Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

igracke.pptx

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 34 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Aktuellste (20)

Anzeige

igracke.pptx

 1. 1. Poticaj dječijoj igri Igračke
 2. 2. Šta su igračke?  Sva sredstva kojima se dete služi u igri  Igračka je materijalni element igre koji svojim osobinama utiče na njen tok i sadržaj  Igračka je nužni pratilac igre čak iako nije realno prisutna Igračke – poticaj dječijoj igri 2
 3. 3. U najranijoj dobi igračka je djetetu često oslonac, utjeha, prijelazni objekt koji mu je veza s obitelji. 3
 4. 4. Igračke – poticaj dječijoj igri  Svoje prve igre beba izvodi uz pomoć sopstvenih udova i za njih joj nisu nužne druge igračke. 4
 5. 5. Igračke – poticaj dječijoj igri  Sa druge strane, imamo mnoštvo igara koje se obavljaju uz pomoć materijala koji nije posebno napravljen za tu svrhu.  Za mališane je npr. kuhinjsko posuđe jedan od najomiljenijihi pribora za igru 5
 6. 6.  Najuniverzalniji materijali za igru jesu voda, vazduh, zemlja, kamenje, pesak, svetlost, kao i produkti biljnog i životinjskog porijekla. Igračke – poticaj dječijoj igri  Tome se pridružuju i materijali kao što su tekstil, razni konci i vrpce, karton, dašćice itd. 6
 7. 7. Igračke – poticaj dječijoj igri - Polazeći od ovakvog određenja imamo i definiciju edukativne igračke „kao pedagoškog medijatora mentalnog razvoja i psihosomatskog i afektivnog uravnoteženja“ - tj. tehničkog sredstva kojim se osvaja simbolička i logička misao 7
 8. 8. Edukativna (didaktička) igračka - Njome se koristi spontani interes deteta za igru da bi se sistematski došlo do razvojnog rezultata ili do saznanja - Didaktičke igre su igre kojima se ciljano djeluje na razvoj djetetovih mentalnih sposobnosti. 8
 9. 9. Funkcija igračaka Igračke djetetu omogućavaju upoznavanje spostvenih mogućnosti i izražavanje onoga što je zamislilo, služe mu za maštanje, neobuzdano ispoljavanje emocija bez straha. Bez njih interakcija sa stvarnošću bi bila znatno otežana. 9
 10. 10. Funkcija igračaka - Zahvaljujući igrački dijete može doći do prilika da koristi i vježba svoje dispozicije koje realni život zanemaruje - Dijete preko njih dolazi u dodir sa stvarima sa kojima inače ne može da rukuje u svijetu odraslih ljudi Igračka pomaže da se konkretizuje sadržaj igre i obogati novim varijantama 10
 11. 11. Vrste igračaka 11
 12. 12. 12 Vrste igračaka • Funkcija u igri • Uzrasti na kojima se igračka koristi • Materijal od koga su igračke napravljene • Stepen uobličenosti • Sezona u kojoj se koriste • Mjesto na kome se koriste Druga podjela na: prigodne ili privremene i stalne igračke • Broj igrača koje angažuju • Porijeklo • Namjena • Pokretljivost • Način na koji se pokreću • Oblik i veličina • Struktura
 13. 13. 13 Vrste igračaka • Prigodne igračke mogu biti predmeti i materijali na koje dijete nailazi u prirodi (npr biljke, cveće, plodovi, kestenje, žir, pesak, šljunak, voda i dr.
 14. 14. 14 Vrste igračaka • Stalne igračke su najčešće kupljene ili su ih izradili odrasli zajedno sa decom, kao što su zmaj od hartije, vetrenjača, vodenica i dr.
 15. 15. 15 Uzrast kao kriterijum za klasifikaciju igračaka • Iako postoje igračke za sve uzraste, način njihove upotrebe se bitno razlikuje u raznim periodima života dijeteta. • Mlađa djeca, pod utiskom novine, duže vreme provode upoznajući igračku sa kojom se sreću, dok starija, posle kraćeg uvida, prelaze na njeno brže, sistematsko ispitivanje.
 16. 16. 16 Uzrast kao kriterijum za klasifikaciju igračaka Od 1 do 6 mjeseci Različite igre i predmeti koji se objese iznad krevetića, a trebaju biti u osnovnim bojama kako bi ih dijete lakše uočilo, moglo dotaknuti i koje proizvode određeni ugodni zvuk Od 6 do 12 mjeseci I dalje dominiraju senzorne igre koje se sada nadopunjuju motoričkim Igračke trebaju biti od različitih materijala bezopasnih za dijete
 17. 17. 17 Uzrast kao kriterijum za klasifikaciju igračaka Od 1 do 2 godine I dalje senzorne, zatim motoričke te konstruktivne i imitativne igračke Životinje, lutke, lopte, kocke i sl.
