Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Зразок схеми презентації для МАН

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

Зразок схеми презентації для МАН

 1. 1. Орієнтовна схема презентації науково-дослідницької роботи учня-члена Малої академії наук України
 2. 2. Тема науково- дослідницької роботи Роботу виконав: прізвище, ім’я, по батькові, учень ___ класу назва навчального закладу Науковий керівник: прізвище, ім’я, по батькові, посада місце роботи ілюстрація
 3. 3. Чітке тезове обґрунтування актуальності досліджуваної проблеми Актуальність проблеми 2 ілюстрація
 4. 4. Науковий апарат • Об’єкт дослідження: текст … . • Предмет дослідження: текст … . • Мета дослідження: - теоретично обґрунтувати …; - вивчити …; - розробити … . • Гіпотеза: текст … . 3
 5. 5. Завдання 1. Здійснити теоретичний аналіз … 2. Визначити … . 3. Експериментально перевірити … . 4. Розробити … . 4
 6. 6. На виконання першого завдання • Теоретичний аналіз наукової літератури, інших джерел дозволив визначити зміст понять “…”, “…”, “…” та ін., а також … . • У ході дослідження висвітлено основні аспекти …. • Встановлено, що … . 5
 7. 7. О с н о в н і п о н я т т я • …(термін) – це … . • …(термін) – це … . • …(термін) – це … . ілюстрація 6
 8. 8. На виконання другого завдання • Застосовано методи … . • У ході дослідження нами визначено та проаналізовано … . • Встановлено, що … . Ці дані ми враховували при проведенні експерименту. • Встановлено, що … . 7
 9. 9. Загальні ознаки • Текст … : • - текст … ; • - текст … ; • - текст … . ілюстрація 8
 10. 10. Основні характеристики Текст: • - текст … ; • - текст … ; • - текст … ; • - текст … ; • - текст … . Текст: • - текст … ; • - текст … ; • - текст … . ілюстрація 9
 11. 11. На виконання третього завдання • Аналіз результатів експерименту дав підстави зробити висновок, що … . • Нами було визначено … . • За результатами експерименту нами розроблені … . 10
 12. 12. Результати дослідження … Діаграма Графік ілюстрація Діаграма 11
 13. 13. На виконання четвертого завдання • За підсумками дослідження … ми розробили рекомендації щодо … . ілюстрація 12
 14. 14. Висновки 1. Текст … . 2. Текст … . 3. Текст … . 4. Текст … . ілюстрація 13
 15. 15. ілюстрація Дякую за увагу!

×