬ ‫פעולה‬ ‫עמו‬ ‫לשתף‬ ‫מאפשר‬ ‫אינו‬ ‫זה‬ ‫דברים‬ ‫מצב‬ .‫הצטיידות‬ ‫לענייני‬ ‫השרים‬ ‫ועדת‬ ‫או‬ )‫הקבינט‬ – ‫(להלן‬ ‫ביטחון‬ ‫לענייני‬ .‫הביטחון‬ ‫תקציב‬ ‫אישור‬ ‫לקראת‬ ‫לקבינט‬ ‫המלצות‬ ‫בגיבוש‬ ‫בחוק‬ ‫הקבוע‬ ‫ייעודו‬ ‫את‬ ‫למלא‬ ‫למל"ל‬ 3232‫שצורכי‬ ‫בכך‬ ‫מכירה‬ ‫הוועדה‬ :‫ישראל‬ ‫במדינת‬ ‫האזרחיים‬ ‫התכנון‬ ‫וגופי‬ ‫הביטחון‬ ‫מערכת‬ ‫ממשקי‬ ‫עם‬ .‫פיתוחם‬ ‫על‬ ‫וגם‬ ‫המדינה‬ ‫במשאבי‬ ‫שימוש‬ ‫על‬ ‫גם‬ ‫אילוצים‬ ‫מטילים‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫של‬ ‫הביטחון‬ ‫הטלת‬ ‫ושל‬ ‫תכנון‬ ‫של‬ ‫בהקשרים‬ ‫הביטחון‬ ‫מערכת‬ ‫גופי‬ ‫שהתנהלות‬ ‫כך‬ ‫על‬ ‫מצביעה‬ ‫הוועדה‬ ,‫זאת‬ ‫אינה‬ ‫לעתים‬ ‫המקוון‬ ‫והמרחב‬ ‫התקשורת‬ ,‫הקרקע‬ ‫בתחומי‬ ‫אזרחיות‬ ‫תשתיות‬ ‫פיתוח‬ ‫על‬ ‫הגבלות‬ .‫מידתית‬ 3333‫נעשתה‬ ‫הביטחון‬ ‫מערכת‬ ‫של‬ ‫הכלכלי‬ ‫שבניהול‬ ‫התרשמה‬ ‫הוועדה‬ :‫הביטחון‬ ‫מערכת‬ ‫משאבי‬ ‫ניהול‬ ‫ובייחוד‬ ,‫התקציביים‬ ‫להיבטים‬ ‫יותר‬ ‫רבה‬ ‫מודעות‬ ‫כיום‬ ‫ושיש‬ ‫מסוימת‬ ‫דרך‬ ‫כברת‬ ‫הביטחון‬ ‫במשרד‬ ‫שקידמה‬ "‫האסיף‬ ‫"עת‬ ‫ההתייעלות‬ ‫בתכנית‬ ‫חלקי‬ ‫ביטוי‬ ‫לידי‬ ‫בא‬ ‫הדבר‬ .‫התקציביות‬ ‫המגבלות‬ ‫נוכח‬ .‫האחרונות‬ ‫בשנים‬ ‫הביטחון‬ ‫מערכת‬ 3434‫לעשות‬ ‫יש‬ ‫וכי‬ ,‫בחסר‬ ‫לוקה‬ ‫עדיין‬ ‫הביטחון‬ ‫מערכת‬ ‫של‬ ‫הכלכלי‬ ‫הניהול‬ ‫כיום‬ ‫גם‬ ‫כי‬ ‫סבורה‬ ‫הוועדה‬ ‫בהיבטים‬ ‫לטיפול‬ ‫והסמכות‬ ‫האחריות‬ .‫הביטחון‬ ‫מתקציב‬ ‫התועלת‬ ‫מרב‬ ‫את‬ ‫להפיק‬ ‫כדי‬ ‫רבות‬ ‫עוד‬ ‫קושי‬ ‫יש‬ .‫מתואמים‬ ‫שאינם‬ ‫גורמים‬ ‫כמה‬ ‫בידי‬ ‫נמצאות‬ ‫הביטחון‬ ‫מערכת‬ ‫פעילות‬ ‫של‬ ‫התקציביים‬ ‫החלטות‬ ‫של‬ ‫הכלכליות‬ ‫המשמעויות‬ ‫את‬ ‫ולנתח‬ ‫נתון‬ ‫זמן‬ ‫בכל‬ ‫הנכונה‬ ‫התקציב‬ ‫תמונת‬ ‫את‬ ‫לראות‬ ‫וחוסר‬ ‫לחצים‬ ‫מוטת‬ ‫תקציבית‬ ‫התנהלות‬ ‫הוא‬ ‫היוצא‬ ‫הפועל‬ .‫בצבא‬ ‫שונים‬ ‫גופים‬ ‫בידי‬ ‫שנעשות‬ .‫התקציביות‬ ‫משמעויותיהן‬ ‫של‬ ‫מלא‬ ‫ניתוח‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫מושכלות‬ ‫החלטות‬ ‫לקבל‬ ‫יכולת‬ 3535‫הוא‬ ‫עליו‬ ‫להצביע‬ ‫מבקשת‬ ‫שהוועדה‬ ,‫הביטחון‬ ‫מערכת‬ ‫תקציב‬ ‫בניהול‬ ‫המרכזיים‬ ‫הקשיים‬ ‫אחד‬ ‫משועבד‬ ‫מהתקציב‬ ‫ניכר‬ ‫חלק‬ ,‫הביטחון‬ ‫מערכת‬ ‫הוצאות‬ ‫מבנה‬ ‫בשל‬ ."‫התקציב‬ ‫הקשחת‬ ‫"תרבות‬ ‫פרויקטים‬ ,‫רכש‬ ,‫פנסיה‬ ,‫שכר‬ ‫ובהם‬ ‫משמעותיים‬ ‫תקציב‬ ‫לסעיפי‬ ‫התקציב‬ ‫שנת‬ ‫תחילת‬ ‫עם‬ ‫מיד‬ ,‫לאימונים‬ ‫כלל‬ ‫בדרך‬ ‫מיועד‬ ‫זה‬ ‫חלק‬ .‫לשינוי‬ ‫וניתן‬ ‫גמיש‬ ‫הוא‬ ‫הביטחון‬ ‫מתקציב‬ ‫קטן‬ ‫חלק‬ ‫רק‬ .‫ועוד‬ ‫החלק‬ ,‫יותר‬ ‫גדול‬ ‫בתקציב‬ ‫המוקשח‬ ‫שהחלק‬ ‫שככל‬ ‫מכך‬ ‫נובע‬ .‫שוטף‬ ‫ולקיום‬ ‫כשירות‬ ‫על‬ ‫לשמירה‬ ‫נטייה‬ ‫הביטחון‬ ‫במערכת‬ ‫שיש‬ ‫סבורה‬ ‫הוועדה‬ .‫יותר‬ ‫קטן‬ ,‫כשירות‬ ‫על‬ ‫ולשמירה‬ ‫לאימונים‬ ‫שנותר‬ ‫אחר‬ ‫שנה‬ ‫כנכונה‬ ‫(שהוכחה‬ ‫הנחה‬ ‫מתוך‬ ,‫התקציב‬ ‫של‬ ‫האפשר‬ ‫ככל‬ ‫גדול‬ ‫חלק‬ ‫להקשחת‬ ‫להביא‬ .‫תקציב‬ ‫תוספת‬ ‫לקבלת‬ ‫לחץ‬ ‫יצור‬ ‫שהדבר‬ )‫שנה‬ 3636‫פגום‬ ‫הוא‬ ,‫ולקבלה‬ ‫התקציב‬ ‫שנת‬ ‫במהלך‬ ‫הביטחון‬ ‫לתקציב‬ ‫תוספות‬ ‫לדרוש‬ ,‫שהשתרש‬ ‫הנוהג‬ ‫שהוקצתה‬ ‫התקציב‬ ‫במסגרת‬ ‫עמידה‬ ‫מעודד‬ ‫ואינו‬ ‫המדינה‬ ‫תקציב‬ ‫של‬ ‫התקינה‬ ‫בהתנהלות‬ ‫ופוגע‬ ‫הממשלה‬ ‫משרדי‬ ‫בכלל‬ ‫גם‬ ‫פוגעת‬ ‫הביטחון‬ ‫למערכת‬ ‫תקציבית‬ ‫תוספת‬ .‫הביטחון‬ ‫מערכת‬ ‫מצד‬ .‫שלהם‬ ‫העבודה‬ ‫תוכניות‬ ‫לפריצת‬ ‫ומביאה‬
 11. 11. 13 ‫ן‬‫ו‬‫ח‬‫ט‬‫י‬‫ב‬‫ה‬‫ב‬‫י‬‫צ‬‫ק‬‫ת‬‫ת‬‫נ‬‫י‬‫ח‬‫ב‬‫ל‬‫ה‬‫ד‬‫ע‬‫ו‬‫ו‬‫ה‬‫ח‬‫ו‬‫ד‬ 37.‫ומערכים‬ ‫הטכנו-לוגיסטיים‬ ‫מהמערכים‬ ‫חלק‬ ‫תפקוד‬ ‫כי‬ ‫התרשמה‬ ‫הוועדה‬ :‫מערכים‬ ‫יעילות‬ ,‫מוצו‬ ‫לא‬ ‫ברודט‬ ‫דוח‬ ‫לאחר‬ ‫יזם‬ ‫שהצבא‬ ‫ההתייעלות‬ ‫תהליכי‬ ‫גם‬ .‫דיו‬ ‫יעיל‬ ‫אינו‬ ‫נוספים‬ ‫תפעוליים‬ ‫יעילות‬ ‫על‬ ‫גם‬ ‫השלכה‬ ‫זה‬ ‫למצב‬ ‫יש‬ .‫הנייר‬ ‫על‬ ,‫בחלקן‬ ,‫נותרו‬ ,‫מערכים‬ ‫אזרוח‬ ‫ובהן‬ ‫שונות‬ ‫והמלצות‬ .‫בצבא‬ ‫המרכזיים‬ ‫מהמערכים‬ ‫בחלק‬ ‫יותר‬ ‫נמוכות‬ ‫וכשירות‬ ‫שירות‬ ‫ורמת‬ ‫נמוכה‬ 38.‫לשרת‬ ‫ומפקדיו‬ ‫צה"ל‬ ‫חיילי‬ ‫של‬ ‫נכונותם‬ .‫שבעיסה‬ ‫אוֹר‬ ְ‫השׂ‬ ‫הם‬ ‫הקבע‬ ‫משרתי‬ :‫הקבע‬ ‫משרתי‬ ‫לא‬ ‫בישראל‬ ‫הציבור‬ ,‫זאת‬ ‫למרות‬ .‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫של‬ ‫חוסנה‬ ‫בסיס‬ ‫היא‬ ,‫חייהם‬ ‫הקרבת‬ ‫כדי‬ ‫עד‬ ‫על‬ ‫הביקורת‬ ‫גוברת‬ ‫הישראלית‬ ‫הקהל‬ ‫בדעת‬ ,‫הצער‬ ‫למרבה‬ .