Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Tabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-ucznia

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Hier ansehen

1 von 2 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Andere mochten auch (14)

Anzeige

Tabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-ucznia

  1. 1. Strona 1 z 2 TABELA DO ZBIERANIA INFORMACJI NA TEMAT TRUDNOŚCI EDUKACYJNYCH UCZNIA PRZEDMIOT…………………………………………………………………………. IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA ………………………………………………………….. KLASA …………… OBSZAR OPIS ZAGADNIENIA UWAGI Rodzaj trudności Przyczyny trudności Poziom wiedzy i umiejętności podstawowych Obszary wiedzy i umiejętności nieutrwalonych Obszary wiedzy i umiejętności rozszerzonych Czas pojawienia się problemów Jak do tej pory uczeń próbował przezwyciężyć trudności z nauką? Z jakim skutkiem? Jak do tej pory pomagał mu nauczyciel/szkoła? Efekty podjętych środków zaradczych Jak pomagali w ich przezwyciężaniu rodzice? Z jakim skutkiem? Frekwencja na zajęciach Zachowanie/reakcja na zadania edukacyjne Zachowania/reakcje na niepowodzenia, negatywne oceny Pozycja ucznia w klasie
  2. 2. Strona 2 z 2 Stopień otwartości ucznia Relacje z rówieśnikami Relacje z nauczycielami Motywacja do nauki Samodzielność, tempo pracy Mocne i słabe strony ucznia WNIOSKI do dalszej pracy z uczniem

×