Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
1 
KESELAMATAN KETIKA 
BEKERJA DENGAN BAHAN KIMIA 
AHMAD AIDIL BIN NASIR 
Safety & Health Officer 
(SHO No. : JKKP/IS 127/...
2 
PERUNDANGAN 
Perundangan dalam mengendalikan Bahan Kimia 
Akta Kilang Dan Jentera 1967 
(FMA) 
Akta Kilang Dan Jentera ...
Peraturan-Peraturan Keselamatan dan 
3 
PERUNDANGAN 
Perundangan dalam mengendalikan Bahan Kimia 
Akta Keselamatan Dan Kes...
4 
OBJEKTIF 
Menerangkan prinsip pengawalan Hazard Kimia. 
Menyatakan konsep “dari buaian ke liang lahad” 
Menerangkan sek...
5 
SKOP 
Hazard Kimia. 
Prinsip Pengawalan. 
Strategi Pengawalan Operasi.
6 
HAZARD KIMIA 
Pengkelasan 
Kesan kepada kesihatan. 
Kebakaran dan letupan. 
Kerosakan kepada Alam Sekitar.
7 
HAZARD KIMIA 
Pengkelasan 
Kesan kepada Kesihatan 
 Sangat Toksik, Toksik, Memudaratkan, Mengakis, 
Merengsa, Karsinog...
8 
HAZARD KIMIA 
Kesan Kepada Kesihatan 
Keracunan Metil Isosianat di Bhopal, India. 
Penyakit Minamata di Jepun. 
Keracun...
9
10 
Kesan Kepada Kesihatan
11
12 
HAZARD KIMIA 
Pengkelasan 
Sifat-sifat Fizikokimia 
 Boleh Meletup, Pengoksidaan, Amat Mudah 
Terbakar, Sangat Mudah ...
13 
HAZARD KIMIA 
Kebakaran dan Letupan 
Kebakaran di Flixborough, England. 
Tragedi ‘Bright Sparklers’ di Sungai Buloh. 
...
14 
HAZARD KIMIA 
Kerosakan kepada Alam Sekitar 
Insiden Chernobyl di Rusia. 
Penipisan lapisan Ozon oleh bahan CFC. 
Penc...
15 
HAZARD KIMIA 
Laluan kemasukan 
Pemakanan 
(Ingestion) 
Sedutan 
(Inhalation) 
Serapan 
(Absorption) 
Perut Paru-paru ...
16 
PENGHASILAN BAHAN KIMIA 
Di Seluruh Dunia 
• Lebih kurang 1,000 bahan kimia memasuki 
pasaran setiap tahun. 
• 100,000...
17 
PENGHASILAN BAHAN KIMIA 
Kebaikan 
• Membuat Ubat. 
• Racun Tanaman dan Serangga. 
• Kosmetik 
• Bahan Pencuci di Ruma...
18 
PENGHASILAN BAHAN KIMIA 
Keburukan 
• Pencemaran kepada Alam Sekitar. 
• Kebakaran dan Letupan. 
• Pendedahan boleh me...
19
20 
KESAN MUDARAT
21 
KESAN MUDARAT
22 
PRINSIP PENGAWALAN 
Majikan dan pekerja perlu mengetahui tentang 
bahaya bahan kimia yang dikendalikan. 
Minimakan ris...
23 
KETAHUI HAZARD KIMIA 
Pengenalpastian 
Sifat-sifat yang berbahaya yang menyumbang 
kepada risiko semasa pengendalian a...
24 
KETAHUI HAZARD KIMIA 
Pelebelan Bekas 
Penandaan jelas menunjukkan identiti. 
Tarik perhatian kepada bahaya kimia kepa...
25 
KETAHUI HAZARD KIMIA 
Pelebelan & Simbol
26 
KETAHUI HAZARD KIMIA 
Pelebelan & Simbol
27 
KETAHUI HAZARD KIMIA 
Pelebelan & Simbol
28
29
30 
KETAHUI HAZARD KIMIA 
Maklumat Hazard 
International Chemical Safety Card (ICSC). 
Risalah Data Keselamatan Kimia (CSD...
31 
STRATEGI PENGAWALAN 
OPERASI 
Perkara keselamatan dan kesihatan perlu 
ditangani sepanjang hayat kimia. 