‫בצבא‬ ‫למשרתים‬ ‫תודה‬ ‫מכיר‬ ‫תמיד‬ ‫בה‬ ‫שיש‬ ‫מסוכנת‬ ‫מגמה‬ ‫זוהי‬ .‫בקבע‬ ‫לשרת‬ ‫הנכונות‬ ‫על‬ ‫מאוד‬ ‫מזיקה‬ ‫השפעה‬ ‫לכך‬ ‫יש‬ .‫המשרתים‬ . ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫של‬ ‫בביטחונה‬ ‫לפגוע‬ ‫כדי‬ 39.‫בצה"ל‬ ‫הקבע‬ ‫במערך‬ ‫האדם‬ ‫כוח‬ ‫רבים‬ ‫במקרים‬ ‫כי‬ ‫התרשמה‬ ‫הוועדה‬ :‫בצבא‬ ‫האדם‬ ‫כוח‬ ‫ניהול‬ ‫לצה"ל‬ .‫אדם‬ ‫כוח‬ ‫על‬ ‫ובהוצאה‬ ‫הקבע‬ ‫אנשי‬ ‫במספר‬ ‫כהלכה‬ ‫שולט‬ ‫אינו‬ ‫הצבא‬ .‫לקוי‬ ‫באופן‬ ‫מנוהל‬ ‫הלא-מבוקר‬ ‫הגידול‬ ‫את‬ .‫האחרונות‬ ‫בשנים‬ ‫הקבע‬ ‫אנשי‬ ‫במספר‬ ‫החד‬ ‫לגידול‬ ‫מספק‬ ‫הסבר‬ ‫אין‬ ‫בתקציב‬ ‫הקבועים‬ ‫התקן‬ ‫שיאי‬ ‫באמצעות‬ ‫לרסן‬ ‫האוצר‬ ‫משרד‬ ‫היה‬ ‫יכול‬ ‫הקבע‬ ‫אנשי‬ ‫במספר‬ .‫בכך‬ ‫כשל‬ ‫הוא‬ ‫גם‬ ‫אך‬ ,‫השנתי‬ 40.‫במהלך‬ .‫יעיל‬ ‫ארגוני‬ ‫מבנה‬ ‫על‬ ‫מושתת‬ ‫הצבא‬ ‫של‬ ‫נכון‬ ‫ניהול‬ :‫וסמכויותיה‬ ‫היבשה‬ ‫זרוע‬ ‫מבנה‬ ‫המטות‬ ‫היקף‬ ‫הם‬ ,‫בהם‬ ‫שהבולטים‬ ,‫בצבא‬ ‫מבניים‬ ‫וכשלים‬ ‫כפילויות‬ ‫הוועדה‬ ‫בפני‬ ‫נחשפו‬ ‫עבודתה‬ ‫צבא‬ ‫כי‬ ‫נראה‬ .‫ביבשה‬ ‫הכוח‬ ‫בניין‬ ‫של‬ ‫הלא-יעיל‬ ‫המבנה‬ ‫בולט‬ ,‫אלה‬ ‫בין‬ .‫בעבודתם‬ ‫רבות‬ ‫וכפילויות‬ ‫הכוח‬ ‫בניין‬ ‫כי‬ ‫סבורה‬ ‫הוועדה‬ .‫ובמוכנותו‬ ‫הכוח‬ ‫בבניין‬ ‫ביותר‬ ‫המשמעותיים‬ ‫מהפערים‬ ‫סובל‬ ‫היבשה‬ ‫של‬ ‫לא-מיטבית‬ ‫וחלוקה‬ ‫מכפילויות‬ ‫רבה‬ ‫במידה‬ ‫הנובע‬ ,‫בסרבול‬ ‫לוקים‬ ‫כשירותו‬ ‫על‬ ‫והשמירה‬ .‫ולוגיסטיקה‬ ‫טכנולוגיה‬ ‫אגף‬ ‫ובראשם‬ ,‫אחרים‬ ‫גופים‬ ‫לשורת‬ ‫היבשה‬ ‫זרוע‬ ‫מפקדת‬ ‫בין‬ ‫סמכויות‬ 41.‫נדבך‬ ‫הוא‬ ‫הברית‬ ‫מארצות‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫שמקבלת‬ ‫הכספי‬ ‫הביטחוני‬ ‫הסיוע‬ :‫האמריקני‬ ‫הסיוע‬ ‫העיקריות‬ ‫הפלטפורמות‬ ‫רכש‬ .‫זה‬ ‫ממקור‬ ‫מגיע‬ ‫מהתקציב‬ 20%-‫כ‬ .‫הביטחון‬ ‫בתקציב‬ ‫משמעותי‬ .‫השוטף‬ ‫בקיום‬ ‫תמיכה‬ ‫ואף‬ ‫אמצעים‬ ‫רכש‬ ‫לצד‬ ,‫הסיוע‬ ‫תקציב‬ ‫באמצעות‬ ,‫הברית‬ ‫בארצות‬ ‫נעשה‬ ‫הסיוע‬ ‫היקף‬ ‫כי‬ ‫מניחה‬ ‫הוועדה‬ .2018 ‫שנת‬ ‫סוף‬ ‫עד‬ ‫הסיוע‬ ‫היקף‬ ‫נקבע‬ ,‫כיום‬ ‫התקף‬ ‫בהסכם‬ .‫הוועדה‬ ‫המלצות‬ ‫מתייחסות‬ ‫שאליה‬ ‫בתקופה‬ ‫גם‬ ‫יגדל‬ ‫או‬ ‫יישמר‬ ‫לישראל‬ ‫האמריקני‬
 12. 12. ‫הוועדה‬ ‫המלצות‬ ‫עיקרי‬ – ‫ג‬ ‫פרק‬ 4242‫ביצור‬ ‫של‬ ‫התכלית‬ ‫השגת‬ ‫הוא‬ ‫להם‬ ‫שהמשותף‬ ‫נושאים‬ ‫בשורת‬ ‫עוסקת‬ ‫הוועדה‬ ,‫בהמלצותיה‬ ‫בשלושה‬ ‫נוגעות‬ ‫ההמלצות‬ .‫המשק‬ ‫צורכי‬ ‫לבין‬ ‫הביטחון‬ ‫צורכי‬ ‫בין‬ ‫איזון‬ ‫תוך‬ ‫המדינה‬ ‫ביטחון‬ ‫הגברת‬ .‫התייעלות‬ ‫ותהליכי‬ ‫מבניים‬ ‫שינויים‬ ;‫הביטחון‬ ‫תקציב‬ :‫מישורים‬ 4343‫צה"ל‬ ‫של‬ ‫המבצעיות‬ ‫היכולות‬ ‫בחיזוק‬ ‫הצורך‬ ‫את‬ ‫עיניה‬ ‫לנגד‬ ‫ראתה‬ ‫הוועדה‬ ,‫המלצותיה‬ ‫בגיבוש‬ .‫הביטחון‬ ‫בתקציב‬ ‫הכולל‬ ‫המשאבים‬ ‫באיזון‬ ‫ותעדופן‬ 4444‫תפיסת‬ ‫על‬ ‫תשען‬ ,‫ותקציבה‬ ‫הביטחון‬ ‫מערכת‬ ‫לעיצוב‬ ‫שהתשתית‬ ‫צורך‬ ‫יש‬ :‫הביטחון‬ ‫תפיסת‬ ‫ההפעלה‬ ‫ותפיסת‬ ‫הכוח‬ ‫בניין‬ ‫תכניות‬ ‫נובעות‬ ‫שממנה‬ ,‫ישראל‬ ‫למדינת‬ ‫הרלוונטית‬ ‫הביטחון‬ ‫המציאות‬ ‫נוכח‬ ‫זה‬ ‫חיוני‬ ‫אסטרטגי‬ ‫מצע‬ ‫לגיבוש‬ ‫לפעול‬ ‫ישראל‬ ‫לממשלת‬ ‫ממליצה‬ ‫הוועדה‬ .‫שלו‬ .‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫מתמודדת‬ ‫שאיתה‬ ‫הדינמית‬ ‫הביטחונית‬ 4545‫אל‬ ‫הביטחון‬ ‫מערכת‬ ‫בפני‬ ‫העומדים‬ ‫המבצעיים‬ ‫לאתגרים‬ ‫מודעת‬ ‫הוועדה‬ :‫עדכנית‬ ‫הפעלה‬‫תפיסת‬ ‫לנוכח‬ ‫ולעדכנה‬ ‫צה"ל‬ ‫של‬ ‫ההפעלה‬ ‫תפיסת‬ ‫את‬ ‫לבחון‬ ‫ממליצה‬ ‫הוועדה‬ .‫המשתנה‬ ‫המציאות‬ ‫מול‬ .‫זו‬ ‫מציאות‬ 4646.‫הקרוב‬ ‫לחומש‬ ‫הביטחון‬ ‫תקציב‬ ‫של‬ ‫היקפו‬ ‫ניצב‬ ‫הוועדה‬ ‫המלצות‬ ‫בלב‬ :‫הביטחון‬ ‫תקציב‬ ‫היקף‬ ,‫וצרכיו‬ ‫המשק‬ ‫יכולות‬ ‫מניתוח‬ ‫מסקנותיה‬ ‫את‬ ‫משקללת‬ ‫הביטחון‬ ‫תקציב‬ ‫היקף‬ ‫על‬ ‫הוועדה‬ ‫המלצת‬ ‫את‬ ‫ההולם‬ ‫ביטחוני‬ ‫מענה‬ ‫מתן‬ ‫לשם‬ ‫הביטחון‬ ‫ומערכת‬ ‫צה"ל‬ ‫של‬ ‫החיוניים‬ ‫הצרכים‬ ‫את‬ ‫הערכתה‬ ‫לצד‬ ‫התקציב‬ ‫בסיס‬ 2016-2020 ‫השנים‬ ‫בין‬ ‫כי‬ ‫ממליצה‬ ‫הוועדה‬ .‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫ניצבת‬ ‫שבפניהם‬ ‫האתגרים‬ ‫לקבוע‬ ‫גם‬ ‫ממליצה‬ ‫הוועדה‬ .‫לצרכן‬ ‫המחירים‬ ‫למדד‬ ‫ויוצמד‬ ,'‫כלול‬ ‫'הכל‬ ,‫ש"ח‬ ‫מיליארד‬ 59 ‫על‬ ‫יעמוד‬ .‫מתאימים‬ ‫עדכון‬ ‫ומנגנוני‬ ‫חמש-שנתי‬ ‫תקציבי‬ ‫מתווה‬ ‫בחוק‬ 4747‫מול‬ ‫וצה"ל‬ ‫הביטחון‬ ‫משרד‬ ‫של‬ ‫ומוחלטת‬ ‫מלאה‬ ‫שקיפות‬ ‫יצירת‬ ‫על‬ ‫ממליצה‬ ‫הוועדה‬ :‫שקיפות‬ .