Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Folder PKF Consult

Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Anzeige

Ähnliche Bücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen

Ähnliche Hörbücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen

Folder PKF Consult

 1. 1. PKF CONSULT Właściwi ludzie, właściwe rozwiązania Szkolenia Outsourcing Audyt Konsulting ZarządzanieProcesam i Rynek Kapitałowy Formuła Business + Podatki
 2. 2. Wprowadzenie Fakty i liczby Linie biznesowe Nasz zespół Eksperci PKF Audyt Konsulting Podatki Outsourcing Rynek kapitałowy Zarządzanie procesami Szkolenia Formuła business+ PKF International Misja i wartości Kontakt do ekspertów Biura PKF 3 4 5 6 7 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27 28 Spis treści
 3. 3. 3www.pkfpolska.pl ewa.jakubczyk@pkfpolska.pl Wprowadzenie Ewa Jakubczyk-Cały Partner Zarządzający PKF Consult Mam przyjemność przedstawić Państwu naszą firmę, a także usługi, które od ponad 25 lat świadczymy na rynku polskim. Głównym celem naszych działań jest wspomaganie firm rynku gospodarczego poprzez dostarczanie profesjonalnej, dostosowanej do potrzeb indywidualnego Klienta informacji finansowej i zarządczej. Realizując zadania audytorskie dbamy o Państwa czas, wiarygodność, bezpieczeństwo, rozwój i kapitał, które są istotnymi składnikami sukcesu firmy. Wartość usług audytorskich wzbogacamy o wnioski dotyczące ryzyka procesów biznesowych, które pozwalają usprawnić procesy zarządzania. Pomagamy naszym Klientom rozwiązywać ich problemy biznesowe. Pokazujemy jak usprawnić działalność według najlepszych światowych wzorców, a także jak dostosować ją do wymogów prawnych, aby uzyskać przewagę konkurencyjną. Doradztwo gospodarcze wspomaga wszelkiego rodzaju transakcje, a  nasi eksperci przekształcają wizję w  fakty. Doradcy podatkowi optymalizują koszty podatkowe transakcji oraz reprezentują Państwa w sporach podatkowych. Certyfikowani księgowi oszczędzają czas, dostarczając informacje finansowe i zarządcze. Globalny zasięg sieci PKF International, której jesteśmy członkiem, pozwala nam obsługiwać Klientów bez względu na miejsce, w którym działają. Międzynarodowe doświadczenie ekspertów oraz rozległa baza kontaktów z firmami członkowskimi z całego świata są wsparciem, kreującym wartość dodaną dla naszych Klientów. W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań odrzucamy utarte schematy. Szukamy właściwej drogi, skrojonej na miarę oczekiwań naszych Klientów. Warto nam zaufać. Głęboko wierzę, że nasze drogi się zejdą.
 4. 4. 4 Właściwi ludzie, właściwe rozwiązania PKF w Polsce Fakty i liczby Ilość sposobów na realizację wspólnego celu Pozycja pod względem aktywności na rynku NewConnect* Pozycja pod względem aktywności na giełdzie* Pozycja wśród firm audytorskich* Pozycja w rankingu najlepszych firm audytorskich, badających spółki giełdowe* Doradców podatkowych Biur w Polsce Lat na rynku polskim Certyfikowanych księgowych oraz specjalistów ds. kadr i płac Biegłych rewidentów Ekspertów Polski kapitał i zarządzanie, należymy do międzynarodowej sieci PKF International ∞ 1 4 5 5 5 7 25 50 55 200 100% *Źródło: XVII Ranking najlepszych firm audytorskich „Rzeczpospolita”, Gazeta Giełdy i Inwestorów „Parkiet”, 17 kwietnia 2018 r.
