Estratehiya sa filipino

Mga Estratehiya sa Pagtuturo ng
Filipino
Next
Aurora National Science High School
Oktubre 25-27, 2016
Layunin:
1.Maipaliwanag ang kahalagahan ng
paggamit ng estratehiya upang malayang
makalahok ang mga mag-aaral sa
aktibidad at talento na mayroon sila.
2.Magamit ang teknolohiya bilang dagdag
na estratehiya sa pagkatuto at pagtuturo
ng paksang-aralin sa Filipino. Next
Mga Instruksyunal Teknik
1.Roundtable Discussion
2.Panel Discussion
3.Brainstorming
4.Role Playing
5.Socio drama
Next
Roundtable Discussion
•Maaaring buuin ng tatlo hanggang limang
mag-aaral
•Bawat kasapi ay handa sa impormasyong
pinag-uusapan
•Maaaring gawin ang talakayan na sabay-
sabay kung hahatiin ang klase sa maliliit na
pangkat.
Gabay para sa Roundtable Discussion
na Talakayan
1. Pumili ng paksa/isyu/suliranin na mapag-
uusapan.
2. Pangkatin ang klase sa maliliit na grupo
3. Pumili ng moderator at taga-ulat
4. Sasabihin ng moderator sa pangkat ang
paksa/isyu na tatalakayin
5. Pasimulan na ang talakayan ng bawat grupo
6. Ang taga- ulat ng bawat pangkat ang mag-uulat
sa klase.
Back
Panel Discussion
•Pormal ang paraan ng presentation
•Iparirinig ng mga panelist ang
talakayan sa mga kamag-aral
•Ang mga panelista ay eksperto sa
paksang tinalakay
Gabay para sa Panel Discussion
1. Pumili ng limang mag-aaral sa pangkat na
siyang magiging panelista
2. Pumili ng isang moderator mula sa mga panelista.
3. Ihanda ang bawat kasapi ng panel tungkol sa
tatalakaying paksa. Pormal na iulat ang opinion/ ideya/
panukala tunkol sa paksang pag-uusapan.
4. Pagkatapos ng presentasyon ng lahat ng mga panel
hayaan ang mga mag-aaral (audience) na magtanong.
5. Ipasagot sa mga panelista ang mga tanong.
6. Sa pagtatapos ng panel discussion, ipabuo sa
moderator ang pinag-usapan sa silid-aralan.
Brainstorming/Bagyuhang-utak
•Karaniwang hinahati ang klase sa maliliit na
grupo
•Isinasagawa kapag nais mabigyan ng linaw
ang isyu,sitwasyon,suliranin
•Malayang nakukuha ng guro ang mga
mungkahi, damdamin, ideya o
consensus ng mga kasapi sa talakayan.
Gabay na magagamit sa
brainstorming
1. Ilahad ang isyu/ sitwasyon/ suliranin sa klase
o pangkat.
2. Hayaan ang mga mag-aaral na magbigay
ng pansariling opinion o pananaw tungkol
sa isyu.
3. Isulat sa pisara ang mga sagot ng mga
mag-aaral.
4. Ituloy ang pagsusuri tungkol sa mga ideya/
opinion o pananaw ng mga mag-aaral.
5. Isagawa ang gawaing pagtatapos.
Role Playing
•Inilalagay ang mga mag-aaral sa isang sitwasyon na
maaaring mangyari sa tunay na buhay.
•Ang magkakapareha ay bubuo ng mga dayalogo buhat
sa isang sitwasyong ibibigay ng guro o
mapagkakasunduan ng klase.
Mga uri ng Role- play
• Role- play na kontrolado sa pamamagitan ng dayalogong may
cues
• Role- play na kontrolado sa pamamagitan ng cues at impormasyon
• Role- play na kontrolado sa pamamagitan ng sitwasyon at layunin
Hakbang sa Role-playing
1. Pumili ng mga tauhan na gaganap.
2. Pumili ng magiging paksa o isang pangyayari.
Isulat ito sa pisara.
3. Ihanda ang mga manood (klase) sa isasagawang
gawain.
