Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Зразок схеми презентації для МАН

99.824 Aufrufe

Veröffentlicht am

Veröffentlicht in: Bildung
 • Sex in your area is here: ❶❶❶ http://bit.ly/33tKWiU ❶❶❶
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • Follow the link, new dating source: ♥♥♥ http://bit.ly/33tKWiU ♥♥♥
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • як скачати?
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • furs.ua@ukr.net
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • Схема досить проста і зрозуміла, але далеко не повна і від того примітивна. Як на мою думку, то є речі, які обов'язково повинні звучати у презентації дослідницької роботи. Не варто усі описові характеристики дослідження подавати явно. Не завжди можна чітко розмежувати і роздільно описати етапи виконання завдань дослідження. Схема навіть не натякає на методологію дослідження, на апробацію його результатів. Такі та інші характеристики не обов'язково повинні звучати виокремлено. Але у загальному контексті їх опускати, на мою думку, не можна.
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier

Зразок схеми презентації для МАН

 1. 1. Орієнтовна схема презентації науково-дослідницької роботи учня-члена Малої академії наук України
 2. 2. Тема науково- дослідницької роботи Роботу виконав: прізвище, ім’я, по батькові, учень ___ класу назва навчального закладу Науковий керівник: прізвище, ім’я, по батькові, посада місце роботи ілюстрація
 3. 3. Чітке тезове обґрунтування актуальності досліджуваної проблеми Актуальність проблеми 2 ілюстрація
 4. 4. Науковий апарат • Об’єкт дослідження: текст … . • Предмет дослідження: текст … . • Мета дослідження: - теоретично обґрунтувати …; - вивчити …; - розробити … . • Гіпотеза: текст … . 3
 5. 5. Завдання 1. Здійснити теоретичний аналіз … 2. Визначити … . 3. Експериментально перевірити … . 4. Розробити … . 4
 6. 6. На виконання першого завдання • Теоретичний аналіз наукової літератури, інших джерел дозволив визначити зміст понять “…”, “…”, “…” та ін., а також … . • У ході дослідження висвітлено основні аспекти …. • Встановлено, що … . 5
 7. 7. О с н о в н і п о н я т т я • …(термін) – це … . • …(термін) – це … . • …(термін) – це … . ілюстрація 6
 8. 8. На виконання другого завдання • Застосовано методи … . • У ході дослідження нами визначено та проаналізовано … . • Встановлено, що … . Ці дані ми враховували при проведенні експерименту. • Встановлено, що … . 7
 9. 9. Загальні ознаки • Текст … : • - текст … ; • - текст … ; • - текст … . ілюстрація 8
 10. 10. Основні характеристики Текст: • - текст … ; • - текст … ; • - текст … ; • - текст … ; • - текст … . Текст: • - текст … ; • - текст … ; • - текст … . ілюстрація 9
 11. 11. На виконання третього завдання • Аналіз результатів експерименту дав підстави зробити висновок, що … . • Нами було визначено … . • За результатами експерименту нами розроблені … . 10
 12. 12. Результати дослідження … Діаграма Графік ілюстрація Діаграма 11
 13. 13. На виконання четвертого завдання • За підсумками дослідження … ми розробили рекомендації щодо … . ілюстрація 12
 14. 14. Висновки 1. Текст … . 2. Текст … . 3. Текст … . 4. Текст … . ілюстрація 13
 15. 15. ілюстрація Дякую за увагу!

×