Anzeige

Budování a rozvoj adaptivní organizace

Management Consultant│Expert on Adaptive Organization and Management│Author of Professional Books um AP SOLUTION - Expert consultancy for achievement of YOUR big goals with REAL EFFECT
3. Dec 2014
Anzeige

Budování a rozvoj adaptivní organizace

 1. 1 Zkušenosti Poznatky Doporučení Budování a rozvoj Adaptivní Organizace Mentoři a lídři
 2. 2 Proč firmy krachují?! LIKVIDITA a její nedostatek FLEXIBILITA a reakce na změny ANALÝZA a nezachycené trendy IDENTITA a neúspěch STRATEGIE a umění přestat
 3. 3 CHYBĚJÍCI KAPITÁL A FINANČNÍ ZDROJE DEMOTIVOVANÍ ZAMĚSTNANCI NEVYHOVUJÍCÍ SYSTÉM ŘÍZENÍ NEVYHOVUJÍCÍ MATERIÁL, PRODUKTY, SLUŽBY NÍZKÁ EFEKTIVITA A PRUŽNOST Problémy v neadaptivní organizaci NEADAPTIVNÍ ORGANIZACE
 4. 4 Vydejte se na cestu „ADAPTIVITY“  Vzdělání a zkušenosti členu vedení  Vlastnická struktura  Povyšování z vnitřních zdrojů?  Tlaky prostředí  Zkušenost s projekty „adaptivnosti“ „Štíhle nástroje“ 6 Sigma Teorie omezení Snižování nákladů SW pro řízení dodavatelského řetězce Krátkodobé nástroje Angažuje se vrcholové vedení pro dlouhodobou vizi poskytování přidané hodnoty? Angažuje se vrcholové vedení pro rozvoj zaměstnanců a partnerů? Bude zajištěna kontinuita myšlenkové koncepce vrcholového vedení? Ne Ano Ne Ne Ano Ano Cesta směřující k úspěchu
 5. 5 Myšlení na cestě k adaptivitě PROAKTIVNĚ nejen dělat CITLIVĚ nejen rukama CELKOVĚ nejen pro mně POTENCIÁLNĚ nejen já EKONOMICKY nejen udělat
 6. 6 Udržitelného růstu je možné nejlépe dosáhnout pomocí craftingu na adaptivní organizace, které mají hráče oprávněné vidět a udělat změnu. - R. Morris, viceprezident, BMW
 7. Co je to adaptivní organizace? 7 Adaptivní trvale úspěšná organizace se štíhlým myšlením je ta: • která má pracovníky oprávněné vidět a realizovat změnu; • kde jsou produkty nebo služby, poptávky a nabídky za všech okolností sladěny a synchronizovány; • která optimalizuje využívání svých zdrojů (včetně informačních technologií), vždy používá jen ty, které potřebuje, a platí jen za to, co efektivně použije a zajistí, že zdroje jsou dostačující k pokrytí poptávky; • jež se přizpůsobuje svým zákazníkům.
 8. 8 Adaptivní trvale úspěšná organizace Agilní Inovativní Štíhlá Autonomní
 9. Principy řízení v adaptivní organizaci 9 • Světová třída - globální srovnávání. • Spolupráce - partnerství a aliance. • Sebeřízení - soukromá (ne veřejná) společnost. • Spoluúčast - sdílení zisku a přidané hodnoty. • Spoluvlastnictví - kapitálová účast spolupracovníků. • Soutěživost - vnitřní srovnání výkonů. • Samostatné řízení - autonomní podnikatelské jednotky. • Spolupodnikání - podnikatelský princip trhu i zákazníka. • Synergie - provázanost všech rozměrů. • Služba veřejnosti - smysl a cíl podnikání.
 10. Příklad postupu vedoucího k adaptivitě 1. Vybudování a rozvoj lídrů a teamů. 2. Prozkoumání a seznámení se s kulturou. 3. Nastavení vize, zásad, postupů a plánu. 4. Sladění postupů a školení, trénování a mentorování. 5. Odstranění překážek, podpora správných lidí. 6. Delegování rozhodování. 7. Vytvoření systému pro adaptivní řízení výkonnosti. 10
 11. 11 - Ch. Darwin Nepřežívají nejsilnější a ani nejchytřejší druhy. Přežívají druhy nejlépe reagující na změnu.
 12. 12 Kde naleznete více o adaptivní organizaci? Řekli o knize “V konzumní společnosti, která nás nutí vydělávat a utrácet peníze za každou cenu, poskytuje tato kniha mnoho možností na sebereflexi, a to nejen manažerům.“ František Horňák, vicerektor Slovenské technické univerzity “Rozumná cesta k dlouhodobému úspěchu.” Ivan Perlaki, poradce v řízení a vzdělávání managementu „Autoři publikace potvrzují, že je tady cesta k tomu, aby bylo líp vám, nám, ale i generacím, které přijdou po nás.” Eva Racková, bývalá partnerka KPMG ČR
 13. Kontakt pro více informací Adrián Podskľan, AP Solution Krumlovská 530/3 140 00 Praha 4 Telefon: 00420 607 698 339 E-mail: podsklan@yahoo.com 13 Mentoři a lídři
Anzeige