Konsep ‘dari ...
32 
STRATEGI PENGAWALAN 
OPERASI 
Strategi pengawalan lain 
Pemonitoran Pendedahan. 
Pengawasan Kesihatan. 
Arahan dan Pen...
33 
STRATEGI PENGAWALAN 
Latihan
34 
BUAIAN KE LIANG LAHAD 
Strategi pengawalan lain 
Kitaran hayat bahan kimia: 
 Pembuatan / Penghasilan. 
 Pengangkuta...
35 
STRATEGI PENGAWALAN 
Pelupusan bahan kimia
36 
STRATEGI PENGAWALAN 
 Pembuatan / Penghasilan. 
* Mengurangkan risiko bahaya bahan. 
 Pengangkutan. 
* Bekas bahan s...
37 
STRATEGI PENGAWALAN 
 Penerimaan di tempat kerja. 
* Pengendali dan Penerima hendaklah terlatih. 
* Kenalpasti bahan ...
38 
STRATEGI PENGAWALAN 
 Penstoran 
* Tempat yang ditetapkan. 
* Jauh daripada pengeluaran. 
* Mempunyai sistem pengudar...
39 
STRATEGI PENGAWALAN 
Penstoran bahan kimia
40 
STRATEGI PENGAWALAN 
Penstoran bahan kimia
41 
STRATEGI PENGAWALAN 
Peralatan
42 
STRATEGI PENGAWALAN 
Memakai Kelengkapan Perlindungan Peribadi
43 
STRATEGI PENGAWALAN 
Memakai Kelengkapan Perlindungan Peribadi
44 
KESELAMATAN MENGENDALIKAN 
BAHAN KIMIA
45 
STRATEGI PENGAWALAN 
 Penggunaan dan pengendalian 
* Pengguna atau pengendali mestilah terlatih. 
* Hadkan jumlah pen...
46 
STRATEGI PENGAWALAN 
 Pelupusan 
* Kenalpasti peringkat, 
* Pengendali mestilah terlatih, 
* Simpan dalam bekas/stor ...
47 
KEWAJIPAN AM MAJIKAN 
 Memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, 
kesihatan dan kebajikan semasa bekerja untuk 
...
48 
KEWAJIPAN AM MAJIKAN 
 Mengadakan maklumat, arahan, latihan dan 
penyeliaan sebagaimana yang perlu bagi 
memastikan k...
49 
KEWAJIPAN AM MAJIKAN 
 Memastikan juga orang-orang lain, yang bukan 
pekerjanya tidak terdedah kepada risiko 
keselam...
50 
KEWAJIPAN AM PEKERJA 
 Mengambil berat pada dirinya dan orang lain 
terhadap keselamatan dan kesihatan, 
 Bekerjasam...
51 
KEWAJIPAN AM PEKERJA 
 Jangan menyalahgunakan sebarang kelengkapan 
yang dibekalkan oleh majikan berkaitan 
kebajikan...
52 
PENALTI 
Majikan yang melanggar peruntukan di bawah 
seksyen ini adalah melakukan suatu kesalahan 
dan apabila di sabi...
53 
PENALTI 
Pekerja yang melanggar peruntukan di bawah 
seksyen ini adalah melakukan suatu kesalahan 
dan apabila di sabi...
54
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Keselamatan Semasa Mengendalikan Bahan Kimia Berbahaya

26.840 Aufrufe

Veröffentlicht am

Keselamatan semasa mengendalikan bahan kimia amat perlu dititikberatkan terutama kepada mereka yang mengendalikan bahan kimia yang berbahya.
Mengendalikan bahan kimia dan terdedah secara berterusan lebih-lebih lagi jika si pengendali tidak mengutamakan aspek keselamatan dan kesihatan akan mengakibatkan menanggung risiko secara berkekalan.
Samada Majikan mahupun Pekerja, mereka haruslah mempunyai kesedaran dalam aspek keselamatan dan kesihatan semasa mengendalikan bahan kimia berbahaya.
Maklumat dan latihan kesedaran secara berterusan perlulah disampaikan terutama kepada setiap pekerja agar ianya menjadi satu amalan, untuk kebaikan bersama.

