Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Uibica't (fase 1)

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Hier ansehen

1 von 13 Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie Uibica't (fase 1) (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

Uibica't (fase 1)

 1. 1. UIBICA’T PLATAFORMA INTERACTIVA PER A L’ALUMNAT DE LA UIB Sandra García Martínez Alejandro Gómez Escudero Raquel Sánchez Garrido (GRUP SAR)
 2. 2. QUÈ ÉS UIBICA’T? <ul><li>Entorn virtual destinat a l’alumnat de la UIB </li></ul><ul><li>Depèn del Consell d’Estudiants </li></ul><ul><li>Espai amb informació d’interés i obert a crear nous coneixements </li></ul><ul><li>Eina d’avaluació </li></ul><ul><li>Espai per a compartir i aprendre tots plegats </li></ul>
 3. 3. D’ON SURGEIX? <ul><li>Necessitat sentida de millorar l’experiència universitària. </li></ul><ul><li>Voluntat de l’equip pedagògic de donar suport i motivar l’estudiantat nouvingut. </li></ul>
 4. 4. A on volem arribar? <ul><li>Consolidar aquest servei dins la institució. </li></ul><ul><li>Oferir una nova visió de l’experiència universitària (formació + socialització) </li></ul><ul><li>Afavorir uns vincles més estrets entre estudiants. </li></ul><ul><li>Donar a conèixer l’oferta de serveis de l’UIB d’una forma més propera (menys burocratitzada). </li></ul><ul><li>Activar mecanismes humans de cooperació i aprenentatge col·laboratiu. </li></ul><ul><li>Avaluar diferents elements de l’estructura física i organitzativa de la UIB (espais de formació, de lleure) </li></ul><ul><li>Fomentar la participació de l’alumnat en l’oferta cultural i formativa (superar la visió credencialista). </li></ul>
 5. 5. Com ho farem? <ul><li>Coordinació amb el Consell d’Estudiants i altres departaments de la UIB. </li></ul><ul><li>Difonent la comunitat virtual a través de tríptics, pòsters, mailing, boca a boca. </li></ul><ul><li>Passar qüestionaris a l’estudiantat, crear una bústia de suggeriments. </li></ul>
 6. 6. Disseny del projecte <ul><li>Qui som? </li></ul><ul><li>Forums de discussió </li></ul><ul><li>Glossaris </li></ul><ul><li>Mapes (entorn campus) </li></ul><ul><li>Recursos audio-visuals </li></ul><ul><li>Espai per a publicar i compartir articles, assajos, poemes, etc. </li></ul><ul><li>Sabies que... (Enllaços d’interés) </li></ul><ul><li>Què milloraries? </li></ul>
 7. 7. Fonamentació teòrica <ul><li>Respecte els factors exògens que influeixen sobre el rendiment acadèmic trobem que Andrade et al. (2000): </li></ul><ul><li>“ Los estudiantes asumen una subjetividad para interpretar el mundo y para entenderse a sí mismos; por ello las demás personas tienen una importancia especial para los jóvenes y las propias apreciaciones y valoraciones sobre sí mismos cobran nuevas dimensiones que los proyectan positiva o negativamente ante el mundo y sus tareas, particularmente en lo que respecta al rendimiento académico.” </li></ul>
 8. 8. Comunitat de Pràctica (CP) <ul><li>Segons Wenger, McDermott y Snyder (2002), una Comunitat de Pràctica es: </li></ul><ul><li>&quot;un grupo de personas que comparten una preocupación, un conjunto de problemas o un interés común acerca de un tema, y que profundizan en su conocimiento y pericia en esta área a través de una interacción continuada&quot; </li></ul>
 9. 9. <ul><li>La filosofia de les comunitats de pràctica contempla i beneficia tant l’estudiantat com a la pròpia organització, ja que es concebeix l’optimització de forma integrada respectant la multidimensionalitat dels agents i els contextos d’aprenentatge. </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Aquesta concepció de comunitat s’emmarca dins un enfocament de formació contínua o permanent. </li></ul><ul><li>Potenciació del factor humà = compromís, professionalitat i participació. Claus per l’èxit del projecte. </li></ul><ul><li>Importància a l’hora de saber crear un ambient oportú per a implicar l’estudiantat. </li></ul>
 11. 11. <ul><li>El currículum oficial universitari no proporciona ni fomenta suficientement la posada en marxa dels coneixements explícits. UIBICA’T focalitza els seus esforços en la promoció de la interacció social fora de l’aula (aprenentatge interpersonal) per tal de que l’alumnat pugui interioritzar i reflexionar sobre els coneixements (aprenentage intrapersonal). </li></ul>
 12. 12. <ul><li>Els experts afirmen que l’aprenentatge és més efectiu quan té sentit d’aplicabilitat. S’aprèn per tal de fer alguna cosa i ser més conscients del nostre itinerari acadèmic i professional. </li></ul><ul><li>La necessitat de crear una comunitat virtual surgeix de l’aposta per la superació del saber fer individual mitjançant la creació de grups que generen nous coneixements (saber fer grupal). </li></ul>
 13. 13. Gràcies per la vostra atenció!!

×