Anzeige
Anzeige

Effektiva texter - Expressiva Anna Hass - Webcoast

 1. Effektiva texter – språkkonsultens bästa tips Anna Hass Expressiva @glimra
 2. Dela tiden mellan alla skrivandets tre faser tänka skriva bearbeta
 3. Kommunikationsprocessen effekt
 4. När du kommunicerar, utgå ifrån » effekten: Vad vill du att mottagarna ska göra? Känna? » mottagaren: Vilka ska läsa eller lyssna? Hur ser deras situation och behov ut? Vad vill de veta? » texttypen: Vilka krav och förväntningar finns på texten?
 5. Rehabiliteringsåtgärder Rehabiliteringsåtgärder Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar går inte längre än att Som arbetsgivare ska du göra det som behövs för att en vidta sådana åtgärder som syftar till att medarbetaren ska sjuk eller arbetsskadad medarbetare ska kunna återgå i kunna återgå i arbete hos arbetsgivaren. Arbetsgivaren har arbete hos dig. inom ramen för den allmänna försäkringen en skyldighet att överväga alla de arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder Gör det som kan göras hos er som kan genomföras inom eller i anslutning till för att personen ska kunna komma tillbaka arbetsgivarens verksamhet. Vilka åtgärder som sedan måste vidtas får bedömas från fall till fall med beaktande av Du ska överväga alla former för arbetslivsinriktad flera faktorer, till exempel arbetsplatsens storlek och rehabilitering som kan genomföras i eller nära er medarbetarens egen medverkan. Arbetsgivarens verksamhet. Vilka åtgärder du sedan ska vidta får du skyldigheter att vidta rehabiliteringsåtgärder är i och för sig bedöma utifrån till exempel arbetsplatsens storlek och inte begränsade till sådana åtgärder som kan vidtas på medarbetarens egen medverkan. arbetsplatsen, utan åtgärderna ska vidtas ”i eller i anslutning till den egna arbetsplatsen”. I detta ligger att det kan krävs Du kan behöva medverka till arbetsträning eller omskolning att arbetsgivaren medverkar till till exempel arbetsprövning, även utanför arbetsplatsen, om syftet är att medarbetaren arbetsträning eller omskolning utanför arbetsplatsen, detta ska komma tillbaka och arbeta hos dig igen. under förutsättning att syftet är att medarbetaren ska komma tillbaka till arbetsgivaren igen. Överväg flera olika möjligheter Du är skyldig att överväga flera olika möjligheter att hjälpa Inom ramen för rehabiliteringsansvaret är arbetsgivaren medarbetaren, till exempel om du ska skyldig att överväga flera olika möjligheter att söka hjälpa den sjuke eller arbetsskadade medarbetaren. Det kan bli fråga om anpassning av arbetsmiljön, ändring i arbetet,  anpassa arbetsmiljön omplaceringsåtgärder eller arbetslivsinriktade åtgärder som  ändra arbetet till exempel arbetsträning. Konsekvenserna av detta är att  omplacera personen arbetsgivaren inte anses ha uppfyllt sitt ansvar om sådant  erbjuda arbetslivsinriktade åtgärder som arbetsträning. övervägande inte skett. Undantag är om det redan från början framstår som uppenbart onödigt på grund av att det Men du behöver inte göra det om det redan från början är står klart för arbetsgivaren från början att medarbetaren uppenbart att medarbetaren ändå inte kan komma tillbaka till ändå inte kan komma tillbaka till något arbete av betydelse något arbete av betydelse hos dig. Om du gör den hos arbetsgivaren. Vid denna bedömning bör även bedömningen bör du också väga in medarbetarens egen medarbetarens egen uppfattning om situationen beaktas. uppfattning om situationen innan du beslutar dig för att inte Vilken av dessa två Angående arbetsgivarens skyldighet att ändra arbetsorganisation ansåg AD i en dom att en arbetsgivare erbjuda rehabilitering. Överväg att fördela om arbetsuppgifter webbtexter funkar bäst? inte gjort tillräckligt för att undersöka om det skulle gå att bereda en skadad medarbetare fortsatt anställning genom att exempelvis ge honom andra arbetsuppgifter än tidigare. Du har också viss skyldighet att ändra arbetsorganisationen om det behövs, till exempel genom att fördela om arbetsuppgifter, så att den sjuka eller arbetsskadade Hur skiljer de sig? Enligt domen ... medarbetaren kan få nya uppgifter. AD ansåg ...
