Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Systemy rekomendacji

6.612 Aufrufe

Veröffentlicht am

Veröffentlicht in: Technologie
 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

Systemy rekomendacji

 1. 1. Systemy rekomendacji Adam Kawa Seminarium: Systemy przetwarzania informacji 09.01.2008, godz. 12:15
 2. 2. Systemy rekomendacji Plan prezentacji  Wprowadzenie  Metody zbierania informacji o użytkowniku  Techniki rekomendacji  Problemy, trudności i wyzwania  Przykłady aplikacji
 3. 3. Wprowadzenie Definicja Systemy rekomendacji to programy, które  strają się przedstawić informacje o przedmiotach (np. muzka, filmy), którymi dany użytkownik mógłby być zainteresowany  wykorzystują w tym celu zebrane informacje na temat preferencji i cech użytkownika, preferencji i cech innych użytkowników oraz atrybutów przedmiotów.
 4. 4. Wprowadzenie Definicja [1]
 5. 5. Wprowadzenie Przyczyny powstania [2]  przyrost liczby użytkowników (większe zróżnicowanie ich potrzeb)  przyrost ilości danych (udostępnianych oraz poszukiwanych)  ten sam czas, który można poświęcić na znalezienie interesujących informacji  ten sam czas, który można poświęcić na zrozumienie i wykorzystanie znalezionych informacji
 6. 6. Wprowadzenie Możliwe korzyści [2]  Dla użytkowników  szybki dostęp do poszukiwanych zasobów  możliwość otrzymania informacji zgodnej z preferencjami i oczekiwaniami  Dla właścicieli:  pozyskanie licznej grupy klientów  możliwość zdefiniowania grup docelowych, do których mogą być kierowane szczegółowe treści i oferty  zdobycie uznania wśród użytkowników za dostosowanie portalu do ich potrzeb  szansa na pozyskanie lojalności  konkurencyjność wobec serwisów, które nie stosują takich praktyk
 7. 7. Wprowadzenie Problem rekomendacji (uproszczony) [3] Niech  C - zbiór wszystkich użytkowników  I - zbiór rekomendowanych przedmiotów (np. ksiązki, filmy, usługi finansowe)  R - uporządkowany zbiór (np. liczb całkowitych z zakresu <1,100>)  u : C× I  R - funkcja użyteczności przedmiotu i dla użytkownika c. Zadanie: ∀ c∈C , i c =max u c ,i i∈I (dla każdego użytkownika znaleźć przedmiot o największej wartości funkcji użyteczności)
 8. 8. Systemy rekomendacji Problem rekomendacji (uproszczony) [2]  Ogólna idea działania  identyfikacja użytkownika (zebranie infromacji o nim)  analiza danych (stworzenie profilu użytkownika reprezentującego jego preferencje)  indywidualizacja zasobów (rekomendacja przedmiotów najbardziej pasujących do profilu danego użytkownika)
 9. 9. Systemy rekomendacji Plan prezentacji  Wprowadzenie  Metody zbierania informacji o użytkowniku  Techniki rekomendacji  Problemy, trudności i wyzwania  Przykłady aplikacji
 10. 10. Metody zbierania informacji Metody zbierania informacji o użytkowniku  Profilowanie jawne (explicit profile)  Profilowanie domniemane (implicit profile)
 11. 11. Metody zbierania informacji Profilowanie jawne (explicit profile)  uzyskiwanie informacji bezpośrednio od użytkownika poprzez wypełnianie kwestionariuszy lub odpowiadanie na pytania, np.  ocena przedmiotu w skali liczbowej  uszeregowanie listy przedmiotów od najbardziej do najmniej ulubionych  utworzenie listy przedmiotów, które użytkownik (nie) lubi.  subiektywny obraz profilu użytkownika  spotykane z niechęcią ze strony użytkownika  trudności w pozyskiwaniu dużej liczy informacjii
 12. 12. Metody zbierania informacji Profilowanie domniemane (implicit profile)  obserowanie zachowań użytkownika, np.  prowadzenie archiwum zakupionych przedmiotów  utrzymywanie listy ostatnio przeglądanych przedmiotów  analiza cech oglądanych przedmiotów  analiza czasu poświęconego na oglądanie przedmiotu  wyszukiwanie innych użytkowników o podobnych gustach  rzeczywisty i aktualny obraz profilu użytkownika na podstawie jego faktycznego zachowania  niewidoczne dla użytkownika  umożliwia zebranie większej ilości informacji
