WLP-ESP8-WEEK5-LUMAGBAS.docx

Republic of the Philippines
Department of Education
REGION IV-A CALABARZON
DIVISION OF CAVITE
NAIC INTEGRATED NATIONAL HIGH SCHOOL
HALANG, NAIC, CAVITE
LINGGUHANG PLANO NG PAGKATUTO
Edukasyon sa Pagpapakatao 8
Unang Markahan
Quarter Ika-una Grade Level 8
Week Ikalima Learning Area Edukasyon sa Pagpapakatao
MELCs 1. Nakikilala ang mga gawi o karanasan sa sariling pamilya na nagpapakita ng pagbibigay ng edukasyon, paggabay sa pagpapasya at
paghubog ng pananampalataya. (EsP8PBIc-2.1)
2. Nasusuri ang mga banta sa pamilyang Pilipino sa pagbibigay ng edukasyon, paggabay sa pagpapasya at paghubog ng
pananampalataya. (EsP8PBIc-2.2)
3. Naipaliliwanag na: A. Bukod sa paglalang, may pananagutan ang mga magulang na bigyan ng maayos na edukasyon ang kanilang
mga anak, gabayan sa pagpapasya at hubugin sa pananampalataya.B. Ang Karapatan at tungkulin ng mga magulang na magbigay ng
edukasyon ang bukod-tangi at pinakamahalagang gampanin ng mga magulang. C. Naisasagawa ang mga angkop na kilos tungo sa
pagpapaunlad ng mga gawi sap ag-aaral at pagsasabuhay ng pananampalataya sa pamilya. (EsP8PBId-2.3-2.4)
Day Objectives Topic/s Classroom-Based Activities Home-Based
Activities
1 Naipamamalas ng
mag-aaral ang pag-
unawa sa misyon ng
pamilya sa
pagbibigay ng
edukasyon,
paggabay sa
pagpapasya at
paghubog ng
pananampalataya.
Pagpapaunlad
sa Pag-aaral
at
Pananampalat
aya ng
Pamilya
A. Pang-araw-araw na Gawain (Panalangin, Pag-tse-tsek
ng atendans at pagbibigay panuntunan sa
pagpapanatili ng safety protocols)
B. Balik-Aral: Saglit na babalikan ang ilang paksa noong
nakaraang linggo (Pagkilos tungo sa pagmamahalan
ng pamilya).
C. Pagsusuri ng larawan (4 pics 1 word)
Panuto: Tukuyin ang larawan na ibibigay ng guro.
Alamin kung ano ang mabubuo na nakatagong salita
sa mga larawan. At pagnilayan ang mga gabay na
tanong.
Kasunduan:
Basahin at Pag-aralan:
“Ang Misyon ng
Pamilya sa Pagbibigay
ng Edukasyon,
Paggabay sa
Pagpapasiya, at
Paghubog ng
Pananampalataya” pp.
16-19
Gawin: Gawain sa
Pagkatuto Bilang 2 p.16
Mga tanong:
1. Ano-ano ang mga salitang iyong nabuo?
2. Madalas mo ba itong marinig sa iyong mga
magulang?
3. Ipaliwanag ang ibig ipakahulugan ng mga
katagang ito.
D. Quiz Time
Panuto: Basahin at unawain. Isulat ang TAMA kung
ang nakasaad ay wasto ayon sa nakassad sa araling
ito. Isulat naman ang MALI kung hindi. Gawin ito sa
iyong sagutang papel.
2 Naipamamalas ng
mag-aaral ang pag-
unawa sa misyon ng
pamilya sa
pagbibigay ng
edukasyon,
paggabay sa
pagpapasya at
paghubog ng
pananampalataya.
Pagpapaunlad
sa Pag-aaral
at
Pananampalat
aya ng
Pamilya
A. Pang-araw-araw na Gawain (Panalangin, Pag-tse-
tsek ng atendans at pagbibigay panuntunan sa
pagpapanatili ng safety protocols)
B. Saglit na babalikan ang paksa at gawaing ginawa
nung huling talakayan (Seven habits of highly
effective families, ayon kay Stephen Covey).
C. Paglalahad ng bagong kasanayan
Pangkatang Gawain
Pamantayan Indikasyon Puntos
Nilalaman Maayos ang
pagkakabuo
ng ideya.
5
Kaangkupan ng
Ideya
May
kaugnayan sa
5
Kasunduan:
Gawin: Gawain sa
Pagkatuto Bilang 5 p.
20
larawan ang
nabuong
ideya
Presentasyon Maayos ang
paglalahad ng
sariling
konsepto
5
Kabuuan 15
D. Pagpapanood ng isang video clip. Sagutin ang
mga nakalaang katanungan.
1. Ano ang iyong naramdaman pagkatapos
mapanood ang palabas?
2. Ano ang nabatid mo sa pagkakataon na ito?
3
(Modular)
Naisasagawa ang
mga angkop na kilos
tungo sa
pagpapaunlad ng
mga gawi sap ag-
aaral at
pagsasabuhay ng
pananampalatay sa
pamilya.
Performance Task
Panuto: Pumili ng isang simbolo na kakatawan sa tungkulin ng pamilya. Iguhit ito o gumupit ng
larawan. Ibigay ang impormasyong hinihingi.
1. Katawagan sa simbolo o larawang napili.
2. Ipaliwanag kung paano nito naipapakita ang kaugnayan sa napiling tungkulin.
Pamantayan sa Paggawa
10 7 4 1
Nilalaman
Ang mensahe ay
mabisang naipakita.
Ang mensahe ay
hindi gaanong
naipakita.
Ang mensaheng
ipinahayag ay
magulo.
Walang mensaheng
naipakita sa poster.
Kaugnayan sa
Paksa
May malaking
kaugnayan sa
paksa ang poster.
Hindi gaanong
may kaugnayan
sa paksa ang
poster.
Kaunti lamang
ang kaugnayan
ng poster sa
paksa.
Ang poster ay walang
kaugnayan sa paksa.
Malikhaing
konsepto
Napakaganda at
napakalinaw ng
pagkakadrowing.
Maganda at
malinaw ang
pagkaka-drowing.
Maganda ngunit
hindi gaanong
malinaw ang
pagkaka-drowing.
Hindi maganda at
malabo ang pagkaka-
drowing
Kalinisan
Malinis na malinis
ang pagkakabuo
Malinis ang
pagkakabuo
Hindi gaanong
malinis ang
pagkakabuo
Marumi ang
pagkakabuo
Kabuuan
Inihanda ni: Binigyang Pansin ni: Ipinagtibay ni:
ABEGAIL JOY M. LUMAGBAS FELIX P. PERUCHO VILMA D. PELIÑA
Guro sa ESP 8 Ulongguro II Punongguro IV
1 von 3