‫השקיפות‬ ‫למימוש‬ ‫הדרושים‬ ‫הצעדים‬ ‫כל‬ ‫ונקיטת‬ ,‫והמל"ל‬ ‫האוצר‬ ‫משרד‬ ,‫הממשלה‬ ‫ראש‬ ‫משרד‬ .‫זו‬ ‫להמלצה‬ ‫במעלה‬ ‫ראשונה‬ ‫חשיבות‬ ‫מייחסת‬ ‫הוועדה‬ 4848‫באמצעות‬ ‫הצפוי‬ ‫החיסכון‬ ‫את‬ ‫הוועדה‬ ‫שקללה‬ ‫התקציב‬ ‫היקף‬ ‫בקביעת‬ :‫תקציבי‬‫כמקור‬‫התייעלות‬ ‫הביטחון‬ ‫מערכת‬ ‫כי‬ ‫ממליצה‬ ‫הוועדה‬ .‫הקרוב‬ ‫לחומש‬ ‫תקציבי‬ ‫מקור‬ ‫תשמש‬ ‫אשר‬ ‫התייעלות‬ ‫הביטחון‬ ‫מערכת‬ ‫להתייעלות‬ ‫כי‬ ‫סבורה‬ ‫הוועדה‬ .‫נמצאת‬ ‫היא‬ ‫שבו‬ ‫ההתייעלות‬ ‫תהליך‬ ‫את‬ ‫תעצים‬ .‫והתעצמות‬ ‫מוכנות‬ ‫לצורכי‬ ‫תקציביים‬ ‫מקורות‬ ‫לפינוי‬ ‫משמעותי‬ ‫פוטנציאל‬ ‫יש‬ 4949‫המחקר‬ ‫וחשיבות‬ ‫צה"ל‬ ‫כשירות‬ ‫על‬ ‫לשמירה‬ ‫האימונים‬ ‫בחיוניות‬ ‫הכרה‬ ‫מתוך‬ :‫התקציב‬ ‫עוגני‬ ‫תחומים‬ ‫בשני‬ ‫תקציביים‬ ‫עוגנים‬ ‫לקבוע‬ ‫ממליצה‬ ‫הוועדה‬ ,‫הטכנולוגי‬ ‫יתרונו‬ ‫על‬ ‫לשמירה‬ ‫והפיתוח‬ ‫לשימושים‬ ‫להעבירו‬ ‫יהיה‬ ‫שאי-אפשר‬ )‫הוועדה‬ ‫ממליצה‬ ‫שעליו‬ ‫(בההיקף‬ ‫תקציב‬ ,‫קרי‬ .‫אלה‬ .‫אחרים‬ 5050‫מתוקף‬ ,‫מרכזי‬ ‫כגורם‬ ‫התקציבים‬ ‫אגף‬ ‫ראש‬ ‫את‬ ‫רואה‬ ‫הוועדה‬ :‫הביטחון‬ ‫מערכת‬ ‫משאבי‬ ‫ניהול‬ ‫אגף‬ ‫ראש‬ ‫על‬ ‫כי‬ ‫ממליצה‬ ‫הוועדה‬ .‫ולרמטכ"ל‬ ‫הביטחון‬ ‫משרד‬ ‫למנכ"ל‬ ‫המדווח‬ ‫הגורם‬ ‫היותו‬ ‫התקציבים‬ ‫אגף‬ ‫ראש‬ .‫הביטחון‬ ‫תקציב‬ ‫לניהול‬ ‫כוללת‬ ‫אחריות‬ ‫תוטל‬ ‫הביטחון‬ ‫במשרד‬ ‫התקציבים‬ ‫אחראי‬ ‫ויהיה‬ – ‫התקציב‬ ‫מרכיבי‬ ‫כל‬ ‫ייכללו‬ ‫שבה‬ ,‫מלאה‬ ‫תקציבית‬ ‫תמונה‬ ‫יצירת‬ ‫על‬ ‫אחראי‬ ‫יהיה‬ .‫והתייעלות‬ ‫יישום‬ ‫אחרי‬ ‫מעקב‬ ‫על‬ ‫גם‬
 13. 13. 15 ‫ן‬‫ו‬‫ח‬‫ט‬‫י‬‫ב‬‫ה‬‫ב‬‫י‬‫צ‬‫ק‬‫ת‬‫ת‬‫נ‬‫י‬‫ח‬‫ב‬‫ל‬‫ה‬‫ד‬‫ע‬‫ו‬‫ו‬‫ה‬‫ח‬‫ו‬‫ד‬ 51.‫ובקרה‬ ‫תכנון‬ ‫תהליכי‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫רק‬ ‫אפשרי‬ ‫הביטחון‬ ‫תקציב‬ ‫של‬ ‫מיטבי‬ ‫מיצוי‬ :‫ובקרה‬ ‫פיקוח‬ ,‫תכנון‬ ‫את‬ ‫לשפר‬ ‫הוועדה‬ ‫מציעה‬ ,‫בהמלצותיה‬ .‫למימושו‬ ‫והתקציב‬ ,‫הטווח‬ ‫ארוך‬ ‫הכוח‬ ‫בניין‬ ‫של‬ ‫יעילים‬ ‫באמצעות‬ ‫גם‬ ,‫מימושו‬ ‫על‬ ‫והבקרה‬ ‫הפיקוח‬ ‫את‬ ‫ולהגביר‬ ‫הביטחון‬ ‫תקציב‬ ‫של‬ ‫התכנון‬ ‫תהליך‬ ‫תוקף‬ ‫ומתן‬ ‫אלה‬ ‫בתהליכים‬ ‫האוצר‬ ‫ומשרד‬ ‫לאומי‬ ‫לביטחון‬ ‫המטה‬ ‫אנשי‬ ‫של‬ ‫מעורבותם‬ ‫הגברת‬ ‫באמצעות‬ ‫הביטחון‬ ‫במשרד‬ ‫בצבא‬ ‫הפנימי‬ ‫הפיקוח‬ ‫את‬ ‫לשפר‬ ‫גם‬ ‫ממליצה‬ ‫הוועדה‬ .‫לסמכויותיהם‬ .‫הביטחון‬ ‫תקציב‬ ‫של‬ "‫הסף‬ ‫ל"שומר‬ ‫והפיכתו‬ ‫התקציבים‬ ‫אגף‬ ‫ראש‬ ‫של‬ ‫מעמדו‬ ‫חיזוק‬ 52..‫והתפקודית‬ ‫המבנית‬ ‫ביעילותו‬ ‫תלויה‬ ‫צה"ל‬ ‫של‬ ‫עוצמתו‬ ‫הגברת‬ :‫וסמכויותיה‬ ‫היבשה‬ ‫זרוע‬ ‫מבנה‬ ‫מבחינת‬ ‫ביותר‬ ‫החסרה‬ ‫הזרוע‬ ‫גם‬ ‫היא‬ ‫כי‬ ‫נראה‬ ,‫צה"ל‬ ‫של‬ ‫הכוח‬ ‫בבניין‬ ‫יסוד‬ ‫רכיב‬ ‫היא‬ ‫היבשה‬ ‫זרוע‬ ‫איחוד‬ ‫על‬ ‫הוועדה‬ ‫ממליצה‬ ,‫ביבשה‬ ‫הכוח‬ ‫ובניין‬ ‫הצבא‬ ‫פעולת‬ ‫את‬ ‫ליעל‬ ‫כדי‬ .‫והמוכנות‬ ‫ההתעצמות‬ ‫מפקדת‬ ‫לתוך‬ ,‫ביבשה‬ ‫הכוח‬ ‫בבניין‬ ‫העוסקים‬ ‫האחרים‬ ‫הגופים‬ ‫וכל‬ ‫והלוגיסטיקה‬ ‫הטכנולוגיה‬ ‫אגף‬ .‫אחרים‬ ‫אגפים‬ ‫לבין‬ ‫מז"י‬ ‫בין‬ ‫שישנן‬ ‫כפילויות‬ ‫וביטול‬ ,‫היבשה‬ ‫זרוע‬ 53.‫ובהיקף‬ ‫בצבא‬ ‫האדם‬ ‫כוח‬ ‫בהיקף‬ ‫משמעותית‬ ‫הקטנה‬ ‫על‬ ‫ממליצה‬ ‫הוועדה‬ :‫האדם‬ ‫כוח‬ ‫צמצום‬ ‫לפעול‬ ‫יש‬ ‫כך‬ ‫לשם‬ .‫והלוחמים‬ ‫המבצעיות‬ ‫המסגרות‬ ‫תיעדוף‬ ‫תוך‬ ,‫מכך‬ ‫הנגזר‬ ‫השכר‬ ‫על‬ ‫ההוצאה‬ .‫מטות‬ "‫ול"שיטוח‬ ‫מבני‬ ‫לשינוי‬ ,‫ומפקדות‬ ‫מטות‬ ‫של‬ ‫משמעותי‬ ‫לצמצום‬ 54.‫העדפה‬ ‫ביטוי‬ ‫לידי‬ ‫שיביא‬ ‫השכר‬ ‫במבנה‬ ‫יסודי‬ ‫שינוי‬ ‫לערוך‬ ‫ממליצה‬ ‫הוועדה‬ :‫דיפרנציאלי‬ ‫שכר‬ ‫על‬ ‫אחרים‬ ‫צבאיים‬ ‫מקצועות‬ ‫בעלי‬ ‫בתגמול‬ ‫וגמישות‬ ‫אחרים‬ ‫מקצועות‬ ‫אנשי‬ ‫פני‬ ‫על‬ ‫לוחמים‬ ‫של‬ .‫הצבא‬ ‫צורכי‬ ‫פי‬ 55.,‫כיום‬ ‫השכר‬ ‫מעלות‬ 86% ‫על‬ ‫תעמוד‬ ‫שכר‬ ‫על‬ ‫הכוללת‬ ‫ההוצאה‬ ‫כי‬ ‫ממליצה‬ ‫הוועדה‬ :‫שכר‬ ‫מגבלת‬ .2017 ‫שנת‬ ‫סוף‬ ‫עד‬ 56.-‫בן‬ ‫ועדת‬ ‫המלצות‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫השירות‬ ‫קיצור‬ ‫במתווה‬ ‫להמשיך‬ ‫ממליצה‬ ‫הוועדה‬ :‫החובה‬‫שירות‬‫קיצור‬ .2020 ‫שנת‬ ‫עד‬ ‫ובנות‬ ‫לבנים‬ ‫ימים‬ ‫שנתיים‬ ‫בן‬ ‫שירות‬ ‫על‬ ‫שיתקבע‬ ‫עד‬ ‫בסט‬ 57.‫ההסדר‬ .‫והוגן‬ ‫ראוי‬ ‫שירות‬ ‫סיום‬ ‫במענק‬ ‫הפנסיה‬ ‫את‬ ‫להמיר‬ ‫ממליצה‬ ‫הוועדה‬ :‫השירות‬‫סיום‬‫מודל‬ ‫ביותר‬ ‫והמתאימים‬ ‫הטובים‬ ‫שימור‬ ‫והמשך‬ ,‫שירותם‬ ‫ותנאי‬ ‫הלוחמים‬ ‫תעדוף‬ ‫על‬ ‫ישמור‬ ‫המוצע‬ .