Jak pomóc rozwijac skrzydła?
Aga Szajda Vor 7 Jahren