Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Casebook - yhdistysten palvelutuotannon parhaat palat

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 34 Anzeige

Casebook - yhdistysten palvelutuotannon parhaat palat

Herunterladen, um offline zu lesen

Allianssi Risteily 2014 kanava:
Casebook – yhdistysten palvelutuotannon parhaita paloja

Casebookiin on koottu 77 yhdistysten tuottamaa palvelumallia kunnille ja työyhteisöille suunnatuista hyvinvointipalveluista. Palvelumallien lisäksi esitellään 63 palvelutoiminataa liittyvää hyvää käytäntöä.
Tule tutustumaan tähän palvelutoiminnan ideapankkiin sen tekijöiden opastuksella. Erityisesti käymme keskustelua kunnan kanssa yhteistyössä toteutetuista palveluista ja käytännöistä.
Vetäjät: Kolmas lähde hankkeen projektipäälliköt Arsi Veikkolainen Allianssi ja Elina Vanhapiha, Aalto-yliopiston Pienyrityskeskus.

Allianssi Risteily 2014 kanava:
Casebook – yhdistysten palvelutuotannon parhaita paloja

Casebookiin on koottu 77 yhdistysten tuottamaa palvelumallia kunnille ja työyhteisöille suunnatuista hyvinvointipalveluista. Palvelumallien lisäksi esitellään 63 palvelutoiminataa liittyvää hyvää käytäntöä.
Tule tutustumaan tähän palvelutoiminnan ideapankkiin sen tekijöiden opastuksella. Erityisesti käymme keskustelua kunnan kanssa yhteistyössä toteutetuista palveluista ja käytännöistä.
Vetäjät: Kolmas lähde hankkeen projektipäälliköt Arsi Veikkolainen Allianssi ja Elina Vanhapiha, Aalto-yliopiston Pienyrityskeskus.

Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (14)

Ähnlich wie Casebook - yhdistysten palvelutuotannon parhaat palat (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