Veröffentlicht in: Bildung
 • Als Erste(r) kommentieren

Keselamatan Semasa Mengendalikan Bahan Kimia Berbahaya

 1. 1. 1 KESELAMATAN KETIKA BEKERJA DENGAN BAHAN KIMIA AHMAD AIDIL BIN NASIR Safety & Health Officer (SHO No. : JKKP/IS 127/438/02/3996)
 2. 2. 2 PERUNDANGAN Perundangan dalam mengendalikan Bahan Kimia Akta Kilang Dan Jentera 1967 (FMA) Akta Kilang Dan Jentera (Pendedahan Timah Hitam) Peraturan 1984 Akta Kilang Dan Jentera (Pendedahan Asbestos) Peraturan 1986 Akta Kilang Dan Jentera (Pendedahan Habuk Mineral) Peraturan 1989
 3. 3. Peraturan-Peraturan Keselamatan dan 3 PERUNDANGAN Perundangan dalam mengendalikan Bahan Kimia Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994 (OSHA) Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Kawalan Terhadap Bahaya Kemalangan Besar Dalam Perindustrian) 1996 Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Penggunaan Dan Standard Pendedahan Bahan Kimia Berbahaya)2000 Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pembungkusan Dan Pelabelan Bahan Kimia Berbahaya)1997
 4. 4. 4 OBJEKTIF Menerangkan prinsip pengawalan Hazard Kimia. Menyatakan konsep “dari buaian ke liang lahad” Menerangkan sekurang-kurangnya 3 konsep “dari buaian ke liang lahad”
 5. 5. 5 SKOP Hazard Kimia. Prinsip Pengawalan. Strategi Pengawalan Operasi.
 6. 6. 6 HAZARD KIMIA Pengkelasan Kesan kepada kesihatan. Kebakaran dan letupan. Kerosakan kepada Alam Sekitar.
 7. 7. 7 HAZARD KIMIA Pengkelasan Kesan kepada Kesihatan  Sangat Toksik, Toksik, Memudaratkan, Mengakis, Merengsa, Karsinogenik, Teratogenik, Mutagenik. (Very Toxic, Toxic, Harmful, Corrosive, Irritant, Carcinogen, Teratogenic, Mutagenic)
 8. 8. 8 HAZARD KIMIA Kesan Kepada Kesihatan Keracunan Metil Isosianat di Bhopal, India. Penyakit Minamata di Jepun. Keracunan Hexane di Prai.
 9. 9. 9
 10. 10. 10 Kesan Kepada Kesihatan
 11. 11. 11
 12. 12. 12 HAZARD KIMIA Pengkelasan Sifat-sifat Fizikokimia  Boleh Meletup, Pengoksidaan, Amat Mudah Terbakar, Sangat Mudah Terbakar, Mudah Terbakar. (Explosive, Oxidation, Extremely Flammable, Highly Flammable, Flammable)
 13. 13. 13 HAZARD KIMIA Kebakaran dan Letupan Kebakaran di Flixborough, England. Tragedi ‘Bright Sparklers’ di Sungai Buloh. Kebakaran di Depoh Minyak di Pelabuhan Klang dan Pasir Gudang.
 14. 14. 14 HAZARD KIMIA Kerosakan kepada Alam Sekitar Insiden Chernobyl di Rusia. Penipisan lapisan Ozon oleh bahan CFC. Pencemaran sisa toksik di Pulau Pangkor.
 15. 15. 15 HAZARD KIMIA Laluan kemasukan Pemakanan (Ingestion) Sedutan (Inhalation) Serapan (Absorption) Perut Paru-paru Kulit & Mata HATI BUAH PINGGANG OTAK Sistem Pendarahan
 16. 16. 16 PENGHASILAN BAHAN KIMIA Di Seluruh Dunia • Lebih kurang 1,000 bahan kimia memasuki pasaran setiap tahun. • 100,000 digunakan di seluruh dunia. • 5 – 10 % adalah bahan kimia berbahaya. • 1 ke 2 juta produk komersial atau jenama perniagaan. • 150 – 200 bahan boleh menyebabkan kanser.
 17. 17. 17 PENGHASILAN BAHAN KIMIA Kebaikan • Membuat Ubat. • Racun Tanaman dan Serangga. • Kosmetik • Bahan Pencuci di Rumah atau Industri. • Membuat Cat dan Gam.