‫הפנסיה‬ ‫ותשלומי‬ ‫אדם‬ ‫כוח‬ ‫עלויות‬ ‫הפחתת‬ ‫תוך‬ ,‫השירות‬ ‫במסגרת‬ 58.‫הביטחון‬ ‫מערכת‬ ‫בידי‬ ‫כיום‬ ‫המופעלים‬ ‫מערכים‬ ‫אזרוח‬ ‫כי‬ ‫סבורה‬ ‫הוועדה‬ :‫משימות‬ ‫אזרוח‬ ‫מתהליך‬ ‫חלק‬ ‫הוא‬ ‫זה‬ ‫מהלך‬ .‫הליבה‬ ‫במשימות‬ ‫להתמקד‬ ‫וצה"ל‬ ‫הביטחון‬ ‫למערכת‬ ‫יאפשר‬ ,‫וצה"ל‬ .‫ולהתעצמות‬ ‫למוכנות‬ ‫תקציביים‬ ‫מקורות‬ ‫שיפנה‬ ‫התייעלות‬ 59.‫קביעת‬ ‫שיבחנו‬ ‫בקרה‬ ‫גורמי‬ ‫ולהוסיף‬ ‫גורן‬ ‫ועדת‬ ‫המלצות‬ ‫את‬ ‫לאמץ‬ ‫ממליצה‬ ‫הוועדה‬ :‫שיקום‬ .‫השיקום‬ ‫אגף‬ ‫לזכאי‬ ‫נוספות‬ ‫זכאויות‬ 60.‫המשקל‬ ‫את‬ ‫לצמצם‬ ‫ממליצה‬ ‫הוועדה‬ :‫לאומיים‬ ‫במשאבים‬ ‫שימוש‬ ‫על‬ ‫הביטחון‬ ‫מערכת‬ ‫הגבלות‬ :‫לאומיות‬ ‫בתשתיות‬ ‫אזרחי‬ ‫שימוש‬ ‫על‬ ‫מגבלות‬ ‫להטלת‬ ‫התכנון‬ ‫בגופי‬ ‫הביטחון‬ ‫למערכת‬ ‫כיום‬ ‫שיש‬ ‫העבודה‬ ‫בתהליכי‬ ‫יסודית‬ ‫רפורמה‬ ‫לערוך‬ ‫ממליצה‬ ‫הוועדה‬ .‫ועוד‬ ‫המקוון‬ ‫המרחב‬ ‫תקשורת‬ ,‫קרקע‬ ‫המוגשות‬‫בבקשות‬‫הטיפול‬‫ובאופן‬‫הביטחון‬‫למערכת‬‫הלאומיות‬‫התכנון‬‫רשויות‬‫בין‬‫הגומלין‬‫וביחסי‬ .‫השונים‬ ‫הגורמים‬ ‫של‬ ‫הסמכויות‬ ‫ואת‬ ‫הממשקים‬ ‫את‬ ‫בחקיקה‬ ‫מחדש‬ ‫ולהסדיר‬ ,‫הביטחון‬ ‫למשרד‬
 14. 14. 6161‫ממליצה‬ ‫הוועדה‬ :‫הביטחון‬ ‫במערכת‬ ‫התכנון‬ ‫והליכי‬ ‫קרקע‬ ‫במשאבי‬ ‫הביטחון‬ ‫מערכת‬ ‫שימוש‬ ‫בידי‬ ‫קרקע‬ ‫במשאבי‬ ‫ושימוש‬ ‫תשתיות‬ ‫לפיתוח‬ ‫באשר‬ ‫היום‬ ‫הקיימים‬ ‫התכנון‬ ‫הליכי‬ ‫את‬ ‫לעדכן‬ ‫לצמצם‬ ‫ממליצה‬ ‫הוועדה‬ .‫זה‬ ‫בתחום‬ ‫מקיפות‬ ‫רפורמות‬ ‫לערוך‬ ‫ממליצה‬ ‫הוועדה‬ .‫הביטחון‬ ‫מערכת‬ ‫ויצירת‬ ‫חקיקה‬ ‫שינויי‬ ‫באמצעות‬ ,‫הביטחון‬ ‫למערכת‬ ‫ייחודיים‬ ‫בהליכים‬ ‫השימוש‬ ‫את‬ ‫משמעותית‬ .‫שונים‬ ‫וכללים‬ ‫נהלים‬ 6262‫מפקח‬ ‫גורם‬ ‫להיות‬ ‫גם‬ ‫הוא‬ ‫הביטחון‬ ‫משרד‬ ‫של‬ ‫ייעודו‬ ‫כי‬ ‫לקבוע‬ ‫ממליצה‬ ‫הוועדה‬ :‫הביטחון‬ ‫משרד‬ ‫מבנה‬ ‫את‬ ‫מחדש‬ ‫לבחון‬ ‫מציעה‬ ‫הוועדה‬ ,‫הייעוד‬ ‫משינוי‬ ‫כנגזרת‬ .‫פעילותו‬ ‫ממדי‬ ‫בכל‬ ‫צה"ל‬ ‫על‬ ‫ומבקר‬ ‫גופים‬ ‫בין‬ ‫שישנן‬ ‫הכפילויות‬ ‫את‬ ‫ולצמצם‬ ‫המשרד‬ ‫אגפי‬ ‫את‬ ‫ליעל‬ ,‫והמנהלות‬ ‫אגפיו‬ ‫על‬ ‫הביטחון‬ ‫משרד‬ .‫בצה"ל‬ ‫גופים‬ ‫לבין‬ ‫במשרד‬ 6363,‫האמריקני‬‫הסיוע‬‫על‬ ‫ההסכם‬‫להארכת‬‫באשר‬‫המתקיימים‬‫לדיונים‬‫ערה‬‫הוועדה‬:‫האמריקני‬‫הסיוע‬ ‫מקום‬ ‫יש‬ ,‫צה"ל‬ ‫של‬ ‫האיכותי‬ ‫היתרון‬ ‫בשמירת‬ ‫הצורך‬ ‫ונוכח‬ ‫האיומים‬ ‫התפתחות‬ ‫נוכח‬ ‫כי‬ ‫וסבורה‬ .‫הגדלתו‬ ‫את‬ ‫לבחון‬ 6464‫המל"ל‬ ‫בהובלת‬ ‫צוות‬ ‫תקים‬ ‫הממשלה‬ ‫כי‬ ‫לקבוע‬ ‫ממליצה‬ ‫הוועדה‬ :‫הוועדה‬ ‫המלצות‬ ‫מימוש‬ ‫מימוש‬ ‫התקדמות‬ ‫על‬ ‫ולציבור‬ ‫לממשלה‬ ‫לעת‬ ‫מעת‬ ‫וידווח‬ ‫הוועדה‬ ‫המלצות‬ ‫מימוש‬ ‫על‬ ‫שיפקח‬ .‫ההמלצות‬
 15. 15. 17 ‫ן‬‫ו‬‫ח‬‫ט‬‫י‬‫ב‬‫ה‬‫ב‬‫י‬‫צ‬‫ק‬‫ת‬‫ת‬‫נ‬‫י‬‫ח‬‫ב‬‫ל‬‫ה‬‫ד‬‫ע‬‫ו‬‫ו‬‫ה‬‫ח‬‫ו‬‫ד‬ ‫מתודולוגיה‬ 63 ‫הוועדה‬ ‫ערכה‬ ‫עבודתה‬ ‫חודשי‬ ‫במהלך‬ .2014 ‫במאי‬ 22 ‫ביום‬ ‫הממשלה‬ ‫ראש‬ ‫בידי‬ ‫מונתה‬ ‫הוועדה‬ ‫עם‬ ‫רבות‬ ‫פגישות‬ ‫וחבריה‬ ‫הוועדה‬ ‫ראש‬ ‫קיימו‬ ‫כן‬ ‫כמו‬ .‫המשנה‬ ‫ובוועדות‬ ‫הוועדה‬ ‫במליאת‬ ‫מפגשים‬ .‫ובהווה‬ ‫בעבר‬ ‫הביטחון‬ ‫ומערכת‬ ‫המדינית‬ ‫המערכת‬ ‫בכירי‬ ‫עמדותיהם‬ ‫את‬ ‫ישראל‬ ‫ובנק‬ ‫האוצר‬ ‫משרד‬ ,‫הביטחון‬ ‫משרד‬ ,‫צה"ל‬ ‫נציגי‬ ‫הציגו‬ ‫אלה‬ ‫דיונים‬ ‫במהלך‬ ‫הרלוונטיים‬ ‫הגורמים‬ ‫לכל‬ .‫האחרים‬ ‫המשק‬ ‫לצורכי‬ ‫ביחס‬ ‫הביטחון‬ ‫תקציב‬ ‫של‬ ‫הרצוי‬ ‫להיקפו‬ ‫באשר‬ ‫מטעם‬ ‫משקיפים‬ ,‫מזו‬ ‫יתרה‬ .‫דיוניה‬ ‫במהלך‬ ‫עמדותיהם‬ ‫את‬ ‫לוועדה‬ ‫ולהציג‬ ‫לשוב‬ ‫ההזדמנות‬ ‫נתנה‬ ‫נכחו‬ ‫ישראל‬ ‫ובנק‬ ‫הממשלה‬ ‫ראש‬ ‫משרד‬ ,‫לאומי‬ ‫לביטחון‬ ‫המטה‬ ,‫האוצר‬ ‫משרד‬ ,‫הביטחון‬ ‫משרד‬ ‫לאחר‬ ‫לוועדה‬ ‫ידיהם‬ ‫על‬ ‫שהוגשו‬ ‫ובמסמכים‬ ‫הדיונים‬ ‫במהלך‬ ‫לדברים‬ ‫והתיחסו‬ ‫אלו‬ ‫הצגות‬ ‫במהלך‬ .‫מכן‬ ‫תרומה‬ ‫שלהם‬ ‫סברה‬ ‫שהוועדה‬ ‫אחדים‬ ‫אישים‬ ‫וכן‬ ‫נוספים‬ ‫ממשלתיים‬ ‫גורמים‬ ‫הופיעו‬ ‫הוועדה‬ ‫בפני‬ .‫לדיוניה‬ ‫שעות‬ ‫מאות‬ ‫השקיעו‬ ‫הוועדה‬ ‫וחברי‬ ‫רבים‬ ‫פנימיים‬ ‫דיונים‬ ‫הוועדה‬ ‫ערכה‬ ‫הסוגיות‬ ‫מורכבות‬ ‫בשל‬ ‫את‬ ‫ולמדו‬ ‫בפניהם‬ ‫שהובא‬ ‫במידע‬ ‫הוועדה‬ ‫חברי‬ ‫התעמקו‬ ‫אלו‬ ‫בדיונים‬ .‫וכתיבתו‬ ‫הדוח‬ ‫בגיבוש‬ ‫עבודה‬ ‫ההמלצות‬ ‫לגיבוש‬ ‫הוועדה‬ ‫חברי‬ ‫הקדישו‬ ‫מיוחדת‬ ‫לב‬ ‫תשומת‬ .