Anzeige

Casebook - yhdistysten palvelutuotannon parhaat palat

 1. 1. Casebook - yhdistysten palvelutuotannon parhaita paloja Allianssi-risteily 2014 Elina Vanhapiha, Aalto-yliopiston Pienyrityskeskus Arsi Veikkolainen, Allianssi
 2. 2. KEITÄ ME OLEMME? TAUSTAMME, ELI 2
 3. 3. Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoalojen kolmas sektori hyvinvointipalvelujen tarjoajana 2007-2014 + 3 Monialaisuus-pilottia 3 1.1.2008-30.6.2014 Valo
 4. 4. 4 Uusi kolmas sektori: Yhdistysten palvelutuotanto osana julkista palvelurakennettaToinen eli julkinen sektori: Valtio ja kunnat Kolmas sektori: Yhdistykset, seurat, kansalaisjärjestöt, säätiöt, kirkot Ensimmäinen eli yksityinen sektori: Markkinat ja yritykset (osakeyhtiö, toiminimi, osuuskunta…) Neljäs sektori: Perheet ja kotitaloudet
 5. 5. 5
 6. 6. CASEBOOKIN HYVÄT KÄYTÄNNÖT MITÄ OVAT 6
 7. 7. Erilaisia hyviä käytäntöjä • Puhutaanko hyvistä vai lupaavista käytännöistä? • Hyvien käytäntöjen hierarkia: • INSTITUTIONAALISET KÄYTÄNNÖT (väli- ja tukirakenteet, välittäjäorganisaatiot jne.) • TUOTE- JA MENETELMÄKÄYTÄNNÖT (laajempaa merkitystä, dokumentaatio, palaute, arviointi jne.) • TYÖKÄYTÄNNÖT (arkipäiväisiä, ei dokumentaatiota tai arviointitietoa, hiljaisesti siirtyvää tietoa…) • Hyvät käytännöt ideapankkina 7
 8. 8. Näin luet Casebookia • Lupaavat käytännöt (77 kpl) • Palvelumallit (77 kpl), joista ihmisen elinkaareen liittyviä 61 kpl, hankekäytäntöihin liittyviä 9 kpl ja monialaisuuteen 7 kpl • Avainsanoihin liittyviä erillisiä hyvät käytännöt 68 kpl • Kommentit jatkoinnovointina • TOP 5 listat asiantuntijoilta kytkemässä eri käytäntöihin • Avainsanat 63 kpl • Avainsanahakemisto ja selitykset • Case yhteyksissä näihin liittyviä hyviä käytäntöjä 68 kpl • Case –hakemisto • Palvelumallien toteuttajien kuvaukset ja yhteystiedot 8
 9. 9. Avainsanat sanastona • 63 keskeistä käsitettä yhdistysten palvelutuotantoon liittyvää käsitettä • Merkitysten avaaminen Kuntatoimijoille yhdistysten toiminnan avaamiseksi • Yhdistyksille ”palvelutuotantokielen” avaamiseksi • Termit ovat osa tuotteistusta ” Näkökulmia hyvinvointiin ja hyvinvointipalveluihin kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoaloilla. Selvitys hyvinvoinnin diskursseista kolmannen sektorin palvelutoiminnassa” http://www.kolmaslahde.fi/tietoa/selvitykset • ”Kieli vaikuttaa toimintaan, sillä luodaan odotuksia ” • ”Vastapuolen lähtökohdan huomioimalla oman asian voi saada paremmin perille. Puhetavalla tai diskurssilla tarkoitetaan tulkintaraamia, joka tuottaa määrätyssä toimintaympäristössä hyväksyttävät puhe- ja toimintatavat. Sosiaalinen todellisuus tuotetaan eri puhetavoilla, joten meillä on jatkuvasti ikään kuin neuvottelu päällä siitä, miten todellisuus tulkitaan. Samasta asiasta voidaan puhua eri valossa riippuen siitä, mihin diskurssiin kiinnitytään. Retoriset taidot ovat yhdistystoimijoille tässä mielessä jopa elinehto, koska omaa toimintaa perustellaan hyvin monille eri tahoille, jäsenille, lähiympäristölle, rahoittajille.” Handbookin sanasto (s.188): ”Sosiaalisen pääoman vedenjakajamalli” 9
 10. 10. Sosiaalisen pääoman vedenjakajamalli 10 Mukaillen: Kareinen 2008
 11. 11. HANKEKÄYTÄNNÖT ESIMERKKEJÄ 11
 12. 12. Mitä hanke mahdollistaa? • Palveluiden kehittämisessä hanke mahdollistaa: • Kokeilun (uusi kohderyhmä, uusi palvelu, uusi yhteistyö, uusi organisointi…) • Erilaisen ja eritasoisen yhteistyön • Innovatiiviset lähestymistavat (yhteiskehittäminen, kokeilukulttuuri…) • Kumppanuuden • Verottomuuden yhdistykselle vastikkeellisessa palvelutuotannossa • Palvelun ilmaisuuden tai edullisuuden (HUOM! myös hinnoittelun ja kustannusten esittämisen puute) • ..tai sitten ei • Palvelutoiminnan jatkamisen kannalta hanke voi olla ongelmallinen 12
