Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Prof_Oshyot_Amnon_Elbee_0916

125 Aufrufe

Veröffentlicht am

  • Als Erste(r) kommentieren

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Prof_Oshyot_Amnon_Elbee_0916

  1. 1. __________________________________ Prof_Oshyot_Amnon_Elbee_0916.doc  ‫אלבי‬ ‫אמנון‬‫אלבי‬ ‫אמנון‬ '‫רח‬‫אלכסנדרוני‬7,.‫ת.ד‬1039,‫גן‬ ‫רמת‬5211001 :.‫טל‬4211068-054:.‫פקס‬5747999-3-153 e-mail: amnon_e@ oshyot.co.il ‫ס‬‫פטמבר‬2016 ‫מקצועי‬ ‫רקע‬ ‫התמחות‬‫מידע‬ ‫מערכות‬ ‫בניהול‬–‫ופרויקטים‬ ‫מחשב‬ ‫יחידות‬ ‫ניהול‬‫פרויקטי‬,‫ם‬‫מחשב‬ ‫ויחידות‬ ‫מידע‬ ‫מערכות‬)OUTSOURCING( ‫להנהלות‬ ‫ייעוץ‬‫של‬‫ארגונים‬ ‫הארגו‬ ‫של‬ ‫עסקית‬ ‫בראיה‬ ‫מערכות‬ ‫וניתוח‬ ‫למחשוב‬ (‫)אב‬ ‫תכניות‬ ‫פיתוח‬‫ן‬ ‫העסקי‬ ‫המוסף‬ ‫הערך‬ ‫אל‬ ‫התאמה‬ ‫תוך‬ ‫עבודה‬ ‫תהליכי‬ ‫של‬ ‫מחדש‬ ‫עיצוב‬ ‫פרויקטים‬ ‫ניהול‬‫יישום‬ ‫של‬‫כוללות‬ ‫מערכות‬)BI ,CRM ,ERP,PORTAL‫אנו‬ ‫משאבי‬ ,‫דיווח‬ ‫ש‬ ‫ושכר‬(:‫עוינת‬ ‫עד‬ ‫מורכבת‬ ‫ארגונית‬ ‫בסביבה‬ ‫גם‬ ‫הצדדים‬ ‫כל‬ ‫בין‬ ‫כוחות‬ ‫איחוד‬:‫בפרויקט‬‫יועצים‬ ,‫חמרה‬ ‫ספק‬ ,‫תכנה‬ ‫ספק‬ ,‫לקוח‬ ‫העסקי‬ ‫בהיבט‬ ‫וחשובים‬ ‫מעשיים‬ ‫יעדים‬ ‫להשגת‬ ‫הפרויקט‬ ‫מהלך‬ ‫של‬ ‫מיקוד‬ ‫משנה‬ ‫וקבלני‬ ‫ספקים‬ ‫ניהול‬ ‫במגזרים‬ ‫התמחות‬ ‫ממש‬ ,‫תקציביים‬ ‫ארגונים‬ ,‫מקומיות‬ ‫רשויות‬‫לה‬ (‫ים‬ ,‫)אוויר‬ ‫מטענים‬ ‫ניהול‬ ‫מערכות‬‫שינוע‬ ,‫לוגיסטיקה‬‫ואוויר‬ ‫ים‬ ‫תובלה‬ , ‫תקציב‬ ,‫גזברות‬ ,‫חשבונאות‬ :‫כספית‬ ‫מערכות‬ ‫תורים‬ ‫זימון‬ ,‫עבודה‬ ‫תוכניות‬ ,‫ייצור‬ ‫רצפת‬ ,(‫וים‬ ‫)תעופה‬ ‫מטענים‬ :‫שיבוץ‬ ‫מערכות‬ ‫אקדמיה‬‫ו‬‫חינוך‬‫לימודים‬ ‫תוכניות‬ ‫שיבוץ‬ ,‫בחינות‬ ‫ניהול‬ ,‫אקדמי‬ ‫מינהל‬ ‫מערכות‬ : ‫תעשיי‬(‫והרכבה‬ ‫)תהליכית‬ ‫ה‬ ‫קהילתי‬ ‫ספורט‬ ‫מועדוני‬COUNTRY CLUBS ‫שטחים‬ ‫ניהול‬ ,‫מבנים‬ ‫ואחזקת‬ ‫ניהול‬ ,‫נדל"ן‬ ‫הוראה‬ ‫מידע‬ ‫ומערכות‬ ‫אסטרטגיה‬ ‫ניהול‬–‫המחלקה‬ ,‫גוריון‬ ‫בן‬ '‫אונ‬ ‫לטיס‬ ‫והאקדמיה‬ ‫וניהול‬ ‫לתעשייה‬ ‫פרויקטים‬ ‫הנחיית‬–‫ת"א‬ ‫אקדמית‬ ‫מכללה‬-‫יפו‬ ‫פרויקטים‬ ‫ניהול‬ ‫לימדתי‬ ‫קודמות‬ ‫בשנים‬:‫הבאים‬ ‫במוסדות‬ ‫גם‬ ,‫ועיצוב‬ ‫ניתוח‬ , ‫הרצליה‬ ‫הבינתחומי‬ ‫המרכז‬ ‫לב‬ ‫מכון‬ ‫אונו‬ ‫אקדמית‬ ‫קריה‬ ‫ברייס‬ ‫ג'והן‬ ‫חברות‬START UP ‫משמ‬‫ש‬MENTOR] ‫במאיצים‬INNO NEGEV,MASS CHALLENGE.[ ‫השכלה‬‫עסקים‬ ‫במינהל‬ ‫למוסמכים‬ ‫ביה"ס‬MBA ‫תל‬ ‫אוניברסיטת‬-‫אביב‬1978 ‫וניהול‬ ‫תעשיה‬ ‫להנדסת‬ ‫המחלקה‬BSc ‫בן‬ ‫אוניברסיטת‬-‫בנגב‬ ‫גוריון‬1975 ‫בתיה"מש‬ ‫בהנהלת‬ ‫רשום‬ ,‫מגשר‬2003 ‫צבאי‬ ‫שירות‬‫)מיל‬ ‫דרגה‬ ,‫התותחנים‬ ‫חיל‬.‫סרן‬ ‫רב‬ ( ‫שפות‬‫פולנית‬ ,‫איטלקית‬ ,‫אנגלית‬ ,‫עברית‬
  2. 2. __________________________________ Prof_Oshyot_Amnon_Elbee_0916.doc2  ‫לקוחות‬ ‫רשימת‬‫לקוחות‬ ‫רשימת‬ ‫ממשלה‬ ‫הממשלתיות‬ ‫החברות‬ ‫רשות‬ ‫רכוש‬ ‫ומס‬ ‫הכנסה‬ ‫מס‬ ‫נציבות‬ ‫לאומי‬ ‫לביטוח‬ ‫המוסד‬ ‫לסטטיסטיקה‬ ‫מרכזית‬ ‫לשכה‬ ‫החינוך‬ ‫משרד‬ ‫האוצר‬ ‫משרד‬ ‫הלול‬ ‫לענף‬ ‫המועצה‬ ‫המים‬ ‫רשות‬ ‫מוסדות‬ ‫הדואר‬ ‫רשות‬ ‫היהודית‬ ‫הסוכנות‬ ‫בנגב‬ ‫גוריון‬ ‫בן‬ ‫אוניברסיטת‬ ‫אוניברסי‬‫אביב‬ ‫תל‬ ‫טת‬ ‫מחב"א‬ ‫ת"א‬ ‫הסטודנטים‬ ‫אגודת‬ ‫ולהערכה‬ ‫לבחינות‬ ‫מרכז‬ ‫הרצליה‬ ‫הבינתחומי‬ ‫המרכז‬ ‫י‬ ‫לטכנולוגיה‬ ‫גבוה‬ ‫בי"ס‬-‫ם‬ ‫ומוסיקה‬ ‫לג'אז‬ ‫רימון‬ ‫בי"ס‬ ‫מדיסין‬ ‫מכללת‬ ‫לישראל‬ ‫הקיימת‬ ‫הקרן‬ ‫ומטבעות‬ ‫למדליות‬ ‫החברה‬ ‫חלמיש‬ ‫התק"ם‬ ‫משקי‬ ‫צבי‬ ‫בן‬ ‫יצחק‬ ‫יד‬ ‫המקומי‬ ‫השלטון‬ ‫וכלכלה‬ ‫למשק‬ ‫החברה‬ ‫הח‬‫לאוטומציה‬ ‫ברה‬ ‫ראשון‬ ‫עירית‬-‫ל‬‫ציון‬ ‫דן‬ ‫ערים‬ ‫איגוד‬ ‫חיפה‬ ‫עירית‬ ‫חולון‬ ‫עירית‬ ‫חולון‬ ‫כלכלית‬ ‫חברה‬ ‫פתח‬ ‫עירית‬-‫תקוו‬‫ה‬ ‫אתא‬ ‫קריית‬ ‫עירית‬ ‫גן‬ ‫רמת‬ ‫עירית‬ ‫גת‬ ‫קרית‬ ‫עירית‬ ‫השרון‬ ‫הוד‬ ‫עירית‬ ‫צה"ל‬ :‫אט"ל‬‫ומרכזים‬ ‫מפקדה‬ ‫צה"ל/משא"ות‬ ‫עמותות‬ ‫לישראל‬ ‫החדשה‬ ‫הקרן‬ ‫פעמונים‬ ‫תגלית‬ ‫חם‬ ‫בית‬ ‫תעשייה‬ ‫עלית‬ ‫תעשיות‬ ‫שמן‬ ‫נוגה‬–NESTLE‫גלידות‬ ‫פלדה‬ ‫כור‬ ‫המזה"ת‬ ‫צינורות‬ ‫מתכת‬ ‫מפעלי‬ ‫מרכבים‬ ‫תעשיות‬ ‫ישראליפט‬ (‫)כלל‬ ‫מגם‬ ‫מפעלי‬ ‫קבוצת‬ ‫סמיקונדקטור‬ ‫מוטורולה‬ ‫אלקטרוניקה‬ ‫תעשיות‬ ‫ראדא‬ ‫כימיקלים‬ ‫קדם‬ ‫דליה‬ ‫זהר‬ .‫א‬‫לבנין‬ ‫חברה‬ ‫דורי‬ ‫סיבוס‬ ‫דניה‬ ‫נגה‬–‫השלושה‬ ‫גבעת‬ ‫נעלי‬ ‫יוניתרוניקס‬ ‫מזון‬ ‫תעשיות‬ ‫לוי‬ ‫ריכרד‬ ‫השקיה‬ ‫בקרי‬ ‫חפציבה‬ ‫גל‬ ‫אלרון/אלת"ם‬ ‫טרה‬ ‫מחלבת‬ ‫שלאון‬ ‫לאור‬ ‫הוצאה‬ ‫כתר‬ ‫תימורים‬ ‫תאגיד‬ ‫רפא‬ ‫מעבדות‬ ‫דקסון‬ ‫מזון‬ ‫תעשיות‬ ‫שפע‬ ‫תרמוקיר‬ ‫תעשיות‬ ‫שמן‬ ‫בוקר‬ ‫שדה‬ ‫לול‬ ‫לוגיסטיקה/תחבורה‬ ‫ממ"ן‬–‫וניטול‬ ‫מטען‬ ‫מסופי‬ ‫קאל‬-‫ק‬‫למטען‬ ‫תעופה‬ ‫ווי‬ ‫לתח‬ ‫הישראלי‬ ‫המכון‬‫בורה‬ ACI‫אל‬ ‫של‬ ‫בת‬ ‫)חברת‬-‫ע‬(‫ל‬ ‫טרנסכלל‬-‫סחר‬ GESCO‫ישראל‬ ‫)אל‬ ‫דור‬ ‫סאן‬-‫על‬( (‫צים‬ ‫של‬ ‫בת‬ ‫)חברת‬ ‫לים‬ ‫רכב‬ ‫השכרת‬ ‫הרץ‬ ‫כמיפל‬ ‫ייעוץ‬ ‫חברות‬ ‫סומך‬-‫ח‬‫ייעוץ‬ ‫שירותי‬ ‫ייקין‬ ERNST & YOUNG‫ישראל‬ ‫מהנדסים‬ ‫אשד‬ BENEFIT ‫מחשבים‬:‫ותכנה‬ ‫חמרה‬ ‫עמיגר‬ SPL SOFT-A ‫מחשבים‬ ‫מיעד‬ ‫עמיטל‬‫דאטה‬ ‫לי‬‫רז/יענ"א‬ HP‫ישראל‬ (‫)דיגיטל‬ ‫תים‬ ACCENT/‫כיוון‬ MICROSOFT‫ישראל‬ ‫תקשורת‬ ‫סלולר‬ ‫מוטורולה‬ ‫תקשורת‬ ‫פלאפון‬ ‫מידע‬ ‫מערכות‬ ‫מוטורולה‬ ‫בינלאומי‬ ‫בזק‬ ‫פיננסיים‬ ‫מוסדות‬ ‫התעשייה‬ ‫לפיתוח‬ ‫הבנק‬ ‫וסחר‬ ‫למימון‬ ‫חברה‬ ‫חמית‬ ‫גיזה‬ ‫לאומי‬ ‫בנק‬ ‫ומסחר‬ ‫שירותים‬ ‫השמירה‬ ‫קבוצת‬ ‫עובד‬ ‫עם‬ ‫הוצאת‬ ‫א‬‫לטון‬ULTIMA ‫עמל‬ ‫רשת‬)JOINT ISRAEL( ‫גב‬ ‫ד"ר‬ NATUZZI‫ישראל‬ Night Sleep Center ‫ווקטרוניקס‬ ‫המדינה‬ ‫של‬ ‫המכרז‬ TINY LOVE(‫שילב‬ '‫)מקב‬ ‫בגיר‬ ‫חנויות‬ ‫רשת‬ ‫תערוכות‬ ‫גרפיקה‬ ‫יואב‬ FRANCO CEREDA TALIA ‫מאן‬‫נכסים‬ ‫רמות‬ ‫קבוצת‬ ‫אוירם‬ ‫קיסריה‬ ‫לפיתוח‬ ‫החברה‬ ‫אדלר‬ ‫מכון‬ ‫בשבע‬ ‫מעוף‬‫תקשורת‬ ‫תיירות‬ ‫התאחדות‬‫הנסיעות‬ ‫סוכני‬ ‫נתור‬ ‫ניסע‬ ‫בוא‬
  3. 3. __________________________________ Prof_Oshyot_Amnon_Elbee_0916.doc3 ‫ניהלתי‬ ‫אותם‬ ‫עיקריים‬ ‫מידע‬ ‫ומערכות‬ ‫פרויקטים‬ ‫הלקוח‬‫הפרויקט‬ ‫הגדרת‬ ‫אב‬ ‫תוכניות‬ ‫חיפה‬ ‫עיריית‬‫עצמאי‬ ‫למחשוב‬ ‫היערכות‬ ‫התאגידים‬ ‫איגוד‬‫מכס‬ ‫ועמילי‬ ‫מטען‬ ‫סוכני‬ ‫למגזר‬ ‫עצמאי‬ ‫תוכנה‬ ‫בית‬ ‫של‬ ‫הקמה‬ ‫לקראת‬ ‫עלית‬‫הייצור‬ ‫תוכנית‬ ‫את‬ ‫מכתיב‬ ‫אשר‬ ‫הוא‬ ‫השיווק‬ ‫בו‬ ‫המהפך‬ ‫לקראת‬ ‫עמל‬ ‫עמותות‬(‫הג'וינט‬ ‫של‬ ‫)מיסודה‬ ‫הסיעוד‬ ‫חוק‬ ‫בזכאי‬ ‫לטיפול‬ ‫יום‬ ‫מרכזי‬ ‫הדואר‬ ‫רשות‬‫קאול‬ ‫המנכ"ל‬ ‫של‬ ‫בתקופתו‬ ‫המחשובי‬ ‫המהפך‬ ‫חולון‬ ‫עיריית‬‫החברה‬‫הכלכלית‬‫ובילוי‬ ‫לבידור‬ ‫חינוך‬ ‫מוסדות‬ ‫גוריון‬ ‫בן‬ ‫אוניברסיטת‬‫הפק‬ ,‫אפיון‬‫ת‬RFP+SLA‫הפרויקט‬ ‫ניהול‬ ,‫והספק‬ ‫הפתרון‬ ‫של‬ ‫בחירה‬ , ERP.