4. Isadula ang pangyayari.
5. Tatalakayin sa klase ang mga puntos na dapat
pag-usapan sa role playing na isinagawa.
Ibigay ang mga mungkahi.
6. Muling isadula ang pangyayari. Isama ang mga
mungkahi ng klase sa muling pagsasadula.
Sociodrama
•Tinatawag na creative dramatics
•Pagpapaabot sa highlight ng mga karanasan sa
pagkatuto sa pamagitan ng
pantomime
iskit o maikling drama
•Nauukol sa sitwasyon tungo sa paghahanap ng
solusyon sa suliranin
Gabay para sa Sociodrama
1. Ilahad ang suliranin sa klase.
2. Ihanda ang pangkat na kalahok sa sociodrama.
3. Piliin ang mga mag-aaral na gaganap sa papel sa
drama.
4. Sabihin sa bawat mapipiling kalahok ang papel na
kanyang gagampanan.
5. Ihanda ang klase sa magaling na pakikinig at magaling
na pag-aanalisa sa mga sitwasyon sa sociodrama.
6. Isadula na muli ang sitwasyon.
7. Ipagpatuloy ang pagsusuri sa sitwasyon sa muling
talakayan.
8. Isagawa ang pagtataya sa aralin.
Iba pang Estratehiyang
Integrado at Interaktibo
hindi aktibong estudyante
Ang mga estratehiyang ito
ay nag dudulot sa mga
mag-aaral na maging :
Aktibo
Masigasig sa pag-aaral
Masiglang makikilahok
sa pag-aaral
Mapanuri sa pangyayari
sa paligid
Kritikal na mapag-isip
Picture Power
Mula sa larawan bubuo ang klase ng
kwento
Ibabatay ang usapan/ dayalogo
Tagpuan
Katangian ng mga tauhan na nakikita sa
larawan
Balita, Editoryal o
Pangulong- Tudling
Nalilinang ang kasanayan sa
pagbibigay opinyon.
Maiaangkop sa pagtalakay sa
iba’t ibang bahagi ng
pananalita
Beauty Contest/ G. at Binibini Kontest
Mabisa kung nais ng guro na sukatin
ang kakayahan ng mga mag-aaral sa
madaling pag-iisip at pagsagot
Nasusukat ang kasanayang
pangkomunikatibo
Think- Pair- and Share
•Isang kooperativ
na pagkatuto
•Nakikinig
•Nag-iisip
•Nakikibahagi sa
talakayan
Concept Mapping
Nakakatulong para
sa komprehensyon
Pag-ooganisa ng
mga konsepto
Pagsusuri
TV Commercial o
Mga Patalastas sa Telebisyon
•Magpangkatan ang mga
mag-aaral gagawa sila
ng patalastas sa
telebisyon
•Pabuuin sila ng sariling
patalastas
3-2-1 (Three- Two- One)
Isang gawaing pasulat, ang mga mag-
aaral ay bubuo ng:
3 susi ng katawagang natutunan
nila sa aralin.
2 Kaisipang nais nilang malaman.
1 Kaisipan o kakayahang sa tingin
nila ay kanila ng nakabisado.
ICT- Integration sa Pagtuturo
•Web Quest
•Scavenger Hunt
•Blogging
WebQuest
•Pasiyasat na gawain sa
online
•Paghahanap ng mga
impormasyon sa www
Mga Bahagi ng WebQuest
Panimula
Gawain
Proseso
Ebalwasyon
Kongklusyon
Halimbawa ng Web Quest
Scavenger Hunt
Ito ay paghuhukay ng
mga mahahalagang
impormasyon sa mga
website ng paksang
tutuklasin.
Paano gawin ang online Scavenger Hunt?
1 Mag-isip ng paksa
2. Maghanap ng kaugnay na websites
3. “Cut and Paste” ang eksaktong mga url.
4. Tipunin/ pagsasamahin ang mga materyal
mula sa iba’t ibang websites.
5. Paghaluhaluin sa isang pahina tiyaking tiyak
ang mga sites upang madaling mahanap
ng mga mag-aaral ang mga kasagutan.