 13. 13. Hankekäytäntöihin liittyvät caset: Hanke mahdollistaa mahdottoman 62. Kaikille yhdistyksille palvelutuotanto ei sovi 63. Aleneva palkkatuki kannustaa viemään hanketuloksia käytäntöön Suomen Palloliitto ry 64. Kuinka mitata hyvinvointipalveluiden vaikuttavuutta? Vaikuttava sirkus - pilottihanke, Tampereen yliopiston Tutkivan teatterityön laitos 65. Seurakehittäjä sparraa seuroja Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry 66. Projektipäällikkö tukee yhdistystä kuntaneuvotteluissa Lapin Nuorison Liitto ry 67. Hanke suunnitellaan yhdeksi kokonaisuudeksi Kolmas lähde 68. Jokaisen osaaminen yhteiseen käyttöön Nuorten Keski-Suomi ry 69. Viikottainen iltapäiväpalaveri on kannattava sijoitus Kolmas lähde 70. Raportti joka sirkustunnin jälkeen Sosiaalinen Sirkus –pilottihanke, Tampereen yliopiston 13
 14. 14. Case 62: Kaikille yhdistyksille palvelutuotanto ei sovi Hankekäytännöt: Miksi näitä karikoita? • Palvelutoiminta irtautuu ja laajenee liikaa yhdistyksen varsinaisesta toiminnasta. • Ydintekijöiden motiiveina ovat esimerkiksi kulttuurin puolella taiteellinen toiminta tai liikunnassa valmennus- ja kilpailutoiminta eli urheilulliset tavoitteet. Aitoa kiinnostusta laajempaan yhteiskunnalliseen toimintaan ei aina ole. • Ihmiset ovat perustaneet yhdistyksen harjoittaakseen heille itselleen tärkeää asiaa ja parantaakseen sen edellytyksiä – ei niinkään palvellakseen laajempaa yhteisöä. Auttamisen ja palvelemisen motiivi ei ole ensisijainen. Toimijoille riittää se, että varsinaisen perustoiminnan hyödyt nykyisessä laajuudessaan säteilevät riittävästi hyvää yhteiskuntaan. 14
 15. 15. MONIALAISUUS ESIMERKKEJÄ 15
 16. 16. Monialaisen yhteistyön eteneminen 16 Kurkistaminen Tutustuminen Rinnakkaisuus Yhteistyö Casebook: Timo Järvensivu: (alustus Yhdistysten palvelu- tuotannon mahdollisuudet tilaisuussarjassa)
 17. 17. Monialaisuuteen liittyvät caset: Palvelut ponnistavat yhteistyöstä 71. Kokonaiskoulupäivä – ratkaisu oppilaiden koulukyytien yhtenäistämiseen harvaan asutuilla alueilla Kisko-Seura ry 72. Luovan toiminnan terapeuttiset ryhmät tukena kasvatustyössä Framil ry 73. Ennakkoluuloton asenne vie ammattiteatterin uusille aloille Lenkkiteatteri 74. Katukulttuuri ja tila yhdistävät kulttuurin, liikunnan ja nuoret StreetMekka 75. Rikastamo tähtää monialaisiin palveluihin Työ- ja elinkeinoministeriö / Luovien alojen verkosto 76. Kaupungin ja yhdistysten yhteinen yritys Ektakompus Oy 77. Kolmas lähde on monialainen 17
 18. 18. ELINKAAREN MUKAISET CASET ESIMERKKEJÄ 18
 19. 19. Ihmisen elinkaaren mukaiset caset: Perhe voi yhdessä hyvin 1. Neuvola näkee vauvasirkuksen merkityksen perheille Monitaideyhdistys Piste ry 2. Perhesähly innostaa kaikki pelaamaan Haukiputaan Heitto ry 3. Perinteiset leikit ja tarinat yhdistävät sukupolvia Sydänmaankylän Kyläseura ry 4. Palvelut punoutuvat perheiden päivärytmiin Lahjan Tytöt ry 5. Sirkus kasvattaa kriisiperheiden keskinäistä luottamusta Sirkusyhdistys Magenta ry 6. Lasten painonhallintaryhmässä sitoutetaan koko perhe mukaan muutokseen Seinäjoen Seudun Urheilijat ry 7. Pienet oppivat toimimaan ryhmässä vanhemman kanssa GrIFK Fotboll rf 8. Perheentalo auttaa arjessa Pelastakaa Lapset ry 9. Nukketeatterin taika saa huostaan otetut lapset uskaltamaan Nukketeatteri Sampo 19