‫שנדונו‬ ‫הנושאים‬ ‫של‬ ‫השונים‬ ‫ההיבטים‬ .‫כמכלול‬ ‫וההמלצות‬ ‫עצמה‬ ‫בפני‬ ‫המלצה‬ ‫כל‬ ,‫ההמלצות‬ ‫של‬ ‫השלכותיהם‬ ‫של‬ ‫מדוקדקת‬ ‫ולבחינה‬ ‫לוועדה‬ ‫כיועץ‬ ‫ששימש‬ ,‫מלכא‬ ‫רון‬ ‫ד"ר‬ ‫של‬ ‫הטובים‬ ‫בשירותיו‬ ‫גם‬ ‫הוועדה‬ ‫הסתייעה‬ ‫עבודתה‬ ‫במהלך‬ .‫לעבודתה‬ ‫תרומתו‬ ‫על‬ ‫לו‬ ‫מודה‬ ‫הוועדה‬ .‫הכלכליים‬ ‫בנושאים‬ ‫ששון‬ ‫תא"ל‬ ;‫הממשלה‬ ‫ראש‬ ‫ממשרד‬ ‫ברקן‬ ‫אמיר‬ ‫מר‬ :‫גופים‬ ‫מכמה‬ ‫משקיפים‬ ‫ליוו‬ ‫הוועדה‬ ‫עבודת‬ ‫את‬ ‫התקציבים‬ ‫מאגף‬ ‫פרתם‬ ‫דניאלה‬ '‫וגב‬ ‫הקר‬ ‫נח‬ ‫מר‬ ;‫הביטחון‬ ‫ומשרד‬ ‫צה"ל‬ ‫נציגי‬ ‫אללוף‬ ‫יניב‬ ‫ואל"מ‬ ,‫חדד‬ ‫מבנק‬ ‫ברוידא‬ ‫יעקב‬ ‫וד"ר‬ ‫באוצר‬ ‫הכללית‬ ‫החשבת‬ ‫מאגף‬ ‫רז‬ ‫יובל‬ ‫ורו"ח‬ ‫שקדי‬ ‫עמוס‬ ‫רו"ח‬ ;‫באוצר‬ ‫שהעבירו‬ ‫רלוונטי‬ ‫ובמידע‬ ‫הדיונים‬ ‫במהלך‬ ‫הוועדה‬ ‫לעבודת‬ ‫רבות‬ ‫סייעו‬ ‫כולם‬ ‫המשקיפים‬ .‫ישראל‬ .‫לכולם‬ ‫להודות‬ ‫מבקשת‬ ‫הוועדה‬ .‫בקשתה‬ ‫לפי‬ ‫לוועדה‬ ‫לביטחון‬ ‫המטה‬ ‫מטעם‬ ‫כמשקיף‬ ,‫נגל‬ ‫יעקב‬ )'‫(במיל‬ ‫תא"ל‬ ‫דיוניה‬ ‫בכל‬ ‫הוועדה‬ ‫את‬ ‫ליווה‬ ‫לכך‬ ‫בנוסף‬ .‫מיוחד‬ ‫לציון‬ ‫ראויה‬ ‫הוועדה‬ ‫לדיוני‬ ‫תרומתו‬ ‫אשר‬ ‫לאומי‬ ‫המרכזית‬ ‫ותרומתו‬ ‫הוועדה‬ ‫במסגרת‬ ‫פעילותו‬ ‫על‬ ‫פרידמן‬ ‫שוקי‬ ‫ד"ר‬ ‫הוועדה‬ ‫למזכיר‬ ‫מודה‬ ‫הוועדה‬ .‫זה‬ ‫דוח‬ ‫של‬ ‫לגיבושו‬ ‫לירז‬ '‫ולגב‬ ‫הוועדה‬ ‫בידי‬ ‫שסייעה‬ ‫הוועדה‬ ‫מזכירות‬ ‫עוזרת‬ ‫חסיד‬ ‫מירית‬ '‫לגב‬ ‫להודות‬ ‫מבקשת‬ ‫הוועדה‬ .‫הדוח‬ ‫ובהכנת‬ ‫מידע‬ ‫באיסוף‬ ‫רבות‬ ‫שתרמה‬ ‫הוועדה‬ ‫עוזרת‬ ‫בלנק‬ .‫לוועדה‬ ‫שהושיט‬ ‫והסיוע‬ ‫האכסניה‬ ‫על‬ ‫הלאומי‬ ‫הסייבר‬ ‫למטה‬ ‫מודה‬ ‫הוועדה‬ ‫ולאנשי‬ ‫הממשלה‬ ‫ראש‬ ‫משרד‬ ‫של‬ ‫המשפטית‬ ‫היועצת‬ ,‫ברנע-פרגו‬ ‫שלומית‬ ‫לעו"ד‬ ‫מודה‬ ‫הוועדה‬ .‫לוועדה‬ ‫המשפטי‬ ‫והסיוע‬ ‫הליווי‬ ‫על‬ ‫צוותה‬ ‫בעבורה‬ ‫נערכו‬ ‫וכן‬ ‫הביטחון‬ ‫בתקציב‬ ‫העוסקים‬ ‫מסמכים‬ ‫אלפי‬ ‫לוועדה‬ ‫הוגשו‬ ‫עבודתה‬ ‫חודשי‬ ‫במהלך‬ ‫המכון‬ ‫לאנשי‬ ‫להודות‬ ‫הוועדה‬ ‫מבקשת‬ ‫זה‬ ‫בהקשר‬ .‫שונים‬ ‫גופים‬ ‫בידי‬ ‫דעת‬ ‫חוות‬ ‫והוצגו‬ ‫מחקרים‬ ‫כמה‬ .‫הוועדה‬ ‫בעבור‬ ‫שערכו‬ ‫המחקר‬ ‫על‬ ‫לאומי‬ ‫ביטחון‬ ‫למחקרי‬
 16. 16. ‫ן‬‫ו‬‫ח‬‫ט‬‫י‬‫ב‬‫ה‬‫ב‬‫י‬‫צ‬‫ק‬‫ת‬‫ת‬‫נ‬‫י‬‫ח‬‫ב‬‫ל‬‫ה‬‫ד‬‫ע‬‫ו‬‫ו‬‫ה‬‫ח‬‫ו‬‫ד‬ '‫א‬ ‫חלק‬ ‫וניהול‬ ‫תכנון‬ – ‫הביטחון‬ ‫תקציב‬
 17. 17. ‫ובקרה‬ ‫פיקוח‬ ,‫שקיפות‬ ,‫תכנון‬ – ‫ה‬ ‫פרק‬ 11.‫את‬ ‫כולל‬ ‫התכנון‬ .‫מדוקדקים‬ ‫ורב-שנתי‬ ‫שנתי‬ ‫תכנון‬ ‫דורשת‬ ,‫הביטחון‬ ‫תקציב‬ ‫של‬ ‫התועלת‬ ‫מיצוי‬ ‫אישור‬ ‫לאחר‬ .‫החומש‬ ‫תכנית‬ ‫ואת‬ ‫נתונה‬ ‫עבודה‬ ‫לשנת‬ ‫הביטחון‬ ‫ומשרד‬ ‫צה"ל‬ ‫של‬ ‫העבודה‬ ‫תכנית‬ ‫העבודה‬ ‫שתכנית‬ ‫לוודא‬ ‫כדי‬ ,‫מיטבית‬ ‫בבקרה‬ ‫צורך‬ ‫יש‬ ,‫הביטחון‬ ‫משרד‬ ‫ותקציב‬ ‫העבודה‬ ‫תכנית‬ .‫אותו‬ ‫ממצה‬ ‫ושהיא‬ ,‫שנקבע‬ ‫התקציב‬ ‫במגבלות‬ ‫עומדת‬ ‫שהיא‬ ,‫לפועל‬ ‫יוצאת‬ ‫אכן‬ 22.‫משרד‬ ‫בתוך‬ ,‫ככולו‬ ‫רובו‬ ,‫נערך‬ ‫הביטחון‬ ‫תקציב‬ ‫של‬ ‫השנתי‬ ‫והבקרה‬ ‫הפיקוח‬ ,‫התכנון‬ ‫מעגל‬ ‫איננו‬ ‫התכנון‬ ‫בשלב‬ ‫הביטחון‬ ‫ומשרד‬ ‫הצבא‬ ‫לבין‬ ‫המדיני‬ ‫הדרג‬ ‫בין‬ ‫הדיאלוג‬ ,‫רוב‬ ‫פי‬ ‫על‬ .‫הביטחון‬ .‫משמעותי‬ ‫דיאלוג‬ ‫מתקיים‬ ‫לא‬ ‫והמל"ל‬ ‫האוצר‬ ‫משרד‬ ‫לבין‬ ‫הביטחון‬ ‫משרד‬ ‫בין‬ ‫גם‬ .‫מספק‬ 33.‫אינם‬ ,‫בכנסת‬ ‫מכן‬ ‫ולאחר‬ ,‫בקבינט‬ ,‫ממנה‬ ‫הנגזר‬ ‫התקציב‬ ‫והיקף‬ ,‫העבודה‬ ‫תכנית‬ ‫אישור‬ ‫תהליך‬ ‫דיונים‬ ‫במספר‬ ‫מתמצה‬ ‫בקבינט‬ ‫הדיון‬ ,‫רוב‬ ‫פי‬ ‫על‬ .‫הביטחון‬ ‫בתקציב‬ ‫מעמיק‬ ‫דיון‬ ‫מאפשרים‬ ‫חוק‬ ‫פי‬ ‫על‬ .‫מוגבלת‬ ,‫כזו‬ ‫במסגרת‬ ‫דברים‬ ‫של‬ ‫לעומקם‬ ‫לרדת‬ ‫הקבינט‬ ‫שרי‬ ‫של‬ ‫היכולת‬ .‫מצומצם‬ ‫לוועדת‬ ‫משותפת‬ ‫בוועדה‬ ‫נדון‬ ‫והוא‬ ,‫הכנסת‬ ‫לאישור‬ ‫הביטחון‬ ‫תקציב‬ ‫מובא‬ ,‫התקציב‬ ‫יסודות‬ ‫כדי‬ ‫בו‬ ‫שיש‬ ‫דיון‬ ‫מאפשרים‬ ‫אינם‬ ‫ואופיו‬ ‫בכנסת‬ ‫הדיון‬ ‫מסגרת‬ .‫וביטחון‬ ‫חוץ‬ ‫ולוועדת‬ ‫הכספים‬ .‫המוצעת‬ ‫התכנית‬ ‫את‬ ‫לאתגר‬ 44.‫מתקציב‬ 20%-15%-‫כ‬ ‫עד‬ ‫מגיע‬ ‫ששיעורו‬ ,‫הביטחון‬ ‫בתקציב‬ ‫שהשימושים‬ ‫הוא‬ ‫מכך‬ ‫היוצא‬ ‫הפועל‬ ‫השפעה‬ ‫ישנה‬ ‫האחרים‬ ‫לגורמים‬ .‫הביטחון‬ ‫ומשרד‬ ‫הצבא‬ ‫בידי‬ ,‫דבר‬ ‫של‬ ‫בעיקרו‬ ,‫נקבעים‬ ,‫המדינה‬ ‫שמצב‬ ‫סבורה‬ ‫הוועדה‬ .‫התקציב‬ ‫של‬ ‫היקפו‬ ‫על‬ ‫היותר‬ ‫לכל‬ ‫משפיעים‬ ‫והם‬ ‫השימושים‬ ‫על‬ ‫מעטה‬ .‫יסודי‬ ‫שינוי‬ ‫דורש‬ ‫זה‬ 55.‫של‬ ‫והבקרה‬ ‫הפיקוח‬ ,‫התכנון‬ ‫במעגל‬ ,‫כיום‬ ‫הקיימים‬ ‫לכשלים‬ ‫מרכזיים‬ ‫גורמים‬ ‫כי‬ ‫סבורה‬ ‫הוועדה‬ ‫משרד‬ ‫לבין‬ – ‫והמל"ל‬ ‫האוצר‬ ‫המדיני-משרד‬ ‫הדרג‬ ‫בין‬ ‫מספק‬ ‫דיאלוג‬ ‫היעדר‬ ‫הוא‬ ,‫הביטחון‬ ‫תקציב‬ .‫הביטחון‬ ‫משרד‬ ‫של‬ ‫שקיפות‬ ‫מהיעדר‬ ‫גם‬ ‫הנובע‬ ‫הביטחון‬
