Anzeige

Zemas īres maksas mājokļu būvniecības aizdevumi

ALTUM
20. Oct 2022
Anzeige

Más contenido relacionado

Presentaciones para ti(20)

Similar a Zemas īres maksas mājokļu būvniecības aizdevumi (20)

Anzeige

Último(20)

Anzeige

Zemas īres maksas mājokļu būvniecības aizdevumi

  1. ZEMAS ĪRES MAKSAS MĀJOKĻU BŪVNIECĪBAS AIZDEVUMI 20.10.2022. Dāvis Cēderštrēms Korporatīvo darījumu daļa davis.cederstrems@altum.lv
  2. AIZDEVUMA NOSACĪJUMI ALTUM aizdevums vai paralēlais aizdevums ar kapitāla atlaidi Aizdevums līdz 95% no kopējām attiecināmajām izmaksām Maksimālā aizdevuma summa nav ierobežota ALTUM aizdevuma termiņš līdz 30 gadiem % likme sākot no 0.69% gadā Kapitāla atlaide līdz 30% no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām 2
  3. 1. Pašvaldība dod piekrišanu NĪA par īres nama būvniecības nepieciešamību 2. NĪA vēršas pie sava finansētāja 3. NĪA iesniedz ALTUM aizdevuma pieteikumu un dokumentus 4. ALTUM izvērtē projekta dzīvotspēju un lemj par aizdevuma piešķiršanu 5. ALTUM piešķir aizdevumu vai paralēlo aizdevumu sadarbībā ar citu finansētāju īres mājas būvniecībai 6. NĪA slēdz aizdevuma līgumu ar ALTUM un uzraudzības līgumu ar Possessor 7. Pēc projekta īstenošanas ALTUM, sadarbībā ar Possessor pieņem lēmumu par kapitāla atlaides piemērošanu PROCESS Nekustamā īpašuma attīstītājs ALTUM 1 Pašvaldība 3 Cits finansētājs 2 4 Possessor 5 7 6 3
  4. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI (1/2) Aizdevuma pieteikums (informācija par projektu, nepieciešamā aizdevuma apmērs, «Nenodarīt būtisku kaitējumu» novērtējums) Finanšu dokumenti (operatīvā bilance, gada pārskats un konta izraksts) Aizņēmēja identifikācijas dokumenti Informācija par sadarbību ar citu finansētāju projekta finansēšanā vai finansētāja atteikums par projekta finansēšanu Aizpildīts «Kompensācijas un pārkompensācijas aprēķinu modelis» Tehniskā dokumentācija 4
  5. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI (2/2) 5 Ar pašvaldību noslēgts pilnvarojuma līgums Pašvaldības saistošo noteikumu kopija par īrnieku reģistrēšanu rindā Informāciju par plānoto un/vai piešķirto citu valsts atbalstu Iepirkumu plāns pirms iepirkumu izsludināšanas* Lēmums vai līdzvērtīgs dokuments par projekta īstenošanu ar valsts atbalstu Citi dokumenti *attiecas uz PIL un SPIL subjektiem
  6. LAI SAŅEMTU KAPITĀLA ATLAIDI: 6 Pagaidu energoefektivitātes sertifikāts Veikti un izpildīti ēkas gaiscaurlaidības testi saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 231-15 "Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija" Veikti un izpildīti skaņas izolācijas testi saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 016-15 "Būvakustika" Possessor sniegts apliecinājums par izīrēto dzīvokļu apjomu NĪA iesniegtie dokumenti (rēķini utml.) par projekta faktiskajām izmaksām, t.sk. veikto izmaksu sadalījumu pa finansēšanas avotiem
  7. PROJEKTA APMĒRS: 1 000 000 EUR Ēka tiek nodota ekspluatācijā līdz 31.08.2026 (maksimālā kapitāla atlaide līdz 30%) Pašu līdzdalība ALTUM Cits finansētājs Kapitāla atlaide ALTUM atlikums Piemērs Nr.1 50 000 EUR (5 %) 950 000 EUR (95 %) - 300 000 EUR (30 %) 650 000 EUR (65 %) Piemērs Nr.2 600 000 EUR (60 %) 400 000 EUR (40 %) - 196 000 EUR (19.6%)* 204 000 EUR (20.4%) Piemērs Nr.3 50 000 EUR (5 %) 200 000 EUR (20 %) 750 000 EUR (75 %) 200 000 EUR (20%)** - Piemērs Nr.4 50 000 EUR (5%) 500 000 EUR (50 %) 450 000 EUR (45 %) 300 000 EUR (30%) 200 000 EUR (20 %) Piemērs Nr.5 600 000 EUR (60 %) 300 000 EUR (30%) 100 000 EUR (10 %) 196 000 EUR (19.6%)* 104 000 EUR (10.4 %) FINANSĒŠANAS STRUKTŪRA 7 * Kapitāla atlaides apjoms nevar pārsniegt 49% no kopējo aizdevumu apmēra ** Kapitāla atlaide nevar pārsniegt ALTUM aizdevuma vai paralēlā aizdevuma apmēru
  8. PIESAKIES UZ KONSULTĀCIJU! Dāvis Cēderštrēms Korporatīvo darījumu daļa davis.cederstrems@altum.lv
Anzeige