 5. 5. 5www.pkfpolska.pl Audyt to coś więcej niż potwierdzenie prawidłowości i rzetelności sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta. Audyt to również dostarczenie informacji, które stanowią bazę dla potrzeb decyzji biznesowych. To także identyfikacja ryzyka i optymalizacja procesów zarządzania. Konsulting to podejmowanie razem wyzwań, w których cel biznesowy naszych Klientów staje się naszym celem, a trudne problemy znajdują proste i transparentne rozwiązania. Podatki to dostarczanie map po labiryntach i meandrach przepisów podatkowych, których celem jest bezpieczeństwo i optymalizowanie kosztów transakcji. Outsourcing to transformacja danych z zakresu finansów, kadr i płac w informacje zarządcze, na których opierają się sukcesy biznesowe. Zapewniamy poufność i oszczędzamy czas. Rynek Kapitałowy to paliwo dla rozwoju firmy. Pomagamy znaleźć możliwości jego zdobycia i wykorzystania. Z naszymi Klientami pracujemy nad rozwojem ich biznesu. Szkolenia to rozwój wiedzy i kompetencji zawodowych pracowników, przekładający się na skuteczną realizację celów firmy. Profesjonalna kadra na wszystkich poziomach organizacji to klucz do sukcesu. Zarządzanie procesami Formuła Business+ to dedykowany indywidualnie dla Ciebie doradca biznesowy, któremu powiesz jaki masz problem, a on przedstawi dopaso- wane dla Ciebie rozwiązanie, niezależnie jakiego obszaru działalności będzie on dotyczył. + PODATKI RYNEK KAPITAŁOWY SZKOLENIA OUTSOURCING FORMUŁA BUSINESS + AUDYT KONSULTING ZARZĄDZANIE PROCESAMI Linie biznesowe PKF PKF Agility to platforma, która pozwoli zoptymalizować procesy biznesowe w organizacji, a menedżerom skupić się na biznesowym sukcesie. Dostosujemy to narzędzie do każdego Klienta indywidualnie w zależności od jego potrzeb i wewnętrznych procedur. PKF Agility to narzędzie które pomaga.
 6. 6. 6 Właściwi ludzie, właściwe rozwiązania W każdym przypadku nasze działanie ukierunkowane jest na dostarczenie wartości dodanej dla Klienta. Nasze atuty • Wysokie kompetencje pracowników • Kompleksowe podejście do zagadnień i rozwiązań • Współpraca pomiędzy ekspertami z różnych dziedzin • Dogodna lokalizacja biur w całej Polsce • Długoletnie doświadczenie na rynku polskim • Szybkość i profesjonalizm w dostarczaniu rzetelnej informacji finansowej Nasz zespół Łącznie zespół pracowników będący do Państwa dyspozycji to ponad 150 osób zatrudnionych na umowę o  pracę oraz blisko 200 ekspertów, wspierających realizację projektów. Czasami specyfika konkretnego Klienta lub projektu wymaga zawierania aliansów wzmacniających kompleksowość usługi. Współpracujemy w  tym zakresie z kancelariami prawnymi, biurami maklerskimi, firmami wdrożeniowymi z  zakresu IT, ekspertami różnych branż i segmentów gospodarki. Nasz zespół Nasze usługi
 7. 7. 7www.pkfpolska.pl Eksperci PKF to zespół ponad 20 menedżerów zarządzających realizacją i jakością usług audytorskich, współpracujący z około 55 biegłymi rewidentami, aplikantami i asystentami, tworząc 150 osobowy zespół audytorski. to zespół doradców, który pomaga odnaleźć właściwą i naj­bardziej optymalną drogę po kapitał. Wskazujemy możliwości jego zdobycia i podpowiadamy, jak pozyskać go najszybciej. AUDYTORZY DORADCY RYNKU KAPITAŁOWEGO to zespół ekspertów z zakresu wdrożeń nowoczesnych rozwiązań informatycznych, wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwami. W swoim zespole posiadamy m.in. project managerów, architektów, developerów, analityków biznesowych, project managerów oraz testerów. SPECJALIŚCI BRANŻY IT to zespół licencjonowanych księgowych, którzy pod przewodnictwem audytora zarządzają zespołami profesjonalnych księgowych, realizujących usługi z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej oraz kadr i płac. CERTYFIKOWANI KSIĘGOWI 0 to zespół doradców podatkowych specjalizujących się w strategiach optymalizacji podatkowej transakcji gospodarczych, w tym: fuzji, przejęć, opcji menedżerskich, a także w realizacji dokumentacji cen transferowych dla grup kapitałowych. DORADCY PODATKOWI zł to zespół finansistów, certyfikowanych doradców ASO oraz rzeczoznawców majątkowych z bogatym doświadczeniem w zakresie prywatyzacji, corporate finance, wycen instrumentów finansowych, kontrolingu finansowego i zarządzania. ANALITYCY FINANSOWI