6. Mag desisyon kung anong tiyak na
“produkto” ang gagamitin nila upang
ipresenta ang kanilang awputs.
Halimbawa ng Scavenger Hunt
Blogs/Blogging
•Interaktibong ugnayan sa pagitan ng guro at mga
mag-aaral.
•Online based na maaaring mapaglagyan ng mga
replesyon, takdang-aralin, o intergroup
communication.
Mga Blog Spot na maaaring magagamit ng guro at mag-aaral
www.blogger.com
www.wikispaces.com
www.filipinotek.wordpress.com
Iba pang Online Platforms
SOCIAL MEDIASOCIAL MEDIA
AplikasyonAplikasyon
1. Instruksyunal na Teknik1. Instruksyunal na Teknik
•Ang bawat isa ay mag-iisip ng isang paksang-
aralin na may kaugnayan sa asignaturang
itinuturo.
•Umisip ng pangkatang-gawain na maaaring mai-
apply ang ilan sa mga instruksyunal na teknik sa
pagtuturo.
•Maghanda para sa pagbabahagi ng iyong awtput
sa malaking grupo.
2. ICT-INTEGRATION SA PAGTUTURO
•Gamit ang napiling paksang-aralin na kaugnay
sa asignaturang itinuturo, ikaw ay bubuo ng
isang web quest na estratehiya sa pagtuturo
nito.
•Sundin ang balangkas ng isang scavenger hunt
na estratehiya sa paglalahad ng paksang-aralin.
•Maghanda para sa pagbabahagi nito sa Ikatlong
araw ng pagsasanay.
Panghuling Pananalita
Maraming mga estratehiyang
magagamit ng guro sa klase. Ang mga
kagamitang ito at mga teknik ay
nagiging epektibo at makabuluhan
kapag ang guro ay may tiyaga, sipag
at pagkamalikhain. Sa tulong ng mga
estratehiyang ito at sa mahusay na
pagtuturo ng guro, walang dahilan para
hindi matuto ang mga mag-aaral.
Sa Paglikha ng Pagbabago
Sama-sama Tayo!
Salamat po!
1 von 31

Recomendados

Mga estratihiya sa pagtuturo ng filipino milagros m. saclauso lala national h... von
Mga estratihiya sa pagtuturo ng filipino milagros m. saclauso lala national h...Mga estratihiya sa pagtuturo ng filipino milagros m. saclauso lala national h...
Mga estratihiya sa pagtuturo ng filipino milagros m. saclauso lala national h...Mila Saclauso
131.7K views50 Folien
Mga estratehiya ginagamit sa pagtuturo ng wika von
Mga estratehiya ginagamit sa pagtuturo ng wikaMga estratehiya ginagamit sa pagtuturo ng wika
Mga estratehiya ginagamit sa pagtuturo ng wikaMaJanellaTalucod
14K views47 Folien
Mga istratehiya safilipino von
Mga istratehiya safilipinoMga istratehiya safilipino
Mga istratehiya safilipinoAlbertine De Juan Jr.
63K views66 Folien
Banghay Aralin von
Banghay AralinBanghay Aralin
Banghay AralinNylamej Yamapi
102.3K views8 Folien
Mga estratehiya sa pagtuturo ng filipino von
Mga estratehiya sa pagtuturo ng filipinoMga estratehiya sa pagtuturo ng filipino
Mga estratehiya sa pagtuturo ng filipinoTEACHER JHAJHA
10.5K views35 Folien
Banghay aralin von
Banghay aralinBanghay aralin
Banghay aralinJohn Anthony Teodosio
158K views7 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Mga uri ng pagsusulit ayon sa pamamaraan von
Mga uri ng pagsusulit ayon sa pamamaraanMga uri ng pagsusulit ayon sa pamamaraan
Mga uri ng pagsusulit ayon sa pamamaraanKareen Mae Adorable
76.4K views19 Folien
Ang Paglinang ng Kurikulum von
Ang Paglinang ng KurikulumAng Paglinang ng Kurikulum
Ang Paglinang ng KurikulumCharmaine Madrona
107.9K views21 Folien
Mga layunin sa pagkatuto sa filipino von
Mga layunin sa pagkatuto sa filipinoMga layunin sa pagkatuto sa filipino
Mga layunin sa pagkatuto sa filipinoJohn Anthony Teodosio
330.7K views4 Folien
Masusing Banghay Aralin sa Filipino (Detailed lesson plan in Filipino) (CDSGA... von
Masusing Banghay Aralin sa Filipino (Detailed lesson plan in Filipino) (CDSGA...Masusing Banghay Aralin sa Filipino (Detailed lesson plan in Filipino) (CDSGA...
