Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Universitatea de Stat din Moldova,     Facultatea Stiinte Economice,     Catedra,,Marketing si REI”    Refera...
CuprinsIntroducerea………………………………………………………………….…3Nota introductive……………………………………………………………...4Metode de dimensionare a stocur...
Introducerea    To ensure the holding cycle management decision maker must ensureprofitability growth activity in terms...
Nota introductiva    Desi stocajul reprezintă o etapă indispensibilă a mărfurilor, gestiuneastocului nu poate fi unifor...
Pentru dimensionarea stocului la materii prime si materiale estenecesară cunoasterea:• necesarului fizic si valoric de mat...
în care:Ti = timpul de imobilizare ( Tsc , TSSig, TSCdt etc. ) ;N = necesarul de materii si materiale.Stocul total de mate...
necesarul de materiale se determină prin regula de trei simplă:Sdm = stocul total valoric pentru grupa "diverse materiale ...
Concluzie   Pentru asigurarea gestiunii ciclului de exploatatie decidentul trebuie săasigure cresterea rentabilitătii a...
Bibliografie1 Băsanu, Gh., Pricop, M., Managementul aprovizionării si desfacerii, EdituraEconomică. Bucuresti, 1996, pag. ...
10
10
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Logistica stocurilor

9.790 Aufrufe

Veröffentlicht am

 • Dating for everyone is here: ❶❶❶ http://bit.ly/2Qu6Caa ❶❶❶
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • Dating direct: ❶❶❶ http://bit.ly/2Qu6Caa ❶❶❶
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Logistica stocurilor

