Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

Els gèneres literaris

 1. Els gèneres literaris 3r d’ESO IE Jacint Verdaguer
 2. Tipus de textosEls textos segons la seva finalitat poden ser: No literaris: La seva finalitat és informativa, és a dir, transmet coneixements. Literaris: La seva finalitat és estètica, a part de transmetre un missatge també crea bellesa.
 3. Característiques del text literari •El text literari té una sèrie de característiques: –L’estilestà molt elaborat. –Per tal de crear bellesa, es combinen paraulesel so dels mots i els significats (metàfores, comparacions…). –En el cas de la poesia, es crea musicalitat
 4. Gèneres LiterarisEls textos literaris s’agrupen en 3 gèneres literaris: •1. NARRATIVA: •–Presenta de manera ordenada uns fets, reals o imaginaris, que duen a terme uns personatgesen un lloci tempsdeterminat. •–Sempre hi ha un autorque narra els fets. •–Estan escrits en prosai s’estructuren en paràgrafs. •–Solen trobar-se diàlegsi descripcions
 5. 1.1. Narrativa culta •Novel·la: narració externa que explica les vivències d’un personatge. •Conte: narració breu que sol moralitzar i entretenir. •Quadre de costums: presentació d’uns ambients, uns costums o uns tipus de personatges de classes socials humils.
 6. 1.2. Narrativa popular •Faula: relat breu en què els personatges són animals o plantes. •Rondalla: relat breu qurcombina elements fantàstics i reals. •Mite: relats referents a religions i creences. •Llegenda: narració històrica amb elements imaginatius.
 7. Gèneres LiterarisEls textos literaris s’agrupen en 3 gèneres literaris: •2. POESIA: •–L’autor expressa els seus sentiments i emocions. •–Els temessolen ser: amor, enyorança, natura… •–S’estructura en versos i estrofes. »A vegades poemes en prosa! (èpica) •–El llenguatge presenta recursos literaris (metàfores, comparacions…). •–Les paraules presenten musicalitat.
 8. Tipus de poesia •POESIA ÈPICA •Epopeia: narració de gestes heroiques amb elements ficticis. •Romanç: poemes narratius de varietat temàtica (s.XV) •POESIA LÍRICA •Ègloga: poesia de pastors. •Elegia: poema de lamentació d’una pèrdua. •Oda: lloança d’una persona o lloc. •Sàtira: poesia burlesca. •himne: exaltació d’ideals.
 9. Gèneres LiterarisEls textos literaris s’agrupen en 3 gèneres literaris: •3. TEATRE: •––Presenta un fet real ( versemblant)o imaginari(inversemblant)a través d’una escenificació. •–El recurs principal és el diàleg. •–Els diàlegs van acompanyats d’acotacions(cursiva), en què l’autor indica detalls de l’escenari, moviment de personatges
 10. Tipus de teatre –Tragèdia: tracta temes seriosos. El desenllaç sempre sol ser tràgic. –Comèdia: obra d’humor amb final feliç. –Drama: es representa un conflicte humà.
 11. Gèneres LiterarisEls textos literaris s’agrupen en 3 gèneres literaris: •4. ASSAIG: •––Inclou obres en prosa de contingut didàctic (transmeten uns ensenyaments) i no de ficció. •–Tenen un objectiu pedagògici investigador, a banda d'un objectiu estètici de creació literària. •Tipus: L'assaig pot ser, segons el tema: filosòfic, religiós, científic, històric, polític, etcPresenta de
Anzeige