Masusing Banghay Aralin sa Filipino (Detailed lesson plan in Filipino) (CDSGA...tj iglesias
391.1K views9 Folien
Detalyadong banghay aralin von
Detalyadong banghay aralinDetalyadong banghay aralin
Detalyadong banghay aralinjayrald mark bangahon
90.6K views18 Folien
Ang ABCD Pormat sa Pagbuo ng mga Layuning.pptx von
Ang ABCD Pormat sa Pagbuo ng mga Layuning.pptxAng ABCD Pormat sa Pagbuo ng mga Layuning.pptx
Ang ABCD Pormat sa Pagbuo ng mga Layuning.pptxAbigailSales7
7.3K views35 Folien

Was ist angesagt?(20)

Masusing Banghay Aralin sa Filipino (Detailed lesson plan in Filipino) (CDSGA... von tj iglesias
Masusing Banghay Aralin sa Filipino (Detailed lesson plan in Filipino) (CDSGA...Masusing Banghay Aralin sa Filipino (Detailed lesson plan in Filipino) (CDSGA...
Masusing Banghay Aralin sa Filipino (Detailed lesson plan in Filipino) (CDSGA...
tj iglesias391.1K views
Ang ABCD Pormat sa Pagbuo ng mga Layuning.pptx von AbigailSales7
Ang ABCD Pormat sa Pagbuo ng mga Layuning.pptxAng ABCD Pormat sa Pagbuo ng mga Layuning.pptx
Ang ABCD Pormat sa Pagbuo ng mga Layuning.pptx
AbigailSales77.3K views
Pagtuturo ng filipino (1) von Elvira Regidor
Pagtuturo ng filipino (1)Pagtuturo ng filipino (1)
Pagtuturo ng filipino (1)
Elvira Regidor130.6K views
Module 6.2 filipino von Noel Tan
Module 6.2 filipinoModule 6.2 filipino
Module 6.2 filipino
Noel Tan571.5K views
mala-masusing banghay aralin sa filipino-lumbria von Salvador Lumbria
mala-masusing banghay aralin sa filipino-lumbriamala-masusing banghay aralin sa filipino-lumbria
mala-masusing banghay aralin sa filipino-lumbria
Salvador Lumbria75.4K views
Mga teknik at mga estratehiya sa pagtuturo gamit ang pananaliksik von Reggie Cruz
Mga teknik at mga estratehiya sa pagtuturo gamit ang pananaliksikMga teknik at mga estratehiya sa pagtuturo gamit ang pananaliksik
Mga teknik at mga estratehiya sa pagtuturo gamit ang pananaliksik
Reggie Cruz46.1K views
Mga teorya sa pagkatuturo at pagkatuto ng wika sa filipino von TEACHER JHAJHA
Mga teorya sa pagkatuturo at pagkatuto ng wika sa filipinoMga teorya sa pagkatuturo at pagkatuto ng wika sa filipino
Mga teorya sa pagkatuturo at pagkatuto ng wika sa filipino
TEACHER JHAJHA23K views
Masusing Banghay Aralin sa Filipino von Lovely Centizas
Masusing Banghay Aralin sa FilipinoMasusing Banghay Aralin sa Filipino
Masusing Banghay Aralin sa Filipino
Lovely Centizas105.2K views
Kagamitang panturo von shekainalea
Kagamitang panturoKagamitang panturo
Kagamitang panturo
shekainalea75.6K views
Anim na Antas ng Pagtatanong Ayon sa Ikalawang Antas ng Cognitive Domain ni B... von Mckoi M
Anim na Antas ng Pagtatanong Ayon sa Ikalawang Antas ng Cognitive Domain ni B...Anim na Antas ng Pagtatanong Ayon sa Ikalawang Antas ng Cognitive Domain ni B...