 1. 1. Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Stiinte Economice, Catedra,,Marketing si REI” Referat pe tema:Metode de dimensionare a stocurilor Realizat de:Belinscaia Alisa, studenta anul III,grupa MK1001 verificat de: Bulat Veronica lector universitar
 2. 2. CuprinsIntroducerea………………………………………………………………….…3Nota introductive……………………………………………………………...4Metode de dimensionare a stocurilor…………………………………………4Modalităti analitice de dimensionare a stocurilor………………………….4-7Dimensionarea sintetică a stocurilor de materii prime, materiale si obiecte deinventor……………………………………………………………………….....7Concluzie………………………………………………………………………....8Bibliografie……………………………………………………………………...9 2
 3. 3. Introducerea To ensure the holding cycle management decision maker must ensureprofitability growth activity in terms of economic and financial risk mitigation. Inthis context, harmonization of risk-return relationship requires a balance betweenthe needs of current assets and sources of financing mobilized. For this, it is vitalto accurate knowledge of the need to finance the holding cycle for a volume ofactivity proposed to be covered with minimum cost. In activitatea curenta a agentilor economici apar probleme operative deproductie, de planificare sau proiectare, care se cer rezolvate in asa fel incat ele sacorespunda unui anumit scop.Teoria stocurilor a aparut din necesitatea asigurarii unei aprovizionari ritmice si cucheltuieli minime a stocurilor de materii prime si materiale in procesul deproductie, sau a stocurilor de produse finite si bunuri de larg consum in activitateade desfacere a marfurilor. Scopul aceste lucrari este de a analiza metodele de dimensionare a stocurilor.Obiectivele urmarite sunt:Definirea metodeleor de dimensionareDescrierea metodei analitice de dimensionareDescrierea metodei sintetice de dimensionare Pentru asigurarea gestiunii ciclului de exploatatie decidentul trebuie săasigure cresterea rentabilitătii activitătii, în conditiile diminuării riscului economicsi financiar. În acest context, armonizarea relatiei rentabilitate-risc necesităasigurarea unui echilibru între necesarul de active circulante si sursele de mobilizatpentru finantarea lui. Pentru aceasta, este vitală cunoasterea cât mai exactă anecesarului de finantat al ciclului de exploatatie aferent unui volum de activitatepropus, pentru a putea fi acoperit cu costuri minime. Metodele existente în literatura de specialitate vin să ofere solutii,decidentul putând opta, în functie de conditiile proprii ale întreprinderii,pentru una dintre ele. Fiecare metoda oferă avantaje si dezavantaje, opozabileacestor conditii. Având în vedere conditiile din tara noastră, o metoda care corespundeprincipalelor cerinte ale gestiunii ciclului de exploatatie este metoda analiticii,deoarece oferă premisele pentru o analiza amănuntită si un control riguros privindgospodărirea resurselor materiale si financiar ale întreprinderii. 3
 4. 4. Nota introductiva Desi stocajul reprezintă o etapă indispensibilă a mărfurilor, gestiuneastocului nu poate fi uniformizată. Asa cum remarcă literatura de specialitateprin gestionarea stocurilor se caută răspuns la doua întrebări fundamentale:• Când să se comande un nou lot de marfă pentru a satisface cererea înperioada următoare?• Cât de mare trebuie să fie un asemenea lot?Exista mai multe posibilităti de a da răspuns la aceste doua întrebări,aceasta urmare a nevoii de a trata în mod diferentiat problematica gestiuniistocurilor, de a avea în vedere obiective sau criterii diferite, în functie departicularitătile agentilor economici, în general, ale stocurilor, în particular.Metode de dimensionare a stocurilor Necesitatea economisirii resurselor materiale si bănesti, folosirea cumaxim de eficienta a activelor circulante necesită determinarea unui niveloptim al stocurilor. Pentru aceasta este necesară organizarea judicioasă aaprovizionării în vederea reducerii imobilizărilor de valori materiale, pentruasigurarea unor stocuri în concordantă cu nevoile reale de productie. Învederea stabilirii stocului optim, cantitătii optime de aprovizionat si aintervalului optim de reaprovizionare este necesară găsirea unor modalităti deechilibrare a doua costuri antagonice: costul stocajului (care creste odată cucantitatea comandată) si costul de comandă (care scade odată cu cantitateacomandată). Desi stocurile au o structură generală comună, ca urmare amodalitătilor diferite în care sunt gestionate nu este posibilă generalizareaunui model de optimizare . Optiunea pentru o anumită metodă trebuie să tinăseama de factorii concreti care influentează mărimea stocurilor pentru fiecareresursa materială. În vederea optimizării stocurilor se pot utiliza, în principal, douăcategorii de metode: sintetice si analitice.Modalităti analitice de dimensionare a stocurilor.Metodele analitice presupun determinarea stocurilor, anual sitrimestrial, pe fiecare component al elementelor de active, circulantemateriale. La fiecare element de stoc, calculul analitic se desfăsoară pe fiecarematerial sau produs si pe fiecare fel de stoc: curent, de sigurantă, deconditionare si de transport interior. Dimensionarea analitica a stocurilor de materii prime si material 4
 5. 5. Pentru dimensionarea stocului la materii prime si materiale estenecesară cunoasterea:• necesarului fizic si valoric de materii prime si materiale, în vederearealizării programului (N). Necesarul fizic se determină în functie decantitătile de produse necesare a se fabrica si de consumul specific, iarnecesarul valoric reprezintă produsul dintre necesarul fizic, astfel obtinut sipretul de aprovizionare;• timpul de imobilizare total al materiilor prime si materialelor (Tit),reprezentând numărul total de zile în care acestea vor fi stocate, timpul deimobilizare total este alcătuit, la rândul sau, din: timpul pentru stocul curent,timpul pentru conditionare, timpul de sigurantă, timpul pentru transporturiinterioare si pentru stocul de iarnă, în functie de specificul agentuluieconomic.Timpul pentru stocul curent (Tsc) reprezintă numărul mediu de zileîntre aprovizionări care poate asigura cantitatea de materii prime si materialenecesare continuării productiei. Se poate obtine din fisele de magazie aferenteperioadei precedente sau din planul anual de productie, calculându-se dupărelatia:TSC = timpul. pentru stocul. curent (intervalul. mediu întreaprovizionări);Ci = cantităti intrate de materii si materiale;i = intervale între aprovizionări.Timpul pentru stocul de conditionare (TSCdt ) cuprinde numărul. dezile necesar efectuării unor operatiuni de pregătire a materialelor, de stocare,de uscare în vederea intrării în productie, fiind rezultatul timpilor necesariacestor operatii.Timpul pentru stocul de sigurantă ( TSSig ) reprezintă numărul de zilenecesar prevenirii întreruperii procesului de productie ca urmare a unorvariatii în aprovizionare si se calculează conform relatiei:Cî = cantităti întârziateZî = zile de întârziere în aprovizionăriPrin însumarea acestor timpi, eventual si a altora, dacă specificulproductiei o cere se obtine timpul total de imobilizare (Tit).Fiecărui timp îi corespunde, în expresie fizică si valorică, un stoc: stoccurent, stoc de conditionare, stoc de sigurantă s.a. Aceste stocuri pot fideterminate pe baza relatiei generale: 5
