Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

Gr6 pagtatanggol sa kalayaan (usa)

 1. Kilusang Propaganda KKK ng mga Anak ng Bayan
 2. Masasabi mo bang matagumpay ang mga ito? Bakit?
 3. PANAHON NG AMERIKANO
 4. Manuel Quezon William McKinley
 5. • Naging goebernador, pangalawang pinakamataas na pinuno ng Philippine Assembly • Naging pangulo ng senado noong 1918. • Namuno sa unang Misyon para s kalayaan • Unang Pangulo ng Commonwealth. Manuel Quezon Ano ang Commonwealth? Pamahalaan binuo ng Amerikano kung saan ang mga pilipino ay inihahanda sa pagsasarili
 6. MGA BATAS TUNGO SA PAGKAMIT NG KALAYAAN
 7. Pangkatang Gawain • Philippine Bill of 1902 • Batas Jones n g 1916 • Batas Hare-Hawes-Cutting • Batas Tydings-McDuffie Ano- ano ba ang mga batas naipinatupad ng mga Amerikano na nagpatibay sa ating kalayaan?
 8. Philippine Bill of 1902 • Ano ang naging kahalagahan ng batas na ito? – Unang organic ng act ng bansa – Pinagtibay noong Hulyo 2, 1902.
 9. • Ano-ano ang nilalaman ng batas na ito? – Pagkilala sa karapatang pantao – Hindi maaaring ipagkait ang kalayaan o ari-arian nang hindi dumaraan sa marapat na kaparaan ng batas. Philippine Bill of 1902
 10. • Ano ang writ of habeas corpus? Bakit mahalaga ang karapatang ito? – Karapatan ng isang inaakusahan na maiharap sa korte bago tuluyang makulong • Ano ang Philippine Commission? Ano ang isinasaad nito? – Tumayong tagapagbatas sa Pilipinas na pinamumunuan naman ng isang gobernador sibil Philippine Bill of 1902
 11. Batas Jones ng 1916 • Ano ang Batas Jones ng 1916? – Unang opisyal na pangako ng pagbibigay kalayaan sa Pilipinas. • Mula sa batas na ito, paano maipagkakaloob ng Amerika sa bansa ang kalayaan? – Maipagkakaloob ito kung may matatag ng pamahalaan ang Pilipinas.
 12. Batas Hare-Hawes-Cutting • Sino ang nagsulat naghain ng batas na ito? – Butler B. Hare – Sen. Harry B. Hawes – Bronson Cutting
 13. • Ano ang nilalaman ng batas na ito? – Nagkakaloob ng sampung taong transisyon kung saan pamamahalaan ng mga Pilipino ang kanilang sariling bansa. – Paano makakamit ng Pilipinas ang kalayaan mula sa Amerika ayon sa batas na ito? – Bakit tinanggihan ng mga pilipinong tulad ni Quezon ang batas na ito? Batas Hare-Hawes-Cutting
 14. Batas Tydings-McDuffie • Ano ang dahilan ng pagpapadala ng mga Pilipino sa Amerika para sa misyong pangkalayaan? – Upang maihanda sa pamumuno ng bansa matapos ang pag-abot ng kalayaan sa Amerika • Ano ang dahilan ng inisyal na pagtanggi ni Quezon sa batas na ito?
 15. • Sinong Amerikanong pangulo ang lumagda sa batas na ito? – Franklin Roosevelt • Ano- ano ang mga probisyong nilalaman ng batas na ito? Batas Tydings-McDuffie
 16. • 10 taong transisyon bago mamahala ang bansa • Pagpapahayag ng kalayaan sa Hulyo 4, 1946 • Paglalagay ng mga taripa sa mga eksport ng Pilipinas sa US simula sa ikaanim na taon ng Commonwealth • Pagkakaroon ng kalakalang panlabas sa US sa loob ng panahon ng transisyon Batas Tydings-McDuffie Video
 17. • Paano nakaapekto ang mga batas na ito sa pamumuhay ng Pilipino noon? • Masasabi mo bang makatarungan ang mga batas na ito sa mga Pilipino? Patunayan ang sagot.
 18. • Kung ikaw ang nasa kalagayan ng mga Pilipino sa panahong ito, ipaglalaban mo pa rin ba ang kalayaan ng bansa gayung naging mas palakaibigan naman ang mga Amerikano kumpara sa mga Espanyol? Bakit?
 19. Maghanda para sa Gawaing Pang-upuan
Anzeige