 6. Skriv ur läsarens perspektiv » Svara på de frågor läsaren har, i den ordning hon har dem » Tala till läsaren med direkt tilltal och uppmaningar » Låt ”du” eller ”ni” komma före ”vi” i texten » Låt ”du” vara den som gör något i texten: ”Du får” hellre än ”Vi ger dig”
 7. Orienterande första stycke för att hjälpa rätt läsare till rätt plats
 8. Här jobbade vi tidigt med teknikerna för att se till att användarnas språk skulle funka i sökmotorn
 9. Snabba tips » Ansökningsbrev: Berätta i första meningen varför de ska anställa just dig, i andra meningen varför du vill jobba just hos dem. Berätta hur du fått de egenskaper du kan bidra med. » Säljande texter: Börja med ”du” eller (till ett företag) ”ni”. Avsluta med vad du vill att de ska göra, och hur. » Webbtexter: Orientera först: rätt person till rätt plats. Börja med ”Du kan ...”. » Mikrocopy och manualer: Fokusera på att tala om vad jag ska göra och hur. Sedan lite varför, alltså vad jag vinner på att göra det. Var sparsam med förklaringarna om hur maskinen fungerar. Använd användarens ord, inte dina egna.
 10. Vad är bäst här, om du utgår från syftena och läsarnas frågor? --->
 11. Vad är bäst här på webben?
 12. Skriv effektiva texter: » Planera så du hinner bearbeta: ringa in det viktigaste, flytta upp det. » Skriv ur läsarens perspektiv. Motivera läsaren. ”Du kan ...”, ”Du får ...” » Gör det tydligt vad läsaren ska göra, och hur. » Använd rubriktekniken: lyft de 3 viktigaste orden + verb. » Välj läsarens egna konkreta ord.
 13. 1. Planera så du hinner bearbeta: skriv långt, ringa in det viktigaste, flytta upp det. ... nya VAD? ... titta vad mycket man kan få plats med.
 14. 2. Skriv ur läsarens perspektiv. Motivera läsaren: ”Du kan ...”, ”Du får ...” Beskriver ur teknikens perspektiv: Hellre: Du kan söka nätverk ... Om du vill lägga till ...
 15. 2. Skriv ur läsarens perspektiv. Motivera läsaren: ”Du kan ...”, ”Du får ...” ... betyder egentligen ”Du kan komma och säga vad du tycker att vi ska göra ...”
 16. 3. Gör det tydligt vad läsaren ska göra, och hur. ... men jag vill känna mig motiverad först!
 17. 4. Använd rubriktekniken: lyft textens 3 viktigaste ord + gärna ett verb. Drottning Silvia inviger vårdboende Intel sluter fredsavtal med AMD Finsk boll ska utmana Wii
 18. 5. Välj läsarens egna konkreta ord ... vilka ord funkar bäst för läsaren?
 19. Vem skriver du för? Vad vill hon veta och göra? Vad vill du att hon ska göra? tänka skriva Motivera läsaren Säg hur läsaren ska göra Gör rubriker av nyckelord Välj läsarens ord bearbeta Ringa in det viktigaste Fråga någon vad som är bäst o sämst Lyft upp det viktigaste för läsaren först
 20. Välkommen att höra av dig till oss så kan vi diskutera hur era texter kan bli ännu bättre. Skrivutbildning och textbearbetning » Expressiva.se » 08-549 00 555 » @Expressiva_AB
Anzeige