Anzeige

27.pptx

AhilemAhi
18. Mar 2023
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

27.pptx

 1. Ivana Gugić, prof. matematike i fizike OŠ Frana Galovića, Zagreb email: ivana.gugic1@skole.hr CUC 2019., Šibenik, 5.-8.11. 2019.
 2.  Metodu „Šest šešira“ – tehniku paralelnog mišljenja osmislio je Edward de Bono, svjetski stručnjaka u području kreativnog razmišljanja i njegovog poučavanja kao vještine.  Primjenom metode “Šest šešira” u obradi nastavnog sadržaja jedan problem, uz pomoć znanja i vještina razmatra se iz više različitih gledišta.  Metoda pomaže pri: - razvoju kreativnosti, kritičkog i analitičkog mišljenja, - donošenju odluka; - unapređivanju grupne produktivnosti - razvoju komunikacijskih vještina CUC 2019.,Šibenik, 5.-8.11.2019.
 3.  U metodi „Šest šešira“ razmišljanja se dijele na 6 različitih načina koji su metaforički prikazani šeširima: bijele, plave, crvene, žute, zelene i crne boje.  Proces razmišljanja odvija se u šest različitih smjerova koji uključuju: činjenice, emocije, logički negativan i pozitivan pogled, kreativnost i kontrolu procesa mišljenja. CUC 2019.,Šibenik, 5.-8.11.2019.
 4. Žuti šešir je izvor optimizma. Pod njim se pronalazi sve što je korisno, vrijedno i dobro. Bijeli šešir zanimaju informacije te postavlja pitanja: „Što znamo?“, „Koje informacije su potrebne?“, „Što bismo trebali pitati?“. Njime se usmjerava na informacije koje postoje i koje nedostaju. Crveni šešir povezan je s emocijama i intuicijom. Kada se upotrebljava, omogućuje je slobodno iskazivanje osjećaja, doživljaja bez ikakvog objašnjenja i opravdanja. Zeleni šešir je kreativni, stvaralački šešir. Namijenjen je planiranju i stvaranju novih ideja, predlaganju promjena i iznošenje alternativnih predložaka iznesenim idejama. Plavi šešir razmatra cjelokupan proces mišljenja. Obično se koristi na početku ili na samom kraju procesa. Na početku pomaže u odlučivanju o tijeku rasprave i rasporedu korištenja šešira te o očekivanjima, a na kraju za razmatranje iznesenog mišljenja. Crni šešir upozorava na moguće rizike i opasnosti, štetu i nedostatke nepromišljenih odluka. On kritizira i spriječava upadanje u probleme CUC 2019.,Šibenik, 5.-8.11.2019.
 5. CUC 2019.,Šibenik, 5.-8.11.2019.
 6. Predmet: SR Razred: 8. Tema: Uvođenje male mature na kraju 8.razreda Aktivnost: - Učenike podijeliti u grupe po 5 učenika - Svaki učenik u grupi skenira QR s pomoću kojeg mu se određuje boja šešira - Učitelj “nosi” plavi šešir (VODITELJ) - Učitelj objašnjava grupama značenje svakog pojedinog šešira. CUC 2019.,Šibenik, 5.-8.11.2019.
 7. Šeširi započinju rečenicom: Bijeli šešir (objektivni mislilac): “ Promotrimo činjenice...” Zeleni (kreativac): “ A ha! Možemo i ovako...” Žuti (optimist): “Pozitivne strane...” Crveni (emotivac): “Osjećam da...” Crni (pesimist): “ Ne, jer...” CUC 2019.,Šibenik, 5.-8.11.2019.
 8.  Svaki učenik unutar grupe zapisuju svoje bilješke koristeći se nekim od online alata (Storyboard, Wordwall, Padlet, Wizar, Pictochart, Word, Powerpoint, Nearpod…)  Nakon određenog vremena (10 min) učenici se raspoređuju u nove grupe tako da su u svakoj grupi učenici s istom bojom šešira.  Unutar novih grupa učenici izmjenjuju svoje bilješke s pomoću te ih zapisuju na (7 min)  Predstavnik svake grupe tj. svake boje šešira iznosi stajalište grupe šešira iste boje. CUC 2019.,Šibenik, 5.-8.11.2019.
 9. Predmet: Matematika Razred: 5. – 8. razred Zadatak: Sastavi 3 zadatka kojem odgovara slika. Aktivnost: - Učenicima se pokaže slika (fotografija) iz svakodnevnog života. - Podijeljeni u grupe (tako da su članovu unutar jedne grupe s istom bojom šešira) učenici dogovaraju pristup rješenju zadatka pri tome pazeći na značenje pojedine boje šešira. CUC 2019.,Šibenik, 5.-8.11.2019.
 10. Predmet: Fizika Razred: 7. ili 8. Tema: Galileo Galilei Aktivnost: Učenici podjeljeni u grupe po 5 članova(svaki član nosi različit šešir) istražuju o izumima G. Galilea, diskutiraju o zakonima i teorijama koje je otrkio, njihov utjecaj na svakodnevni život, prednosti otkrića, postoje li negativne strane Galilejevih otrkića... CUC 2019.,Šibenik, 5.-8.11.2019.
 11. Bijeli šešir: “ O Galileju smo učili i znamo da je...” Zeleni: “Gdje nam mogu pomoći njegova otrkića?” Žuti (optimist): “Prednosti Galilejevih otrkića su...” Crveni : “Osjećam da...” Crni: “ Postoje i neke negativne posljedice njegovih otrkića, a to su .....”, “ Jesu li sva otrkića dokazana? CUC 2019.,Šibenik, 5.-8.11.2019.
 12.  Metoda “Šest šešira” može se primijeniti u gotovo svim nastavnim predmetima.  Tema sata treba biti orjentirana prema primjeni ili problemskim zadacima s više mogućih načina rješavanja.  Naglasak kod primjene metode “Šest šešira” treba biti na procesu rješavanja problema i diskusiji, a ne toliko na samom rezultatu.  Primjena ove metode jednostavan je i učinkovit postupak koji potiče međusobnu suradnju i komunikaciju, kreativnost, inovativnost samostalnost u radu učenika. CUC 2019.,Šibenik, 5.-8.11.2019.
 13. CUC 2019.,Šibenik, 5.-8.11.2019. HVALA NA PAŽNJI
Anzeige