 8. 8. AUDYT Zaufanie – buduje się na bazie wiarygodności i bezpieczeństwa
 9. 9. 9www.pkfpolska.pl Rafał Barycki Partner rafal.barycki@pkfpolska.pl Nasze usługi • Badania i przeglądy jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych, w  tym sporządzonych według wymogów obowiązujących emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego • Badania banków, funduszy inwestycyjnych i  towarzystw ubezpieczeniowych • Prospekty emisyjne • Przekształcenia sprawozdań finansowych, sporządzonych według standardów polskich na inne wymogi np.: MSSF, US GAAP, standardy niemieckie • Audyt wykorzystania środków pomocowych i dotacji • Due diligence finansowe • Badanie planów połączeń, planów podziałów oraz planów przekształceń spółek prawa handlowego • Audyt wewnętrzny • Ocena systemu zarządzania ryzykiem TFI • Usługi compliance • Audyty śledcze Korzyści, które zyskujesz • Posiadamy ponad 25 lat doświadczenia w  realizacji usług audytorskich. Dlatego masz gwarancję dialogu z doświadczonym partnerem, który zna realia gospodarcze oraz ryzyka i obszary specyficzne dla wybranych branż. Dzięki temu wnosimy wartościowe pomysły i dopasowane rozwiązania. • W rankingach firm audytorskich nieprzerwanie od wielu lat plasujemy się w pierwszej dziesiątce największych firm audytorskich. Zajmujemy czołowe miejsca w  rankingach firm audytorskich świadczących usługi dla Jednostek Zainteresowania Publicznego. Dlatego Inwestorzy znają markę PKF i doceniają jakość naszych prac. Współpracując z nami zyskujesz wiarygodność oraz zaufanie inwestorów i kredytodawców. • Sukces tworzą ludzie, dlatego dbamy o ich rozwój i inwestujemy czas w relacje międzyludzkie. Jesteśmy autoryzowanym pracodawcą ACCA. Inwestujemy w rozwój naszego zespołu. Dedykujemy Państwu zespół, nastawiony na wspieranie Państwa celów i  działań. Kreujemy wartości dodane poprzez wymianę wiedzy, wpływając na usprawnienie systemów kontroli, rachunkowości i  zarządzania. Dla zapewnienia optymalnej komunikacji z  Klientem stworzyliśmy Standard Realizacji Projektu, który zakłada regularną komunikacją z kierownictwem oraz organami nadzorczymi Spółki.
 10. 10. KONSULTING Strategiczny ruch – przekształcamy Twoje wizje w fakty
 11. 11. 11www.pkfpolska.pl Mariusz Kuciński Partner mariusz.kucinski@pkfpolska.pl Nasze usługi • Wycena podmiotów gospodarczych • Wycena aktywów niematerialnych • Wycena wierzytelności • Wycena pochodnych instrumentów finansowych • Wycena aktywów rzeczowych • Doradztwo przy emisji papierów wartościowych • Doradztwo restrukturyzacyjne i sanacyjne • Analizy ekonomiczno-finansowe • Optymalizacje procesowe • Analizy rynkowe • Biznes-plany • Strategie • Akwizycje • Przejęcia • Fuzje Korzyści, które zyskujesz • Potwierdzenie rzetelności warunków finansowych transakcji • Optymalne formy i struktury realizowanych transakcji • Pozyskanie finansowania • Odpowiedni model biznesowy • Dostęp do kompetencji ekspertów • Niezależna analiza i ocena zagadnienia • Zwiększenie efektywności prowadzonej działalności • Minimalizacja ryzyka • Zmniejszenie kosztów poprzez optymalizacje procesów (również w jednostkach ochrony zdrowia). Najbardziej efektywne dostosowanie zasobów pracy do zadań.