‫אקדמי‬ ‫למוסד‬‫רישום‬ ‫מערכת‬ ,‫וירטואלי‬ ‫סטודנט‬ ‫תיק‬ ‫של‬ ‫הקמה‬ ‫ב‬-INTERNET‫ולקורסים‬ ‫לאוניברסיטה‬ ‫הבינתחומי‬ ‫המרכז‬,‫המידע‬ ‫מערכות‬ ‫ניהול‬PORTAL‫מערכות‬ ,‫שיבוץ‬ ‫מערכת‬ ,‫מוסדי‬ ‫זמין‬ ‫מינהל‬ ,‫רישום‬‫מערכת‬ ,CRM ‫אביב‬ ‫תל‬ '‫אונ‬‫ניה‬‫הספורט‬ ‫מרכז‬ ‫מערכות‬ ‫ול‬ ‫העברית‬ ‫האוניברסיטה‬‫הספורט‬ ‫מרכז‬ ‫מערכות‬ ‫ניהול‬ ‫ו‬ ‫לבחינות‬ ‫מרכז‬‫ל‬‫הערכה‬‫המידע‬ ‫מערכות‬ ‫כול‬ ‫של‬ ‫ההקמה‬ ‫פרויקט‬ ‫ניהול‬‫כולל‬ ,CRM ‫מדיסין‬ ‫מכללת‬‫מסמך‬ ‫של‬ ‫הפקה‬RFP ‫מערכות‬ERP(‫תכנה‬ ‫)חבילות‬:‫תעשייה‬‫קמעונאות‬ , ‫ישראליפט‬ ‫התיכון‬ ‫המזרח‬ ‫צינורות‬ ‫מגם‬ ‫מפעלי‬ ‫נ‬‫גלידות‬ ‫גה‬ ‫סמיקונדקטור‬ ‫מוטורולה‬ ‫כתר‬ ‫טרה‬ ‫מחלבות‬ ‫המרכזי‬ ‫המשביר‬ ‫דקסון‬ ‫מעבדות‬ ‫רפא‬ ‫אגרקסקו‬ ‫תרמוקיר‬ ‫גב‬ ‫ד"ר‬ ‫אלטון‬ULTMA ‫הפקת‬ ,‫אפיון‬RFP+SLA‫הפרויקט‬ ‫ניהול‬ ,‫והספק‬ ‫הפתרון‬ ‫של‬ ‫בחירה‬ , ‫מערכת‬ ‫ליישום‬ ‫עד‬ ‫והספקים‬ERP,‫חשבונאית‬ ‫מערכת‬ :‫כוללת‬ ‫אשר‬ ) ‫ומצאי‬ ‫מלאי‬ ‫ניהול‬ ,‫רכש‬ ,‫מכירות‬‫ניהול‬ ,‫הייצור‬ ‫לקווי‬ ‫ניפוק‬ ,(‫אינוונטר‬ ‫בקרה‬ ,‫תמחיר‬ ,‫העבודה‬ ‫תכניות‬ ‫ניהול‬ ,(‫ומונעת‬ ‫)שבר‬ ‫אחזקה‬ ,‫הייצור‬ ‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ,‫מנהלים‬ ‫ודוחות‬ ‫החנויות‬ ‫מחשוב‬ ‫כולל‬ ‫ריהוט‬ ‫חנויות‬ ‫רשת‬ ‫מערכות‬CRM CRM‫אקדמי‬ ‫למוסד‬‫מערכת‬CRM,‫מתעניינים‬ :‫החיצוני‬ ‫העולם‬ ‫מול‬ ‫הקשרים‬ ‫כל‬ ‫לניהול‬ ‫נרש‬‫עבודה‬ ‫למקומות‬ ‫השמות‬ ,‫תורמים‬ ,‫בוגרים‬ ,‫תלמידים‬ ,‫מים‬ CRM‫המקומית‬ ‫לרשות‬‫ב‬ ‫מקומי‬ ‫שלטון‬ ‫פורום‬ ‫עבור‬ ‫התפישה‬ ‫תכנון‬-MICROSOFT ‫ת"א‬ ‫הסטודנטים‬ ‫אגודת‬ ‫לישראל‬ ‫החדשה‬ ‫הקרן‬ ‫צבי‬ ‫בן‬ ‫יצחק‬ ‫יד‬ ‫מוד‬ CRM‫ההון‬ ‫בשוק‬‫היישום‬ ‫לחברת‬ ‫ייעוץ‬ ‫תקציביים‬ ‫וארגונים‬ ‫ממשלה‬ ‫הדואר‬ ‫רשות‬‫א‬ ‫תכנית‬‫מערכת‬ ‫יישום‬ ,‫רשום‬ ‫דואר‬ ‫מערכת‬ ‫אפיון‬ ,‫הדואר‬ ‫לבתי‬ ‫ב‬ ‫)הדוח‬ ‫השירות‬ ‫רמת‬ ‫אחר‬ ‫הבקרה‬ ‫מערך‬ ‫אפיון‬ ,‫מיעד‬ ‫של‬ ‫הכספים‬ (‫דואר‬ ‫תיבות‬ ‫איסוף‬ ,‫החודשי‬ ‫החברות‬ ‫רשות‬‫המלם‬ ‫הפרטת‬ ‫לנושא‬ ‫ייעוץ‬ ‫לאומי‬ ‫לביטוח‬ ‫המוסד‬(‫כעת‬ ‫מתחדש‬ ‫ואולי‬ ‫הופסק‬ ‫)הפרויקט‬ ‫המידע‬ ‫מערכות‬ ‫של‬ ‫אינטגרציה‬ ‫היה‬ ‫הסוכנות‬‫ודית‬‫ובקרה‬ ‫כספים‬ ‫מערכת‬ ‫הכנסה‬ ‫מס‬ ‫נציבות‬‫הנישום‬ ‫של‬ ‫אלקטרוני‬ ‫לתיק‬ ‫מעבר‬ ‫הייצור‬ ‫מועצות‬‫הירקות‬ ‫הפרחים‬ ,‫הלול‬ ‫למועצת‬ ‫ייעודית‬ ‫מערכת‬ ‫הייצור‬ ‫מועצות‬‫הירקות‬ ‫הפרחים‬ ,‫הלול‬ ‫למועצת‬ ‫ייעודית‬ ‫מערכת‬
  4. 4. __________________________________ Prof_Oshyot_Amnon_Elbee_0916.doc4 (‫פיתוח‬ ‫)כולל‬ ‫ייעודיות‬ ‫מערכות‬ ‫לאומי‬ ‫בנק‬ ‫השמירה‬ ‫חברת‬ ‫ה‬‫התעשייה‬ ‫לפיתוח‬ ‫בנק‬ ‫מצאי‬ ‫ניהול‬ ‫מערכת‬‫הרכש‬ ‫דרישות‬ ‫ניהול‬ , ‫שכר‬ ‫והפקת‬ ‫תשומות‬ ‫דיווח‬ ‫של‬ ‫מורכב‬ ‫איסוף‬ ,‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫מערכת‬ ‫בנקאית‬ ‫מערכת‬ ‫טרנסכלל‬-‫סחר‬ ‫רפא‬ ‫מעבדות‬ ‫אגרקסקו‬ ‫אקספורט‬ ‫תנובה‬ ‫ייעודית‬ ‫כוללת‬ ‫מערכת‬ ‫ליישום‬ ‫עד‬ ‫והספקים‬ ‫התכנה‬ ‫של‬ ‫הפיתוח‬ ‫ניהול‬ ‫היי‬ ‫בעבודה‬ ‫התומכת‬ ‫זה‬ ‫ללקוח‬‫מול‬ ‫ממשקים‬ ‫ומנהלת‬ ‫שלו‬ ‫חודית‬ ‫ה‬ ‫מערכת‬-ERP.‫המקומית‬ ‫ארגוניות‬ ‫מחשב‬ ‫יחידות‬ ‫של‬ ‫וניהול‬ ‫הקמה‬ ‫טרנסכלל‬-‫סחר‬ ‫הבינתחומי‬ ‫המרכז‬ ‫רפא‬ ‫מעבדות‬ ‫קאל‬ ‫אקספורט‬ ‫תנובה‬ ‫אגרקסקו‬ ‫מערכות‬ ‫של‬ ‫המקומית‬ ‫היחידה‬ ‫את‬ ‫הקמתי‬ ‫המערכת‬ ‫של‬ ‫להקמה‬ ‫פרט‬ ‫תחו‬ ‫את‬ ‫עבורם‬ ‫ניהלתי‬ ‫גם‬ ‫הלקוחות‬ ‫מן‬ ‫חלק‬ ‫עבור‬ .