Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Meetup #2. Evaldas Pamakštis: Ar Agile yra geriausias sprendimas viešojo sektoriaus pokyčiams?

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Hier ansehen

1 von 31 Anzeige

Meetup #2. Evaldas Pamakštis: Ar Agile yra geriausias sprendimas viešojo sektoriaus pokyčiams?

Herunterladen, um offline zu lesen

„Anksčiau, kuomet kalbėdavome apie tradicinį (angl. waterfall) projektų valdymą, kalbėdavome apie valdymą. Kuomet kalbėdavome apie suinteresuotas šalis, kalbėdavome apie suinteresuotųjų šalių valdymą, ir t.t. Tačiau, dabar kalbant apie Agile projektų valdymą, mes turėtume pamiršti žodį „valdymas“, turime kalbėti apie žmonių įtraukimą. O kalbant apie žmonių įtraukimą, vertėtų nepamiršti pamatinių Agile vertybių. Didžioji dalis jų kalba apie žmones, apie intuityviai suvokiamus dalykus“ – kalbėjo E. Pamakštis.

„Anksčiau, kuomet kalbėdavome apie tradicinį (angl. waterfall) projektų valdymą, kalbėdavome apie valdymą. Kuomet kalbėdavome apie suinteresuotas šalis, kalbėdavome apie suinteresuotųjų šalių valdymą, ir t.t. Tačiau, dabar kalbant apie Agile projektų valdymą, mes turėtume pamiršti žodį „valdymas“, turime kalbėti apie žmonių įtraukimą. O kalbant apie žmonių įtraukimą, vertėtų nepamiršti pamatinių Agile vertybių. Didžioji dalis jų kalba apie žmones, apie intuityviai suvokiamus dalykus“ – kalbėjo E. Pamakštis.

Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie Meetup #2. Evaldas Pamakštis: Ar Agile yra geriausias sprendimas viešojo sektoriaus pokyčiams? (20)

Weitere von Agile Lietuva (20)

Anzeige

Meetup #2. Evaldas Pamakštis: Ar Agile yra geriausias sprendimas viešojo sektoriaus pokyčiams?