 6. 6. în care:Ti = timpul de imobilizare ( Tsc , TSSig, TSCdt etc. ) ;N = necesarul de materii si materiale.Stocul total de materii prime si materiale (S) se obtine prin însumareatuturor stocurilor componente, sau cu ajutorul relatiei:În cazul stocului curent, în vederea finantării acesta se corectează cucoeficientul 1/2, deoarece nivelul sau variază între 0 si 100%. În acelasi timp,stocul de sigurantă nu trebuie sa depăsească stocul curent deoarece acesta sepoate reconstitui într-un interval de timp maxim egal cu perioada dintre douaaprovizionări.În măsura în care stocurile sunt înscrise în fisele de magazie, deci secunoaste situatia lor la un moment dat, se poate compara stocul prevăzut (Sp)cu cel existent (Se), putând rezulta următoarele situatii :Se>Sp - existenta unor stocuri supranormative, echivalând cu imobilizări defonduri si o reducere a rentabilitătii ;Se < S p - insuficientă de resurse materiale, implicând o serie de costurisi o diminuare a rentabilitătii.În vederea optimizării stocurilor de materii prime si materiale se poateface apel la modelele matematice, în măsura să găsească o solutiematematică intermediara între reîntregirea stocului la intervale mai lungi saumai scurte.Unul dintre cele mai cunoscute modele matematice de determinare aoptimului de stocaj este modelul WILSON -WHITIN, aplicabil în cazulcererii constante si a unei perioade fixe de aprovizionare, fără posibilitateaaparitiei „rupturii” de stoc. Cum însa, în practică, această situatie este întâlnitmai rar, s-au dezvoltat o multitudine de modele, aferente tuturor modalitătilorde gestiune a stocurilor.Modelele de optimizare necesita un volum mare de munca, mai ales înconditiile unei multitudini de sortimente de materii prime si materiale. Pentrueliminarea acestor inconveniente este necesar un sistem de gestionare astocurilor, integrat sistemului informatic al unitătii .Dimensionarea analitică a stocurilor la obiecte de inventor În cazul obiectelor de inventar de mică valoare sau scurtă durată, aechipamentului si materialelor de protectie, precum si a materialelor cu valorimici si foarte numeroase se poate dimensiona stocul pentru toate la un loc,formându-se o grupa speciala intitulată „diverse materiale”, pentru care 6
 7. 7. necesarul de materiale se determină prin regula de trei simplă:Sdm = stocul total valoric pentru grupa "diverse materiale ", N dm =necesarul de valori materiale aferent grupei,Sdm = stocul valoric total la materiile si materialele nominalizate;n = necesarul valoric total la materiile si materialele nominalizate.Stocurile (S ) se stabilesc tinându-se seama de stocurile initiale (S j ),stocul fără miscare (Sfm) achizitiile ce se fac în perioadă aferentă (A) si uzura(U) acestora, relatia de calcul fiind următoarea:S = Si -Sfm +A-U.În cazul obiectelor de inventar de valori mari metoda nu esterecomandabilă, optimizarea acestora necesitând determinări analitice pefiecare fel de obiecte de inventar, utilizându-se ultima relatie de calcul.Dimensionarea sintetică a stocurilor de materii prime,materiale si obiecte de inventor Metodele sintetice presupun determinarea nevoii de capitaluricirculante materiale pentru totalul acestora, în functie de volumul planificat alactivitătii de exploatare si de viteza de rotatie înregistrată în exercitiileanterioare8.Aceste metode se folosesc cu hune rezultate în perioadele destabilitate economica. Cel mai adesea se folosesc modelele liniare deproportionalitate directă a mărimii financiare a stocurilor, în raport cuvolumul de activitate (productia marfă în cost de productie sau cifra deafaceri). Pentru a corecta această liniaritate se introduc în calcul anumiti coeficientide degersivitate a evolutiei activelor circulante materiale, în raportcu productia, determinati la nivelul realizărilor anterioare, privind accelerarearotatiei capitalurilor circulante, sau la nivelul unei mărimi dorite a acesteiaccelerări. O altă alternativă o reprezintă utilizarea metodelor neliniare(probabilistice), pe baza legilor statistice ce s-au manifestat în evolutiaactivelor circulante materiale, în corelatie cu volumul de activitate. Desi suntmai rafinate, rezultatele sunt dependente de o singură variabilă, ca si în cazulmetodelor sintetice.Metoda mixtă - este o variantă intermediara metodelor sintetice sianalitice. Presupune determinarea trimestrială a stocurilor de materii prime,materiale si obiecte de inventar cu ajutorul metodelor sintetice, în timp cedeterminarea anuala a lor se face cu ajutorul metodelor analitice. 7
 8. 8. Concluzie Pentru asigurarea gestiunii ciclului de exploatatie decidentul trebuie săasigure cresterea rentabilitătii activitătii, în conditiile diminuării riscului economicsi financiar. În acest context, armonizarea relatiei rentabilitate-risc necesităasigurarea unui echilibru între necesarul de active circulante si sursele de mobilizatpentru finantarea lui. Pentru aceasta, este vitală cunoasterea cât mai exactă anecesarului de finantat al ciclului de exploatatie aferent unui volum de activitatepropus, pentru a putea fi acoperit cu costuri minime. Metodele existente în literatura de specialitate vin să ofere solutii,decidentul putând opta, în functie de conditiile proprii ale întreprinderii,pentru una dintre ele. Fiecare metoda oferă avantaje si dezavantaje, opozabileacestor conditii. Având în vedere conditiile din tara noastră, o metoda care corespundeprincipalelor cerinte ale gestiunii ciclului de exploatatie este metoda analiticii,deoarece oferă premisele pentru o analiza amănuntită si un control riguros privindgospodărirea resurselor materiale si financiar ale întreprinderii. 8
 9. 9. Bibliografie1 Băsanu, Gh., Pricop, M., Managementul aprovizionării si desfacerii, EdituraEconomică. Bucuresti, 1996, pag. 110.2 Stancu, I., , Finante, Editura Economică, Bucuresti, 1997, pag. 6063 Adochitei, M., Adochitei, A., Finantele întreprinderii în economia depiată, Editura Mitrea, Piatra Neamt, 1993, pag. 106.4 Vintilă, G. Gestiunea financiară a întreprinderii, Editura Didactică siPedagogică, 9
 10. 10. 10
 11. 11. 10

×