Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Utilizarea tehnologiilor informaționale și de comunicare în predarea

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 12 Anzeige

Utilizarea tehnologiilor informaționale și de comunicare în predarea

Herunterladen, um offline zu lesen

Utilizarea tehnologiilor informaționale și de comunicare în predarea disciplinei Educație fizică.Predarea disciplinei Educație fizică la etapa actuală, necesită o trecere de la formele tradiționale de formare a cunoștințelor, deprinderilor și abilităților, la tehnologii care permit colectarea procesarea și transmiterea informațiilor mult mai eficient, schimbând calitativ conținutul, metodele și formele organizaționale ale educației fizice.

Utilizarea tehnologiilor informaționale și de comunicare în predarea disciplinei Educație fizică.Predarea disciplinei Educație fizică la etapa actuală, necesită o trecere de la formele tradiționale de formare a cunoștințelor, deprinderilor și abilităților, la tehnologii care permit colectarea procesarea și transmiterea informațiilor mult mai eficient, schimbând calitativ conținutul, metodele și formele organizaționale ale educației fizice.

Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie Utilizarea tehnologiilor informaționale și de comunicare în predarea (20)

Aktuellste (20)

Anzeige

Utilizarea tehnologiilor informaționale și de comunicare în predarea

 1. 1. Utilizarea tehnologiilor informaționale și de comunicare în predarea disciplinei Educație fizică
 2. 2.  Predarea disciplinei Educație fizică la etapa actuală, necesită o trecere de la formele tradiționale de formare a cunoștințelor, deprinderilor și abilităților, la tehnologii care permit colectarea procesarea și transmiterea informațiilor mult mai eficient, schimbând calitativ conținutul, metodele și formele organizaționale ale educației, având ca scop: - Crearea interesului elevilor în practicarea individuală, a exercițiului fizic pe timp de criza pandemică; - crearea un sistem de educație deschis care oferă fiecărui elev propria cale de învățare; - utilizarea materialelor vizuale este necesară pentru a crea o idee corectă în rândul elevilor cu privire la tehnica elementului motor studiat. - diagnosticare (testare, diagnosticare expresă, monitorizarea datelor primite); - controlul cunoștințelor (testarea computerizată a materialului teoretic studiat). 1. Argument/descrierea problemei și motivarea necesității schimbării
 3. 3. 2. Scopul cercetării Identificarea caracteristicilor utilizării tehnologiilor informaționale în lecția de educație fizică. Asigurarea elevilor cu activități de calitate, atractive și formative care să le permită cunoașterea și promovarea multiplelor valențe valorice ale educației fizice. Aplicarea mai multor strategiiTIC eficiente de formare a competențelor specifice disciplinei. Implicarea elevilor în activitățile individuale de grup, ce pun accentul pe dezvoltarea abilităților intelectuale, psihomotrice și comportamentale. Cultivarea dragostei de practicare individuală și sistematică a exercițiilor fizice, prin prisma proiectelor individuale/grup. Colectarea materialelor din cadrul cercetării, realizând sugestii și modificări, selectarea metodelor de predare a disciplinei, pentru următorii 3 ani de activitate (liceu).
 4. 4. Perioada (când?) Activitatea (cum?) Resurse Participanți (grupul-țintă) Responsabili (cine?) Septembrie 2018 Colectarea datelor despre pregătirea fizică a elevilor Teste motrice, teste de verificare a cunoștințelor. Comisia metodică Arte. Tehnologii. Sport Membrii CM Arte. Tehnologii. Sport Decembrie 2018 Ședințe în cadrul catedrei, analiza datelor colectate, participare la competiții Teste de verificare a cunoștințelor și deprinderilor. Elevii clasei a VIII-a Membrii CM Arte. Tehnologii. Sport Mai 2019 Masă rotundă cu elevii, sondaje, concluzii. Agenda motrice, proiecte de grup. Elevii și profesorii de educație fizică Elevii clasei a VIII-a Septembrie 2019 Colectarea datelor, elaborarea