Anim na Antas ng Pagtatanong Ayon sa Ikalawang Antas ng Cognitive Domain ni B...
Mckoi M41.5K views
Detalyadong Banghay-Aralin sa Filipino V von Trish Tungul
Detalyadong Banghay-Aralin sa Filipino VDetalyadong Banghay-Aralin sa Filipino V
Detalyadong Banghay-Aralin sa Filipino V
Trish Tungul599.5K views

Similar a Estratehiya sa filipino

Ppt show estratehiya von
Ppt show estratehiyaPpt show estratehiya
Ppt show estratehiyaEvelyn Manahan
54.1K views37 Folien
Mgaestratehiyasapagtuturongaralingpanlipunan 130623173229-phpapp01 von
Mgaestratehiyasapagtuturongaralingpanlipunan 130623173229-phpapp01Mgaestratehiyasapagtuturongaralingpanlipunan 130623173229-phpapp01
Mgaestratehiyasapagtuturongaralingpanlipunan 130623173229-phpapp01Meldrid Casinillo
821 views55 Folien
Filipino11-PAPNITTSP-Week5-LE1-Aralin-8.docx von
Filipino11-PAPNITTSP-Week5-LE1-Aralin-8.docxFilipino11-PAPNITTSP-Week5-LE1-Aralin-8.docx
Filipino11-PAPNITTSP-Week5-LE1-Aralin-8.docxgiogonzaga
578 views4 Folien
DLL_ESP 5_Q1_W3.docx von
DLL_ESP 5_Q1_W3.docxDLL_ESP 5_Q1_W3.docx
DLL_ESP 5_Q1_W3.docxssuser570191
81 views5 Folien
Filipino Major - mga dulog sa pagsulat von
Filipino Major - mga dulog sa pagsulatFilipino Major - mga dulog sa pagsulat
Filipino Major - mga dulog sa pagsulatAvigail Gabaleo Maximo
34K views38 Folien
Mga Uri ng Pagtatanong von
Mga Uri ng PagtatanongMga Uri ng Pagtatanong
Mga Uri ng PagtatanongMckoi M
70.3K views20 Folien

Similar a Estratehiya sa filipino (20)

Mgaestratehiyasapagtuturongaralingpanlipunan 130623173229-phpapp01 von Meldrid Casinillo
Mgaestratehiyasapagtuturongaralingpanlipunan 130623173229-phpapp01Mgaestratehiyasapagtuturongaralingpanlipunan 130623173229-phpapp01
Mgaestratehiyasapagtuturongaralingpanlipunan 130623173229-phpapp01
Meldrid Casinillo821 views
Filipino11-PAPNITTSP-Week5-LE1-Aralin-8.docx von giogonzaga
Filipino11-PAPNITTSP-Week5-LE1-Aralin-8.docxFilipino11-PAPNITTSP-Week5-LE1-Aralin-8.docx
Filipino11-PAPNITTSP-Week5-LE1-Aralin-8.docx
giogonzaga578 views
Mga Uri ng Pagtatanong von Mckoi M
Mga Uri ng PagtatanongMga Uri ng Pagtatanong
Mga Uri ng Pagtatanong
Mckoi M70.3K views
Week-5-Q2-ADM-Filipino-sa-Piling-Larang-TVL.pdf von MARYANNLOPEZ16
Week-5-Q2-ADM-Filipino-sa-Piling-Larang-TVL.pdfWeek-5-Q2-ADM-Filipino-sa-Piling-Larang-TVL.pdf
Week-5-Q2-ADM-Filipino-sa-Piling-Larang-TVL.pdf
MARYANNLOPEZ16749 views
DLL_ESP 5_Q1_W1.docx von lomar5
DLL_ESP 5_Q1_W1.docxDLL_ESP 5_Q1_W1.docx
DLL_ESP 5_Q1_W1.docx
lomar587 views
Proseso sa Pagsulat ng Pananaliksik von KokoStevan
Proseso sa Pagsulat ng PananaliksikProseso sa Pagsulat ng Pananaliksik
Proseso sa Pagsulat ng Pananaliksik
KokoStevan111 views

Más de Albertine De Juan Jr.