 12. 12. PODATKI Właściwe rozwiązanie – znajdujemy je dla Ciebie
 13. 13. 13www.pkfpolska.pl Agnieszka Chamera Partner agnieszka.chamera@pkfpolska.pl Nasze usługi Korzyści, które zyskujesz • Dostęp do bieżącej informacji co do obowiązującego prawa podatkowego i aktualnej jego wykładni. • Pomoc w  wyborze właściwych trybów i  metod realizacji planowanych działań biznesowych, które nie przyniosą negatywnych skutków podatkowych dla firmy i osób nią zarządzających. • Zmniejszenie ryzyka podatkowego związanego z pojawieniem się zaległości podatkowych. • Zmniejszenie lub likwidację ryzyka odpowiedzialności osobistej członków zarządów/osób odpowiedzialnych w podmiocie za zobowiązania podatkowe. • Stały nadzór podatkowy • Audyt / due diligence - podatkowe oraz prawne • Sporządzanie dokumentacji cen transferowych • Polityka podatkowa firm (procedury podatkowe) • Reprezentacja w kontaktach z organami skarbowymi • Doradztwo związane z wykorzystaniem ulgi B+R • Reprezentacja Klienta przed sądami administracyjnymi (WSA, NSA) • Obsługa transakcji gospodarczych • Bieżące doradztwo podatkowe z zakresu: –– Podatku dochodowego osób prawnych i fizycznych –– Opodatkowania osób zagranicznych –– Podatku VAT –– Podatku od nieruchomości –– Podatku od czynności cywilno-prawnych –– Ubezpieczeń społecznych –– Podatków lokalnych –– Ulga badań i rozwoju (B+R)
 14. 14. OUTSOURCING Zmieniamy cyfry i liczby w informację zarządczą
 15. 15. 15www.pkfpolska.pl Anna Stankiewicz Dyrektor ds. Rachunkowości Zewnętrznej w Warszawie anna.stankiewicz@pkfpolska.pl Nasze usługi • Księgowość • Outsourcing kadr i płac • Rachunkowość zarządcza i controlling • PKF Agility – elektroniczny obieg dokumentów i spraw • Outsourcing z elektronicznym obiegiem spraw finansowych i pracowniczych • Obsługa podatkowa – Tax Compliance • Doradztwo rachunkowe • Sprawozdawczość finansowa • Nadzór nad księgami • Zastępstwo pracownika • Usługa administracyjna • Usługa adresu rejestrowego Korzyści, które zyskujesz • Obniżeniekosztów–decyzjao przejściunaoutsourcingksięgowy,czyteżkadrowo-płacowymożeprzynieśćoszczędność od 20 do 50% kosztów z tym związanych. Oszczędzamy nie tylko koszty techniczne (tj. komputery, oprogramowania itd.), ale także koszty personalne (pensje, szkolenia, ewentualne błędy w  księgowaniach) oraz koszty logistyczno- administracyjne (wynajem powierzchni biurowej, artykuły biurowe, powierzchnia na archiwum). • Doświadczenie i profesjonalizm – wraz z przekazaniem ksiąg, kadr czy płac do PKF BPO zyskują Państwo wieloletnie doświadczenie osób, które swoją pasją i chęcią dokształcania pomagają Klientom w podejmowaniu najbardziej korzystnych dla nich decyzji. Profesjonalizm świadczonych przez nas usług potwierdzają liczne referencje otrzymane od naszych Klientów. • Sprawną komunikację – w PKF przykładamy szczególną uwagę do szybkiej i sprawnej komunikacji pomiędzy Koordynatorem projektu a Klientem, dzięki czemu Klienci są na bieżąco informowani o tym co się dzieje. • Czas – dzięki przekazaniu księgowości oraz pozostałych usług Kadra Zarządzająca może spokojnie skupiać się na rozwijaniu działalności podstawowej firmy, a co za tym idzie – zwiększać jej przychód i rozpoznawalność.
 16. 16. RYNEK KAPITAŁOWY Kapitał jest paliwem dla rozwoju firmy
 17. 17. 17www.pkfpolska.pl Leszek Cienkowski Dyrektor Departamentu Projektów Konsultingowych leszek.cienkowski@pkfpolska.pl Nasze usługi • Doradztwo i wsparcie w obszarach: –– IPO –– NewConnect i Catalyst –– Obligacje i kapitał dłużny –– Niepubliczny rating kredytowy –– Dialog z inwestorami prywatnymi –– Komunikacja na rynku kapitałowym Korzyści, które zyskujesz • Współpraca z doświadczonym podmiotem, działającym jako Autoryzowany Doradca na rynkach NewConnect i Catalyst. • Zaangażowanie profesjonalnej kadry, mającej duże kompetencje w zakresie publicznego i prywatnego rynku kapitałowego w Polsce. • Możliwość pozyskania finansowania projektów inwestycyjnych przy wsparciu praktyków rynku kapitałowego. • Wszechstronna pomoc we wprowadzeniu instrumentów finansowych do obrotu na platformach ASO, prowadzonych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 18. 18. ZARZĄDZANIE PROCESAMI Optymalizujemy procesy i rozwijamy biznes
