Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Från rk intranät

2.809 Aufrufe

Veröffentlicht am

  • Als Erste(r) kommentieren

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Från rk intranät

  1. 1. Per Schlingmann i samtal med RK:skommunikatörerEtt sjuttiotal nyfikna och förväntansfulla kommunikatörer lyssnade på statssekreteraren,Per Schlingmann i ett fullsatt Rotundan, onsdagen den 16 mars. Mötet var det första i sittslag och handlade om regeringens prioriteringar på kort och lång sikt samt omtematisering som arbetssätt. Han förmedlade även en och annan tanke som kanbetecknas som visioner eller förväntningar.– Alla som arbetar i Regeringskansliet ska känna att de är kommunikatörer ochkommunicerar helheten. Det är viktigt att kommunicera på ett enkelt, tydligt och öppet sätt,uppmanade Per Schlingmann.Det finns tre centrala begrepp som måste genomsyra vår kommunikation medmedborgarna tyckte, Per Schlingmann och de är: öppenhet, ärlighet, autenticitet.– För det långsiktiga förtroendet är det viktigt att våga vara öppen i beskrivningen av olikasamhällsproblem, för både förvaltningen och politiken. Vi i Sverige har ett sätt att hanteradetta som bygger på att vi har självständiga myndigheter. När det gäller politiken så har vivarit väldigt tydliga med att politiken inte kan konservera ett samhälle så som det har varitutan snarare mana till människors omställningsförmåga.– Det finns en stark växelverkan mellan politiken och kommunikationen, tyckte PerSchlingmann. Därför ansvaret för kommunikationen både här och i alla organisationer ären fråga för den yttersta ledningen. För att vi ska lyckas i vårt arbete krävs ett tättsamarbete och kontinuerliga återkopplingar mellan den politiska ledningen, departementenoch Information Rosenbad.Mottagarperspektivet som preferens– Medielandskapet ser annorlunda ut idag än vad det gjorde för 10 år sedan och detkommer att se helt annorlunda ut om tio år. Det kommer att påverka vårt sätt attkommunicera både till innehåll och form, enligt Per Schlingmann. Behovet att kombineraoffentliga beslutsprocesser med att vara snabba och flexibla kommer att öka. Vissauttalanden av statsråd och företrädare för regeringen på twitter och annat vittnar på denhär komplexiteten med system som är ganska tröga och det tar tid med att ta framtalepunkter.Våra utmaningar– En utmaning är att kommunicera reformer när de genomförs trots en ofördelaktigmedialogik. Sedan är det så att den här regeringen inte har egen majoritet i riksdagenvilket gör kommunikationsarbetet mer komplext. En annan stor utmaning som Sverigedelar med väldigt många andra länder är, hur vi ser till att normalisera beslut som fattas iEU-systemet, så att man inte betraktar EU-beslut som utrikespolitik, menade PerSchlingmann.– Det finns tre saker som jag tycker borde vara vägledande för vår kommunikation, sadePer Schlingmann och det är: att vi ska vara en öppen regering och uppfattas som så, attvara en närvarande regering och att vara en framtidsinriktad regering.– Vi som jobbar med kommunikation bör vi ha ambitionen att varje enskilt beslut och varjeenskild reform, varje enskild kommentar sätts i ett sammanhang och återkopplas till detövergripande syftet. Jag inser i grunden att detta är ett politiskt ansvar att formulera ochtydliggöra detta sammanhang. Det är ett skäl att vi har etablerat ett regeringensnyhetsbrev och kommer att ha en temabanner på regeringen.se. Ambitionen är att lyftaviktiga områden för att tydliggöra hela bredden för medborgarna, sade Per Schlingmann.
  2. 2. R Några aktuella prioriteringar - Japankrisen, Libyenkrisen, den ekonomiska politiken är en väldig viktig prioritering, betonade Per Schlingmann. Vi har ett ökat fokus på sysselsättningen i den ekonomiska politiken. I det ingår också att vi ska vara öppna om hur utsatt Sverige är i den globaliserade världen. Den är avgörande för våra möjligheter att genomföra andra reformer och det är avgörande för vår förmåga att skapa sysselsättning, menade han. Bilden av Sverige som ett reformland – Det som sker och det vi aktivt jobbar med är utifrån den Sverigebild som UD och Svenska institutet jobbar med, men vi bygger på ytterligare en politisk dimension som egentligen handlar om Sverige som ett reformland. Fokus på kvinnors förvärvsarbete, fokus på förskolan, stabila statsfinanser men också den svenska individualismen, som bland annat handlar om att man som ung kan välja högre utbildning utan att vara beroende av sina föräldrars ekonomi, tyckte Per Schlingmann. Tematisk planering som arbetssätt – Vårt sätt att arbeta kommer att vara att jobba väldigt aktivt med tematisk planering. Som en konsekvens av detta har vi ytterligare en statssekreterare på statsrådsberedningen med den här inriktningen. Där har vi skapat en tydlig struktur och jobbar väldigt aktivt med kommunikation och dialog. Tematisk planering ligger till grund för det här med nyhetsbrev och temabanners och vår ambition är att lägga till fler typer av aktiviteter, berättade Per Schlingmann. – Jag tycker att det finns större möjligheter att arbeta med andra kanaler som dialog via webb, möten och att finnas ute i samhället. Och det som ligger närmast innan tilläggsbudgeten är dels på IT-sidan och Anna-Karin Hatts rundabordssamtal om hur IT kan skapa livskraft i hela Sverige. Det öppna biståndet ligger också i den tematiska planeringen, avslutade Per Schlingmann. Text: Josef Salih, Information Rosenbad Foto: Carl-Johan Friman, Information Rosenbad Publicerat av Johanna Aschan, Förvaltningsavdelningen Publicerat i Regeringskansliet nyheter Tisdag 29 mars 2011, 09:55 | Senast ändrad tisdag 29 mars 2011, 09:55

×