Mga uri ng pagsusulit ayon sa pamamaraan von
Mga uri ng pagsusulit ayon sa pamamaraan Mga uri ng pagsusulit ayon sa pamamaraan
Mga uri ng pagsusulit ayon sa pamamaraan Albertine De Juan Jr.
6.3K views20 Folien
Mga uri ng pagtatanong von
Mga uri ng pagtatanongMga uri ng pagtatanong
Mga uri ng pagtatanongAlbertine De Juan Jr.
26.4K views20 Folien
Deped order 42 policy guidelines dll von
Deped order 42 policy guidelines dllDeped order 42 policy guidelines dll
Deped order 42 policy guidelines dllAlbertine De Juan Jr.
36.9K views37 Folien
Lesson Exemplar sa Filipino 11 von
Lesson Exemplar sa Filipino 11Lesson Exemplar sa Filipino 11
Lesson Exemplar sa Filipino 11Albertine De Juan Jr.
7.8K views4 Folien
Lesson Exemplar sa Filipino 11 von
Lesson Exemplar sa Filipino 11Lesson Exemplar sa Filipino 11
Lesson Exemplar sa Filipino 11Albertine De Juan Jr.
6.9K views2 Folien
Lesson Exemplar sa Filipino 11 von
Lesson Exemplar sa Filipino 11Lesson Exemplar sa Filipino 11
Lesson Exemplar sa Filipino 11Albertine De Juan Jr.
27.1K views12 Folien

Estratehiya sa filipino

 • 1. Mga Estratehiya sa Pagtuturo ng Filipino Next Aurora National Science High School Oktubre 25-27, 2016
 • 2. Layunin: 1.Maipaliwanag ang kahalagahan ng paggamit ng estratehiya upang malayang makalahok ang mga mag-aaral sa aktibidad at talento na mayroon sila. 2.Magamit ang teknolohiya bilang dagdag na estratehiya sa pagkatuto at pagtuturo ng paksang-aralin sa Filipino. Next
 • 3. Mga Instruksyunal Teknik 1.Roundtable Discussion 2.Panel Discussion 3.Brainstorming 4.Role Playing 5.Socio drama Next
 • 4. Roundtable Discussion •Maaaring buuin ng tatlo hanggang limang mag-aaral •Bawat kasapi ay handa sa impormasyong pinag-uusapan •Maaaring gawin ang talakayan na sabay- sabay kung hahatiin ang klase sa maliliit na pangkat.
 • 5. Gabay para sa Roundtable Discussion na Talakayan 1. Pumili ng paksa/isyu/suliranin na mapag- uusapan. 2. Pangkatin ang klase sa maliliit na grupo 3. Pumili ng moderator at taga-ulat 4. Sasabihin ng moderator sa pangkat ang paksa/isyu na tatalakayin 5. Pasimulan na ang talakayan ng bawat grupo 6. Ang taga- ulat ng bawat pangkat ang mag-uulat sa klase. Back
 • 6. Panel Discussion •Pormal ang paraan ng presentation •Iparirinig ng mga panelist ang talakayan sa mga kamag-aral •Ang mga panelista ay eksperto sa paksang tinalakay
 • 7. Gabay para sa Panel Discussion 1. Pumili ng limang mag-aaral sa pangkat na siyang magiging panelista 2. Pumili ng isang moderator mula sa mga panelista. 3. Ihanda ang bawat kasapi ng panel tungkol sa tatalakaying paksa. Pormal na iulat ang opinion/ ideya/ panukala tunkol sa paksang pag-uusapan. 4. Pagkatapos ng presentasyon ng lahat ng mga panel hayaan ang mga mag-aaral (audience) na magtanong. 5. Ipasagot sa mga panelista ang mga tanong. 6. Sa pagtatapos ng panel discussion, ipabuo sa moderator ang pinag-usapan sa silid-aralan.