 19. 19. 19www.pkfpolska.pl Grażyna Cały Partner grazyna.caly@pkfpolska.pl Nasze procesy m.in. • Nieobecności • Rejestracja dokumentu kadrowego • OCR i obieg dokumentu kosztowego • Archiwizacja i wyszukiwanie dokumentów • Delegacje • Rozwiązanie umowy pracowniczej • Zapotrzebowanie na dokument kadrowy • Zatrudnienie i onboarding • Timesheet - czas pracy • Zarządzanie uprawnieniami • Kalendarz • Obiegówka • Proces zapotrzebowania • Proces obsługi szkoleń BHP • Zapotrzebowanie pieniężne • Proces obsługi medycyny pracy • Proces zamówień • Zmiana warunków zatrudnienia Korzyści, które zyskujesz Platforma PKF Agility oparta jest na wiodących światowych rozwiązaniach marki IBM, dzięki czemu zapewnia: • Niezawodność rozwiązania, • Możliwość modyfikacji procesów i dostosowania ich do potrzeb i specyfiki organizacji, • Automatyzację i elastyczność w budowaniu reguł decyzyjnych, • Możliwość dokonywania wielu integracji z systemami i aplikacjami, • Szybki i łatwy dostęp, • Przyśpieszenie procesów decyzyjnych w organizacji, • Wyeliminowanie dublującej się pracy, • Przejrzystość procesów biznesowych, • Eliminowanie wąskich gardeł, • Optymalizację kosztów. Platforma PKF Agility to narzędzie dające wiele możliwości, ale przede wszystkim narzędzie, które można dostosować do każdego Klienta indywidualnie w zależności od jego potrzeb i wewnętrznych procedur.
 20. 20. SZKOLENIA Wspieramy Twój rozwój, dzielimy się naszą wiedzą
 21. 21. 21www.pkfpolska.pl Nasze usługi • Szkolenia w formule otwartej w specjalnościach: – Finanse – Rachunkowość – polskie i międzynarodowe standardy – Prawo – Podatki – Rynek kapitałowy – Zarządzanie – Bezpieczeństwo informacji • Szkolenia obligatoryjne dla biegłych rewidentów w  ramach obowiązkowego doskonalenia zawodowego, z  zakresu rachunkowości i  rewizji finansowej, również w  formie e-learningu • Konferencje i spotkania biznesowe, odpowiadające na aktualne potrzeby biznesu i  pozwalające firmom na dostosowanie swojego funkcjonowania do zmiennych warunków rynkowych • Szkolenia na indywidualne zamówienie, dopasowane do potrzeb klienta, we wszystkich segmentach tematycznych realizowanych w  formule otwartej, ale również w  zakresie kompetencji społecznych potrzebnych w  biznesientach tematycznych realizowanych w ramach szkoleń otwartych Korzyści, które zyskujesz • Nasze priorytety to najwyższa jakość usług szkoleniowych oraz dostosowanie programów nauczania do potrzeb biznesu. • Intensywny rozwój nowych technologii, zmieniające się nieustannie przepisy prawa i ustawy stawiają przedsiębiorców ciągle przed nowymi wyzwaniami. Wiedza dostarczana na naszych szkoleniach pomaga firmom przystosować się do zmiennych warunków rynkowych oraz dostosować nowe przepisy do specyfiki danej organizacji. • Nasi trenerzy to przede wszystkim praktycy z długoletnim doświadczeniem w biznesie, potrafiący zawiłe przepisy prawne i finansowe przełożyć na praktyczne podejście, ułatwiające firmom dostosować się do nowego ustawodawstwa. • Szkolenia przez nas oferowane to gwarancja dużej wiedzy merytorycznej i profesjonalizmu oferowanych usług popartych 20-letnim doświadczeniem w realizacji szkoleń i projektów rozwojowych dla naszych Klientów. Karolina Łąkowska Dyrektor Centrum Edukacji karolina.lakowska@pkfpolska.pl
 22. 22. FORMUŁA BUSINESS Unikalne rozwiązania – komponujemy je pod niestandardowe sytuacje + MANAGER DO ZADAŃ SPECJALNYCH
