Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Ankieta dotyczaca-adaptacji-ucznia-w-nowej-szkole

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Kwestionariusz ankiety
Kwestionariusz ankiety
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 3 Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Weitere von Aga Szajda (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

Ankieta dotyczaca-adaptacji-ucznia-w-nowej-szkole

  1. 1. Strona 1 z 3 ANKIETA DOTYCZĄCA ADAPTACJI UCZNIA W NOWEJ SZKOLE SZKOŁA I JA Droga Uczennico, Drogi Uczniu. Proszę Cię o wypełnienie ankiety, która ma pomóc mi lepiej Ciebie poznać. Odpowiedz na pytania szczerze, bo tylko takie informacje są wartościowe. Ta ankieta nie będzie dostępna dla innych osób, więc proszę, abyś ją podpisała/podpisał imieniem i nazwiskiem. 1. Czy lubisz chodzić do naszej szkoły?  tak, bardzo lubię  czasami lubię  niezbyt lubię  nie, nie lubię 2. Jak czujesz się w naszej szkole?  bezpiecznie i dobrze  coraz lepiej, przyzwyczajam się do nowego miejsca  jeszcze trochę zagubiony, ale nikt mnie nie krzywdzi  nieswojo i chciałbym wrócić z tego powodu do swojej starej szkoły  inne ......................................................................................................................................... 3. Czy lubisz swoją klasę?  tak, bardzo lubię  czasami lubię  niezbyt lubię  nie, nie lubię 4. Jak czujesz się w swojej klasie?  lubiany, mam wielu kolegów  akceptowany, ale nie mogę liczyć na pomoc innych  izolowany, odrzucony  wyśmiewany, krzywdzony  inne .....................................................................................................................................
  2. 2. Strona 2 z 3 5. Jeśli czujesz się odrzucony lub krzywdzony, napisz o tym ………………………………………………………………………………………………………………… …………………..……………………………………………………………………………………………. 6. Czy masz w klasie dobrą koleżankę/dobrego kolegę? Tak Nie 7. Czy Twoja klasa jest zgrana? Tak Nie Jeśli nie, to napisz dlaczego? ................................................................................................................. …………………………………………………………………………………………………............................ 8. Jak radzisz sobie z nauką w naszej szkole?  nie mam żadnych trudności  radzę sobie przeciętnie  nauka sprawia mi trudność  czuję, że sobie nie radzę z podstawowymi wymaganiami  inne............................................................................................................................................ 9. Moje zachowanie w klasie i w szkole jest:  zawsze dobre  zazwyczaj dobre  czasami złe  często złe 10. Czy korzystasz z konsultacji prowadzonych przez pedagoga/psychologa szkolnego i nauczycieli? Tak Nie Jeśli tak, to napisz ile razy i z jakiego przedmiotu ................................................................................. …………………………………………………………………………………………………………………….. 11. Czy uczęszczasz na zajęcia pozalekcyjne? Tak Nie Jeśli tak, napisz jakie to są zajęcia ……................................................................................................. 12. Gdzie wolisz się uczyć: w szkole, czy w domu? w szkole, ponieważ ……………………………………………………........................................................ w domu, ponieważ ………………………………………..…………………………………………………….. jest mi wszystko jedno, gdyż …………………………………………………………………………………..
  3. 3. Strona 3 z 3 13. Rzeczy, które robię w szkole:  bardzo mnie interesują  są dość interesujące  niezbyt mnie interesują  całkowicie mnie nudzą 14. Czuję, że mógłbym się zwrócić do wychowawcy z problemami:  zawsze  czasami  nigdy 15. Dokończ poniższe zdania: Moi nauczyciele traktują uczniów ……………………………………………………………………………… Uczniowie w mojej klasie lubią …………….…………………………………………………………………… Wolę odpowiedzi ustne z przedmiotów ……..….…………………………................................................. Wolę sprawdziany pisemne z przedmiotów ..….………..……………………………………………………. W szkole najbardziej przeszkadza mi ……..……...…………………………………………………………... Zaletą mojej szkoły jest to, że ……………..……….…………………………………………………………... Tutaj jest miejsce na Twój dodatkowy komentarz …………………………………............................... ….…........................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................

×