 18. 18. 18 Uzrast kao kriterijum za klasifikaciju igračaka Od 3 do 4 godine Slikovnice, lutke i odeća za njih, krevetić ili kolevka za lutku, pribor za „pranje“ i „peglanje“, tijesto, glina, lopte Od 4 do 5 godina Kao i ranije, zatim, jednostavne alatke za obradu drveta, obruč, klizaljke, pribor za igre lekara, kuvara, kosmonauta i sl., uz više odeće za prerušavanja
 19. 19. 19 19 Uzrast kao kriterijum za klasifikaciju igračaka Od 5 do 6 godine Sa još više materijala za slikanje, crtanje i modelovanje, muzičke igračke, konstruktorski materijal, komplikovanije strukture, mozaici, mnoštvo odjeće, materijali za dramske igre porodice, prodavnice i sl.
 20. 20. 20 Od 6 do 7 godina Tkački pribor, igle i konac, lopte, koturaljke, kompjuterske igre, igračke koje pripremaju djecu za školu, didaktičke igre Uzrast kao kriterijum za klasifikaciju igračaka
 21. 21. 21 Uzrast kao kriterijum za klasifikaciju igračaka Treba napomenuti da uzrast nije naročito precizan kriterijum za određivanje kada će se kojem dijetetu ponuditi koja igračka. Ukoliko jedno dijete dobije igračku suviše rano biće obeshrabreno svojom nesposobnošću da je upotrebi na pravi način.
 22. 22. 22 Igračke i razvoj društvenosti - Igračke doprinose socijalizaciji - Čak i na malo dijete koje se igra samo, podsticajno se odražava prisustvo drugih, naročito ako komuniciraju sa njime. - Uskoro ovu igru zamjenjuje tzv. „paralelna“ igra
 23. 23. 23 Igračke i razvoj društvenosti - Igračke koje doprinose razvoju društvenosti, između ostalog su: lutke, plišane mece i druge igračke za milovanje, glatke i čupave, telefon, kompleti nameštaja itd.
 24. 24. 24 Igračke i razvoj inteligencije - Igranje ovim igračkama karakteriše se time što su smišljene, podrazumjevaju planiranje i korišćenje šema ili modela - Igračke čiji se dijelovi rastavljaju i sastavljaju, konstruktori, puzzle i dr. razvijaju sposobnost analize i sinteze i omogućavaju organizovanje zapažanja
 25. 25. 25 Igračke i razvoj inteligencije - Igračke, zahvaljujući kojima djeca uče i razvija se njihova inteligencija jesu sklapalice, konstruktori za ređanje i građenje, didaktičke igre, kompleti za eksperimentisanje, domine i dr.
 26. 26. 26 Igračke i razvoj komunikacije - Dijete ima potrebu da se izražava i to čini na razne načine u igri - U ove igre ono unosi svoju fantaziju i imaginaciju - Igre mašte ili igre uloga u kojima djeca vrše simboličke imitacije
 27. 27. 27 Igračke i razvoj komunikacije - Dijete, takođe, ima potrebu da izrazi svoja iskustva i osećanja, svoje zamisli i maštarije u raznim oblicima Trodimenzionalno predstavljanje (pravljenje modela od raznih materijala) Dvodimenzionalno predstavljanje (pridavanje značenja šarama, uobličavanje šara, slikanje i crtanje
 28. 28. 28 Igračke i razvoj komunikacije - Igračke kojima se ovo postiže su razni nestrukturalni ili delimično strukturalni materijali: pesak, glina, plastelin, zatim tkanje, graviranje, graditeljski pribor, pribor za likovne tehnike
 29. 29. 29 Igračke za perceptivno- motorne aktivnosti - To su aktivnosti u kojima dijete deluje i postiže šta želi prvenstveno pomoću svojih čula i mišića - Pomoću njih dijete uči da vrši pokrete tijela koji su potrebni za prilagođavanje zahtjevima prostora, vremena i objekata.
 30. 30. 30 Igračke za perceptivno- motorne aktivnosti - Krupna motorika (globalni pokreti ruku i nogu, koordinacija, ravnoteža): rošule, lopte, tobogani, igračke za plažu i sl. - Sitna motorika (fina mišićna koordinacija, usklađivanje oka i ruke): slagalice, bockalice, sklapalice, puzzle i sl.
 31. 31. 31 Kompjuter kao igračka - Predškolsko djetinjstvo „period osjetljivosti“ – pravo vrijeme za sticanje veštine rukovanja s njima. - Kompjuter olakšava usvajanje novih i učvršćuje već stečena znanja - Omogućava djeci da uče nove riječi povezane sa objektima, situacijama i događajima, ubrzava usvajanje niza pojmova potrebnih za učenje čitanja
 32. 32. 32 Kompjuter kao igračka - Rukovanje kompjuterom predstavlja vježbu fine motorike i koordinacije oka i ruke - Djeca koja koriste kompjuterske igre prevazilaze u pisanju nivo svog uzrasta - Rukovanje kompjuterom omogućava djeci razlikovanje svojstva objekata, boja, brojeva, rešavanje logičkih i matematičkih problema
 33. 33. 33 Literatura - Kamenov, E. (2006). Dječja igra – vaspitanje i obrazovanje kroz igru. Beograd: Zavod za udžbenike. - Lazar, M. (2007). Moć igre i igračke. Đakovo: Tempo
 34. 34. Hvala na pažnji! 34

×