 20. 20. Ihmisen elinkaaren mukaiset caset: Koulun arki muuttuu 10. Liikunnan osaaja koulunkäyntiavustajana ja seuran työntekijänä S-kiekko Juniorit ry ja TuTo Hockey ry 11. Kaverisirkus kutsuu harrastamaan Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Pii Poo 12. Liikuntakoordinaattori luo liikettä koulupäivään Hämeen Liikunta ja Urheilu ry 13. Opimme kaikin aistein Sirkus Supiainen ry 14. Voimisteluseurasta liikuntatunteja peruskoulun ohjelmaan Olarin Voimistelijat ry 15. Yhteistyökumppaneiden palaute suuntaa palveluiden kehittämistä Loimaan 4H- yhdistys ry 16. Liikkavälkkä tuo riemua alakoulun välitunneille Valkeakosken Haka ry 17. Sirkusesitys yhdistää maahanmuuttajat ja valtaväestön Oulun Tähtisirkusyhdistys ry 18. Seura harjoittaa lasten motorisia taitoja koulun liikuntatunneilla Jyväskylän Voimistelijat -79 ry 20
 21. 21. Case 10: Liikunnan osaaja koulunkäyntiavustajana ja seuran työntekijänä S-kiekko Juniorit ry ja TuTo Hockey ry Yhdistelmätyö 4+4: Toimenkuvat yhdistämällä kokoaikainen työ • Jääkiekkoliiton pilottihankkeessa “Hyvinvointipalvelujen kehittäminen kunnan ja urheiluseuran välillä” (2008–2010) kehitettiin yhteisiä toimintamalleja 14 jääkiekkoseuran ja kuntien välillä laajentamalla seuran työntekijöiden toimenkuvaa kuntatyön kentälle. • Toimintamallia on toteutettu jääkiekkoseurojen ja peruskoulujen kesken niin, että seura on rekrytoinut työntekijän, jonka toimenkuvaan on voitu liittää koulunkäyntiavustajan, koulun liikuntakerhon vetäjän tai iltapäivätoiminnanohjaajan työ. Yhteistyö on mahdollistanut kokopäivätyöntekijän palkkaamisen. Koulujen näkökulmasta jääkiekkoseurat ovat toimineet hyvänä kanavana rekrytoida aktiivisia avustajia ja ohjaajia kouluun ja iltapäivätoimintaan. • Kunta on tehnyt seuran kanssa ostopalvelusopimuksen koulunkäyntiavustajan viikkotuntien palkan mukaisesti ja seura on toiminut henkilön työnantajana. Yhteistyössä merkittävällä sijalla on keskinäinen luottamus. Koulujen kesälomakaudella työntekijä keskittyy seuratoimintaan, kuten urheiluleireihin. Näin työ on ympärivuotinen. Suurin osa jääkiekkoseuroissa ja kouluissa työskennelleistä liikunnan osaajista on ollut miehiä. Tällä on merkityksensä. Koulumaailma tarvitsee myös miehiä. 21
 22. 22. Case 15: Yhteistyökumppaneiden palaute suuntaa palveluiden kehittämistä Loimaan 4H-yhdistys ry Kuntayhteistyö: Yhteinen kehittäminen • Koulutuskokonaisuuden päätteeksi yhdistys järjestää palautetilaisuuden yhteistyökumppaneiden kesken. Yhdistyksen toimihenkilöt, koulujen opinto- ohjaajat ja sivistystoimenjohtaja käyvät läpi palautetta, puntaroivat koulutuksen sisältöä ja sen pohjalta muokkaavat koulutusta vastaamaan entistä paremmin koulujen ja nuorten tarpeita. • Tapaamisen myötä myös sivistystoimen hallinto saa tietoa yhdistyksen palveluista, niiden jatkosuunnitelmista sekä toimintamuodon tarpeellisuudesta koulun henkilökunnan näkökulmasta. Tämä luo tärkeää pohjaa rahoitusneuvotteluille jatkossa. 22
 23. 23. Ihmisen elinkaaren mukaiset caset: Kouluun mahtuu koko yhteisö 22. Robin Hoodin jalanjäljillä WAU ry 23. Tuotteistaminen varmistaa sirkustunnin laadun Espoon esittävän taiteen koulu 24. Lasten liikuntakerho saa kolme seuraa puhaltamaan yhteen hiileen Myllykosken Pallo -47 ry, Kouvot ry & Pohjois-Kymen Liikuntayhdistys ry 25. Vilkkaille erityisryhmille tarvitaan luovia ratkaisuja Sorin Sirkus ry 26. Seura työllistää iltaisin, kaupunki iltapäivisin Puotinkylän Voimistelu- ja Urheiluseura Valtti ry 27. Jatkoaikaklubi tuo liikettä koululaisten iltapäivään Lahjan Tytöt ry 28. Idea ja aloite rumpukerhoon yhteistyöverkostosta Musiikkiopisto Musaiikki 29. Kutsukerho kehittää motoriikkaa Hämeen Liikunta ja Urheilu ry 30. Lastenparlamentti kasvattaa koululaisia demokratiaan Nuorten Keski-Suomi ry 31. Temppukerho houkuttaa liikkumaan Haukiputaan Heitto ry 23