 13. 13. Systemy rekomendacji Plan prezentacji  Wprowadzenie  Metody zbierania informacji o użytkowniku  Techniki rekomendacji  Problemy, trudności i wyzwania  Przykłady aplikacji
 14. 14. Techniki rekomendacji Techniki rekomendacji  Niespersonalizowane  Oparte na użytkowniku (user-based)  Oparte na zawartości (content-based)  Kolaboratywne filtrowanie (collaborative filtering)  Oparte na użytkowniku (user-based)  Hybrydowe metody (hybrid methods) - lączące powyższe techniki
 15. 15. Techniki rekomendacji Niespersonalizowane (non-personalized) [1]  Rekomendacja najpopularniejszych przedmiotów wszystkim użytkownikom.  popularność: oceny użytkowników, dane sprzedaży, oglądalność itd.  obliczenie średniej oceny popularności dla każdego przedmiotu  rekomendacja przedmiotów z najwyższą średnią ocen  np. prezentacja listy 10 najpopularniejszych filmów (komedii)
 16. 16. Techniki rekomendacji Oparte na użytkowniku (user-based) [1]  Rekomendacja tych samych przedmiotów grupom użytkowników o wspólnych cechach osobistych.  cechy osobiste: wiek, płeć, kraj, zawód, stan cywilny itd.  znalezienie użytkowników o podobnych cechach  rekomendacja przedmiotów wybieranych przez użytkowników o podobnych cechach
 17. 17. Techniki rekomendacji Oparte na użytkowniku (user-based) [1]  znalezienie użytkowników o podobnych cechach  np. algorytm K-najbliższych sąsiadów z funkcją odległości: D(u,v) = dwiek(u,v) + dpłec(u,v) + dhobby(u,v) + ... dwiek(u,v) = | u.wiek – v.wiek | / max_roznica_wiek  rekomendacja przedmiotów wybieranych przez użytkowników o podobnych cechach  np. średnia ważona ocen sąsiadów Pa , j= ∑ r u , j⋅w a , j , w a , j =min  1 , max waga  ∑ wa , u D a , u
 18. 18. Techniki rekomendacji Niespersonalizowane (non-personalized) oraz oparte na użytkowniku (user-based) [1]  Zalety  możliwość obliczenia rekomendacji bez konieczności zebrania informacji na temat cech przedmiotów oraz preferencji i gustów użytkownika  Wady i problemy  niski stopień personalizacji rekomendacji  niewystarczający współczynnik trafności rekomendacji
 19. 19. Techniki rekomendacji Oparte na zawartości (content-based) [1]  Rekomendacja przedmiotów o podobnych cechach, jak te przedmioty, którymi użytkownik był w przeszłości zainteresowany.  cechy przedmiotów: np. film - rodzaj, reżyser, obsada, opis, słowa kluczowe, nagrody itd.  zebranie informacji na temat cech przedmiotów  znalezienie najbardziej podobnych przedmiotów do preferowanych wcześniej przez użytkownika  rekomendacja przedmiotów najbardziej pasujących do profilu użytkownika
 20. 20. Techniki rekomendacji Oparte na zawartości (content-based)  zebranie informacji na temat cech przedmiotów  najczęściej wykorzystywane są tekstowe opisy przedmiotów za pomocą słów kluczowych, np.  system rekomendacji stron internetowych Fab reprezentuje stronę internetową za pomocą 100 najistotniejszych słów  system rekomendacji książek LIBRA reprezentuje ksiązke za pomocą wektora zbiorów słów kluczowych tzn. ksiązka = [autor, tytuł, temat, opis, ...] temat = [...], opis = [...]  internetowe bazy danych, np. http://www.imdb.com/  booty intenetowe
 21. 21. Techniki rekomendacji Oparte na zawartości (content-based) [3]  zebranie informacji na temat cech przedmiotów  miara poziomu istotności (ważności) słowa k i w dokumencie dj  term frequency/inverse document frequency (TF-IDF) N - liczba rekomendowanych dokumentów ni - ilość dokumentów, w których występuje słowo kluczowe ki fij - ilość wystąpień słowa kluczowego ki w dokumencie dj f i, j TF i , j = - frekwencja słowa ki w dokumencie dj max f z , j f z, j ∈d j N IDF i =log   - odwrotna frekwencja dokumentu dla słowa ki ni w i , j =TF i , j ×IDF i - waga słowa ki w dokumencie dj content  d j =[w 1, j , w2, j ,... , w m , j ] - opis dokumentu dj