 • 8. Brainstorming/Bagyuhang-utak •Karaniwang hinahati ang klase sa maliliit na grupo •Isinasagawa kapag nais mabigyan ng linaw ang isyu,sitwasyon,suliranin •Malayang nakukuha ng guro ang mga mungkahi, damdamin, ideya o consensus ng mga kasapi sa talakayan.
 • 9. Gabay na magagamit sa brainstorming 1. Ilahad ang isyu/ sitwasyon/ suliranin sa klase o pangkat. 2. Hayaan ang mga mag-aaral na magbigay ng pansariling opinion o pananaw tungkol sa isyu. 3. Isulat sa pisara ang mga sagot ng mga mag-aaral. 4. Ituloy ang pagsusuri tungkol sa mga ideya/ opinion o pananaw ng mga mag-aaral. 5. Isagawa ang gawaing pagtatapos.
 • 10. Role Playing •Inilalagay ang mga mag-aaral sa isang sitwasyon na maaaring mangyari sa tunay na buhay. •Ang magkakapareha ay bubuo ng mga dayalogo buhat sa isang sitwasyong ibibigay ng guro o mapagkakasunduan ng klase. Mga uri ng Role- play • Role- play na kontrolado sa pamamagitan ng dayalogong may cues • Role- play na kontrolado sa pamamagitan ng cues at impormasyon • Role- play na kontrolado sa pamamagitan ng sitwasyon at layunin
 • 11. Hakbang sa Role-playing 1. Pumili ng mga tauhan na gaganap. 2. Pumili ng magiging paksa o isang pangyayari. Isulat ito sa pisara. 3. Ihanda ang mga manood (klase) sa isasagawang gawain. 4. Isadula ang pangyayari. 5. Tatalakayin sa klase ang mga puntos na dapat pag-usapan sa role playing na isinagawa. Ibigay ang mga mungkahi. 6. Muling isadula ang pangyayari. Isama ang mga mungkahi ng klase sa muling pagsasadula.
 • 12. Sociodrama •Tinatawag na creative dramatics •Pagpapaabot sa highlight ng mga karanasan sa pagkatuto sa pamagitan ng pantomime iskit o maikling drama •Nauukol sa sitwasyon tungo sa paghahanap ng solusyon sa suliranin
 • 13. Gabay para sa Sociodrama 1. Ilahad ang suliranin sa klase. 2. Ihanda ang pangkat na kalahok sa sociodrama. 3. Piliin ang mga mag-aaral na gaganap sa papel sa drama. 4. Sabihin sa bawat mapipiling kalahok ang papel na kanyang gagampanan. 5. Ihanda ang klase sa magaling na pakikinig at magaling na pag-aanalisa sa mga sitwasyon sa sociodrama. 6. Isadula na muli ang sitwasyon. 7. Ipagpatuloy ang pagsusuri sa sitwasyon sa muling talakayan. 8. Isagawa ang pagtataya sa aralin.
