Anzeige

16. Дзяржаўнасць усходніх славян

21. Dec 2016
Anzeige

Más contenido relacionado

Más de AnastasiyaF(20)

Anzeige

16. Дзяржаўнасць усходніх славян

 1. Дзяржаўнасць усходніх славян
 2. Перадумовы дзяржаўнасці VIII – IX стст. – змены ў жыцці славян: Вылучэнне знаці і правадыроў; Узнікненне маёмаснай няроўнасці; Узрастанне ваеннай небяспекі. Патрэбна моцная улада
 3. Функцыі вярхоўнай улады: Арганізацыя барацьбы з ворагамі; Суд; Кантроль над гандлем; Збор даніны.
 4. Узбагачэнне знаці Старэйшыны → спадчынная знаць Крыніцы багацця: • Ваенная здабыча; • Праца рабоў. Давалі пазыку бедным → тыя рабіліся залежнымі.
 5. Прычыны ўзнікнення дзяржавы Узрастае роля ваеннай справы Трэба хутка прымаць рашэнні Гэта не могуць зрабіць веча і савет старэйшын Узрастанне ролі князя і яго дружыны Племянныя княжанні ў крывічоў-палачан і дрыгавічоў Аб’яднанне племяных княжанняў Стварэнне дзяржавы
 6. Старажытнаруская дзяржава Кан. IX ст. – узнікла Старажытнаруская дзяржава (у летапісах – “Русь”, “Руская зямля”). Галоўны горад – Кіеў. Усе беларускія землі ўваходзілі.
 7. Варажскія князі Да стварэння дзяржавы – варажскі князь Рурык пасадзіў сваіх людзей у Полацку. Але! Варагі не заваявалі славян, а прыйшлі па іх запрашэнні.
 8. Князь Алег • Пераемнік Рурыка; • Стваральнік Старажытнарускай дзяржавы; • Падпарадкаваў радзімічаў.
 9. Ігар Стары (912-945) Радзімічы прызнавалі ўладу Кіева.
 10. Далейшыя заваяванні Сяр. Х ст. – падпарадкаваны дрыгавічы.
 11. Рагвалод 960-я гг. – вараг Рагвалод захапіў уладу ў Полацку. Праводзіў незалежную ад Кіева палітыку. Але! 980 г. – забіты наўгародскім (пасля – і кіеўскім) князем Уладзімірам. Уладзімір падпарадкаваў усе усходнеславянскія саюзы плямён.
 12. Палачане Уладзімір + Рагнеда (дачка Рагвалода) = дзеці, у т.л. Ізяслаў. 988 г. – Уладзімір аддае Ізяславу ўладу ў Полацку → узнікае ўласная княжацкая дынастыя.
 13. Дрыгавічы • Узнікла Тураўскае княства; • Пад уладай кіеўскага князя; • Старэйшы сын кіеўскага князя атрымліваў Тураў → рабіўся сам кіеўскім князем. Берасцейшчына – у склад Валынскага княства.
 14. Радзімічы • Падпарадкоўваліся Кіеву; • Пасля – у складзе Чарнігаўскага і Смаленскага княстваў.
 15. Старажытная Русь Распадалася на некалькі княстваў Але! Мела адноснае адзінства. Праявы: 1. Агульная царкоўная арганізацыя (з 988 г.). Глава – мітрапаліт. 2. Дынастыя Рурыкавічаў; 3. Сумесныя ваенныя паходы супраць ворагаў; 4. Аднолькавая гаспадарка; 5. Гандаль; 6. Падобны лад жыцця; 7. Агульнае паходжанне і лёс.
 16. Старажытнаруская (усходнеславянская) народнасць Народнасць – устойлівая супольнасць людзей, заснаваная на агульнасці: • Мовы (вядома з пісьмовых крыніц, невялікія адрозненні ў гутарковай); • Тэрыторыі; • Гаспадаркі; • Культуры. Саманазва – рускія, русічы. З іх – беларусы, украінцы, рускія.
Anzeige