Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Tabela do zbierania informacji na temat trudności edukacyjnych ucznia

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Hier ansehen

1 von 2 Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Weitere von Aga Szajda (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

Tabela do zbierania informacji na temat trudności edukacyjnych ucznia

  1. 1. TABELA DO ZBIERANIA INFORMACJI NA TEMAT TRUDNOŚCI EDUKACYJNYCH UCZNIA PRZEDMIOT…………………………………………………………………………. IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA ………………………………………………………….. KLASA …………… OBSZAR Rodzaj trudności Przyczyny trudności Poziom wiedzy i umiejętności podstawowych Obszary wiedzy i umiejętności nieutrwalonych Obszary wiedzy i umiejętności rozszerzonych Czas pojawienia się problemów Jak do tej pory uczeń próbował przezwyciężyć trudności z nauką? Z jakim skutkiem? Jak do tej pory pomagał mu nauczyciel/szkoła? Efekty podjętych środków zaradczych Jak pomagali w ich przezwyciężaniu rodzice? Z jakim skutkiem? Frekwencja na zajęciach Zachowanie/reakcja na zadania edukacyjne OPIS ZAGADNIENIA UWAGI
  2. 2. Zachowania/reakcje na niepowodzenia, negatywne oceny Pozycja ucznia w klasie Stopień otwartości ucznia Relacje z rówieśnikami Relacje z nauczycielami Motywacja do nauki Samodzielność, tempo pracy Mocne i słabe strony ucznia WNIOSKI do dalszej pracy z uczniem

×