Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Más de Dr. Anat Klumel(20)

Anzeige

סקר שביעות רצון של הקהילה האתיופית משירות עיריית כפר סבא מאי 2014

  1. ‫סקר‬‫שביעות‬‫רצון‬‫של‬‫הקהילה‬‫האתיופית‬‫משירותי‬‫עיריית‬‫כפר‬ ‫סבא‬‫ועיצות‬‫לשיפור‬(‫מאי‬2014). ‫הסקר‬‫כלל‬70‫משתתפים‬ ‫נערך‬‫ועובד‬‫על‬‫ידי‬‫ד‬"‫ר‬‫ענת‬‫קלומל‬-‫צוייג‬,‫חברת‬‫מועצת‬‫העיר‬ ‫מטעם‬‫סיעת‬‫תפו‬"‫ח‬‫וגב‬'‫אתי‬‫הדנה‬,‫חברת‬‫סיעת‬‫תפו‬"‫ח‬ ‫סיעת‬‫תפו‬"‫ח‬‫בראשות‬‫חבר‬‫המועצה‬‫וראש‬‫האופוזיציה‬‫יובל‬‫לוי‬
  2. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 ‫כן‬ ‫לא‬ ‫במועדון‬ ‫משתמש‬ ‫במטבח‬ ‫מעוניין‬
  3. 0 10 20 30 40 50 60 70 ‫כן‬ ‫לא‬ ‫מרוצה‬ ‫אתה‬ ‫האם‬ ‫גריסילה‬ ‫של‬ ‫מתפקודה‬?
  4. ‫בקהילה‬ ‫אחדות‬ ‫יוצרת‬ ‫אינה‬ ‫העירייה‬ ‫נציגת‬. ‫המקום‬ ‫את‬ ‫מכבדת‬ ‫שאינה‬ ‫שמעתי‬. ‫הקשישים‬ ‫בקרב‬ ‫לבעיות‬ ‫גורמת‬ ‫העירייה‬ ‫נציגת‬(‫זקני‬ ‫הקהילה‬.) ‫הסגד‬ ‫ביום‬ ‫לבעיות‬ ‫גורמת‬ ‫העירייה‬ ‫נציגת‬(‫חג‬.) ‫אותה‬ ‫מכירים‬ ‫שאינם‬ ‫קהילה‬ ‫חברי‬ ‫ישנם‬. ‫שלה‬ ‫היחס‬ ‫את‬ ‫לשפר‬ ‫יש‬. ‫רוח‬ ‫בגסות‬ ‫למבוגרים‬ ‫התייחסה‬ ‫בהם‬ ‫מקרים‬ ‫היו‬.
  5. ‫לשפר‬ ‫כדי‬ ‫שלנו‬ ‫מהזמן‬ ‫לתרום‬ ‫מוכנים‬. ‫לקהילה‬ ‫שייך‬ ‫שהמועדון‬ ‫מרגישים‬ ‫כולם‬ ‫לא‬. ‫המועדון‬ ‫לצד‬ ‫מטבח‬ ‫לבנות‬ ‫צריך‬. ‫של‬ ‫הפעילות‬ ‫את‬ ‫ולהגדיל‬ ‫לצעירים‬ ‫קורסים‬ ‫לעשות‬ ‫המבוגרים‬. ‫השני‬ ‫את‬ ‫אחד‬ ‫ילמדו‬ ‫הקהילה‬ ‫שחברי‬. ‫הקהילה‬ ‫לועד‬ ‫בחירות‬ ‫לערוך‬ ‫יש‬. ‫ולא‬ ‫הקהילה‬ ‫של‬ ‫המטרות‬ ‫לשם‬ ‫להיות‬ ‫צריך‬ ‫המועדון‬ ‫ניהול‬ ‫מסויימת‬ ‫קבוצה‬ ‫של‬. ‫לנו‬ ‫עוזר‬ ‫זה‬ ‫מאוחדים‬ ‫אנחנו‬ ‫אם‬.
  6. ‫ובתשלום‬ ‫השני‬ ‫את‬ ‫אחד‬ ‫ללמד‬ ‫הקהילה‬ ‫לבני‬ ‫לאפשר‬! (‫מבחוץ‬ ‫אנשים‬ ‫להביא‬ ‫במקום‬.) ‫נתניה‬ ‫עיריית‬ ‫מודל‬ ‫את‬ ‫להעתיק‬ ‫אפשר‬. ‫לצעירים‬ ‫קורסים‬ ‫יותר‬ ‫לארגן‬.
  7. 0 10 20 30 40 50 60 ‫כן‬ ‫לא‬ ‫מהתנהלות‬ ‫מרוצים‬ ‫האם‬ ‫הועד‬?
  8. 0 10 20 30 40 50 60 70 ‫כן‬ ‫לא‬ ‫בבחירות‬ ‫מעוניין‬ ‫האם‬ ‫חדשות‬?
  9. ‫בעיה‬–‫מהעירייה‬ ‫מידע‬ ‫מקבלים‬ ‫אינם‬ ‫הקהילה‬ ‫מתושבי‬ ‫חלק‬,‫ומנהלי‬ ‫התושבים‬ ‫לכל‬ ‫העירייה‬ ‫ושירותי‬ ‫המידע‬ ‫את‬ ‫מעבירים‬ ‫אינם‬ ‫המועדון‬ ‫מהקהילה‬. ‫לדוגמה‬,‫עיניים‬ ‫לבדיקת‬ ‫רופא‬ ‫שירות‬,‫תמרורים‬ ‫הוראת‬.  ‫האתיופית‬ ‫הקהילה‬ ‫בקרב‬ ‫תרבותית‬ ‫רגישות‬ ‫קיימת‬,‫העייריה‬ ‫כן‬ ‫על‬ ‫שיוויוני‬ ‫באופן‬ ‫המידע‬ ‫בהנגשת‬ ‫לסייע‬ ‫צריכה‬.  ‫כן‬ ‫אם‬ ‫תתבקש‬ ‫העיר‬ ‫מועצת‬,‫כדלקמן‬ ‫להחליט‬: ‫האמהרית‬ ‫בשפה‬ ‫ניוזלטר‬ ‫הפקת‬. ‫ב‬ ‫הודעות‬ ‫העברת‬–SMS‫התושבים‬ ‫לכל‬(‫ברשת‬ ‫הנגשה‬ ‫שאין‬ ‫למי‬ ‫האינטרנט‬.) ‫הקהילה‬ ‫חלקי‬ ‫רק‬ ‫ולא‬ ‫הקהילה‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫מנהיגים‬ ‫דרך‬ ‫המידע‬ ‫העברת‬. 
Anzeige