Recomendados

COT grade8.docx von
COT grade8.docxCOT grade8.docx
COT grade8.docxESMAEL NAVARRO
57 views4 Folien
ESP-MELCs-Grade-8.pdf von
ESP-MELCs-Grade-8.pdfESP-MELCs-Grade-8.pdf
ESP-MELCs-Grade-8.pdfJeffersonTorres69
459 views11 Folien
WLP-ESP8-WEEK3-LUMAGBAS.docx von
WLP-ESP8-WEEK3-LUMAGBAS.docxWLP-ESP8-WEEK3-LUMAGBAS.docx
WLP-ESP8-WEEK3-LUMAGBAS.docxAbegailJoyLumagbas1
19 views3 Folien
ESP8whlp.docx von
ESP8whlp.docxESP8whlp.docx
ESP8whlp.docxEdselleAbinalAcupiad
5 views8 Folien
Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 8 Teacher's Guide von
Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 8 Teacher's Guide Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 8 Teacher's Guide
Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 8 Teacher's Guide DepEd - San Carlos City (Pangasinan)
523.1K views216 Folien
DLL_ESP 4_Q1_W1.docx von
DLL_ESP 4_Q1_W1.docxDLL_ESP 4_Q1_W1.docx
DLL_ESP 4_Q1_W1.docxROMELITOSARDIDO2
9 views3 Folien

Más contenido relacionado

Similar a WLP-ESP8-WEEK5-LUMAGBAS.docx

ESP 9 Modyul 11 Kasipagan, Pagpupunyagi at Pagtitipid at Wastong Pamamahala s... von
ESP 9 Modyul 11 Kasipagan, Pagpupunyagi at Pagtitipid at Wastong Pamamahala s...ESP 9 Modyul 11 Kasipagan, Pagpupunyagi at Pagtitipid at Wastong Pamamahala s...
ESP 9 Modyul 11 Kasipagan, Pagpupunyagi at Pagtitipid at Wastong Pamamahala s...Jane564278
32 views3 Folien
Pagsasabuhay ng Pananampalataya sa Pamilya von
Pagsasabuhay ng Pananampalataya sa PamilyaPagsasabuhay ng Pananampalataya sa Pamilya
Pagsasabuhay ng Pananampalataya sa PamilyaJames Malicay
1.1K views10 Folien
EsP7Q2F.pdf von
EsP7Q2F.pdfEsP7Q2F.pdf
EsP7Q2F.pdfJoelDeang3
164 views40 Folien
DLL_ESP 4_Q1_W1.docx von
DLL_ESP 4_Q1_W1.docxDLL_ESP 4_Q1_W1.docx
DLL_ESP 4_Q1_W1.docxjoanccalimlim
6 views3 Folien
DLL_ESP 4_Q1_W1 with psychosocial.docx von
DLL_ESP 4_Q1_W1 with psychosocial.docxDLL_ESP 4_Q1_W1 with psychosocial.docx
DLL_ESP 4_Q1_W1 with psychosocial.docxFLORYVICBARRANCO1
20 views4 Folien
Module 10 session 3 von
Module 10 session 3Module 10 session 3
Module 10 session 3andrelyn diaz
1.2K views6 Folien