 18. 18. 21 ‫ן‬‫ו‬‫ח‬‫ט‬‫י‬‫ב‬‫ה‬‫ב‬‫י‬‫צ‬‫ק‬‫ת‬‫ת‬‫נ‬‫י‬‫ח‬‫ב‬‫ל‬‫ה‬‫ד‬‫ע‬‫ו‬‫ו‬‫ה‬‫ח‬‫ו‬‫ד‬ ‫תכנון‬ ‫הביטחון‬ ‫תקציב‬ ‫תכנון‬ 6.‫המל"ל‬ ,‫האוצר‬ ‫משרד‬ ,‫הביטחון‬ ‫משרד‬ ,‫כולו‬ ‫התהליך‬ ‫לאורך‬ ,‫שותפים‬ ‫הביטחון‬ ‫תקציב‬ ‫בתכנון‬ ‫מתנהל‬ ‫התהליך‬ ,)‫מרס‬ ‫בחודש‬ ‫החל‬ ‫(לרוב‬ ,‫בראשיתו‬ .)‫(הקבינט‬ ‫ביטחון‬ ‫לענייני‬ ‫השרים‬ ‫וועדת‬ ‫גם‬ .‫הקבינט‬ ‫של‬ ‫לתכנון‬ ‫דירקטיבה‬ ‫ללא‬ ,‫רוב‬ ‫פי‬ ‫ועל‬ ‫האוצר‬ ‫ובמשרד‬ ‫הביטחון‬ ‫במשרד‬ ‫במקביל‬ ‫מתחשבת‬ ‫אינה‬ ‫לצבא‬ ‫הניתנת‬ ‫לתכנון‬ ‫הדירקטיבה‬ ,‫יותר‬ ‫מוקדם‬ ‫בשלב‬ ‫מתקיים‬ ‫בקבינט‬ ‫כשהדיון‬ ‫התקציב‬ ‫מסגרת‬ ‫על‬ ‫להתבסס‬ ‫צריך‬ ‫הביטחון‬ ‫במשרד‬ ‫התכנון‬ ‫תהליך‬ .‫הצפויה‬ ‫התקציב‬ ‫במגבלת‬ ‫הדיון‬ ,‫לרוב‬ .‫יותר‬ ‫גבוה‬ ‫תקציב‬ ‫מניח‬ ‫התכנון‬ ‫בפועל‬ ‫אך‬ ,‫האוצר‬ ‫משרד‬ ‫בידי‬ ‫להיקבע‬ ‫הצפויה‬ ‫מאוחר‬ ‫בשלב‬ ‫רק‬ ‫מתקיים‬ ,‫העבודה‬ ‫תכנית‬ ‫ואישור‬ ‫הייחוס‬ ‫תרחישי‬ ,‫המודיעין‬ ‫הערכת‬ ‫על‬ ‫בקבינט‬ .‫מוצעת‬ ‫עבודה‬ ‫תכנית‬ ‫גיבש‬ ‫כבר‬ ‫שצה"ל‬ ‫ולאחר‬ ‫יותר‬ ‫הביטחון‬ ‫ומשרד‬ ‫צה"ל‬ 7.‫התכנון‬ ‫אגף‬ ‫בידי‬ ‫מובל‬ ,‫הביטחון‬ ‫ומשרד‬ ‫צה"ל‬ ‫של‬ ‫השנתית‬ ‫העבודה‬ ‫תכנית‬ ‫של‬ ‫התכנון‬ ‫תהליך‬ .‫השנתית‬ ‫העבודה‬ ‫תכנית‬ ‫הכנת‬ ‫של‬ ‫והתקציביים‬ ‫המהותיים‬ ‫ההיבטים‬ ‫את‬ ‫מרכז‬ ‫זה‬ ‫אגף‬ .‫בצה"ל‬ ‫אלופי‬ ‫ובהשתתפות‬ ‫הרמטכ"ל‬ ‫בראשות‬ ‫אחדים‬ ‫ימים‬ ‫בת‬ ‫סדנה‬ ‫הוא‬ ‫בצה"ל‬ ‫התכנון‬ ‫תהליך‬ ‫שיא‬ ,‫השנתית‬ ‫העבודה‬ ‫תכנית‬ ‫של‬ ‫העבודה‬ ‫הנחות‬ ‫נבחנות‬ ‫זו‬ ‫בסדנה‬ .‫נוספים‬ ‫בכירים‬ ‫וקצינים‬ ‫המטכ"ל‬ .‫הרלוונטית‬‫העבודה‬‫בשנת‬‫ישראל‬‫מדינת‬‫בפני‬,‫צה"ל‬‫להערכת‬,‫הניצבים‬‫לאתגרים‬‫המוצע‬‫והמענה‬ 8.‫בראשות‬ ,‫הביטחון‬ ‫במשרד‬ ‫דיונים‬ ‫מתקיימים‬ ,‫הרמטכ"ל‬ ‫בידי‬ ‫העבודה‬ ‫תכנית‬ ‫אישור‬ ‫עם‬ ‫המתקיימים‬ ‫הדיונים‬ ‫כי‬ ‫התרשמה‬ ‫הוועדה‬ .‫הביטחון‬ ‫שר‬ ‫ובראשות‬ ‫הביטחון‬ ‫משרד‬ ‫מנכ"ל‬ ‫הנערכים‬ ‫השינויים‬ ,‫רוב‬ ‫פי‬ ‫על‬ .‫לצבא‬ ‫נגד‬ ‫משקל‬ ‫משמשים‬ ‫ואינם‬ ,‫מוגבלים‬ ‫הביטחון‬ ‫במשרד‬ ,‫האזרחי‬ ‫הדרג‬ ‫בתור‬ ,‫שלהלכה‬ ‫אף‬ .‫בלבד‬ ‫מינוריים‬ ‫הם‬ ‫אלה‬ ‫דיונים‬ ‫בעקבות‬ ‫העבודה‬ ‫בתכנית‬ ,‫בלבד‬ ‫מאשר‬ ‫גורם‬ ‫הוא‬ ,‫למעשה‬ ,‫הצבאי‬ ‫הדרג‬ ‫על‬ ‫ובקרה‬ ‫פיקוח‬ ‫של‬ ‫באחריות‬ ‫נושא‬ ‫הוא‬ .‫מציג‬ ‫שהצבא‬ ‫לתכניות‬ 9.‫תקציב‬ ‫מראש‬ ‫מניחים‬ ‫הביטחון‬ ‫ומשרד‬ ‫צה"ל‬ ,‫מדינית‬ ‫דירקטיבה‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫לעתים‬ ,‫לתכנון‬ ‫כבסיס‬ ‫של‬ ‫העבודה‬ ‫תכנית‬ ‫כי‬ ‫הוא‬ ‫הרושם‬ .‫הקודמת‬ ‫בשנה‬ ‫הביטחון‬ ‫משרד‬ ‫שקיבל‬ ‫מזה‬ ‫משמעותית‬ ‫גדול‬ ‫בהצגת‬ ,‫זאת‬ ‫בעקבות‬ .‫מצוי‬ ‫להיות‬ ‫שצפוי‬ ‫מה‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫ולא‬ ‫רצוי‬ ‫תקציב‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫נבנית‬ ‫צה"ל‬ ‫למימוש‬ ‫הדרוש‬ ‫התקציב‬ ‫בין‬ ,‫מאוד‬ ‫גדול‬ ‫לעתים‬ ,‫מובנה‬ ‫פער‬ ‫נוצר‬ ,‫הקבינט‬ ‫בפני‬ ‫העבודה‬ ‫תכנית‬ .‫מתקבל‬ ‫דבר‬ ‫של‬ ‫שבסופו‬ ‫התקציב‬ ‫לבין‬ ,‫לקבינט‬ ‫המוצגת‬ ‫העבודה‬ ‫תכנית‬ 10.‫צה"ל‬ ‫מקיימים‬ ,‫הפעלתה‬ ‫לשם‬ ‫הנדרש‬ ,‫ממנה‬ ‫הנגזר‬ ‫והתקציב‬ ‫העבודה‬ ‫תכנית‬ ‫השלמת‬ ‫עם‬ ‫תכנית‬ ‫את‬ ‫האוצר‬ ‫למשרד‬ ‫צה"ל‬ ‫מציג‬ ‫אלה‬ ‫בדיונים‬ .‫האוצר‬ ‫משרד‬ ‫עם‬ ‫גם‬ ‫דיונים‬ ‫הביטחון‬ ‫ומשרד‬ ‫שהוא‬ ‫והתוספות‬ ‫העבודה‬ ‫תכנית‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫דה‬ ִ‫שבצ‬ ‫התקציב‬ ‫דרישת‬ ‫ואת‬ ‫כלליים‬ ‫בקווים‬ ‫העבודה‬ ‫התקציב‬ ‫מסגרת‬ ‫מסוכמת‬ ‫גם‬ ‫אלה‬ ‫בדיונים‬ ,‫אחרים‬ ‫במשרדים‬ .)‫מעבר‬ ‫(דפי‬ ‫לו‬ ‫שמגיעות‬ ‫סבור‬ ‫המבוקש‬ ‫התקציב‬ ‫בין‬ ‫הפערים‬ ‫האחרונות‬ ‫בשנים‬ ,‫הביטחון‬ ‫במשרד‬ ‫שמדובר‬ ‫ככל‬ .‫הבאה‬ ‫לשנה‬ ‫למסגרת‬ ‫מגיעים‬ ‫אינם‬ ‫שהמשרדים‬ ‫עד‬ ,‫גדולים‬ ‫כה‬ ,‫האוצר‬ ‫שמציע‬ ‫התקציב‬ ‫מסגרת‬ ‫לבין‬ ,‫ידיו‬ ‫על‬ .‫מוסכמת‬ ‫תקציב‬