‫המידע‬‫מערכות‬ ‫ם‬ ‫המידע‬ ‫ומטענים‬ ‫תובלה‬ ‫תחום‬ (‫המטענים‬ ‫)מסוף‬ ‫ממן‬ ‫ערובה‬ ‫מחסני‬ (‫התעופה‬ ‫)חברת‬ ‫קאל‬ ‫דור‬ ‫סאן‬ ‫הפקת‬ ,‫אפיון‬RFP+SLA‫הפרויקט‬ ‫ניהול‬ ,‫והספק‬ ‫הפתרון‬ ‫של‬ ‫בחירה‬ , ‫ייעודית‬ ‫כוללת‬ ‫מערכת‬ ‫ליישום‬ ‫עד‬ ‫והספקים‬ ‫התכנה‬ ‫של‬ ‫הפיתוח‬ ‫וניהול‬ ‫ה‬ ‫בתחום‬ ‫שלו‬ ‫הייחודית‬ ‫בעבודה‬ ‫התומכת‬ ‫זה‬ ‫ללקוח‬(‫ואוויר‬ ‫)ים‬ ‫הובלה‬ ‫מנהלת‬ ‫המערכת‬ .‫ללקוחות‬ ‫חיובים‬ ‫של‬ ‫והפקה‬ ‫המלאי‬ ‫ניהול‬ ‫כולל‬ ‫ה‬ ‫מערכת‬ ‫מול‬ ‫ממשקים‬-ERP.‫המקומית‬ ‫המקומי‬ ‫השלטון‬ ‫חיפה‬ ‫עיריית‬ ‫פ"ת‬ ‫עיריית‬ :‫לאוטומציה‬ ‫החברה‬ ‫ע"י‬ ‫המערכות‬ ‫הקמת‬ ‫ובעקבותיה‬ ‫אב‬ ‫תכנית‬ ‫גיאוגרפית‬ ‫מערכת‬ ,‫המים‬ ‫מפעל‬ ,‫גבייה‬ ‫מערכת‬GIS‫ופיקוח‬ ‫ניהול‬ ,‫על‬ ,‫הציבור‬ ‫פניות‬ ‫מעקב‬ ,‫הבנייה‬WORKFLOW,‫החינוך‬ ‫מערכת‬ ,‫נכסים‬ , ‫הנהלה‬ ‫דוחות‬ ,‫תקציב‬ ‫חולון‬ ‫עיריית‬‫ובילוי‬ ‫לבידור‬ ‫הכלכלית‬ ‫החברה‬ ‫מערכות‬ ‫פיתוח‬←‫ימית‬2000 ‫השרון‬ ‫רמת‬ ‫עיריית‬‫סמך‬ ‫)מערכת‬ ‫מקומית‬ ‫מערכת‬ ‫פיתוח‬-‫ע‬(‫האוטומציה‬ ‫של‬ ‫לזו‬ ‫זר‬ ‫לציון‬ ‫ראשון‬ ‫עיריית‬‫פרויקט‬ ‫ניהול‬ ‫מערכת‬‫המערבית‬ ‫העיר‬ ‫פיתוח‬ ‫של‬ ‫ים‬ ‫בת‬ ‫עיריית‬(‫טכם‬ ‫)של‬ ‫עצמאית‬ ‫למערכת‬ ‫מעבר‬ ‫לקראת‬ ‫ייעוץ‬ ‫הרצליה‬ ‫עיריית‬‫לאוטומציה‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫הגבייה‬ ‫תכנת‬ ‫אל‬ ‫מעבר‬ ‫גן‬ ‫רמת‬ ‫עיריית‬‫ורכש‬ ‫מלאי‬ ‫מערכת‬ ‫שורק‬ ‫נחל‬ ‫אזורית‬ .‫מ‬‫מטרופולינט‬ ‫מערכת‬ ‫של‬ ‫התקנה‬ ‫לקראת‬ ‫ייעוץ‬ ‫וכלכלה‬ ‫למשק‬ ‫החברה‬,‫חשבונאית‬ ‫מערכת‬,‫גבייה‬ ,‫המקומיות‬ ‫הרשויות‬ ‫עבור‬ ‫הרכש‬ ‫ניהול‬ ‫פרויקטים‬ ‫בקרת‬ ‫ונדל"ן‬ ‫נכסים‬ ‫סיבוס‬ ‫דניה‬ ,‫דורי‬ .‫א‬,‫תקציבית‬ ‫בקרה‬ ,‫פרויקטים‬ ‫ניהול‬ ‫מערכות‬ERP ‫רמות‬ ‫קבוצת‬‫אחזקה‬ ,‫נכסים‬ ‫ניהול‬ ‫נכסים‬ ‫מאן‬‫מניב‬ ‫נדל"ן‬ ‫עסקאות‬ ‫חולון‬ ‫עיריית‬‫הכלכלית‬ ‫החברה‬ ‫במסגרת‬ ‫הנכסים‬ ‫ניהול‬

×