Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Dades de l'Inici del curs escolar 2022-2023

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 28 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie Dades de l'Inici del curs escolar 2022-2023 (9)

Weitere von Ajuntament del Prat de Llobregat (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

Dades de l'Inici del curs escolar 2022-2023

 1. 1. Inici del curs escolar 2022-2023 Àrea d’Educació i Cultura 21 d’octubre de 2022
 2. 2. Inici del curs escolar 2022-23 1. Oferta educativa a la ciutat. Curs 2022-2023 3 2. Escoles Bressol 5 3. Centres d’Educació Infantil i Primària 7 4. Centres d’Educació Secundària Obligatòria 9 5. Evolució del nombre d’alumnes 10 6. Centres de Batxillerat 14 7. Centres de Formació Professional 15 8. Programes de Formació i Inserció 17 9. Formació de Persones Adultes 18 10. CEE Can Rigol 19 11. Escola Oficial d’Idiomes 20 12. Escola d’Arts en Viu 21 13. Escola d’Arts 22 14. Centre de Normalització Lingüística 23 15. Actuacions en equipaments educatius 24 16. Pressupost de la regidoria d’Educació 25 17. Aportacions municipals en ajuts socials en l’àmbit educatiu 26 2
 3. 3. Places ofertes pels diferents ensenyaments i titularitats 1 IFE: Itineraris formatius específics 2 PFI : Programes de Formació i Inserció Data: 21/10/2022 1. Oferta educativa a la ciutat. Curs 2022-23 3 Places % Places % Bressol 558 70,9% 229 29,1% 787 Infantil-Primària 4.720 84,3% 880 15,7% 5.600 ESO 2.361 83,1% 480 16,9% 2.841 Batxillerat 675 100,0% - 0,0% 675 Cicles FP 1.975 100,0% - 0,0% 1.975 IFE1 48 100,0% - 0,0% 48 PFI2 115 100,0% - 0,0% 115 Formació d'Adults 855 100,0% - 0,0% 855 CEE CanRigol 105 100,0% - 0,0% 105 EO Idiomes 960 100,0% - 0,0% 960 Arts en Viu 2.607 100,0% - 0,0% 2.607 Escola d'Arts Visuals del Prat 869 100,0% - 0,0% 869 CNL 220 100,0% - - 220 Total 16.068 91,0% 1.589 9,0% 17.657 Nivells Pública Privada Total
 4. 4. Oferta educativa segons l’obligatorietat Oferta educativa segons l’ensenyament 1. Oferta educativa a la ciutat. Curs 2022-23 4
 5. 5. Places ofertes i alumnat matriculat 2. Escoles Bressol 5 Places Matrí-cules Vacants Places Matrí- cules Vacants Places Matrí- cules Vacants Places Matrí- cules Vacants Dumbo 7 3 4 20 17 3 46 42 4 73 62 11 El Cabusset 8 5 3 39 39 0 80 74 6 127 118 9 La Blaveta 8 7 1 52 49 3 80 75 5 140 131 9 La Granota 8 8 0 39 39 0 80 73 7 127 120 7 Sol Solet 8 8 0 39 39 0 50 49 1 97 96 1 Total Públiques 39 31 8 189 183 6 336 313 23 564 527 37 El Jardinet 8 6 2 26 23 3 40 38 2 74 67 7 Kitty 8 2 6 13 0 13 20 7 13 41 9 32 Vailets 8 2 6 26 14 12 40 15 25 74 31 43 Little Ones 8 4 4 13 7 6 19 15 4 40 26 14 Total Privades 32 14 18 78 44 34 119 75 44 229 133 96 71 45 26 267 227 40 455 388 67 793 660 133 TOTAL Privades TOTALS NOM GRUP 0 ANYS GRUP 1 ANY Públiques GRUP 2 ANYS Escoles Bressol públiques 564 71,1% 527 79,8% 37 27,8% Escoles Bressol privades 229 28,9% 133 20,2% 96 72,2% 793 100% 660 100% 133 100% TOTALS Places Matrícules Vacants Data: 15/09/2022