 24. 24. Case 25: Vilkkaille erityisryhmille tarvitaan luovia ratkaisuja Sorin Sirkus ry Työpari: Sirkusosaajan rinnalle sopii esimerkiksi nuorisotyöntekijä • Sosiaalisessa sirkuksessa käytetään tyypillisesti kahta ohjaajaa kunkin ryhmän ohjaamisessa. Ohjaajaparin toiminnassa on mahdollista jakaa vastuita ohjaajien kesken ja jäsentää opetustilannetta. • Ohjaajapareja muodostaessa voidaan yhdistää erilaista osaamista ja ohjaajat voivat tukeutua toistensa ammattitaitoon. • Työn suorittamisen kannalta on tärkeää, että ainakin toisella sirkusohjaajalla on vankka sirkusalan koulutus ja työkokemus. Toinen ohjaajista voi olla esimerkiksi teatteri-ilmaisun ohjaaja, nuorisotyöntekijä tai sosiaali- ja terveysalan ammattilainen, jonka kokemus sirkuksesta tulee omasta harrastuneisuudesta. 24
 25. 25. Case 28: Idea ja aloite rumpukerhoon yhteistyöverkostosta Musiikkiopisto Musaiikki Kuntalaisten aktivointi: Asukkaat ja toimijat vaikuttamassa palveluihin • Idea ja aloite rumpukerhosta tuli Marja-Vantaan laajasta yhteistyöverkostosta MarjaVerkosta, jossa on mukana alueen yhdistyksiä, seurakunta sekä yrityksiä. • Rumpukerhoa suunniteltaessa kuunneltiin tarkasti marjavantaalaisten toiveita, koska Vantaalla ja Metropoliassa nähtiin tärkeäksi, että kuntalaiset ja kaupunginosan eri toimijat pääsevät konkreettisesti vaikuttamaan kotiseutunsa palvelutarjontaan. • Samalla voidaan lisätä kuntalaisten osallisuutta ja aktiivisuutta omassa yhteisössään. Yhteistyötä tekemällä pystytään paremmin varmistamaan kuntalaisten kiinnostus palvelua kohtaan, oikea tarve uudelle tuotteelle sekä palvelun rahoituksen jatkuvuus hanketoiminnan jälkeen. 25
 26. 26. Ihmisen elinkaaren mukaiset caset: Nuoret käärivät hihat 32. Yhdistys kannustaa nuoria omaehtoiseen tekemiseen Muuramen Innola ry 33. Liikunnasta vaihtoehto tietokoneen pelaamiseen Valkeakosken Haka ry 34. 4H-yhdistys valmentaa kesätöihin Hämeenlinnan 4H-yhdistys ry 35. Minkä värinen on meri sinun maassasi? Mediakasvatuskeskus Metka ry 36. Draaman eväillä työnhakuun Kokkolan 4H-yhdistys ry 37. Miten saada nuoret mukaan palveluihin? Suomen Taiteilijaseura, Suomen Säveltäjät ry, Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry 38. Yhdistyksen ja kaupungin toimiva yhteistyö heijastuu myös nuorten toimintaan Otsolan Kannatusyhdistys ry 39. Lähiön lapsille ja nuorille sirkus on säännöllinen harrastus Sirkusyhdistys Magenta ry 26
 27. 27. TOP -lista: Tommi Laitio 27
 28. 28. Case 32: Yhdistys kannustaa nuoria omaehtoiseen tekemiseen Muuramen Innola ry Kuntayhteistyö: Yhteistyöhön kuuluvat säännölliset tapaamiset ja yhteiset työhyvinvointipäivät • Työhyvinvointipäivät voivat olla osa yhteistyötä kunnan kanssa. Muuramen Innolassa on koettu tiivis kuntayhteistyö elintärkeäksi, koska yhteistyömuodot tukevat ja lisäävät koko kunnan toimintoja. • Yhteistyötä lähdettiin rakentamaan säännölliseksi ja tiiviiksi tapaamisten sekä yhteisten toimintojen avulla. Kuukausittaisten ajatusten ja tiedonvaihtoon keskittyneiden tapaamisten lisäksi keksittiin yhteisten työhyvinvointipäivien pitäminen yhdistyksen ja kunnan nuorisopalveluiden kesken. • Yhteistyön myötä molemmat voittavat, kun ei tehdä päällekkäistä työtä ja apua löytyy tarvittaessa yli rajojen. 28