 22. 22. Techniki rekomendacji Oparte na zawartości (content-based)  określenie profilu użytkownika na podstawie zebranych danych  user_profile(c) = [wc1, wc2, ..., wcm], wektor wag, gdzie waga wci oznacza poziom istotności słowa kluczowego ki dla użytkownika c.  średnie wagi słów kluczowych w mierze TF-IDF  prawdopodobieństwa istotności słów kluczowych obliczone przez sieć Bayessowska  rekomendacja przedmiotów najbardziej pasujących do profilu użytkownika  u(c,i) = score(user_profile(c), content(i))  cosinus kąta między wektorami w w  c⋅ i u c ,i =cos c ,  i = w w ∥ c∥ ×∥  i∥ w w
 23. 23. Techniki rekomendacji Oparte na zawartości (content-based)  inne metody wykorzystywane w rekomendacji opartej na zawartości  obliczanie funkcji użyteczności z wykorzystaniem pewnego modelu wyuczonego na podstawie danych treningowych  naiwny klasyfikator bayessowski  oszacowuje prawdopodbieństwo, że dany przedmiot p należy do j pewnej klasy Ci (np. odpowiedni, nieodpowiedni) na podstawie danego zbioru słów kluczowych k1,j,..., kn,j opisujących przedmiot pj P  p j ∈C i = PC i | k 1, j ∧...∧k n , j   przy (upraszczającym) założeniu niezależności słów kluczowych P  p j ∈C i =P C i  ∏x P  k x , j |C i   wysoka trafność klasyfikacji
 24. 24. Techniki rekomendacji Oparte na zawartości (content-based)  Wady i problemy  ograniczona analiza zawartości  konieczność reprezentowania opisu przedmiotu w formie umożliwiającej jego automatyczną analizę przez komputer (np. tekst) lub wprowadzenia go ręcznie  trudności w analizie zawartości niektórych przedmiotów np. obrazów, dźwięków, strumieni video  nie rozróznianie różnych przedmiotów reprezentowanych przez identyczne zbiory cech (nieuwzględnianie jakości przedmiotu)
 25. 25. Techniki rekomendacji Oparte na zawartości (content-based)  Wady i problemy  zbyt wysoka specjalizacja  rekomendacja jedynie dla przedmiotów pasujących do profilu użytkownika (zbyt jednorodne alternatywy, brak „niespodziewanych” rekomendacji)  wysokie prawdopodobieństwo rekomendacji niemalże identycznych przedmiotów (np. newsy opisujące te same wydarzenie)  problem nowego użytkownika (new user problem)  niemożliwość udzielenia trafnych rekomendacji dla użytkownika, który nie ocenił wystarczająco dużej liczby przedmiotów
 26. 26. Techniki rekomendacji Kolaboratywne filtrowanie oparte na użytkowniku (user-based collaborative filtering) [1]  rekomendacja przedmiotów, którymi byli zainteresowani inni użytkownicy o podobnych preferencjach i oczekiwaniach  analogia do ustnej rekomendacji  oceny użytkowników, dane sprzedaży, oglądalność itd.  zebranie informacji na temat gustów użytkownika  znalezienie użytkowników o najbardziej podobnych preferencjach i gustach  rekomendacja na podstawie preferencji podobnych użytkowników
 27. 27. Techniki rekomendacji Kolaboratywne filtrowanie oparte na użytkowniku (user-based collaborative filtering)  znalezienie użytkowników o najbardziej podobnych preferencjach i oczekiwaniach I u , v ={i ∈ I : ru ,i ≠∅ , r v , i ≠∅}  współczynnik korelacji Pearsona ∑  r u , i −r u × r v , i −r v  i∈I u ,v similarity u , v =  ∑  r u ,i −r u 2× ∑  r v , i−r v 2 i∈I u , v i∈I u , v  cosinus kąta między wektorami u =[ r u ,i : r u , i ∈ I u , v ] , w v =[r v , i : r v ,i ∈ I u , v ] w w w u⋅v similarity u , v =cosu ,  v = w w ∥ u∥ ×∥  v∥ w w