 18. 18. 18 PENGHASILAN BAHAN KIMIA Keburukan • Pencemaran kepada Alam Sekitar. • Kebakaran dan Letupan. • Pendedahan boleh menyebabkan penyakit. • Serta kesengsaraan dan kematian.
 19. 19. 19
 20. 20. 20 KESAN MUDARAT
 21. 21. 21 KESAN MUDARAT
 22. 22. 22 PRINSIP PENGAWALAN Majikan dan pekerja perlu mengetahui tentang bahaya bahan kimia yang dikendalikan. Minimakan risiko dengan mengelakkan sentuhan atau penghasilan ke tahap berbahaya. Pengawasan kesihatan dan persekitaran kerja secara konsistant. Elakkan pelupusan secara rambang.
 23. 23. 23 KETAHUI HAZARD KIMIA Pengenalpastian Sifat-sifat yang berbahaya yang menyumbang kepada risiko semasa pengendalian atau penggunaan biasa. Risiko kepada kesihatan, harta benda atau alam sekitar.
 24. 24. 24 KETAHUI HAZARD KIMIA Pelebelan Bekas Penandaan jelas menunjukkan identiti. Tarik perhatian kepada bahaya kimia kepada pengendali atau pengguna. Pengunaan simbol, ungkapan-ungkapan risiko dan keselamatan.
 25. 25. 25 KETAHUI HAZARD KIMIA Pelebelan & Simbol
 26. 26. 26 KETAHUI HAZARD KIMIA Pelebelan & Simbol
 27. 27. 27 KETAHUI HAZARD KIMIA Pelebelan & Simbol
 28. 28. 28
 29. 29. 29
 30. 30. 30 KETAHUI HAZARD KIMIA Maklumat Hazard International Chemical Safety Card (ICSC). Risalah Data Keselamatan Kimia (CSDS/MSDS).
 31. 31. 31 STRATEGI PENGAWALAN OPERASI Perkara keselamatan dan kesihatan perlu ditangani sepanjang hayat kimia. Konsep ‘dari buaian ke Liang Lahad’.  Pembuatan/penghasilan  Pengangkutan  Penerimaan bahan kimia  Penstoran  Penggunaan  Pelupusan
 32. 32. 32 STRATEGI PENGAWALAN OPERASI Strategi pengawalan lain Pemonitoran Pendedahan. Pengawasan Kesihatan. Arahan dan Penyeliaan. Latihan dan Pendidikan. Kerjasama dan penglibatan aktif pekerja. Penyimpanan Rekod.
 33. 33. 33 STRATEGI PENGAWALAN Latihan
 34. 34. 34 BUAIAN KE LIANG LAHAD Strategi pengawalan lain Kitaran hayat bahan kimia:  Pembuatan / Penghasilan.  Pengangkutan  Penerimaan di tempat Kerja.  Penstoran  Penggunaan dan pengendalian.  Pelupusan.
 35. 35. 35 STRATEGI PENGAWALAN Pelupusan bahan kimia
 36. 36. 36 STRATEGI PENGAWALAN  Pembuatan / Penghasilan. * Mengurangkan risiko bahaya bahan.  Pengangkutan. * Bekas bahan sentiasa bertutup/seal. * Kenderaan dan bekas bahan mempunyai label. * Mahir prosedur kawalan tumpahan. * Ada kelengkapan pelindung diri (PPE). * Kenderaan sentiasa dalam pengawasan. * ERP & MSDS@CSDS disertakan.
 37. 37. 37 STRATEGI PENGAWALAN  Penerimaan di tempat kerja. * Pengendali dan Penerima hendaklah terlatih. * Kenalpasti bahan kimia. * MSDS@CSDS disertakan. * Keadaan pembungkusan rosak atau tidak. * Tempat penyimpanan mengikut peraturan. * Pengangkutan digunakan mengikut peraturan. * Ada Prosedur Kecemasan (ERP). * Kelengkapan pelindung diri dibekalkan.
 38. 38. 38 STRATEGI PENGAWALAN  Penstoran * Tempat yang ditetapkan. * Jauh daripada pengeluaran. * Mempunyai sistem pengudaraan. * Mempunyai peralatan pengesan dan pencegahan kebakaran. * Mempunyai peralatan mencegah tumpahan. * Bagi kabinet keselamatan, hadkan jumlah penyimpanan untuk kegunaan harian sahaja.