Similar a WLP-ESP8-WEEK5-LUMAGBAS.docx(20)

ESP 9 Modyul 11 Kasipagan, Pagpupunyagi at Pagtitipid at Wastong Pamamahala s... von Jane564278
ESP 9 Modyul 11 Kasipagan, Pagpupunyagi at Pagtitipid at Wastong Pamamahala s...ESP 9 Modyul 11 Kasipagan, Pagpupunyagi at Pagtitipid at Wastong Pamamahala s...
ESP 9 Modyul 11 Kasipagan, Pagpupunyagi at Pagtitipid at Wastong Pamamahala s...
Jane56427832 views
Pagsasabuhay ng Pananampalataya sa Pamilya von James Malicay
Pagsasabuhay ng Pananampalataya sa PamilyaPagsasabuhay ng Pananampalataya sa Pamilya
Pagsasabuhay ng Pananampalataya sa Pamilya
James Malicay1.1K views
BAITANG 8 esp 8 curriculum guide.docx von BayacaDebbie
BAITANG 8 esp 8 curriculum guide.docxBAITANG 8 esp 8 curriculum guide.docx
BAITANG 8 esp 8 curriculum guide.docx
BayacaDebbie38 views
esp8_q1_mod1_Impluwensyang Hatid ng Pamilya_FINAL08082020.pdf von jashemar1
esp8_q1_mod1_Impluwensyang Hatid ng Pamilya_FINAL08082020.pdfesp8_q1_mod1_Impluwensyang Hatid ng Pamilya_FINAL08082020.pdf
esp8_q1_mod1_Impluwensyang Hatid ng Pamilya_FINAL08082020.pdf
jashemar1432 views
Pagtataya, paano ko ipapakita ang pagalang sa awtoridad von Macyyy
Pagtataya, paano ko ipapakita ang pagalang sa awtoridadPagtataya, paano ko ipapakita ang pagalang sa awtoridad
Pagtataya, paano ko ipapakita ang pagalang sa awtoridad
Macyyy1.9K views
Modyul 2: Pagpapaunlad sa Pag-aaral at Pananampalataya ng Pamilya von Ivy Bautista
Modyul 2: Pagpapaunlad sa Pag-aaral at Pananampalataya ng PamilyaModyul 2: Pagpapaunlad sa Pag-aaral at Pananampalataya ng Pamilya
Modyul 2: Pagpapaunlad sa Pag-aaral at Pananampalataya ng Pamilya
Ivy Bautista2.1K views