 28. 28. Techniki rekomendacji Kolaboratywne filtrowanie oparte na użytkowniku (user-based collaborative filtering) [3]  rekomendacja na podstawie preferencji podobnych użytkowników 1  r u , i= N ∑ r u ,i u ∈U  r u , i=k u ∑ similarity  u , u ×r u ,i u ∈U  r u , i= r u k u  ∑ similarity u , u × r u , i − r  (uwzględnienie użycia u u ∈U różnych skali ocen przez różnych użytkowników) k u =1/ ∑ ∣similarity u , u ∣ u ∈U r u - średnia ocen użytkownika u 
 29. 29. Techniki rekomendacji Kolaboratywne filtrowanie oparte na użytkowniku (user-based collaborative filtering)  Zalety  możliwość rekomendacji produktów, bez konieczności zebrania informacji na temat ich atrybutów, cech.  możliwość rekomendacji produktów, których atrybuty są niedostępne lub trudne w analizie np. obrazy, dźwięki, idee, opinie.  możliwość rekomendacji przypadkowych, ale odpowiadających preferencjom użytkownika przedmiotów
 30. 30. Techniki rekomendacji Kolaboratywne filtrowanie oparte na użytkowniku (user-based collaborative filtering)  Wady i problemy  new user problem  new item problem - brak możliwości rekomendacji nowych przedmiotów zanim nie zostaną one ocenione przez wystarczająco dużą liczbę użytkowników  sparsity problem - brak ocen danego użytkownika dla zdecydowanej więszości przedmiotów; rzadka macierz użytkownik-przedmiot  niewystarczająco dobre rekomendacje dla użytkowników o zróżnicowanych opiniach lub nietypowych preferencjach.
 31. 31. Techniki rekomendacji Hybrydowe systemy rekomendacji (hybrid recommender systems)  Rekomendacja przedmiotów z jednoczesnym wykorzystaniem różnych technik rekomendacji (najczęściej - opartej na zawartości i kolaboratywnego filtrowania) w celu uniknięcia ograniczeń związanych z ich niezależnym stosowaniem.  Przykład: Content-Boosted Collaborative Filtering  poprawa istniejących danych na temat użytkowników i przedmiotów poprzez wykorzystanie cechy osobistych użytkowników oraz zawartości przedmiotów (wygenerowanie pseudo-ocen)  spersonalizowane rekomendacje przy użytciu kolaboratywnego filtrowania  lepsze wyniki niż te, które dają niezależnie działające rekomendacje oparte na zawartości, kolaboratywne filtrowanie oraz proste systemy hybrydowe
 32. 32. Systemy rekomendacji Plan prezentacji  Wprowadzenie  Metody zbierania informacji o użytkowniku  Techniki rekomendacji  Problemy, trudności i wyzwania  Przykłady aplikacji
 33. 33. Problemy, trudności i wyzwania Problemy, trudności i ich typowe rozwiązania  wielowymiarowe rekomendacje [3]  uwzględnienie dodatkowych „kontekstowych informacji” (np. dzień tygodnia, pora roku, miejsce)  zdefiniowanie funkcji użyteczności nad wielowymiarową dziedziną D 1 ×...× D n zamiast dwuwymiarowej użytkownik× przedmiot tj. u: D1 ×...× D n  R np. d3 - miejsce oglądania filmu (kino, mieszkanie); d4 - czas (dzień roboczy, weekend, ranek, wieczór); d5 - osoby towarzyszące (rodzice, dziewczyna, przyjaciele)  redukcja do problemu dwuwymiarowej rekomendacji przez wybranie elementów spełniających dodatkowe „kontekstowe kryteria” (tagi tekstowe)
 34. 34. Problemy, trudności i wyzwania Problemy, trudności i ich typowe rozwiązania  multikryterialne oceny [3]  wykorzystanie ocen wielu kryteriów przy końcowej ocenie danego przedmiotu np. rekomendacja restauracji - ocena jedzenia, dekoracji oraz serwisu  kombinacja liniowa ocen wszystkich kryteriów  optymalizacja oceny „naważniejszego” kryterium, traktując pozostałe jako stałe, niech np.  fc(r), dc(r), sc(r) – oceny użytkownika c dotyczące odpowiednio jedzenia, dekoracji i serwisu w restarauracji r  wybranie fc(r) jako najważniejszego kryterium oceny restauracji r  znalezienie restauracji r o największej wartości fc(r), t.że dc(r)>d i sc(r)>s  konieczność szacowania niektórych wartości spośród fc(r), dc(r), sc(r)