 6. 6. Evolució de les places públiques vacants i de les peticions d’incorporació a les escoles bressol Nota: Només es tenen en compte les peticions que compleixen els requisits per a la plaça sol·licitada. Data: 15/09/2022 2. Escoles Bressol 6 Curs Places públiques vacants disponibles Peticions d'incorporació Diferència peticions - vacants % peticions no ateses 2006/07 231 408 177 43,4% 2007/08 197 448 251 56,0% 2008/09 214 424 210 49,5% 2009/10 340 532 192 36,1% 2010/11 443 618 175 28,3% 2011/12 368 553 217 39,2% 2012/13 392 524 132 25,2% 2013/14 371 402 63 15,7% 2014/15 358 382 60 15,7% 2015/16 360 310 -50 2016/17 360 338 -22 2017/18 373 337 -36 2018/19 303 229 -74 2019/20 379 295 -84 2020/21 358 258 -100 2021/22 339 260 -79 2022/23 348 320 -28
 7. 7. Nombre d’aules i alumnat matriculat en Educació Infantil Data: 15/09/2022 3. Centres d’Educació Infantil i Primària 7 Aules Oferta Matrícules Aules Matrícules Aules Matrícules Aules Matrícules % ocupaci ó Escola Charles Darwin 3 60 58 2 49 2 50 7 157 98% Escola H. Josep Tarradellas 2 40 40 2 50 2 51 6 141 101% Escola Jacint Verdaguer 2 40 40 2 48 2 50 6 138 99% Escola Joan Maragall 1 20 21 1 23 1 25 3 69 99% Escola Sant Jaume 2 40 39 2 45 2 50 6 134 96% Escola Jaume Balmes 2 40 39 2 21 2 29 6 89 70% Escola del Parc 2 40 40 2 50 2 50 6 140 100% Escola Galileo Galilei 2 40 36 2 47 2 49 6 132 94% Escola Bernat Metge 1 20 20 1 25 1 25 3 70 100% Institut Escola Pepa Colomer 2 40 35 2 39 2 46 6 120 86% Escola Ramon Llull 2 40 39 2 46 2 50 6 135 96% Institut Escola del Prat 1 20 13 1 7 1 12 3 32 50% Total Públics 22 440 420 21 450 21 487 64 1.357 92% La Seda de Barcelona 1 20 20 1 22 1 15 3 57 81% Nostra Senyora del Mar 1 20 19 1 17 1 19 3 55 79% Mare de Déu del Carme 2 40 40 2 50 2 45 6 135 96% Total Concertats 4 80 79 4 89 4 79 12 247 88% 26 520 499 25 539 25 566 76 1.604 92% Total Concertats TOTALS Públics Centres P3 P4 P5 Matrícules Distribució Educació Infantil pública 1.472 1.357 84,6% Educació Infantil concertada 280 247 15,4% TOTALS 1.752 1.604 100% Places
 8. 8. Nombre d’aules i alumnat matriculat en Educació Primària Data: 15/09/2022 3. Centres d’Educació Infantil i Primària 8 Aules Alumn. Aules Alumn. Aules Alumn. Aules Alumn. Aules Alumn. Aules Alumn. Aules Alumn. % ocupació Escola Charles Darwin 2 51 2 52 2 49 2 48 2 52 3 80 13 332 102% Escola H. Josep Tarradellas 2 50 2 50 3 74 2 50 3 71 2 51 14 346 99% Escola Jacint Verdaguer 2 50 2 49 2 48 2 49 2 46 2 51 12 293 98% Escola Joan Maragall 1 23 1 24 1 21 1 25 1 23 1 25 6 141 94% Escola Sant Jaume 2 50 3 60 2 48 3 71 2 50 2 51 14 330 94% Escola Jaume Balmes 2 29 2 46 2 23 2 33 2 34 2 47 12 212 75% Escola del Parc 2 47 2 51 2 46 2 49 2 52 2 51 12 296 99% Escola Galileo Galilei 2 50 2 50 2 50 2 51 2 50 2 51 12 302 101% Escola Bernat Metge 1 25 1 25 1 25 1 24 1 23 1 26 6 148 99% Institut Escola Pepa Colomer 2 51 2 50 2 48 2 47 2 43 2 50 12 289 96% Escola Ramon Llull 2 50 2 50 2 45 2 49 2 51 2 50 12 295 98% Institut Escola del Prat 1 14 1 15 1 14 1 13 1 15 1 12 6 83 63% Total Públics 21 490 22 522 22 491 22 509 22 510 22 545 131 3.067 95% La Seda de Barcelona 1 26 1 24 1 25 1 26 1 25 1 19 6 145 97% Nostra Senyora del Mar 1 24 1 25 1 25 1 25 1 28 1 26 6 153 102% Mare de Déu del Carme 2 48 2 50 2 50 2 50 2 52 2 54 12 304 101% Total Concertats 4 98 4 99 4 100 4 101 4 105 4 99 24 602 100% 25 588 26 621 26 591 26 610 26 615 26 644 155 3.669 96% 3r 6è Total 2n 4t 5è Públics Concertats TOTALS Centres 1r Educació Primària pública 3.239 84,4% 3.067 83,6% Educació Primària concertada 600 15,6% 602 16,4% TOTALS 3.839 100,0% 3.669 100,0% Places Matrícules