 19. 19. 1111‫צה"ל‬ ‫של‬ ‫התקציבית‬ ‫והדרישה‬ ‫העבודה‬ ‫תכנית‬ ‫מוצגות‬ ,‫בקבינט‬ ‫הביטחון‬ ‫תקציב‬ ‫הצגת‬ ‫לקראת‬ ‫שיועד‬ ‫המרכזי‬ ‫התפקיד‬ ‫למרות‬ ‫כי‬ ‫התרשמה‬ ‫הוועדה‬ .‫בחוק‬ ‫כמתחייב‬ ,‫למל"ל‬ ‫גם‬ ‫הביטחון‬ ‫ומשרד‬ ‫תכנית‬ ‫גיבוש‬ ‫לתהליך‬ ‫תרומתו‬ ,‫בפועל‬ ,‫ברודט‬ ‫ועדת‬ ‫ובהמלצות‬ ‫בחוק‬ ‫לאומי‬ ‫לביטחון‬ ‫למטה‬ ‫בעיקר‬ ,‫כזה‬ ‫הוא‬ ‫המצב‬ .‫שולית‬ ‫היא‬ ,‫הביטחון‬ ‫מערכת‬ ‫של‬ ‫התקציבית‬ ‫והדרישה‬ ‫השנתית‬ ‫העבודה‬ ‫דו-שיח‬ ‫לקיים‬ ,‫הביטחון‬ ‫משרד‬ ‫ומצד‬ ‫צה"ל‬ ‫מצד‬ ‫אמיתית‬ ‫פתיחות‬ ‫וחוסר‬ ‫נכונות‬ ‫חוסר‬ ‫בשל‬ . ‫והתקציב‬ ‫העבודה‬ ‫תכנית‬ ‫על‬ ‫המל"ל‬ ‫עם‬ ‫ומהותי‬ ‫משמעותי‬ 1212‫בשל‬ ,‫האחרונות‬ ‫בשנים‬ .‫והכנסת‬ ‫הממשלה‬ ,‫הקבינט‬ ‫לאישור‬ ‫התקציב‬ ‫מועבר‬ ‫במל"ל‬ ‫הדיון‬ ‫לאחר‬ ‫ביטחון‬ ‫ותפוקות‬ ‫עלויות‬ ‫טבלת‬ ‫לקבינט‬ ‫הצבא‬ ‫הציג‬ ,‫המדיני‬ ‫הדרג‬ ‫ודרישת‬ ‫גדל‬ ‫תקציבי‬ ‫לחץ‬ ‫הצבא‬ ‫של‬ ‫אחריותו‬ ‫למימוש‬ ‫אפשרויות‬ ‫כמה‬ ‫בין‬ ‫לבחור‬ ‫במקום‬ .‫ביניהן‬ ‫להכריע‬ ‫מהקבינט‬ ‫וביקש‬ ‫להיקף‬ ‫באשר‬ ‫מדינית‬ ‫דירקטיבה‬ ‫ביקש‬ ‫הוא‬ ,‫נתון‬ ‫בתקציב‬ ‫ישראל‬ ‫למדינת‬ ‫ביטחוני‬ ‫מענה‬ ‫למתן‬ .‫שהציג‬ "‫"תמחור‬ ‫ה‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫ישראל‬ ‫למדינת‬ ‫שיינתן‬ ‫הביטחוני‬ ‫המענה‬ 1313‫ּוועדת‬ ‫וביטחון‬ ‫חוץ‬ ‫לוועדת‬ ‫המשותפת‬ ‫הוועדה‬ ‫בפני‬ ‫מתנהל‬ ‫הביטחון‬ ‫תקציב‬ ‫על‬ ‫בכנסת‬ ‫הדיון‬ ‫הפעולה‬ ‫תחומי‬ ‫בו‬ ‫שמפורטים‬ ‫הביטחון‬ ‫תקציב‬ ‫של‬ "‫הסודי‬ ‫"הספר‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫ונערך‬ ,‫הכספים‬ ‫מעמיקה‬ ‫בחינה‬ ‫מאפשרים‬ ‫אינם‬ ‫זו‬ ‫במסגרת‬ ‫הדיונים‬ .‫הביטחון‬ ‫משרד‬ ‫ושל‬ ‫צה"ל‬ ‫של‬ ‫והתכניות‬ .‫הצבא‬ ‫שהכין‬ ‫לתכנית‬ ‫נגד‬ ‫משקל‬ ‫ליצור‬ ‫ויכולת‬ ‫חלופות‬ ‫של‬ 1414.‫העבודה‬ ‫שנת‬ ‫במהלך‬ ‫יגדל‬ ‫הביטחון‬ ‫תקציב‬ ‫כי‬ ‫סמויה‬ ‫הנחה‬ ‫יש‬ ‫הצבא‬ ‫בידי‬ ‫התקציב‬ ‫בתכנון‬ ‫הביטחון‬ ‫מערכת‬ ‫זוכה‬ ,‫עבודה‬ ‫שנת‬ ‫בכל‬ ‫כמעט‬ ,‫אכן‬ ‫כי‬ ‫מלמד‬ ,‫האחרונות‬ ‫בשנים‬ ‫המצטבר‬ ‫הניסיון‬ ‫היא‬ ,‫התכנוני‬ ‫בהקשר‬ :‫מזיקות‬ ‫השלכות‬ ‫כמה‬ ‫יש‬ ‫זו‬ ‫סמויה‬ ‫להנחת‬ .‫ניכרת‬ ‫תקציבית‬ ‫לתוספת‬ ‫שהתקבל‬ ‫מזה‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ,‫יותר‬ ‫גדול‬ ‫תקציב‬ ‫על‬ ‫המתבססת‬ ‫עבודה‬ ‫תכנית‬ ‫לתכנן‬ ‫הצבא‬ ‫את‬ ‫ממריצה‬ .‫בפועל‬ ‫שאּושר‬ ‫מזה‬ ‫משמעותית‬ ‫גדול‬ ‫אף‬ ‫אלא‬ ,‫הקודמת‬ ‫בשנה‬ 1515‫קיצוץ‬ ‫לקצץ‬ ‫הביטחון‬ ‫מערכת‬ ‫נדרשה‬ ‫שבה‬ ,2014 ‫התקציב‬ ‫שנת‬ ‫היא‬ ‫זו‬ ‫להתנהלות‬ ‫בולטת‬ ‫דוגמה‬ ,‫שנקבע‬ ‫לתקציב‬ ‫השנתית‬ ‫העבודה‬ ‫תכנית‬ ‫את‬ ‫התאימה‬ ‫לא‬ ‫המערכת‬ ,‫הקיצוץ‬ ‫למרות‬ .‫משמעותי‬ ‫הרבעון‬ ‫סוף‬ ‫לקראת‬ ,‫זאת‬ ‫בעקבות‬ .‫אימונים‬ ‫של‬ ‫א-סימטרית‬ ‫תכנית‬ )‫הקבינט‬ ‫(באישור‬ ‫וקבעה‬ ‫היבשה‬ ‫צבא‬ ‫של‬ ‫אימונים‬ ‫ובהן‬ ‫חיוניות‬ ‫פעילויות‬ ‫להפסיק‬ ‫צה"ל‬ ‫נאלץ‬ ,‫שנה‬ ‫אותה‬ ‫של‬ ‫הראשון‬ ‫תוספת‬ ‫הביטחון‬ ‫למערכת‬ ‫לתת‬ ‫הממשלה‬ ‫את‬ ‫הביא‬ ‫התקציבי‬ ‫המשבר‬ .‫האימון‬ ‫מטיסות‬ ‫וחלק‬ .‫בעזה‬ "‫איתן‬ ‫"צוק‬ ‫למבצע‬ ‫היציאה‬ ‫בטרם‬ ‫עוד‬ ,‫שקלים‬ ‫מיליארד‬ ‫משני‬ ‫יותר‬ ‫של‬ ‫תקציבית‬ ‫האוצר‬ ‫משרד‬ – ‫הביטחון‬ ‫תקציב‬ ‫תכנון‬ 1616‫עבודה‬ ‫שנת‬ ‫לכל‬ ‫התקציב‬ .‫האוצר‬ ‫במשרד‬ ‫התקציבים‬ ‫אגף‬ ‫בידי‬ ‫מובל‬ ‫המדינה‬ ‫תקציב‬ ‫תכנון‬ ‫של‬ ‫התקציבים‬ ‫היקף‬ .‫הממשלתית‬ ‫ההוצאה‬ ‫וכלל‬ ‫הממשלתי‬ ‫הגירעון‬ ‫יעד‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫מחושב‬ ,"‫אוטומטיים‬ ‫"טייסים‬ ‫בהפעלת‬ ,‫הקודמת‬ ‫השנה‬ ‫של‬ ‫התקציב‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫נקבע‬ ‫השונים‬ ‫המשרדים‬ ‫אחרות‬ ‫מהחלטות‬ ‫או‬ ‫מחקיקה‬ ‫הנובעות‬ ‫תקציביות‬ ‫ותוספות‬ ,‫קבועות‬ ‫גידול‬ ‫נוסחאות‬ ‫לפי‬ ‫קרי‬ .‫החולפת‬ ‫השנה‬ ‫במהלך‬ ‫שהתקבלו‬ 1717‫משרד‬ ‫עם‬ ‫שלו‬ ‫העבודה‬ ‫תכנית‬ ‫על‬ ‫מפורט‬ ‫דיון‬ ,‫המשרדים‬ ‫מן‬ ‫אחד‬ ‫כל‬ ‫עם‬ ,‫מתקיים‬ ‫זה‬ ‫בשלב‬ ‫התקציב‬ ‫מסגרת‬ .‫תקציב‬ ‫לתוספת‬ ‫בקשותיו‬ ‫את‬ ‫להציג‬ ‫המשרד‬ ‫יכול‬ ‫הדיון‬ ‫במסגרת‬ .‫האוצר‬ ‫הממשלה‬ ‫לראש‬ ‫גם‬ ,‫אישורו‬ ‫ולאחר‬ ,‫האוצר‬ ‫לשר‬ ‫מוצגים‬ ,‫הראויה‬ ‫התקציבית‬ ‫והמדיניות‬ ‫הכוללת‬ .‫ולממשלה‬ 1818‫המבוקש‬ ‫התקציב‬ ‫בין‬ ‫הפער‬ ,‫ראשית‬ .‫ולקוי‬ ‫חלקי‬ ‫הוא‬ ‫זה‬ ‫תהליך‬ ,‫הביטחון‬ ‫במשרד‬ ‫שמדובר‬ ‫ככל‬ ‫על‬ ‫הדיון‬ ‫גם‬ ,‫שנית‬ .‫מאוד‬ ‫גדול‬ – ‫האוצר‬ ‫משרד‬ ‫בעיני‬ ‫הראוי‬ ‫התקציב‬ ‫לבין‬ ‫הביטחון‬ ‫משרד‬ ‫בידי‬ .‫המשרדים‬ ‫שאר‬ ‫עם‬ ‫נעשה‬ ‫שהדבר‬ ‫כפי‬ ‫בפירוט‬ ‫נערך‬ ‫אינו‬ ‫העבודה‬ ‫תכנית‬