 • 14. Iba pang Estratehiyang Integrado at Interaktibo hindi aktibong estudyante Ang mga estratehiyang ito ay nag dudulot sa mga mag-aaral na maging : Aktibo Masigasig sa pag-aaral Masiglang makikilahok sa pag-aaral Mapanuri sa pangyayari sa paligid Kritikal na mapag-isip
 • 15. Picture Power Mula sa larawan bubuo ang klase ng kwento Ibabatay ang usapan/ dayalogo Tagpuan Katangian ng mga tauhan na nakikita sa larawan
 • 16. Balita, Editoryal o Pangulong- Tudling Nalilinang ang kasanayan sa pagbibigay opinyon. Maiaangkop sa pagtalakay sa iba’t ibang bahagi ng pananalita
 • 17. Beauty Contest/ G. at Binibini Kontest Mabisa kung nais ng guro na sukatin ang kakayahan ng mga mag-aaral sa madaling pag-iisip at pagsagot Nasusukat ang kasanayang pangkomunikatibo
 • 18. Think- Pair- and Share •Isang kooperativ na pagkatuto •Nakikinig •Nag-iisip •Nakikibahagi sa talakayan
 • 19. Concept Mapping Nakakatulong para sa komprehensyon Pag-ooganisa ng mga konsepto Pagsusuri
 • 20. TV Commercial o Mga Patalastas sa Telebisyon •Magpangkatan ang mga mag-aaral gagawa sila ng patalastas sa telebisyon •Pabuuin sila ng sariling patalastas
 • 21. 3-2-1 (Three- Two- One) Isang gawaing pasulat, ang mga mag- aaral ay bubuo ng: 3 susi ng katawagang natutunan nila sa aralin. 2 Kaisipang nais nilang malaman. 1 Kaisipan o kakayahang sa tingin nila ay kanila ng nakabisado.
 • 22. ICT- Integration sa Pagtuturo •Web Quest •Scavenger Hunt •Blogging
 • 23. WebQuest •Pasiyasat na gawain sa online •Paghahanap ng mga impormasyon sa www Mga Bahagi ng WebQuest Panimula Gawain Proseso Ebalwasyon Kongklusyon Halimbawa ng Web Quest
 • 24. Scavenger Hunt Ito ay paghuhukay ng mga mahahalagang impormasyon sa mga website ng paksang tutuklasin.
 • 25. Paano gawin ang online Scavenger Hunt? 1 Mag-isip ng paksa 2. Maghanap ng kaugnay na websites 3. “Cut and Paste” ang eksaktong mga url. 4. Tipunin/ pagsasamahin ang mga materyal mula sa iba’t ibang websites. 5. Paghaluhaluin sa isang pahina tiyaking tiyak ang mga sites upang madaling mahanap ng mga mag-aaral ang mga kasagutan. 6. Mag desisyon kung anong tiyak na “produkto” ang gagamitin nila upang ipresenta ang kanilang awputs. Halimbawa ng Scavenger Hunt
 • 26. Blogs/Blogging •Interaktibong ugnayan sa pagitan ng guro at mga mag-aaral. •Online based na maaaring mapaglagyan ng mga replesyon, takdang-aralin, o intergroup communication. Mga Blog Spot na maaaring magagamit ng guro at mag-aaral www.blogger.com www.wikispaces.com www.filipinotek.wordpress.com
 • 27. Iba pang Online Platforms SOCIAL MEDIASOCIAL MEDIA
 • 28. AplikasyonAplikasyon 1. Instruksyunal na Teknik1. Instruksyunal na Teknik •Ang bawat isa ay mag-iisip ng isang paksang- aralin na may kaugnayan sa asignaturang itinuturo. •Umisip ng pangkatang-gawain na maaaring mai- apply ang ilan sa mga instruksyunal na teknik sa pagtuturo. •Maghanda para sa pagbabahagi ng iyong awtput sa malaking grupo.
 • 29. 2. ICT-INTEGRATION SA PAGTUTURO •Gamit ang napiling paksang-aralin na kaugnay sa asignaturang itinuturo, ikaw ay bubuo ng isang web quest na estratehiya sa pagtuturo nito. •Sundin ang balangkas ng isang scavenger hunt na estratehiya sa paglalahad ng paksang-aralin. •Maghanda para sa pagbabahagi nito sa Ikatlong araw ng pagsasanay.
 • 30. Panghuling Pananalita Maraming mga estratehiyang magagamit ng guro sa klase. Ang mga kagamitang ito at mga teknik ay nagiging epektibo at makabuluhan kapag ang guro ay may tiyaga, sipag at pagkamalikhain. Sa tulong ng mga estratehiyang ito at sa mahusay na pagtuturo ng guro, walang dahilan para hindi matuto ang mga mag-aaral.
 • 31. Sa Paglikha ng Pagbabago Sama-sama Tayo! Salamat po!