 9. 9. Nombre d’aules i alumnat matriculat Data: 15/09/2022 4. Centres d’Educació Secundària Obligatòria 9 Aules Oferta Matrícules Aules Matrícules Aules Matrícules Aules Matrícules Aules Matrícules % ocupació Institut Estany de la Ricarda 4 120 115 3 89 3 88 3 94 13 386 99% Institut Salvador Dalí 5 148 149 4 119 4 119 4 119 17 506 99% Institut Ribera Baixa 3 90 75 4 105 4 117 3 95 14 392 93% Institut Baldiri Guilera 4 120 116 4 111 4 103 3 80 15 410 97% Institut El Prat de Llobregat (Fondo) 2 60 61 2 60 3 92 2 58,00 9 271 100% Institut Escola Pepa Colomer 2 60 42 2 33 2 48 2 44,00 8 167 70% Institut Escola del Prat 1 15 13 1 17 1 16 1 22 4 68 63% Total Públics 21 613 571 20 534 21 583 18 512 80 2.200 93% La Seda de Barcelona 1 30 28 1 32 1 27 1 29 4 116 97% Nostra Senyora del Mar 1 30 29 1 30 1 28 1 27 4 114 95% Mare de Déu del Carme 2 60 53 2 60 2 58 2 59 8 230 96% Total Concertats 4 120 110 4 122 4 113 4 115 16 460 96% 25 733 681 24 656 25 696 22 627 96 2.660 94% Públics Concertats TOTALS Total Centres 1r ESO 2n ESO 3r ESO 4t ESO Places Educació Secundària pública 2.361 2.200 82,7% Educació Secundària concertada 480 460 17,3% TOTALS 2.841 2.660 100,0% Matrícules
 10. 10. Alumnat matriculat per curs en relació a la població del Prat (P3 – 4t ESO) 5. Evolució del nombre d’alumnes 10
 11. 11. Ensenyaments de 3 a 16 anys. Del curs 2011/12 al curs 2021/22 Data: 15/09/2022 5. Evolució del nombre d’alumnes 11 Cicles 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 % Evolució Infantil (P3-P5) 1.925 1.888 1.941 1.872 1.999 1.891 1.842 1.801 1.819 1.742 1.682 1.604 -16,68% Primària (1r-6è) 3.499 3.460 3.504 3.738 3.857 3.938 3.980 3.991 3.983 3.878 3.790 3.669 4,86% ESO (1r-4t) 1.910 1.994 2.121 2.155 2.370 2.355 2.425 2.494 2.546 2.634 2.621 2.660 39,27% Total 7.334 7.342 7.566 7.527 8.226 8.184 8.247 8.286 8.348 8.254 8.093 7.933 8,17%
 12. 12. Alumnat d’inici d’etapa. P3 Data: 15/09/2022 5. Evolució del nombre d’alumnes 12 P3 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 Evolució Places ofertes 675 650 625 650 641 625 616 625 616 520 -23,0% Alumnat matriculat 642 615 637 595 603 591 602 555 528 499 -22,3% Grau d'ocupació 95,1% 94,6% 101,9% 91,5% 94,1% 94,6% 97,7% 88,8% 85,7% 96,0% Alumnat d'inici d'etapa. P3 P3 Grups Places ofertes Alumnat matriculat Percentatge Escola pública 22 440 420 84,2% Escola concertada 4 80 79 15,8% Total 26 520 499 100,0%
 13. 13. Alumnat d’inici d’etapa. 1r d’ESO 5. Evolució del nombre d’alumnes 13 Data 15/09/2022 1er ESO 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 Evolució Places ofertes 600 600 600 600 652 642 648 750 705 765 27,5% Alumnat matriculat 584 573 611 616 636 643 621 703 655 681 16,6% Grau d'ocupació 97,3% 95,5% 101,8% 102,7% 97,5% 100,2% 95,8% 93,7% 92,9% 89,0% 1er ESO Grups Places ofertes Alumnat matriculat Percentatge Escola pública 21 645 571 83,8% Escola concertada 4 120 110 16,2% Total 25 765 681 100,0%