 23. 23. 23www.pkfpolska.pl Ewa Jakubczyk-Cały Partner Zarządzający ewa.jakubczyk@pkfpolska.pl Nasze usługi To idealne rozwiązanie dla firm poszukujących wsparcia m.in. w  obszarze restrukturyzacji, poprawie płynności, optymalizacji kosztów, zwiększenia efektywności operacyjnej i finansowej czy też zarządzania zmianą. Cel i zakres usług świadczonych przez PKF może być różny w zależności od sytuacji, w jakiej znajduje się dana firma oraz kompetencji, jakich w danej chwili potrzebuje np.: • transformacja biznesu, optymalizacja procesów operacyjnych, poprawa rentowności, • opracowanie nowej strategii biznesowej, analiza i zarządzanie ryzykiem finansowym, poprawa płynności, • obniżanie kosztów i zarządzanie mediami, • zarządzanie kryzysem, restrukturyzacja lub przeprowadzenie innych głębokich zmian organizacyjnych, • wzmocnienie lub uzupełnienie kompetencji, brakujących aktu- alnie w zespole lub spowodowanych czasową nieobecnością kluczowego pracownika, • przejście na określony czas funkcji głównego księgowego, dyrektora finansowego. Finalny model współpracy i  rozliczenia ustalamy indywidualnie w oparciu o diagnozę problemu i oczekiwanego efektu. Jeśli więc szukasz wsparcia kompetencyjnego w  określonym obszarze, chcesz rozwiązać konkretny problem w firmie, zależy CinazwiększeniuefektywnościTwojegobiznesubądźoptymalizacji kosztów, zgłoś się do nas. Korzyści, które zyskujesz • Wszystkim, którzy poszukują szans w  bieżącej działalności gospodarczej oferujemy kompleksowe usługi w Formule Business+ , szyte na miarę i dopasowane do indywidualnych potrzeb. • Formuła Business+ to dedykowany dla Ciebie doradca biznesowy, któremu powiesz, jaki masz problem, a on przedstawi dopasowane dla Ciebie rozwiązanie, niezależnie jakiego obszaru działalności będzie dotyczyć. • Formuła Business+ to profesjonalna współpraca, wzajemne zaufanie i kompleksowe kwalifikacje – Twoje wsparcie rozwoju konkurencyjności firmy. • Formuła Business+ to połączenie produktów obejmujących specjalistyczną wiedzę i doświadczenie profesjonalistów PKF z obszarów: podatków, rachunkowości, finansów, pozyskiwania kapitału, analiz rynkowych, oceny wiarygodności kredytowej, due diligence, wycen majątku, optymalizacji podatkowych i wielu innych. • Dążymy do tego, aby nasi Klienci prowadzili swoją działalność wiedząc, że zawsze i w każdej kwestii mogą liczyć na swojego doradcę biznesowego PKF.
 24. 24. 24 Właściwi ludzie, właściwe rozwiązania AMERYKA PÓŁNOCNA Łącznie w USA i Kanadzie PKF posiada ponad 80 oddziałów, co czyni ją jedną z największych firm doradczych na tym kontynencie.
 25. 25. 25www.pkfpolska.pl
 26. 26. 26 Właściwi ludzie, właściwe rozwiązania Etyka Jakość, Transparentność Nasze wartości:
 27. 27. 27www.pkfpolska.pl Karolina Łąkowska Dyrektor Centrum Edukacji Tel.: +48 607 595 131 karolina.lakowska@pkfpolska.pl Leszek Cienkowski Dyrektor Departamentu Projektów Konsultingowych Tel.: +48 697 846 449 leszek.cienkowski@pkfpolska.pl Agnieszka Chamera Partner Doradca podatkowy Nr   10220 Tel.: +48 609 331 330 agnieszka.chamera@pkfpolska.pl Mariusz Kuciński Partner Biegły rewident Nr      9802 Tel.: +48 601 223 818 mariusz.kucinski@pkfpolska.pl Ewa Jakubczyk-Cały Partner Zarządzający Biegły rewident Nr    1326 Tel.: +48 22 560 76 50 ewa.jakubczyk@pkfpolska.pl Grażyna Cały Partner Tel.: +48 606 859 613 grazyna.caly@pkfpolska.pl Rafał Barycki Partner Biegły rewident Nr   10744 Tel.: +48 603 785 699 rafal.barycki@pkfpolska.pl Anna Stankiewicz Dyrektor ds. Rachunkowości Zewnętrznej w Warszawie Tel.: +48 609 208 400 anna.stankiewicz@pkfpolska.pl
 28. 28. PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. wchodzi w skład Grupy PKF Consult, do której należy również PKF BPO Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. jest firmą członkowską rodziny firm PKF International Limited, rodziny niezależnych pod względem prawnym firm, i nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności ani zobowiązań za działania lub zaniechania działań przez jakąkolwiek firmę członkowską i/lub korespondencyjną bądź firmy członkowskie i/lub korespondencyjne.

×