WLP-ESP8-WEEK5-LUMAGBAS.docx

  • 1. Republic of the Philippines Department of Education REGION IV-A CALABARZON DIVISION OF CAVITE NAIC INTEGRATED NATIONAL HIGH SCHOOL HALANG, NAIC, CAVITE LINGGUHANG PLANO NG PAGKATUTO Edukasyon sa Pagpapakatao 8 Unang Markahan Quarter Ika-una Grade Level 8 Week Ikalima Learning Area Edukasyon sa Pagpapakatao MELCs 1. Nakikilala ang mga gawi o karanasan sa sariling pamilya na nagpapakita ng pagbibigay ng edukasyon, paggabay sa pagpapasya at paghubog ng pananampalataya. (EsP8PBIc-2.1) 2. Nasusuri ang mga banta sa pamilyang Pilipino sa pagbibigay ng edukasyon, paggabay sa pagpapasya at paghubog ng pananampalataya. (EsP8PBIc-2.2) 3. Naipaliliwanag na: A. Bukod sa paglalang, may pananagutan ang mga magulang na bigyan ng maayos na edukasyon ang kanilang mga anak, gabayan sa pagpapasya at hubugin sa pananampalataya.B. Ang Karapatan at tungkulin ng mga magulang na magbigay ng edukasyon ang bukod-tangi at pinakamahalagang gampanin ng mga magulang. C. Naisasagawa ang mga angkop na kilos tungo sa pagpapaunlad ng mga gawi sap ag-aaral at pagsasabuhay ng pananampalataya sa pamilya. (EsP8PBId-2.3-2.4) Day Objectives Topic/s Classroom-Based Activities Home-Based Activities 1 Naipamamalas ng mag-aaral ang pag- unawa sa misyon ng pamilya sa pagbibigay ng edukasyon, paggabay sa pagpapasya at paghubog ng pananampalataya. Pagpapaunlad sa Pag-aaral at Pananampalat aya ng Pamilya A. Pang-araw-araw na Gawain (Panalangin, Pag-tse-tsek ng atendans at pagbibigay panuntunan sa pagpapanatili ng safety protocols) B. Balik-Aral: Saglit na babalikan ang ilang paksa noong nakaraang linggo (Pagkilos tungo sa pagmamahalan ng pamilya). C. Pagsusuri ng larawan (4 pics 1 word) Panuto: Tukuyin ang larawan na ibibigay ng guro. Alamin kung ano ang mabubuo na nakatagong salita sa mga larawan. At pagnilayan ang mga gabay na tanong. Kasunduan: Basahin at Pag-aralan: “Ang Misyon ng Pamilya sa Pagbibigay ng Edukasyon, Paggabay sa Pagpapasiya, at Paghubog ng Pananampalataya” pp. 16-19 Gawin: Gawain sa Pagkatuto Bilang 2 p.16
  • 2. Mga tanong: 1. Ano-ano ang mga salitang iyong nabuo? 2. Madalas mo ba itong marinig sa iyong mga magulang? 3. Ipaliwanag ang ibig ipakahulugan ng mga katagang ito. D. Quiz Time Panuto: Basahin at unawain. Isulat ang TAMA kung ang nakasaad ay wasto ayon sa nakassad sa araling ito. Isulat naman ang MALI kung hindi. Gawin ito sa iyong sagutang papel. 2 Naipamamalas ng mag-aaral ang pag- unawa sa misyon ng pamilya sa pagbibigay ng edukasyon, paggabay sa pagpapasya at paghubog ng pananampalataya. Pagpapaunlad sa Pag-aaral at Pananampalat aya ng Pamilya A. Pang-araw-araw na Gawain (Panalangin, Pag-tse- tsek ng atendans at pagbibigay panuntunan sa pagpapanatili ng safety protocols) B. Saglit na babalikan ang paksa at gawaing ginawa nung huling talakayan (Seven habits of highly effective families, ayon kay Stephen Covey). C. Paglalahad ng bagong kasanayan Pangkatang Gawain Pamantayan Indikasyon Puntos Nilalaman Maayos ang pagkakabuo ng ideya. 5 Kaangkupan ng Ideya May kaugnayan sa 5 Kasunduan: Gawin: Gawain sa Pagkatuto Bilang 5 p. 20
  • 3. larawan ang nabuong ideya Presentasyon Maayos ang paglalahad ng sariling konsepto 5 Kabuuan 15 D. Pagpapanood ng isang video clip. Sagutin ang mga nakalaang katanungan. 1. Ano ang iyong naramdaman pagkatapos mapanood ang palabas? 2. Ano ang nabatid mo sa pagkakataon na ito? 3 (Modular) Naisasagawa ang mga angkop na kilos tungo sa pagpapaunlad ng mga gawi sap ag- aaral at pagsasabuhay ng pananampalatay sa pamilya. Performance Task Panuto: Pumili ng isang simbolo na kakatawan sa tungkulin ng pamilya. Iguhit ito o gumupit ng larawan. Ibigay ang impormasyong hinihingi. 1. Katawagan sa simbolo o larawang napili. 2. Ipaliwanag kung paano nito naipapakita ang kaugnayan sa napiling tungkulin. Pamantayan sa Paggawa 10 7 4 1 Nilalaman Ang mensahe ay mabisang naipakita. Ang mensahe ay hindi gaanong naipakita. Ang mensaheng ipinahayag ay magulo. Walang mensaheng naipakita sa poster. Kaugnayan sa Paksa May malaking kaugnayan sa paksa ang poster. Hindi gaanong may kaugnayan sa paksa ang poster. Kaunti lamang ang kaugnayan ng poster sa paksa. Ang poster ay walang kaugnayan sa paksa. Malikhaing konsepto Napakaganda at napakalinaw ng pagkakadrowing. Maganda at malinaw ang pagkaka-drowing. Maganda ngunit hindi gaanong malinaw ang pagkaka-drowing. Hindi maganda at malabo ang pagkaka- drowing Kalinisan Malinis na malinis ang pagkakabuo Malinis ang pagkakabuo Hindi gaanong malinis ang pagkakabuo Marumi ang pagkakabuo Kabuuan Inihanda ni: Binigyang Pansin ni: Ipinagtibay ni: ABEGAIL JOY M. LUMAGBAS FELIX P. PERUCHO VILMA D. PELIÑA Guro sa ESP 8 Ulongguro II Punongguro IV