 14. 14. Nombre d’aules i alumnat matriculat Data: 20/10/2022 Evolució de l’alumnat matriculat 6. Centres de Batxillerat 14 Aules Oferta Matrícules Aules Oferta Matrícules Aules Oferta Matrícules Institut Estany de la Ricarda 2 70 72 2 60 61 4 130 133 Institut Salvador Dalí 3 90 89 3 90 92 6 180 181 Institut Ribera Baixa 2 60 60 2 60 39 4 120 99 Institut Baldiri Guilera 4 140 103 3 105 81 7 245 184 TOTALS 11 360 324 10 315 273 21 675 597 Centres 1r Batxillerat 2n Batxillerat Total Curs Matrícules Població 16 i 17 anys Relació matrícules / població 2014/15 552 1.100 50,2% 2015/16 528 1.143 46,2% 2016/17 551 1.190 46,3% 2017/18 584 1.191 49,0% 2018/19 583 1.240 47,0% 2019/20 545 1.296 42,1% 2020/21 553 1.321 41,9% 2021/22 590 1.331 44,3% 2022/23 597 % evolució 6,88% 21,0% -11,7%
 15. 15. Data: 20/10/2022 7. Centres de Formació Professional 15 Nombre de places. Alumnat matriculat no disponible Nota: A data de l’informe no es disposen de les dades actualitzades d’ocupació. Curs 1 (grup 1-2) curs 2 (grup 3-4) Places Matríc ules % ocupació Cicles Formatius Grau Mitjà 759 480 1.239 nd nd Cicles Formatius Grau Superior 382 387 769 nd nd Tipus de Graus 1,239 769 - - 0 250 500 750 1,000 1,250 Cicles Formatius Grau Mitjà Cicles Formatius Grau Superior Places Matrícules
 16. 16. 7. Centres de Formació Professional 16 Nota: A data de l’informe no es disposen de les dades actualitzades d’ocupació. CURS TORN Places CURS TORN Places 1r 2n 2 M 66 1 M 30 1 T 33 1 T 30 Electromecànica de Vehicles Automòbils (Avions amb Motor de Pistó) 1 M 33 1 M 30 Electromecànica de Maquinària 1 M 33 1 T 30 Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques 1 M 33 1 M 30 Instal·lacions de Producció de Calor 1 M 33 Instal·lacions Frigorífiques i de Climatització 1 M 33 1 M 30 Total 8 264 6 180 Manteniment Aeromecànic d'Avions amb Motor de Turbina 1 T 28 1 T 14 Manteniment de Sistemes Electrònics i Aviònics d'Aeronaus 1 T 14 Manteniment aeromecànic d'avions amb motor de pistó Manteniment aeromecànic d’helicòpters amb motor de turbina 1 T 14 Manteniment aeromecànic d’helicòpters amb motor de pistó Guia Informació i assistència turística, orientació auxiliar de vol 1 T 33 1 T 30 Automatització i Robòtica Industrial 1 T 33 1 T 30 Manteniment d'Instal·lacions Tèrmiques i de Fluids 1 T 33 1 T 30 Total 4 127 6 132 Total 12 391 12 312 CURS TORN Places CURS TORN Places 1r 2n Guia en el medi natural i de temps de lleure 2 M 66 2 M 60 Gestió Administrativa 1 M 33 1 T 30 Gestió Administrativa àmbit sanitari 1 T 33 1 T 30 Producció Agroecològica (Producció Agrícola Ecològica) 1 M 33 1 M 30 Jardineria i Floristeria 1 M 33 1 M 30 Activitats Comercials 1 M 33 1 M 30 Cures Auxiliars d'Infermeria 2 M 66 Cures Auxiliars d'Infermeria 2 T 66 Perruqueria i Cosmètica Capil·lar 1 M 33 1 M 30 Perruqueria i Cosmètica Capil·lar 1 T 33 Sistemes Microinformàtics i Xarxes 2 M 66 2 M 60 Total 15 495 10 300 Condicionament