 39. 39. 39 STRATEGI PENGAWALAN Penstoran bahan kimia
 40. 40. 40 STRATEGI PENGAWALAN Penstoran bahan kimia
 41. 41. 41 STRATEGI PENGAWALAN Peralatan
 42. 42. 42 STRATEGI PENGAWALAN Memakai Kelengkapan Perlindungan Peribadi
 43. 43. 43 STRATEGI PENGAWALAN Memakai Kelengkapan Perlindungan Peribadi
 44. 44. 44 KESELAMATAN MENGENDALIKAN BAHAN KIMIA
 45. 45. 45 STRATEGI PENGAWALAN  Penggunaan dan pengendalian * Pengguna atau pengendali mestilah terlatih. * Hadkan jumlah penggunaan. * Jauhkan dari punca pencucuhan. * Bekas bahan mestilah mempunyai label. * Ada MSDS@CSDS. * Kekemasan tempat kerja. * Kemudahan peralatan kecemasan. * Pengiliran tugas.
 46. 46. 46 STRATEGI PENGAWALAN  Pelupusan * Kenalpasti peringkat, * Pengendali mestilah terlatih, * Simpan dalam bekas/stor yang ditetapkan. * Bekas/stor hendaklah dilabelkan dan direkod. * Jangan buang bekas bersama buangan Am. * Dilupuskan melalui kontraktor yang diluluskan oleh Jabatan Alam Sekitar sahaja. * Elakkan daripada pencemaran alam sekitar.
 47. 47. 47 KEWAJIPAN AM MAJIKAN  Memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja untuk semua pekerjanya.  Membuat perkiraan bagi menjamin keselamatan dan tiada risiko kepada kesihatan berkaitan; <> penggunaan, <> pengendalian, <> penanganan, <> penyimpanan, dan <> pengangkutan loji dan bahan.
 48. 48. 48 KEWAJIPAN AM MAJIKAN  Mengadakan maklumat, arahan, latihan dan penyeliaan sebagaimana yang perlu bagi memastikan keselamatan dan kesihatan kepada pekerjanya yang sedang bekerja.  Membuat perkiraan serta penyenggaran di persekitaran, bagi memastikan tempat kerja selamat dan tanpa risiko kepada kesihatan.
 49. 49. 49 KEWAJIPAN AM MAJIKAN  Memastikan juga orang-orang lain, yang bukan pekerjanya tidak terdedah kepada risiko keselamatan dan kesihatan,  Mengadakan dan memberi maklumat kepada orang-orang lain yang bukan pekerjanya tentang apa-apa aspek atau cara yang boleh menyentuh keselamatan dan kesihatan mereka.
 50. 50. 50 KEWAJIPAN AM PEKERJA  Mengambil berat pada dirinya dan orang lain terhadap keselamatan dan kesihatan,  Bekerjasama dengan majikan dan orang lain,  Memakai pada setiap masa sebarang kelengkapan pelindungan dan pakaian yang disediakan.  Mematuhi sebarang arahan dan kehendak yang berkaitan keselamatan dan kesihatan pekerjaan,
 51. 51. 51 KEWAJIPAN AM PEKERJA  Jangan menyalahgunakan sebarang kelengkapan yang dibekalkan oleh majikan berkaitan kebajikan, keselamatan dan kesihatan.  Bertindak dalam apa-apa cara dengan tidak membahayakan, mendatangkan kecederaan pada dirinya atau orang lain, atau kerosakan kepada nyawa dan harta.  Memberitahu kepada majikan dengan seberapa segera apa-apa kemungkinan bahaya yang boleh mendatangkan kemalangan besar.
 52. 52. 52 PENALTI Majikan yang melanggar peruntukan di bawah seksyen ini adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila di sabitkan, Denda tidak melebihi RM 50,000.00 @ Penjara tidak melebihi 2 tahun @ Kedua-duanya
 53. 53. 53 PENALTI Pekerja yang melanggar peruntukan di bawah seksyen ini adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila di sabitkan, Denda tidak melebihi RM 1,000.00 @ Penjara tidak melebihi 3 Bulan @ Kedua-duanya
 54. 54. 54

×