 1. 1. AR AGILE YRA GERIAUSIAS SPRENDIMAS VIEŠOJO SEKTORIAUS POKYČIAMS? Evaldas Pamakštis, PMP, PMI-ACP Vilnius, 2019-11-07
 2. 2. Turinys • Kas esu • Agile ir žmonės • Agile taikymo domenai • Keletas projektų • Savivaldybių rinkimų sistema, LRS • Civilinės būklės aktų registravimo sistema, Statistikos departamentas • Kolonijos informacinė sistema, VGRPDK • Naujos kartos duomenų perdavimo tinklas, Teo • IP TV per LTE, LRTC • Pokyčių valdymo sistema, LRV • Išmoktos pamokos • Rizikų valdymo sistema, Turto bankas – naujas iššūkis
 3. 3. Kas esu? • Pasiekiantis tikslus • Su visais sutariantis ☺ • Komandinis žaidėjas!
 4. 4. Agile ir žmonės • Viena iš 4 pamatinių Agile vertybių: • Individai ir jų santykiai svarbiau nei procesai ir priemonės • Keletas iš 12 pamatinių Agile principų: • Bendradarbiavimas • Motyvacija • Tiesioginis bendravimas • Priimtinas krūvis • Saviorganizacija
 5. 5. Ir dar truputis Agile teorijos • Sutariame, apie ką mes, ir tik tada dirbame („Principles & Mindset“) • Kuriame vertę – svarbu padaryti, o ne daryti („Value-Driven delivery“) • Bedradarbiaujame, o ne valdome suinteresuotąsias šalis („Stakeholder Engagement“) • Dirbame kaip komanda („Team Performance“) • Aktyviai reaguojame į pokyčius („Adaptive Planning“) • „Nepašluojame“ po kilimu, o aktyviai sprendžiame problemas („Problem Detection and Resolution“) • Niekada nesustojame! (“Continuous Improvement”) Agile požiūris 4 vertybės 12 principų Praktikos
 6. 6. Dalis iš projektų per daugiau nei 20 metų ☺ • Savivaldybių rinkimų sistema, LRS • Civilinės būklės aktų registravimo sistema, Statistikos departamentas • Kolonijos informacinė sistema, Vilniaus griežtojo režimo pataisos darbų kolonija • Naujos kartos duomenų perdavimo tinklas, Teo • IP TV LTE tinkle, Lietuvos radijo ir televizijos centras • Pokyčių valdymo sistema LRV institucijose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės Kanceliarija • Eigoje – Rizikų valdymo sistemos atnaujinimas, VĮ Turto bankas
 7. 7. Savivaldybių rinkimų sistema • Pilnas dokumentų apdorojimo ir skaičiavimų automatizavimas • Informacijos teikimas realiu laiku „on-line“
 8. 8. Agile – nuolatinis tobulėjimas (Continuous improvement) • Rezultatas • Validavimas su klientu • Kaip galima padaryti geriau • Naujų technologijų įsisavinimas
 9. 9. Civilinės būklės aktų registravimo sistema • Dokumentų apdorojimo automatizavimas • Kelių sistemų duomenų migravimas • Esamos informacijos korektiškumo sutvarkymas
 10. 10. Agile – problemų sprendimas (Problem Detection and Resolution) • Klaidos • Priežastys • Analizė • Naujas sprendimas
 11. 11. Archyvinė XX a. pabaiga, Kolonijos Informacinės Sistemos kūrimas • Waterfall tipo planas – sako viena (visi padaliniai, vienodas detalumas) • Realybėje daugiau naudos – kitur (detali biometrinė informacija viename padalinyje, operatyvinė – žvalgybinė informacija sistemoje – NE!) • Po diegimo sistema naudota daugiau nei 15 metų!
 12. 12. Agile – vertės kūrimas (Value driven delivery) • KIS projekte intuityviai po kiekvieno etapo buvo taikomi Agile principai: • Kiek vertinga, ką padarėme? • Ką verta toliau daryti – ar pagal preliminarų planą, ar kas naudinga klientui?
 13. 13. Naujos kartos duomenų perdavimo tinklas, Teo • RND fazė – VPLS sprendimo sukūrimas • Įdiegimo fazė: • Tiekėjų sprendimų įvertinimas, įdiegimo kontraktai • Poveikis >1000 verslo klientų • >10,000 fizinių pajungimų migravimas • Žymiai padidintas pelningumas daugiau nei 10 mil. Eur verslo srityje • Planas vystomas eigoje – turime pasiekti, kas duos didžiausią naudą!
 14. 14. Lietuvos radijo ir televizijos centras – IP TV per LTE diegimas • RND tyrimai QoS srityje LTE tinkle • Vartotojo galinės įrangos ir turinio kontraktai • Fiznis diegimas >500 bazinių stočių • Pirmas sėkmingas komercinis IP TV diegimas LTE tinkle Europoje!
 15. 15. Agile – Adaptyvus planavimas • Aaptyvus planavimas IPTV LTE projekto RND srityje leido suvaldyti lūkesčius ir rasti tinkamiausią sprendimą!
 16. 16. Lietuvos Resbublikos Vyriausybės Kanceliarija • Bandymas dideliu mastu – iššūkiai valstybės lygio!
 17. 17. Tipinė problema • Tipinis vykdančiųjų pažadas – yra gerai ir bus gerai ☺ • Artėjant pabaigos terminui – vien problemos...