Físic 1 M-T 30 1 M-T 30 Ensenyament i Animació Socioesportiva 1 M 30 1 M 30 Administració i Finances 1 T 30 1 T 30 Paisatgisme i Medi Rural 1 M 30 1 M 30 Comerç Internacional 1 M 30 1 T 30 Transport i Logística 2 T 60 2 T 60 Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa 1 M 30 1 T 30 Desenvolupament d'Aplicacions Web 1 T 15 1 T 15 Total 9 255 9 255 Total 24 750 19 555 Institut Illa dels Banyols GRUPS Electromecànica de Vehicles Automòbils Institut Les Salines GRUPS CFPM CFPS CFPS CFPM
 17. 17. Places ofertes. Alumnat matriculat no disponible Data: 30/09/2021 8. Programes de Formació i Inserció. Dades matrícula no disponibles 17 Curs Matrícules Places 2016-17 58 63 2017-18 63 63 2018-19 61 61 2019-20 73 73 2020-21 90 90 2021-22 85 94 2022-23 - 115 Nota./ a data de l’informe no es disposen de les dades de matrícula. CURS TORN Places CURS TORN Places 1r 2n Auxiliar d'operacions en aeroport 1 M 16 CURS TORN Places CURS TORN Places 1r 2n 1 M 12 1 M 12 1 M 12 1 M 12 Auxiliar en Imatge Personal: Perruqueria i Estètica 1 M 17 Auxiliar en Imatge Personal: Perruqueria i Estètica 1 T 17 Auxiliar de vivers i jardins 1 M 17 CURS TORN Places 1r Auxiliar de fontaneria, calefacció i climatització 1 M 16 Auxiliar de reparació i manteniment de vehicles lleugers 1 M 16 Auxiliar d'hoteleria: cuina i serveis de restauració 1 M 16 TOTAL 9 139 2 24 Institut Illa dels Banyols GRUPS PFI Institut Les Salines GRUPS PTT El Prat de Ll. -Públic PFI IFE Auxiliar en cura d'animals i espais verds PFI GRUPS
 18. 18. Places ofertes i alumnat matriculat Data: 30/09/2022 9. Formació de Persones Adultes 18 Etapa Tema - Nivell Grups Places Matrícules Vacants Ocupació Llengua castellana 1 Matí 1 25 19 6 76% Llengua castellana 1 Tarda 1 25 24 1 96% Llengua castellana 1 Tarda Q1 1 25 20 5 80% Llengua castellana 2 Matí 1 25 24 1 96% Llengua castellana 3 Tarda 1 25 11 14 44% Llengua catalana 1 Mati 1 25 22 3 88% Llengua catalana 1 Mati Q1 1 25 11 14 44% Llengua catalana 1 Trada 1 25 24 1 96% Llengua catalana 2 Tarda 1 25 14 11 56% Llengua catalana 3 Tarda 1 25 8 17 32% Anglès 1 Mati 1 25 26 -1 104% Anglès 1 Tarda 1 25 24 1 96% Anglès 2 Matí 1 25 16 9 64% Anglès 2 Tarda 1 25 25 0 100% Anglès 3 Matí 1 25 20 5 80% Anglès 3 Tarda 1 25 20 5 80% Francès 1 Matí 1 25 11 14 44% Francès 2 Tarda 1 25 12 13 48% Francès 3 Vespre 1 25 21 4 84% PPAU>25anys Curs de PPAU per a majors de 25 anys (part comú) Vespre 1 35 22 13 63% PPACFGS Preparació per a les proves accés a CFGS (part comú) Matí 1 35 16 19 46% PPACFGM Preparació per a les proves accés a CFGM Matí 1 35 9 26 26% Competic Inicial Matí 1 15 16 -1 107% Competic 1 Tarda 1 15 15 0 100% Competic 2 Matí S 1 15 15 0 100% Competic 2Tarda 1 15 14 1 93% Competic 2 Tarda S 1 15 15 0 100% Competic 3 Matí 1 15 15 0 100% N1 Matí 1 25 11 14 44% N2 Matí 1 25 21 4 84% N3 Tarda 1 25 11 14 44% N4 Tarda 1 25 7 18 28% GESO1 Vespre 1 35 16 19 46% GESO2 Matí 1 25 9 16 36% GESO3 Vespre 1 25 16 9 64% 35 855 580 275 68% TOTALS GESO N Llengua Castellana Llengua Catalana Llengua Estrangera: Anglès Llengua Estrangera: Francès COMPETIC
