Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Volungeviciene LieDM konferencija 2010

Presentation on open, community - based and virtual learning in LieDM association

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Volungeviciene LieDM konferencija 2010

 1. 1. Atviras, bendruomeninis, kokybiškas, virtualus... Airina Volungevičienė LieDM prezidentė INFORMACINIŲ TECHNOLOGI JŲ TAIKYMAS ŠVIETIMO SISTEMOJE 2010 : E.MOKYMOSI PATIRTIS, AKTUALIJOS IR PERSPEKTYVOS
 2. 2. Atvirumas • Atviri švietimo ištekliai (AŠI, OER – Open Educational Resources, angl.) – UNESCO organizacijos iniciatyva (2002) • AŠI (OER) – tai mokymo, mokymosi ir tyrimų ištekliai, parengti ir patalpinti viešoje erdvėje arba publikuojami intelektinės nuosavybės licencijos teise, kuri suteikia galimybes laisvai naudoti išteklius skirtingais tikslais: – tai pilni kursai/ moduliai – mokymo medžiaga – vadovėliai – vaizdo įrašai – Testai – programinė įranga ir – bet kokie kiti įrankiai ar medžiaga, skirt žinių pasiekiamumui (support access to knowledge) (Atkins, Brown, Hammond, 2007)
 3. 3. • Atvira prieiga/ pasiekiamumas akcentuojami – UNESCO Paryžiaus konferencijos pranešime (2009 World Conference in Education Communiqué (UNESCO, July, 2009) – Maastricht’o ICDE ir EADTU konferencijos pranešime (Global ICDE and EADTU conference, June, 2009)
 4. 4. 2010 m. Lietuvoje atlikta studija UNESCO Informacinių technologijų ir švietimo instituto užsakymu įgyvendinant UNESCO projektą “Atviri švietimo ištekliai aukštojo mokslo institucijoms ir visą gyvenimą trunkančio mokymuisi” Studija skirta prisidėti įgyvendinant UNESCO tarpinio laikotarpio strategijos 2008 – 2013 metams uždavinį 1.Didinti švietimo kokybę visoms MVG grupėms
 5. 5. Viešieji interneto prieigos taškai (ViPT) ITMIS – Informacinės technologijos mokslui ir studijoms (2001 – 2006) Lietuvos virtualus universitetas (2007 – 2012) Audio/Video Streaming server ViPS server Internet Teachers Workstation 1 Teachers Workstation 2 LITNET computer network MCU Multipoint Videoconfernece Server LieDM remote classromm 1 LieDM remote classromm 3 LieDM remote classromm 2 LITNET user1 LITNET user2 Internetuser 1 Internetuser 2Internet user 3 Broadband Situacija Lietuvoje: programos, prioritetai, infrastruktūros plėtra
 6. 6. AŠI plėtros sėkmingos iniciatyvos Technological support of website supported by UNESCO
 7. 7. http://www.openscout.net
 8. 8. Rekomendacijos pateiktos UNESCO studijoje 1. Sukurti AŠI plėtros kultūrą Lietuvoje: – kviesti tarptautinius ekspertus skatinti ir šviesti AŠI kūrimo ir naudojimo srityje – Sukurti tarptautinę partnerystę ir prisidėti prie AŠI plėtros, parengiant nacionalinę strategija ir veiklos planą – Kurti, vertinti, naudoti skirtingiems švietimo tikslams AŠI ir nacionaliniame, ir tarptautiniame lygmenyje 2. Imtis skubių veiksmų, panaudojant LieDM asociacijos patirtį, infrastruktūrą, iniciatyvas (net tik centralizuotai koordinuojamas!!!) kurti AŠI repozitoriumus (institucijoms prižiūrint ir dalijantis ištekliais), patirtį ir potencialą 3. Kviesti pasaulinius ekspertus, atsakingus už AŠI plėtra, kartu su LieDM asociacijos nariais parengti baltąją knygą kuriant ir įgyvendinant AŠI politiką ir kultūrą Lietuvoje
 9. 9. Rekomendacijos pateiktos UNESCO studijoje 4. Parengti e.Švietimo plėtotei skirtą skėtinę programą Lietuvoje, pagrįstą AŠI panaudojimu ir kūrimu 5. Skatinti institucijas peržiūrėti nuotolinių studijų centrų atsakomybes ir funkcijas, orientuojantis į AŠI repozitoriumų kūrimą, priežiūrą bei dėstytojų mokymą panaudoti AŠI 5. Ištirti ir pasiūlyti veiklos modelį AŠI panaudojimo optimizavimui tarp institucijų, kryptingai mobilizuoti paramos ir skatinimo kuriant AŠI praktikas 6. Kviesti individualius asmenis, institucijas ir vartotojų bendruomenes prisidėti kuriant AŠI politiką ir kultūrą šalyje, institucijose, virtualiose bendruomenėse
 10. 10. Pradėkime kad ir nuo... http://www.slideshare.net
 11. 11. Bendruomenė LieDM asociacijai suderėtos narystės sąlygos 2011 metams – kviesime Tarybos narius jungtis prie EDEN NAP tinklo!
 12. 12. Kokybė • LieDM asociacijos nariai kviečiami pateikti paraiškas nuotolinio/ elektroninio/ virtualaus mokymosi turinio vertinimui LieDM asociacijos kokybės vertinimo ir sertifikavimo grupei (iki 2011m. sausio 31 d) • LieDM asociacijos mokymo ir studijų turinio kokybės vertinimo ir sertifikavimo grupei talkins EFQUEL kviestinis ekspertas
 13. 13. Virtualus
 14. 14. Pabaigai... LieDM asociacija turi ne tik plėtoti technologijų panaudojimą, bet ir rūpintis technologijų keliamomis rizikomis: - kultūrinis identitetas (kalba, tradicijos, kultūra, etiketas...) - sveikata (internetinė priklausomybė, naktinis darbas, neribotos darbo valandos, bendravimo sutrikimai, fizinės sveikatos rizika) - žinoma... Vertybės... Raginu LieDM institucijas skirti dėmesį šioms problemoms spręsti.
 15. 15. Pabaigai...
 16. 16. Susitikime visi jau kaip EDEN tinklo nariai!
 17. 17. Sėkmės tyrinėjant, atsiveriant, bendraujant ir rūpinantis savais vandenynais... Airina Volungevičienė airina@liedm.net

×