 35. 35. Problemy, trudności i wyzwania Problemy, trudności i ich typowe rozwiązania  złośliwi użytkownicy [3]  oszukiwanie systemów rekomendacji w celu zwiększenia popularności własnych przedmiotów  zatrudnianie użytkowników wysoko oceniających wskazane przedmioty  wykorzystanie botów internetowych generujących „sztuczne zainteresowanie” wskazanymi przedmiotami  inwazyjność - trudności w jawnym zbieraniu informacji  profilowanie doniemane - zbieranie i analizowanie np. danych sprzedaży, częstości i czasu oglądania przedmiotu, sekwencji kliknięć na stronie
 36. 36. Problemy, trudności i wyzwania Problemy, trudności i ich typowe rozwiązania  zbyt wysoka specjalizacja  unikanie rekomendacji zbyt podobnych przedmiotów do tych, którymi użytkownik był zainteresowany w przeszłości  cold-start oraz sparsity problem  zbyt mało danych w początkowej fazie działania systemu (new user, new item problem)  wykorzystanie cech osobowych użytkownika oraz zawartości przedmiotu ● pseudo-oceny dla przedmiotów, które nie zostały ocenione przez danego użytkownika
 37. 37. Problemy, trudności i wyzwania
 38. 38. Problemy, trudności i wyzwania The Netflix $1 Million Prize  konkurs ogłoszony przez Netflix, internetową wypożyczalnie filmów w październiku 2006 roku.  zasady i idea konkursu  poprawa współczynnika trafności systemu rekomendacji Netfixa o 10%  udostępnienie bazy danych klientów (ponad 100 milionów ocen, 17,770 filmów, 480,189 osób) jako zbioru treningowego  testowanie systemów na aktualizowanych (utajnionych) danych  nagroda - 1.000.000 $ (wciąż do wygrania!!)  dotychczasowe najlepsze wyniki  1. 8.50%, B.Bell i Y.Koren - AT&T Research,  8. 7.62%, Arek Paterek – Uniwersytet Warszawski
 39. 39. Aplikacje
 40. 40. Aplikacje Last.fm  internetowa radiostacja i system muzycznych rekomendacji  ponad 20 milionów aktywnych użytkowników z 232 krajów  rekomendacje bazowane na podstawie odsłuchiwanych piosenek i gustach „muzycznych sąsiadów”  możliwość rekomendacji przez użytkowników wybranych wykonawców, utworów lub albumów muzycznych innym użytkownikom  możliwość tagowania artystów, albumów i utworów, dzięki czemu można słuchać muzyki oznaczonej w wybrany sposób np. „early british rock”, „piosenkarze, których X by lubił”
 41. 41. Aplikacje Levis / Style Finder  rekomendacja produktów firmy odzieżowej Levi StrausTM  wymagane informacje na temat płci oraz ocena minimum 4 „napisów”, „subkategorii” spośród kategorii: muzyka, wygląd, zabawa w skali 1-7.  kolaboratywne filtrowanie oparte na użytkowniku (user-based collaborative filtering)  prezentacja listy Top-6 przedmiotów  wzrost średnio o 33 % wartość zakupów realizowanych w sklepie internetowym  87% badanych zadeklarowało, iż kupiłoby rekomendowany produkt.
 42. 42. Aplikacje
 43. 43. Aplikacje hakia  wyszukiwarka internetowa, która umożliwia kontakt z osobami szukającymi informacji na podobny temat  rekomendacje przedstawiane przez ludzi (silna analogia do „ustnej promocji” przedmiotu)
 44. 44. Systemy rekomendacji Dziękuję za uwagę!
 45. 45. Systemy rekomendacji Bibliografia  [1] „What is a Recommender System?”, Juntae Kim  [2] „Personalizacja portalu jako instrument marketingu”, http://marketing.nf.pl/Artykul/7623/Personalizacja-portalu-jako-instrument-marketingu/  [3] „Toward the Next Generation of Recommender Systems: A Survey of the State-of-the-Art and Possible Extensions”, Gediminas Adomavicius, Alexander Tuzhilin  „Content-Boosted Collaborative Filtering for Improved Recommendations”, Prem Melville and Raymond J. Mooney and Ramadass Nagarajan  „Recommender Systems in E-Commerce”, J. Ben Schafer, Joseph Konstan, John Riedl  „Explanation for Recommender Systems: Satisfaction vs. Promotion”, Mustafa Bilgic

×