 19. 19. Places i alumnat matriculat Data: 30/09/2022 10. Centre d’Educació Especial Can Rigol 19 105 alumnes Infantil Places 4 Ocupació 5 % 125% Etapa infantil 3 a 6 anys P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Places 4 4 4 4 4 4 4 Ocupació 4 6 5 5 4 5 7 % 100% 150% 125% 125% 100% 125% 175% Etapa primària 6-8 a 12- 14 anys S2 S1 F1 F2 ESO1 ESO2 Places 4 4 4 4 4 4 Ocupació 5 4 4 5 6 8 % 125% 100% 100% 125% 150% 200% Etapa secundària 12-14 a 16-18 anys PI 1 S3 TVA1 TVA2 PDC1 PDC2 Places 4 4 4 6 6 Ocupació 5 4 7 8 8 % 125% 100% 175% 133% 133% Transició a la vida adulta PI 2 PI 3 16 a 18 a 20-21 anys
 20. 20. Places ofertes i alumnat matriculat Data: 30/09/2022 11. Escola Oficial d’Idiomes 20 Idioma Cicle Places Matrícules Vacants Índex d'ocupació A1 60 28 32 47% A2 30 16 14 53% B1 30 17 13 57% B2.1 30 12 18 40% A1 60 27 33 45% A2 60 15 45 25% B1 30 17 13 57% B2.1 30 8 22 27% B2.2 30 9 21 30% A1 60 51 9 85% A2 120 96 24 80% B1 150 93 57 62% B2.1 120 86 34 72% B2.2 90 96 -6 107% C1 60 63 -3 105% 960 634 326 66% ALEMANY FRANCÈS ANGLÈS TOTALS
 21. 21. Alumnat matriculat en els diferents programes Data: 30/09/2022 12. Escola d’Arts en Viu 21 Programes curs 2022/23 Matrícules Programes de llarga durada 1.042 Programa IntersECCions 1.500 Programes de curta durada 65 Total 2.607 Arts en família i Sensibilització artística 277 Música 525 Dansa 122 Teatre 78 Orquestra de barri 20 Musicoteràpia Tamariu 20 Total 1.042 Programes de llarga durada Entreinstruments 675 Teatre 425 Dansa 224 Interdisciplinar 100 Orquestra de barri 20 Total 1.444 Programa IntersECCions Tallers primavera 30 Campus i cursos d'estiu 35 Total 65 Programes de curta durada
 22. 22. Places disponibles en els diferents programes Data: 30/09/2022 13. Escola d’Arts 22 Curs 2022/23 Places totals Oferta de llarga durada 302 InterseCCions 319 Altres programes 248 Total 869 Oferta de llarga durada Matrícules Places vacants Espai d'Art Petits 20 0 Espai d'Art Mitjans 19 5 Espai d'Art Grans 24 0 Pintura 21 3 Còmic Junior 12 0 Espai d'Art Joves 12 0 Tècniques de creació Artística 12 0 Dibuix i Pintura al matí 11 0 Dibuix 14 10 Ceràmica al matí 16 4 Ceràmica 20 -2 Còmic Joves Pro 6 6 Esmalts i Joieria 11 9 Còmic Joves 13 -1 Projectes Lab Esmalts i Joieria 5 5 Projectes Lab Ceràmica 12 -2 Projectes Lab Pintura 5 7 Curtmetratge i gèneres cinemat. 3 17 TOTAL 236 61 Programa IntersECCions Places Escola Pepa Colomer 186 Escola Ramon Llull 103 Escola Can Rigol 30 Total 319 Altres programes Places Casals d'estiu 248 Art en família 18 Total 266
 23. 23. Inscripcions en els diferents programes 14. Centre de Normalització Lingüística 23 OFERTA 220 Cursos de català curs 2022-23 Matrícules Bàsic - Nivell A2 112 Elemental - Nivell B1 29 Intermedi - Nivell B2 20 Suficiència - Nivell C1 39 Superior - Nivell C2 20 TOTAL 220 Nombre d'alumnes presencials 144 Nombre d'alumnes en línia 76 Parelles lingüístiques 104 Tertúlies, clubs de català 40 TOTAL 144 Participants del programa VxL Data: 30/09/2022
