Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Sistem software de prelucrare și procesare a grafurilor1

322 Aufrufe

Veröffentlicht am

 • My struggles with my dissertation were long gone since the day I contacted Emily for my dissertation help. Great assistance by guys from ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • If you are looking for trusted essay writing service I highly recommend ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐ The service I received was great. I got an A on my final paper which really helped my grade. Knowing that I can count on them in the future has really helped relieve the stress, anxiety and workload. I recommend everyone to give them a try. You'll be glad you did.
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Sistem software de prelucrare și procesare a grafurilor1

 1. 1. Sistem Software deSistem Software deprelucrareprelucrare și procesareși procesarea grafurilora grafurilorCONDUCATOR ȘTIINȚIFICCONDUCATOR ȘTIINȚIFIC: SERGIU CORLAT: SERGIU CORLATSTUDENT: ANDREI COLIBANSTUDENT: ANDREI COLIBANACADEMIA DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVAACADEMIA DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVAMINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVAMINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVAUNIVERSITATEA ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEIUNIVERSITATEA ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEIFacultatea Ştiinţe ExacteFacultatea Ştiinţe ExacteCatedraCatedra: Matematic: Matematică i informaticășă i informaticăș
 2. 2. Actualitatea temei• 90% din datele care există astăzi în lume au fostgenerate în ultimii doi ani. (http://www-01.ibm.com/software/data/bigdata/)• O parte din aceste date prezinta structuri ce pot fi reprezentate înformă de grafuri. ()• Pentru Cern s-a folosit spa iu cât pentru a scrie 100.000țde DVD-uri în fiecare an(http://home.web.cern.ch/about/computing)• Se estimează că volumul mediu de date produse defiecare organiza ie va cre te cu 53% în următoarele 18ț șluni – de la 194 terabytes la 296.7 terabytes.(http://storagenewsletter.com/news/marketreport/idg-enterprise-big-data-research)
 3. 3. Scopul lucrariiSă colectăm, studiem și aplicăm baza teoreticănecesară pentru prelucrarea și procesareagrafurilor
 4. 4. Obiective•Definirea noțiunilor generale ale grafurilor•Descrierea algoritmilor•Implementarea algoritmilor într-un limbaj deprogramare•Crearea unui sistem software care să utilizezealgoritmii implementați
 5. 5. Algoritmi și metode• Parcurgeri• Parcurgerea în lățime• Parcurgerea în adâncime• Conexitate• Colorări• Algoritmi exacți de colorare a grafurilor• Algoritmi euristici de colorare• Drumuri minime• algoritmul Dijkstra• algoritmul Floyd
 6. 6. Algoritmi și metode• Centre în graf• Centrul absolut• P – centru• Arbori• Algoritmul Kruskal• Algoritmul Prim
 7. 7. Sistemul SoftwareWeb ClientOS APITGF, DOT,GraphML, GXL,GML, XGMML
 8. 8. Aplicarea bazei teoretice în practică•Procesarea grafului co-autorilorbazat pe datele dinInstrumentul BibliometricNa ionalț•Vizualizarea grafului•Distan a minimă dintre autoriț
 9. 9. Tehnologii utilizate•Vizualizare: HTML5, CSS3, JavaScript (d3.js,springy), WebGL•Procesare: C++, PHP 5•Baza de date: MySQL 5, sqlite
 10. 10. ConcluzieSistemul software de prelucrare și procesare agrafurilor permite extragerea informației utile dintr-o cantitate imensă de date, vizualizarea datelor într-o formă “umană”, prelucrarea cărora de către om,fară ajutorul unei aplicații soft, ar fi greu de realizat.
 11. 11. Vă mulțumesc pentru atenție!

×