 18. 18. Kaip tai pasiekti? • Pasiremkime pasauline praktika 77% 56% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Aukštas suderinimas su strategija Žemas suderinimas su strategija Sėkmingai įgyvendintų projektų dalis Yra PV sistema suderinta su strateginiu planavimu Nėra tokios sistemos 38% daugiau 12% 18% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% Aukštas suderinimas su strategija Žemas suderinimas su strategija Nesėkmingų projektų dalis Yra PV sistema suderinta su strateginiu planavimu Nėra tokios sistemos 33% mažiau
 19. 19. Kodėl pradžia buvo sunki? • Nenoras eiti į pokyčius Procesas I Procesas II Procesas IV Procesas VProcesas III Procesai Procesas I Procesas II Procesas IV Procesas V Procesas III Procesai Pokyčiai Pokytis I Pokytis II Pokytis IV Pokytis III
 20. 20. Sisteminis požiūris • Projektinis valdymas – ne sala • Reikia pilnos sistemos Kompetencijos Integravimas su strateginiu planavimu Įrankis Juridinis įteisinimas PROJEKTINIS VALDYMAS Standartas
 21. 21. Sistema - standartas 2 1 3 Projektų, programų ir portfelių valdymas Pokyčių valdymas Projektų biudžeto valdymas 4 LRV Strateginių projektų portfelio ir kitų institucijų portfelių atskyrimo principai 5 LRV Strateginių projektų portfelio valdymo komisijos ir kitų institucijų portfelių valdymo komisijų atsakomybių ribos
 22. 22. Sistema - kompetencijos 1-a savaitė 2-a savaitė 3-ia savaitė 4-a savaitė 5-a savaitė Tema: Projektų valdymo pagrindai Auditorija: Projektų savininkai, vadovai ir komandos nariai Trukmė: 1,5 val. Tema: Darbų paskirstymo struktūros (WBS) sudarymas, tvarkaraščio valdymas Auditorija: Projektų vadovai ir komandos nariai Trukmė: 2 val. Tema: Rizikų valdymas Auditorija: Projektų vadovai ir komandos nariai Trukmė: 1 val. Tema: Projektų biudžeto valdymas Auditorija: Projektų vadovai ir komandos nariai Trukmė: 2 val. Tema: Programų valdymas, portfelių valdymas Auditorija: Projektų, programų, portfelių savininkai ir vadovai Trukmė: 1,5 val.
 23. 23. Sistema - įrankis
 24. 24. Sistema – integravimas su valstybės tarnybos įstatymu Projektinis valdymas Institucinis valdymas Projektų portfelio valdymas Projektų naudos valdymas Projektų valdymas ir įgyvendinimas Projekto savininkas Projekto priežiūros grupė Komisija Projektų valdymo tarnyba Projekto vadovas Projekto komandos nariai Lietuvos Respublikos Vyriausybė Institucijos vadovas Funkcinis vadovas Institucijos struktūra Projekto charakteristikos Funkcinė Matricinė Projektinė Silpna matricinė Subalansuota matricinė Stipri matricinė Projekto vadovo įgaliojimai Maža arba nėra Maži Maži arba vidutiniai Nuo vidutinių iki didelių Nuo didelių iki pilnų Išteklių prieinamumas Mažas arba nėra Mažas Mažas arba vidutinis Nuo vidutinio iki didelio Nuo didelio iki pilno Projekto biudžetą valdo Funkcinis vadovas Funkcinis vadovas Tiek funkcinis, tiek projekto vadovas Projekto vadovas Projekto vadovas Projekto vadovo vaidmuo Dalis darbo laiko Dalis darbo laiko Visas darbo laikas Visas darbo laikas Visas darbo laikas
 25. 25. Sistema – integravimas su Strateginiu planavimu Vizija, misija Ilgalaikė strategija Veiklos planavimas ir valdymas Projektų portfelio planavimas ir valdymas Programų ir projektų valdymas (pokyčių valdymas) Kasdienių operacijų valdymas Institucijos ištekliai Projektinio valdymo metodas taikomas pokyčiams įgyvendinti Strateginis planavimas
 26. 26. Rezultatai per 2 metus ir trūkumai... • Vyriausybės programos priemonės, kurios įgyvendinamos pagal projektinio valdymo metodologiją, diegiamos efektyviau!
 27. 27. Formaliai – Waterfall projektas • Realiai – projektų programa • Valdymas – hibridinis, dalyje projektų iš esmės Agile
 28. 28. Projektai skirtingi – išsirinkime tinkamiausią metodiką
 29. 29. IŠMOKTOS PAMOKOS • Nusiteikimas ir dar kartą nusiteikimas (Agile principles ir mindset) • Prioritetizavimas (Value driven delivery) • Kaip sekasi su suinteresuotom šalim (ne valdymas, o įtraukimas...) • Kaip sekasi komanda – ar laimingi ir motyvuoti?.. (Agile team performance) • Ar aktyviai reaguojam į pokyčius (Adaptive planning) • Kiek sekasi atptikti problemas – ar jas randam, jei randam – ar sprendžiam? • Kaip su nuolatiniu tobulėjimu? ☺
 30. 30. Rizikų valdymo sistemos diegimas turto banke – naujas iššūkis • Tipinis pavyzdys, kur Waterfall nepakanka • Agile lūkesčių suvaldymo ir savalaikiai prioritetų nustatymo metodai – nepakeičiami! SUMAŽINTI PERDUOTI IŠVENGTI PRIIMTI RIZIKA
 31. 31. AČIŪ! IEŠKOKIME GERIAUSIO SPRENDIMO!

×