 24. 24. 15. Actuacions en equipaments educatius 24 Projectes urbans Data: 30/09/2022 Centre Concepte Import Escola Bressol La Blaveta Millores en impermeabilitació en accès planta Baixa i reparacions en paviment de linóleum 3.436,48 € Escola Bressol El Cabusset Millores en impermeabilitació en pati planta Baixa i reparacions en paviment de linóleum 14.181,96 € Escola Galileo Galilei Execució de cel ras del porxo del pati 9.218,72 € Institut Escola Pepa Colomer (*) Reforma interior, enderrocs interiors de la cuina. Moviment de terres, sanejament i fonamentació del nou edifici de gimnàs 440.264,50 € Escola Sant Jaume Pista multiesportiva Escola 48.917,03 € 516.018,69 € (*) Despesa excecutada per l'Ajuntament amb cofinançament de la Generalitat Departament Import Manteniment i Serveis no disponible Projectes Urbans 516.018,69 € TOTAL 516.018,69 €
 25. 25. Data: 30/09/2022 16. Pressupost de la regidoria d’Educació 25 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Increment 2022-11 Pressupost d'Educació 5.705.633 5.792.471 6.106.191 6.124.731 6.196.323 6.275.564 6.632.208 7.049.694 7.782.407 8.154.348 8.230.219 8.435.409 47,8% Pressupost Municipal 79.296.566 76.075.476 78.528.104 80.930.268 80.687.684 86.674.393 89.012.136 91.650.644 94.871.182 97.566.887 105.101.579 107.968.401 36,2% % Educació / Total 7,2% 7,6% 7,8% 7,6% 7,7% 7,2% 7,5% 7,7% 8,2% 8,4% 7,8% 7,8% 5.71 5.79 6.11 6.12 6.20 6.28 6.63 7.05 7.78 8.15 8.23 8.44 0 2 4 6 8 10 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Milions Evolució del pressupost de la regidoria d'Educació Període 2011-2022 (en milions d'euros)
 26. 26. 1 El percentatge es calcula sobre el total de població afectada en cada cas (població total de 0-2 anys, 3-16 anys, 16-30 anys, alumnat de primària i ESO o alumnat de les escoles bressol). 2 S’indica el nombre de famílies acollides a una reducció de quota. . * A partir del curs 2019-2020, les ajudes per a les activitats socioeducatives d’estiu passen a tenir una convocatòria universal. 17. Aportacions municipals en ajuts socials en l’àmbit educatiu 26 Data: 30/09/2022 Curs 2019/20 Curs 2020/21 Curs 2021/22 Import Nombre d'ajuts Import Nombre de beneficiàries Percentatge1 Import Nombre de beneficiàries Percentatge1 Tarifació Social Escoles Bressol2 47.063 € 158 87.746 € 155 9,8% 88.673 € 154 23,3% Beques Bressol 192.857 € 85 196.223 € 86 5,4% 201.941 € 104 15,8% Suport Infància (escolars) 10.733 € 158 10.329 € 107 1,1% 2.679 € 26 0,3% Menjador Escolar 231.392 € 495 196.877 € 545 5,7% 163.917 € 273 3,2% Mat. escolar, chromebooks, llicències digitals i llibres de text 83.693 € nd 77.200 € nd - 86.000 € nd Activitats complementàries 50.000 € nd Estudis superiors 20.000 € 88 14.900 € 66 3,8% 14.900 € 72 3,8% Activitats extraescolars i socioeducatives 123.499 € 1.466 146.320 € 776 8,1% 143.699 € 684 7,9% Activitats d'estiu 108.319 € 1.078 64.210 € 523 5,4% 139.149 € 763 8,9% Tarifació Escola d'Arts en Viu - - 113.909 € nd - 88.419 € 415 39,8% Total 817.557 € 907.714 € 979.377 €
 27. 27. 17. Aportacions municipals en ajuts socials en l’àmbit educatiu 27 895,283 € 817,557 € 907,714 € 979,377 € 0 € 200,000 € 400,000 € 600,000 € 800,000 € 1,000,000 € Curs 2018/19 Curs 2019/20 Curs 2020/21 Curs 2021/22
 28. 28. Àrea d’Educació i Cultura

×