Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

ppt parts of a plants.pptx

 1. Balik-Adal: 1. Ano ang ibat-ibang hayop ayon sa saindang pagkakan? Herbivores Carnivores Omnivores
 2. • Ano ang ibat-ibang uri ng hayop ayon sa saindang istaran? Mga hayop na nakaistar sa daga Mga hayop na nakaistar saTubig Mga hayop na nakaistar sa daga saka tubig
 3. Ano an mga manlain lain na takop/kublit kan lawas nin mga hayop? • Shell • Scale/kaliskis • Hair or fur • Feathers • Skin/balat
 4. Mga Parte kanTinanom
 5. Ang bahaging ini an inaapod na reproduktibong bahagi kan tinanom. Mahalaga ini sa paggibo nin binhi. Kadalasan, mahamot asin may matingkad ining kulay.
 6. Bunga/Fruits Digdi naghahali an bagong tinanom/pantanom.
 7. Tangkay/Stem Ini an nagdadara nin tubig saka sustansya mula sa ugat pasiring sa mga dahoon. Ini man an nagpapatindog sa tinanom.
 8. Dahon/Leaves • Ini an humihingang bahagi kan tinanom. Nagigibo ini, nin huli ta igwa ini nin saradit na labot kun sain nakakalaog saka nakakaluwas an tubig saka paros. Sa parting ini nagaganap an photosynthesis, an paggibo nin pagkakan para sa tinanom.
 9. Ugat/Roots • An parting ini an nag aangkla o kumakapit sa daga. Ini man an nagsisipsip kan tubig asin sustansiya hali sa daga para sa pagdakula asin pagtaba kan tinanom.
 10. Gibuhon 1 Isurat an iba’t-ibang parte kanTinanom 1. 2. 3. 4. 5.
 11. Sabihon kun anong Parte KanTinanom ang ipinapahiling sa litrato.
 12. Tandaan: •An Tinanom ay binubuo nin 5 parte. Ini an burak, dahon, tangkay, ugat saka bunga. An burak an nagpapakulay sa tinanom; sa dahon man nagaganap an prosesong inaapod na photosynthesis. An paggibo nin kakanon para sa tinanom; ang bunga ang bahaging pinagkukuanan o pinagmumulan nang bagong binhi, ang tangkay naman ini an naghahatod nin tubig at sustansiya sa kada parte kan tinanom at ang ugat man ini an nag aangkla saka nagsisipsip kan tubig hali sa daga.
 13. Pilion an tamangTataramon na tinutukoy sa pangungusap 1. Digdi naghahali an bagong tinanom/pantanom. ugat tangkay bunga
 14. 2. Ini an nagdadara nin tubig saka sustansya mula sa ugat pasiring sa mga dahon. Ini man an nagpapatindog sa tinanom ugat tangkay dahon 3. Ini an humihingang bahagi kan tinanom. Nagigibo ini, nin huli ta igwa ini nin saradit na labot kun sain nakakalaog saka nakakaluwas an tubig saka paros. Sa parting ini nagaganap an photosynthesis, an paggibo nin pagkakan para sa tinanom. dahon burak ugat
 15. 4. An parting ini an nag aangkla o kumakapit sa daga. Ini man an nagsisipsip kan tubig asin sustansiya hali sa daga para sa pagdakula asin pagtaba kan tinanom. tangkay ugat dahon 5. Ang bahaging ini an inaapod na reproduktibong bahagi kan tinanom. Mahalaga ini sa paggibo nin binhi. Kadalasan, mahamot asin may matingkad ining kulay. ugat burak dahon

Hinweis der Redaktion

 1. May hapot pa po sa satuyang mga nakaaging leksyon? Kun mayo na mproceed na kita sa satuyang next topic.
 2. Ano an nasa litrato? Anong uri kan tinanom ini? Aram nindo an mga parte kaini? Ngunian na aldaw aaramon ta an mga parte kan sarong tinanom.
Anzeige