Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

аспі суть види призначення.pptx

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 10 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Aktuellste (20)

Anzeige

аспі суть види призначення.pptx

  1. 1. АНАЛІТИКО-СИНТЕТИЧНА ПЕРЕРОБКА ІНФОРМАЦІЇ: СУТЬ, ПРИЗНАЧЕННЯ, ВИДИ. Виконано Студенткою ДК-121Б Педченко Аліною Олександрівною
  2. 2. План: ■ 1. Охарактеризувати основні концепції інформації. ■ 2. Розкрити сутність і значення обробки документів. ■ 3. Розкрити поняття «згортання інформації». ■ 4. Охарактеризувати аналіз і синтез як основні операції АСПІ. ■ 5. Види АСПІ та їх характеристика. ■ 6. Використання наукової обробки документів.
  3. 3. Основні концепції інформації 1. Атрибутивна • трактує інформацію, як атрибут усієї матерії. 2. Функціонально- кібернетична • пов’язує інформацію з системами, що саморозвиваються. 3. Семіотична (знакова) • пояснює інформацію у єдності зі заком- сигналом.
  4. 4. Суть і значення обробки документів ■ Обробка документів — підготовка документів для запису у відповідні облікові реєстри. ■ Полягає в представленні кожного окремого документа або їх певної сукупності в такому вигляді, який максимально відповідає тому чи іншому завданню науково-інформаційної діяльності.
  5. 5. Поняття «Згортання інформації» ■ Згортання документної інформації передбачає узагальнення, концентрацію основних відомостей про документи. Суть цього процесу у визначенні рівня необхідної та достатньої інформативності повідомлення
  6. 6. Аналіз і синтез як основні операції АСПІ ■ Аналіз і синтез є головними методами мислення. Аналізом є розклад за ознаками на складові частини, щоб таким чином зробити пізнання його зрозумілим в повному його обсязі. Синтез — процес з'єднання або об'єднання раніше розрізнених речей або понять в ціле або набір.
  7. 7. Види АСПІ та їх характеристика Існують різні види наукової обробки документів. Найбільше часто до них відносять: ■ складання бібліографічних описів документа; ■ індексування; ■ анотування; ■ реферування; ■ науковий переклад; ■ створення оглядової інформації;
  8. 8. Використання наукової обробки документів ■ Наукова обробка інформації — це процеси перетворення інформації, що міститься в первинному документі, з метою створення вторинних документів.
  9. 9. Сфери застосування аналітико- синтетичної переробки інформації: традиційні та електронні бібліотеки; бібліографічні установи (наприклад, Книжкова палата України); органи науково-технічної інформації; видавництва та книготоргівельні організації; музеї та архіви; електронний документообіг та автоматизація діловодства; традиційні та автоматизовані інформаційно- пошукові системи; інформаційна архітектура середовищ (наприклад, веб-сайтів, віртуальних робочих середовищ та інших інформаційних середовищ).
  10. 10. Література: ■ https://studopedia.su/9_45628_sut-i-znachennya-naukovoi-obrobki- dokumentiv.html ■ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD% D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0 ■ https://drive.google.com/file/d/1lZ_8Z1YuTMmt3-zLb8ZdCjyhsrBWlNbm/view

×