 29. 29. Ihmisen elinkaaren mukaiset caset: Kulttuuri ja liikunta auttavat työyhteisöä oppimaan 40. Sykevälimittauksessa muistetaan myös henkinen hyvinvointi Joensuun Kataja ry – yleisurheilujaosto 41. Nykytanssi tarjoaa irtioton arjen rutiineista Sisä-Suomen tanssin aluekeskus 42. Joukkuehenkeä kunnan työntekijöille HIFK Soccer ry 43. Taide kehittää työyhteisön dynamiikkaa Kulttuuriyhdistys Sikuri 44.Jalkapalloseurat liikuttavat työyhteisöjä monin eri tavoin Suomen Palloliitto ry 45. Talviuinti luo kestävyyttä stressiä vastaan Avantouintiseura Kuutti ry 46. Jäähallin tyhjät vuorot sytyttivät palveluideat Juniori-Kalpa ry 47. Kinesteettiset kielityöpajat työyhteisöille Zodiak – Uuden tanssin keskus ry 48. Taukoliikuntatuokio auttaa istumatyötä tekeviä Valkeakosken Haka ry 49. Miesten Metrikerhossa panostetaan yhteishenkeen Ruokolahden Raju ry 29
 30. 30. Case 40: Sykevälimittauksessa muistetaan myös henkinen hyvinvointi Joensuun Kataja ry – yleisurheilujaosto Yhdistyksen kehittäminen: Palveluiden myynnistä resurssia kehitystyöhön • Ideaalitilanteessa seura voi hankkia hyvän ja laadukkaan palvelutoiminnan kautta resurssia toiminnan kehittämiseen. • Joensuun Katajan palvelutoiminnan tuotoilla kustannetaan kokopäivätoimisen työntekijän palkka ja saadaan näin resurssia myös seuran junioritoiminnan kehittämiseen. 30
 31. 31. Ihmisen elinkaaren mukaiset caset: Ikääntyneet eivät ole yhtenäinen ryhmä 50. Kummitaiteilija tuo virkistystä vanhuksille Läntisen tanssin aluekeskus 51. Ikäihmisten telinevoimistelun vaikuttavuudesta on tutkittua näyttöä Jyväskylän Voimistelijat -79 ry 52. Elämysmatkalaukut kiertävät laitoksia Salon taiteilijaseura ry 53. Viriketoiminta tukee muistihäiriöisten hyvinvointia Pyhäjärven Nuorisoseura ry 54. Heinän niitto herättää muistoja ValoAurinko ry 55. Edustuspelaaja jumppauttaa ikäihmisiä FC Haka ry 56. Myrskystä kaikuu tarina Taiteen edistämisen yhdistys Myrskynsilmä ry 57. Jalkapalloseura vie liikuntaa palvelukeskuksiin GrIFK Fotboll rf 58. Korvarunossa vanhuksesta tulee tekijä Turun Sanataideyhdistys ry 59. Lähikulttuuripalvelut tulevat vanhuksen tykö Kisko-Seura ry 60. Ikäsirkuksessa koetaan hetkessä olemisen iloa Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Pii Poo 61. Taiteilijan rooli muuttuu hyvinvointityössä Hymykuopat-pilottihanke, Salon kaupungin kulttuuritoimi 31
 32. 32. Case 50: Kummitaiteilija tuo virkistystä vanhuksille Läntisen tanssin aluekeskus Palvelutoiminnan organisointi: Tuottajan rooli • Tuottaja koordinoi osaajat yhteen. Hän toimii asiakkaan ja taiteilijan välillä paitsi yhteyshenkilönä, myös tulkkina. Sosiaali- ja terveysalan ihmisten ja taiteilijan käytänteet, toimintatavat ja kulttuuri ovat usein hyvin erilaisia. Tuottajan tehtävänä on tuntea molemmat, jotta pystyy kertomaan niistä kattavasti toiselle osapuolelle. Törmäyspintoja on paljon ja tuottaja pyrkii minimoimaan mahdolliset yhteentörmäykset ja väärinkäsitykset. • Läntisen tanssin aluekeskuksen tuottaja tiedottaa ja markkinoi toimintaa. Hän hoitaa asiakkaan kanssa sopimukset, yhteydenpidon sekä laskutukseen liittyvät asiat. • Tuottaja hoitaa yhteydet taiteilijaan. Hän sopii ja informoi työajoista sekä työsopimuksista. Läntinen tanssin aluekeskus toimii taiteilijoiden työnantajana. • Tanssikummiosaamista siirretään edelleen mestari-kisälli -periaatteella, joten yhdistys tukee taiteilijoiden vuorovaikutusta toistensa kanssa tätä silmälläpitäen. 32
 33. 33. Tukevaa materiaalia Kolmas lähde www.kolmaslahde.fi/tietoa • Handbook • Kolmannella lähteellä -kirja • Vuorovaikutuksessa vaikuttavuuteen –selvitys • Selvitys hyvinvoinnin diskursseista kolmannen sektorin palvelutoiminnassa Muut • Ryhmistä verkostoiksi ja verkoston toiminta laadukkaaksi –raportti www.alli.fi/hankkeet+kampanjat/monialaisten+yhteistyoverkostojen+kehittamishanke+myk/ • Innokylän hanke-esittelyt www.innokyla.fi/web/guest/kaikki-hankkeet 33
 34. 34. Kiitos !

×