Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Zał. 4 wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na umieszczenie danych w sio

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Podanie do podstawowej
Podanie do podstawowej
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 1 Anzeige

Zał. 4 wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na umieszczenie danych w sio

Herunterladen, um offline zu lesen

wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na umieszczenie danych w sio

wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na umieszczenie danych w sio

Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Weitere von Aga Szajda (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

Zał. 4 wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na umieszczenie danych w sio

  1. 1. Lublin, dnia .............................. .......................................... Imię i nazwisko ucznia .......................................... Data urodzenia ucznia .......................................... Miejsce urodzenia .......................................... Nr PESEL .......................................... Obywatelstwo OŚWIADCZENIE W związku z ubieganiem się o stypendium/zasiłek szkolny wyrażam zgodę na pozyskanie i przetwarzanie moich danych/danych mojego dziecka* w bazie Systemu Informacji Oświatowej prowadzonej przez Gminę Lublin, w przypadku przyznania świadczenia (art. 23 pkt 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o systemie informacji oświatowej Dz.U.2015.45 j.t. ze zmianami). ............................................................... Podpis rodzica/opiekuna prawnego/ pełnoletniego ucznia * niepotrzebne skreślić (w przypadku składania wniosku przez pełnoletniego ucznia należy skreślić „danych mojego dziecka”, w przypadku składania wniosku przez rodzica/opiekuna prawnego niepełnoletniego ucznia należy skreślić „moich danych osobowych”. OW 003-03

×