unui plan de acțiuni, Studiu asupra literaturii de specialitate despre problema cercetării. Teste de verificare a cunoștințelor. Comisia metodică Arte. Tehnologii. Sport Membrii CM Arte. Tehnologii. Sport Decembrie 2019 Seminar cu cadrele didactice Teste de verificare a cunoștințelor, proiecte individuale/de grup. Comisia metodică Arte. Tehnologii. Sport Elevii clasei a IX-a Mai 2020 Evaluare reciprocă, autoevaluare. Agenda motrice Elevii clasei a IX-a Elevii clasei a IX-a Mai 2020 Analiza , concluzii, realizarea planificărilor. Tabele, grafice, calculator, Comisia metodică Arte. Tehnologii. Membrii CM Arte. Tehnologii. Sport
 5. 5. - dezvoltarea abilităților intelectuale și creative ale elevilor; - dezvoltarea capacitaților lor de a dobândi în mod independent acumulând noi cunoștințe; - lucrul cu diverse surse de informații; folosind tehnologii interactive în lecțiile de educație fizică, elevii dezvoltă: - interes față de lecție, - dorința de a participa la lecție, indiferent de starea lor fizică. Activități interactive: - Practicarea rolului de profesor; - Realizarea proiectului individual: fișe, poster, afiș publicitar, video, etc. - Învățarea prin sarcini: probe, elemente de concurs; - Agende motrice în forma grafică/digitală. Produse: - filmulețe video cu demonstrarea tehnicii executării elementelor, - Teste Google Forms; - Sondaje pentru selectarea datelor cu caracter specific probei de sport, - Prezentări PPT
 6. 6. Profesorului: - să crească nivelul de cunoaștere a informațiilor despre disciplină, - să dezvolte și să dobândească noi abilități în lucrul cu informațiile; - să treacă de la un mod explicativ- ilustrat de predare la unul bazat pe activități, în care elevul devine un subiect activ al procesului educațional. Utilizarea TIC permite de a forma : Elevului: - o atitudine motivațională și de valoare față de cultura fizică; - o atitudine față de un stil de viață sănătos, auto-perfecționare fizică și autoeducare; - Necesitatea de practicare a exercițiilor fizice, regulat. În același timp, noile tehnologii informaționale devin un instrument de cunoaștere, formare, efectuare de funcții de generalizare, cercetare, dezvoltare, educație, control și corecție.
 7. 7. Proiect de lecție interactivă la disciplina educație fizică Alergarea de viteză Beneficiile alergării Reguli de securitate Exerciții speciale Tehnica alergării Exemplu Lucru pentru acasă Evaluarea cunoștințelor
 8. 8. Reprezentarea grafică a rezultatelor 2018-2019  În anul de studii 2018- 2019 nu sunt modificări esențiale în indicatorii calității cunoștințelor. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 9. 9. Reprezentarea grafică a rezultatelor pentru anul 2019-2020 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Calitatea Calitatea Aici există o creștere treptată a nivelului calității cunoștințelor ca procent, dar vedem, de asemenea, că în lecția 8, nivelul calității cunoștințelor scade la 61%. Tema acestei lecții, „Traseu aplicativ” a fost mai complexă pentru elevi. Acest lucru sugerează că este necesar să se utilizeze alte metode și tehnologii. Conceptele de bază ale acestei lecții sunt rezistența viteză- forță, cursa de obstacole: orizontale 1,25m; verticale 50- 70 cm. Elevii aici trebuie să poată alerga, sări, urca, demonstrând viteza maximă, să cunoască tehnica elementelor, tehnica alergării la distanțe medii.
 10. 10. Reușita școlară pentru semestrul I și II 0 20 40 60 80 100 120 sem I Sem II 2019 2020 Din grafic se vede că anul 2019 diferența de creștere a % calității este de 4%. În anul 2020 % calității crește semnificativ reprezentând 8%. Concluzie: utilizarea metodei în circuit combinată cu utilizarea TIC , contribue la creșterea nivelului de cunoștințe ale elevilor.
 11. 11. Indicatorul mediu al calității cunoștințelor 66 66.5 67 67.5 68 68.5 69 69.5 70 2018-2019 2019-2020 În acest grafic se vede că nivelul asimilării de cunoștințe din anul 2020 sunt mai bune decât în anul 2019
 12. 12. Mulțumesc pentru atenție

×