 20. 20. 23 ‫ן‬‫ו‬‫ח‬‫ט‬‫י‬‫ב‬‫ה‬‫ב‬‫י‬‫צ‬‫ק‬‫ת‬‫ת‬‫נ‬‫י‬‫ח‬‫ב‬‫ל‬‫ה‬‫ד‬‫ע‬‫ו‬‫ו‬‫ה‬‫ח‬‫ו‬‫ד‬ 19.‫של‬ ‫והתקציב‬ ‫העבודה‬ ‫תכנית‬ ‫על‬ ‫משמעותי‬ ‫דיון‬ ‫לנהל‬ ‫ביכולת‬ ‫המרכזיות‬ ‫הנגף‬ ‫מאבני‬ ‫אחת‬ ‫הביטחון‬ ‫משרד‬ ‫מציג‬ ‫הדיונים‬ ‫בעת‬ .‫התקציב‬ ‫של‬ "‫"הקשיחים‬ ‫החלקים‬ ‫היא‬ ,‫הביטחון‬ ‫משרד‬ ,‫נוספים‬ ‫ופרויקטים‬ ,)‫פנסיה‬ ‫זה‬ ‫(ובכלל‬ ‫אדם‬ ‫כוח‬ ‫עלויות‬ ,‫ההתקשרויות‬ ‫לעלויות‬ ‫באשר‬ ‫נתונים‬ .‫לשינוי‬ ‫ניתנים‬ ‫ובלתי‬ ‫מראש‬ ‫קבועים‬ ‫שהם‬ ‫משום‬ ‫לדיון‬ ‫נושא‬ ‫להיות‬ ‫יכולים‬ ‫אינם‬ ‫שלדבריו‬ 20.,‫כך‬ ‫בשל‬ .‫מוגבלת‬ ,‫הדרישה‬ ‫נבנתה‬ ‫בסיסם‬ ‫שעל‬ ‫הנתונים‬ ‫את‬ ‫להציג‬ ‫הביטחון‬ ‫משרד‬ ‫של‬ ‫נכונותו‬ ‫יכולת‬ ‫האוצר‬ ‫למשרד‬ ‫אין‬ ,‫האוצר‬ ‫משרד‬ ‫כלפי‬ ‫הביטחון‬ ‫משרד‬ ‫של‬ ‫מלאה‬ ‫שקיפות‬ ‫ובהיעדר‬ .‫הביטחון‬ ‫ומשרד‬ ‫צה"ל‬ ‫של‬ ‫העבודה‬ ‫לתכנית‬ ‫המבוקש‬ ‫התקציב‬ ‫את‬ ‫לבחון‬ ‫אמיתית‬ 21.‫בתקציב‬ ‫המטפל‬ ‫האוצר‬ ‫במשרד‬ ‫הצוות‬ .‫האוצר‬ ‫משרד‬ ‫של‬ ‫ביכולותיו‬ ‫גם‬ ‫פער‬ ‫יש‬ ‫זה‬ ‫בנושא‬ ‫עובדים‬ ‫מספר‬ ‫של‬ ‫היכולת‬ .‫אחרים‬ ‫בתקציבים‬ ‫גם‬ ‫מטפלים‬ ‫והם‬ ‫עובדים‬ ‫שלושה‬ ‫מונה‬ ‫הביטחון‬ .‫ביותר‬ ‫מוגבלת‬ ,‫הביטחון‬ ‫בתקציב‬ ‫לדיון‬ ‫רלוונטי‬ ‫מקצועי‬ ‫גורם‬ ‫לשמש‬ ‫מצומצם‬ ‫כה‬ ‫המרכזיים‬ ‫הפערים‬ – ‫הביטחון‬ ‫תקציב‬ ‫תכנון‬ 22.‫מסתיים‬ ‫צה"ל‬ ‫של‬ ‫העבודה‬ ‫בתכנית‬ ‫הדיון‬ ,‫הקיים‬ ‫במצב‬ :‫הביטחון‬ ‫בתקציב‬ ‫אמיתי‬ ‫דיון‬ ‫היעדר‬ ‫צה"ל‬ ‫של‬ ‫העבודה‬ ‫תכנית‬ ‫שאושרה‬ ‫מרגע‬ ,‫לרוב‬ ‫כי‬ ‫מתרשמת‬ ‫הוועדה‬ .‫הצבא‬ ‫בתוך‬ ‫למעשה‬ ,‫מוגבל‬ ‫הביטחון‬ ‫במשרד‬ ‫הדיון‬ .‫מינוריים‬ ‫הם‬ ,‫מכן‬ ‫לאחר‬ ‫בה‬ ‫הנעשים‬ ‫השינויים‬ ,‫הצבא‬ ‫בתוך‬ ‫הצבא‬ ‫את‬ ‫לייצג‬ ‫שאמור‬ ‫כמי‬ ‫אלא‬ ,‫מפקח‬ ‫אזרחי‬ ‫כגורם‬ ‫עצמו‬ ‫את‬ ‫רואה‬ ‫אינו‬ ‫שהמשרד‬ ‫משום‬ ‫אין‬ ‫הביטחון‬ ‫שר‬ ‫ואצל‬ ‫המשרד‬ ‫מנכ"ל‬ ‫אצל‬ ‫המתקיימים‬ ‫בדיונים‬ .‫שלו‬ ‫האינטרסים‬ ‫על‬ ‫ולהגן‬ .‫המוצגת‬ ‫העבודה‬ ‫תכנית‬ ‫את‬ ‫מהותי‬ ‫באופן‬ ‫לאתגר‬ ‫ניסיון‬ 23.‫בגיבוש‬ ‫המעורבים‬ ‫האחרים‬ ‫הגורמים‬ ‫לבין‬ ‫הביטחון‬ ‫ומשרד‬ ‫צה"ל‬ ‫בין‬ ‫המתקיימים‬ ‫הדיונים‬ ‫העבודה‬ ‫תכנית‬ ‫תוכני‬ ‫על‬ ‫בהשפעה‬ ‫שמדובר‬ ‫ככל‬ ,‫עקרים‬ ‫כמעט‬ ‫דיונים‬ ‫הם‬ ,‫הביטחון‬ ‫תקציב‬ ‫נתוני‬ ‫של‬ ‫עצמאית‬ ‫ניתוח‬ ‫ויכולת‬ ‫נתונים‬ ‫בסיס‬ ‫בהיעדר‬ .)‫הכולל‬ ‫להיקפו‬ ‫(מעבר‬ ‫והתקציב‬ ‫לקיים‬ ‫אפשרות‬ ‫אין‬ ,‫מהותיות‬ ‫בנקודות‬ ‫מספקת‬ ‫שקיפות‬ ‫ובהיעדר‬ ,‫הביטחון‬ ‫משרד‬ ‫של‬ ‫התקציב‬ ,‫הוא‬ ‫בסוף‬ ‫שנקבע‬ ‫התקציב‬ .‫התקציביות‬ ‫ובנגזרותיה‬ ‫המוצגת‬ ‫העבודה‬ ‫בתכנית‬ ‫משמעותי‬ ‫דיון‬ .‫ענייני‬ ‫דיון‬ ‫של‬ ‫ולא‬ ‫ומתן‬ ‫משא‬ ‫של‬ ‫תוצאה‬ ,‫רוב‬ ‫פי‬ ‫על‬ 24.‫אשר‬ ‫הביטחון‬ ‫ובתקציב‬ ‫העבודה‬ ‫בתכנית‬ ‫הדיונים‬ :‫לדיון‬ ‫כבסיס‬ ‫אמיתיות‬ ‫חלופות‬ ‫היעדר‬ ,‫אחת‬ "‫"סגורה‬ ‫עבודה‬ ‫תכנית‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫מתקיימים‬ ,‫בצה"ל‬ ‫התכנית‬ ‫אישור‬ ‫לאחר‬ ‫מתקיימים‬ ‫הקבינט‬ ‫בפני‬ ‫שהוצגה‬ ‫העבודה‬ ‫תכנית‬ ‫את‬ ‫הוועדה‬ ‫בפני‬ ‫הציג‬ ‫צה"ל‬ ,‫אמנם‬ .‫חלופות‬ ‫לה‬ ‫שאין‬ ‫בחלופות‬ ‫אלא‬ ‫ראליות‬ ‫בחלופות‬ ‫מדובר‬ ‫אין‬ ‫כי‬ ‫סבורה‬ ‫הוועדה‬ ,‫זאת‬ ‫עם‬ ‫אך‬ ,‫החלופות‬ ‫עם‬ ‫יחד‬ .‫בלבד‬ ‫לכאורה‬ 25.‫לצבא‬ ‫המדיני‬ ‫הדרג‬ ‫הנחיית‬ ‫כי‬ ‫התרשמה‬ ‫הוועדה‬ :‫משאבים‬ ‫פער‬ ‫בתוך‬ ‫המדיני‬ ‫הדרג‬ ‫הנחית‬ ‫על‬ ‫מצביעה‬ ‫אינה‬ ,‫העבודה‬ ‫תכנית‬ ‫את‬ ‫לתכנן‬ ‫הצבא‬ ‫צריך‬ ‫פיו‬ ‫שעל‬ ‫הייחוס‬ ‫לתרחיש‬ ‫באשר‬ .‫המשאבים‬ ‫פער‬ ‫על‬ ‫לגשר‬ ‫האמורים‬ ‫המפורשים‬ ‫הסיכונים‬ ‫ועל‬ ‫המדיניים‬ ‫הכלים‬ 26.‫התקציב‬ ‫תכנון‬ ‫כי‬ ‫מתרשמת‬ ‫הוועדה‬ :‫מוסכמת‬‫בלתי‬‫תקציב‬‫הנחת‬‫בסיס‬‫על‬‫עבודה‬‫תכנית‬‫בניית‬ ‫שנת‬ ‫במהלך‬ ‫תקציבית‬ ‫תוספת‬ ‫יקבל‬ ‫הביטחון‬ ‫משרד‬ ‫שלפיה‬ ‫המובלעת‬ ‫ההנחה‬ ‫סמך‬ ‫על‬ ‫נעשה‬ ,)‫הישראלית‬ ‫במציאות‬ ‫איתן‬ ‫בסיס‬ ‫לה‬ ‫יש‬ ‫העבר‬ ‫ניסיון‬ ‫סמך‬ ‫(שעל‬ ‫זו‬ ‫עבודה‬ ‫הנחת‬ .‫התקציב‬ ‫אינם‬ ‫הביטחון‬ ‫ומשרד‬ ‫הצבא‬ ‫קברניטי‬ .‫וביישומו‬ ‫הביטחון‬ ‫תקציב‬ ‫בתכנון‬ ‫חמור‬ ‫לעיוות‬ ‫מביאה‬ ‫בשימוש‬ ‫ממנה‬ ‫וחורגים‬ ‫העבודה‬ ‫שנת‬ ‫לתכנון‬ ‫להם‬ ‫שהוקצתה‬ ‫התקציב‬ ‫במסגרת‬ ‫עומדים‬ .‫בתקציב‬

×